duminică, 27 martie 2016

Prea Sfințitul Longhin la Simpozionul ”Sfântul și Marele Sinod. Mare pregătire, fără rezultate". Cuvant de inceput si interviu pentru "Graiul Ortodox" (VIDEO, TEXT)


Simpozionul "«SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD» Mare pregătire, fără rezultate"  organizat de Sfintele Mitropolii  ale Gortinei și Megalopoleos, Glifada, Chitira, Pireu și Sinaxa Clericilor și a Monahilor la Stadionul ” Pace și prietenie”,  Sala „Melina Mercuri”  Pireu, miercuri, 23 martie 2016, orele 9-22.
Arhiplină a fost sala „Melína Merkúri” a Stadionului „Pace şi Prietenie”, unde a avut loc Simpozionul organizat de cele patru mitropoli amintite mai sus cu tema:SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD»  Mare pregătire, fara rezultate".  
Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa următorilor ierarhi: Mitropolitul Glifadei, kir Pavlos, Mitropolitul Gortinei și Megalopoleosului, kir Ieremia, Mitropolitul de Nafpaktos, kir Ierótheos, Mitropolitul Kithirelor, kir Serafim şi desigur, a Înaltpreasfinţitului Pireului, kir Serafim
Merită semnalată prezența surpriză la acest simpozion, spre bucuria multor români prezenți în sală, a Prea Sfințitului Longhin, Episcop de Bănceni și Vicar al Eparhiei Cernăuților.  De asemenea au participat mulți aghioriți, stareţi și starețe de sfinte mănăstiri, profesori, clerici, monahi, monahii şi o mulțime de popor.
La propunerea  Pr. Gheorghe Metalinos președintele  primei părți,   simpozionul a fost deschis de către Episcopul Român din Bănceni cu un cuvânt adresat celor prezenți în sala, translator din limba română în greaca a fost preotul Matei Vulcănescu de la Biserica  românilor din Pireu, Panaghia Odighitria.Înalt Preasfințiile Voastre,

Preacuvioși și Preacucernici Părinti, cuvioase măicuțe,

Cu cea mai mare durere în suflet suntem astăzi noi, creștinii ortodocși, în zilele pe care le-am ajuns, ca să suferim în Biserica noastră Ortodoxă loviturile dinăuntrul ei. Dar, deși, de 2000 de ani Biserica noastră a fost lovită din toate părțile, de toate ereziile, Sfinții Părinți ai Bisericii au păstrat dogmele și credința adevărată.

Dorim astăzi să vă îmbrățișăm cu toată dragostea în Hristos, Domnul nostru, și după dumnezeiescul psalmist, care zice ce bine este ca frații să fie împreună, dar nu în dragoste fățarnică cu ereticii, ci cu frații noștri în credința noastră bună, canonică și dreaptă, și unde dragostea se bucura de adevărul pe care-l trăim în Biserica noastră.

Astăzi ne-a adunat durerea sufletului și frământările poporului ortodox de pretutindeni datorită marelui pericol care a apărut în fața noastră, de a deveni trădători ai sfintei noastre credințe ortodoxe - ori să mărturisim adevărul sfânt, care ne este dat ca cea mai scumpă comoară. Noi știm numai o Biserica pe care ne-a lăsat-o Iisus Hristos, Domnul nostru, și aceasta este Sfânta Biserica, una sobornicească și apostolească, și dreptmăritoarea credință cu care vrem să ne întoarcem la scumpul nostru Mântuitor în veșnicie. Aceasta este Biserica pe care nici porțile iadului nu o pot sfărâma, al cărui cap este Hristos.

Nu recunoaștem alte zise "Biserici" surori, identice, și nici "Relațiile Bisericii ortodoxe cu cealaltă lume creștină". Da, iubim pe toți și pe toată lumea de pe pământ, pentru că toți suntem făptura lui Dumnezeu. Si de aceea iubim, și ii îndemnăm pe toți să se întoarcă la adevărata credință mântuitoare, Ortodoxă, pe care a lăsat-o Domnul Iisus Hristos, și care este una, și El a răscumpărat-o cu sfânt sângele Său și nu cu ecumenismul blestemat, care este înaintemergător Antihristului, și dorește să distrugă din temelii pe una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică a lui Hristos.

Vreau să vă spun câteva lucruri din cauza cărora noi, creștinii ortodocși, nu putem lua parte la ecumenism.

Ecumenismul
Substituie noțiunea corectă de Biserică universală, în sensul Bisericii care apară adevărul lui Dumnezeu, prin definirea greșită a Bisericii ca biserică mondială în sens geografic, universal.

– Preferă cantitatea și nu calitatea mărturisirii adevărului.

Impune învățături false, chipurile universale, în afara adevărului.

Întărește pe neortodocși în convingerea că și ei ar aparține Bisericii.

Împiedică pe sincerii căutători ai adevărului să găsească comuniunea cu Biserica adevărată a lui Hristos.

Nu crede în existenta Bisericii unice sfinte, sobornicești și apostolești.

Subminează în chip eretic ecleziologia ortodoxă.

– Manifestă neîncredere în puterea cuvintelor lui Hristos, neschimbate până la sfârșitul lumii despre invincibilitatea Bisericii (Matei, 28 20).

- Propovăduiește o învățătură cu totul nouă despre Biserică, potrivnică credinței ortodoxe. Noi nu putem să renunțăm la dogmele, canoanele și tradițiile Sfintei Biserici Ortodoxe, care ne întăresc în dreapta credință, conducându-ne către mântuirea veșnică, pentru a prefera ecumenismul ce ne îndepărtează de Ortodoxie și ne învață să neglijam hotărârile dogmatice și canonice ale Bisericii.

- Ecumenismul contestă canoanele apostolice 10 și 45, îndreptate împotriva comuniunii în rugăciune cu ereticii. Creștinul ortodox nu poate să ia parte la o mișcare ce-și propune prin spiritul său exclusivist să apropie pe ortodocși de eretici, contestând Sinoadele ortodoxe Ecumenice și locale pe temelia cărora s-a afirmat învățătura ortodoxă.

- Fragmentează în mod eretic textele Cuvântului lui Dumnezeu.

- Pregătește Ortodoxia pentru abateri dogmatice în scopul unității ecumenismului.
Si multe altele asemenea. Nu putem vinde adevărul, și credința, și suntem foarte îngrijorați de ceea ce se petrece.

Înalt-preasfințiile Voastre, dragi Părinti, cuvioase măicuțe,

Il rugam pe bunul Dumnezeu să ne ajute să rămânem adevărați fii ai Bisericii lui Hristos, să nu rămânem nepăsători, să nu devenim trădători, să nu ne vindem credința pe care ne-au predat-o Sfinții Părinți - trăind-o în toată curăția canonică și dogmatică a sfintelor Sinoade Ecumenice pe care ni le-au lăsat toți Sfinții Părinți, de la Hristos și până acum. Fiecare dintre cei care nu-și cunosc încă credința și adevărul să se hotărască ce sunt: ortodocși ori eretici, sunt cu papa de la Roma sau cu adevăratul Hristos?

Noi rămânem cu Hristos, Mântuitorul nostru, cu învățăturile Bisericii noastre Ortodoxe. Nu te vom vinde pe tine, Sfântă Ortodoxie, chiar dacă va trebui să suferim. Toată viața a fost doar un martiriu pentru toți cei care s-au jertfit pentru dragostea lui Hristos. Mărturisim pe adevăratul Hristos sau mărturisim pe Antihrist, pregătindu-i calea?

Acest Sinod Mare Sfânt Panortodox este cel mai viclean, tâlhăresc, cel mai mincinos, pe care eu și credincioșii mei niciodată nu-l vom recunoaște ca Sinod. Am luat parte la pregătirea acestui Sinod. E groaznic ceea ce se pregătește. Si toate întrebările de la acest Sfânt Sinod au două răspunsuri, dar știm că la Dumnezeu este "da" și "nu", de aceea nu-l recunoaștem niciodată. Iar declarația din Cuba a patriarhului Kirill și a Papei de la Roma, ereticul, în cele 30 de puncte pe care la conține, pentru mine personal, sunt cei 30 de arginti ai lui Iuda.

De aceea, ma rog ca Dumnezeu să ne ajute, ca dacă am pierde totul pe acest pământ și nu am avea nimic, nici ce manca, nici ce îmbracă... dar dacă ne-am pierdut credința am pierdut totul. Dacă am pierdut adevărul Sfinților Părinți, pe care ni l-au dat, pierdem Biserica adevărată a lui Hristos. În dureri, în suferință, la cine sa întindem mâinile noastre? Cui să ne rugam dacă L-am trădat și L-am vândut pe Dumnezeu?

Ar fi bine, la timp, să se oprească, pentru că vor să câștige o lume creștină, dar atâta tulburare s-a adus în Biserica noastră! Pe toți creștinii îi putem întoarce înapoi, mărturisindu-le adevărul și, prin pocăință, să se întoarcă de unde s-au dus. Numai atunci putem fi una, vom fi frați și surori, în adevărata credință, care a fost dată o dată și pentru totdeauna.

Mulțumesc lui Dumnezeu ca astăzi sunt în mijlocul vostru. Vă iubim mult. Va mulțumesc că păstrați adevărul sfânt. Dumnezeu n-o să ne lase. Nu avem un duh de mândrie, nu vrem să arătam nimic altceva decât adevărul Sfinților Părinti.

Punctul 5 din declarația făcută în Cuba ii învinuiește pe toți Sfinții și înaintașii de cele zece veacuri, că prin păcatele și greșelile lor, aceste două Biserici n-au avut legătură euharistică. Fraților, nu-s mai multe Biserici! E unica Biserică al cărui cap e Hristos. Rămâneți în această Biserică și Hristos va rămâne cu voi. Vă sărutăm mâinile. Mă bucur de lumea ortodoxă. Fiți uniți în duhul adevărului. Rămân alături de voi cu toată dragostea și vrem să mărturisim adevărul. In Sinoadele noastre nu avem nicio putere, nu suntem luați în seamă, de aceea îmi este foarte greu. Cerem sfintele voastre rugăciuni și vom păstra credința adevărată în Dumnezeu. Amin!

†Episcop de Bănceni și Vicar al Cernăuților***

Interviu cu Prea Sfințitul Longhin de la Simpozionul-Teologic cu tema ”Sfântul și Marele Sinod”


Exclusiv pentru Graiul Ortodox

G.O. : Binecuvântați PS Episcop Longhin! Pentru cititorii Graiului Ortodox am vrea să ne spuneți câteva impresii despre Simpozionul Științifico – Teologic cu tema ”Sfântul și Marele Sinod. Mare pregătire, fără rezultate", la care participați și în cadrul căruia la început ați avut un cuvânt. Cu binecuvântarea Mitropolitului Onufrie al întregii Ucraine participați la acest mare simpozion.
PS Longhin : Suntem aici cu mila și cu îndurarea lui Dumnezeu. Am venit împreună ca să ne hotărâm ce să facem, cum să mergem mai departe din cauză că, după cum am văzut, se pregătește un sinod tâlhăresc, mincinos, plin de viclenie. Nu se vorbește poporului drept în față ce se rezolvă la acest Sinod și, mai ales, că nu este Sinodul întreg. Fără preot, fără diacon și fără mireni. Am luat parte numai noi, arhiereii, și nu putem ca să facem o decizie fără BISERICA NOASTRĂ. Deci, BISERICA deplină este ca să fim toți, împreună, la acest Sinod. Ceea ce s-a mers împotrivă, s-a lucrat împotrivă ca să nu se meargă. Trebuie să spunem adevărul poporului creștin, BISERICII NOASTRE, pentru că aceștia sunt creștinii care au ținut credința, au păstrat credința, au construit biserici, mănăstiri; și ei sunt BISERICA CEA VIE A LUI DUMNEZEU. Și, din cauza aceasta, trebuie ca și ei să știe tot ce se face, pentru că asta nu este soarta mea, a unuia singur, ci este soarta BISERICII MELE.
G.O.: Din Mitropolia Ucrainei câți dintre sinodali vor participa la ”Marele Sinod Ecumenic”. Și dacă puteți să-i numiți?
PS Longhin : Încă nu știm deocamdată. Cred că în curând se va ști, că am fost așa anunțați, dar nu se știe precis cine merge încă. În curând trebuie să știm.
G.O. : Care au fost criteriile în alegerea episcopilor participanți la Marele Sinod așa zis Ecumenic.
PS Longhin : Pentru noi prima dată a fost spus că se vor strădui ca să fie toți arhiereii Bisericii Ruse la acest sinod și fiecare arhiereu să aibă votul lui. Până la urmă ajungem cu un singur vot din cei 500 de arhierei ai Bisericii Ruse, ajungem doar cu un singur vot în acest Sinod.
G.O. : Dar, concret, când au fost aleși? De exemplu în Sinodul Rusiei am înțeles că s-au publicat deja participanții la Sinod. Pe ce criterii?
PS Longhin : Eu încă n-am auzit și nu știu. Nu vă pot răspunde la întrebare.
G.O. : Ce atitudine va trebui să luăm noi laicii, monahii, preoții și episcopii dacă Sinodul va fi întradevăr unul tâlhăresc, cum se spune?
PS Longhin : Nu mai avem ce lua pentru că decizia au luat-o Sfinții Părinți la cele 7 Soboare Ecumenice. Noi rămânem în acea învățătură sfântă, a Sfinților Părinți. Nu vom neglija strădania lor, mucenicia lor, anii de închisoare grea, cât au suferit pentru această credință. Cum acum să lovim cu picioarele într-însa, și să ne facem de cap așa, după cum vrem noi, fără voia lui Dumnezeu, fără binecuvântarea cerească pe care ar trebui să o avem, fără lămurirea Duhului Sfânt, Care ar trebui să ne lumineze pe fiecare, ca să putem face ceva de folos? Si eu cred că Biserica Ortodoxă n-a avut nevoie acum de acest Sinod, nicidecum nu erau unele probleme în Biserica noastră, că trebuia să strângem Sinod dar, cel mai rău este pentru că se vede rezolvarea lui.

Dacă s-au adunat toate Bisericile Ortodoxe, și numai Ortodoxe, și-au pregătit acest Sinod, de ce s-au ridicat unele întrebări atât de urâte și de rușinoase ca să le canonizeze, că se le ieie ca drept lege Bisericile Ortodoxe? Bărbat cu bărbat, femeie cu femeie și multe altele, cu monahismul, cu căsătoria, cu preoții. Deci, dacă s-au ridicat aceste întrebări ele vor rămâne ascunse pentru că după cum am văzut până acum toate întrebările au două răspunsuri. Se poate și așa, se poate și altfel de făcut. Pentru noi, ca o femeie să fie preot în Biserica noastră, sau episcop, nu există! Si niciodată nu vom da voie acestui lucru. Dar trebuie să înțelegem pe cei din alte țări, din Anglia, unde lor le este atât de greu, și trebuie să mergem în întâmpinarea lor, atunci ce facem? Cu Dumnezeu, ori cu diavolul? Noi rămânem cu Dumnezeu și în învățătura Sfinților Părinți care ne-au lăsat-o. Si cred că nu vom greși dacă vom merge pe urmele lor.
G.O. : Dacă se va recurge la nepomenirea episcopilor, sigur că ei ne vor considera schismatici. Ce atitudine vom lua atunci?
PS Longhin : Dacă ne vom rătăci de la adevăr vom fi schismatici, dar dacă vom păstra dreapta credință, precum am și primit-o, cred că nu suntem vinovați de nici o schismă - ci totul se va întoarce asupra lor, pentru că dacă blestemi pe un om și el este vinovat, se prinde blestemul, dar dacă el nu are nici o vina și tu l-ai blestemat, atunci se întoarce asupra ta. Așa va fi și cu schisma care o vor lua-o asupra noastră cei care…

Nu vom recunoaște aceste nelegiuiri. Pentru că știu multe lucruri pe care nu le pot vorbi. Am fost în Sinodul pus la pregătirea acestui Sinod Panortodox, precum îl numește. Dar unde sunt ceilalți arhierei? De ce fiecare Biserica are numai 24 de arhierei, când fiecare arhiereu este Biserică, și-ar trebui ca fiecare arhiereu să aibă votul lui acolo? Pentru ce cineva trebuie să rezolve problema noastră? Pentru ce un singur om, un singur vot al unei Biserici? Deci se văd aceste nelegiuiri. Dar sunt lucruri pe care le vom vedea după acest Sinod, că vor ieși la suprafață, dar va fi târziu. Trebuie acuma să ne rugăm mult, să postim, dar totuși să nu ne ascundem numai cu aceasta că, dacă vine lupul la oi, noi nu ne vom duce în casa ca să ne rugăm în genunchi, ci vom lua arma ca să păzim turma ca, altfel, când ne vom întoarce la rugăciune, turma va fi sfâșiată. Trebuie cu orice preț să mărturisim poporului adevărul, și să rămânem în învățătura care ne-a fost dată Bisericii noastre Ortodoxe și nu vom schimba absolut nimic.
G.O. : Sărut mâna și blagosloviți Preasființia Voastră.
PS Loghin : Doamne, ajută! Mila lui Dumnezeu să fie cu voi cu toți!
G.O. : Să vă întărească Dumnezeu în cuvântul dumneavoastră de învățătură, și în viața pe care o duceți și, pentru turma pe care o păstoriți, să aveți cuvânt cu putere multă. Dumnezeu să vă întărească și să vă binecuvânteze!
PS Longhin : Așa să ne ajute bunul Dumnezeu.
G.O. : Sărut mâna și blagosloviți!
PS Longhin. Doamne, ajută!


3 comentarii:

  1. Doamne ajuta ! Va trimit cuvantul dlui Marius Iordachioaia tinut laMarsul pentru viata .

    https://www.youtube.com/watch?v=w6CT5lkW0VQ

    RăspundețiȘtergere
  2. Speram ca o sa-l publicati. O singura persoana a filmat si am avut emotii ca se va pierde. Ioan

    RăspundețiȘtergere