joi, 7 iunie 2018

Părintele Arhimandrit Mina Dobzeu a trecut la Domnul. IN MEMORIAM (update)

Sursa foto: Supravieţuitorii

Episcopia Hușilor: Părintele Arhimandrit Mina Dobzeu a trecut la Domnul


Episcopia Hușilor anunță cu durere și nădejdea Învierii, trecerea la cele veșnice a venerabilului părinte arhimandrit Mina Dobzeu, statornicul mărturisitor al credinței în perioada comunistă și cel care l-a botezat pe monahul Nicolae Steinhardt.

El s-a stins din viață astăzi, 07 iunie 2018, la ora 14.55, în chilia sa din cadrul mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Catedrala Episcopală din Huși.

Părintele Mina Dobzeu s-a născut la data de 5 noiembrie 1921, în satul Grozeşti, judeţul Lapuşna (Republica Moldova). La vârsta de 13 ani a intrat ca frate de mănăstire la Mănăstirea Hâncu. În 1948 este tuns în monahism la Schitul Brădiceşti, aflat atunci în Episcopia Huşilor, fiind hirotonit ierodiacon în acelaşi an. Primeşte Taina Preoţiei în 1955.

În perioada 1948-1949 este arestat timp de 11 luni pentru proteste împotriva scoaterii învățământului religios din școală. În 1959 a fost exmatriculat din anul al II-lea de studii (Facultatea de Teologie din București), scos din monahism și condamnat la închisoare pentru atitudinea sa contra Decretului 410/1959, privind desființarea mănăstirilor și reducerea personalului monahal. A fost închis la Galați, Jilava, Gherla și în colonia de muncă din Delta Dunării.

Aflat la închisoarea Jilava, pe 15 martie 1960, Mina Dobzeu l-a botezat în credința ortodoxă pe marele cărturar Nicolae Steinhardt, cunoscut ulterior ca monahul Nicolae Delarohia, autorul celebrului „Jurnal al fericirii”. A ieșit din închisoare în 1964.

Din anul 1969 a fost chemat să slujească Biserica la Mănăstirea "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din Huși, al cărei stareț a fost între anii 1978-1988.

În anul 1988 este din nou arestat, timp de 8 luni, pentru „răzvrătire” și „uneltire împotriva siguranței statului”, în fapt pentru protestele sale materializate în 7 scrisori adresate direct lui Nicolae Ceaușescu, cu privire la morala poporului român și la ateismul adus de comunism.

După reînființarea Episcopiei Hușilor (în 1996), între anii 1996-2002, a îndeplinit funcția de consilier cultural-misionar la Centrul Eparhial Huși.

UPDATE:Episcopia Hușilor: Părintele arhimandrit Mina Dobzeu va fi înmormântat sâmbătă la Catedrala Episcopală din Huși


Trupul neînsuflețit al părintelui arhimandrit Mina Dobzeu a fost depus în Catedrala Episcopală din Huși, unde Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie a oficiat slujba cuvenită.  

Potrivit rânduielii îndătinate, se va citi permanent din Psaltire, iar cei care vor dori să rostească o rugăciune și să aprindă o lumânare în memoria sa, vor putea veni, biserica rămânând deschisă.
Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 09 iunie, la Catedrală, după următorul program:

07.30 – Sfânta Liturghie arhierească

10.00 – Slujba de înmormântare

Venerabilul arhimandrit Mina Dobzeu, misionar fidel și statornic mărturisitor al credinței, s-a stins din viață la vârsta de 96 de ani, în data 07 iunie 2018, la ora 14.55, în chilia sa din cadrul mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Catedrala Episcopală din Huși, după o viață trăită în duhul smereniei și al ascultării depline.

- IN MEMORIAM -

Învățături de la Părintele Mina Dobzeu


Lumea credinței: Lumina necreată a lui Mina Dobzeu


La începutul lunii decembrie filmam în Moldova, pentru un documentar destinat unei mari televiziuni din Bucureşti, despre patru surori care din mila Domnului au ajuns toate patru iconari. Am fost la Iaşi. Ne‑am închinat la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar a doua zi, împreună cu echipa de jurnalişti de televiziune, am mers ţintă la Huşi, la Părintele Arhimandrit Mina Dobzeu, marele duhovnic basarabean, botezătorul în temniţa comunistă a lui Nicolae Steinhardt. Părintele ne‑a chemat la el, citez, „ca să mai vadă ce pictăm”. Ştiam că de aproape trei ani a orbit cu ochii trupeşti, dar acum am aflat că are o altfel de vedere. Un preot din judeţul Vaslui, care a slujit cu dânsul în altar, mi‑a confirmat că, deşi este orb, părintele l‑a uimit nu o dată cu lucruri pe care un nevăzător obişnuit nu avea cum „să le vadă”. O apropiată a Părintelui Mina ne‑a spus că acesta a fost întrebat de un mare ierarh al nostru dacă a văzut lumina necreată, aşa cum a văzut‑o Sfântul Grigorie Palama. Răspunsul a fost că nu numai că a văzut‑o… dar că efectiv trăieşte în lumina necreată. Îndată ce am ajuns în chilie, l‑am întrebat cum mai este, cum se simte. Răspunsurile date de dânsul au fost peste aşteptările noastre…

Rugăciunea Inimii
“Eu nu mai văd, nu mai citesc… Eu văd lumina, dar obiectele nu le văd. Dar când spre seară primesc o carte cerească… pe aceea o pot citi. Fie Domnul lăudat! Domnul face mare bucurie cu mine, căci mi‑a dat lumina cea necreată cu mine. Domnul îmi face lumină. De la această lumină cerească am şi căldură. Eu sunt un mic isihast şi palamist, pentru că mi s‑a arătat lumina cea cerească, ca şi Sfântului Grigorie Palama; de aceea mă numesc palamist, iar isihast sunt pentru că propăvăduiesc rugăciunea inimii… Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte‑mă pe mine, păcătosul… Cei ce zic zilnic rugăciunea aceasta se mântuiesc, zice Domnul. Mirenii se vor mântui, iar călugării, cei ce au în pravila lor această rugăciune, se sfinţesc, se sfinţesc, se sfinţesc… Eu am trimis în toată, ţara la mânăstiri, cărţi despre Rugăciunea Inimii, ca să o aibă toţi şi să se sfinţească. Fie Domnul lăudat! Domnul mi‑a spus că mă voi mântui numai dacă am cuget curat, inimă smerită şi duh umilit. Să scrieţi asta… Să scrieţi!”.
În mâna dreaptă părintele ţinea tot timpul îndreptată spre noi o cruce de lemn sculptată chiar de dânsul. Deşi stă întins pe pat, pare că este în picioare în faţa altarului şi că ne predică, binecuvântându‑ne permanent.
Uită răul şi fă binele! Uită răul şi fă binele! Uită răul şi fă binele! Rabdă mult, rabdă mult, rabdă mult! Iartă totul, iartă totul, iartă totul! Acestea să le scrieţi şi să le aveţi aşa, în ordinea care am spus‑o eu. Fie Domnul lăudat! Mergeţi Duminica la biserică! Să aveţi un duhovnic şi să vă spovediţi mai des! Să nu furi, să nu ucizi! Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să‑ţi fie ţie bine! Fă binele şi ajută pe cei săraci! Să nu iei numele Domnului în deşert… şi pe cele sfinte! Făcând toate acestea, vei avea bucurie şi vei avea mântuire”.
[...] După câteva secunde de linişte, începe o nouă rugăciune, spusă de trei ori: 
Mila ta şi ajutorul tău pururea să mă sprijinească! Am şi această rugăciune…”, 
ne mai încredinţează Părintele Mina.

La plecare ne binecuvântează pe toţi de mai multe ori. Mă uit la el, cu ochii în lacrimi, ca pentru ultima oară. Îmi citeşte gândul şi îl aud grăind: 
Mai daţi‑mi câte un telefon… cât mai trăim!”.


Doxologia: Valoarea de neprețuit a Rugăciunii lui Iisus


Noi nu luptăm pentru nepăsare, care este o stare negativă, ci pentru dobândirea harului lui Dumnezeu. Dacă curățirea și mântuirea se atinge prin Rugăciunea lui Iisus, celelalte rugăciuni nu sunt potrivite sau necesare? Ele ne pot ajuta? Bineînțeles. Fiecare rugăciune are o putere uriașă. Este un strigăt al sufletului. Harul lui Dumnezeu vine în noi potrivit credinței și strădaniei celui care-L cere. Există mai multe feluri de rugăciune: rugăciunea liturgică, rugăciunea individuală, rugăciune de mulțumire, de laudă, etc.

Totuși, Rugăciunea lui Iisus are o valoare neprețuită, pentru că, după cum spune Sfântul Isaac Sirul, ea este acea cheiță cu ajutorul căreia putem pătrunde taine pe care „ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, și nici la inima omului nu s-au suit”. Adică, Rugăciunea lui Iisus poate stăpâni mintea și o poate face să se roage fără încetare. Atunci mintea devine fără de culoare, fără formă, fără contur și primește într-un timp scurt har peste har. „Rugăciunea lui Iisus” aduce mult har, mai mult decât chiar psaltirea, pentru că este strâns legată de smerenie și de conștiința păcătoșeniei noastre.

Sfântul Grigorie Sinaitul spune că „Psaltirea este pentru cei care luptă pentru curățirea inimii și pentru începători, în timp ce Rugăciunea lui Iisus este pentru cei ce au gustat harul dumnezeiesc, pentru sihaștri”.

De obicei, odată cu psalmodierea vine și dezordinea, pătrunzând în inimă egoismul și mândria pentru frumusețea vocii, pentru părerile pe care le au ceilalți despre noi. Dar nu există nimic din afară care să stârnească mândria celui ce rostește tainic „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul” în chilia lui. Pentru acest motiv, sihaștrii practică mai mult Rugăciunea lui Iisus și fac utreniile și metaniile cu Rugăciunea lui Iisus.

Rugăciunea lui Iisus este destul de scurtă. Mintea se poate fixa mai ușor pe rugăciuni scurte. Rugăciunea lui Iisus are o profunzime imensă, care nu poate fi văzută din afară. Mintea noastră are însușirea de a spori dragostea și de a o dori, ceea ce o face să se concentreze asupra ei. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că: „mintea rămâne statornică în lucrurile pe care o sporesc și de aceea asupra acelora care o sporesc, își îndreaptă și dorința și dragostea, fie că sunt dumnezeiești, fie trupești și pătimașe”. Mai mult, aceleași lucruri se întâmplă și cu cunoașterea. Ceea ce la prima vedere este simplu, poate deveni un subiect de studiu îndelungat. Cu atât mai mult, dulcele nume al lui Iisus. Poți medita toată viața asupra lui. Rugăciunea lui Iisus este cea mai mare știință și cea mai înaltă formă, prin care dobândim Teologia sau Vederea lui Dumnezeu, care este izvodirea și sfârșitul rugăciunii curate, fructul ei binecuvântat.

***

Moldova Ortodoxa: Feţele antihristului de Arhim. Mina Dobzeu


– Parinte Mina, cum vedeti dumneavoastra acum, fetele antihristului ?

Una din feţele antihristului a cazut prin focul pe care il pregatea pentru omenire. Uniunea Sovietica, vreme de mai bine de 40 de ani, a construit armament atomic, rachete, avioane si submarine. Dar acum a venit mizeria si saracia peste popoarele sovietice, imperiul s-a dezmembrat si ateii bolsevici, care erau principalii sustinatori ai lui antihrist, au intrat sub povara focului pe care il pregateau pentru altii. Puterea comunista s-a spulberat peste noapte, ca si cum nu ar fi fost. Astfel s-a aratat voia lui Dumnezeu, care ii iubeste pe crestini si nu i-a lasat la nesfarsit sub talpa ateilor.

– Antihristul are multe masti. Puteti indica o fata mai noua decat comunismul a spiritului care se manifesta impotriva lui Hristos ?
– Acum a aparut o forma noua de ateism, sub numele de New Age. Aceasta include mai multe directii: magia, spiritismul, parapsihologia, paranormalul, satanismul, yoghinismul, bioenergia. Unele au existat in lumea pagana si sunt reactivate acum pe scara larga. Altele se bizuie pe descoperiri noi. Ei sustin ideea ca s-a incheiat epoca pestelui si vine aceea a varsatorului de ape, deci era crestinismului e gata si vine Era Noua, aceea pe care o propovaduiesc ei sub forma sincretismului rezultat din talmes balmes-ul enumerat mai sus. Este calea prin care se formeaza o constiinta larga, anuland deosebirile dintre bine si rau, dintre moral si imoral. Pentru ei exista numai ratiunea, ratiunea si ratiunea, de trei ori, inchipuind omul drept centru al universului. Ei insista ca paranormalul sa fie considerat o stiinta, ba chiar e ridicat la rang de religie.

 Antihristul din trecut, comunismul, se impunea fortat, prin constrangere. Aceasta forma noua a antihristului se impune prin vraja, prin seducerea omului, prin inselaciunea difuzata in numeroase publicatii si posturi de televiziune. Pe tineri si pe oamenii care se lasa amagiti de senzationalul cu continut New Age din toata massmedia ii sfatuim sa fie atenti, sa se intoarca la credinta in care au fost botezati, sa cunoasca invatatura sfanta, sa se intoarca la Dumnezeu, sa nu se lase inselati. Aceasta invatatura ateista a paranormalului este de natura diabolica si va cadea prin sabia cuvantului lui Dumnezeu. Va fi o confruntare intre Evanghelia dreapta si aceea falsificata de sectari si de acesti magicieni si ei se vor prabusi, asa cum a cazut si comunismul. Insa deocamdata n-au ajuns la apogeu, ca atunci cand le va da Dumnezeu o lovitura sa fie definitiva. Acestea sunt lucruri care se desfasoara in timp; o vreme ii ingaduie Dumnezeu.

– Dar mai intai se va face unitatea statelor si dupa aceea unitatea religiei …
Exista in planul lui Dumnezeu acest lucru, ca sa fie “pamant nou si cer nou”, adica o lume in care sa predomine dreptatea. Planurile oamenilor sunt multiple, dar Dumnezeu le dejoaca proiectele lor: “Orice sfat veti sfatui risipi-l-va Domnul; ca iarasi de veti putea, iarasi veti fi biruiti, caci cu noi este Dumnezeu”. De se va afirma paganismul la putere iar va fi biruit de puterea lui Dumnezeu

– Ce alte lucrari antihristice ati mai depistat dumneavoastra in societatea contemporana ?
O lucrare satanica este masoneria, alta este Martorii lui Iehova. Aceasta din urma este proiectata tot de iudei, ca sa faca o religie universala fara Hristos. Practic, multe voieste omul, multe proiecteaza, dar vor cadea toate la vremea cuvenita, pentru ca Domnul imparateste peste toate. Mai tineti minte ca, in perioada paganismului comunist, s-a aratat pe cer semnul Fiului omului. Ce inseamna aceasta? Ca spiritualitatea crestina a fost rastignita? La rasarit soarele s-a intunecat ca si cum ar fi fost acoperit cu un sac. Luand geografic expresia, rezulta ca soarele Hristos a fost intunecat in partea de rasarit a pamantului. Luna in sange s-a prefacut, adica generatia aceasta a pierit insangerata. Stelele din cer au cazut, ceea ce inseamna ca ierarhii bisericii, in special in Rusia, au fost exterminati, bisericile au fost inchise, manastirile pustiite, s-a scos invatamantul religios din scoala, multi preoti si calugari au ajuns la inchisoare, chiar si mirenii au suferit pentru credinta lor. Asta fiindca au purtat pecetea lui antihrist pe frunte sau pe mana dreapta.

– Ce era pecetea lui Antihrist parinte ?
Pecetea lui antihrist vizeaza mintea si lucrarea. Pe frunte inseamna sa accepti ideologia lor, adica sa fii robit cu mintea si pe mana inseamna sa lucrezi conform acestei ideologii. Intai cu mintea si apoi cu mana; comunistii nu au mai facut cruce si au interzis crucea. Au facut, cum se zice la Scripturi, “icoana fiarei celei dintai”, adica au construit un imperiu asemenea celui roman care a prigonit crestinismul.

– Atunci cum explicati cifra 666, care se pune pe frunte sau pe mana ? Ca iata am auzit ca in America erau deja anul trecut 7000 de insi care purtau pe mana un cip, sub piele, cu cifra 666 …
– Aceia sunt satanisti, nu putem generaliza. Implanturile acestea tin de progresul stiintei. Cifra 666 se explica astfel: omul are un al saselea simt, care este ratiunea. Revelatia Vechiului Testament este cifra sapte. Revelatia Noului Testament este cifra opt, Legea Harului, Noua reprezinta ierarhia cereasca, cele noua cete. Zece este divinitatea. Cand a venit comunismul la putere, nu a ramas la cifra opt, adica la Hristos, nici la cifra sapte, la revelatia Vechiului Testament, ci a coborat la cifra sase care este a ratiunii omului, adica a paganismului. Nu au coborat nici mai jos, la cele cinci simturi, nici nu au urcat. Comunistii s-au fixat stabil in sase, adica ratiune, ratiune, ratiune sau 666. Au repetat, asemanator cu crestinii care spun de trei ori Amin, Amin, Amin.

– A disparut comunismul. Inseamna ca a disparut si 666, ratiune, ratiune, ratiune, promovat de ei ? Nu cumva ateismul se perpetueaza si vine din alta parte acum ?
– Am spus mai sus ca New Age a preluat stafeta atee, dar nu se multumeste numai cu ratiunea, ci reinvie formele magice ale paganismului. Este tot lucrarea satanei, intr-o forma putin diferita.

Parintele Ioanichie Balan de la Sihastria Neamt ne-a talcuit intr-un interviu ca primul 6 este indoiala in credinta, al doilea 6 desfraul generalizat si al treilea 6 violenta. Sunt trei directii de actiune, provenite din Vest, care prabusesc lumea in pacat si o despart de Dumnezeu.
– Ratiune, ratiune, ratiune nu are nimic de a face cu revelatia divina. Tine de stiinta pozitiva si e deformata prin promovarea magiei actuale. Nu trebuie sa ne ingrijoreze emfaza unor mari guru care se cred protectorii lumii, prin invocarea spiritelor. Acelea sunt spiritele rele. Noi invocam puterea care guverneaza, care binecuvanteaza si care pedepseste. Stiinta e dar de la Dumnezeu, dar daca omul o foloseste in scopuri rele, tot omul trage consecintele.

– Ce parere aveti despre proiectatul control asupra omnlui prin intermediul calculatoarelor si satelitilor ? Printr-un cip implantat in mana orice individ va putea fi controlat de la distanta orice ar face …
– Cand Dumnezeu a zis omului: “Stapaniti pamantul” a avut in vedere stiinta care este un dar divin. Depinde de om cum o foloseste, in bine sau in rau. Fiti convins insa ca orice ar inventa omul, daca este folosit impotriva vointei lui Dumnezeu, impotriva firescului, impotriva binelui, va fi rasturnat cu puterea celui Preainalt. Nimic nu poti sa stapanesti fara voia lui Dumnezeu. Nu trebuie sa ne ingrozeasca vraja cu care vin ei acum spre noi. Comunismul ne persecuta, ne constrangea sa facem ce nu vrem.

– Aveti dreptate, acum se duc oamemi de bunavoie la noua forma de ateism …
Ii inseala cu usurinta pe cei lipsiti de educatie religioasa, ca nu s-a facut jumatate de secol asa ceva, ii inseala cu bunuri materiale, apoi pe naivii care alearga dupa senzational. Oamenii sunt derutati intrucat Dumnezeu ingaduie multe. Il lasa pe om sa cerceteze multe, sa se ispiteasca, sa se scufunde in intuneric pentru a avea de unde se intoarce. Dar sa nu uitam ca Hristos este puterea si ca El hotaraste toate, ca in mana Lui se afla totul. Ceea ce fac magii de la New Age e praf si pulbere in fata lui Dumnezeu.

***Conducerea lui Stalin a făcut mult rău. El a domnit o vreme, două vremi şi jumătate de vreme. O vreme e zece ani, două vremi încă, deci 30 de ani şi jumătate de vreme, deci 35 de ani. Când s-au împlinit 35 de ani în viaţa lui, el a murit, iar imperiul lui sovietic este balaurul cu şapte capete şi cu zece coarne şi a domnit 60 de ani, adică o oră.
O oră are 60 de minute, deci 60 de ani, din 1929 până în 1989. Când s-au împlinit 60, a pierit acest luptător împotriva lui Hristos şi lucrarea imperiului comunist. Acum urmează să vină Hristos. Eu îndrăznesc să strig la tot poporul, rugaţi-vă: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul! Am vorbit cu mitropolitul de la Iaşi, i-am spus povestea, am vorbit şi cu patriarhul, i-am scris şi mi-a răspuns elogios. Toţi mitropoliţii şi patriahul şi toţi credincioşii să se roage cu rugăciunea aceasta: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!

- Pe sfinţia voastră cine v-a învăţat rugăciunea asta?

Suferinţa! Aşa cum se ruga atunci Nicolae Cabasila în timpul mahomedanilor, aşa să ne rugăm noi acum. Dar mai vine o altă faţă a lui antihrist, numită New Age, Noua Eră. E tot o faţă a lui antihrist şi este tot lucrarea satanei, dar vor cădea şi aceştia prin sabia Cuvântului lui Dumnezeu, iar sabia Cuvântului lui Dumnezeu este: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul! Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul! Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul! Aşa să înveţe tot poporul să se roage, ca să scăpăm şi de această lucrare a satanei, care este satanism, practici yoghine, magie de tot felul, păcate împotriva firii – Sodoma şi Gomora –, desfrâul, cultul desfrâului şi toată împotrivirea în lucrare a satanei împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este o lucrare  a masoneriei, este lucrarea satanei prin masoni, care îi învaţă pe oameni să nu mai creadă în Dumnezeu şi să creadă în satana. Tot poporul să se roage cu rugăciunea: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul! Zece minute dimineaţa, zece minute la amiază, zece minute seara şi noaptea, dacă se mai trezeşte şi se roagă. Aşa să propovăduiţi şi dumneavoastră cui întâlniţi. Acum am scris ultima carte cu toată viaţa mea, pe care urmează să o dau la tipărit.

Asta vreau să spuneţi oamenilor, că eu nu mai am mult de trăit şi să învăţăm pe toţi credincioşii rugăciunea, ca să ne ierte Dumnezeu pentru lucrările rele pe care le-am făcut. Hristos nu ne cere altceva decât să ne rugăm cu rugăciunea Lui. Tot ce am spus eu acum să spuneţi la popor, să se roage cu rugăciunea inimii. Lumină mare va răsări asupra ţării noastre. Nădăjduiesc să văd din lăcaşurile pe care mi le va da Domnul, lumina cum se va lăsa peste toată ţara noastră şi harta României să fie luminată. Va veni Lumină mare asupra poporului nostru de îşi va pleca genunchii la rugăciune. Iar Lumina aceasta este activă, aduce înţelepciune, înţelegere, sfat, cunoaştere, înfrânare, bărbăţie, frica de Dumnezeu, aduce mai multă lumină în viaţa bisericii, aduce îndreptare în viaţa socială, luminează ochii orbilor, dezleagă pe cei legaţi în robie, ridică pe cei surpaţi, păzeşte pe cei nemernici, pe săracul şi pe văduvă îi primeşte şi calea păcătoşilor o pierde. Iată lumina aceasta ce binefacere aduce. Înţelegeţi? 

- Părinte Mina, noi, credincioşii, în general apelăm la ajutorul Fecioarei Maria, mai ales când avem necazuri.

Noi o avem pe Maica Domnului rugătoare către Dumnezeu şi eu mă rog şi m-a vindecat de multe ori de boală Maica Domnului. Ea mă mângăie şi mi-e toiag al bătrâneţelor. În ea mi-e nădejdea

- Ce foloase avem dacă spunem rugăciunea inimii?

A făcut o înlesnire Domnul Iisus. Cât a fost comunism, oamenii s-au lepădat de credinţa cea adevărată şi au urmat antihristului. Acum trebuie să se lepede de antichrist şi să îl primească pe Hristos: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul!

În timpul lui Nicolae Cabasila cei care se rugau îi îmbrăca Domnul în haină luminoasă – aşa spune Domnul Iisus – şi ei umblau în haină luminoasă. Eu am cunoscut acum două femei şi doi bărbaţi mireni care umblă în haină luminoasă pentru că practică această rugăciune. Şi voi, dacă vă rugaţi stăruitor, vă îmbrăcaţi în haină luminoasă. Lumina cea măreaţă a Lui o putem vedea oricând, de câte ori ni se arată. Rugăciunea este un dialog între mine şi Dumnezeu, o convorbire cu Dumnezeu prin semnele pe care le exprimă Lumina Sa. Îngerul păzitor are rolul lui, dar dracii… Astă noapte, la ora opt-nouă seara, bate la uşă. Întreb: „Cine e?” Nu-mi răspunde nimeni.Zic: „Intră, intră!Dar cum zic rugăciunea sau fac semnul crucii, pleacă. Vin în fel şi chip. Dar dacă fac semnul crucii, dispar şi îngerul păzitor mă apără. Iadul e un munte de păcură şi întuneric, şi cine stă acolo mănâncă plantele care sunt tot de păcură. Iar Raiul este muntele cel înalt cu fel de fel de locuinţe şi cu arbori.

Domnul ştie ce loc îmi va da mie… Să creşteţi copiii în frica de Dumnezeu, cu evlavie, cu rugăciune.

***

Decorarea deținutului politic Arhimandritul Mina Dobzeu

cu "Crucea Moldavă" de către IPS Teofan, pe 14 oct. 2017 -

anul închinat mărturisitorilor credinței ortodoxe în vremea comunismului


Împreună cu IPS Teofan (14 oct. 2017)

IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, împreună cu 

PS Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului (22 oct. 2017)

Cu PS Ignatie la împlinirea vârstei de 96 de ani (5 noiembrie 2017)


LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu