joi, 31 martie 2016

Preasfințitul Longhin comentand declaratia semnata de Patriarhul Kiril si Papa Francisc: "Pentru mine, personal, cele 30 de puncte sunt cei 30 de arginţi ai lui Iuda"


Cutremur duhovnicesc: Întreruperea pomenirii și în Biserica Ucrainei. Episcopul Longhin a ÎNTRERUPT pomenirea Patriahului Moscovei


Episcopul Longhin de Banceni, regiunea Cernauti, având ca Mitropolit pe Înalt Preasfințitul Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine, care aparține de Patriarhia Moscovei, a întrerupt pomenirea Patriarhului Kiril.

Preasfințitul Longhin, Episcop de Banceni, regiunea Cernăuti, care are ca Mitropolit pe IPS Onufrie al Kievului și al întregii Ucraine, aparținând de Patriarhia Moscovei, a întrerupt pomenirea Patriarhului Kiril la Sfânta Liturghie și la toate slujbele Bisericii, după acceptarea de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse a textului documentului-proiect al celei de-a 5-a reuniuni presinodale de la  Chambesy, dar și din cauza întâlnirii dintre Papa Francisc I și Patriarhul Kirill, care a avut loc la Havana și adoptarea unui text comun cu „binecuvântare comună” care recunoaște în mod viclean papalitatea ca biserică.

Preasfinția Sa a primit titlul de „Erou al Ucrainei” pentru importanta sa lucrare de caritate, având în grijă  două orfelinate cu 400 de orfani, din care multi sunt cu nevoi speciale și un spital pentru copiii bolnavi de  SIDA, din care unii s-au vindecat în mod miraculos după participarea lor la sfintele slujbe și rugăciunea personală a episcopului Loghin. Sfinția Sa este și starețul mănăstirilor Banceni (de monahi) și Boian (de monahii).


Raspunsul PS Petru, Episcop de Ungheni si Nisporeni, celor opt stareti care i-au adresat o scrisoare cu privire la textele pregatitoare pentru Sinodul din CretaCătre stareţii şi stareţele de mănăstiri
din cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni


Nimic nu este mai puternic
decât conştiinţa care te mustră
şi nimic nu este mai încurajator
decât conştiinţa împăcata
Sf . Maxim Marturisitorul

Trecem toţi printr-o perioadă grea în care Biserica lui Hristos este primejduită din pricina multor provocări, dar mai ales din cauza celei mai periculoase erezii ale vremurilor noastre, anume ecumenismul, care încearcă să altereze concepţia despre Biserică, atentând la Dogma despre Biserica cea Una, Sfântă Sobornicească şi Apostolească. Nu în zădar Cuviosul Părinte Iustin Popovici, Sfântul dogmatist al veacului al XX-lea , o numeşte Panerezie a secolului”.

Luând cunoştinţă cu adresarea stareţilor şi stareţelor de mănăstiri cu obştile lor monahale (în număr de peste 260 de persoane) privind dezacordul legat de „Sfântul şi Marele Sinod” din iunie 2016 şi de textele proiectelor de documente pentru acest „Sinod” precum şi analizele teologice indicate în adresare, cu regret am constatat că textele documentelor pentru acest Sinod, conţin ambiguităţi şi contradicţii grave (Biserica e Una şi în acelaş timp sunt şi „alte Biserici”). O altă problemă majoră a acestui „Sinod Panortodox” este faptul că nu e numit „Ecumenic” aşa cum ar trebui să se numească un Sinod a Toată Ortodoxia, care mai are şi pretenţia de a se numi „ultimul criteriu de judecată în probleme de credinţă” , dar în acelaş timp nerecunoscând aşa cum era firesc să o facă, Sinoadele de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare şi Sfântului Grigorie Palama ca ecumenice (Sinoade ce au anatematizat erezia papistă - Filioque şi primatul papal şi graţia creată) , prin care ar fi arătat că e continuator al Tradiţiei Sinodale a Bisericii şi ar fi putut fi receptat ca Ecumenic.

Vă confirm că sunt împotriva ereziei ecumenismului cu toate manifestările sale şi mărturisesc că textele documentelor pentru Soborul Panortodox în forma lor actuală sunt inadmisibile şi necesită să fie revizuite în duhul patristic şi al tradiţiei bisericeşti în vederea condamnării ecumenismului, iar dacă acest Sinod nu va condamna ecumenismul şi „Consilul Mondial al Bisericilor” ci din contra, îl va lăuda, consider că nu trebuie (ca Biserica Autocefală) să participăm la un astfel de Sobor. Unitatea Bisericii stă în pazirea întreagă şi nevătămată a învăţăturilor Dreptei Credinţe Ortodoxe lăsate nouă de Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi, deci dezbinaţi de Biserică (schismaticii) sunt toţi care cugetă osebit de Sfinţii Bisericii, ne spune Sfântul Teodor Studitul. Hristos a numit Sobornicească Biserica Sa deoarece numai Ea pastrează Adevărul şi Mărturisirea de Credinţă, fără de care nimeni nu se poate mântui. Multi spun ca acest Sinod nu se va ocupa de Dogme, ca nu va schimba Calendar, nici postul, nici monahismul si nici randuiala Slujbelor Bisericii, lasandu-ne sa dormim linistiti. Dar acestia nu ne spun ca se schimba inasi Dogma (Adevarul veşnic descoperit de Dumnezeu absolut necesar pentru mantuirea oamenilor) despre ce insemna Biserica, inducandu-ne ideea cum ca Biserica ar cuprinde toate confesiunile desparţite de Ea, numindu-le „Biserici nedepline” cu Har, Taine, Succesiune Apostolica si Mantuire.

miercuri, 30 martie 2016

Prima reuniune a membrilor Secretariatului Panortodox al Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe are loc la Chambesy


Pe 29 martie Mitropolitul Ieremeia al Elveției (Patriarhia Ecumenică), a prezidat prima reuniune a membrilor Secretariatului Panortodox al Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Reuniunea a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice din Chambésy.

marți, 29 martie 2016

Marius Iordachioaia la Marșul pentru Viață: "Avortul face parte dintr-o întreagă mentalitate avortivă. Dacă pruncul a scapăt de ruperea cu forcepsul, atunci trebuie să fie victima ruperii cu forcepsul educational"


In Pildele lui Solomon scrie: "deschide gura ta pentru cel mut, pentru pricina celor năpăstuiți"( cf. Pilde 31, 8). E vorba de năpăstuiții nenăscuți cărora nimeni în afara de mișcarea Pro-Life, în frunte cu Biserica, nu le apară pricina. Suntem aici ca să dam glas acelui strigat mut, al copiilor avortați. Dar, vreau să subliniez acest lucru: avortul face parte dintr-o întreagă mentalitate avortivă, nu este vorba doar de uciderea unui prunc în pântecele maicii lui. E vorba de o mentalitate generală. Dacă acel prunc scapă de uciderea din uter, este urmărit prin educația sexuală pentru a fi avortat din familie, apoi să fie avortat din societate, să fie rupt, dislocat din toate formele iubirii. Pentru că dacă a scapăt de ruperea cu forcepsul, atunci trebuie să fie victimă ruperii cu forcepsul educational, educația sexuală.

luni, 28 martie 2016

Maica Gavrilia Papaianis: " Ortodoxia este lauda mea!". Viaţa si cuvinte izvorate din V(v)iaţă.

Fresca a Maicii Gavrilia
pictata in Biserica Nasterii Maicii Domnului,
Manastirea Sf. Ioan Botezatorul Douma Liban

Multe suflete sfinte se depărtează de la noi fără să lase în lume vreo urmă, căci iubesc să se ascundă în veşmântul smereniei. Dacă nu se găseşte vreun iubitor de Hristos care să le pună în sfeşnic, spre luminarea şi folosul tuturor, acestea ar alege tăcerea, potrivit îndemnului apostolesc: „viaţa voastră – ascunsă cu Hristos în Dumnezeu (Coloseni 3:3). Gherontissa Gavrilia (Papagiannis) a fost un astfel de suflet, care a trăit cu un singur ţel: să se facă următoare Căii Domnului – a jertfei, a slujirii şi a dragostei fără sfârşit.

S-a născut la sfârşitul veacului al XIX-lea, într-o familie înstărită din vechiul Constantinopol şi, în urma tragicului „schimb de populaţie” din 1923, a fost nevoită să se mute la Thessalonic. Deşi i se aşterne înainte o cale a slavei lumeşti (era a doua femeie admisă, în acele vremuri, la o universitate grecească), ea alege, răspunzând unui lămurit imbold lăuntric, să slujească lui Hristos şi oamenilor: înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, pleacă în Anglia cu doar o liră în buzunar, pentru a studia pedologia şi psihoterapia. În 1947, îşi deschide un cabinet, unde îi tratează gratuit pe cei săraci şi le dăruieşte o bună parte din banii câştigaţi de la ceilalţi pacienţi. În timpul şedinţelor, obişnuia să rostească neîncetat Rugăciunea lui Iisus, iar mulţi se vindecau prin rugăciunile sale — adesea, procedurile medicale erau doar o „acoperire” pentru acestea.

După război, se întoarce în Grecia şi deschide un cabinet la Atena. Însă, în anul 1954, iubita sa mamă moare. Acesta a fost momentul unei schimbări radicale în viaţa sa. 
Moartea mamei mi-a retezat ultima legătură care mă mai ţinea înlănţuita de viaţa obişnuită, materială, a acestei lumi. Dintr-o dată, eram moartă – moartă faţă de lume
scria ea mai târziu. A privegheat întreaga noapte. Lângă ea, icoana lui Hristos răspândea o strălucire orbitoare, care umplea camera de Lumină. Şi-a închis cabinetul, şi-a dăruit toţi banii şi toate bunurile celor săraci, hotărâtă să vieţuiască în sărăcie desăvârşită şi, cu toate că avea deja aproape şaizeci de ani, s-a îndreptat spre India, urmând şi de această dată unui puternic simţământ că Hristos o cheamă acolo.

În India a ajuns doar cu haină de pe ea şi cu o Scriptură, și a început să le slujească leproşilor şi săracilor din spitale şi aşramuri. În tot acest timp, deşi s-a confruntat de nenumărate ori cu guruşii hinduşi şi misionarii protestanţi, n-a încetat să-şi păzească credinţa ortodoxă, ferindu-se de sincretisme – ţinea cu mare băgare de seamă toate posturile Bisericii şi, când era chemată să se roage împreună cu neortodocşii sau necreştinii, evita cu delicateţe să vină, spunând:

duminică, 27 martie 2016

Prea Sfințitul Longhin la Simpozionul ”Sfântul și Marele Sinod. Mare pregătire, fără rezultate". Cuvant de inceput si interviu pentru "Graiul Ortodox" (VIDEO, TEXT)


Simpozionul "«SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD» Mare pregătire, fără rezultate"  organizat de Sfintele Mitropolii  ale Gortinei și Megalopoleos, Glifada, Chitira, Pireu și Sinaxa Clericilor și a Monahilor la Stadionul ” Pace și prietenie”,  Sala „Melina Mercuri”  Pireu, miercuri, 23 martie 2016, orele 9-22.
Arhiplină a fost sala „Melína Merkúri” a Stadionului „Pace şi Prietenie”, unde a avut loc Simpozionul organizat de cele patru mitropoli amintite mai sus cu tema:SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD»  Mare pregătire, fara rezultate".  
Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa următorilor ierarhi: Mitropolitul Glifadei, kir Pavlos, Mitropolitul Gortinei și Megalopoleosului, kir Ieremia, Mitropolitul de Nafpaktos, kir Ierótheos, Mitropolitul Kithirelor, kir Serafim şi desigur, a Înaltpreasfinţitului Pireului, kir Serafim
Merită semnalată prezența surpriză la acest simpozion, spre bucuria multor români prezenți în sală, a Prea Sfințitului Longhin, Episcop de Bănceni și Vicar al Eparhiei Cernăuților.  De asemenea au participat mulți aghioriți, stareţi și starețe de sfinte mănăstiri, profesori, clerici, monahi, monahii şi o mulțime de popor.
La propunerea  Pr. Gheorghe Metalinos președintele  primei părți,   simpozionul a fost deschis de către Episcopul Român din Bănceni cu un cuvânt adresat celor prezenți în sala, translator din limba română în greaca a fost preotul Matei Vulcănescu de la Biserica  românilor din Pireu, Panaghia Odighitria.

joi, 24 martie 2016

Icoane cu Bunavestirea


"A face parte dintr-o parohie vie e șansa noastră de a supraviețui duhovnicește"


Este imperios necesar ca enoriașii unei parohii să fie cu adevărat o familie! Este unica noastră șansă (a mirenilor) de salvare de duhul lumesc și de toate influențele sale care ucid în noi orice formă de sensibilitate față de durerea (de orice fel) a aproapelui.
Cred că este necesar să ne concentrăm toată atenția și strădania nu pe „reîncreştinarea”, „reevanghelizarea”, „înduhovnicirea” contextului social, în interiorul căruia se află parohia, ci pe „reîncreştinarea”, „reevanghelizarea”, „înduhovnicirea” vieții parohiale. Desigur, aceasta nu se poate realiza în mod exterior, ci numai plecând de la persoană, adică fiecare plecând de la înnoirea vieţii sale. Adevărata schimbare nu vine din afară, prin norme, legi, principii, ci din interior, prin primenirea sufletului, printr-o viaţă de pocăinţă şi curăţire de patimi, de continuă întoarcere şi căutare a lui Dumnezeu, a sălăşluirii harului Său în suflet. Este de maximă urgenţă strădania continuă ca parohia să redevină spaţiu de tămăduire prin asceză, păzire a poruncilor şi îndumnezeire.

Dacă mergem la aceeași biserică, nu înseamnă neapărat că și formăm o adevărată familie duhovnicească. Pentru aceasta este nevoie de osteneală, de jertfă, de dragoste, de rugăciune și, mai ales, de asumarea unui cuget obștesc.

luni, 21 martie 2016

Enciclica sinodală si patriarhală de la Constantinopol, cu privire la Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe din Creta


Succesul Sfântului și Marelui Sinod este responsabilitatea tuturor membrilor Bisericii care sunt chemați să arate interesul lor față de el. Deja, textele care au primit un acord panortodox, și care sunt prezentate la Sfântul și Marele Sinod, au fost publicate și sunt la dispoziția fiecărui credincios bine intenționat pentru a fi informat și ținut la curent, dar, de asemenea, pentru a-și exprima opiniile sale și așteptările sale cu privire la Sfântul și Marele Sinod.

Limbajul icoanei nu devine inteles de indata mintii nelinistite. Icoana este straina senzualitatii, exaltarii in general, si nu are ca tel trezirea emotiilor


Icoana ortodoxa este un mod deosebit de autoexprimre si  autorevalare a Bisericii, este campul duhovnicesc in spatiul fizic, unde se incruciseaza razele dogmaticii, misticii, soteriologiei si esteticii (avandu-se in verdere frumusetea ca aspect al Dumnezeirii).

Din punctul de vedere al dogmaticii crestine (adevarurile contemplative ale credintei), icoana este marturie a faptului ca Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul Omului, ca Dumnezeiescul Cuvant a dobandit trup, iar Ipostasul Dumnezeiesc a devenit Persoana dumnezeiesc-omeneasca, concreta si irepetabila. Dumnezeu a primit pentru vesnicie firea omeneasca, pentru ca sa descopere omului calea inaltarii infinite catre Dumnezeu, sa faca creatia Sa partasa libertatii si desavarsirilor existentei abosolute.

Din punctul de vedere al soteriologiei (invatatura despre mantuire), icoana ne descopera preschimbarea viitoare a firii omenesti, insusirile noi ale materiei si substantei, insufletite intru focul si lumina necreata a harului lui Dumnezeu.

In plan eshatologic (invatatura despre mantuire), icoana e marturia vie a faptului ca lumea nu va fi distrusa la sfarsitul vremurilor, ci se va descoperi in esenta sa ideala; materia slobozindu-se de zgura pacatului, de intunericul inertiei si al rutinei, va deveni uimitor de frumoasa si asemenea duhului.

Privita in sens mistic (trairea religiei ca taina si intalnire personala cu Dumnezeirea), icoana este descoperirea si manifestarea puterilor si energiilor, insa mai deplin spus, e descoperirea dragostei celui care e reprezentat in ea. Icoana este disponibilitatea de comunicare personala a acelora care se afla in eonul ["eon" in greaca inseamna "veac"] duhovnicesc cu aceia care inca salasluiesc pe pamant. Icoana este intalnirea mistica, aplecarea celor sfinte catre inima omeneasca si putinta sufletului de a se adresa lumii de Sus. Icoana este intotdeauna un dialog deschis, un fagas de revarsare a luminii dumnezeiesti. Icoana este marturie a putintei celui care se salasluieste intru Duhul Sfant, sa auda rugaciunea inaltata catre el din toate colturile lumii. Icoana e o taina, intru care se poate patrunde prin rugaciune si contemplare duhovniceasca. De aceea, in timpul disputelor iconoclaste, cei care cinsteau cu cea mai mare ardoare icoanele, erau ascetii (care se invrednicisera a vedea dumnezeirea luminata).

De pe pozitiile esteticii crestine (avandu-se in verdere frumusetea ca aspect al Dumnezeirii), icoana reflecta cea mai inalata frumusete Cereasca, care nu poate fi redata adecvat prin linii si culori, insa e prezenta in simboluri - asemenea unui imn in semnele notelor muzicale, asemenea hieroglifelor asemanatoare unor arabescuri - care ascund testamentul despre comorile ascunse ale lumii.

In icoana, care e asemenea unui semi-portret sau semi-ghicitura, si unde concomitent simbolurile si liniile conditionate asimetrice ascund si descopera adancul fara margini al acesteia - asemenea adancului marii -, straluceste lumina nevazuta si rasuna muzica de taina, neauzita a corurilor ceresti.

Icoana e un fel de arta aparte, iar limbajul ei irepetabil s-a creat pe baza experientei mistico-liturgice a intregii Biserici Ortodoxe.

In veacurile VIII-IX, in Bizant, s-a format miscarea iconoclasta, sustinuta de stapanitori si de o parte a clerului. La baza iconoclasmului a stat un spiritualism fals, care vedea doar prapastia de netrecut dintre materie si duh. Una din cauzele importante ale iconoclasmului este dorinta imparatilor bizantini de a aduna crestinii si musulmanii intr-o comunitate religioasa unica. Imparatii Leon Isaurul, Constanti Copronim si Teofil considerau cinstirea icoanelor (categoric interizisa in islam), piedica principala in realizarea acestui plan fantastic. [...]

vineri, 18 martie 2016

Site-ul bulgar "Porțile Ortodoxiei" afirmă că Biserica Ortodoxă din Georgia nu ar fi respins proiectul de document "Relațiile Bisericii Ortodoxe restul lumii creștine"


Site-ul bulgar "Dveri na Pravoslavieto" ( "Porțile Ortodoxiei") publică informația următoare, potrivit căreia Biserica Ortodoxă din Georgia n-ar fi respins textul presinodal "Relațiile Bisericii Ortodoxe  restul lumii creștine".

Luna trecută, mass-media bisericească rusă a publicat informația conform căreia, în cadrul reuniunii sale din 12 februarie a acestui an, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Georgia a respins proiectul de document "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine" precum și alte proiecte de documente destinate Sinodului Panortodox. 

Mai târziu, agenția greacă Romfea a publicat acestă informație ca provenind din surse proprii. Reieșea din aceste informații că Sfântul Sinod al unei Bisericii Ortodoxe locale a anulat post factum o decizie luată de conducerea ei bisericească supremă, în prezența reprezentanților tuturor Bisericilor Ortodoxe locale, la o reuniune pregătitoare pentru Sinodul Panortodox. Nici o informație oficială din partea Bisericii din Georgia nu a exprimat o astfel de decizie. 

În urma reuniunii sale din 12 februarie, Patriarhia Georgiei a difuzat un comunicat în care s-a spus că tema fundamentală a sesiunii a fost de a informa Mitropoliții de rezultatele reuniunii de la Geneva. Mitropolitul Andrei Gori a informat Mitropoliții prezenți de documentul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine" și despre  "Importanța postului". Se spune doar în comunicatul despre acest subiect că, în cadrul reuniunii Întâistătătorilor, "observațiile Bisericii Georgiei cu privire la primul document au fost luate parțial în considerare". Următorul punct este raportul Mitropolitului Teodor de Akhaltsikhe  cu privire la proiectul de document "Taina căsătoriei și impedimentele sale". Tocmai în ceea ce privește acest document, în comunicatul de presă al Sinodului din Georgia, se spune că acesta nu este semnat de Biserica Georgiei, ceea ce se reflectă în toate documentele de proiect semnate de Întâistătători. Aceasta este singura informație oficială pe site-ul Patriarhiei Georgiei cu privire la acest subiect. 

Pe 16 februarie a avut loc o a doua reuniune a Sfântului Sinod al Bisericii Georgiei, în timpul căreia  tema principală a fost legată de documentele referitoare la relațiile cu creștinii heterodocși și Căsătoria. Au fost desemnate comisii pentru a pregăti propuneri de modificare a celor două texte. Nu au fost date comunicate despre această a doua întâlnire. 

În același timp, siturile bisericești ruse au publicat un film scurt cu Patriarhul Ilia al II-lea la televiziunea georgiană, în care a spus cu privire la reuniunea de la Chambésy: "Biserica noastră a respins documentele pe subiectul calendarului și ecumenismului". Pe baza acestor observații succinte și în afara contextului, informația a început să se răspândească rapid, conform căreia Biserica Ortodoxă din Georgia a respins post factum documentul pe care ea l-a semnat cu puțin timp înainte. Acest lucru nu corespunde adevărului. 

Patriarhul Ilia al II-lea vorbește despre două documente care, în urma unor discuții, au fost retrase de pe ordinea de zi, și anume cele referitoare la calendar și mișcarea ecumenică. Astfel, până în prezent, Sinodul Bisericii din Georgia nu a respins proiectul de document "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine". Singurul document care nu a fost semnat de Biserica Ortodoxă din Georgia este cu privire la Taina Căsătoriei. Biserica Ortodoxă din Georgia participă activ la Sinodul Panortodox și pregătește propuneri pentru a fi aduse precizări la proiectele de document aprobate. 


Obs: Reamintim că inițial erau prevazute 10 teme pentru a fi dezbătute în cadrul Sinodului Panortodox, după cum urmează:
1. Diaspora ortodoxă; 
2. Autocefalia şi modul declarării acesteia; 
3. Autonomia şi modul declarării acesteia; 
4. Dipticele (Ordinea pomenirii Întâistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe n.r.); 
5. Calendarul comun; 
6. Impedimente la căsătorie; 
7. Rânduielile bisericeşti privind postul; 
8. Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creştine; 
9. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică; 
10. Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare;
Dintre acestea, au rămas doar 6, în urma reuniunii Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe la Chambesy, în luna ianuarie 2016:
1.​​ Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, 
2. Diaspora ortodoxă, 
3. Autonomia și modul proclamării ei, 
4. Taina Căsătoriei și impedimente sale, 
5. Importanța postului și respectarea lui astăzi, 
6. Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine.
LEGATURI:

joi, 17 martie 2016

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2016. "Ortodoxia, calea împărătească a Evangheliei"


Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2016


Ortodoxia, calea împărătească a Evangheliei
Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler
şi Preaiubiţilor credincioşi
din cuprinsul Patriarhiei Române,

Har, bucurie şi pace de la Dumnezeu Tatăl,
Fiul şi Sfântul Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
iubiţi credincioşi şi credincioase,

Binecuvântat să fie Dumnezeu Care ne-a învrednicit să prăznuim, şi în acest an, Duminica Ortodoxiei şi să continuăm urcuşul nostru duhovnicesc, prin post şi rugăciune, către slăvita sărbătoare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.

Duminica de astăzi este, ca toate Duminicile, o Zi a Domnului şi o Zi a Învierii, fiind ziua cea dintâi a săptămânii (Matei 28, 1), dar ea este totodată şi sărbătoarea dreptei credinţe, este „hramul” Ortodoxiei, pe care îl cinstim în fiecare an, de peste douăsprezece veacuri.

Ortodoxia, pe care o sărbătorim astăzi, este Biserica lui Hristos pe pământ[1] şi a fost întemeiată de însuşi Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Mântuitorul, „pe temelia apostolilor şi a prorocilor” (Efeseni 2, 20). Această Biserică păstrează, de două milenii, neschimbată învăţătura Întemeietorului ei şi rânduiala Sfinţilor Apostoli, în forma stabilită de Sfinţii Părinţi şi de Sinoadele ecumenice.

Ortodoxia este credinţa mântuitoare, în centrul căreia se află adevărul despre Dumnezeu, despre om şi despre lume, aşa cum ne-a fost descoperit de Dumnezeu prin profeţi, iar „în zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul” (Evrei 1, 2). Ea este credinţa pecetluită cu sânge de mucenicii celor două milenii de creştinism, dar şi de cei care-şi jertfesc viaţa pentru Hristos în timpul nostru.

Începuturile sărbătorii de astăzi se leagă de luptele pentru restabilirea cin­stirii sfintelor icoane, interzisă în urma edictului emis de împăratul bizantin Leon al IlI-lea Isaurul (717-741), în anul 727, acesta fiind un duşman al cinstirii sau al cultului icoanelor.

Art. 22 din Relațiile Bisericii Ortodoxe cu întreaga lume creștină
Însă un mare teolog, Sfântul Ioan Damaschin, vieţuitor în mănăstirea Sfântul Sava din pustiul Iudeii, a contestat atunci dreptul împăratului de a interveni în problemele Bisericii şi a precizat că singura autoritate compe­tentă în materie de credinţă este Sinodul episcopilor. 
Ne supunem ţie, împărate - spune Sfântul Ioan Damaschin - în lucrurile care privesc viaţa, dăjdiile, vămile, încasările şi cheltuielile, în toate ale noastre încredinţate ţie; dar în ce priveşte conducerea Bisericii, avem pe păstori, pe cei care ne-au grăit nouă cuvântul şi care au formulat legislaţia bisericească”[2].

marți, 15 martie 2016

Duminica iertării la Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Minsk."Vrem noi oare să fim vii? Poate că moartea este mai ușoară. Poate că a trai cu ochii închiși, cu inima închisă este mai ușor, mai obișnuit!"


Duminica iertării la Mănăstirea Sfânta Elisabeta din MinskVorbim de viața și înlăuntrul nostru avem moartea. Vorbim de înviere, dar cu oameni ca noi acuma, cu oameni ca noi învierea este imposibilă. Păcatul nu poate fi viața. Si tu trăiești în păcat. Tu trăiești fără să înțelegi ceea ce va fi la sfârșitul vieții tale, pentru că tu nu te gândești la asta, pentru că ești ocupat cu problemele tale zilnice - problemele tale care nu-ți lasă posibilitatea să te gândești la ce este în lăuntrul tău. 
Am venit cu toții să ne vindecam și medicul are totul pentru a ne reda viața. Dar vrem noi oare să fim vii? Poate că moartea este mai ușoară. Poate că a trai cu ochii închiși, cu inima închisă este mai ușor, mai obișnuit! Si timpul trece! Si pentru unii acest Post va fi ultimul. Fără îndoială. Pentru unii acest Paste va fi ultima șansă să intre într-o altă viață, de a învinge moartea, de a vorbi de viață, de o nouă viață în Dumnezeu. 
Aici trebuie să schimbam ceva. Trebuie să credem că Dumnezeu ne va ajuta. Altfel totul este în zadar. Dacă nu este înviere, toată viața noastră este în zadar. Dacă nu este Paște, dacă nu ajungem la iubirea de Dumnezeu și nu o primim fără frică, totul este în zadar.  
Trebuie astăzi sa facem primii pași. Pocăiți-vă! Împărăția Cerurilor este aproape! 
Ei bine, nu știu... Fără îndoială trebuie rugăciune... Cel puțin unii pentru alții... pentru ca ceva să se schimbe, pentru ca ceva sa ia o altă turnură...
Trebuie acuma să vă cer iertare. Si este ceva mai presus de puterile mele. Dar, fără îndoială, trebuie să spun că nu sunt demn nici de preoție, nici de numele de creștin ortodox,  și nici chiar de numele de om, în general. Înțelegeți? Dacă vorbim de om, ca este "cununa creației", pot eu să spun despre mine ca sunt "cununa creației"? De aceea vă cer iertare. Vreau să mă pocăiesc, mi-e rușine cu adevărat căci Domnul dă atâta dragoste și lumină și eu nu știu să le păstrez. Le pierd. E rău. 
Nădăjduiesc că prin sfintele voastre rugăciuni Domnul îmi va da puterea de a crede în învierea mea, de a crede într-o viață nouă. Iertați-mă, Părinților și rugați-vă pentru mine păcătosul.
- Dumnezeu sa te ierte! Iartă-mă pe mine păcătosul!    

Sursa: Jurnal d'un orthodoxe ordinaire, DIMANCHE DU PARDON AU MONASTÈRE SAINTE ELIZABETH DE MINSKLEGATURI:


luni, 14 martie 2016

IPS Emmanuel din Patriarhia Ecumenica invitat la un seminar la Moscova despre Sinodul Pan-ortodox: "nu intervenim in definitiile dogmatice". Presedintele Ucrainei a vorbit cu Patriarhul Ecumenic despre creerea unei Biserici Ortodoxe locale ucrainiene. Emisiune la KTO TV despre Sinaxa de la Chambesy. IPS Iosif: "imaginea Vatican II nu cred că o vom aplica sinodalității Bisericii Ortodoxe"


"Nu există mari diferențe între Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Rusă", a declarat pe 11 martie 2016 Mitropolitul Emmanuel al Franței (Patriarhia Ecumenică), la un seminar organizat la Moscova, dedicat viitorului Sinod Pan-Ortodox.

"Unii ar vrea confruntarea noastră, dar acesta nu există. Da, avem puncte de vedere diferite față de unele subiecte, dar este absolut firesc pentru Biserica Ortodoxă și reflectă faptul că dialogul pe care îl avem este realizat în respectul diversității noastre".

vineri, 11 martie 2016

Jean-François Saluzzo expert in virusologie si director de productie la Sanofi Pasteur: "Esențial de reținut din istoria vaccinurilor este că nu înțelegem cum funcționează. Vaccinurile sunt făcute într-un mod empiric"

Despre vaccinuri cu Dr. Jean-François Saluzzo

Dr. Jean-François Saluzzo : A fost 8 ani director de productie al vaccinurilor virale la Sanofi Pasteur, cel mai mare producator mondial de vaccinuri. In prezent este consultat al Organizatiei Mondiale a Sanatatii OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii). Şef al proiectului Cercetării si Dezvoltării vaccinurilor anti-Sida şi anti-SARS (gripa aviară)

 [...] Am avut în anii '60 această dramă care s-a produs, adică celulele rinichilor de maimuță au fost contaminate cu un virus care se numește SV40, și care este un virus tumorigen, care a făcut cancere la hamsteri. Am descoperit ca acest virus contaminează vaccinurile, și în special vaccinurile utilizate la copii. Asta a făcut ca  60 de milioane de americani să primească acest vaccin tumorigen, dar noroc că nu a fost adaptat la corpul uman. Dar a fost o mare teamă. Si, de atunci, din anii '60 este o obsesie permanentă pentru fabricanți că o catastrofă identică poate să apară. S-a întâmplat și se va mai întâmpla, ca agenți contaminați să apară.

joi, 10 martie 2016

Dosar cu documente privind Sinodul din Creta

(se va actualiza)

 CUPRINS:


0   DOCUMENTELE ADOPTATE LA SINODUL DIN CRETA
I    DOCUMENTELE PREGĂTITOARE PENTRU SINODUL DIN CRETA
II   REACȚII FATĂ DE DOCUMENTELE PREGĂTITOARE PENTRU SINODUL DIN CRETA
III  DIVERSE ARTICOLE pe tema Sinodului din Creta
IV  Mare Simpozion cu tema «SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD» Mare pregătire, nici o așteptare
V   SITUL OFICIAL AL SINODULUI PANORTODOX si alte PAGINI WEB DEDICATE LUI
VI  LUCRARILE SINODULUI (18-26 iunie) si URMARILE ACESTUIA
VII RECEPTAREA LUCRARILOR SINODULUI DIN CRETA DE CATRE DIFERITE BISERICI ORTODOXE

0. DOCUMENTELE ADOPTATE LA SINODUL DIN CRETA


MESAJUL Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe


Romana: MESAJUL "Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe" din Creta

Franceza: Message du saint et grand Concile de l’Église orthodoxe

Engleza: Official Documents of the Holy and Great Council of the Orthodox Church

Greaca: ΜΗΝΥΜΑ Τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Rusa: ПОСЛАНИЕ СВЯТОГО И ВЕЛИКОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ


Enciclica


Romana: ROF: Traducerea oficiala a "Enciclicei Sfântului şi Marelui Sinod"

Franceza: ENCYCLIQUE

Engleza: Encyclical of the Holy and Great Council of the Orthodox Church

Greaca: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Rusa: ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ

Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporana


Romana:

Franceza: LA MISSION DE L’ÉGLISE ORTHODOXE DANS LE MONDE CONTEMPORAIN

Engleza: The Mission of the Orthodox Church in Today’s World

Greaca: Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΚΟΣΜΩ

Rusa: Миссия Православной Церкви в современном мире

Taina Căsătoriei și impedimentele sale


Romana:
Franceza: LE SACREMENT DU MARIAGE ET SES EMPÊCHEMENTS

Engleza: The Sacrament of Marriage and its Impediments

Greaca: ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Rusa: ТАИНСТВО БРАКА И ПРЕПЯТСТВИЯ К НЕМУ

Diaspora ortodoxă


Romana:
Franceza: La diaspora orthodoxe

Engleza: The Orthodox Diaspora

Greaca: Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

RusaПравославная Диаспора

Autonomia și modul ei de proclamare


Romana:
Franceza: L’autonomie et la manière de la proclamer

Engleza: Autonomy and the Means by Which it is Proclaimed

Greaca: ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

Rusa: АВТОНОМИЯ И СПОСОБ ЕЁ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ

Importanta postului și respectarea lui astăzi


Romana:
Franceza: L’importance du jeûne et son observance aujourd’hui

Engleza: The Importance of Fasting and Its Observance Today

Greaca: Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

Rusa: Важность поста и его соблюдение сегодня

  Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine


Romana:

Franceza: Les relations de l’Église orthodoxe avec l’ensemble du monde chrétien

Engleza: Relations of the Orthodox Church with the Rest of the Christian World

Greaca: ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Rusa: ОТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С ОСТАЛЬНЫМ ХРИСТИАНСКИМ МИРОМ


I. DOCUMENTELE PREGĂTITOARE PENTRU 

SINODUL DIN CRETA

 Comunicatul oficial


1. Regulamentul de organizare și de funcționare a Sinodului Panortodox din Creta

(nesemnat de Reprezentantul Patriarhiei Antiohiei)

Romana:
Franceza: Orthodoxie.com, Règlement d’organisation et de fonctionnement du Saint et Grand Concile de l’Église orthodoxe

2. Taina Căsătoriei și impedimente sale 

(nesemnat de Reprezentantul Patriarhiei Antiohiei și de Patriarhul Georgiei)

Franceza:  Orthodoxie.com, Le sacrement du mariage et ses empêchements

Rusa: Patriarchia.ru, Таинство брака и препятствия к нему

Greaca: Romfea, Το μυστήριο του γάμου και τα κωλύματα

3. Importanța postului și respectarea lui astăzi Franceza: Orthodoxie.com, L’importance du jeûne et son observance aujourd’hui

Rusa: Patriarchia.ru, Важность поста и его соблюдение сегодня

Greaca: Romfea, Απόφαση η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον


Franceza: Orthodoxie.com, Les relations de l’Église orthodoxe avec l’ensemble du monde chrétien

Engleza: Pravoslavie.ru, Relations of the Orthodox Church with the Rest of the Christian World

Rusa: Patriarchia.ru, Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром

Greaca: Romfea, Απόφασις σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον χριστιανικό κόσμο

5. Autonomia și modul proclamării ei 

Franceza: Orthodoxie.com, L’autonomie et la manière de la proclamer

Rusa: Patriarchia.ru, Автономия и способ ее провозглашения

Greaca: Romfea, Απόφασις το Αυτόνομον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού

6. Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană
7. Diaspora ortodoxă

Franceza: Orthodoxie.com, La diaspora orthodoxe

Rusa: Patriarchia.ru, Православная диаспора

Greaca: Romfea, Η Ορθόδοξος Διασπορά

8. Regulamentul de funcționare a Adunării Episcopale în diaspora ortodoxa


Romana: Basilica (15 martie 2016): Diaspora ortodoxa


II. REACȚII FATĂ DE DOCUMENTELE PREGĂTITOARE 

PENTRU SINODUL DIN CRETA


Biserica Ortodoxa a Ciprului


Mitropolitul Athanasie de LimassolGreaca: http://www.imlemesou.org/images/20016/keimeno-g-sinodo.pdf


Biserica Ortodoxa a Georgiei


Patriarhul Ilia si Sinodul Georgiei

Engleza:

Biserica Ortodoxa Bulgara


Sinodul Bisericii Ortodoxe Bulgare

Romana:
Engleza:

Mitropolitul de Lovici, Gabriel

Romana:
Franceza:
Engleza:

Clerici si mireni

Romana:

Muntele Athos


Engleza:
Greaca:

  Biserica Ortodoxa a Greciei


IPS IEROTHEOS VLACHOS de Nafpaktos si Sfantul Vlasie

Engleza:
Greaca:

IPS SERAFIM de Pireu

Romana: 


IPS SIMEON de Nea SmyrniIPS Gherman al Iliei

Romana:
Preotii si teologii greci


Profesorul DIMITRIOS TSELENGHIDIS, profesor emerit al Universității Aristoteliene din Tesalonic
Biserica Ortodoxa Rusa; 

Mitropolia Moldovei; 

Biserica Ortodoxa din Ucraina

Sinodul BORu


Protopresbiterului THEODOROS ZISSIS,  Profesor Emerit al Facultăţii de Teologie a Universităţii Aristoteliene din Tesalonic


Preoții moldoveni

Romana:
Franceza:

PS LONGHIN


  PS MARCU (ROCOR)

  Romana:

  Franceza:
   LAVRA POCEAEV

  Biserica Ortodoxa Romana    Patriarhia Antiohiei    Biserica Ortodoxa a Serbiei


    III DIVERSE ARTICOLE pe tema Sinodului din Creta


    Romana:
    Franceza: 
    Engleza:


    IV. Mare Simpozion cu tema 

    «SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD» Mare pregătire, nici o așteptare


    Cu participarea:

    Mitropolitului Glifadei, IPS Pavlos
    Mitropolitului Gortinei și Megalopoleosului, IPS Ieremia
    Mitropolitului de Nafpaktos, IPS Ierótheos Vlachos
    Mitropolitului Kithirelor, IPS Serafim 
    Mitropolitului Pireului, IPS Serafim


    Franceza:
    Engleza: 

    VII. RECEPTAREA LUCRARILOR SINODULUI DIN CRETA

     DE CATRE DIFERITE BISERICI ORTODOXE


    BISERICA ORTODOXA ROMANA
    BISERICA ORTODOXA A CIPRULUI    BISERICA ORTODOXA RUSA
    Franceza:

    BISERICA ALEXANDRIEI    BISERICA BULGARIEI    BISERICA GEORGIEI    SFANTA CHINOTITA (ATHOS)