miercuri, 27 ianuarie 2016

Continuarea lucrarilor Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe la Chambésy. Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe va avea loc la Academia Ortodoxă din Creta, intre 16 și 27 iunie 2016Continuare de la: Debutul lucrărilor Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe reunită la Chambésy (22-27 ianuarie 2016) pentru pregătirea Sinodului Pan-ortodox

Rezumatul articolului precedent:

Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe au debutat vineri, 22 ianuarie 2016, în jurul orei 16:00 (ora României), la Geneva. Evenimentul are loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy în perioada 22 – 27 ianuarie 2016.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și compusă din: Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, Pr. Consilier patriarhal Michael Tiţa, Coordonatorul Sectorului de relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe, Pr. Prof. Viorel Ioniţă, Consilier patriarhal onorific, Pr. Consilier patriarhal Ştefan Ababei.

Patriarhul Ecumenic a vorbit despre temele care vor fi discutate la Sfântul şi Marele Sinod, teme care au fost stabilite la prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală din anul 1976, şi anume:
  • Diaspora ortodoxă;
  • Autocefalia şi modul declarării acesteia;
  • Autonomia şi modul declarării acesteia;
  • Dipticele (Ordinea pomenirii Întâistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe n.r.);
  • Calendarul comun;
  • Impedimente la căsătorie;
  • Rânduielile bisericeşti privind postul;
  • Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creştine;
  • Ortodoxia şi mişcarea ecumenică;
  • Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare;


Sanctitatea Sa a arătat că anumite teme din cele 10 nu au avut o abordare unanimă în cadrul întâlnirilor Comisiei pentru Pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod ridicând întrebarea dacă în cadrul Sfântului şi Marelui Sinod se vor discuta cele 8 teme care au fost validate la nivel panortodox sau este necesară amânarea convocării sinodului până la atingerea acordului panortodox şi asupra celorlalte teme (autocefalia, dipticele şi problemele legate de căsătorie şi calendar).

Făcând referire la faptul că Sfântul şi Marele Sinod Panortodox, înainte să se întrunească, este numit de unii „apărători ai ortodoxiei” drept „sinod tâlhăresc”, Patriarhul Ecumenic se întreabă ce autoritate vor avea deciziile acestuia şi care vor fi urmările canonice în cazul nesupunerii faţă de aceste hotărâri. Patriarhul Constantinopolului a vorbit şi despre semnificaţia cuvintelor consens sau unanimitate.
Patriarhul Daniel:
- Sfântul şi Marele Sinod Ortodox va avea loc în luna iunie din anul acesta, 2016
- Viitorul Sinod Panortodox trebuie urmat în etape succesive de alte sinoade panortodoxe, pentru a discuta temele asupra cărora nu am ajuns acum la un consens sau alte teme noi legate de probleme actuale din viaţa Bisericii sau a societăţii.
Patriarhul Chiril:

- Tema „unei determinări mai exacte a Paștelui” nu este actuală pentru Biserica Ortodoxă și "poate doar trezi tulburări în rândul numeroșilor credincioși

- O îngrijorare mare, conform spuselor Sanctității Sale, trezește proiectul documentului „Cu privire la impedimentele pentru căsătorie”, în care se conține doar o enumerare rigidă a impedimentelor canonice și nu este oglindită în nici un fel poziția Bisericii referitor la instituția familiei în lumea contemporană.

- Una din cele mai importante direcții de activitate este tema „Autocefalia și modalitatea proclamării ei”, propunând să fie aprobat la Sobor acordul principal realizat deja la ședințele Comisiei interortodoxe pregătitoare cu privire la faptul că instituționalizarea unor noi Biserici autocefale trebuie să fie o lucrare la scară general-ortodoxă, care cere atingerea consensului de către toate Bisericile Ortodoxe Locale în fiecare caz în parte.

- A fost subliniată, de asemenea, necesitatea cizelării proiectului documentului sobornicesc pe tema „Diaspora ortodoxă”. 

- Sanctitatea Sa și-a împărtășit experiența cu privire la activitatea Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse în formatul unor discuții transparente, care permit fiecărui membru interesat al Bisericii să-și expună poziția.Sunt convins că publicarea proiectelor documentelor sobornicești și posibilitatea unei discuții libere pe marginea lor nu doar că nu va împiedica desfășurarea Soborului, dar ne va demonstra nouă și întregii lumi caracterul cu adevărat sobornicesc al Bisericii noastre, contribuind la întărirea unității panortodoxe


Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe Autocefale, participanţi la Sinaxa ce se desfăşoară zilele acestea la Chambésy – Geneva, au oficiat duminică, 24 ianuarie 2016, Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Apostol Pavel a Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, Elveția.

La Sinaxa de la Geneva sunt prezenţi următorii Întâistătători de Biserici Ortodoxe:

Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului,

Teodor al II-lea, Patriarhul Alexandriei și al Întregii Africi,

Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului,

Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii,

Irineu, Patriarhul Serbiei,

Daniel, Patriarhul României,

Neofit, Patriarhul Bulgariei,

Ilia al II-lea, Patriarhul Georgiei,

Chrisostom al II-lea, Arhiepiscopul Ciprului,

Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii,

Ratislav, Mitropolitul Cehiei şi al Slovaciei.

La evenimentele din aceste zile nu au participat Preafericitul Părinte Ieronim al II-lea, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade (din motive personale), iar Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient, şi Preafericitul Părinte Sava, Mitropolitul Varșoviei și al întregii Polonii, din cauza unor probleme de sănătate, dar au avut reprezentanţi la această Sinaxă. Astfel, Biserica Ortodoxă a Greciei a fost reprezentată de Mitropolitul Gherman de Ileia (Elis), iar Biserica Ortodoxă a Poloniei de către Episcopul Jerzy (Gheorghe) de Siemiatycze, Episcop-vicar al Eparhiei Varşoviei.

Sfânta slujbă a fost săvârşită de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, împreună cu întâistătătorii tuturor Bisericilor Ortodoxe, între care s-a aflat şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
Patriarhul Ecumenic a ţinut şi un cuvânt de învăţătură din care redăm un fragment: 
„Astăzi noi punem un jalon istoric şi încredinţăm rugăciunii unui mare număr de oameni evenimentul apropiat al Sfântului şi Marelui Sinod. Suntem fideli continuităţii teologice a credinţei noastre în Iisus Hristos care se exprimă în acelaşi timp prin învăţătura Bisericii Apostolice şi a Sfinţilor Părinţi ai Bisericii. Întrucât Tradiţia noastră este bogată şi foarte vie, ea trebuie să afle cuvintele potrivite pentru a răspunde provocării timpului nostru. Sfântul şi Marele Sinod Ortodox va marca o etapă decisivă în viaţa Bisericii noastre. El nu se limitează la momentul în sine, ci trebuie înţeles ca un proces în desfăşurare, început în trecut şi care continuă în viitor. Deci, suntem hotărâţi sa proclamăm mesajul Ortodoxiei”.

Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe participă zilele acestea la Sinaxa pentru pregătirea finală a Sfântului și Marelui Sinod Ortodox, programat pentru luna iunie a acestui an.Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a precizat duminică, 24 ianuarie 2016, faptul că Sfântul și Marele Sinod Panortodox din luna iunie a acestui an se va întruni în Creta (Grecia) şi nu în Constatinopol (Turcia), așa cum era stabilit până acum. Preafericirea Sa a anunţat acest lucru în timpul vizitei efectuate astăzi la Paraclisul comunității românești din Geneva.

Avem bucuria şi speranţa că Sfântul şi Marele Sinod Panortodox se va ţine în luna iunie, aproape de Sărbătoarea Rusaliilor sau Pogorârii Duhului Sfânt. De data aceasta putem spune că nu se va mai ţine la Constantinopol cum era prevăzut, ci în Creta, deoarece se dorește să fie într-o țară creștin-ortodoxă. Turcia este acum o ţară eminamente musulmană şi sperăm ca în zilele următoare să finalizăm textele asupra cărora încă nu s-a ajuns la un consens şi să încheiem această lucrare care durează de aproape 50 de ani sau mai bine. Noi am precizat că acest viitor sinod nu este ultimul, nu este un sinod eshatologic, care precede sfârşitul lumii, ci un început bun pentru alte sinoade odată la 5, 7 sau 10 ani, pentru că au apărut probleme noi["Temele apărute pe ordinea de zi sunt mai vechi, dar între timp apar teme noi ca de pildă problema familiei într-o vreme a secularizării, problema vieţii parohiilor, a mănăstirilor, problema imigraţiei masive din cauza conflictelor militare şi din cauza crizei economice şi, desigur, solidaritatea cu acei creştini care sunt persecutaţi la ora actuală în întreaga lume, dar şi multe alte teme de interes viu, legate fiind de evoluţia vieţii bisericeşti într-un context care se schimbă foarte rapid. Avem speranţa că întrunirea de la Chambésy va permite convocarea Sfântului şi Marelui Sinod anul acesta"][1], a spus Patriarhul României.
Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din întreaga lumea continuă zilele acestea la Centrul Ecumenic de la Chambésy - Geneva, Elveția. Delegația Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

În a doua zi a întrunirii, sâmbătă, 23 ianuarie 2016, s-a hotărât instituirea unui comitet de redactare pentru regulamentul de desfășurare a Sfântului și Marelui Sinod.

De asemenea, duminică seara, 24 ianuarie 2016, au fost discutate mai multe teme, dar s-a insistat mai mult pe două dintre ele şi anume, impedimentele la căsătorie şi misiunea Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare, teme care au fost continuate şi astăzi.

Mai multe detalii a oferit pentru Radio TRINITAS Pr. Teodor Gradinaciuc:
Cel mai important moment de până acum a fost reprezentat de Sfânta Liturghie oficiată de Întâistătătorii Bisericilor Autocefale ieri, 24 ianuarie 2016, în Duminica a XXXI-a după Rusalii în Biserica «Sfântul Apostol Pavel», catedrală stavropighială a Patriarhiei Ecumenice. În cadrul Sfintei Liturghii, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului şi Patriarh Ecumenic, a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat importanţa coliturghisirii şi a lucrărilor Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Autocefale care se desfăşoară aici cu misiunea pregătirii Sfântului şi Marelui Sinod. În cadrul lucrărilor s-a hotărât instituirea unui comitet de redactare pentru regulamentul de desfăşurare a Sfântului şi Marelui Sinod, comitet din care face parte şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal. Duminică după amiază şi în această dimineaţă lucrările Sinaxei au continuat cu discuţii asupra temelor care urmează să fie abordate în cadrul Sfântului şi Marelui Sinod cu accent pe două dintre ele, «Problema impedimentelor la căsătorie», iar a doua temă «Misiunea Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare»”.

Sinaxa are loc până în 27 ianuarie 2016.

Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu al Constantinopolului l-a primit la reşedinţa Sa din Chambésy, pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, azi, 25 ianuarie 2016.

În timpul acestei întâlniri, Patriarhul României a oferit Patriarhului Ecumenic Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur, precum şi Medalia Omagială Sfântul Ioan Gură de Aur şi o icoană a sfântului, ca urmare a faptului că anul 2015 a fost Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur în Patriarhia Română.

Arhiepiscopul Constantinopolului, Patriarhul Ecumenic a mulţumit pentru darurile oferite şi a apreciat contribuţia delegaţiei Patriarhiei Române la lucrările Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care se desfăşoară în prezent la Chambésy.

Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe prezenţi în aceste zile la Chambésy – Geneva, au vizitat marţi, 26 ianuarie 2016, Institutul Ecumenic de la Bossey.

În seara zilei de marţi, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, a organizat o cină festivă pentru participanţi la Sinaxa Panortodoxă. La invitaţia Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul României a adresat un cuvânt în deschiderea recepţiei. Menţionăm că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a activat ca lector pentru aproximativ 8 ani (1980–1988), îndeplinind şi funcţia de director adjunct al Institutului în perioada 1986-1988.

Preafericirea Sa a adresat mulţumiri, în numele tuturor invitaţilor, lui Olav Fykse Tveit şi a precizat că acest institut „a avut și are și astăzi o semnificație deosebită pentru educația tinerilor, pentru dialog intercreștin, pentru întâlnirile clericilor și laicilor din toate Bisericile angajate în promovarea unității creștine.

Mulți tineri ortodocși care au studiat la Institutul Ecumenic de la Bossey în ultimii 60 de ani au devenit episcopi (inclusiv actualul Patriarh Ecumenic Bartolomeu), preoți, profesori și misionari laici ai Bisericilor Ortodoxe. Pentru toate acestea exprimăm recunoștința noastră și dorim ca lucrarea prezentă și viitoare a Institutului de la Bossey să fie una bogată și dinamică pentru binele tuturor Bisericilor”, a adăugat Patriarhul României. (Cuvântul integral al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române poate fi citit integral aici)

Institutul ecumenic de la Bossey este un centru internaţional pentru întâlnirea, dialogul şi formarea Consiliului Mondial al Bisericilor. Înfiinţat în anul 1946, institutul reuneşte persoane aparţinând diferitelor biserici şi culturi în vederea studiului academic şi schimbului de experienţă.
Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, la recepţia de la Institutul Bossey:

Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu ne-a rugat să vorbim în numele tuturor invitaților la cina din seara aceasta.

În primul rând mulțumim Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor, pentru invitația de-a participa la această cină oferită la Institutul de la Bossey.

Acest Institut, fondat în 1946, adică doi ani înainte de crearea Consiliului Mondial al Bisericilor (1948) a avut și are și astăzi o semnificație deosebită pentru educația tinerilor pentru dialog intercreștin, pentru întâlnirile clericilor și laicilor din toate Bisericile angajate în promovarea unității creștine. Printre multele conferințe, seminarii, întâlniri și evenimente organizate de Institutul de la Bossey, seminarul de teologie și spiritualitate ortodoxă a avut o continuitate rodnică.

La acest seminar au participat îndeosebi creștini catolici și protestanți care au dorit să cunoască mai bine teologia și spiritualitatea ortodoxă. Oratorii invitați să vorbească în timpul lucrărilor acestui seminar au fost teologi ortodocși foarte cunoscuți pentru opera lor teologică și viața lor duhovnicească.

Timp de opt ani (între 1980-1988) am organizat personal un astfel de seminar în fiecare an, pentru a facilita participanților o cunoaștere mai profundă a teologiei și spiritualității ortodoxe. Printre directorii Institutului de la Bossey care au activat înaintea noastră, menționăm numele profesorului Nikos Nissiotis (din Grecia), iar în prezent pe Părintele Ioan Sauca (din România). În ultimul deceniu mai multe clădiri ale Institutului Ecumenic de la Bossey au fost modernizate pentru a permite o activitate bogată și variată a Institutului.

Mulți tineri ortodocși care au studiat la Institutul Ecumenic de la Bossey în ultimii 60 de ani au devenit episcopi (inclusiv actualul Patriarh Ecumenic Bartolomeu), preoți, profesori și misionari laici ai Bisericilor Ortodoxe.

Pentru toate acestea exprimăm recunoștința noastră și dorim ca lucrarea prezentă și viitoare a Institutului de la Bossey să fie una bogată și dinamică pentru binele tuturor Bisericilor.

† DANIEL, Patriarhul României

Château de Bossey, 26 ianuarie 2016
Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe s-au desfășurat și astăzi, 26 ianuarie 2016, la Centrul Patriarhiei Ecumenice din Chambésy, Elveția.

Mai multe informaţii cu privire la ziua a V-a a lucrărilor a oferit pentru Radio TRINITAS Pr. Teodor Gradinaciuc.

Discuţiile s-au axat şi astăzi asupra temelor care vor fi tratate de Sfântul şi Marele Sinod asupra regulamentului acestuia, dar au avut loc şi discuţii practice cu privire la locul desfăşurării. Este deja cunoscut faptul că Sinodul nu va mai avea loc la Constantinopol în Biserica Sfânta Irina cum era prevăzut, ci în Creta, deoarece s-a dorit organizarea lui într-o ţară ortodoxă. În această seară, după şedinţa de lucru, vor fi prezentate primele concluzii ale discuţiilor din aceste zile şi hotărârile care au fost luate de Ierarhii Întâistătători întruniţi în Sinaxă. Tot în această seară, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale şi delegaţiile lor vor merge la Institutul Ecumenic din Bossey unde Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost profesor în perioada 1980 – 1988”.

Delegaţia Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Patriarhul României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Primaţii Bisericilor Ortodoxe, reuniţi la Centrul Ortodox de la Chambésy – Geneva, Elveția, s-au decis asupra mai multor teme care vor fi discutate la Sfântul şi Marele Sinod. Prima hotărâre luată în cadrul sinaxei de la Geneva a vizat schimbarea locului desfăşurării Sinodului Panortodox din anul 2016. Concluziile sinaxei vor fi validate, în cursul zilei de astăzi (27 ianuarie 2016), de către Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe locale, urmând ca ulterior să fie făcute publice.

Sfântul şi Marele Sinod va avea loc în Creta

Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe au hotărât ca Sfântul şi Marele Sinod să aibă loc în insula grecească Creta. Locul de desfăşurare a Sinodului Panortodox a fost schimbat datorită contextului geopolitic actual, dar şi pentru că s-a dorit organizarea acestui eveniment important într-o ţară eminamente ortodoxă.

Sinodul (Panortodox - n.r.) nu va mai avea loc la Constantinopol, în Biserica Sfânta Irina, ci în Creta deoarece s-a dorit organizarea lui într-o ţară ortodoxă”, a precizat pr. Teodor Gradinaciuc, director programe Radio TRINITAS, prezent la eveniment.

Cu o zi înainte de începerea lucrărilor sinodului, în Duminica Rusaliilor (19 iunie 2016), Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe vor coliturghisi pentru a oferi lumii o mărturie a unităţii şi fraternităţii Ortodoxiei universale.

Ordinea de zi

În cadrul lucrărilor sinaxei au fost aprobate mai multe teme cuprinse în ordinea de zi a Sfântului şi Marelui Sinod. După cum a declarat pentru Radio TRINITAS Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, temele aprobate sunt: diaspora ortodoxă; modul de acordare şi proclamare a autonomiei unei Biserici locale; importanţa postului şi respectarea lui astăzi; relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine, deci cu celelalte Biserici şi confesiuni creştine şi misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană”.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sfântului şi Marelui Sinod

Totodată, în cadrul lucrărilor sinaxei, a fost adoptat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sinodului Panortodox. Acest regulamentul cuprinde 16 articole şi se ocupă mai întâi de definiţia Sfântului şi Marelui Sinod apoi de structura lui, de atribuţiile preşedintelui şi multe alte aspecte practice din punctul de vedere al invitaţiilor care se vor face către celelalte Biserici creştine şi organizaţii internaţionale, a adăugat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon.
Biserica Ortodoxă Rusă nu intenționează să renunțe la utilizarea calendarul iulian și să treacă la noul calendar (gregorian). Această problemă, a sincronizării calendarelor, este scoasă din ordinea de zi a Sinodului Pan-Ortodox. Acest lucru a fost dezvăluit reporterilor de către Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Chiril, la sfârșitul șederii sale la Chambésy. "Dacă vorbim despre conținutul [Sinodului] este, desigur, foarte important că problema sincronizării calendarelor a fost eliminată din ordinea de zi. Acest îngrijora mulți dintre credincioșii noștri. Zvonuri inexacte au circulat în sensul că puteam trece la noul calendar", a declarat patriarhul, care a mai spus că: "Problema sincronizării calendarelor a fost eliminată [din ordinea de zi] în unanimitate, deoarece numeroase Biserici, după cum știm, urmează calendarul iulian, și altele, pe cel gregorian". "Și pentru a lăsa fiecărei Biserici posibilitatea de a acționa în conformitate cu calendarul său, s-a decis ca problema calendarului să nu fie examinată", a spus Patriarhul Kirill.

La Academia Ortodoxă din Creta, Kolymbari, aproape de Cana (Chania), va avea loc Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, intre 16 și 27 iunie 2016. In Duminica Rusaliilor va avea loc coliturghisirea solemnă a Întâistătătorilor și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe, prezidată de Patriarhul Ecumenic în Catedrala Mitropolitană Sfântul Mina din Heraklion

Într-un interviu, acordat Uniunii Jurnaliștilor Ortodocși, Mitropolitul Kievului Onufrie a spus:
"Noi nu schimbam mersul nostru. Înainte de revoluție, după revoluție, în timpurile complexe ale ateismului, am încercat întotdeauna de a aduce oamenii la Dumnezeu și de a reaminti omului că este pe pământ doar un locuitor temporar. Aici nu este locul permanent al șederii  noastre. Pământul este locul unde noi doar trebuie să ne pregătim pentru veșnicie. Și Biserica amintește mereu aceasta oamenilor. Cât, în ceea ce privește pe cei care nu doresc să știe, sau au uitat acest lucru, ei vor ca noi să uităm ceea ce privește veșnicia, ca noi să abandonăm această problemă, astfel încât să ne ocupăm de ceea ce este pământesc, de veșnicele certuri politice, care nu se termină niciodată, dar care au întotdeauna un final neglorios. În politică astăzi este "Osana!" și mâine "Răstignește-l!". În timpul vieții mele, de câte ori nu am văzut politicieni, sisteme politice, care au fost promovate ca fiind foarte umaniste și democratice, și toate acestea au dispărut. Un sistem politic înlocuiește altul, în timp ce adevărul divin este neschimbător. Acesta este motivul pentru care Biserica nu se schimbă. Ei doresc ca Biserica, să se schimbe precum curente politice, dar Biserica nu se poate schimba, pentru că adevărul Divin este unul. Sloganurile politice se schimba, dar adevărul lui Dumnezeu nu se schimbă.
Hristos a spus că în această lume, cei care doresc să-L urmeze vor fi persecutați, urați, batjocoriți. Aceasta este calea noastră, cea a Bisericii. Biserica de pe pământ este numită luptătoare. Ea se opune răului, și dacă o face, atunci răul merge la luptă împotriva ei. Biserica nu va devia niciodată de la această cale. Și eu vreau să fiu în această Biserică. Nu vreau să o părăsesc. Vestesc același lucru ca și Biserica, și anume de a iubi oamenii și de a le face bine. Și, ceea ce se spune despre mine cu privire la aceasta, ii las la judecata lui Dumnezeu. Am trăit în timpul sistemului sovietic, care a fost mult mai violent față de Biserică, și, oricum ar fi, ne-am ținut de calea noastră, mergând spre Dumnezeu. Și voi face același lucru aici, mergând către Dumnezeu. Acest place unora și ii nemulțumește pe alții. Unii politicieni considera că sunt împotriva lor. Dar eu merg către Dumnezeu, și dacă se întâmplă ca sa merg împotriva lor, atunci spre ce merg ei? Și dacă se îndepărtează de Dumnezeu, ar trebui să ma duc cu ei? Trebuie cu atât mai mult sa fiu un exemplu pentru ei, pentru ca la judecata lui Dumnezeu, ei îmi vor spune: "Mi-ai arătat un exemplu rău. Te-am văzut, și mi-ai arătat un exemplu rău, în timp ce erai preot".
De asemenea, ne străduim noi înșine să mergem pe calea dragostei și a bunătății și sa chemam toți oamenii la aceasta. Ne rugăm pentru asta. În primul rând, pentru ca Domnul să ne dea pace, astfel încât să nu mai fim în termeni răi unul cu altul. Deoarece există mai multe trepte ale urii. Există o ură care se exprimată prin faptul de a fi acuzați pe nedrept în mod mutual, și există o ură care ajunge la o asemenea măsură, încât luăm armele unii contra altora. Ne rugăm ca să nu există nici un fel de ură, nici mică, nici mare, ca sa ne respectam unii pe alții mutual, sa-L iubim pe Dumnezeu și să ne iubim unii pe alții.
Doresc tuturor fiilor Bisericii noastre să își amintească că-L urmăm pe Hristos și că mergem spre Ierusalim de sus. Și pe această cale, vom întâlni și ne vom confrunta cu unele obstacole și dificultăți. Dar cel care merge întru credință, smerenie și rugăciune, depășește aceste dificultăți, le învinge și își atinge țelul său. De asemenea, nu trebuie sa fie triști, nu trebuie să cadă în deznădejde, dar să-și aducă aminte că Dumnezeu, atunci când trimite încercări oamenilor, le dă la început și puterea de a le depăși, iar apoi chiar încercările însăși. Și dacă Domnul ne-a dat aceste încercări, înseamnă că El ne iubește și ca ne-a dat deja și puterea pentru a le suporta. Și totul va fi bine".

La 23 ianuarie 2016, în ajunul duminicii a 34-a după Cincizecime, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Chiril, a oficiat privegherea la catedrala „Înălțarea Sfintei Cruci” din Geneva (Elveția) – biserica episcopală a Eparhiei Europei Occidentale a Bisericii Ortodoxe Ruse din Străinătate. După încheierea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către participanți cu o predică.

"Preafericirea Voastră, Înaltpreasfinţite Mitropolit Onufrie! Înaltpreasfințiile Voastre, Preasfințiile Voastre! Înaltpreasfinția Voastră, stăpâne Mihail! Scumpe părinte Pavel! Părinți, frați și surori!

Am oficiat aici serviciul divin cu un sentiment deosebit. În primul rând, din cauza despre care a vorbit deja stăpânul Mihail – este prima mea slujire în calitate de Patriarh în această biserică. Dar și datorită faptului că exact acum 45 de ani am sosit la Geneva – am fost trimis încoace în calitate de paroh al parohiei Patriarhiei Moscovei și pentru activitate în Consiliul Mondial al Bisericilor.

După cum știți, pe atunci nu exista comuniune între cele două părți ale Bisericii Ruse. Chiar din primele zile am venit în această biserică. Tabloul dezolant pe care l-am văzut atunci, probabil îl voi păstra în memorie pentru întreaga viață, el deosebindu-se foarte mult de ceea ce am văzut acum. Erau puțini oameni, ei fiind înșiruiți de-a lungul zidurilor – probabil fiecare la locul său. În majoritatea lor erau persoane în vârstă sau de o vârstă înaintată și era clar că veacul de aur al emigrației ruse a trecut, dacă era să judec după activitatea bisericească a celor care locuiau pe atunci în Europa Occidentală.

Pe când acum eu văd mulțime de lume, fapt care mă bucură. Bineînțeles, în cei 45 de ani multe s-au întâmplat. Lumea a devenit alta, noi cu toții am devenit alții și Biserica Rusă a devenit alta – a fost depășită separarea. Tot mai multe persoane își deschid inimile în fața lui Dumnezeu. Și, în pofida greutăților – iar fără greutăți nu există nici viața omului, nici cea bisericească – noi mărturisim cu bucurie despre întărirea credinței ortodoxe în sânul poporului nostru, indiferent de locul unde ar locui, fie în Rusia, în Ucraina sau în străinătate. Credința ortodoxă se fortifică și probabil există mai multe cauze pentru aceasta.

Una din cauze – sunt profund convins de aceasta – este rugăciunea noilor noștri mucenici și mărturisitori care și-au vărsat sângele și și-au jertfit viața, rămânând fideli lui Hristos. Și acum, stând în fața tronului Său, ei, cu siguranță, se roagă pentru Patria noastră, pentru Rusia istorică, pentru Biserica Rusă și pentru destinul duhovnicesc al poporului nostru.

Citirea de azi din Evanghelie (Mt. 28:16-20) la utrenie, atât de laconică și bine cunoscută, prin care se încheie Evanghelie după Matei, redă cuvintele Mântuitorului, spuse de El înainte de Înălțare. „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă”.

Aceste cuvinte au fost adresate apostolilor, iar prin ei – succesorilor lor – episcopilor, preoților. Dar, de fapt, ele sunt adresate fiecărui om. Dacă dorim să avem cu adevărat un viitor luminos, pașnic, plin de bucurie, dacă dorim să vedem poporul nostru duhovnicește puternic și prosper, noi cu toții trebuie să facem multe, pentru ca oamenii să se boteze și să îndeplinească legea lui Dumnezeu.

De aceea primul meu cuvânt este adresat, bineînțeles, către clerul care trudește aici. Niciodată să nu uitați de această poruncă, faceți tot posibilul ca oamenii să vină, să primească botezul, să devină creștini ortodocși.

Chemarea mea o adresez și persoanelor laice, deoarece deseori acolo, în lume, fiecare dintre voi se întâlnește cu acei care încă nu L-au cunoscut pe Hristos, cine din anumite motive nu poate păși pragul bisericii. Uneori vocea Dumneavoastră poate fi mai convingătoare decât vocea preotului care este despărțit de acele persoane fie de șir întreg de superstiții, fie de o altă cultură sau existând o altă pricină. Nu este întotdeauna simplu ca o persoană neîmbisericită să comunice cu preotul, iar cu cei de o seamă cu el îi este mult mai ușor. O știu din experiență cum mirenii noștri exercită o influență enormă, decisivă, asupra colegilor, colaboratorilor, prietenilor, cunoscuților lor. Niciodată să nu uitați această chemare a Domnului care este adresată nouă tuturor. Pentru orice suflet salvat, probabil, pentru orice suflet întors la Dumnezeu, fiecare dintre noi va primi ceva important în viața aceasta, precum și în viața veacului ce va să vie.

Aș vrea din toată inima să vă doresc Dumneavoastră, stăpâne Mihail, clerului, enoriașilor acestei biserici, să creșteți din putere în putere, să vă întăriți în credință, să făuriți o comunitate creștină trainică, unită, să vă ajutați reciproc, să vă susțineți unul pe altul, astfel ca numele de „creștin” să se refere la noi, cei ce frecventăm biserica, nu doar prin formă, dar și prin modul nostru de viață.

Întru amintirea aflării mele în această sfântă biserică, aș vrea, dragă stăpâne, să vă înmânez o panaghie memorabilă, executată cu prilejul aniversării a 1000 de ani de la adormirea sfântului întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir. Să vă păzească Botezătorul Rusiei pe căile slujirii voastre arhierești! Iar crucea jubiliară, executată, de asemenea, cu prilejul aniversării a 1000 de ani, aș vrea să v-o înmânez Dumneavoastră, părinte Pavel, cunoscând faptele bune săvârșite de Dumneavoastră încă pe vremea când cele două părți ale Bisericii Ruse unite nu aveau comunicare euharistică. Dumneavoastră ați fost unul dintre aceia care bătătorea primele cărărui între persoane și care, în condițiile deloc simple, făurea viitorul unității viitoare a Bisericii noastre. Să vă ajute Domnul în trudele pe care le duceți.

Pentru noi toți, pentru biserica aceasta, aș vrea să vă aduc în dar icoana cuviosului Serghie de Radonej, mare făcător de minuni, luminătorul și păstrătorul pământurilor Rusiei. Pentru rugăciunile lui să ne ajute Domnul nouă tuturor să păstrăm credința ortodoxă în inimile noastre. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii
LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu