miercuri, 9 martie 2016

Arhiepiscopul Atenei Ieronim participa la Marele Sinod impreuna cu 24 de Mitropoliti. IPS Ierotheos Vlachos aduce precizari cu privire la folosirea sintagmei "valoarea persoanei umane"

Adunarea Extraordinară a Episcopilor Bisericii Ortodoxe a Greciei a avut loc  pe 8 martie 2016, în Atena, sub președinția Arhiepiscopului Ieronim al II-lea. Printre subiectele de pe ordinea de zi a fost și cel al Sinodului Pan-ortodox care va avea loc în Creta, în iunie 2016. Cu privire la acesta, comunicatul oficial al Bisericii a dat următoarele informații: 
"În ceea ce privește problema crucială a Sinodului Pan-ortodox, Prea Fericirea Sa [Arhiepiscopul Ieronim] a mulțumit Patriarhului Ecumenic Bartolomeu pentru eforturile sale, astfel încât să aibe loc în următoarea lună iunie, în Creta, acest eveniment eclezial istoric. Subliniind marea importanță a unității ortodoxe față de restul lumii creștine, Arhiepiscopul a menționat că
"a fost deosebit de important de a da această mărturie comună din partea Bisericilor locale surori și ca frații Întâistătători să împartă împreună Potirul Vieții, manifestând identitatea noastră și slujirea noastră euharistică, precum și de a trimite un mesaj de viață și de speranță celor care sunt aproape și celor care sunt departe". 

Propunerea Sinodului permanent cu privire la componența delegației de ierarhi care vor participa la Sfântul și Marele Sinod a fost aprobată prin vot secret (52 pentru, 25 împotrivă și două voturi albe). Componența delegației va fi după cum urmează: 

Arhiepiscopul Atenei Ieronim, președintele Sfântului Sinod [al Bisericii Ortodoxe a Greciei],

Mitropoliții, membri ai Sfântului Sinod:
 • Gherman de Elias, 
 • Alexandru de Mantinia şi Kynouria, 
 • Ignatie de Arta, 
 • Ignatie de Larisa şi Tyrnavos, 
 • Alexis de Nicaea, 
 • Ierotheos de Nafpatktos și Sfantul Vlasie, 
 • Eusebiu de Samos şi Ikaria, 
 • Serafim de Kastoria, 
 • Theoclete, de Florina, Prespes şi Eordaia
 • Nicodim de Kassandreia, 
 • Teolog de Serres şi Nigrita, 
 • Macarie de Sidirokastron; 
Mitropoliții, care nu sunt membri ai Sfântului Sinod [Permanent n.n.]: 
 • Procopie de Filippoi, Neapolis şi Thasos, președinte al Comisiei Sinodale pentru probleme dogmatice și nomocanonice, 
 • Hrisostom de Peristeri, președinte al Comisiei Sinodale pentru probleme inter-ortodoxe, 
 • Damaschin de Didymotichon, Orestias și Suflion, membru permanent al Comisiei Sinodale pentru probleme dogmatice și nomocanonice, 
 • Ignatie de Demetrias şi Almyros, membru permanent al Comisiei Sinodale pentru probleme inter-ortodoxe, 
 • Efrem de Hydra, Spetses şi Eghina, 
 • Hrisostom de Messinia, membru permanent al Comisiei Sinodale pentru probleme inter-ortodoxe, 
 • Atenagoras de Ilion, Haidari și Petroupolis, membru supleant al Comisiei Sinodale pentru probleme dogmatice și nomocanonice, 
 • Chiril de Kifisia, Amarousion și Oropos, un membru permanent al Comisiei Sinodale pentru probleme dogmatice și nomocanonice,
 • Ioan de Lagkada, Liti și Rentina, membru supleant al Comisiei Sinodale pentru probleme dogmatice și nomocanonice,
 • Hrisostom de Nikopolis şi Preveza, membru supleant al Comisiei Sinodale pentru probleme dogmatice și nomocanonice,
 • Theoclete de  Ierissos, Muntele Athos şi Ardamerion, membru supleant al Comisiei Sinodale pentru probleme inter-ortodoxe, 
 • Gabriel din Nea Ionia şi Philadelphia, membru supleant al Comisiei Sinodale pentru probleme inter-ortodoxe.

***


*
Pentru a justifica de ce se propune ca expresia "valoarea persoanei umane" să fie înlocuită cu sintagma "valoarea omului", iar fraza "unitatea neamului omenesc, reflectând, prin har, viata și comuniunea Persoanelor Dumnezeiești în Sfânta Treime" să fie ștearsă, vom sublinia următoarele poziții teologice.

IPS Ierotheos Mitropolit de Nafpaktos și Sfantul Vlasie

Nafpaktos, 5 martie 2016

Catre Sfântul Sinod 
al Bisericii din Grecia 
Ioannou Gennadiou 14
115 21 Atena

[...]
1. Părinții secolului al IV-lea au precizat că Dumnezeul Treimic este în Trei Persoane, Care au aceeași esență-fire-energie și proprietăți ipostatice specifice (nenăscut, născut, purces). Persoana este definită ca esență (substanță) după proprietățile ipostatice.

2. În Dumnezeul Treimic există o întrepătrundere a Persoanelor Dumnezeiești, nu o comuniune de Persoane. Cu alte cuvinte, Tatăl comunică esența Sa Fiului Său prin naștere, și Duhului Sfânt prin purcedere. Astfel, Tatăl comunică esența Sa celorlalte Persoane, dar nu condiția Sa de Persoană și proprietățile Lui ipostatice. Astfel, există o comuniune ce ține de esență-fire, o împreună-petrecere și o perihoreză a Persoanelor, și nu o comuniune de Persoane.

3. "Ar trebui să se știe că Sfinții Părinți au folosit termenul de "ipostas" și "persoană" și de "individ" pentru același lucru" (Sf. Ioan Damaschin). Hristos este o Persoană care are două firi unite în Persoana Sa " neamestecat, neschimbat, neîmpărțit, nedespărțit". Astfel, "persoana" este un lucru și "individul" altul. Cuvântul "individ" (ἄτομον) format din particula α și cuvântul τομή  este "μή τεμνόμενον" ("ne-intersectat"), ceea ce înseamnă "care nu se intersectează, care nu se împărtășește" (Sf. Ioan Damaschin). Acest lucru înseamnă că Hristos are două firi, dar ele nu se intersectează într-o singură Persoană a lui Hristos, Cuvântul. Distincția între persoană și individ provine din filozofia occidentală.

4. Pentru lume sau oameni, Părinți folosesc în primul rând termenul "om". Există o diferență abisala între creat și necreat. Ceea ce se întâmplă la nivelul Dumnezeului Treimic, nu se întâmplă la nivelul omului. Conceptul teologic al omului este exprimat în expresia "după chipul" și "după asemănarea", ceea ce înseamnă că el este condus spre îndumnezeire.

În unele texte patristice se vorbește despre om ca ipostas, dar numai în înțelesul teologic al expresiei "după chipul și asemănarea" lui Dumnezeu, cu principiul ipostasului (Evr. 3,14). Starețul Sofronie scrie cu acest înțeles în minte și nu în termenii filozofiei moderne.

5. Vladimir Lossky, care a introdus în vocabularul ortodox că ​​omul este o persoană, a scris: "În ce mă privește, trebuie să recunosc că până acum nu am găsit ceea ce s-ar putea numi o doctrină elaborată a persoanei umane în teologia patristică, alături de învățătura ei foarte precisă despre Persoanele și Ipostasurile dumnezeiești".

6. Problema nu este însă numai în folosirea termenului de "persoană" pentru om, ci în faptul că teoriile moderne despre "persoana umană" și chiar despre "sfințenie" și "valoarea persoanei umane" leagă firea cu necesitatea și păcatul, iar persoana cu libertatea, voința și iubire. Un astfel de punct de vedere este o reminescență a arianismului și a monotelismului care au fost condamnate de Sinoadele Ecumenice.

7. Voință și conștiința nu sunt ale persoanei, ci ale firii. Persoana este cea care voiește, voința este apetitul firii, care este rezultatul voinței celui care voiește. Când voința este considerată ipostatic, și anume ca a persoanei, atunci fiecare Persoană dumnezeiasca are propria ei voință și libertate, ceea ce duce la triteism. Al șaselea Sinod Ecumenic impune caterisirea Episcopului și a clerului, și excomunicarea monahilor și laicilor care acceptă o voință ipostatică.

8. Astfel, în timp ce teologia scolastică identifică esență cu energia, teoriile moderne cu privire la personă leagă energia cu persoana și introduce un personalism voluntarist

Traducere  Roman Ortodox in Franta & Cuvantul Ortodox dupa Mystagogy The Theological problem with the Phrase "Value of the human person" 

LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu