vineri, 22 decembrie 2017

COLINDE (text, audio/video) - Trei Crăciunuri
CRĂCIUN 1Sus boieri, nu mai dormiți

Sus boieri, nu mai dormiți
R: O lerui, Doamne
Vremea e să vă gătiți, (R)

Casa să v-o măturați, (R)
Masa să v-o încărcați (R)

Nu dormiți în astă seară, (R)
Ci ședeți la privegheală, (R)
S-așteptam pe Domnul sfânt (R)
Ca să vie pe pământ (R)

1. Tuturor ce sunt în casă (R)
Si se veselesc la masă (R)
Să le dea Hristos de toate (R)
Bucurie, sănătate.  (R)

2. Ca e Fiul Cerului (R)
Si Domnul pământului, (R)
Cruce-n casă, cruce-n masă, (R)
Rămâi gazdă sănătoasă.(R)

Ia ieșiți boieri afară - ByzantionDoamne, ler, Domnului, Doamne,
Ia ieșiți, boieri, afară!
Ia ieșiți, boieri, afară!

Doamne, ler, Domnului, Doamne,
De vedeți ce se scoboară,
De vedeți ce se scoboară

Doamne, ler, Domnului, Doamne,
Se scoboară doua flori,
Se scoboară doua flori.

Doamne, ler, Domnului, Doamne,
Da’ nu-s flori, ca-s frățișori,
Da’ nu-s flori, ca-s frățișori.

Doamne, ler, Domnului, Doamne,
Da-i Ion și Văsălie,
Da-i Ion și Văsălie.

Doamne, ler, Domnului, Doamne,
Se întorc de la robie,
Se întorc de la robie.

Doamne, ler, Domnului, Doamne,
Mama-sa când îi vedea,
Mama-sa când îi vedea.

Doamne, ler, Domnului, Doamne,
Caii în grajd îi bagă,
Caii în grajd îi bagă.

Doamne, ler, Domnului, Doamne,
Vin roșu să be’ le da-re,
Vin roșu să be’ le da-re.

Sus la 'naltul ceruluiSus la 'naltul ceruluiu, la mijlocul raiuluiu
Corindelesi Doamne, corinde
In vârfu' la nouă meri, arde-și nouă lumânări,
Corindelesi Doamne, corinde
Pică nouă picături, trei de vin și trei de mir,
Corindelesi Doamne, corinde
Trei de apă limpejoară, să facă de-o băișoară
Corindelesi Doamne, corinde
Dar în ea cine se scaldă, scaldă Bunul Dumnezeu
Corindelesi Doamne, corinde
Tot se scaldă, se’mbăieste, cu apă se limpezește
Corindelesi Doamne, corinde
Cu sfânt mir se miruiește, și cu vinul se grijește
Corindelesi Doamne, corinde
Sus la 'naltul ceruluiu, la mijlocul raiuluiu...
Corindelesi Doamne, corinde


Legănelul lui IisusColo-n sus pe-un deal frumos,
Unde-i cerul luminos,
Într-un leagăn stă culcat,
Pruncul Maicii înfășat.

Refren: Leagăn verde, legănel
Tot din lemn de păltinel.

Raza blând-a soarelui,
Scaldă Fața Domnului,
Vântul dulce tragănă,
Pruncul de mi-L leagănă.

Cântă îngerii în cor,
Să vestească tuturor:
Astăzi Cerul s-a deschis,
Pe Hristos ni L-a trimis. 

Cel făr' de-nceput

Cel făr’ de-nceput
Cel făr’ de-nceput
Azi s-a pogorât
Si întru Fecioara s-a sălășluit.

R: Eru rem, eru rem, 
eru reru reru rem
Leru-i Domn din cer.

De la răsărit
De la răsărit
Magii au venit
Daruri să aducă Stăpânului.

Unde-i Împăratul
Unde-i Împărat
Au întrebat
Si Irod atuncea mult s-a mâniat.

Magii au plecat
Magii au plecat
Pe Irod lăsând
Steaua luminând și calea arătând.

Venind la Iisus
Venind la Iisus
Ei s-au bucurat
Lăudând pe Domnul și s-au închinat.

Aur au adus
Aur au adus
Smirn-au închinat
Si tămâie scumpă Celui Preaînalt.

Îngerii cântau
Îngerii cântau
Păstori fluierau
Cerul și pământu-ntreg se veseleau.

Astăzi toată lumea
Astăzi toată lumea
Se bucură
Pe Stăpânu-L cântă și-L laudă.
 

 Dumnezeu PreasfântulDumnezeu Preasfântul
Colindând pământul
A vrut să nu mai fie
Potop și urgie.

El făcu lumina
Blândă și senină
Si își trimise Fiul
S-alunge pustiul.

Fiul se-ntrupează
Lumea luminează
Fecioara Maria
Naște pe Mesia.

Dumnezeu Prea Bunul
Ne-a trimis Crăciunul
Cu har și bucurie
Si aici sa fie.

Tu ești lumina cea sfântă
Tu ești lumina cea sfântă
Precistă blagoslovită
Că ai născut pre Fiul Sfânt
Oamenilor pre pământu'.

Tu ești cinste îngerească
Si slavă apostolească
Biruința sihăstrească
Nădejdea călugărescă.

La toți sfinții ești cunună
Cu-al Tău Fiu împreună.
Toți se satură cu tine
De dumnezeiască pâine.

Tu ești izvor de viață
Adăpi bine cu dulceață
Si ești maică adevărată
C-ai născut Fiu făr'de tată.

Mai întâi și mai Cinstită
Decât soarele mai Sfântă
Întru totul ești sfințită
De David ești prorocită.

Cartea ne scrie cu drepții
Unde doresc înțelepții
Si de-acum până-n vecie
Mila Domnului sa fie.

Limbile să salte!
Limbile să salte
Cu cântări înalte.

R: Sfânt ești Doamne, miluiește-ne pe noi!

Să strige-n tărie
Glas de bucurie.

Lăudând pe Domnul,
Să strige tot omul.

Că Domnul e mare
Si împărat tare.

Pe vârfuri de munte
S-aud glasuri multe.

Cântați pe-mpăratul,
Că nu-i ca El altul.

Dați rugi ne-ncetate,
Mila să-si arate.

Spre noi ticăloșii
Si mult păcătoșii.

Cântați, să-nţeleagă
Peste lume-largă,

Ca Dumnezeu poate
A-mpăraţi toate.

Îmbucură-te om bunÎmbucură-te om bun
Hoi, leru-i, leru-i Doamne(*)
C-am ajuns Sfântu’ Crăciun –
Hoi, leru-i Domn(**)
Eu vă spun la casa voastră(*)
Din Precista Maica noastră. (**)

S-o născut un Fiu frumos(*)
Pe Nume-L cheamă Hristos. (**)
În paiele grâului(*)
Şi-n florile fânului. (**)

Nu ca fiul domnilor, (*)
Ci-n poiata boilor. (**)
Încet, boii-L dudurară, (*)
Pântru coarne-L legănară. (**)

Toţi la El se închinară, (*)
Toţi la El se închinară, (**)
Toţi oamenii ce-au venit(*)
Din Apus şi Răsărit. (**)

Aceste zile senine(*)
Să le petreceţi cu bine. (**)
La mulţi ani, s-aveţi folos(*)
De Naşterea lui Hristos. (**)

Luatu-s-o, dusu-s-oCorindemi, Corindemi,
Luatu-s-o dusu-s-o.

2. Dumnezău cu Sân’ Pătru,
Dumnezau cu Sân’ Pătru,
Corindemi Corindemi,
La casa bogatului.

3. - Bună zâua bogat mare,
bună zâua bogat mare,
Corinde-mi, Corinde-mi,
Gata-i cina să cinăm?

4. - Gata-i, da’ nu-i pântru voi,
gata-i da nu-i pântru voi,
Corinde-mi Corinde-mi
Pântru domni mai mari ca voi.

5. Luatu-s-o dusu-s-o,
luatu-s-o dusu-s-o,
Corinde-mi, Corinde-mi,
La casa săracului.

6. - Bună sara om sărac,
bună sara om sărac.
Corinde-mi, Corinde-mi,
- Mulțam’ vouă călători.

7. Gata-i prânzu’ să-l prânzâm,
gata-i prânzu’ să-l prânzâm?
Corinde-mi, Corinde-mi,
- Prânzu-i gata puțânel.

8. Cât cu el nu ne-om ajunge,
cât cu el nu ne-om ajunge,
Corinde-mi Corinde-mi,
Merge-om-n sat ș-om mai aduci’.

9. Luatu-s-o dusu-s-o,
luatu-s-o dusu-s-o
Corinde-mi Corinde-mi,
Pe marjinea câmpului.

10. Când fu’ la mijloc da câmpu’,
când fu’ la mijloc da câmpu’
Corinde-mi, Corinde-mi,
Grăi dragu’ Dumnezău.

11. - Ia vezi Petru-n dreapta Mea,
ia vezi Petru-n dreapta Mea,
Corinde-mi Corinde-mi
Spune-mi Petre ce-i vedea.

12. - Văd casa săracului,
văd casa săracului,
Corinde-mi Corinde-mi
In mijlocul raiului.

***

CRĂCIUN 2 


  Oaspeți cu azur în gene - Nichifor CrainicOaspeţi cu azur în gene
Si zăpadă pe opinci
Se iviră la fereastră
Cu colinde şi tilinci.

Cântec legănat şi fraged,
Înfloriri de ghiocei
Umbre mari ţineau isonul
Albăstrind pe după ei.

Se părea că-n zvon de aripi
Şi miros de tămâieri
În colindă mi se-ngână
Pui de om cu pui de cer.

Şi cântară, şi urară
Şi plecară ca un dor,
Strălucea un puf de înger
Risipind pe urma lor.

Si era o pace alba, -
Ca ninsoarea, și era
O sfială ce din stele
Până-n inimi tremura.

Bacii lepădară grija:
Astăzi lupii ţin ajun,
Porumbeii nu visează
Vânt de uliu căpcăun.

Şi zăvozii și dulăii
Să mai lărmuie se tem,
Boii rumegă cu botu-n
Ieslea de la Betleem.

Fă-mi-te numai ureche
Ca s-auzi, bătrân pământ:
Sus, în leagăn prins de stele,
Gângureşte Pruncul Sfânt.

In inima robului - Valeriu Gafencu1. Domnu-Şi face ieslea Lui
În noaptea Crăciunului,
În inima robului.
Flori de crin din ceruri plouă,
Peste ieslea Lui cea nouă.
Şi din flori picură rouă.

2. Cântă robii Domnului
Înjugaţi la jugul Lui,
Pe malul Trotuşului.
Dar cântarea lor e mută,
Că-i din suferinţă smulsă,
Şi-i cu rugăciuni crescută.

3. Stă un copilaş în zare,
Şi priveşte cu mirare
O fereastră de-nchisoare.
Lângă micul copilaş,
S-a oprit un îngeraş,
Ce-i şopteşte drăgălaş:

4. Azi Crăciunul s-a mutat
Din palat la închisoare,
Unde-I Domnu-ntemniţat.
Şi Copilul cel din zare,
A venit la închisoare,
Să trăiască Praznic mare. 

"In loc de colindă" - versuri Ion Popescu
Lerui, Ler peste păduri
Cântă parcă munții suri!
Nu știu, stele-albastre ard?
Toate lacrimile cad,
plânge cetina de brad...
Toate lacrimile cad.

Lerui,  Ler, a fost odată,
Tara asta minunată,
Căci nici basmul n-o cuprinde,
Tara asta minunată.
Din adâncuri care pier
veneau îngerii din cer
peste țară să colinde.
Lerui, Doamne, leru-i ler.

Auzeai lângă bordei
Cântece de clopoței;
Cântau clopote de-argint
La palat de mărgărint.
Si lăsau atâta pace,
Pe bătrânele conace...

Cobora și Domnul Sfânt
Cu san' Petru pe pământ,
Doi moșnegi, cu mâini de ceară,
Îi vedeai umblând prin țară.
Nu știai că prin nămeți
Trece sfânt izvor de vieți,
Nici știai că ai la cină Sfânt,
izvorul de Lumină!...
Lerui, basmul ar tot creste,
De-l începi, nu se sfârșește!

Lerui Doamne, dalbe flori!
In țara colindelor,
Numai vântul mai colindă;
Sparta-i ușa de la tindă
De prigoana răilor.
In țara colindelor.

Casa nu e luminată,
Copilașii s-au culcat
Necântând ca altădată,
Praznicul cel minunat.
Mama plange-ncet la vatră,
Tata-i dus întemnițat.

Lerui, Doamne, dalbe flori!
Pentru cei din închisori
Nu sunt clopote să sune
Astăzi pentru rugăciune.
Eu aștept colindători.

Croncănind, un stol de ciori...
N-am nici nuci, nici mere dulci,
nici colaci, nici pâine, mamă!
Le-oi da pieptul de aramă
Ca să-i smulgă inima;
S-o sfâșie - pradă grea -
Hrană pentru Tara mea!

Le-oi da ochii mei de cer
Licărind - albastre stele -
Peste anii grei de ger
Ca să-i ducă tarii mele
Pentru dorurile-i grele,
Pentru tot amarul ei!...
Pentru cei din închisori,
Lerui - Doamne dalbe flori.

Stele de argint se cern


Stele de argint se cern
Ler, Doame, ler.
Sfinte amintiri s-aștern,
Sfinte amintiri s-aștern.
Lumini din ceruri vin
Ler, Doame, ler.
Ninge liniștit și lin,
Ninge liniștit și lin.
Ca în vis rând pe rând
Ler, Doame, ler.
Ingeri albi cu pas de gând,
Ingeri albi cu pas de gând.

Împletesc lui Iisus
Ler, Doame, ler.
Din flori dalbe, dalbe sus,
Din flori dalbe, dalbe sus.
Coboară lin si sfânt
Ler, Doame, ler.
Pacea-ntregului pământ,
Pacea-ntregului pământ.

 Colind pentru deținuțiSus la Alba între creste,
A Aiudului poveste,
Îngerii în cor
Se adun' ușor
Să o dea de veste. (x2)

E-o poveste-adevarată,
Despre cum au fost odată,
Îngropați de vii,
Cei mai buni copii,
In mormânt de piatră.(x2)

Munți întregi de suferințe,
Doruri, foame, neputințe,
Si chin ne-ncetat
Greu v-au încercat
Sfânta tinerețe.(x2)

N-ati avut lăcașuri sfinte,
Nici odăjdii aurite,
Piept de muribund
V-a fost altar sfânt,
Zeghele vesminte.(x2)

Când bătaia nemiloasă
Umplea lada pântecoasă,
Veneau îngeri sfinți
Morții schilodiți
Să îi prohodească.(x2)

Iar din lacrimile-amare
Pentru-a celor morți plecare
Se iveau în zori,
Pe mormântul lor,
Dalbe lăcrămioare.(x2)

Dat-ati pilda cum se moare
Pentru-o tară ca un soare,
Cum să fii oricând
Gata pe pământ
Pentru-o jertfă mare.(x2)
Au ucis în temniti crunte
Trupuri slabe și flămânde,
Insă nici un chin
Suflete de crin
N-a putut ucide.(x2)

Suferința voastră multă
Azi la Alba-n munți o cântă
Lăcrimații brazi
Pentru cei ce azi
Prea ușor va uită.(x2)

Din adâncuri de morminte
Invia-vor oseminte,
Robii din Aiud,
Pentru neam plângând,
S-or ruga fierbinte.
Robii din Aiud,
La Hristos Cel Blând
Ducând lacrimi sfinte.

A venit și-aici Crăciunul - Radu Gyr


A venit și-aici Crăciunul
Să ne mângăie surghiunul.
Cade albă nea
Peste viaţa mea.
Peste suflet ninge.
Cade albă nea
Peste viaţa mea
Care-aici se stinge.

Steaua prinde să lucească,
Peste ieslea-mpărătească.
Si din nou trei magi,
Varsă din desagi
Aur și tămâie.
Îngerii de sus,
Magilor le-au pus,
Cerul sub călcâie.

Tremură albastre stele
Peste lacrimile mele.
Dumnezeu de sus
In inimi ne-a pus
Numai lacrimi grele.
Dumnezeu de sus
In inimi ne-a pus
  Pâlpâiri de stele...

Numai casa mea posacă
A'mpietrit sub promoroacă.
Stăm în bezna grea,
Pentru noi nu-i stea,
Cerul nu s-aprinde.
Pentru zgribuliți
Îngerii grăbiți
Nu aduc colinde.

O Iisuse împărate,
Iartă greșeli și păcate.
Vin de-nchizi ușor
Rănile ce dor,
Visul ni-l descuie.
Noi Te-om aștepta,
Căci pe crucea Ta
Stăm bătuți în cuie.

Maica Domnului Curată,
Ad'o veste minunată,
Înflorească-n prag
Zâmbetul Tău drag
Ca o zi cu soare.
Zâmbetul Tău drag
L-așteptam în prag,
Noi, din închisoare.

Peste fericiri apuse,
Tinde mila Ta Iisuse.
Cei din închisori
Te așteaptă-n zori,
Pieptul lor suspina.
Cei din închisori
Te așteaptă-n zori
Sa le-aduci lumina.

Sus la naltul cerului Sus la naltul cerului
Sus la naltul cerului
suie robii Domnului,
vin convoi din temnița Aiudului.

Flori de lacrimi din cer cad,
 Flori de lacrimi din cer cad,
plânge cetina de brad,
munții suri bătrâna frunte și-au plecat.

Stele ard sub pașii lor,
Stele ard sub pașii lor,
vântul zvon dă codrilor:
trece-n lanțuri ceata osândiților.

N-au avut aur curat,
N-au avut aur curat,
nici tămâie n-au aflat
deținuții pentru Pruncul de-mpărat.

Dar adus-au drept prinos
Dar adus-au drept prinos
Suflet dalb și luminos
slobozit din trupuri frânte nemilos.

La Hristos dac-au ajuns,
La Hristos dac-au ajuns,
la picioare blând I-au pus
viața lor, urzită-n rugăciuni și plâns.

Sus la naltul cerului,
 Sus la naltul cerului,
mucenicii Domnului
cer în ruga mântuirea neamului.

***

CRĂCIUN 3Vin colindătorii
Vin colindătorii, cum veneau odată, lerui ler,
Să colinde-n seara asta minunată, lerui ler,
Dar li-i gura-i arsă și li-s ochii-n lacrimi, lerui ler,
Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, lerui ler.

Gazdelor creștine să-i primiți în casă, lerui ler,
Si cum se cuvine să-i poftiți la masă,lerui ler,
Ni-i trimite sfântul să ne-'ncerce mila, lerui ler,
Domnii mari de astăzi să-și deschidă vila, lerui ler.

Sovăielnic pasu', mâinile plăpânde, lerui ler,
Tremurat lii glasu, nu știu să colinde, lerui ler,
Dacă stau la poartă și nu zic nimica, lerui ler,
Domnilor de astăzi să v-apuce frica, lerui ler.

Mută-i întrebarea ce răsună afară, lerui ler,
Am murit degeaba, ce-ați făcut din țară, lerui ler,
Tot în frig și-n foame, tot cu mâini întinse, lerui ler,
Pe la porți străine, ce ne stau închise, lerui ler.

Vin colindătorii, cum veneau odată, lerui ler,
Să colinde în seara asta minunată, lerui ler,
Dar li-i gura-i arsă, și li-s ochii-n lacrimi, lerui ler,
Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, lerui ler.

 Galbenă gutuie - Maria Mocanu
Refren:
Galbenă gutuie,
Dulce, amăruie,

Lampă la fereastră,
Toată viata noastră.
Lampă la fereastră,
Toată iarna noastră.


Dulce, galbenă lumină
Cum şi eu bălaie-eram
Mi-a pus mama o gutuie
Ce se coace-ncet la geam...
Aş muşca-o dar mă doare,
Mă cuprinde-un fel de jind,
Şi acum că trece anul
Parc-o simt îmbătrânind.

Refren

Mama mea n-avea nici globuri,
Nici beteală şi nici stea,
Sărbătorile de iarnă,
Cu gutui le-mpodobea...
Mi-a pus mama o gutuie
La fereastra dinspre drum
Şi acum când luminează
N-am putere s-o consum.

Refren

Parcă are-n ea ceasornic,
Şi al mamei plânset sfânt,
Luminează şi se stinge,
O gutuie pe pământ.
Luxul mamei cel mai mare,
Când copii ne mai simţeam,
Era pâinea de pe masă,
Şi gutuia de la geam.

Refren

In întâmpinarea Crăciunului 

Tabulaturi

Săracă și tristă mi-i viata
Si viscolul plânge pe dig,
Nu-i nici o speranță în lume
Si-n case e foame și frig.
Si totuși vom tine Crăciunul
De-ar fi să-l plătim cu dobânzi,
Si tot o să-ntindem o masă
Copiilor noștrii flămânzi.

Refren:
Fie timpul rău sau bun,
Va veni și la noi Mos Crăciun
Fie timpul rău sau bun,
Va veni și la noi Mos Crăciun

Măcar sa lăsam o nădejde
  Sărmanilor noștrii copii,
Când mântuitorul se naște
Ne naștem noi orice-ar fi.
De-ar fi sa plătim și în rate
Venirea lui printre noi,
De-am vinde și ultima pâine
Si tot nu l-am da înapoi.

Refren

  Sălbatici și fără iubire
Ne-am stinge în timpul nebun,
Așa ca în vremuri păgâne
noi Mos Crăciun.
E vremea iertării și păcii
Se naște un prunc neînfrânt,
Si-o scară de lacrimi se-ntinde
Acum între cer și pământ.

Refren
*

Florian Popa : Singurătăți în noaptea de Crăciun


Sărbătoarea iar îmi bate-n tâmple
și vin colindătorii pe la noi
Mă-ntreb de ce au fost sa se întâmple
iubirile în geamăt de război.

Refren: 
De Iisus ne amintim
doar în noaptea de ajun
Doamne, ajuta-mi să îți spun
Că de ani întregi fugim
Tot sperând să te-ntâlnim
Într-o noapte de Crăciun. 

Ne preasfințește clipa de lumină
Căci sărbătoare azi e peste tot
Ne-adăpostim iertării ce ne-alină
Si ne-ntrebam cum Doamne, de mai poți.
 Refren 

Dar, Doamne, mă iartă că-n noaptea cea sfântă
In mine tresară iubirea de lut
Iubesc pământean și-n cuget îmi cântă
Crăciunul ce-mi pune în patimă scut (x2)
 Refren 

18. Colindul colindelor - Adrian PăunescuMai e vreme de colinde,
Se mai poate, se mai poate,
Dacă sufletul rămâne
Cel mai mare dintre toate.

Dar colinda din colinde,
N-are roluri, n-are mască,
Şi pe ea tot omul lumii
E chemat să o rostească.

Steaua, Sorcova şi Capra,
Pluguşorul şi Ajunul,
Le vor învăţa copiii,
Nu le va uita niciunul.

În colindă, cel puternic
Şi cel sfânt este Cuvântul,
Cum uneşte într-o noapte
Omul, cerul şi pământul.

Noi prea multe ale noastre
Le-am pierdut la cotitură,
Prin colindele acestea
Revenim la starea pură.

Ca-ntr-o stampă din strătimpuri
Pe la geamuri sunt copiii,
Şi ies oamenii la ceruri,
Cu toţi morţii şi toţi viii.

N-am murit ca neam al lumii
În vreo clipă viforoasă,
Cât colindele colindă
Şi copiii sunt acasă.

Cum şi astăzi ne întoarcem
Şi pe prunci îi vom deprinde
Să nu uite niciodată
Oameni, ţară şi colinde.

Vin copiii să dezlege
Din obraji fantasme roşii,
Hei, primiţi-i cu colindul,
Că tresar în ei strămoşii.

Şi-i colindul semn heraldic
Şi-i cultură în mişcare,
Că prin el deschidem firea
Şi că spiritul nu moare.

Şi în sufletul prielnic
Pentru fapte osebite
Clopoţeii pun ninsoare,
Cerul, florile-şi trimite.

N-a murit colindul nostru,
Se mai poate, se mai poate,
Leru-i ler, florile dalbe,
La mulţi ani cu sănătate.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu