vineri, 30 decembrie 2016

După bulgari, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Georgia neagă caracterul Panortodox al Sinodului din Creta și consideră că principiul consensului nu a fost respectat. Georgienii cer corectarea și chiar înlocuirea unor documente ale Sinodului din Creta


Pe 22 decembrie 2016 a avut loc ședința ordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene, sub președinția Catolicos-Patriarhului Georgiei, Ilia al II-lea. Mitropolitul de Zugididi și Tsaishi, Sharashenidze, a fost numit secretar. În timpul sesiunii a fost examinată, printre altele, chestiunea Sinodului din Creta. Sfântul Sinod a luat decizia următoare: 
"În ceea ce privește documentele adoptate în Creta, Mitropolitul de Gori și Ateni, Andrei Gvazava, a citit un raport în care se menționează:
"După cum se știe, între 17 și 26 iunie, în Creta, a avut loc Sinodul, la lucrările căruia au luat parte reprezentanții a zece Biserici Ortodoxe locale. Un astfel de Sinod a fost așteptat timp de mai multe decenii, iar ținerea lui constituie un fapt de mare importanță în viața Bisericii Ortodoxe. De la început, pregătirea Sinodului a fost prezidată de către Patriarhia Constantinopolului, și toate Bisericile oficiale au fost implicate în acest proces. Din 1961, delegații Patriarhiei Georgiei au participat, de asemenea, la întâlnirile lucrărilor presinodale. Este de la sine înțeles că contribuția adusă de clerul vechilor generații, de-a lungul mai multor decenii, este de neprețuit. Așa cum a fost menționat mai înainte, serioase obstacole de la ultima etapă a pregătirilor Sinodului au împiedicat mai multe Biserici locale să participe la Sinodul din Creta. De aceea, exprimăm din nou regretul nostru, considerând că întotdeauna se impune studiul și examinarea problemelor ridicate de toate Bisericile, ceea ce nu a fost pus în aplicare".
Sfântul Sinod a decretat despre subiectul în cauză că:
"Dat fiindcă reprezentanți a patru Biserici Ortodoxe locale nu au participat la lucrările Sinodului din Creta, aceasta nu poate fi numit Sinod general, Panortodox; în timpul pregătirilor și desfășurării Sinodului din Creta, principiul consensului, stabilit și recunoscut de Bisericile Ortodoxe, a fost încălcat. Din acest motiv, rezoluțiile Sinodului din Creta nu pot fi obligatorii pentru Biserica Ortodoxă din Georgia. În documentele confirmate de Sinodul din Creta nu sunt exprimate, în esență, observațiile fundamentale făcute de Biserici. Acesta este motivul pentru care remanierea și corectarea lor ulterioară este esențială. Nu este exclus, în anumite cazuri, să fie create noi documente. De asemenea, este indispensabil ca textele traduse și trimise de către secretariatul Sinodului din Creta să fie accesibile clerului Bisericii din Georgia, teologilor și mirenilor și, luând în considerare observațiile lor bazate, să fie conferit documentelor caracterului lor conform, dogmatic și canonic, al Bisericii Ortodoxe.
Reuniunea, care a avut loc între 17 iunie și 26 în Creta, poate fi văzută ca o etapă de cea mai mare importanță pentru ținerea Sfântului și Marelui Sinod care trebuie să permită luarea deciziilor pe baza învățăturii ortodoxe comune, Una, Sobornicească și Apostolică.
Sfântul Sinod al Bisericii din Georgia a decis să înființeze o comisie teologică constituită după cum urmează:
1) Mitropolitul Andrei Gvazava de Gori și Ateni - președinte,
2) Mitropolitul Grigol Berbitchachvili de Poti și Khobi,
3) Mitropolitul Chio Mudjiri de Senaki și Tchkhorotskhu 
4) Mitropolitul Ioan Gamrekeli de Rustavi și
5) Episcopul Melhisedec Khatchidzé de Markveti si Ubisa
6) Protopopul Georges Zviadadzé". 
Traducere de Român Ortodox în Franța după Orthodoxie.com, L’Église orthodoxe de Géorgie se prononce définitivement sur le Concile de Crète

LEGATURI:


cea mai tristă poveste de dragoste...Oameni și demoni: orbirea 


când ninge
copilăria se întoarce puțin la mine
se uită de afară prin geam
cu ochii ei mulți și albi
mă caută
mă caută o vreme
cu disperarea unui miop
și pleacă...

de când nu mai sunt copil nu
mă mai vede...

Oameni și demoni : cea mai tristă poveste de dragoste


Mă uit la televizor și ea așteaptă, tăcută, undeva lângă mine....
Mă duc la bucătărie, îmi iau ceva de mâncare și de băut
și mă întorc în fața televizorului. Mereu uit să o întreb
dacă îi e sete sau foame și ei..

Zilnic merg la serviciu și stau opt ore în fața
unui calculator. Apoi scriu niște rapoarte și
mă întorc acasă. Ea mă așteaptă dar eu, mă descalț și
mă tolănesc pe canapea fără să-i spun nimic...

În fiecare seară adorm cu televizorul deschis...

Până când brusc
îmi dau seama că a plecat.
Nu știu de câtă vreme lipsește. Nici unde s-a dus;
încerc să-mi amintesc dar
timpul și spațiul și cei pe care i-aș fi putut întreba
toți au plecat
odată cu ea.

Cu viața mea.

Oameni și demoni : păcat


orașul e plin de oameni care mor
așteptând
la o fereastră sau la o masă
trenul
ce trece prin adâncul,
fără Iisus,  neștiut
al propriei inimi...


miercuri, 28 decembrie 2016

Patriarhul Kiril reafirmă că Sinodul din Creta nu este Panortodox si deciziile sale nu pot fi absolut obligatorii pentru toate Bisericile Ortodoxe


În timpul reuniunii clerului din Moscova, din 22 Decembrie 2016, Patriarhul Kirill a spus următoarele despre Sinodul din Creta:
"De două ori Sfântul Sinod s-a întâlnit în sesiunea specială pentru a examina situația legată de Sinodul din Creta (...). În cursul anului care se va încheia, tema pregătirii Sinodului panortodox a fost deosebit de importantă în domeniul relațiilor inter-ortodoxe. În luna ianuarie a acestui an am participat la Reuniunea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din Chambésy. În luna februarie, problemele legate de procesul presinodal au fost discutate în Adunarea Episcopilor [a Bisericii Ortodoxe Ruse, n.tr.fr.]. Poziția Bisericii Ruse a fost simplă și deschisă: suntem gata să lucrăm la pregătirea Sinodului ca o mărturie vizibilă a unității Bisericii Ortodoxe. Suntem gata cu toată puterea noastră să cooperăm la rezolvarea problemelor care au rămas nesoluționate și ar putea împiedica desfășurarea Sinodului. Era vorba despre lipsa comuniunii între cele două Patriarhii vechi [Patriarhia Antiohiei și a Ierusalim, n.tr.fr.], lacune în conținutul proiectelor documentelor sinodale, deficiențe pe partea organizării. Nu este vina noastră dacă aceste probleme, din păcate, nu au putut fi rezolvate între timp. Am atras atenția în mai multe rânduri asupra ineficacității mecanismului procesului presinodal. După cum se știe, Bisericile din Bulgaria, Georgia, și Antiohia au refuzat să participe la Sinod în termenul prevăzut și au solicitat amânarea ținerii sale (inițial, Biserica Sârbă a solicitat, de asemenea, același lucru). Deoarece toate deciziile trebuie luate la Sinod prin consensul tuturor Bisericilor locale, este evident că realizarea acestuia, în circumstanțele actuale, s-au dovedit nepotrivită. Cu toate acestea, Sinodul a avut loc în Creta între 18 și 26 iunie la care au participat reprezentanții a zece Biserici locale. Din moment ce acest Sinod nu exprimă opinia unanimă a tuturor Sfintelor Biserici ale lui Dumnezeu, nu poate fi recunoscut ca Panortodox, la fel cum și deciziile sale nu pot fi absolut obligatorii pentru toate Bisericile Ortodoxe. Sfântul Sinod a încredințat Comisiei Sinodale Biblice și Teologice sarcina de a studia cu atenție documentele Sinodului din Creta. Pe baza rezultatelor acestui studiu, Sinodul [Bisericii Ortodoxe Ruse], anul viitor, și apoi, cred că, Adunarea Episcopilor, va examina chestiunea atitudinii noastre față de documentele adoptate în Creta. 


sâmbătă, 24 decembrie 2016

Magii de la Bethleem - Colindele strămoșilor

Pe urmele lui Mos Craciun la Oslo... cu PS Macarie Dragoi


Colinde cu duioșie si umilință...


Cele mai frumoase colinde de Crăciun sunt cele care surprind o anume umilință, o anume duioșie, care ne deschide inima împietrită și lasă locul Iubirii să se nască. Poate ne vom întreba de ce e nevoie de umilință, adică de străpungerea inimii, tocmai acum, la Crăciun, când mai ales, de sărbătoare, ne pregătim din toate să ne ospătam? Ei bine pentru că Nașterea Domnului, așa cum o vedem și din colindele noastre, cuprinde în sămânță toată viața pamântească a lui Hristos, iar Nașterea Domnului este astfel pe aceeași "coordonata" cu răstignirea:

- Dormi pruncuț până-ți va fi 
Răstignirea-n plina zi, 
S-apoi tristă-ngropăciune, 
Floare de tăciune. 

Doar așa Cerescul Tată, 
Cu-nvierea așteptată, 
Te va smulge relelor,
Steaua stelelor. 

Doar așa ne vom smulge relelor ce ne împresoară și ne doboară, prin smerenia care ne-a arătat-o Hristos și Maica lui Preasfântă, Preacurata Născătoare de Dumnezeu care, prin Duhul Sfânt, din Tatăl Ceresc, ni-L naște pe Fiul Cel Mai înainte de veci, Iubirea, Adevărul, Viata și Bucuria noastră!

Câteva colinde cântate de Ștefan Hrusca, cu gustul copilăriei...
miercuri, 21 decembrie 2016

Poziția Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la evoluțiile recente din România privind receptarea Sinodului din Creta. "Niciun Sinod ortodox nu a declarat ecumenismul ca fiind dogmă de credință, după cum niciun Sinod ortodox canonic nu a declarat vreodată ecumenismul ca fiind „panerezie”."


Basilica: Comunicat: Orice lămurire privind credinţa trebuie făcută în comuniune bisericească, nu în dezbinare


Redăm mai jos poziția Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la evoluțiile recente din România privind receptarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016):

În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în data de 16 decembrie 2016, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, s-a luat act cu mâhnire de evoluția recentă în România a reacțiilor negative referitoare la receptarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016).

Patriarhia Română a subliniat în mai multe rânduri faptul că Sinodul din Creta nu a formulat dogme noi, ci a mărturisit că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfânta, Sobornicească și Apostolească a lui Hristos” și a îndemnat constant la păstrarea păcii şi unității Bisericii cu toată responsabilitatea, cunoscut fiind cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur care spune că nimic nu poate supăra mai mult pe Dumnezeu decât dezbinarea Bisericii! Chiar de am săvârși mii de lucruri bune, noi cei care sfărâmăm pleroma bisericească nu suntem mai puțini vrednici de pedeapsă decât cei care au răstignit Trupul Său!(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Epistola către Efeseni, 11, PG 62, 85).

Cu toate acestea, constatăm cu durere în suflet că, în mod pătimaş și dăunător, unele persoane răzvrătite au indus în eroare pe unii clerici şi credincioși afirmând în mod fals şi denigrator că Sinodul din Creta ar fi proclamat ecumenismul ca dogmă de credință, iar unii clerici, crezând acest neadevăr, au întrerupt în mod necanonic pomenirea ierarhului lor, tulburând pacea şi unitatea Bisericii, prin atitudinea lor dezbinătoare.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că nici Sinodul din Creta şi niciun alt Sinod ortodox nu au declarat ecumenismul ca fiind dogmă de credință, după cum niciun Sinod ortodox canonic nu a declarat vreodată ecumenismul ca fiind „panerezie”. Prin urmare, acuzațiile aduse de contestatarii Sinodului din Creta sunt injuste, iresponsabile și dăunătoare pentru unitatea Bisericii.

Din punct de vedere ortodox, ecumenismul lucid nu este o nouă dogmă de credinţă, ci o atitudine spirituală de dialog și cooperare între creștini, în locul polemicii pline de ură confesională și al confruntării violente, care s-au manifestat secole de-a rândul în istoria creștinismului. Mișcarea ecumenică s-a născut, la începutul secolului 20, când misionarii creștini occidentali predicau Evanghelia iubirii necreștinilor din Africa şi Asia, în timp ce creștinii erau dezbinați în multe confesiuni creștine antagoniste, care se urau şi se contestau reciproc, atitudinea acestora nefiind o mărturie misionară pozitivă în fața altor religii și nici în fața societății civile. Participând la această mișcare de dialog între creștinii de confesiuni diferite, Biserica Ortodoxă a considerat însă că refacerea unității creștinilor neortodocși dezbinați între ei de-a lungul timpului se poate realiza numai pe baza credinței Bisericii nedespărțite a lui Hristos, care este Biserica Ortodoxă, cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească, pe care o mărturisim în Crezul ortodox (niceo-constantinopolitan).

În acest sens, Biserica Ortodoxă consideră că aduce în dialog cu alți creștini tocmai mărturia Bisericii celei Una a lui Hristos, de care aceştia s-au despărțit în timp prin deviere de la credinţa ortodoxă. Desigur, niciun creștin ortodox nu este obligat să dialogheze sau să coopereze cu alți creștini dacă are teamă căși pierde credința ortodoxă. În același timp, este nedrept să considerăm că toți creștinii ortodocși care dialoghează teologic și cooperează practic în viața societății cu creștini de altă confesiune sunt trădători ai Ortodoxiei. Un creștin ortodox pașnic poate rămâne fidel Ortodoxiei fără a deveni fanatic, dacă mărturisește credința ortodoxă în dialog cu alți creștini, fără compromisuri.

De asemenea, Sfântul Sinod a luat act cu mirare de atitudinea necanonică şi agresivă a unor teologi și clerici (preoți și ierarhi) din două Biserici Ortodoxe surori, de a veni în eparhiile Patriarhiei Române pentru a critica ierarhia acesteia și a instiga pe unii clerici și credincioși la neascultare față de ierarhii Bisericii noastre. Din acest motiv, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ca să fie aduse la cunoștința Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori (Patriarhia Moscovei și Biserica Ortodoxă a Greciei) situațiile în care unii dintre preoţii şi ierarhii acestora desfășoară în mod necanonic activități agresive şi turbulente în eparhiile Patriarhiei Române, instigând la neascultare, răzvrătire și dezbinare.

Clericii, monahii şi mirenii implicați în acțiuni de răzvrătire şi denigrare a Sinodului din Creta, ignorând faptul că un Sinod nu poate fi judecat decât de către un alt Sinod, vor fi chemaţi la îndreptare prin dialog pașnic și lămurire canonică privind gravitatea dezbinării și a tulburării păcii și unității Bisericii. La fel, sancțiunile administrative și canonice disciplinare se vor aplica spre îndreptarea clericilor, monahilor și mirenilor care persistă în starea lor de răzvrătire și dezbinare, tulburând pacea și unitatea Bisericii.

Totodată, s-a reamintit că dacă Părinţii sinodali care au participat la cel de-al doilea Sinod Ecumenic (din anul 381) au operat 3 omisiuni și 10 adăugiri sau diortosiri la textul Crezului formulat de către Părinții Sinodului I Ecumenic (din anul 325), cu scopul de clarifica şi completa textul sinodal iniţial, cu atât mai mult un viitor Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe poate explicita, nuanța și dezvolta documentele formulate şi aprobate de către Sinodul din Creta, pentru a se evita interpretări eronate dăunătoare păcii şi unităţii Bisericii lui Hristos. În această privință, de remarcat este şi hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare care, deşi are unele observații critice şi a propus amendamente viitoare la unele documentele ale Sinodului din Creta, totuși a hotărât: „să păstreze comuniunea fraternă, euharistică, spirituală, dogmatică şi canonică cu toate Bisericile Ortodoxe locale – atât cu cele care au participat la Sinodul din Creta, cât şi cu cele care nu au participat”.

În concluzie, orice lămurire privind expunerea credinţei ortodoxe trebuie făcută în interiorul comuniunii bisericeşti, nu în stare de răzvrătire şi dezbinare, deoarece Duhul Sfânt este, în acelaşi timp, Duhul Adevărului (cf. Ioan 16, 13) şi Duhul împărtășirii sau al comuniunii (cf. 2 Corinteni 13, 13).

 Biroul de Presă al Patriarhiei Române

***

LEGATURI:

Si privind la toate câte le-am făcut de Crăciun, le socotesc bune foarte.../ Omul trece de la lumea morții la Împărăția lui Dumnezeu prin curățirea desăvârșită a sufletului său/ Hristos- UȘA prin care se poate ieși din avatarul nesfârșit al ficțiunii, din minciuna infinit dezintegratoare, din abisul nesfârșitei pierderi a minților....


 Oameni și demoni: Crăciunul canibalilor


Ce ai cu noi Iisuse Nazarinene? (LUCA 4,34)

S-au dus vremurile acelea, când demonii rosteau înfricoșați aceste cuvinte...

Acum, nu demonii, ci creștinii le spun.

Botezați și apoi, imediat înfiați de o cultură antihristică, creștinii contemporani se simt mereu strâmtorați și agasați de Iisus Hristos. Toate sunt bune în creștinism, dar fără El. Bun este Crăciunul, bune colindele și serbările, bune mesele și darurile, bune pomenile și vizitele la orfelinate... Privind la tot ce face el de Crăciun, creștinul contemporan, ca și Ziditorul lumii altădată, își poate spune în sine: Si privind la toate câte le-am făcut de Crăciun, le socotesc bune foarte....

Numai Iisus de n-ar veni. Căci El are nefericitul obicei de a da la o parte staniolul de pe viața noastră, folia de aluminiu în care curvia se păstrează caldă ca iubirea.... Si, mai ales, are catastrofalul obicei, de a scoate demonii. Iar, fără demoni, petrecerile de Crăciun își pierd tot farmecul, antrenul, strălucirea. S-ar stinge ca un fum toată fugăreală prin supermarketuri din ajun. Toată turma asta de porci care se prăvălește în iad pe panta consumismului, ar redeveni oameni care, de bucuria de a se întâlni, ar uita de listele interminabile din buzunare. Ar înlocui listele de cumpărături, cu pomelnice. Ar împuțina felurile de mâncare de pe mese și ar înmulți invitații din inimile lor. Cu Iisus, stai cu un pahar de vin toată noaptea, caci oamenii nu se mai satură să se privească și să își vorbească, în pacea pe care prezența lui Iisus o face dulce și nesfârșită... Căci Iisus nu înmulțește vinul, ci dragostea. Si acolo unde oamenii se îmbată de dragoste, nu mai e nevoie de mult vin.... 

Deci: Ce ai cu noi Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să scoți demonii și să ne strici petrecerea? Nu știi că Te-am vândut pentru "masa de Crăciun" de fiecare zi, pe "drepturile omului" și pe pacea pe care ne-o garantează toleranța noastră față de păcat și lepădarea de sfinții închisorilor?

Pe mesele creștinilor din Europa nu e carne de porc și vin, ci carnea și sângele creștinilor din Siria și Africa, China și America. Sângele și carnea celor care preferă să facă Crăciunul cu Iisus, nu cu asasinii Lui și ai creștinilor....

Iar după rezultatul alegerilor din România, aș spune că singura libertate care i-a rămas, fără Iisus, poporului român, e aceea de alege mereu între dracii bătrâni, cunoscuți, și alții noi, mai tineri e drept, dar și mult mai înfricoșători...


***

Oameni și demoni : VIATA E O PROBLEMA DE RESPIRAȚIE 

 
De la un capăt la altul, viața e o problemă de respirație.
 
Cuvintele și faptele sunt expirația duhului pe care îl inspiri....
 
La Judecata vom vedea duhul căruia i-am slujit. Si îl vom urma în veșnicie....
 
De aceea, întrebarea esențială și permanentă, pusă tuturor gândurilor, cuvintelor și faptelor noastre este: ALE CĂRUI DUH SUNT?
 
Singura libertate adevărată este cea dăruită de o fărâmă de credință în Hristos: libertatea de a te detașa de tine însuți cât să-ți poți vedea și judeca faptele, cuvintele și gândurile...
 
Aceasta libertate nu o are omul care aparține integral acestei lumi... Duhul din el, duhul turmei de porci care se prăvălește tot mai accelerat în Abis, respinge organic libertatea de conștiință.
 
De aceea, seculariștii sunt, fundamental dușmanii libertății de conștiință.
 
Libertatea de conștiință există și nu poate exista decât prin Hristos. Pentru că ea presupune capacitatea de a-ți judeca viața. Toți oamenii fărădelegii resping acest har. I-ar împiedica să se autodistrugă.


marți, 13 decembrie 2016

Patriarhul Ecumenic, într-o scrisoare adresată Arhiepiscopului Ieronim al Atenei și întregii Elade, amenință cu întreruperea comuniunii cu IPS Serafim de Pireu și IPS Ambrozie de Kalavryta și Aigialia


Adresându-se Arhiepiscopului Atenei, Ieronim, într-o scrisoare din data de 18 noiembrie 2016, publicată în ultimele zile în mass-media din Grecia, Patriarhul Ecumenic amenință cu încetarea comuniunii cu doi ierarhi ai Bisericii Greciei care critică Sinodul din Creta, și anume cu mitropoliții Ambrozie de Kalavryta și Aigialia și Serafim de Pireu. Publicam mai jos traducerea completă a scrisorii: 

Festival de colinde la Catedrala Paris


Festival de Colinde - Catedrala Paris (partea I)- sâmbăta 10 decembrie 2016 Cu binecuvântarea Înaltpreasfintitului Mitropolit Iosif, asociaţiile Nepsis şi Lieux possibles organizează primul Festival-concurs de colinde, cu participarea unor corale din Mitropoliile ortodoxe române ale Europei Occidentale şi Meridionale şi Europei de Nord şi Centrale. Cu participarea coralelor de la parohiile din: Montreuil (Franta), Nurenberg (Germania), Paris - catedrala (Franta), Saarbrucken (Germania), Torino (Italia), Viena (Austria), Villeneuve-Saint-Georges (Franta).

Festival de Colinde - Catedrala Paris (partea a II-a) - duminica 11 decembrie 2016 
luni, 12 decembrie 2016

Protos. Hrisostom de la Man. Putna: "boala este o dezbinare care lucrează în interiorul nostru și din interior iese în afară"Predica dupa Taina Sf. Maslu in Postul Nasterii Domnului 

Protos. Hrisostom, Man. Putna, 9 dec. 2016 Bucuria noastră începe de astăzi să se mărească, pentru că o dată cu această perioadă de 7 zile în care vom săvârși Taina Sf. Maslu cu 7 preoți aici, la noi, în mănăstire, se mărește și numărul dumneavoastră, și rugăciunile se înmulțesc, și inimile se simt iarăși aproape unele de celelalte, și noi ne mângâiem la gândul că efortul nostru, al creștinilor, nu va fi niciodată în zadar, pentru că atâta vreme cât mai sunt inimi care bat pentru ceilalți, atâta vreme cât mai sunt inimi care încă așteaptă mântuire și mângâiere de la Dumnezeul cel Viu, nădejde este și Duhul Sfânt nu se va depărta de la noi. 

Începem, așa cum am zis, această perioadă foarte intensă și foarte importantă pentru viața noastră duhovnicească, în care venim la biserică să ne tămăduim, venim să cerem lui Dumnezeu vindecare, pentru că Taina Sfântului Maslu, în special aceasta, se referă la vindecare. Dar, știm noi oare de ce boală suferim, știm noi oare dacă doar acest lucru îl așteaptă Dumnezeu de la noi: dacă am vrea să ne comportam ca niște copii cuminți? In primul rând ar fi bine să știm ce dorește Tatăl nostru de la noi, pentru că un copil adevărat, un fiu adevărat face toate spre bucuria tatălui, se gândește cum să-l bucure pe tatăl. Si, știți că în lume acum este dezbinare, știți că puterea celui rău s-a împânzit peste tot și că, așa cum zice Sf. Ap. Pavel, toată zidirea suspină și suferă până acum. Dar, totuși iată că sunt biserici pline, iată că sunt oameni care încă vin să se roage pentru ei și pentru ceilalți. Așa încât, dacă este așa cum zice Sf. Ioan Gură de Aur că Dumnezeu își alege oamenii lui pentru fiecare slujbă, și dumneavoastră ați fost aleși pentru această Sf. Taină, înseamnă că Dumnezeu v-a pregătit nu numai pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră, ci v-a ales pentru a vă trimite apoi în lume să dați mărturie că El este, că El există și că lucrează și că iubirea Lui nu s-a împuținat. Așa încât noi, dacă venim să ne vindecăm și ne rugam nu numai pentru noi, ne rugăm și pentru vindecarea celor dragi ai noștri sau celor care ne-au poruncit nouă să ne rugăm pentru dânșii, să ne gândim că suntem responsabili în primul rând față de Dumnezeu, în al doilea rand față de cei din jurul nostru și, în ultimul rând față de noi. Însă această vindecare pe care noi o căutam, începe din interior către exterior. Zice Sf. Serafim de Sarov, și, sigur știți, ați auzit acest cuvânt al lui: "adună pace în inima ta și mii se vor mântui în jurul tău". Așa încât, noi venim să ne vindecam dar ce este boala? O dezbinare care lucrează în interiorul nostru și din interior iese în afară. Cum spunem noi în Paraclisul Maici Domnului: "pentru păcatele mele cele multe se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu", așa încât păcatele sunt cele care atacă întâi, și păcatul zămislind aduce moartea, și această moarte lucrează din sufletul meu către trupul meu, și apoi se împânzește și la cei de lângă mine.

miercuri, 7 decembrie 2016

Minuni ale Sfântului Porfirie povestite de IPS Athanasie de Limassol."De îndată ce l-am văzut pe acest om, o certitudine s-a născut în sufletul meu: tot ceea ce Hristos a spus este adevărat"

Mitropolitul Athanasie de Limassol împărtășește în cartea sa "Inima deschisă a Bisericii", publicată în 2016, într-o ediție îngrijita de Mănăstirea "Întâmpinarea Domnului", de la Moscova, imensa comoară a experienței sale spirituale pe care a acumulat-o de-a lungul celor șase decenii ale vieții sale în rugăciunea sa, în întâlnirea cu frații și surorile în Hristos, și mai ales lângă sfinții Bisericii noastre, pe care a avut harul de a-i întâlni. În textul de mai jos, Mitropolitul Athanasie ne vorbește despre Sfântul Porfirie Kavsokalivitul, în traducerea [din rusă în franceză a (n.n.)] a paginilor 89-122 ale cărții menționate mai sus.
Vă voi vorbi de cineva care a trecut la cele veșnice pe 2 decembrie, un sfânt al timpurilor noastre, un mare sfânt. Și nu vă voi povesti doar istoria lui; aș vrea să vedem că tot ceea ce Biserica ne învață, că tot despre ceea ce se vorbește în Biserică, poate fi întrupat în viața reală. Gheronda Porfirie a murit în 1992. Fără îndoială că ați auzit vorbindu-se de acest mare om. Dumnezeu m-a învrednicit să îl cunosc personal, și chiar să-l cunosc îndeaproape. Am stat aproape de el în numeroase ocazii. Fiind călugăr athonit, a dorit sa moara în Sfântul Munte și, de asemenea, eu acolo l-am cunoscut. Poate că am fost unul dintre ultimii cărora le-a vorbit. Am avut o conversație telefonică, chiar în ziua trecerii sale la cele veșnice. Acest Gheronda, iubiții mei, a fost unul dintre cele mai importanți Stareți ai timpului nostru. Am scrie o mulțime de cărți despre el pe baza povestirilor martorilor oculari. Am scrie o mulțime de volume dacă am nota mărturiile celor ce stăteau lângă el.

joi, 1 decembrie 2016

Comunicatul integral al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Bulgaria despre Sinodul din Creta și cel mai controversat document al său. "Sinodul care a avut loc în Creta nu este nici Mare, nici Sfânt, nici panortodox"


În data de 29 noiembrie 2016, Biserica Ortodoxă a Bulgariei a adoptat o poziție privind Sinodul din Creta și în special textul Sinodului intitulat "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul [și nu "ansamblul" - după cum se menționează în traducerea oficială franceză, n.tr.fr.] lumii creștine". Publicăm mai jos textul integral al Sfântului Sinod [al Bisericii Ortodoxe Bulgare]:

"Poziția Sfântului Sinod [al Bisericii Ortodoxe Bulgare] cu privire la Sinodul din Creta (2016) și textul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine"


Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare, în sesiunea sa din 15 noiembrie (protocolul Nr. 22) s-a întrunit în  ansamblul său și a examinat textul documentului „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine, adoptat de Sinodul care a avut loc anul acesta în Creta, și a luat următoarea poziție:

În timpul sesiunii din 1 iunie 2016, Protocolul nr 12, Sfântul Sinod, reunit în ansamblul său, a decis să propună amânarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, astfel încât pregătirea pentru realizarea sa să fie continuată. În caz contrar, Sfântul Sinod a hotărât că Biserica Ortodoxă Bulgară nu va participa la acesta.

Ulterior, Sfintele Sinoade al altor Biserici Ortodoxe locale, participante la organizarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe au intervenit cu propuneri similare. Apoi, patru Biserici locale autocefale au declarat neparticiparea lor (în ordine cronologică): Biserica Ortodoxă Bulgară (Decizia din 1 iunie a acestui an), Patriarhia Antiohiei (decizia din 6 iunie a acestui an), Biserica Ortodoxă a Georgiei (decizia din 10 iunie a acestui an), Biserica Ortodoxă Rusă (decizia din 13 iunie a acestui an). Între 16 și de 27 iunie a acestui an, la Academia Ortodoxă din Creta, Republica Grecia, s-a făcut Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe planificat, dar fără participarea a patru biserici locale și în absența Bisericii Ortodoxă autocefale din America (OCA), recunoscută ca atare de către Biserica Ortodoxă Bulgară și a cărei participare de la început, nu a fost prevăzută, nici măcar ca invitație; la Sinod fiind prezenți reprezentanți ai presei și invitați ai comunităților religioase eterodoxe (romano-catolici, anglicani și alții).

Descoperă România la pas cu strainii dar si ... în inima ta!


Descoperă România cu Peter Hurley - Documentar video integral Peter Hurley: In Europa nu prea există ce aveți în România. Nimeni nu-ți spune asta la televizor. 

Maria Zapca de la Săpânța: Peter vrea să învățam de la bătrâni și să dăm valoare bătrânilor. Avem foarte mult de învățat de la ei.

Ilie Bența, sculptor maramureșean: Omul dacă are dragoste de ceva, nu-l poate opri nimenea. Ești pornit. Oricine, orice ți-ar spune ți-e gândul numai acolo. [...] Am făcut troiță pentru eroi, troiță pentru deținuți politic, răstigniri, tot felul de sculpturi ce există în lumea asta. Asta e o poartă care e și la muzeu. Omul care e mai deștept, care e cu școli mai multe, el o cerut-o simplă. Oamenii care sunt cu școală mai puțină le place poarta mai aglomerată, să fie băgate toate prostiile acolo pe ea. Bine, nu-i prostie, e sculptură, dar, un om mai deștept vrea mai simplu, că ce e simplu e frumos.  

Lemnul eu, îl iubesc, fiindcă lemnul e cea mai importantă materie din toată lumea asta. Lemnul e sănătos, lemnul respiră. In casa de lemn intră aerul prin ea și e cea mai sănătoasă. Intra oxigenul prin ea. Unde e gardul făcut din fier și din marmură, acolo e cimitir, nu mai e casa omului. 

Reporter:  Țăranul credincios din trecut, dar și cel de astăzi, mai ales cel ce lucrează în lemn, simte că trăiește și lucrează în interiorul lumii create de Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al pământului. De aceea, acest țăran respectă liniile din lemn imprimate de creator, în însuși structura materiei care urmează să devină epifanie sau simbol al spiritului prin lucrarea artistică numită poartă sau troiță

Si în viață, dar mai ales în basm, într-o călătorie, relația fundamentală între om și divin se adâncește sau se desparte.   

Dani Micles, morar: După Revoluție lumea s-a schimbat. Nu mai lucrează pământul, dispar portul, tradiția. Si eu sunt pe cale de dispariție [ca morar], pentru că dacă nu se pune porumb și grâu, nu ai produs pita ta; tot vine din colo, și nu știe nimeni ce mănâncă. Care or plecat în străinătate or lăsat pământurile nelucrate și ei mănâncă de acolo cu chimicale, nu mănâncă natural. 

Eu aș face un mesaj, să mă înțelegeți: aia nu-i gospodărie la țară, dacă omul n-are vaca lui, 2 porci, 10 oi, cal, găini. Să mănânc produsul meu. Să le măresc, să produc mai mult și nu să cumpăr de la altul, eu să dau la altul. 

Tata îmi spunea asa: "să nu vinzi pământul! Să-l lucrezi!". Pentru că noi, în istorie am fost ocupați de popoare cotropitoare, banii s-au schimbat, dar pământul nu l-o dus nimeni. E o comoară a țăranului. Pământul comunică cu omul, numai că nu poate vorbi. Ce trebuie mai mare dar de la Dumnezeu, când vorbește recolta cu tine? Asta e realitatea dar nimeni nu o apreciază. Pământul vorbește cu omul!  

miercuri, 30 noiembrie 2016

Moștenirea Sfântului Apostol Andrei: Evanghelia si taina familiei. "Nu e de ajuns să afirmi moștenirea veche frumoasă și nobilă, transmisă de la Sfântul Andrei până la tine, ci să o dai mai departe"

Iată ce mai moștenim de la Sfântul Andrei: taina familiei, așa cum o înțelegem noi, creștinii ortodocși de astăzi!

Nu e de ajuns să afirmi moștenirea veche frumoasă și nobilă, transmisă de la Sfântul Andrei până la tine, ci să o dai mai departe îmbunătățită, îmbogățită. Si, cum ai putea să o îmbogățești? Făcând misiune, ca Sfântul Ap. Andrei, redevenind dinamic, luptând pentru familie, luptând pentru frumusețea vieții în care te-ai născut tu, părinții tăi și bunicii tăi, a duhului pe care ți l-au dat strămoșii. Acel duh trebuie păstrat proaspăt în tine, nealterat.

marți, 29 noiembrie 2016

Principala intervenție a IPS Ierotheos Vlachos, în Adunarea Episcopilor Bisericii din Grecia, cu privire la Sinodul din Creta. Ce precizează aici cu privire la Biserica Ortodoxă Română.


La ultima Adunare a Episcopilor Bisericii din Grecia (23-24 ​​noiembrie 2016), IPS Theologos, Mitropolit de Serres, a citit raportul său intitulat "Informații cu privire la lucrările efectuate de Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe" și o discuție foarte amplă a urmat pe seama conținutului acestuia; apoi au fost luate decizii. Raportul a constat din trei puncte principale: în primul rând, sistemul sinodal al Bisericii și pregătirea Sfântului și Marelui Sinod, în al doilea rand, contribuția continuă a Bisericii noastre în pregătirea și formarea textelor sale [ale Sinodului n.n.] și, în al treilea rând, propuneri cu privire la subiectul lor. De fapt, raportul s-a axat pe informarea membrilor Adunării Episcopilor [Bisericii Ortodoxe a Greciei] despre Sinodul din Creta și deciziile care ar trebui să le ia aceasta. Pe durata sesiunilor [Adunării Episcopilor], am intervenit oral de două ori, și am depus un text ca proces-verbal, în care am analizat mai în detaliu opiniile mele. Voi publica mai jos principala mea intervenție care a avut loc în prima zi a Adunării.

Am ascultat cu atenție raportul IPS Mitropolit de Serres și Nigriti, Theologos, și îi mulțumesc pentru osteneala sa, mărturia sa de la început și pentru propunerile sale. Cu privire la ceea ce voi susține, ulterior, voi proceda la anumite detalieri. Am scris un text, pe care îl depun ca proces verbal, în care am fost nevoit să subliniez câteva puncte-cheie cu privire la cel de-al șaselea text, decisiv, intitulat "Biserica Ortodoxă și restul lumii creștine".

1. Pregătirea acestui Sinod nu a fost suficientă. Textul care a fost elaborat de cea de-a 5-a Conferință pregătitoare Presinodală nu a fost cunoscut de ierarhie [toți ierarhii Bisericii Ortodoxe a Greciei n.tr]. L-am primit cu semnăturile Întâistătătorilor în ianuarie 2016. Era potrivit să existe o dezbatere în Adunarea Episcopilor [a Bisericii Ortodoxe a Greciei n.tr.fr.] înainte de semnarea acestora de către Întâistătători. De asemenea, delegații noștri la a 5-a Conferință pregătitoare Presinodală au informat Sinodul Permanent [al Bisericii Ortodoxe a Greciei], că textul final intitulat "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine", "exprimă absolut poziția panortodox pe teme concrete într-un mod echilibrat și în cadrul ecleziologiei ortodoxe, așa cum a fost formulat și păstrat de Tradiția patristică și sinodală a  Bisericii Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească". Ori, aceste constatări nu sunt corecte, deoarece textul, așa cum a fost exprimat de mulți oameni, a fost problematic, motiv pentru care a fost corectat.

sâmbătă, 26 noiembrie 2016

IPS Ierotheos Vlachos si P. Rafail Noica despre Sinodul din Creta."Dacă suntem prea rigoriști, L-am pierdut pe Dumnezeu, dacă suntem nepăsători L-am pierdut pe Dumnezeu" "Pentru a evita aceste extreme, trebuie să avem minte cu discernământ și să nu lucrăm ca urmare a unor interese"


Nu s-a făcut nimic pe linie de vânzare a Ortodoxiei. Bine, Sinodul [din Creta] trebuie urmat de alte Sinoade, care să precizeze anumite lucruri - asta toți o spun. Dar, cum să nu vorbim cu ei [cu cei de alte credințe], sau în anumite contexte să spunem că sunt "Biserică", fiindcă ei au conștiința de a fi Biserică?! Pe de altă parte, în conștiința noastră, cum să gândim ca Biserică, dacă noi știm că Biserica este Una, Sfânta?! Si asta este nu fiindcă eu sunt ortodox și țin "patriotic" la ea, dar e o realitate. Dacă Dumnezeu a miluit ca eu să fiu ortodox și nu să mă nasc în catolicism sau altă [credință].

Sunt multe probleme implicate, dar eu vad un lucru. Dacă vă uitați în Vechiul Testament, Dumnezeu face astfel mii de pogorăminte. Prin pogorământ, îi numim și pe ei "Biserică" dar, prin asta, conștiința noastră dogmatică nu trebuie să scadă. Asta sunt două lucruri, și asta ține tipic de viața în Dumnezeu: antipozi, antinomii. 

Dacă suntem prea rigoriști, L-am pierdut pe Dumnezeu, dacă suntem nepăsători L-am pierdut pe Dumnezeu.

Primul pogorământ pe care îl face Dumnezeu: cade Adam, și, ce-i zice după aia Dumnezeu? Uitați-vă în cartea Facerii. "Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul" (Facerea, 3, 22). Păi, cum a devenit ca unul dintre Ei, când tocmai s-a despărțit de Dumnezeu? Dar, Dumnezeu, prin pogorământ: "dacă tu crezi că ți s-au deschis ochii, păi, bine, ți s-au deschis ochii..." Însă, hai să-l luam din gradina Raiului și de lângă Pomul Vieții, ca în starea în care e să nu cumva să guste din Pomul Vieții, și păcatul să devină nemuritor. Deci... n-a devenit "ca unul dintre Noi"! Si pogorăminte d-astea vezi de-a lungul [întregii Scripturi]. Si Dumnezeu vorbește limba omului, pe înțelesul omului și, de cele mai multe ori, face pogorământ față de neputința omului, să-i împărtășească cât decât ceva, de unde să-l poată ridica ceva mai sus, ceva mai sus... până la îndumnezeire

Așa că, râvna noastră să nu fie una ca a talibanilor, dar pogorământul meu să nu mă păcălească și pe mine, cum zice gluma aia: "am făcut pe prostul și m-am trezi ca așa și eram". Dar nu e cazul încă să ne despărțim! 

Eu am văzut acuma, și l-am cunoscut îndeaproape pe IPS Teofan, pe care foarte mulți l-au lăudat. IPS Ierotheos -am citit un articol care a fost pe internet - și a zis două lucruri interesante, în special. Biserica Română a fost foarte bine pregătită. Toți s-au uimit cât de bine a fost pregătită. Al doilea lucru: Patriarhul nostru, Daniel, departe de a fi un ecumenist, a fost coloana vertebrală a Ortodoxiei în acest Sinod unde riscau tot felul de lucruri. Si, cred, așa cum și am auzit, că nu este altul, ca Preafericitul Daniel, care poate apăra Biserica noastră, în zilele noastre. Si, în același articol, IPS Ierotheos avea cuvinte mai puține, dar nu de mai puțină laudă, față de IPS Teofan. Nu e cazul să ne despărțim de ei [de ierarhii noștri n.n] acuma. Ferească Dumnezeu ca mai târziu să picam oricare dintre noi în altceva. Dar, acuma, în niciun caz nu este [cazul]. Si nu că așteptăm ca mai târziu [să ne despărțim]! N-am așteptări pesimiste de la ei.

***– Sunt foarte multe întrebări – poate și pentru faptul că Mitropolitul Ierotheos a menționat în deschidere prezența la Sinodul din Creta – multe întrebări sunt pe aceasta temă. Cum ar fi reacționat Părintele Sofronie în fața Sinodului din Creta? 

IPS Ierotheos Vlachos: Nu știu ce ar fi făcut Părintele Sofronie în privința aceasta. Măcar de-ar fi trăit și să ne fi spus tuturor ce trebuie să facem!

Eu, ce aș dori să spun, și am mai spus și de dimineața la Sfânta Liturghie, este faptul că astăzi avem nevoie de astfel de teologi ai experienței și de clerici care să fie să fie astfel de teologi, care să aibă rugăciunea inimii și să lucreze în Biserică în consecință.

Mi-a spus odată Părintele Sofronie că toți cei care vorbesc despre unirea Bisericilor sau cum ar fi ea numită, în orice fel, nu au înțeles, aceștia, nici înălțimea dumnezeirii pe care o are Biserica lui Hristos, nici adâncimea căderii pe care o au ceilalți creștini delimitându-se și cazând din credința cea ortodoxă. Si, spunea că atâta vreme cât există în Biserica Ortodoxă un singur creștin ortodox cu experiența teologică a credinței nu se va pierde Ortodoxia. Si, ceea ce menționam de dimineață la Sfânta Liturghie că este un mic fragment din scrisorile pe care le-a adresat lui David Balfour. Consider că legătura pe care a avut-o Părintele Sofronie cu Balfour este fundamentul pe care a scris și a dezvoltat cartea sa despre Sfântul Siluan. Acolo Părintele Sofronie spune că nu pot să înțeleg credință fără dogmă, creștinism în afara Bisericii, și creștinism fără asceză, fără nevoință. Aceste trei elemente: dogmă, Biserică și asceză constituie o realitate comună de viață. Cuvinte ale Parintelui Sofronie…

Desigur, Părintele Sofronie trăind în lumea occidentală, avea și discernământ, avea și trăia învățătura ortodoxă. Și avea discernământ, știa până la ce punct ar putea face cineva o iconomie în relație cu ceilalți

Problema este că astăzi nu avem ierarhi care să aibă o astfel de statură duhovnicească și mintea să fie coborâtă în inimă. De aceea [se manifestă] și cele două părți extreme: fie fanatismul, fie secularizarea. Nu avem puterea și statura duhovnicească, pentru a merge pe drumul ortodox, în sensul discernământului. Si, de aceea astăzi – și vorbesc despre mine -, avem nevoie de episcopi care să întrupeze o teologie experimentală, duhovnicească și nu de diplomați bisericești. Am putea să vorbim foarte mult, dar nu avem timp. Diplomația nu ajută Biserica. Altceva este discernământul și altceva este diplomația. Și, prin aceasta putem să evităm extremele. Și, pentru a evita aceste extreme, trebuie să avem minte cu discernământ și să nu lucrăm ca urmare a unor interese.

Pentru că anumite texte, cum sunt textele din Creta, nu sunt texte teologice, ci sunt texte diplomatice, care nu pot să satisfacă exigentele nici ale heterodocșilor, nici ale ortodocșilor. Este ca și cum ar exista un vas cu foarte mulți pești și fiecare pescuiește cam ceea ce dorește.

Dar ceea ce s-a întâmplat în Creta, și foarte bine a spus Sinodul Bisericii frățiilor voastre, este un text care a fost ameliorat și a fost îmbunătățit și diortosit în anumite elemente, dar aceste texte trebuie să fie explicitate și ameliorate în următoarele Sfinte Sinoade care vor avea loc.

Noi trebuie să rămânem înăuntrul Bisericii, să ne luptam pentru aceste teme și aceste provocări bisericești, să nu ieșim din Biserică și să avem drept călăuze pe episcopi și ierarhi. Și atunci când se întâmplă anumite greșeli în Biserică, ea însăși, Biserica, trebuie să le amelioreze și să le diortosească. 

Frățiile voastre aveți un Mitropolit și un Episcop foarte bun, aici, care s-a luptat și se luptă pentru credința ortodoxă și trebuie să aveți în el o desăvârșită încredere. Pentru că astfel de întâlniri, cum este cea de astăzi, pe seama Părintelui Sofronie și a teologiei sale, în Grecia nu au loc, eu nu-mi amintesc sa fi avut loc întâlniri de acest fel. De aceea consider că trebuie să aveți încredere în Mitropolitul frăției voastre.

Și e mai de dorit, e mai bine să rămânem în Biserică cu anumite greșeli, care în mod firesc au loc, decât să ne aflam în afara ei, mărturisind, chipurile, credința ortodoxă.

vineri, 25 noiembrie 2016

Adunarea Episcopilor Bisericii Ortodoxe din Grecia a pus în discuție chestiunea Sinodului din Creta


Preafericitul Arhiepiscop al Atenei și al întregii Elade, Ieronim, în calitate de președinte al Adunării Episcopilor, s-a adresat membrilor acesteia, mulțumind Preasfințiilor ierarhi pentru că au venit la reuniune, subliniind ceea ce urmează:
"Doar simpla și singura amintire a cuvântului mântuitor al Domnului nostru, Care a spus că "unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor" (Matei XVIII, 20) este suficientă pentru a înțelege enorma semnificația spirituală pe care o îmbracă în sine însuși, ca eveniment, convocarea și realizarea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii din Creta, un Sinod cu atâția Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe, cu atâția episcopi și atâția preoți. 

Dacă luăm în considerare faptul că instituția sinodală străveche este o instituție cu o dinamică excepțională, instituție indisolubil legată de conștiința pleromei Bisericii noastre, devine atunci clar faptul că un Sinod, [adică Adunarea episcopilor Bisericii Ortodoxe a Greciei, n.tr.fr.] conform acestui fapt, trebuie să ofere un cuvânt spiritual și eclezial fondat și, în nici un caz, nu poate fi considerat ca având un caracter de constatare, de validare sau de pură procedură formală. Locul fiecăruia dintre voi în sistemul sinodal nu este decorativ, ci organic și, în consecință, profund esențial. În acest cadru al prezenței vii și a energiei Duhului Sfânt în viața Bisericii, sunt sigur că cerând întreaga luminarea de la Dumnezeu, vom supune în mod responsabil gândurile, propunerile, și mărturiile noastre personale, adică ceea ce cere conștiința ierarhica și responsabilitatea noastră episcopală în sânul Trupului Bisericii nostru Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească".

joi, 24 noiembrie 2016

Părintele Rafail Noica, în cadrul Colocviului „Întâlnirea cu Duhovnicul – Părintele Sofronie Saharov, Stareţul meu” (Conferința din a II-a zi – video, text). Regăsirea înțelesului pocăinței, umilinței, curăției sufletești, ascultării și plânsului duhovnicesc


De reținut:


Adevărata dăscălie este să-l ajuți pe copil să guste din dragostea lui Dumnezeu.
Cuvântul omenesc, de la gură la ureche, informează, într-o măsură. Bine ar fi să meargă mai adânc, să împărtășească. Dacă nu este doar o informație seacă, intelectuală, dacă vine din inimă, această împărtășire transmite informația.

Toată terminologia bisericească, duhovnicească trebuie să o reînvățăm, pentru că noi nu mai vorbim graiul Sfinților noștri Părinți.


Noi auzim un cuvânt, dar îl înțelegem în măsura experienței noastre de zi cu zi, care poate să nu fie duhovnicească, și atunci îl înțelegem într-un sens psihic, sau chiar trupesc, care poate să fie corect, dar nu e adevărat.

Pocăința este nimic altceva decât avântul unui suflet de la viața asta biologică ‒ și, de la un moment dat, plicticoasă ‒, către nețărmurire, către veșnicie. Si este o călătorie reală.

Ascultarea în sensul duhovnicesc este ascultarea prin rugăciune; este dezvoltarea auzului duhovnicesc.

Există plânsuri și plânsuri, nu oricare plâns este cel drept. Plânsul duhovnicesc este un efect al gustării din dragostea cea smerită a lui Dumnezeu. Unde nu este dragoste de Dumnezeu, lacrimile nu vor curge. 
Umilința este o străpungere a inimii de către harul dumnezeiesc ce înmoaie inima de frumusețea dragostei dumnezeiești.

 ***

  Vedeți și: Părintele Rafail Noica, în cadrul Colocviului „Întâlnirea cu Duhovnicul – Părintele Sofronie Saharov, Stareţul meu” (Conferința din prima zi – video, text) Adevărata dăscălie este să-l ajuți pe copil să guste din dragostea lui Dumnezeu. Și cum s-o guste? Păi, dacă părinții o trăiesc, gustă și el din iubirea asta. Copilul are nevoie de exemplul concret al părinților. Să vă binecuvânteze Dumnezeu să puteți întrupa câte ceva din virtutea dumnezeiască a iubirii, la care se reduc toate poruncile evanghelice și tot ce a fost înțelepciune și intuiție dreaptă în om. Toate se reduc la cuvântul Iubire, care trebuie înțeles cu dreapta înțelegere. Domnul să v-o dea, căci nu se poate nici împărtăși asta, chiar dacă aș cunoaște-o eu, destul de deplin, nu aș putea să o împărtășesc în cuvinte. Până la urmă trebuie, pentru dreapta înțelegere, ca omul să aibă în el cuvântul lui Dumnezeu.

Declarațiile incendiare ale Patriarhului Kirill cu privire la Sinodul din Creta. Fără consens este "o dezbinare programată în Ortodoxie"


Biserica Ortodoxă Rusă s-a abținut în ultimul moment, în luna iulie a acestui an, de a participa la Sinodul din Creta, pentru a nu provoca o nouă schismă. Acest lucru a fost comunicat jurnaliștilor de către Patriarhului Moscovei, Kirill, în timpul unui interviu în ajunul aniversarii sale de 70 de ani. 
"În istorie, dezbinări au avut loc după aproape fiecare Sinod. Dezbinări s-au produs chiar după Sinoadele Ecumenice și, de asemenea, în timpul nostru, nu ar trebui să riscăm apariția unor noi schisme. Tocmai de aceea ne-am pus de acord să adoptăm toate deciziile prin consens, dar s-a dovedit, deja din timpul reuniunii Întâistătătorilor de la Geneva, că cele două Biserici - din Antiohia și Georgia - nu au semnat documente foarte importante, și atunci n-a mai fost consens"
a spus Patriarhul.
"Apoi, Biserica Sârbă a declarat că ea consideră necesară amânarea Sinodului. Biserica Georgiei, de asemenea, a spus că ea nu va merge la Sinod, iar Biserica din Bulgaria a refuzat de asemenea să meargă", 
a mai spus patriarhul. 
"Astfel, când am primit această informație, am trimis o scrisoare la Constantinopol, propunând convocarea de urgență a unei Conferințe pan-ortodoxe, pentru a defini acțiunile noastre și a decide care ar trebui să fie abordarea noastră față de Sinod, pentru că fără consens nu ar trebui să se convoace un Sinod".
Un acord fundamental între Întâistătători, prevedea că adoptarea documentelor nu se va face decât printr-un vot unanim. Acest lucru ar permite să se excludă disputele, și să nu se provoace dezbinări. 
"Am spus încă o dată că documentele, așa cum trebuiau să fie trimise Sinodului, nu ne convin și am avea modificări serioase de adus. Am primit un răspuns foarte nepoliticos, în care se spunea: Sinodul va avea loc, asta e tot"
a continuat Patriarhul Kirill. 
"Dacă Sinodul are loc în absența consensului, aceasta înseamnă că renunțăm la principiile care le-am convenit împreună", 
a clarificat el. 
"Mai mult decât atât, aceasta însemnă pentru noi, pur și simplu, o dezbinare programată în Ortodoxie
Patriarhul a amintit că reprezentanții unor Biserici au mers totuși în Creta și au luat parte la Sinod, în timp ce alții au refuzat, ceea ce prin urmare, se neagă acestuia statutul de "panortodox". 
"Într-o astfel de situație, Biserica noastră a luat decizia să nu meargă la Sinod"
a declarat Patriarhul. 
"Dar avem o atitudine respectuoasă față de ceea ce s-a întâmplat în Creta. Avem, desigur, rezervele noastre și amendamentele noastre. Comisia noastră biblică și teologică a studiat deja aceste documente, și formulat amendamentele sale", 
a spus Patriarhul, care a anunțat că, la următoarea Adunare a Episcopilor [Bisericii Ortodoxe Ruse, n.tr.], aceste modificări vor fi examinate cu atenție și că "vor fi făcute unele sugestii".
"Considerăm acest Sinod din Creta, ca o parte din procesul sinodal. Până în prezent, în absența unui număr de Biserici, dar nu trebuie să dramatizam. Suntem pe calea acestui Sinod [panortodox, n.tr.fr.] care va fi convocat după toate regulile și care va prezenta Bisericii Ortodoxe și lumii întregi documentele ortodoxe acceptate în mod comun", 
a asigurat Patriarhul Kirill.