luni, 9 noiembrie 2009

Sfintii Arhangheli


Troparul Sfinților Arhangheli:
Mai-marilor Voievozi ai oştirilor cereşti, rugămu-vă pe voi, noi nevrednicii, ca să ne acoperiţi pe noi, prin rugăciunile voastre, cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi, cei ce sunteţi mai-mari peste cetele puterilor de sus.

Ingerul in conceptia ortodoxa este o fiinta necorporala (spirituala), supranaturala si in greceste, aggelos (in latina angelus) inseamna vestitor. Ei sunt mijlocitori intre Dumnezeu si oameni, vestitori ai voii si poruncii divine, slujitori ai mantuirii oamenilor, ocrotitori si ajutatori ai omului

Dionisie Areopagitul vorbeste despre ingeri intr-una din lucrarile sale intitulata "Despre ierarhia cereasca", aratand ca acesata ierarhie este formata din noua cete ingeresti, impartite in trei triade.

Cele noua Cete Ingeresti sunt:
 1. Prima ierarhie: Serafimi, Heruvimi, Tronuri (Scaune)
 2. A doua ierarhie: Domnii(Principate), Puteri, Stapaniri
 3. A treia ierarhie: Incepatorii (Virtuti), Arhangheli, Ingeri
Despre toate aceste cete ingeresti ne vorbeste Sfanta Scriptura, atat in Vechiul cat si in Noul Testament, precum si Sfintii Parinti ai Bisericii (Ignatie Teoforul, Irineu, Clement Alexandrinul, Chiril al Ierusalimului, Vasile cel Mare, Grigorie cel Mare sau Dialogul, Fericitul Augustin, Ioan Damaschin s.a.).

Ierarhia cereasca a fost creata prin vointa lui Dumnezeu, care a randuit si slujirile fiecarui rang:...
"intru El au fost zidite toate, cele din ceruri şi de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie Tronuri, fie Domnii, fie Începătorii, fie Stăpânii. Toate prin El şi pentru El s-au zidit" (Coloseni 1,16).

La inceput, toti ingerii au fost in comuniune cu Dumnezeu, dar ulterior, abuzand de libertatea lor, si indemnati de capetenia lor Lucifer, care a vrut sa fie asemenea lui Dumnezeu, o parte din ingeri L-au parasit pe Dumnezeu, Care i-a creat, si cazand in pacatul nesupunerii si mandriei, si-au pierdut puritatea si vrednicia demnitatii corespunzatoare firii si menirii lor, devenind ingeri rai, diavoli sau satana, cauza a raului pentru ei si pentru toate fapturile. Sf. Ioan Damaschin spune ca
"Ceea ce este moartea pentru oameni, aceea este caderea pentru ingeri. Dupa cadere ei nu mai au posibilitatea pocaintei, dupa cum nu o au nici oamenii dupa moarte".
Acesta posibilitate a pocaintei s-a pierdut pentru totdeauna pentru diavol, dupa ce, pe langa pacatul mandriei - care i-a adus caderea - a pacatuit si prin invidie, caci a ispitit pe om, creatura lui Dumnezeu, pura si fericita initial, tocmai pentru a-l face si pe om sa pacatuiasca si sa-si piarda astfel si el fericirea si curatia in care fusese creat sa traiasca.

Fiindca uraste adevarul si face totul impotriva vointei lui Dumnezeu, diavolul este caracterizat, in numeroase texte ale Noului Testament, ca "tatal minciunii", iar Arhanghelul Mihail si ingerii lui l-au aruncat din cer:
"Mihail si ingerii lui au pornit razboi...si a fost aruncat balaurul cel mare, sarpele cel de demult care se chiama diavol si satana, cel ce inseala toata lumea..." (Apocalipsa 12, 7 si 9) 
diavolul incercand chiar pe Iisus Hristos sa-L ispiteasca (Luca 4, 3-13).

Omul poate sa se impotriveasca inselaciunii si ispitirii diavolului prin puterea credintei in Dumnezeu, prin post si rugaciune, asa cum Iisus insusi a aratat (Luca 4); omul este liber sa slujeasca lui Dumnezeu sau diavolului care-l ispiteste.

Cultul ingerilor buni, slujitori ai voii lui Dumnezeu si ocrotitori ai oamenilor, a fost sustinut inca din epoca apostolica si patristica. Biserica Ortodoxa le-a inchinat sarbatori speciale: 8 noiembrie, 26 martie, 6 septembrie si le-a consacrat o zi de pomenire saptamanala, ziua de luni. In ziua de 8 noimbrie sarbatorim Soborul sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si al tuturor cerestilor si fara-de-trup Puteri.

Arhanghelii sunt numiți marii purtători de vești bune, ei fiind cei care au vestit-o lumii pe cea mai mare și mai slăvită dintre acestea. Slujirea lor (după cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul) constă în descoperirile făcute profeților, cunoașterea și înțelegerea voii lui Dumnezeu pe care o primesc de la îngerii celor mai înalte Cete și pe care le vestesc celor mai mici, anume Îngerii, iar prin aceștia, oamenilor.

Sfântul Grigorie Dialogul spune că arhanghelii îi întăresc pe oameni în credință, luminându-le mințile cu lumina înțelegerii Evangheliei și descoperindu-le adâncile taine ale credinței.

Cei dintâi patru arhangheli (Mihail, Gavriil, Rafail și Uriil) sunt cei ce stau în cele patru colțuri ale Marelui Tron al lui Dumnezeu (Ma'aseh Merkabah). Împreună cu ei stau cele patru făpturi cu șase aripi (Ayyot), cei patru Heruvimi - cei cu ochi mulți, cu patru aripi, patru brațe și patru fețe, precum și cele patru Roți (Ophannim) cele cu ochi mulți sau Vânturile (Duhurile) de furtună (Galgallim), pe care creștinii, (după exemplul marelui Pavel apostolul și al ilustrului său ucenic, Sfântul Dionisie Areopagitul) le numesc Tronuri.

Există trei liste cu numele celor șapte arhangheli (ireductibile una la cealaltă).

*Prima vine din Cartea lui Enoh (acceptată drept carte canonică de Biserica Ortodoxă Etiopiană, aceasta fiind ea însăși reprezentativă pentru poziția Comuniunii Bisericilor Orientale).

*A doua listă provine din Tradiţia Bisericii Ortodoxe (calcedoniană) și coincide, din motive necunoscute, cu cea recunoscută de gnostici, o străveche erezie).

*În sfârșit, cea de a treia ne vine de la mari Părinți ai Bisericii precum Sfântul Dionisie Areopagitul sau Sfântul Grigorie Teologul.

În toate aceste liste, numele primilor patru arhangheli sunt aceleași: Mihail, Gavriil, Rafail și Uriil. Următoarele trei nume sunt, în funcție de lista folosită, astfel:

1. După Cartea lui Enoh (tradiția iudaică și cea orientală ortodoxă):
 • Raguil;
 • Sarachiil sau Saraqail;
 • (Je)Re(h)miil sau (Je)Ra(h)miil;
2. După tradiția ortodoxă răsăriteană:
 • Varahiil;
 • Salatiil;
 • (Je)Gudiil sau (Je)Hudiil;
3. După tradiția occidentală:
 • (H)Anail sau (H)Aniil;
 • Jophiil sau Cassiil;
 • Zedekiil sau Sachiil.
Explicația și traducerea tuturor numelor se găsește mai jos.

Este important de remarcat că ultimii trei arhangheli din tradiția răsăriteană reprezintă cele trei forme sau tipuri de rugăciune: de laudă, de cerere și de mulțumire.

De asemeni, Zadkiel sau (S/)Zedekiel este unul din purtătorii de stindard (împreună cu Zophiel/Jophiel) care îl urmează îndeaproape pe Arhanghelul Mihail atunci când acesta intră în luptă, în fruntea oștilor cerești.

***


MIHAIL în limba ebraică însemnează „Cine este ca Dumnezeu?” sau „Cine este egalul lui Dumnezeu?”. Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat iconografic, încă din primele veacuri creştine, ca un voievod care în mâna dreaptă poartă lancea cu care îl străpunge pe Satan, iar în stânga o stâlpare verde de finic. In vârful lancei este reprezentată o panglică de in şi semnul Sfintei Cruci, în roşu. Sfântul Arhanghel Mihail este mai cu seamă cinstit ca Păzitor al Ortodoxiei Credinţei şi ca luptător împotriva ereziilor.

Din Sfânta Scriptura:
 • Daniel 10,13 :"Dar voievodul regatului Perşilor mi-a stat împotrivă timp de douăzeci şi una de zile; când, iată, Mihail, unul din voievozii fruntaşi , a venit să mă ajute; şi l-am lăsat acolo, cu voievodul regatului Perşilor".
 • Daniel 10,21:"Îţi voi vesti ţie ceea ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu poate să Mă ajute mai bine la aceasta decât Mihail, îngerul vostru păzitor".
 • Daniel 12,1: "In vremea aceea se va ridica Mihail, marele voievod, cel ce stă [de veghe] asupra fiilor poporului tău; şi va fi vreme de necaz, necaz cum n-a mai fost din vremea când s-a făcut neam pe pământ şi până-n vremea de acum; în vremea aceea se va mântui poporul tău, şi anume oricine va fi găsit scris în carte".
 • Iuda 1,9: "Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: "Să te certe pe tine Domnul!""
 • Apocalipsa 12,7-8 : "Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. "

GAVRIIL (DJIBRIL sau JIBRIL) însemnează „Omul lui Dumnezeu”, sau „Puterea lui Dumnezeu”. El este vestitorul şi descoperitorul tainelor dumnezeieşti, mai cu seamă al tainei întrupării lui Dumnezeu şi a celorlalte sfinte taine care stau în legătură cu ea. El este reprezentat iconografic astfel: în mâna dreaptă el ţine o candelă în interiorul căreia se află o lumânare aprinsă, iar în mâna stângă, o oglindă din piatră de jasp verde. Oglinda semnifică taina ascunsă a înţelepciunii lui Dumnezeu.

Din Sfanta Scriptura:
 • Daniel 8,16: "Atunci am auzit un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care striga şi spunea: "Gavriile, tâlcuieşte celui de acolo vedenia!"
 • Daniel 9, 21: "Şi pe când vorbeam în rugăciunea mea, iată un om, Gavriil, pe care l-am văzut în vedenia mea cea de la început, în zbor grăbit, s-a apropiat de mine pe la vremea jertfei de seară. "
 • Luca 1,19: "Şi îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea".
 • Luca 1,26: "Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret".


RAFAIL (ISRAFEL) (Tobit 12,15) însemnează „Vindecarea lui /(de la) Dumnezeu”, sau „Domnul Vindecătorul”. Rafail este reprezentat iconografic ca ducându-l cu dreapta de mâna pe Tobit – Tobit este arătat ţinând peştele cel pescuit în Râul Tigru – iar cu stânga ţinând un vas medical din alabastru. El este, conform tradiţiei, vindecătorul celor bolnavi şi călăuzitorul tainic al celor ce călătoresc cu treburi şi cu griji, precum şi ocrotitorul nunţii şi al dragostei conjugale.

Din Sfanta Scriptura:
 • Tobit 3,17: "Şi Rafael a fost trimis să-i vindece pe amândoi: să ridice albeaţa lui Tobit, ca să vadă cu ochii săi lumina lui Dumnezeu şi să dea pe Sara, fiica lui Raguel, de soţie lui Tobie, fiul lui Tobit, legând pe Asmodeu, duhul cel rău; căci Tobie era menit s-o moştenească. Şi în acelaşi timp Tobit, după întoarcere, a intrat în casa sa, iar Sara, fiica lui Raguel, s-a coborât din foişorul său. "
 • Tobit 5,4: "Şi s-a dus Tobie să caute omul şi s-a întâlnit cu Rafael. Acesta era înger, dar el nu ştia".
 • Tobit 7,10: "Iar Tobie a zis către Rafael: "Frate Azaria, grăieşte de cele ce mi-ai spus pe cale şi să se tocmească şi lucrul acesta".
 • Tobit 8,2: "Iar acesta, mergând, şi-a adus aminte de cuvintele lui Rafael şi a luat căţuia şi a pus inima şi ficatul peştelui şi a afumat. "
 • Tobit 9,1: "Şi a chemat Tobie pe Rafael şi a zis către el"
 • Tobit9,5: "Şi s-a dus Rafael i a fost găzduit la Gabael, şi i-a dat înscrisul; el a adus pungile pecetluite şi le-a dat".
 • Tobit 11, 2: "Şi a zisRafael către Tobie: "Tu, frate, nu ştii cum ai lăsat pe tatăl tău?".
 • Tobit 11,7: "Şi Rafael a zis: "Tobie, ştiu că se vor deschide ochii tatălui tău, ca să vadă. "
 • Tobit 12, 15: "Eu sunt Rafael, unul din cei şapte sfinţi îngeri, care ridică rugăciunile sfinţilor şi le înalţă înaintea slavei Celui Sfânt". "

URIIL (SARIIL, SURIIL, MURIIL) însemnează „Focul lui Dumnezeu”, sau „Lumina lui Dumnezeu” Iconografic el este reprezentat ţinând o sabie întinsă contra persanilor cu mâna dreaptă şi o limbă de foc în mâna stângă.
Din Sfanta Scriptura:

(III Ezdra 3, 1; 5, 20).

VARAHIIL (BARAHIEL, VARAHIEL) însemnează „Binecuvântarea lui Dumnezeu”. El este reprezentat ţinând la piept un trandafir alb.

GUDIIL (IEGUDIIL, IEHUDIIL) însemnează „Cel care îl preaslăveşte pe Dumnezeu” sau "Marirea, lauda lui Dumnezeu". El este reprezentat iconografic cu o cunună de aur în mâna dreaptă şi cu un bici cu trei cozi în mâna stângă.

SALATEIL (SELAFIIL, SELATIIL, SERAFIIL, SARACHIIL, SARAQAIL, ZARACHIIL, ZERACHIIL, ZAHARIIL) însemnează „Mijlocitorul către Dumnezeu” sau "Porunca, Vestitorul, Rugaciunea lui Dumnezeu". Iconografic el este reprezentat cu faţa şi privirea aplecată, cu mâinile la piept, în chip de rugăciune.

Mai apar si:
 • IEREMIIL (IERAMIIL, IEREMIEL, RAMIEL, REMIEL) însemnează „Inălţarea lui Dumnezeu” sau "Indurarea lui Dumnezeu" sau "Milostivirea lui Dumnezeu" El este cinstit ca cel care stârneşte şi inspiră gândurile şi cugetările dumnezeieşti care îl înalţă şi îl apropie pe om de Domnul Dumnezeu.
 • RAGUIL: "Prieten al lui Dumnezeu" Numit și RAZIIL, care înseamnă "Secretele/tainele lui Dumnezeu."
 • ANAIL (ANIEL, HANAEL, HANIEL) "Harul sau Bucuria lui Dumnezeu".
 • IOFIIL (ORIFIEL, IUFIEL, ZUFIEL, ZOFIIL, ZOFCHIEL, ZAFIELl, ZAFCHIEL, CAFZIEL, CASSIEL sau KEPHAREL.)"Frumusețea lui Dumnezeu".
 • ZEDECHIEL( SAXHIEL, TSADKIEL, ZADAKIEL ZADKIEL, ZEDEKUL.) "Dreptatea, Îndreptarea sau Judecata lui Dumnezeu".
LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu