vineri, 30 decembrie 2016

După bulgari, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Georgia neagă caracterul Panortodox al Sinodului din Creta și consideră că principiul consensului nu a fost respectat. Georgienii cer corectarea și chiar înlocuirea unor documente ale Sinodului din Creta


Pe 22 decembrie 2016 a avut loc ședința ordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene, sub președinția Catolicos-Patriarhului Georgiei, Ilia al II-lea. Mitropolitul de Zugididi și Tsaishi, Sharashenidze, a fost numit secretar. În timpul sesiunii a fost examinată, printre altele, chestiunea Sinodului din Creta. Sfântul Sinod a luat decizia următoare: 
"În ceea ce privește documentele adoptate în Creta, Mitropolitul de Gori și Ateni, Andrei Gvazava, a citit un raport în care se menționează:
"După cum se știe, între 17 și 26 iunie, în Creta, a avut loc Sinodul, la lucrările căruia au luat parte reprezentanții a zece Biserici Ortodoxe locale. Un astfel de Sinod a fost așteptat timp de mai multe decenii, iar ținerea lui constituie un fapt de mare importanță în viața Bisericii Ortodoxe. De la început, pregătirea Sinodului a fost prezidată de către Patriarhia Constantinopolului, și toate Bisericile oficiale au fost implicate în acest proces. Din 1961, delegații Patriarhiei Georgiei au participat, de asemenea, la întâlnirile lucrărilor presinodale. Este de la sine înțeles că contribuția adusă de clerul vechilor generații, de-a lungul mai multor decenii, este de neprețuit. Așa cum a fost menționat mai înainte, serioase obstacole de la ultima etapă a pregătirilor Sinodului au împiedicat mai multe Biserici locale să participe la Sinodul din Creta. De aceea, exprimăm din nou regretul nostru, considerând că întotdeauna se impune studiul și examinarea problemelor ridicate de toate Bisericile, ceea ce nu a fost pus în aplicare".
Sfântul Sinod a decretat despre subiectul în cauză că:
"Dat fiindcă reprezentanți a patru Biserici Ortodoxe locale nu au participat la lucrările Sinodului din Creta, aceasta nu poate fi numit Sinod general, Panortodox; în timpul pregătirilor și desfășurării Sinodului din Creta, principiul consensului, stabilit și recunoscut de Bisericile Ortodoxe, a fost încălcat. Din acest motiv, rezoluțiile Sinodului din Creta nu pot fi obligatorii pentru Biserica Ortodoxă din Georgia. În documentele confirmate de Sinodul din Creta nu sunt exprimate, în esență, observațiile fundamentale făcute de Biserici. Acesta este motivul pentru care remanierea și corectarea lor ulterioară este esențială. Nu este exclus, în anumite cazuri, să fie create noi documente. De asemenea, este indispensabil ca textele traduse și trimise de către secretariatul Sinodului din Creta să fie accesibile clerului Bisericii din Georgia, teologilor și mirenilor și, luând în considerare observațiile lor bazate, să fie conferit documentelor caracterului lor conform, dogmatic și canonic, al Bisericii Ortodoxe.
Reuniunea, care a avut loc între 17 iunie și 26 în Creta, poate fi văzută ca o etapă de cea mai mare importanță pentru ținerea Sfântului și Marelui Sinod care trebuie să permită luarea deciziilor pe baza învățăturii ortodoxe comune, Una, Sobornicească și Apostolică.
Sfântul Sinod al Bisericii din Georgia a decis să înființeze o comisie teologică constituită după cum urmează:
1) Mitropolitul Andrei Gvazava de Gori și Ateni - președinte,
2) Mitropolitul Grigol Berbitchachvili de Poti și Khobi,
3) Mitropolitul Chio Mudjiri de Senaki și Tchkhorotskhu 
4) Mitropolitul Ioan Gamrekeli de Rustavi și
5) Episcopul Melhisedec Khatchidzé de Markveti si Ubisa
6) Protopopul Georges Zviadadzé". 
Traducere de Român Ortodox în Franța după Orthodoxie.com, L’Église orthodoxe de Géorgie se prononce définitivement sur le Concile de Crète

LEGATURI:


cea mai tristă poveste de dragoste...Oameni și demoni: orbirea 


când ninge
copilăria se întoarce puțin la mine
se uită de afară prin geam
cu ochii ei mulți și albi
mă caută
mă caută o vreme
cu disperarea unui miop
și pleacă...

de când nu mai sunt copil nu
mă mai vede...

Oameni și demoni : cea mai tristă poveste de dragoste


Mă uit la televizor și ea așteaptă, tăcută, undeva lângă mine....
Mă duc la bucătărie, îmi iau ceva de mâncare și de băut
și mă întorc în fața televizorului. Mereu uit să o întreb
dacă îi e sete sau foame și ei..

Zilnic merg la serviciu și stau opt ore în fața
unui calculator. Apoi scriu niște rapoarte și
mă întorc acasă. Ea mă așteaptă dar eu, mă descalț și
mă tolănesc pe canapea fără să-i spun nimic...

În fiecare seară adorm cu televizorul deschis...

Până când brusc
îmi dau seama că a plecat.
Nu știu de câtă vreme lipsește. Nici unde s-a dus;
încerc să-mi amintesc dar
timpul și spațiul și cei pe care i-aș fi putut întreba
toți au plecat
odată cu ea.

Cu viața mea.

Oameni și demoni : păcat


orașul e plin de oameni care mor
așteptând
la o fereastră sau la o masă
trenul
ce trece prin adâncul,
fără Iisus,  neștiut
al propriei inimi...


miercuri, 28 decembrie 2016

Patriarhul Kiril reafirmă că Sinodul din Creta nu este Panortodox si deciziile sale nu pot fi absolut obligatorii pentru toate Bisericile Ortodoxe


În timpul reuniunii clerului din Moscova, din 22 Decembrie 2016, Patriarhul Kirill a spus următoarele despre Sinodul din Creta:
"De două ori Sfântul Sinod s-a întâlnit în sesiunea specială pentru a examina situația legată de Sinodul din Creta (...). În cursul anului care se va încheia, tema pregătirii Sinodului panortodox a fost deosebit de importantă în domeniul relațiilor inter-ortodoxe. În luna ianuarie a acestui an am participat la Reuniunea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din Chambésy. În luna februarie, problemele legate de procesul presinodal au fost discutate în Adunarea Episcopilor [a Bisericii Ortodoxe Ruse, n.tr.fr.]. Poziția Bisericii Ruse a fost simplă și deschisă: suntem gata să lucrăm la pregătirea Sinodului ca o mărturie vizibilă a unității Bisericii Ortodoxe. Suntem gata cu toată puterea noastră să cooperăm la rezolvarea problemelor care au rămas nesoluționate și ar putea împiedica desfășurarea Sinodului. Era vorba despre lipsa comuniunii între cele două Patriarhii vechi [Patriarhia Antiohiei și a Ierusalim, n.tr.fr.], lacune în conținutul proiectelor documentelor sinodale, deficiențe pe partea organizării. Nu este vina noastră dacă aceste probleme, din păcate, nu au putut fi rezolvate între timp. Am atras atenția în mai multe rânduri asupra ineficacității mecanismului procesului presinodal. După cum se știe, Bisericile din Bulgaria, Georgia, și Antiohia au refuzat să participe la Sinod în termenul prevăzut și au solicitat amânarea ținerii sale (inițial, Biserica Sârbă a solicitat, de asemenea, același lucru). Deoarece toate deciziile trebuie luate la Sinod prin consensul tuturor Bisericilor locale, este evident că realizarea acestuia, în circumstanțele actuale, s-au dovedit nepotrivită. Cu toate acestea, Sinodul a avut loc în Creta între 18 și 26 iunie la care au participat reprezentanții a zece Biserici locale. Din moment ce acest Sinod nu exprimă opinia unanimă a tuturor Sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu, nu poate fi recunoscut ca Panortodox, la fel cum și deciziile sale nu pot fi absolut obligatorii pentru toate Bisericile Ortodoxe. Sfântul Sinod a încredințat Comisiei Sinodale Biblice și Teologice sarcina de a studia cu atenție documentele Sinodului din Creta. Pe baza rezultatelor acestui studiu, Sinodul [Bisericii Ortodoxe Ruse], anul viitor, și apoi, cred că, Adunarea Episcopilor, va examina chestiunea atitudinii noastre față de documentele adoptate în Creta. 


sâmbătă, 24 decembrie 2016

Magii de la Bethleem - Colindele strămoșilor

Pe urmele lui Mos Craciun la Oslo... cu PS Macarie Dragoi


Colinde cu duioșie si umilință...


Cele mai frumoase colinde de Crăciun sunt cele care surprind o anume umilință, o anume duioșie, care ne deschide inima împietrită și lasă locul Iubirii să se nască. Poate ne vom întreba de ce e nevoie de umilință, adică de străpungerea inimii, tocmai acum, la Crăciun, când mai ales, de sărbătoare, ne pregătim din toate să ne ospătam? Ei bine pentru că Nașterea Domnului, așa cum o vedem și din colindele noastre, cuprinde în sămânță toată viața pamântească a lui Hristos, iar Nașterea Domnului este astfel pe aceeași "coordonata" cu răstignirea:

- Dormi pruncuț până-ți va fi 
Răstignirea-n plina zi, 
S-apoi tristă-ngropăciune, 
Floare de tăciune. 

Doar așa Cerescul Tată, 
Cu-nvierea așteptată, 
Te va smulge relelor,
Steaua stelelor. 

Doar așa ne vom smulge relelor ce ne împresoară și ne doboară, prin smerenia care ne-a arătat-o Hristos și Maica lui Preasfântă, Preacurata Născătoare de Dumnezeu care, prin Duhul Sfânt, din Tatăl Ceresc, ni-L naște pe Fiul Cel Mai înainte de veci, Iubirea, Adevărul, Viata și Bucuria noastră!

Câteva colinde cântate de Ștefan Hrusca, cu gustul copilăriei...
miercuri, 21 decembrie 2016

Poziția Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la evoluțiile recente din România privind receptarea Sinodului din Creta. "Niciun Sinod ortodox nu a declarat ecumenismul ca fiind dogmă de credință, după cum niciun Sinod ortodox canonic nu a declarat vreodată ecumenismul ca fiind „panerezie”."


Basilica: Comunicat: Orice lămurire privind credinţa trebuie făcută în comuniune bisericească, nu în dezbinare


Redăm mai jos poziția Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la evoluțiile recente din România privind receptarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016):

În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în data de 16 decembrie 2016, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, s-a luat act cu mâhnire de evoluția recentă în România a reacțiilor negative referitoare la receptarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016).

Patriarhia Română a subliniat în mai multe rânduri faptul că Sinodul din Creta nu a formulat dogme noi, ci a mărturisit că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfânta, Sobornicească și Apostolească a lui Hristos” și a îndemnat constant la păstrarea păcii şi unității Bisericii cu toată responsabilitatea, cunoscut fiind cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur care spune că nimic nu poate supăra mai mult pe Dumnezeu decât dezbinarea Bisericii! Chiar de am săvârși mii de lucruri bune, noi cei care sfărâmăm pleroma bisericească nu suntem mai puțini vrednici de pedeapsă decât cei care au răstignit Trupul Său!(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Efeseni, 11, PG 62, 85).

Cu toate acestea, constatăm cu durere în suflet că, în mod pătimaş și dăunător, unele persoane răzvrătite au indus în eroare pe unii clerici şi credincioși afirmând în mod fals şi denigrator că Sinodul din Creta ar fi proclamat ecumenismul ca dogmă de credință, iar unii clerici, crezând acest neadevăr, au întrerupt în mod necanonic pomenirea ierarhului lor, tulburând pacea şi unitatea Bisericii, prin atitudinea lor dezbinătoare.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că nici Sinodul din Creta şi niciun alt Sinod ortodox nu au declarat ecumenismul ca fiind dogmă de credință, după cum niciun Sinod ortodox canonic nu a declarat vreodată ecumenismul ca fiind „panerezie”. Prin urmare, acuzațiile aduse de contestatarii Sinodului din Creta sunt injuste, iresponsabile și dăunătoare pentru unitatea Bisericii.

Din punct de vedere ortodox, ecumenismul lucid nu este o nouă dogmă de credinţă, ci o atitudine spirituală de dialog și cooperare între creștini, în locul polemicii pline de ură confesională și al confruntării violente, care s-au manifestat secole de-a rândul în istoria creștinismului. Mișcarea ecumenică s-a născut, la începutul secolului 20, când misionarii creștini occidentali predicau Evanghelia iubirii necreștinilor din Africa şi Asia, în timp ce creștinii erau dezbinați în multe confesiuni creștine antagoniste, care se urau şi se contestau reciproc, atitudinea acestora nefiind o mărturie misionară pozitivă în fața altor religii și nici în fața societății civile. Participând la această mișcare de dialog între creștinii de confesiuni diferite, Biserica Ortodoxă a considerat însă că refacerea unității creștinilor neortodocși dezbinați între ei de-a lungul timpului se poate realiza numai pe baza credinței Bisericii nedespărțite a lui Hristos, care este Biserica Ortodoxă, cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, pe care o mărturisim în Crezul ortodox (niceo-constantinopolitan).

În acest sens, Biserica Ortodoxă consideră că aduce în dialog cu alți creștini tocmai mărturia Bisericii celei Una a lui Hristos, de care aceştia s-au despărțit în timp prin deviere de la credinţa ortodoxă. Desigur, niciun creștin ortodox nu este obligat să dialogheze sau să coopereze cu alți creștini dacă are teamă căși pierde credința ortodoxă. În același timp, este nedrept să considerăm că toți creștinii ortodocși care dialoghează teologic și cooperează practic în viața societății cu creștini de altă confesiune sunt trădători ai Ortodoxiei. Un creștin ortodox pașnic poate rămâne fidel Ortodoxiei fără a deveni fanatic, dacă mărturisește credința ortodoxă în dialog cu alți creștini, fără compromisuri.

De asemenea, Sfântul Sinod a luat act cu mirare de atitudinea necanonică şi agresivă a unor teologi și clerici (preoți și ierarhi) din două Biserici Ortodoxe surori, de a veni în eparhiile Patriarhiei Române pentru a critica ierarhia acesteia și a instiga pe unii clerici și credincioși la neascultare față de ierarhii Bisericii noastre. Din acest motiv, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ca să fie aduse la cunoștința Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori (Patriarhia Moscovei și Biserica Ortodoxă a Greciei) situațiile în care unii dintre preoţii şi ierarhii acestora desfășoară în mod necanonic activități agresive şi turbulente în eparhiile Patriarhiei Române, instigând la neascultare, răzvrătire și dezbinare.

Clericii, monahii şi mirenii implicați în acțiuni de răzvrătire şi denigrare a Sinodului din Creta, ignorând faptul că un Sinod nu poate fi judecat decât de către un alt Sinod, vor fi chemaţi la îndreptare prin dialog pașnic și lămurire canonică privind gravitatea dezbinării și a tulburării păcii și unității Bisericii. La fel, sancțiunile administrative și canonice disciplinare se vor aplica spre îndreptarea clericilor, monahilor și mirenilor care persistă în starea lor de răzvrătire și dezbinare, tulburând pacea și unitatea Bisericii.

Totodată, s-a reamintit că dacă Părinţii sinodali care au participat la cel de-al doilea Sinod Ecumenic (din anul 381) au operat 3 omisiuni și 10 adăugiri sau diortosiri la textul Crezului formulat de către Părinții Sinodului I Ecumenic (din anul 325), cu scopul de clarifica şi completa textul sinodal iniţial, cu atât mai mult un viitor Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe poate explicita, nuanța și dezvolta documentele formulate şi aprobate de către Sinodul din Creta, pentru a se evita interpretări eronate dăunătoare păcii şi unităţii Bisericii lui Hristos. În această privință, de remarcat este şi hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare care, deşi are unele observații critice şi a propus amendamente viitoare la unele documentele ale Sinodului din Creta, totuși a hotărât: „să păstreze comuniunea fraternă, euharistică, spirituală, dogmatică şi canonică cu toate Bisericile Ortodoxe locale – atât cu cele care au participat la Sinodul din Creta, cât şi cu cele care nu au participat”.

În concluzie, orice lămurire privind expunerea credinţei ortodoxe trebuie făcută în interiorul comuniunii bisericeşti, nu în stare de răzvrătire şi dezbinare, deoarece Duhul Sfânt este, în acelaşi timp, Duhul Adevărului (cf. Ioan 16, 13) şi Duhul împărtășirii sau al comuniunii (cf. 2 Corinteni 13, 13).

 Biroul de Presă al Patriarhiei Române

***

LEGATURI:

Si privind la toate câte le-am făcut de Crăciun, le socotesc bune foarte.../ Omul trece de la lumea morții la Împărăția lui Dumnezeu prin curățirea desăvârșită a sufletului său/ Hristos- UȘA prin care se poate ieși din avatarul nesfârșit al ficțiunii, din minciuna infinit dezintegratoare, din abisul nesfârșitei pierderi a minților....


 Oameni și demoni: Crăciunul canibalilor


Ce ai cu noi Iisuse Nazarinene? (LUCA 4,34)

S-au dus vremurile acelea, când demonii rosteau înfricoșați aceste cuvinte...

Acum, nu demonii, ci creștinii le spun.

Botezați și apoi, imediat înfiați de o cultură antihristică, creștinii contemporani se simt mereu strâmtorați și agasați de Iisus Hristos. Toate sunt bune în creștinism, dar fără El. Bun este Crăciunul, bune colindele și serbările, bune mesele și darurile, bune pomenile și vizitele la orfelinate... Privind la tot ce face el de Crăciun, creștinul contemporan, ca și Ziditorul lumii altădată, își poate spune în sine: Si privind la toate câte le-am făcut de Crăciun, le socotesc bune foarte....

Numai Iisus de n-ar veni. Căci El are nefericitul obicei de a da la o parte staniolul de pe viața noastră, folia de aluminiu în care curvia se păstrează caldă ca iubirea.... Si, mai ales, are catastrofalul obicei, de a scoate demonii. Iar, fără demoni, petrecerile de Crăciun își pierd tot farmecul, antrenul, strălucirea. S-ar stinge ca un fum toată fugăreală prin supermarketuri din ajun. Toată turma asta de porci care se prăvălește în iad pe panta consumismului, ar redeveni oameni care, de bucuria de a se întâlni, ar uita de listele interminabile din buzunare. Ar înlocui listele de cumpărături, cu pomelnice. Ar împuțina felurile de mâncare de pe mese și ar înmulți invitații din inimile lor. Cu Iisus, stai cu un pahar de vin toată noaptea, caci oamenii nu se mai satură să se privească și să își vorbească, în pacea pe care prezența lui Iisus o face dulce și nesfârșită... Căci Iisus nu înmulțește vinul, ci dragostea. Si acolo unde oamenii se îmbată de dragoste, nu mai e nevoie de mult vin.... 

Deci: Ce ai cu noi Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să scoți demonii și să ne strici petrecerea? Nu știi că Te-am vândut pentru "masa de Crăciun" de fiecare zi, pe "drepturile omului" și pe pacea pe care ne-o garantează toleranța noastră față de păcat și lepădarea de sfinții închisorilor?

Pe mesele creștinilor din Europa nu e carne de porc și vin, ci carnea și sângele creștinilor din Siria și Africa, China și America. Sângele și carnea celor care preferă să facă Crăciunul cu Iisus, nu cu asasinii Lui și ai creștinilor....

Iar după rezultatul alegerilor din România, aș spune că singura libertate care i-a rămas, fără Iisus, poporului român, e aceea de alege mereu între dracii bătrâni, cunoscuți, și alții noi, mai tineri e drept, dar și mult mai înfricoșători...


***

Oameni și demoni : VIATA E O PROBLEMA DE RESPIRAȚIE 

 
De la un capăt la altul, viața e o problemă de respirație.
 
Cuvintele și faptele sunt expirația duhului pe care îl inspiri....
 
La Judecata vom vedea duhul căruia i-am slujit. Si îl vom urma în veșnicie....
 
De aceea, întrebarea esențială și permanentă, pusă tuturor gândurilor, cuvintelor și faptelor noastre este: ALE CĂRUI DUH SUNT?
 
Singura libertate adevărată este cea dăruită de o fărâmă de credință în Hristos: libertatea de a te detașa de tine însuți cât să-ți poți vedea și judeca faptele, cuvintele și gândurile...
 
Aceasta libertate nu o are omul care aparține integral acestei lumi... Duhul din el, duhul turmei de porci care se prăvălește tot mai accelerat în Abis, respinge organic libertatea de conștiință.
 
De aceea, seculariștii sunt, fundamental dușmanii libertății de conștiință.
 
Libertatea de conștiință există și nu poate exista decât prin Hristos. Pentru că ea presupune capacitatea de a-ți judeca viața. Toți oamenii fărădelegii resping acest har. I-ar împiedica să se autodistrugă.


marți, 13 decembrie 2016

Patriarhul Ecumenic, într-o scrisoare adresată Arhiepiscopului Ieronim al Atenei și întregii Elade, amenință cu întreruperea comuniunii cu IPS Serafim de Pireu și IPS Ambrozie de Kalavryta și Aigialia


Adresându-se Arhiepiscopului Atenei, Ieronim, într-o scrisoare din data de 18 noiembrie 2016, publicată în ultimele zile în mass-media din Grecia, Patriarhul Ecumenic amenință cu încetarea comuniunii cu doi ierarhi ai Bisericii Greciei care critică Sinodul din Creta, și anume cu mitropoliții Ambrozie de Kalavryta și Aigialia și Serafim de Pireu. Publicam mai jos traducerea completă a scrisorii: 

Festival de colinde la Catedrala Paris


Festival de Colinde - Catedrala Paris (partea I)- sâmbăta 10 decembrie 2016 Cu binecuvântarea Înaltpreasfintitului Mitropolit Iosif, asociaţiile Nepsis şi Lieux possibles organizează primul Festival-concurs de colinde, cu participarea unor corale din Mitropoliile ortodoxe române ale Europei Occidentale şi Meridionale şi Europei de Nord şi Centrale. Cu participarea coralelor de la parohiile din: Montreuil (Franta), Nurenberg (Germania), Paris - catedrala (Franta), Saarbrucken (Germania), Torino (Italia), Viena (Austria), Villeneuve-Saint-Georges (Franta).

Festival de Colinde - Catedrala Paris (partea a II-a) - duminica 11 decembrie 2016 
luni, 12 decembrie 2016

Protos. Hrisostom de la Man. Putna: "boala este o dezbinare care lucrează în interiorul nostru și din interior iese în afară"Predica dupa Taina Sf. Maslu in Postul Nasterii Domnului 

Protos. Hrisostom, Man. Putna, 9 dec. 2016 Bucuria noastră începe de astăzi să se mărească, pentru că o dată cu această perioadă de 7 zile în care vom săvârși Taina Sf. Maslu cu 7 preoți aici, la noi, în mănăstire, se mărește și numărul dumneavoastră, și rugăciunile se înmulțesc, și inimile se simt iarăși aproape unele de celelalte, și noi ne mângâiem la gândul că efortul nostru, al creștinilor, nu va fi niciodată în zadar, pentru că atâta vreme cât mai sunt inimi care bat pentru ceilalți, atâta vreme cât mai sunt inimi care încă așteaptă mântuire și mângâiere de la Dumnezeul cel Viu, nădejde este și Duhul Sfânt nu se va depărta de la noi. 

Începem, așa cum am zis, această perioadă foarte intensă și foarte importantă pentru viața noastră duhovnicească, în care venim la biserică să ne tămăduim, venim să cerem lui Dumnezeu vindecare, pentru că Taina Sfântului Maslu, în special aceasta, se referă la vindecare. Dar, știm noi oare de ce boală suferim, știm noi oare dacă doar acest lucru îl așteaptă Dumnezeu de la noi: dacă am vrea să ne comportam ca niște copii cuminți? In primul rând ar fi bine să știm ce dorește Tatăl nostru de la noi, pentru că un copil adevărat, un fiu adevărat face toate spre bucuria tatălui, se gândește cum să-l bucure pe tatăl. Si, știți că în lume acum este dezbinare, știți că puterea celui rău s-a împânzit peste tot și că, așa cum zice Sf. Ap. Pavel, toată zidirea suspină și suferă până acum. Dar, totuși iată că sunt biserici pline, iată că sunt oameni care încă vin să se roage pentru ei și pentru ceilalți. Așa încât, dacă este așa cum zice Sf. Ioan Gură de Aur că Dumnezeu își alege oamenii lui pentru fiecare slujbă, și dumneavoastră ați fost aleși pentru această Sf. Taină, înseamnă că Dumnezeu v-a pregătit nu numai pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră, ci v-a ales pentru a vă trimite apoi în lume să dați mărturie că El este, că El există și că lucrează și că iubirea Lui nu s-a împuținat. Așa încât noi, dacă venim să ne vindecăm și ne rugam nu numai pentru noi, ne rugăm și pentru vindecarea celor dragi ai noștri sau celor care ne-au poruncit nouă să ne rugăm pentru dânșii, să ne gândim că suntem responsabili în primul rând față de Dumnezeu, în al doilea rand față de cei din jurul nostru și, în ultimul rând față de noi. Însă această vindecare pe care noi o căutam, începe din interior către exterior. Zice Sf. Serafim de Sarov, și, sigur știți, ați auzit acest cuvânt al lui: "adună pace în inima ta și mii se vor mântui în jurul tău". Așa încât, noi venim să ne vindecam dar ce este boala? O dezbinare care lucrează în interiorul nostru și din interior iese în afară. Cum spunem noi în Paraclisul Maici Domnului: "pentru păcatele mele cele multe se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu", așa încât păcatele sunt cele care atacă întâi, și păcatul zămislind aduce moartea, și această moarte lucrează din sufletul meu către trupul meu, și apoi se împânzește și la cei de lângă mine.

miercuri, 7 decembrie 2016

Minuni ale Sfântului Porfirie povestite de IPS Athanasie de Limassol."De îndată ce l-am văzut pe acest om, o certitudine s-a născut în sufletul meu: tot ceea ce Hristos a spus este adevărat"

Mitropolitul Athanasie de Limassol împărtășește în cartea sa "Inima deschisă a Bisericii", publicată în 2016, într-o ediție îngrijita de Mănăstirea "Întâmpinarea Domnului", de la Moscova, imensa comoară a experienței sale spirituale pe care a acumulat-o de-a lungul celor șase decenii ale vieții sale în rugăciunea sa, în întâlnirea cu frații și surorile în Hristos, și mai ales lângă sfinții Bisericii noastre, pe care a avut harul de a-i întâlni. În textul de mai jos, Mitropolitul Athanasie ne vorbește despre Sfântul Porfirie Kavsokalivitul, în traducerea [din rusă în franceză a (n.n.)] a paginilor 89-122 ale cărții menționate mai sus.
Vă voi vorbi de cineva care a trecut la cele veșnice pe 2 decembrie, un sfânt al timpurilor noastre, un mare sfânt. Și nu vă voi povesti doar istoria lui; aș vrea să vedem că tot ceea ce Biserica ne învață, că tot despre ceea ce se vorbește în Biserică, poate fi întrupat în viața reală. Gheronda Porfirie a murit în 1992. Fără îndoială că ați auzit vorbindu-se de acest mare om. Dumnezeu m-a învrednicit să îl cunosc personal, și chiar să-l cunosc îndeaproape. Am stat aproape de el în numeroase ocazii. Fiind călugăr athonit, a dorit sa moara în Sfântul Munte și, de asemenea, eu acolo l-am cunoscut. Poate că am fost unul dintre ultimii cărora le-a vorbit. Am avut o conversație telefonică, chiar în ziua trecerii sale la cele veșnice. Acest Gheronda, iubiții mei, a fost unul dintre cele mai importanți Stareți ai timpului nostru. Am scrie o mulțime de cărți despre el pe baza povestirilor martorilor oculari. Am scrie o mulțime de volume dacă am nota mărturiile celor ce stăteau lângă el.

joi, 1 decembrie 2016

Comunicatul integral al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Bulgaria despre Sinodul din Creta și cel mai controversat document al său. "Sinodul care a avut loc în Creta nu este nici Mare, nici Sfânt, nici panortodox"


În data de 29 noiembrie 2016, Biserica Ortodoxă a Bulgariei a adoptat o poziție privind Sinodul din Creta și în special textul Sinodului intitulat "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul [și nu "ansamblul" - după cum se menționează în traducerea oficială franceză, n.tr.fr.] lumii creștine". Publicăm mai jos textul integral al Sfântului Sinod [al Bisericii Ortodoxe Bulgare]:

"Poziția Sfântului Sinod [al Bisericii Ortodoxe Bulgare] cu privire la Sinodul din Creta (2016) și textul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine"


Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, în sesiunea sa din 15 noiembrie (protocolul Nr. 22) s-a întrunit în  ansamblul său și a examinat textul documentului „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine, adoptat de Sinodul care a avut loc anul acesta în Creta, și a luat următoarea poziție:

În timpul sesiunii din 1 iunie 2016, Protocolul nr 12, Sfântul Sinod, reunit în ansamblul său, a decis să propună amânarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, astfel încât pregătirea pentru realizarea sa să fie continuată. În caz contrar, Sfântul Sinod a hotărât că Biserica Ortodoxă Bulgară nu va participa la acesta.

Ulterior, Sfintele Sinoade al altor Biserici Ortodoxe locale, participante la organizarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe au intervenit cu propuneri similare. Apoi, patru Biserici locale autocefale au declarat neparticiparea lor (în ordine cronologică): Biserica Ortodoxă Bulgară (Decizia din 1 iunie a acestui an), Patriarhia Antiohiei (decizia din 6 iunie a acestui an), Biserica Ortodoxă a Georgiei (decizia din 10 iunie a acestui an), Biserica Ortodoxă Rusă (decizia din 13 iunie a acestui an). Între 16 și de 27 iunie a acestui an, la Academia Ortodoxă din Creta, Republica Grecia, s-a făcut Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe planificat, dar fără participarea a patru biserici locale și în absența Bisericii Ortodoxă autocefale din America (OCA), recunoscută ca atare de către Biserica Ortodoxă Bulgară și a cărei participare de la început, nu a fost prevăzută, nici măcar ca invitație; la Sinod fiind prezenți reprezentanți ai presei și invitați ai comunităților religioase eterodoxe (romano-catolici, anglicani și alții).

Descoperă România la pas cu strainii dar si ... în inima ta!


Descoperă România cu Peter Hurley - Documentar video integral Peter Hurley: In Europa nu prea există ce aveți în România. Nimeni nu-ți spune asta la televizor. 

Maria Zapca de la Săpânța: Peter vrea să învățam de la bătrâni și să dăm valoare bătrânilor. Avem foarte mult de învățat de la ei.

Ilie Bența, sculptor maramureșean: Omul dacă are dragoste de ceva, nu-l poate opri nimenea. Ești pornit. Oricine, orice ți-ar spune ți-e gândul numai acolo. [...] Am făcut troiță pentru eroi, troiță pentru deținuți politic, răstigniri, tot felul de sculpturi ce există în lumea asta. Asta e o poartă care e și la muzeu. Omul care e mai deștept, care e cu școli mai multe, el o cerut-o simplă. Oamenii care sunt cu școală mai puțină le place poarta mai aglomerată, să fie băgate toate prostiile acolo pe ea. Bine, nu-i prostie, e sculptură, dar, un om mai deștept vrea mai simplu, că ce e simplu e frumos.  

Lemnul eu, îl iubesc, fiindcă lemnul e cea mai importantă materie din toată lumea asta. Lemnul e sănătos, lemnul respiră. In casa de lemn intră aerul prin ea și e cea mai sănătoasă. Intra oxigenul prin ea. Unde e gardul făcut din fier și din marmură, acolo e cimitir, nu mai e casa omului. 

Reporter:  Țăranul credincios din trecut, dar și cel de astăzi, mai ales cel ce lucrează în lemn, simte că trăiește și lucrează în interiorul lumii create de Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al pământului. De aceea, acest țăran respectă liniile din lemn imprimate de creator, în însuși structura materiei care urmează să devină epifanie sau simbol al spiritului prin lucrarea artistică numită poartă sau troiță

Si în viață, dar mai ales în basm, într-o călătorie, relația fundamentală între om și divin se adâncește sau se desparte.   

Dani Micles, morar: După Revoluție lumea s-a schimbat. Nu mai lucrează pământul, dispar portul, tradiția. Si eu sunt pe cale de dispariție [ca morar], pentru că dacă nu se pune porumb și grâu, nu ai produs pita ta; tot vine din colo, și nu știe nimeni ce mănâncă. Care or plecat în străinătate or lăsat pământurile nelucrate și ei mănâncă de acolo cu chimicale, nu mănâncă natural. 

Eu aș face un mesaj, să mă înțelegeți: aia nu-i gospodărie la țară, dacă omul n-are vaca lui, 2 porci, 10 oi, cal, găini. Să mănânc produsul meu. Să le măresc, să produc mai mult și nu să cumpăr de la altul, eu să dau la altul. 

Tata îmi spunea asa: "să nu vinzi pământul! Să-l lucrezi!". Pentru că noi, în istorie am fost ocupați de popoare cotropitoare, banii s-au schimbat, dar pământul nu l-o dus nimeni. E o comoară a țăranului. Pământul comunică cu omul, numai că nu poate vorbi. Ce trebuie mai mare dar de la Dumnezeu, când vorbește recolta cu tine? Asta e realitatea dar nimeni nu o apreciază. Pământul vorbește cu omul!