sâmbătă, 30 ianuarie 2016

Taina Căsătoriei și impedimentele sale - Documentul aprobat în cadrul Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale la Chambésy pe 27 ianuarie 2016


Taina Căsătoriei și impedimentele sale


Document aprobat de către participanții la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale, la Chambésy, 21-28 ianuarie 2016, cu excepția reprezentanților Bisericilor Ortodoxe din Antiohia și Georgia.

Publicat în conformitate cu hotărârea Soborului Întâistătătorilor

I Căsătoria ortodoxă


1. Instituția familiei este astăzi amenințată de fenomenul secularizării, precum și de relativismul moral. Biserica Ortodoxă învață despre sfințenia căsătoriei ca fiind doctrina ei fundamentală și indiscutabilă. Unirea liberă dintre un bărbat și o femeie este o condiție indispensabilă.

2. În Biserica Ortodoxă, căsătoria este considerată ca fiind cea mai veche instituție de drept divin, pentru că a fost instituită în același timp cu creerea primilor oameni, Adam și Eva (cf. Fac. 2, 23). Această unire a fost pusă în legătură, de la început, nu numai cu comuniunea spirituală a cuplului (bărbat și femeie) dar, de asemenea, și cu puterea de a asigura continuitatea vieții neamului omenesc. De aceea căsătoria dintre un bărbat și o femeie, binecuvântată în Rai, a devenit o Taină Sfântă, menționată în Noul Testament, atunci când Hristos a făcut "acest început al minunilor" schimbând apa în vin la nunta din Cana Galileii, arătându-Si slava Sa (cf. Ioan 2: 11). Taina unirii de nedesfăcut dintre un bărbat și o femeie este imaginea unirii dintre Hristos și Biserică (Efeseni 5, 32).

3. Această tipologie hristocentrică a Tainei Cununiei explică faptul că episcopul sau preotul binecuvântează această legătură sfântă printr-o rugăciune specială. Acesta este motivul pentru care Sfântul Ignatie Teoforul subliniază, în scrisoarea sa către Policarp al Smirnei, că cei care se unesc în comuniunea căsătoriei trebuie să o facă "cu socotința episcopului, ca atunci căsătoria lor să fie potrivit Domnului, iar nu potrivit poftei [omenești]. Toate să se facă spre cinstirea lui Dumnezeu"(V, 2). Astfel, caracterul sfânt al legăturii instituite de Dumnezeu și conținutul spiritual înalt al vieții în interiorul căsătoriei explică afirmația că "Cinstită să fie nunta întru toate şi patul nespurcat" (Evrei 13: 4). Acesta este motivul pentru care Biserica Ortodoxă condamnă orice atac asupra curăției sale (cf. Efes 5: 2-5; 1 Tesaloniceni 4, 4; Evrei 13, 4).

4. Unirea dintre un bărbat și o femeie în Hristos constituie o mică Biserică sau o imagine a Bisericii. În acest sens, Clement al Alexandriei spune: "Cine sunt cei doi sau trei adunați în numele lui Hristos, în mijlocul cărora Dumnezeu este prezent? Nu sunt oare bărbatul și femeia și copilul care sunt uniți în Dumnezeu?" ("Stromata"/["Diverse"] 3, 10, 68). Unirea dintre un bărbat și o femeie, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, ii ridică la un nivel mai înalt, deoarece comuniunea este superioară existenței individuale, pentru că ea îi include în Împărăția Preasfintei Treimi. O condiție prealabilă căsătoriei este credința în Iisus Hristos, credință pe care soțul și soția (bărbatul și femeia) trebuie să o împreună mărturisească. Temelia unității căsătoriei este unitatea în Hristos, astfel încât, din binecuvântarea iubirii conjugale prin Duhul Sfânt, cuplul să poată reflecta dragostea dintre Hristos și Biserica Sa, ca o taină a Împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice a omenirii în dragostea lui Dumnezeu.

5. Protejarea sfințeniei căsătoriei a fost întotdeauna de o importanță capitală pentru protejarea familiei, care face să strălucească comuniunea soților atât pentru Biserică cât și pentru întreaga societate. Astfel, comuniunea persoanelor obținută prin Taina Căsătoriei nu este pur și simplu o relație naturală convențională, ci o forță spirituală creatoare pentru instituția sfântă a familiei. Numai aceasta asigură protecția și educarea copiilor, fie în misiunea spirituală a Bisericii, fie în funcționarea societății.

6. Întotdeauna cu rigoarea necesară și sensibilitatea pastorală adecvată, urmând modelul de îngăduință al Apostolului Neamurilor, Pavel (cf. Romani 7, 2-3; 1 Corinteni 7, 12-15 39.) Biserica tratează atât condițiile prealabile pozitive (diferența de sex, vârstă legală, etc.), cât și condițiile negative [impedimentele n. tr.] (rudenie de sânge și prin căsătorie, rudenie spirituală, căsătorie existentă, diferență de religie, etc.) pentru a binecuvânta o căsătorie. Delicatețea pastorală este necesară deoarece, dacă tradiția biblică confirmă legătura căsătoriei cu Taina Bisericii, practica eclezială nu exclude posibilitatea de a recurge la anumite principii ale dreptului natural greco-roman asupra căsătoriei ca "o comuniune de drept divin și uman" (Modestin), care sunt compatibile cu sfințenia atribuită de Biserică în Taina Căsătoriei.

7. În condițiile contemporane atât de dificile pentru Taina Căsătoriei și instituției sfinte a familiei, episcopii și păstorii trebuie să se angajeze să lucreze intens în domeniul pastoral pentru a proteja credincioșii lor cu atitudine părintească, însoțindu-i pentru a le consolida nădejdea lor slăbită din cauza diverselor dificultăți, prin construirea instituției familiei pe temelia de nezdruncinat pe care nici ploaia, nici râurile, nici vânturile nu o va distruge, iar această temelie fiind piatra care este Hristos (cf. Mt 7, 25).

8. Căsătoria este inima familiei și familia justifică căsătoria. Presiunea care se propagă în lumea contemporană pentru recunoașterea unor noi forme de conviețuire constituie o reală amenințare pentru creștinii ortodocși. Criza căsătoriei și a familiei sub multe forme, îngrijorează profund Biserica Ortodoxă nu doar din cauza consecințelor negative ale acestora asupra structurilor sociale, ci și din cauza amenințării acestora asupra relațiilor din sânul familiei tradiționale. Principalele victime ale acestor tendințe sunt cuplul și, în principal, copiii care, din păcate, adeseori suferă din fragedă pruncie martiriul fără a fi vinovați.

9. Căsătoria civilă dintre un bărbat și o femeie înregistrată legal, neavând un caracter sfânt, este o coabitare legală, diferită de căsătoria binecuvântată de Dumnezeu și Biserica Sa. Membrii Bisericii care au contractat o căsătorie civilă ar trebui să fie tratați cu responsabilitatea pastorală necesară, pentru ca ei să înțeleagă valoarea Tainei Căsătoriei și a binecuvântărilor care decurg din aceasta.

10. Biserica nu acceptă ca membrii ei să încheie contracte de coabitare pentru persoanele de același sex, și nici orice altă formă de conviețuire diferită de căsătorie. Biserica trebuie să facă toate eforturile pastorale posibile pentru ca membrii ei care se angajează în astfel de forme de conviețuire să poată înțelege adevăratul sens al pocăinței și al dragoste binecuvântate de Biserică.

11. Grele sunt consecințele acestei crize, pe care le cunoaște în zilele noastre instituția căsătoriei și a familiei, prin creșterea numărului divorțurilor, avorturilor și a altor probleme interne ale vieții de familie. Aceste consecințe constituie o mare provocare pentru misiunea Bisericii în lumea contemporană. Din acest motiv, păstorii Bisericii trebuie să facă toate eforturile pentru a se confrunta cu toate aceste probleme de familie. Biserica Ortodoxă cheamă cu dragoste fiii ei și pe toți bărbații și toate femeile cu bunăvoință, pentru a salva fidelitatea față de sfințenia familiei.

II. Impedimente la căsătorie


1. În ceea ce privește impedimentele la căsătorie din cauza înrudirii de sânge, înrudirii prin căsătorie sau adopție și a înrudirii spirituale, toate cerințele Sfintelor Canoane (53 și 54 ale Sinodul Ecumenic Quinisext) și ale practicii ecleziale care decurge din acestea sunt valabile. Practica aplicată în prezent de Bisericile Ortodoxe locale este definită și descrisă în Charta Constituțională[Statutul n.tr.] fiecărei Bisericii Ortodoxe locale, precum și în deciziile lor sinodale cu privire la acest subiect.

2. Căsătoria care nu este în mod irevocabil dizolvată sau anulată, o a treia căsătorie preexistentă, constituie impedimente absolute pentru a contracta o căsătorie, în conformitate cu tradiția canonică ortodoxă, care condamnă categoric bigamia și a patra căsătorie.

3. În conformitate cu sfintele canoane, căsătoria este în mod strict interzisă, potrivit acribiei, după tunderea în monahism (canoane 16 al Sinodului al IV-lea Ecumenic și 44 ale Sinodului Ecumenic Quinisext din Trulan).

4. Preoția constituie un impediment la căsătorie, potrivit cu tradiția canonică în vigoare (canonul 3 al Sinodului Ecumenic Quinisext din Trulan).

5. În ceea ce privește căsătoriile mixte între ortodocși și ne-ortodocși pe de o parte, și ortodocși și ne-creștini, pe de altă parte:
 • a) Căsătoria între ortodocși și ne-ortodocși nu poate fi binecuvântată potrivit acriviei canonice (Canonul 72 al Sinodului Ecumenic Quinisext din Trulan). Cu toate acestea, ea poate fi oficiată prin pogorământ și dragoste de oameni, cu condiția ca copiii reieșiți în urma căsătoriei să fie botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă.
 • b) Căsătoria între ortodocși și ne-creștini este absolut interzisă în conformitate cu acrivia canonică. 
6. Când se aplică tradiția eclezială cu privire la impedimentele în calea căsătoriei, practica eclezială trebuie, de asemenea, să ia în considerare cerințele legislației civile cu privire la aceasta, fără să iasă din limitele iconomiei bisericești.

7. Aplicarea iconomiei bisericești trebuie să fie reglementată de către Sfântul Sinod al fiecărei Biserici Ortodoxe Autocefale, în conformitate cu principiile stabilite de canoanele bisericești, în duhul discernământului pastoral, pentru a servi mântuirii omului.

Chambésy, 27 ianuarie 2016

Traducere Roman  Ortodox in Franta


Semnează:

SS Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, Președinte

În numele PF Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei, Mitropolitul Gabriel al Tronului de Leontopolis

Reprezentantul Patriarhiei Antiohiei nu a semnat acest document

În numele PF Teofil al III-lea, Patriarhului Ierusalimului, Arhiepiscopul Aristarh de Canstantina

PF Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

PF Irineu, Patriarhul Serbiei

PF Daniel, Patriarhul României

PF Neofit, Patriarhul Bulgariei

Patriarhul Georgiei nu a semnat acest text

PF Hrisostom, Arhiepiscopul Noii Justiniane și al întregului Cipru

În numele PF Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, Mitropolitul Gherman de Elis

În numele PF Sava, Mitropolitul Varșoviei și al întregii Polonii, Episcopul Gheorghe de Siemiatycze

PF Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii

PF Rastislav, Arhiepiscop de Presov și Mitropolit al Ţinuturilor Cehiei și al Slovaciei.
*** 


joi, 28 ianuarie 2016

Comunicatul oficial al Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe. Rezumatul stirilor aparute pe tema lucrarilor de la Chambésy


La invitația Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy-Geneva între 21 și 28 ianuarie 2016. 

Au participat următoarii Întâistătători:

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

Patriarhul Teodor al Alexandriei

Patriarhul Teofil al Ierusalimului

Patriarhul Kiril al Moscovei

Patriarhul Irinej al Serbiei

Patriarhul Daniel al României

Patriarhul Neofit al Bulgariei

Patriarhul Ilia al Georgiei

Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului

Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei

Arhiepiscopul Rastislav  al Cehiei și Slovaciei 

Următoarii Întâistătători nu au putut participa: 
 
Preafericirile Lor Patriarhul Ioan X, al Antiohiei si Mitropolitul Sava al Varșoviei și al întregii Polonii din motive de sănătate, iar Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, Ieronim, din motive personale. Cu toate acestea, toți trei au fost reprezentați de delegații oficiale din partea Bisericilor lor.

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe s-au întâlnit pentru a finaliza textele pentru Sfântul și Marele Sinod. În cadrul Sinaxei, duminica, 24 ianuarie, Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica Stavropighie [a Patriarhiei Ecumenice] Sfântul Pavel. Cu Patriarhul Ecumenic, care a prezidat, Prea Fericirile lor și șefii delegațiilor Bisericilor Ortodoxe au conslujit în Sfânta Liturghie, cu excepția conducătorului delegației Patriarhiei Antiohiei.

În timpul Sianxei, ale cărei sesiuni au avut loc în duhul apostolic "ţinând adevărul, în iubire" (Ef. 4:15), în armonie și înțelegere, Întâistătătorii au  afirmat decizia lor de a convoca Sfântul și Marele Sinod. Acesta va avea loc la Academia Ortodoxă din Creta între 16 și 27 iunie 2016. În acest scop, Întâistătătorii invocă cu smerenie harul și binecuvântarea Sfintei Treimi și, în mod stăruitor, invită la rugăciune pliroma Bisericii, clericii și laicii, în perioada până la Sfântul și Marele Sinod și în timpul acestuia.

Temele aprobate oficial pentru examinare și adoptare de către Sfântul și Marele Sinod sunt:
Prin decizia Întâistătătorilor, toate documentele aprobate vor fi publicate.

De asemenea, Întâistătătorii au discutat și au definit înființarea unui Secretariat Pan-ortodox, regulamentul intern al Sinodului, participarea observatorilor eterodocși la deschiderea și la închiderea sesiunii, precum și costurile de buget pentru Sinod.

În plus, Întâistătătorii au exprimat sprijinul pentru creștinii persecutați în Orientul Mijlociu și preocuparea constantă pentru cei doi Mitropoliți, Paul Yazigi din Patriarhia Antiohiei și Gregorios Yohanna Ibrahim din Arhiepiscopia Sirio-iacobite, care au fost răpiți.

Discuțiilor Sinaxei s-au încheiat miercuri seara, pe 27 ianuarie 2016, prin de discursul de închidere a Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

La Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice

Chambésy-Geneva, 27 ian 2016Sinaxa Primaţilor de Biserici Ortodoxe de la Centrul Ortodox de la Chambésy – Geneva, Elveția a ajuns la final. Lucrările întrunirii s-au încheiat miercuri, 27 ianuarie 2016, printr-o slujbă de Te Deum oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic.

Sfântul şi Marele Sinod va fi precedat de o sinaxă a Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe

După cum s-a hotărât în cadrul sinaxei, cu două zile înainte de începerea lucrărilor Sinodului Panortodox, Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe se vor întruni pentru a ratifica anumite aspecte fie din partea organizatorilor, fie în legătură cu anumite documente, a declarat pentru Radio TRINITAS Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon.

La lucrările Sinodului Panortodox nu vor participa observatori din cadrul altor culte creştine

Lucrările Sfântului şi Marelui Sinod se vor desfăşura în prezenţa exclusivă a delegaţiilor celor 14 Biserici Ortodoxe Autocefale. La Sinaxa de la Chambésy s-a hotărât însă ca la festivităţile de deschidere şi de încheiere ale sinodului să asiste şi reprezentanţi ai altor Biserici creştine.

Menţionăm că este vorba de numai câte un observator din partea Bisericilor Vechi-Orientale, din partea Bisericii Romano-Catolice, din partea Federaţiei Luterane Mondiale şi din partea Consiliului Mondial al Bisericilor. Din partea Bisericilor Vechi-Orientale amintim Biserica Coptă, Biserica Armeană, Biserica Etiopiană şi Biserica Siriano-Iacobită”, a explicat Mitropolitul Nifon.

Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy (Geneva) în perioada 22 – 27 ianuarie 2016.

În raportul său cu privire la Sinaxa Intâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din Chambésy, Patriarhia Moscovei aduce precizări asupra proiectelor de texte care trebuie prezentate spre aprobare Sinodului Pan-Ortodox.
"După completări și corecturi, proiectul de document "Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea de astăzi", a fost aprobat în unanimitate. Proiectul de decizie al Sinodului privind  tema "Taina Cununiei și impedimente", a fost semnat de către șefii delegațiilor tuturor Bisericilor Locale, cu excepția Bisericii Ortodoxe Georgiene și Bisericii Ortodoxe din Antiohia, a căror șefi ai delegațiilor au exprimat dezacordul lor în scris pe document. Delegația Patriarhiei Antiohiei, de asemenea, și-a exprimat dezacordul cu privire la textul regulamentul de lucru al Sinodului, semnat în numele altor delegații care au participat la Sinaxa".

Rezumatul articolelor precedente pe aceeași temă:

Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe au debutat vineri, 22 ianuarie 2016, în jurul orei 16:00 (ora României), la Geneva. Evenimentul are loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy în perioada 22 – 27 ianuarie 2016.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și compusă din: Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, Pr. Consilier patriarhal Michael Tiţa, Coordonatorul Sectorului de relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe, Pr. Prof. Viorel Ioniţă, Consilier patriarhal onorific, Pr. Consilier patriarhal Ştefan Ababei.

Patriarhul Ecumenic a vorbit despre temele care vor fi discutate la Sfântul şi Marele Sinod, teme care au fost stabilite la prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală din anul 1976, şi anume:
 • Diaspora ortodoxă;
 • Autocefalia şi modul declarării acesteia;
 • Autonomia şi modul declarării acesteia;
 • Dipticele (Ordinea pomenirii Întâistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe n.r.);
 • Calendarul comun;
 • Impedimente la căsătorie;
 • Rânduielile bisericeşti privind postul;
 • Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creştine;
 • Ortodoxia şi mişcarea ecumenică;
 • Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare;


Sanctitatea Sa a arătat că anumite teme din cele 10 nu au avut o abordare unanimă în cadrul întâlnirilor Comisiei pentru Pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod ridicând întrebarea dacă în cadrul Sfântului şi Marelui Sinod se vor discuta cele 8 teme care au fost validate la nivel panortodox sau este necesară amânarea convocării sinodului până la atingerea acordului panortodox şi asupra celorlalte teme (autocefalia, dipticele şi problemele legate de căsătorie şi calendar).

Făcând referire la faptul că Sfântul şi Marele Sinod Panortodox, înainte să se întrunească, este numit de unii „apărători ai ortodoxiei” drept „sinod tâlhăresc”, Patriarhul Ecumenic se întreabă ce autoritate vor avea deciziile acestuia şi care vor fi urmările canonice în cazul nesupunerii faţă de aceste hotărâri. Patriarhul Constantinopolului a vorbit şi despre semnificaţia cuvintelor consens sau unanimitate.
Patriarhul Daniel:
- Viitorul Sinod Panortodox trebuie urmat în etape succesive de alte sinoade panortodoxe, pentru a discuta temele asupra cărora nu am ajuns acum la un consens sau alte teme noi legate de probleme actuale din viaţa Bisericii sau a societăţii.
Patriarhul Chiril:

- Tema „unei determinări mai exacte a Paștelui” nu este actuală pentru Biserica Ortodoxă și "poate trezi doar tulburări în rândul numeroșilor credincioși

- O îngrijorare mare, conform spuselor Sanctității Sale, trezește proiectul documentului „Cu privire la impedimentele pentru căsătorie”, în care se conține doar o enumerare rigidă a impedimentelor canonice și nu este oglindită în nici un fel poziția Bisericii referitor la instituția familiei în lumea contemporană.

- Una din cele mai importante direcții de activitate este tema „Autocefalia și modalitatea proclamării ei”, propunând să fie aprobat la Sobor acordul principal realizat deja la ședințele Comisiei interortodoxe pregătitoare cu privire la faptul că instituționalizarea unor noi Biserici autocefale trebuie să fie o lucrare la scară general-ortodoxă, care cere atingerea consensului de către toate Bisericile Ortodoxe Locale în fiecare caz în parte.

- A fost subliniată, de asemenea, necesitatea cizelării proiectului documentului sobornicesc pe tema „Diaspora ortodoxă”. 

- Sanctitatea Sa și-a împărtășit experiența cu privire la activitatea Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse în formatul unor discuții transparente, care permit fiecărui membru interesat al Bisericii să-și expună poziția.Sunt convins că publicarea proiectelor documentelor sobornicești și posibilitatea unei discuții libere pe marginea lor nu doar că nu va împiedica desfășurarea Soborului, dar ne va demonstra nouă și întregii lumi caracterul cu adevărat sobornicesc al Bisericii noastre, contribuind la întărirea unității panortodoxe
***

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale, participanţi la Sinaxa ce se desfăşoară la Chambésy – Geneva, au oficiat duminică, 24 ianuarie 2016, Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Apostol Pavel a Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, Elveția.
Patrairhul Daniel: "Acest viitor sinod nu este ultimul, nu este un sinod eshatologic, care precede sfârşitul lumii, ci un început bun pentru alte sinoade odată la 5, 7 sau 10 ani, pentru că au apărut probleme noi".
S-a instituit unui comitet de redactare pentru regulamentul de desfăşurare a Sfântului şi Marelui Sinod, comitet din care face parte şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal. 


A fost adoptat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sinodului Panortodox. Acest regulamentul cuprinde 16 articole şi se ocupă mai întâi de definiţia Sfântului şi Marelui Sinod apoi de structura lui, de atribuţiile preşedintelui şi multe alte aspecte practice din punctul de vedere al invitaţiilor care se vor face către celelalte Biserici creştine şi organizaţii internaţionale.
Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu al Constantinopolului l-a primit la reşedinţa Sa din Chambésy, pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României pe 25 ianuarie 2016.
Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe prezenţi în aceste zile la Chambésy – Geneva, au vizitat marţi, 26 ianuarie 2016, Institutul Ecumenic de la Bossey. În seara zilei de marţi, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, a organizat o cină festivă pentru participanţi la Sinaxa Panortodoxă. La invitaţia Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul României a adresat un cuvânt în deschiderea recepţiei.
Concluziile sinaxei vor fi validate, în cursul zilei de 27 ianuarie 2016, de către Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe locale, urmând ca ulterior să fie făcute publice.
Cu o zi înainte de începerea lucrărilor sinodului, în Duminica Rusaliilor (19 iunie 2016), Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe vor coliturghisi pentru a oferi lumii o mărturie a unităţii şi fraternităţii Ortodoxiei universale.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, spune că temele aprobate sunt: diaspora ortodoxă; modul de acordare şi proclamare a autonomiei unei Biserici locale; importanţa postului şi respectarea lui astăzi; relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine, deci cu celelalte Biserici şi confesiuni creştine şi misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană.

Biserica Ortodoxă Rusă nu intenționează să renunțe la utilizarea calendarul iulian și să treacă la noul calendar (gregorian). Această problemă, a sincronizării calendarelor, este scoasă din ordinea de zi a Sinodului Pan-Ortodox.

La Academia Ortodoxă din Creta, Kolymbari, aproape de Cana (Chania), va avea loc Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, intre 16 și 27 iunie 2016. In Duminica Rusaliilor va avea loc coliturghisirea solemnă a Întâistătătorilor și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe, prezidată de Patriarhul Ecumenic în Catedrala Mitropolitană Sfântul Mina
din Heraklion.
Kolymbari si Chania in insula Creta, Grecia
Academia Ortodoxă din Creta, Kolymbari
Aerial photo of Saint Minas (Νο 1), the Heraklion Cahedral ,
the older and "small" Saint Mina (Νο 2) and Agia Aikaterini(Νο 3)
Catedrala Sf. Mina - exterior
Biserica Sf. Mina - interior

Bis. Sf. Mina - interior

În perioada 22-27 ianuarie, la Centrul Ecumenic al Patriarhiei Constantinopolului de la Chambésy (lângă Geneva, Elveţia), a avut loc Sinaxa întâi-stătătorilor Bisericilor Autocefale, în vederea pregătirii Marelui Sinod Panortodox, programat pentru luna iunie 2016. Fiecare patriarh arhiepiscop sau mitropolit primat a fost însoţit de câte alţi 2 ierarhi sau consilieri. Patriarhia Antiohiei, Biserica Eladei şi cea a Poloniei au fost reprezentate de delegaţi ai întâi-stătătorilor lor, care nu au putut fi prezenţi. În mod deosebit a fost remarcată prezenţa PF Rostislav, mitropolit al Cehiei şi Slovaciei, care abia recent a fost recunoscut de Patriarhia Constantinopolului.

Şedinţa a fost deschisă de patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, după care a luat cuvântul fiecare întâi-stătător sau delegat, în ordinea dipticelor. Preşedintele şedinţei, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, a salutat pe toţi participanţii, după care a vorbit despre importanţa convocării Marelui Sinod Panortodox şi a rugat pe toţi membrii Sinaxei să contribuie la stabilirea ordinii de zi a Sinodului, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a şedinţelor Marelui Sinod.

În luarea de cuvântul a patriarhului Chiril s-a vorbit despre problemele care împiedică organizarea a Sinodului. Printre acestea s-au enumerat problema Bisericii Ucrainei, care este asaltată de grupări schismatice susţinute tacit de unii ierarhi ai Patriarhiei Ecumenice, dar şi conflictul dintre Patriarhia Antiohiei şi cea a Ierusalimului din cauza eparhiei Qatarului. De asemenea, patriarhul Chiril a amintit de conflictul politic dintre Rusia şi Turcia, care ar împiedica participarea ierarhilor ruşi la Sinod, dacă acesta ar avea loc în Istanbul, aşa cum a fost programat iniţial. Mai mult decât atât, diferiţi ierarhi, teologi şi laici ortodocşi din toată lumea consideră că un astfel de Sinod trebuie organizat într-o ţară ortodoxă. În final, patriarhul Chiril a propus ca toate documentele sinodale să fie supuse unei dezbateri publice, aşa cum practică Biserica Rusă cu documentele elaborate de Adunarea Intersobornicească.

La rândul său, patriarhul Daniel a subliniat importanţa convocării Sinodului şi a dezvoltării principiului sinodalităţii la nivel panortodox. Preafericirea Sa a propus ca astfel de sinoade să fie organizate cu regularitate la 5, 7 sau 10 ani – idee care a fost receptată cu mult entuziasm de mulţi teologi ortodocşi.

Tot în şedinţa de deschidere s-a discutat despre oportunitatea invitării la Sinod a unor observatori eterodocşi, în special romano-catolici, având în vedere că şi ortodocşii au participat ca observatori la Conciliul II Vatican.

Duminică, pe 24 ianuarie, în Biserica Sfântul Pavel a Centrului Ecumenic de la Chambésy a avut loc o Liturghie solemnă a întâi-stătătorilor, care a subliniat unitatea şi frăţietatea tuturor ortodocşilor.

În următoarele zile s-au purtat discuţii mai concrete pe marginea regulamentului şi a ordinei de zi, iar în concluzie s-a hotărât:

1. Marele Sinod Panortodox nu se va organiza la Istanbul, în Biserica Sfintei Irina, aşa cum se stabilise anterior, ci la Academia Ortodoxă din Kolymbari, de pe insula Creta. La organizarea Sinodului trebuie să contribuie toate Bisericile Autocefale.

2. Sinodul va începe printr-o Liturghie solemnă la Biserica Sfântul Mina din Heraklion, capitala administrativă a insulei Creta, în ziua Cincizecimii, pe data de 16 iunie 2016, iar lucrările Sinodului vor continua până pe data de 27 iunie.

3. S-a stabilit un regulament de funcţionare a Sinodului, alcătuit din 16 puncte, care va asigura buna funcţionare a şedinţelor şi dezbaterilor. S-au purtat discuţii pe marginea „principiului consensului”, stabilit la Sinaxa anterioară din martie 2014. Patriarhul Bartolomeu a propus că, dacă o singură Biserică Autocefală nu aprobă un subiect, poziţia acesteia să fie consemnată în procesul verbal, dar documentul să fie considerat aprobat. Biserica Rusă şi cea a Georgiei insistă însă pe ideea unui „consens absolut”.

4. S-au exclus de pe ordinea de zi trei subiecte ale agendei iniţiale: dipticele, modul de proclamare şi recunoaştere a autocefaliei şi problema calendarului. Acestea necesită dezbateri suplimentare şi vor fi analizate la o şedinţă ulterioară a Sinodului. Au rămas în vigoare celelalte subiecte care au fost dezbătute la această Sinaxă: organizarea diasporei, proclamarea şi recunoaşterea autonomiei, probleme legate de căsătoria, postul în condiţiile actuale, relaţiile Bisericii Ortodoxe cu alte confesiuni şi misiunea ortodoxă în lume.

5. În scurt timp, documentele elaborate de comisii şi finalizate la această Sinaxă vor fi publicate, iar de reacţiile avizate pe marginea lor se va ţine seama la şedinţele Sinodului.

***

În paralel cu această Sinaxă diferiţi clerici, teologi şi simpli laici din Biserica Ortodoxă semnează petiţii care să împiedică organizarea acestui Sinod Panortodox. Unii îl consideră pur şi simplu inutil, iar alţii văd în el un pas pregătitor pentru sfârşitul lumii. Am încercat să urmăresc abordarea celor se împotrivesc acestui Sinod şi în afară de sperietori anti-ecumeniste ieftine n-am văzut nici un argument serios, mai ales că principiul consensului exclude careva reforme radicale în Ortodoxie. Nimic special la acest Sinod nu se poate întâmpla!

Tot pe linia şovinistă s-au plasat şi majoritatea ierarhilor din Ucraina, care doreau să se întâlnească tot în aceste zile la un sobor arhieresc, pentru a cere Marelui Sobor Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse să nu participe la Sinodul Panortodox. Însă soborul de la Kiev nu a avut loc, pentru că „patriarhul Kiril l-a rugat pe mitropolitul Onufrie al Kievului să-l însoţească la Sinaxa de la Geneva”. Astfel devine clar că ierarhii Biserici Ruse, printre care vor fi şi câţiva ucraineni, vor participa la Sinodul din Creta.

În zilele următoare va avea loc Soborul Arhieresc al Bisericii Ruse care va stabili probabil şi componenţa nominală a delegaţiei din 24 de ierarhi la Sinodul Panortodox. Acelaşi lucru îl vor face în curând şi celelalte Sinoade ale Bisericilor Autocefale.

Unii analişti nu exclud şi scenariul boicotului din partea ruşilor a Sinodului din Creta, pe motiv că acesta ar putea să aducă la schisme interne în sânul Patriarhiei Moscovei. În cazul acesta, implicarea activă a patriarhului Kiril la Sinaxa de la Chambésy ar fi un argument în plus că „ruşii au vrut, dar n-au putut”…

Materialul a fost alcătuit după diverse surse precum: romfea.gr, basilica.ro, patriarchia.ru, ş.a.

miercuri, 27 ianuarie 2016

Continuarea lucrarilor Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe la Chambésy. Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe va avea loc la Academia Ortodoxă din Creta, intre 16 și 27 iunie 2016Continuare de la: Debutul lucrărilor Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe reunită la Chambésy (22-27 ianuarie 2016) pentru pregătirea Sinodului Pan-ortodox

Rezumatul articolului precedent:

Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe au debutat vineri, 22 ianuarie 2016, în jurul orei 16:00 (ora României), la Geneva. Evenimentul are loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy în perioada 22 – 27 ianuarie 2016.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și compusă din: Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, Pr. Consilier patriarhal Michael Tiţa, Coordonatorul Sectorului de relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe, Pr. Prof. Viorel Ioniţă, Consilier patriarhal onorific, Pr. Consilier patriarhal Ştefan Ababei.

Patriarhul Ecumenic a vorbit despre temele care vor fi discutate la Sfântul şi Marele Sinod, teme care au fost stabilite la prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală din anul 1976, şi anume:
 • Diaspora ortodoxă;
 • Autocefalia şi modul declarării acesteia;
 • Autonomia şi modul declarării acesteia;
 • Dipticele (Ordinea pomenirii Întâistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe n.r.);
 • Calendarul comun;
 • Impedimente la căsătorie;
 • Rânduielile bisericeşti privind postul;
 • Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creştine;
 • Ortodoxia şi mişcarea ecumenică;
 • Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare;


Sanctitatea Sa a arătat că anumite teme din cele 10 nu au avut o abordare unanimă în cadrul întâlnirilor Comisiei pentru Pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod ridicând întrebarea dacă în cadrul Sfântului şi Marelui Sinod se vor discuta cele 8 teme care au fost validate la nivel panortodox sau este necesară amânarea convocării sinodului până la atingerea acordului panortodox şi asupra celorlalte teme (autocefalia, dipticele şi problemele legate de căsătorie şi calendar).

Făcând referire la faptul că Sfântul şi Marele Sinod Panortodox, înainte să se întrunească, este numit de unii „apărători ai ortodoxiei” drept „sinod tâlhăresc”, Patriarhul Ecumenic se întreabă ce autoritate vor avea deciziile acestuia şi care vor fi urmările canonice în cazul nesupunerii faţă de aceste hotărâri. Patriarhul Constantinopolului a vorbit şi despre semnificaţia cuvintelor consens sau unanimitate.
Patriarhul Daniel:
- Sfântul şi Marele Sinod Ortodox va avea loc în luna iunie din anul acesta, 2016
- Viitorul Sinod Panortodox trebuie urmat în etape succesive de alte sinoade panortodoxe, pentru a discuta temele asupra cărora nu am ajuns acum la un consens sau alte teme noi legate de probleme actuale din viaţa Bisericii sau a societăţii.
Patriarhul Chiril:

- Tema „unei determinări mai exacte a Paștelui” nu este actuală pentru Biserica Ortodoxă și "poate doar trezi tulburări în rândul numeroșilor credincioși

- O îngrijorare mare, conform spuselor Sanctității Sale, trezește proiectul documentului „Cu privire la impedimentele pentru căsătorie”, în care se conține doar o enumerare rigidă a impedimentelor canonice și nu este oglindită în nici un fel poziția Bisericii referitor la instituția familiei în lumea contemporană.

- Una din cele mai importante direcții de activitate este tema „Autocefalia și modalitatea proclamării ei”, propunând să fie aprobat la Sobor acordul principal realizat deja la ședințele Comisiei interortodoxe pregătitoare cu privire la faptul că instituționalizarea unor noi Biserici autocefale trebuie să fie o lucrare la scară general-ortodoxă, care cere atingerea consensului de către toate Bisericile Ortodoxe Locale în fiecare caz în parte.

- A fost subliniată, de asemenea, necesitatea cizelării proiectului documentului sobornicesc pe tema „Diaspora ortodoxă”. 

- Sanctitatea Sa și-a împărtășit experiența cu privire la activitatea Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse în formatul unor discuții transparente, care permit fiecărui membru interesat al Bisericii să-și expună poziția.Sunt convins că publicarea proiectelor documentelor sobornicești și posibilitatea unei discuții libere pe marginea lor nu doar că nu va împiedica desfășurarea Soborului, dar ne va demonstra nouă și întregii lumi caracterul cu adevărat sobornicesc al Bisericii noastre, contribuind la întărirea unității panortodoxe


Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe Autocefale, participanţi la Sinaxa ce se desfăşoară zilele acestea la Chambésy – Geneva, au oficiat duminică, 24 ianuarie 2016, Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Apostol Pavel a Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, Elveția.

La Sinaxa de la Geneva sunt prezenţi următorii Întâistătători de Biserici Ortodoxe:

Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului,

Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei și al Întregii Africi,

Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului,

Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii,

Irineu, Patriarhul Serbiei,

Daniel, Patriarhul României,

Neofit, Patriarhul Bulgariei,

Ilia al II-lea, Patriarhul Georgiei,

Chrisostom al II-lea, Arhiepiscopul Ciprului,

Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii,

Ratislav, Mitropolitul Cehiei şi al Slovaciei.

La evenimentele din aceste zile nu au participat Preafericitul Părinte Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade (din motive personale), iar Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient, şi Preafericitul Părinte Sava, Mitropolitul Varșoviei și al întregii Polonii, din cauza unor probleme de sănătate, dar au avut reprezentanţi la această Sinaxă. Astfel, Biserica Ortodoxă a Greciei a fost reprezentată de Mitropolitul Gherman de Ileia (Elis), iar Biserica Ortodoxă a Poloniei de către Episcopul Jerzy (Gheorghe) de Siemiatycze, Episcop-vicar al Eparhiei Varşoviei.

Sfânta slujbă a fost săvârşită de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, împreună cu întâistătătorii tuturor Bisericilor Ortodoxe, între care s-a aflat şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.


marți, 26 ianuarie 2016

IPS Bartolomeu Anania despre invidia celor de langa tine
Voi incepe nu cu un citat dintr-o carte, ci cu o amintire personala. Eram tanar si ma aflam odata in redactia revistei Gandirea, care era condusa de marele profesor de teologie si scriitor, poet, Nichifor Crainic. Am avut o conversatie cu el, care era profesor universitar si eu, atuncea, un incepator. Si, in cursul acestei conversatii, mi-a spus o vorba: "eu cred ca cea mai mare suferinta a noastra, a oamenilor, este aceea de a ne suporta unii pe altii". Nu a facut nici un comentariu, dar mintea mea tanara a inregistrat aceasta vorba, de care aveam sa-mi aduc aminte de mai multe ori in viata mea. 

Altadata ma gaseam intr-o adunare, destul de numeroasa. Era o masa festiva si a avut loc un schimb de replici in versuri, un fel de epigrame, intre mine si de catre cineva care ma provocase la acest schimb. Sagetile incrucisate unul asupra celuilalt. Si, s-a intamplat ca eu sa recoltez un succes mai mare, si sa am mai multe aplauze din partea auditoriului. Catre sfarsitul mesei, batanul si inteleptul Mitropolit Tit Simedrea, fost ierarh al Bucovinei pe vremuri, m-a luat de-o parte si mi-a spus confidential: "Observ ca ai inceput sa stralucesti. Te-as sfatui ca in viata sa te feresti de stralucire, pentru ca altfel iti vei face multi dusmani". Si, n-am stiut ce inseamna treaba acesta, dar a trebuit sa-mi dau seama mai tarziu, pentru ca Dumnezeu mi-a dat pe seama si foarte multe suferinte, foarte multe nenorociri, foarte multe necazuri, prigoane si ani de inchisoare, dar foarte rar s-a intamplat ca sa gasesc pe cineva care sa ma compatimeasca sau sa-mi planga de mila. In schimb, in viata mea, de cate ori am avut reversul, adica un succes fie literar, fie bisericesc, fie de alta natura, m-am pomenit ca se face un fel de zid izolator in jurul meu. Si, atunci, mi-am zis eu, mai tarziu, noi avem foarte multe pacate pe care stim, le avem pomenite prin cartile noastre de slujba, dar este unul, un pacat pe care il bagam mai putin in seama, invidia. 

De multe ori ne intrebam: de ce m-o fi urand acest om, ca nu i-am facut nici un rau, nici macar nu m-am ocupat de el, nu intra in raza preocuparilor mele si totusi ma vorbeste de rau, ma inteapa, scrie in ziar impotriva mea. Ce o fi avand? Si nu-ti dai seama decat ca singurul tau pacat fata de el, si fata de altii, este acela de a fi mai bun decat el sau decat multi altii. Alt pacat nu ai. Asa se intampla si in anii de scoala. Iei note bune, devii premiant pe merit, pentru ca tu inveti, pentru ca tu muncesti, pentru ca nu pierzi vremea si, dintr-o data simti ca jumatate de clasa te invidiaza. Dar nu te invidiaza in sensul bun al cuvantului. Exista si o invidie pozitiva. Il invidiezi pe cineva cu sentimentul ca si tu ar trebui sa-l ajungi din urma. Iti dai seama ca esti mai in urma lui, si ca va trebui sa-l ajungi. Dar exista invidia destructiva, care te macina, care te roade ca un vierme si care, practic, ti-l face dusman, fara ca el sa-ti fi fost dusman, si incepi sa-l urasti. 


Hai sa ne aduncem aminte ca prima crima din lume s-a datorat invidiei. Este crima lui Cain care l-a ucis pe Abel. Nu ii facuse nimic Abel. Erau fii lui Adam, primii oameni. Deci inainte de potop, inainte de a se fi inmultit lumea pe pamant, inainte de a fi intrat pacatul in om. Si, totusi, Cain l-a tras de-o parte, in camp, pe Abel si l-a omorat ca sa nu aibe martori. De ce? Pentru ca Abel ii adusese lui Dumnezeu jertfe si fumul jertfei lui Abel se ridicase slobod, liber catre cer, adica jertfa era bine primita de Dumnezeu, in timp ce nu era acelasi semn pentru jertfa lui Cain, care nu era agricultor. Si, din cauza aceasta, Cain a prins ciuda pe Abel, deci l-a ros invidia, si l-a ucis. 

Hai sa luam exemplu din literatura noastra populara. Toti cunoasteti balada Miorita, cu cei trei ciobani, in care doi s-au hotarat ca "pe apus de soare/ ca sa mi-l omoare/pe cel moldovean". Dar, de ce sa mi-l omoare, ce aveau cu el? Nimic altceva decat ca acela "avea oi mai multe/ mandre si cornute/ si cai invatati/ si caini mai barbati". Asta era toata vina lui, tot pacatul lui. Era putin mai bogat si, pe semne, ca era mai harnic, mai chibzuit, mai destept, mai inteligent. Si cei doi l-au omorat. 

As vrea deci, in legatura cu Evanghelia de astazi, care ne indeamna sa ne iubim vrajmasii si sa nu ne multumim doar cu sentimentul reciprocitatii, adica sa fac bine celui ce mi-a facut si mie bine, ceea ce mi se pare ca e foarte frumos, e o gandire sociala si familiala. E normal sa fie asa. Dar, Evanghelia spune: nu te multumi doar cu reciprocitatea, ci sa faci bine si celui care ti-a facut rau. Sa-l vorbesti de bine si pe cel care te-a clevetit. Adica nu se multumeste Evanghelia cu simpla reciprocitate, care iti regleaza o convietuire normala intre oameni, dar cere un plus de generozitate din partea ta. De ce? Pentru ca sa compenseze partea care lipseste, caci, de cele mai multe ori din lume lipseste partea cea buna. Si, acest minus intregistrat din lipsa partii bune, trebuie sa fie compensat cu generozitate

Ne spune Mantuitorul Hristos ca sa-i iubim pe vrajmasii nostri, si e foarte greu sa-ti imaginezi macar ca poti sa-l ierti pe vrajmasul tau care te-a urat, care ti-a facut rau, si pare un lucru imposibil. Dar, iata totusi ca Mantuitrul Hristos ne da niste trepte. Spune asa: daca te supara fratele tau, ti l-ai facut dusman si te supara in fel si chip, prima treapta este sa ai o conversatie intre el si tine, intre patru ochi, si sa-l intrebi prieteneste: 
omul lui Dumnezeu, ce ai cu mine, ca nu ti-am facut nici un rau? Sau, daca ti-am facut vre-un rau si nu mi-am dat seama, te rog sa ma ierti. Sau daca ti-am facut vre-un rau, acuma sunt constient ca am gresit, si te rog sa ma ierti, ca am gresit. Si daca n-am facut nici un rau, atuncea as vrea sa stiu si eu ce ai cu mine? S-ar putea sa ma lasi in pace, ca sa ramanem in bune raporturi? 
Dar, el om rau fiind, nu! O tine mai departe pe a lui.

A doua treapta: mai cheama doi sau trei dintre cunoscutii vostrii, si spune-le si lor: 
uite omul acesta nu stiu ce are cu mine, si tot imi face necazuri, ca eu nu i-am facut nimic. 
Si cei doi, sau trei, vor da dreptate uneia dintre parti, fiindca se spune in Scriptura ca unde sunt doi sau trei nu se poate sa nu iasa adevarul. Minciuna poate sa merga in doi, poate sa mearga in trei, dar nu poate sa meraga in patru.

Si daca nici acuma nu se astampara, adica nu asculta de doi sau trei martori,  atuncea zice: spune-le bisericii - a treia treapta. Adica soborului, comunitatii, cum suntem noi aici. Si spune asa:  
am incercat in patru ochi, n-a mers, am incercat cu cativa de fata, n-a mers, si acuma iata ce se intampla, ce-mi face omul acesta. Judecati voi. 
Si atuncea soborul, adunarea, biserica - pentru ca in limba greaca ekklesia, biserica, inseamna adunare - si atuncea adunarea spune lasa omul in pace. Si, ne spune Mantuitorul Hristos, ca daca nu asculta nici de biserica, de adunare, atunci sa-ti fie tie ca un pagan si vames. Paganii si vamesii erau considerati oameni pacatosi cu care cei normali nu voiau sa aibe de a face. Nu sedeau la masa cu ei, nu vorbeau cu ei, nu intrau in nici un fel de cardasie cu ei, pur si simplu nu existau. Cu alte cuvinte sa-ti fie tie indiferent. Dar nu spune ca tu sa-l urasti, pentru ca el continua sa te urasca. In nici un caz!                       

luni, 25 ianuarie 2016

"Un om fara Biserica, fara neam si fara familie este orb" - Predica IPS Teofan la Duminica vindecarii orbului din Ierihon


Şi când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un orb şedea lângă drum, cerşind. Şi, auzind el mulţimea care trecea, întreba ce e aceasta. Şi i-au spus că trece Iisus Nazarineanul. Şi el a strigat, zicând: Iisuse, Fiul lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ţi milă de mine! Şi oprindu-Se, Iisus a poruncit să-l aducă la El; şi apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voieşti să-ţi fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Şi Iisus i-a zis: Vezi! Credinţa ta te-a mântuit. Şi îndată a văzut şi mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Şi tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu.  (Luca 18, 35-43)

***

IPS Teofan: "Doamne, să văd!" - 

să vedem propriile noastre păcate

să vedem chipul lui Dumnezeu din fratele nostru

să vedem prezenta lui Dumnezeu în creația Sa

să vedem Biserica din care facem parte, sa vedem neamul în care ne-am născut și familia căreia îi aparținem

Daca omul tinde prin rugaciune si prin staruinta multa sa nu priveasca la pacatele celuilalt si la pacatele sale, primeste din partea lui Dumnezeu o binecuvantare mai mare decat a primit-o orbul din Ierihon, caci nimic nu este mai curat in fata lui Dumnezeu decat omul sa-si vada propriile pacate si spurcaciune este in fata lui Dumnezeu atunci cand omul vede in sine doar virtuti, doar superioritate in relatie cu ceilalti, doar constatarea ca el este bine, pe cand altii nu se afla pe cale.
*
Daca omul n-are putere sa vada ca fara de Biserica nu isi descopera sensul vietii, ca fara neam este al tuturor si al nimanui, iar fara de familie nu primeste confortul launtric, fara de care viata linistita nu exista, un om fara Biserica, fara neam si fara de familie, indraznim a spune ca este orb.Suntem in duminica a 31-a dupa Rusalii, dupa Pogorarea Duhului Sfant si astazi, la Dumnezeiasca Liturghie, am ascultat doua cuvinte din dumnezeiasca Scriptura: un cuvant trimis de Sfantul Apostol Pavel ucenicului sau Timotei, si un cuvant dupa Evanghelia Sfantului Apostol si Evanghelist Luca. In acest din urma cuvant ni se realateaza de dumnezeiescul evanghelist minunea vindecarii de orbire a unui bolnav din Ierihon. Din relatarea Sfintei Evanghelii retinem rugaciunea acestui orb adresata Domnului Hristos pentru ca sa primeasca vindecare si marturisirea de catre Domnul Hristos a credintei aratata de acesta.

Intalnindu-l in cetatea Ierihonului, si intrebandu-l "ce voiesti sa-ti fac?", orbul din Ierihon a spus: "Doamne, sa vad!". In multe feluri, in diferite chipuri, Dumnezeu se adreseaza fiecarei fiinte umane, si in mod special celor credinciosi, cu intrebarea: "Ce voiesti sa-ti fac?". Si, inima noastra este plina de raspunsuri. Depinde de starea de sanatate, de saracie, de bogatie, de starea sufleteasca in care ne aflam. Si raspundem prin rugaciunile noastre, prin exprimarea dorurilor noastre, raspundem la intrebarea "Ce voiesti sa-ti fac?" in diferite feluri, in diferite chipuri. 

Preluand raspunsul celui orb din Evanghelie, si anume: "Doamne, sa vad!", ajungem la concluzia ca acesta este raspunsul care ar trebuit dat de fiecare, intrebarii Domnului Hristos "Ce voiesti sa-ti fac?", si anume "Doamne, sa vad!""Doamne, sa vad!", pentru ca exista destula ceata, si intuneric destul, pe ochii sufletului nostru si, de obicei, nu vedem ceea ce ar fi bine sa vedem, iar ochii nostrii ne sunt atintiti in inima si in cugetul nostru, in genere, pe ceea ce nu ar trebui sa vedem. 

Asadar "Doamne, sa vad!". "Doamne, sa vad!", si anume ce? Si, spun Sfintii Parinti, ca cel mai bine este ca omul sa-si vada propriile pacate. Daca omul tinde prin rugaciune si prin staruinta multa sa nu priveasca la pacatele celuilalt si la pacatele sale, primeste din partea lui Dumnezeu o binecuvantare mai mare decat a primit-o orbul din Ierihon, caci nimic nu este mai curat in fata lui Dumnezeu decat omul sa-si vada propriile pacate si spurcaciune este in fata lui Dumnezeu atunci cand omul vede in sine doar virtuti, doar superioritate in relatie cu ceilalti, doar constatarea ca el este bine, pe cand altii nu se afla pe cale

In al doilea rand,  "Doamne, sa vad!", si anume sa vad prezenta lui Dumnezeu in creatia Sa. "Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria" (Ps. 18, 1), spune cartea Sfanta, marturisind prin aceasta ca omul este chemat sa vada in tot ceea ce este in jurul sau prezenta lui Dumnezeu. Sfantul Antonie cel Mare, praznuit acum cateva zile, la intrebarea unor filozofi ai timpului: "cum tu graiesti lucruri intelepte, fara sa stii sa citesti? Ce carte citesti tu?". Si Sfantul Antonie a spus: "eu citesc in cartea creatiei lui Dumnezeu si, contempland-o pe aceasta, Il vad pe Dumnezeu in toata splendoarea dumnezeirii Sale in creatie, si din aceasta primesc intelepciune, asa cum voi credeti ca primiti din carti".

In al treilea rand, "Doamne, sa vad!", si anume ce sa vad? Sa vad chipul lui Dumnezeu din fratele de langa mine, ca este om sfant sau pacatos, ca imi este prieten sau dusman, ca apartine credintei mele sau apartine altor nazuinte, el are undeva, in adancimea sufletului sau chipul lui Dumnezeu, iar eu sunt chemat sa descopar in fratele meu chipul lui Dumnezeu. Acelasi dumnezeiesc Sfant Antonie cel Mare, spunea ca dobandindu-l pe fratele meu dobandesc mantuirea si, nevazandu-l pe fratele meu gresesc lui Hristos

In al patrulea rand, ce putem cere lui Dumnezeu sa vedem? Sa vedem Biserica din care facem parte, sa vedem neamul in care ne-am nascut si, in deosebi, familia careia ii apartinem. Caci, daca omul n-are putere sa vada ca fara de Biserica nu isi descopera sensul vietii, ca fara neam este al tuturor si al nimanui, iar fara de familie nu primeste confortul launtric, fara de care viata linistita nu exista, un om fara Biserica, fara neam si fara de familie, indraznim a spune ca este orb.

In Evanghelia de astazi, am aflat prin atitudinea orbului vindecat ca sunt necesare doua lucruri ca omul sa vada, si anume, rugaciune staruitoare, precum a orbului din Evanghelie, care striga simtind ca trece Hristos Domnul pe langa dansul: "Iisuse, Fiul lui David, miluieste-ma!". Si, in al doilea rand, Hristos Domnul, vazand credinta lui, ii spune: fie tie dupa credinta ta.

Sa mergem la casele noastre dupa dumnezeiasca Liturghie, meditand la orbul din Evanghelie, meditand la credinta lui staruitoare, la rugaciunea lui de foc, si avem nadejde sfanta ca Dumnezeu nu ne va lasa intru totul in orbirea noastra. Si, ascultand dorinta noastra: "Doamne, sa vad!", El ne va da putere sa vedem propriile noastre pacate, sa vedem prezenta Lui in orice faptura, sa contemplam chipul Lui in fiinta aproapelui, si, acestea trei, sa le traim autentic in Biserica, in neamul nostru si in familia din care facem parte. Amin!           


sâmbătă, 23 ianuarie 2016

Debutul lucrărilor Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe reunită la Chambésy (22-27 ianuarie 2016) pentru pregătirea Sinodului Pan-ortodox


Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe au debutat vineri, 22 ianuarie 2016, în jurul orei 16:00 (ora României), la Geneva. Evenimentul are loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy în perioada 22 – 27 ianuarie 2016. La sinaxă participă şi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
În deschiderea lucrărilor, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a oficiat o slujbă de Te Deum la Biserica Sfântul Apostol Pavel.
În cuvântul de deschidere, Sanctitatea Sa a mulţumit celorlalţi Întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi delegaţilor, că au acceptat schimbarea locului desfăşurării sinaxei, de la reşedinţa Patriarhiei Ecumenice (Istanbul) la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy care este „dedicat slujirii unităţii panortodoxe, şi care a găzduit şi găzduieşte deja, de o vreme îndelungată, multe întâlniri interortodoxe şi pan-ortodoxe”.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și compusă din: Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, Pr. Consilier patriarhal Michael Tiţa, Coordonatorul Sectorului de relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe, Pr. Prof. Viorel Ioniţă, Consilier patriarhal onorific, Pr. Consilier patriarhal Ştefan Ababei.