vineri, 14 octombrie 2016

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva la Iasi, sfânta aducătoare de sfinți. Moaștele Sfântului Neofit din Cipru aduse de IPS Athanasie de Limassol1. Moaștele Sfântului Neofit din Cipru au sosit la Iași  

aduse de IPS Athanasie de Limassol
***

2. SFÂNTA LITURGHIE LA HRAMUL SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA
 Doxologia: Sfânta Liturghie la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva 2016 ‒ Soborul ierarhilor slujitori


La Sfânta Liturghie prilejuită de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, va sluji un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în frunte cu Înaltpreasfinţitul Părinte Athanasie, Mitropolit de Limasol. Alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, din soborul ierarhilor fac parte:

- Înaltpreasfinţitul Părinte Antim, Mitropolit de Alexandrupolis
- Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolit de Koriţá
- Înaltpreasfiţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
- Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
- Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor
- Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal
- Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului
- Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor
- Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
- Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului
- Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
- Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos
- Preasfinţitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum şi Vicar al Patriarhiei Antiohiei
- Preasfinţitul Părinte Arsenie, Episcop de Zneapol şi vicar al Mitropoliei de Plovdiv
- Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor
- Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului
- Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei
- Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
- Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei
- Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
- Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului
- Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei
- Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord
- Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande
- Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal
- Preasfinţitul Părinte Antonie de Orhei, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului
- Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
Răspunsurile la strană vor fi date de către Corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iași.


*

  Doxologia: Mesajul de binecuvântare al Preafericitului Daniel, către pelerinii prezenți la Liturghia hramului Sfintei Parascheva


Înaltpreasfințite  Părinte Mitropolit Teofan al Moldovei, Înaltpreasfințiți Părinți, onorate oficialități, iubiți credincioși și pelerini,

Întâlnirea cu Sfinții ne aduce bucurie și binecuvântare în suflet. Viața duhovnicească poate fi asemănată cu o călătorie continuă pentru dobândirea sfințeniei, ca dar al lui Dumnezeu Cel Unul Sfânt pentru cei ce-L caută pe El.

Călăuzitorii noștri în această călătorie sunt Sfinții Bisericii, de vreme ce aceștia, prin viața lor închinată slujirii lui Dumnezeu, au urmat cuvintele Evangheliei lui Hristos Domnul, fiind astfel pentru noi modele desăvârșite de viață creștină.

Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul, care s-a nevoit ca pustnic în insula Cipru la sfârșitul secolului XII și începutul secolului XIII, întruchipează un model autentic de viață monahală, de cultivare a comuniunii cu Dumnezeu și cu Biserica Mântuitorului Hristos. Prezența la Iași în aceste zile de sărbătoare a moaștelor sale, alături de moaștele Sfintei Parascheva, constituie o mare binecuvântare pentru toți cei prezenți la hram, ierarhi, cler, monahi și monahii, credincioși din România și din alte țări, întrucât pelerinajul este un prilej înalt de sporire a bucuriei în duhul dragostei frățești, în evlavie și sfințenie.

Sfântul Neofit Zăvorâtul, prin viața și scrierile sale, ne învață să fim următori ai lui Dumnezeu, ca niște fii iubiți, pentru că prima responsabilitate a creștinilor este de a urma duhovnicește pilda sfinților nevoitori care s-au jertfit și au împlinit în mod deplin slujirea lui Dumnezeu, ca în viața lor să strălucească lumina lui Hristos, ca ei să fie cu adevărat lumina lumii.

Iubiți credincioși pelerini, vă adresăm binecuvântarea noastră și felicitări și ne rugăm preamilostivului Dumnezeu să vă răsplătească evlavia și osteneala, râvna și dărnicia, cu darurile sale bogate și netrecătoare, cu sănătate și mântuire, cu pace și bucurie, cu ajutor în familia și activitățile dumneavoastră, cu spor de ani mulți și binecuvântați, pentru a spori în credință și iubire frățească, în fapte bune, spre slava Preafericitei Treimi și bucuria Sfinților.

Ne rugăm Mântuitorului, Sfântului Neofit și Sfintei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, să vă binecuvânteze, să vă lumineze, să vă întărească și să vă dăruiască sănătate deplină, să puteți urma pilda Sfinților, ca să puteți simți pacea și iubirea Domnului!

*

Doxologia: Mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitul Părinte Athanasie, Mitropolit de Limasol, pentru pelerinii prezenți la Liturghia hramului Sfintei Parascheva
Înaltpreasfinția Voastră, Părinte Teofan,  înaltpreasfințiile voastre, iubiți părinți, frați și surori întru Domnul,

Mare bucurie și mare binecuvântare este pentru noi astăzi participarea la această mare sărbătoare a hramului Sfintei Cuvioase maicii noastre Parascheva. De asemenea, o mare bucurie este pentru noi faptul că am adus aici moaștele Sfântului Neofit Zăvorâtul din preasfânta și apostoleasca Biserică a Ciprului. La acest hram și la această sărbătoare trăim în mijlocul nostru prezența Mântuitorului nostru Hristos.

Biserica a rânduit ca noi să cinstim sfintele moaște pentru câteva pricini importante. Primul motiv este acela de a ne aduna împreună și de a constitui, astfel, Biserica. A doua pricină este ca atunci când săvârșim Sfânta Jertfă și ne împărtășim cu Sfintele Taine ale lui Hristos să ne rugăm și să invocăm mijlocirile Sfinților, care sunt frați desăvârșiți ai noștri în Hristos, și să îi rugăm să se roage pentru noi, să ne întărească cu rugăciunile lor, să ne dea și să mijlocească pentru noi putere de la Domnul, în lupta noastră de zi cu zi.

Un alt motiv pentru care Biserica a rânduit să cinstim moaștele este și acela că Sfinții sunt modele vii ale Sfintei Evanghelii. Fără ei, Sfânta Evanghelie n-ar fi putut fi dovedită, verificată. Sfinții au adeverit în viața lor și ne-au dovedit că toate cele pe care le-a spus Mântuitorul și le propovăduiește Biserica sunt adevărate și realizabile. Ne închinăm și venerăm sfintele moaște cu încredințarea adâncă a faptului că Dumnezeu este Adevărul și că Domnul nostru Iisus Hristos trăiește în veac în Biserica Sa.

În sfârșit, o altă pricină este aceea că viața lor este o judecată pentru viața noastră, a fiecăruia dintre noi.

Sfânta Parascheva și Sfântul Neofit astăzi ne dovedesc că atunci când omul Îl iubește pe Hristos, nu-i mai lipsește nimic. Ba din contră, când Hristos lipsește din inima omului, oricât și orice ar avea omul, el este nefericit.

Luând aminte și studiind viața Sfinților, judecăm viețile noastre și primim de la ei model și chip de făptuire, suntem mișcați în duhul, pentru a urma acestora și a deveni iubitori de Dumnezeu. Pomenirea Sfinților este o urmare și o imitare a lor.

Smerit mă rog lui Dumnezeu, fraților, ca prin ruga Arhipăstorului vostru, a sfinților arhierei și a tuturor părinților, ca iubirea Domnului Hristos, care a aprins inimile Sfintei Parascheva și Sfântului Neofit, să aprindă și în inimile noastre flacăra iubirii de Dumnezeu și să încălzească sufletele noastre. Amin.


Vedeți și:


Doxologia: „Dragi pelerini, dumneavoastră creați frumusețea sărbătorii hramului Sfintei Parascheva”


Fără dumneavoastră, dragi pelerini și credincioși, sărbătoarea hramului ar fi lipsită de strălucire. Dumneavoastră creați frumusețea acestei sărbători! Vă dorim să aveți parte de binecuvântări, să fiți însoțiți de rugăciunile Sfintei Parascheva și ale Sfântului Neofit Zăvorâtul, să vă întoarceți la casele dumneavoastră și să mărturisiți tuturor cât de bun și cât de dulce este Domnul!

Închei cu un cuvânt rostit de Sfântul Neofit: 
 „Cinstea mea și slava mea și folosul meu se arată ca voi să vă mântuiți. Cinstea mea se arată în progresul vostru duhovnicesc, în pocăința fiecăruia dintre voi, în întoarcerea către Mântuitorul lumii și în depărtarea de tot răul. Aceasta este cinstea mea, bucuria mea, câștigul meu adevărat, dacă voi vedea – și ne vede, de sus, din Ceruri –, dacă voi auzi – și ne aude – despre voi că mari și mici, cu toții căutați calea mântuirii și vă luptați să fiți mântuiți de Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos.
Să porniți cu aceste cuvinte spre casele voastre și să rămâneți cu toții credincioși parohiilor din care faceți parte, ca împreună să vă mântuiți în numele Domnului și Dumnezeului Iisus Hristos. 

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta!***

3. Sfânta Parascheva, sfânta aducătoare de sfinți 

Au fost aduse la Iași, alăturându-se moaștelor Sfintei Parascheva, moaștele:

1996: Sfântului Andrei, Apostolul romanilor, din Patra
2000: Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, de la Livadia, Grecia
2001: Braul Maicii Domnului, de la Volos, Grecia
2002: Sfatului Ioan Casian, de la Marsilia, Franta
2003: Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, din Tesalonic
2004: Un fragment din Sfânta Cruce de la Man. "Panaghia Soumela", Grecia
2005: Sfântului Pavel, Apostolul neamurilor, din Veria, Grecia
2006: Sfântului Nectarie Taumaturgul, din Eghina, Grecia
2007: Sfântului Ioan Gura de Aur, de la Man. "Sfântul Varlaal", Grecia
2008: Sfântului Nifon, de la Catedrala Mitropolitana din Craiova
2009: Sfântului Vasile cel Mare, de la Man. "Sfintii Trei Ierarhi", din Iasi
2010: Sfântului Maxim Mărturisitorul de la Man. Sf. Pavel, Athos
2011: Sfântului Mucenic Policarp, de la Man. Ambelakiotissa, Grecia
2012: Sfântului Cuvios Teofil cel nebun pentru Hristos, de la Man. Kitaev, din Ucraina
2013: Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat, de la Man. Neamt
2014: Sfântului Constantin Brâncoveanu, de la Bis. "Sf. Gheorghe Nou" din București
2015: Sfintei Maria Magdalena de la Man. "Simonos Petra", Athos
2016: Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul, din Cipru

Sf. Neofit de Cipru si Sf. Cuv. Parascheva
Sf. Maria Magdalena si Sf. Cuv. Parascheva
Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Grigorie Teologul, Sf. Ioan Gura de Aur, Sf. Vasile cel Mare

LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu