sâmbătă, 23 ianuarie 2016

Debutul lucrărilor Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe reunită la Chambésy (22-27 ianuarie 2016) pentru pregătirea Sinodului Pan-ortodox


Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe au debutat vineri, 22 ianuarie 2016, în jurul orei 16:00 (ora României), la Geneva. Evenimentul are loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy în perioada 22 – 27 ianuarie 2016. La sinaxă participă şi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
În deschiderea lucrărilor, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a oficiat o slujbă de Te Deum la Biserica Sfântul Apostol Pavel.
În cuvântul de deschidere, Sanctitatea Sa a mulţumit celorlalţi Întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi delegaţilor, că au acceptat schimbarea locului desfăşurării sinaxei, de la reşedinţa Patriarhiei Ecumenice (Istanbul) la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy care este „dedicat slujirii unităţii panortodoxe, şi care a găzduit şi găzduieşte deja, de o vreme îndelungată, multe întâlniri interortodoxe şi pan-ortodoxe”.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și compusă din: Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, Pr. Consilier patriarhal Michael Tiţa, Coordonatorul Sectorului de relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe, Pr. Prof. Viorel Ioniţă, Consilier patriarhal onorific, Pr. Consilier patriarhal Ştefan Ababei.
În perioada 22 – 27 ianuarie 2016 se desfăşoară la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe.
În deschiderea evenimentului, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a adresat celor prezenţi un cuvânt în care a mulţumit celorlalţi Întâistătători de Biserici Ortodoxe, precum şi delegaţilor, că au acceptat schimbarea locului desfăşurării sinaxei, de la reşedinţa Patriarhiei Ecumenice (Istanbul) la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy care este „dedicat slujirii unităţii panortodoxe, şi care a găzduit şi găzduieşte deja, de o vreme îndelungată, multe întâlniri interortodoxe şi pan-ortodoxe.
În continuare, Patriarhul Ecumenic a vorbit despre temele care vor fi discutate la Sfântul şi Marele Sinod, teme care au fost stabilite la prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală din anul 1976, şi anume:
  1. Diaspora ortodoxă;
  2. Autocefalia şi modul declarării acesteia;
  3. Autonomia şi modul declarării acesteia;
  4. Dipticele (Ordinea pomenirii Întâistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe n.r.);
  5. Calendarul comun;
  6. Impedimente la căsătorie;
  7. Rânduielile bisericeşti privind postul;
  8. Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creştine;
  9. Ortodoxia şi mişcarea ecumenică;
  10. Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare;
De asemenea, Sanctitatea Sa a arătat că anumite teme din cele 10 nu au avut o abordare unanimă în cadrul întâlnirilor Comisiei pentru Pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod ridicând întrebarea dacă în cadrul Sfântului şi Marelui Sinod se vor discuta cele 8 teme care au fost validate la nivel panortodox sau este necesară amânarea convocării sinodului până la atingerea acordului panortodox şi asupra celorlalte teme (autocefalia, dipticele şi problemele legate de căsătorie şi calendar).
Sfântul şi Marele Sinod este de interes direct şi vital atât pentru laici, clerici şi monahii ortodocşi, cât şi pentru restul lumii creştine 
Subliniind faptul că „Sfântul şi Marele Sinod este de interes direct şi vital atât pentru laici, clerici şi monahii ortodocşi, cât şi pentru restul lumii creştine”, Sanctitatea Sa a precizat că la desfăşurarea Sfântului şi Marelui Sinod ar trebui să participe în calitate de observatori persoane (clerici, monahi, laici) din cadrul Bisericii Ortodoxe, precum şi din cadrul altor Biserici creştine sau confesiuni (aflate deja în dialog cu Biserica Ortodoxă). Patriarhul Ecumenic a dat ca exemplu faptul că la desfăşurarea lucrărilor Conciliul Vatican II Biserica Ortodoxă a delegat persoane în calitate de observatori.
Făcând referire la faptul că Sfântul şi Marele Sinod Panortodox, înainte să se întrunească, este numit de unii „apărători ai ortodoxiei” drept „sinod tâlhăresc”, Patriarhul Ecumenic se întreabă ce autoritate vor avea deciziile acestuia şi care vor fi urmările canonice în cazul nesupunerii faţă de aceste hotărâri.
Patriarhul Constantinopolului a vorbit şi despre semnificaţia cuvintelor consens sau unanimitate. Totodată, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a evidenţiat faptul că „un sinod care se întruneşte sub ameninţarea dizolvării lui mai degrabă nu s-ar întruni” şi a făcut referire chiar la unele Sinoade Ecumenice care s-au întrunit şi în condiţiile în care unele biserici absentau de la lucrări.
Au fost abordate şi unele subiecte de natură practică: durata Sfântului şi Marelui Sinod şi formarea unui secretariat comun al Sinodului. Sanctitatea Sa a propus ca Sinodul Panortodox să se desfăşoare pe parcursul a cel puţin două săptămâni, iar lucrările acestuia să fie însoţite de manifestări religioase.
„Deci, fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi” (2 Cor. 13, 11) este versetul biblic cu care Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi-a încheiat cuvântul său.

Sanctitatea Voastră,
Preafericirile Voastre,
Înaltpreasfinţiile Voastre,
Preasfinţiile Voastre,
Dragi fraţi în Hristos,

Mai întâi mulţumim lui Dumnezeu pentru acest eveniment binecuvântat care ne permite să exprimăm coresponsabilitatea noastră pentru viaţa întregii Ortodoxii şi de a lucra împreună pentru întrunirea viitorului Sfânt şi Mare Sinod Ortodox.

Suntem recunoscători Sanctităţii Sale Patriarhului Ecumenic Bartolomeu pentru că ne-a invitat la această Sinaxă (Adunare) a întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe la Centrul ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy (Elveţia).

Apreciem, de asemenea, lucrarea pe care au realizat-o reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe la ultimele întâlniri ale Comisiei speciale pregătitoare şi în timpul Conferinţei preconciliare (a V-a), chiar dacă mai există încă probleme de clarificat sau de rezolvat privind forma finală a textelor.

Raportul introductiv al Patriarhului Ecumenic ne arată că pregătirea finală a Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox este o sarcină dificilă, dar nu imposibilă dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu şi lucrăm împreună cu mare responsabilitate.

Lumea întreagă a fost deja informată privind întrunirea Sfântului şi Marelui Sinod Ortodox în luna iunie din anul acesta, 2016.

Pe de altă parte, există unii teologi, monahi şi laici ortodocşi care consideră că un Sinod Panortodox nu este necesar în acest moment sau că acesta nu a fost suficient pregătit (deşi au trecut mai bine de 50 de ani de pregătire).

Pentru a sublinia necesitatea întrunirii viitorului Sfânt şi Mare Sinod, trebuie să amintim că sinodalitatea (conciliaritatea) este o regulă (normă) canonică a vieţii eclesiale în toate Bisericile Ortodoxe Autocefale. Astăzi, însă, sinodalitatea trebuie să devină, de asemenea, o regulă a Ortodoxiei la nivel universal, de întruniri sinodale periodice (la fiecare cinci, şapte sau zece ani). Din acest punct de vedere, trebuie să considerăm viitorul Sfânt şi Mare Sinod nu ca fiind un eveniment eshatologic (care precede sfârşitul lumii), ci un eveniment istoric important pentru a dezvolta practica sinodalităţii la nivel panortodox. Mai precis, viitorul Sinod Panortodox trebuie urmat în etape succesive de alte sinoade panortodoxe, pentru a discuta temele asupra cărora nu am ajuns acum la un consens sau alte teme noi legate de probleme actuale din viaţa Bisericii sau a societăţii, cum ar fi: viaţa familiei, viaţa parohiilor şi a mănăstirilor, confruntate cu fenomenul secularizării, problema migraţiei masive, cauzată mai ales de conflictele militare sau de criza economică, solidaritatea cu creştinii persecutaţi azi în lume şi alte teme majore referitoare la misiunea pastorală și socială a Bisericii în lume.

Deci, trebuie să avem o viziune pastorală dinamică asupra sinodalităţii, care se manifestă în etape succesive sau periodice la fiecare cinci, şapte sau zece ani, pentru binele întregii Ortodoxii.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române*


Centrul Ortodox al Patriarhiei Constantinopolului în Chambésy (Elveția), a început Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale. Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril s-a adresat cu o alocuțiune către participanții la ea.

La începutul discursului său Preafericitul Stăpân a menționat că fiecare întâlnire a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe este un eveniment care poartă o semnificație specială. Este o posibilitate de a face schimb de opinii, de pus în discuție problemele care ne frământă, de adoptat decizii coordonate pe marginea chestiunilor de importanță panortodoxă. Dar mai întâi de toate este o posibilitate de a simți din nou unitatea noastră, în special, când toți împreună ne împărtășim de la un Potir unic, încât noi toți suntem un Trup întru Hristos”, a menționat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, exprimându-și, de asemenea, recunoștința Sanctității Sale Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu, care a fost inițiatorul și organizatorul prezentei întâlniri.
Apoi Sanctitatea Sa a abordat în discursul său diverse aspecte ale pregătirii pentru Soborul Panortodox.

Adunându-ne împreună, noi conștientizăm cu claritate că Biserica noastră este Una și Sobornicească, că păstrarea și fortificarea unității ei este grija primordială, care stă la baza întregii noastre slujiri. Sfântul și Marele Sobor este chemat să devină o mărturie vizibilă, clară, convingătoare a unității Bisericii Ortodoxe și noi înțelegem cu toții că Soborul poate deveni atare doar în cazul în care el va oglindi o adevărată coeziune de concepții ale Bisericilor Ortodoxe Locale. Pentru dobândirea unei atare coeziuni trebuie ca noi cu toții să muncim susținut în perioada antesobornicească”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

În acest context Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a constatat cu satisfacție că „îngrijorarea de lipsa recunoașterii panortodoxe a Preafericitului Mitropolit Rostislav, Întâistătătorul Bisericii pământurilor Cehiei şi a Slovaciei, pe care de multe ori a exprimat-o atât Patriarhia Moscovei, cât și alte Biserici, a fost auzită și Preafericirea Sa este prezent azi în rândurile noastre, căpătând recunoașterea meritată din partea tuturor Bisericilor Locale”.

Vorbind despre problemele care împiedică coeziunea deplină de idei printre Bisericile Ortodoxe Locale, Patriarhul Chiril și-a exprimat regretul în legătură cu periclitarea comunicării dintre Patriarhia Antiohiei și cea a Ierusalimului. Refacerea acestei comunicări, conform convingerii Sanctității Sale, este o sarcină esențială în zilele noastre, când întreaga lume privește cu alarmă la evenimentele ce au loc în Orientul Apropiat, doar „anume de la comunitățile religioase din această regiune oamenii așteaptă, în primul rând, un model de coeziune, de hotărâre de a depăși toate distorsiunile”.

În timpul alocuțiunii sale Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a redat cu de-a amănuntul situația Bisericii în Ucraina. „Actualmente în mod forțat au fost răpite 30 de biserici, aparținând Bisericii Ortodoxe din Ucraina, încă 10 se află sub amenințarea atacurilor schismaticilor și naționaliștilor, care prezintă cele întâmplate ca fiind o trecere benevolă a credincioșilor la așa-numita patriarhie a Kievului”, a comunicat Preafericitul Stăpân. „De fapt, este o acaparare banditească, de raider: o serie de persoane care nu au nimic comun cu comunitatea organizează o adunare, apoi cu ajutorul puterii locale falsifică documentele statutare, acaparează biserica cu forța naționaliștilor-ostași, iar comunitatea bisericii împreună cu preotul este aruncată afară!”.

Întâistătătorul Bisericii Ruse și-a exprimat adânca îngrijorare în legătură cu acțiunile unor ierarhi ai Mitropoliei Constantinopolului, care, vizitând Ucraina, își manifestă susținerea față de schismatici în numele Sanctități Sale Patriarhul Constantinopolului și astfel creează ispite în rândul credincioșilor și al clerului din Ucraina.

Este cu neputință să ne imaginăm, a continuat Patriarhul Chiril, ca în Elveția, Grecia sau într-o altă țară europeană să poată veni în vreo biserică ortodoxă reprezentanții unei alte confesii și „să ia decizie că de acum înainte această biserică va aparține lor”. „Pe când în Ucraina această stare de lucruri e o realitate. Comunitățile Bisericii canonice, alungate din lăcașe, câștigă în toate instanțele de judecată, însă schismaticii și formațiunile lor semibanditești ignoră deciziile judecătorești”, cu durere a menționat Preafericitul Stăpân.

În calitate de pildă strigătoare la cer a urii naționaliștilor față de credincioșii Bisericii canonice în Ucraina, Patriarhul Chiril a adus situația din satul Pticia, regiunea Rovno, subliniind că adepții schismei „răspândesc răul, provocând în mod conștient conflictul interconfesional, scindează societatea ucraineană”.

Adineauri unul din părtașii lor a declarat în mod public: faptul că mitropolitul Onufrie aparține până în prezent Bisericii canonice se explică prin simplul motiv că nu s-a găsit o armă potrivită de tortură – un fier de călcat sau un aparat de sudură. Este îngrozitor să ne imaginăm ce s-ar putea întâmpla, dacă acești bandiți ar dobândi legalizarea canonică și ar intra în mediul nostru”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

Sanctitatea Sa și-a exprimat recunoștința față de Bisericile Locale surori – în special față de cea a Alexandriei, a Antiohiei, a Ierusalimului, a Serbiei, a Bulgariei și a Poloniei – pentru rugăciunile și susținerea Bisericii Ortodoxe din Ucraina. „Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irineu mi-a scris pe bună dreptate, referindu-se la schismaticii ucraineni: acești oameni aparțin Ortodoxiei doar prin denumire și „disprețul lor față de normele moralei creștine, hotărârea de a urî, a spune minciuni și de a vărsa sânge este o mărturie vie în acest sens”, a comunicat Întâistătătorul Bisericii Ruse. Pentru astfel de oameni există doar o singură cale în Biserică – prin pocăință. Noi suntem întrebați, de ce nu dorim să ne unim cu ei, ni se cere să începem un dialog aproape că de pe poziții egale. Dar ce fel de înțelegere poate exista între Hristos și Veliar?”

Poporul ortodox al Ucrainei susține ca și mai înainte Biserica canonică”, a mărturisit Sanctitatea Sa Patriarhul, povestind despre procesiunea care a strâns zeci de mii de credincioși de ziua sărbătoririi sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir. „Eu cred în viitorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina: credincioșii ei sunt uniți în osândirea schismei, iar violența și răutatea îi întăresc în nevoința lor de dragoste și credință”.

În continuare, Patriarhul Chiril a menționat în discursul său că procesul de pregătire a Soborului Panortodox s-a activizat simțitor. Sanctitatea Sa a stăruit asupra cauzelor nerespectării unui șir de însărcinări ale Sinaxei precedente a Întâistătătorilor în cadrul activității Comisiei speciale interortodoxe și a celei de-a cincea Adunări Panortodoxe antesobornicești, menționând, în special, importanța luării în considerare a pozițiilor tuturor Bisericilor Locale, care își îndeplinesc misiunea în diferite condiții. În acest context au fost pomenite unele propuneri, neauzite până în prezent, care au fost incluse în ultimii doi ani cu referire la temele ordinii de zi a Soborului Panortodox de un șir de Biserici Locale, inclusiv și de Bisericile Antiohiei, Ruse, Georgiei, Bulgariei, Serbiei. Întâistătătorul Bisericii Ruse și-a exprimat convingerea cu privire la necesitatea revizuirii proiectului documentului „Problema calendarului”, menționând că tema „unei determinări mai exacte a Paștelui” nu este actuală pentru Biserica Ortodoxă și poate doar trezi tulburări în rândul numeroșilor credincioși”.

O îngrijorare mare, conform spuselor Sanctității Sale, trezește proiectul documentului „Cu privire la impedimentele pentru căsătorie”, în care se conține doar o enumerare rigidă a impedimentelor canonice și nu este oglindită în nici un fel poziția Bisericii referitor la instituția familiei în lumea contemporană.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse consideră că una din cele mai importante direcții de activitate este tema „Autocefalia și modalitatea proclamării ei”, propunând să fie aprobat la Sobor acordul principal realizat deja la ședințele Comisiei interortodoxe pregătitoare cu privire la faptul că instituționalizarea unor noi Biserici autocefale trebuie să fie o lucrare la scară general-ortodoxă, care cere atingerea consensului de către toate Bisericile Ortodoxe Locale în fiecare caz în parte.

A fost subliniată, de asemenea, necesitatea cizelării proiectului documentului sobornicesc pe tema „Diaspora ortodoxă”.

Obiect de discuție desfășurată în alocuțiunea Sanctității Sale a fost și chestiunea cu privire la locul desfășurării Soborului, care a fost abordată mai înainte în adresarea Sanctității Sale Patriarhul Serbiei Irineu.

După cum vedem, mai rămân multe probleme care trebuie soluționate în comun, pentru a face posibilă convocarea Sfântului și Marelui Sobor al Bisericii Ortodoxe. Sunt sigur: cauza adevărată a faptului că multe documente rămân până în ziua de azi necoordonate – nu e în existența unor opinii diametral opuse ale diferitor Biserici, ci în ineficiența metodologiei de pregătire a Soborului”, a subliniat Sanctitatea sa Patriarhul Chiril. În legătură cu aceasta Sanctitatea Sa și-a împărtășit experiența cu privire la activitatea Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse în formatul unor discuții transparente, care permit fiecărui membru interesat al Bisericii să-și expună poziția.

Consider că anume astfel, în mod deschis, trebuie să se desfășoare în continuare pregătirea Soborului, în caz dacă suntem cu adevărat interesați în desfășurarea lui cu succes”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ruse, subliniind importanța publicării proiectelor documentelor sobornicești și depășirea deficitului de autenticitate a informației, care trezește suspiciuni la mulți credincioși.

Sunt convins că publicarea proiectelor documentelor sobornicești și posibilitatea unei discuții libere pe marginea lor nu doar că nu va împiedica desfășurarea Soborului, dar ne va demonstra nouă și întregii lumi caracterul cu adevărat sobornicesc al Bisericii noastre, contribuind la întărirea unității panortodoxe”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, chemând pe toți cei prezenți să se roage împreună Domnului pentru ajutor în munca comună întru binele Bisericii, pentru depășirea dificultăților care apar în calea desfășurării Soborului Panortodox.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii
***
Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe locale au început sub președinția Patriarhului Ecumenic, Bartolomeu, la Geneva. Sinaxa are loc cu ușile închise, în biserica Sfântul Pavel aparținând Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy. 
Trebuie menționat faptul că Patriarhul Antiohiei, Ioan, Arhiepiscopul Atenei, Ieronim și Mitropolitul Varșoviei, Sava lipsesc de la Sinaxă. 

În cele din urmă duminică, 24 ianuarie, va avea loc în biserică o împreunăslujire inter-ortodoxă, prezidată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. 
Serviciul de Presa al Patriarhiei Moscovei a publicat lista participanților la Sinaxa Bisericii Ortodoxe care se desfășoară la Geneva, Chambésy, și un scurt rezumat al zilei:

Pe 22 ianuarie 2016 a început la Centrul Ortodox al Patriarhiei Constantinopol de la Chambesy (Elvetia), reuniunea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe locale. Sub președinția Sanctității Sale, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, la sesiune participă: 

- Patriarhia de Constantinopol: consultanti ai președintelui: Mitropolitul Franței Emmanuel și Arhimandritul Bartolomeu (Samaras); Arhiepiscopul Americii, Dimitrios, Arhiepiscopul de Telmessos, Job 

- Patriarhia Alexandriei: Preafericitul Patriarh al Alexandriei, Teodor al II-lea; Mitropolitul Leontopolis-ului, Gabriel; Mitropolitul de Guineea, Georges 

- Patriarhia Antiohiei: Mitropolitul Insulelor Britanice și al Irlandei, Siluan; Mitropolitul Germaniei și al Europei centrale, Isaac; preotul Porfirie Gheorgi 

- Patriarhia Ierusalimului: Preafericitul Patriarh al Ierusalimului Teofil III; Arhiepiscopul de Anfidon, Nectaire; Arhidiaconul Euloge, F. Yangou 

- Patriarhia Moscovei: Preafericitul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii Kirill, Mitropolitul de Kiev și al întregii Ucraine, Onufrie; Mitropolitul de Volokolamsk,  Ilarion și protopopul Nicolae Balashov 

- Patriarhia Georgiei: Sanctitatea Sa, Preafericitul Catholicos-Patriarh al întregii Georgii, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, Ilia II; Mitropolitul de Zugdidi și Tsaishi, Gherasim; Mitropolitul Andrei de Gori și Ateni André; Protopopul George Zviadadzé 

- Biserica Ortodoxă Sârbă: Mitropolitul de Muntenegru și Littoral, Amfilohie; Episcopul de Backa, Irineu; preotul Vladimir Vranić 

- Patriarhia Română: Preafericitul Patriarh Daniel al României; Mitropolitul Europei Occidentale si Meridionale, Iosif; Mitropolitul Târgovistei, Nifon; Protopopul Ștefan Ababei 

- Patriarhia Bulgariei: Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit; Mitropolitul de Varna și Veliki, Preslav Ioan; Mitropolitul Serafim de Nevrokopi; Arhimandritul Gherasim; I. Dimitrov; Afanasov F.; D. Arnaudov

- Biserica Ciprului: Arhiepiscopul Hrisostom II al Noii Justiniane și Ciprului; Episcopul de Karpasia, Cristofor; diaconul Ciprian Kountouris 

- Biserica Greciei: Mitropolitul de Ilia, Germain; Mitropolitul de Peristerion, Hrisostom; Mitropolitul de Messinia, Hrisostom

- Biserica Albaniei: Preaferictul Arhiepiscop de Tirana și a toată Albania Anastasios; Mitropolitul de Gjirokastra, Dimitri; Mitropolitul de Korce, Ioan; diaconul Spiridon Topadza 

- Biserica Poloniei: Episcopul George de Siemiatycze 

- Biserica Ortodoxă a Cehiei și Slovaciei: Preafericitul Mitropolit al Cehiei și Slovaciei, Rostislav; Arhiepiscopul de Michalovce Košice-George; Arhiepiscopul de Praga, Michel; Arhimandritul Serafim (Šemiatovski)

Secretariatul este format din Metropolitul Elveției, Ieremia; Arhidiaconul Ioan Chryssavghis; V. Phidas; și K. Delikostandis (Patriarhia Constantinopolului). 

După rugăciunea comuna și începutul lucrărilor Adunării în biserica Sf. Paul, Sanctitatea Sa, Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, a pronunțat alocuțiunea de deschidere. Apoi, ceilalți Întâistătători și reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe locale au exprimat felicitările lor Adunării. 

Preafericitul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii, Chiril, în discursul său, a ridicat diferite probleme actuale privind relațiile inter-ortodoxe, și a abordat în detaliu probleme legate de pregătirea Consiliului Pan-Ortodoxe. În urma intervențiilor Întâistătătorilor Bisericilor locale, a avut loc un schimb de opinii cu privire la problemele ridicate. 

Sanctitatea Sa Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, printre altele, a salutat prezența la reuniune a Prefericirii Sale, Mitropolitul Kievului, Onufrie pe care, după cuvintele Sfinției Sale, toate Bisericile Ortodoxe îl recunosc ca singurul Întâistătător canonic al Bisericii Ortodoxe din Ucraina. 

La sfârșitul primei zile a lucrărilor de întâlnire au fost create comisii pentru stabilirea regulamentului și pregătirea documentului final al Adunării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu