joi, 28 ianuarie 2016

Comunicatul oficial al Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe. Rezumatul stirilor aparute pe tema lucrarilor de la Chambésy


La invitația Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy-Geneva între 21 și 28 ianuarie 2016. 

Au participat următoarii Întâistătători:

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu

Patriarhul Teodor al Alexandriei

Patriarhul Teofil al Ierusalimului

Patriarhul Kiril al Moscovei

Patriarhul Irinej al Serbiei

Patriarhul Daniel al României

Patriarhul Neofit al Bulgariei

Patriarhul Ilia al Georgiei

Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului

Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei

Arhiepiscopul Rastislav  al Cehiei și Slovaciei 

Următoarii Întâistătători nu au putut participa: 
 
Preafericirile Lor Patriarhul Ioan X, al Antiohiei si Mitropolitul Sava al Varșoviei și al întregii Polonii din motive de sănătate, iar Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade, Ieronim, din motive personale. Cu toate acestea, toți trei au fost reprezentați de delegații oficiale din partea Bisericilor lor.

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe s-au întâlnit pentru a finaliza textele pentru Sfântul și Marele Sinod. În cadrul Sinaxei, duminica, 24 ianuarie, Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica Stavropighie [a Patriarhiei Ecumenice] Sfântul Pavel. Cu Patriarhul Ecumenic, care a prezidat, Prea Fericirile lor și șefii delegațiilor Bisericilor Ortodoxe au conslujit în Sfânta Liturghie, cu excepția conducătorului delegației Patriarhiei Antiohiei.

În timpul Sianxei, ale cărei sesiuni au avut loc în duhul apostolic "ţinând adevărul, în iubire" (Ef. 4:15), în armonie și înțelegere, Întâistătătorii au  afirmat decizia lor de a convoca Sfântul și Marele Sinod. Acesta va avea loc la Academia Ortodoxă din Creta între 16 și 27 iunie 2016. În acest scop, Întâistătătorii invocă cu smerenie harul și binecuvântarea Sfintei Treimi și, în mod stăruitor, invită la rugăciune pliroma Bisericii, clericii și laicii, în perioada până la Sfântul și Marele Sinod și în timpul acestuia.

Temele aprobate oficial pentru examinare și adoptare de către Sfântul și Marele Sinod sunt:
Prin decizia Întâistătătorilor, toate documentele aprobate vor fi publicate.

De asemenea, Întâistătătorii au discutat și au definit înființarea unui Secretariat Pan-ortodox, regulamentul intern al Sinodului, participarea observatorilor eterodocși la deschiderea și la închiderea sesiunii, precum și costurile de buget pentru Sinod.

În plus, Întâistătătorii au exprimat sprijinul pentru creștinii persecutați în Orientul Mijlociu și preocuparea constantă pentru cei doi Mitropoliți, Paul Yazigi din Patriarhia Antiohiei și Gregorios Yohanna Ibrahim din Arhiepiscopia Sirio-iacobite, care au fost răpiți.

Discuțiilor Sinaxei s-au încheiat miercuri seara, pe 27 ianuarie 2016, prin de discursul de închidere a Sanctității Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

La Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice

Chambésy-Geneva, 27 ian 2016Sinaxa Primaţilor de Biserici Ortodoxe de la Centrul Ortodox de la Chambésy – Geneva, Elveția a ajuns la final. Lucrările întrunirii s-au încheiat miercuri, 27 ianuarie 2016, printr-o slujbă de Te Deum oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic.

Sfântul şi Marele Sinod va fi precedat de o sinaxă a Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe

După cum s-a hotărât în cadrul sinaxei, cu două zile înainte de începerea lucrărilor Sinodului Panortodox, Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe se vor întruni pentru a ratifica anumite aspecte fie din partea organizatorilor, fie în legătură cu anumite documente, a declarat pentru Radio TRINITAS Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon.

La lucrările Sinodului Panortodox nu vor participa observatori din cadrul altor culte creştine

Lucrările Sfântului şi Marelui Sinod se vor desfăşura în prezenţa exclusivă a delegaţiilor celor 14 Biserici Ortodoxe Autocefale. La Sinaxa de la Chambésy s-a hotărât însă ca la festivităţile de deschidere şi de încheiere ale sinodului să asiste şi reprezentanţi ai altor Biserici creştine.

Menţionăm că este vorba de numai câte un observator din partea Bisericilor Vechi-Orientale, din partea Bisericii Romano-Catolice, din partea Federaţiei Luterane Mondiale şi din partea Consiliului Mondial al Bisericilor. Din partea Bisericilor Vechi-Orientale amintim Biserica Coptă, Biserica Armeană, Biserica Etiopiană şi Biserica Siriano-Iacobită”, a explicat Mitropolitul Nifon.

Sinaxa Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe a avut loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy (Geneva) în perioada 22 – 27 ianuarie 2016.

În raportul său cu privire la Sinaxa Intâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din Chambésy, Patriarhia Moscovei aduce precizări asupra proiectelor de texte care trebuie prezentate spre aprobare Sinodului Pan-Ortodox.
"După completări și corecturi, proiectul de document "Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea de astăzi", a fost aprobat în unanimitate. Proiectul de decizie al Sinodului privind  tema "Taina Cununiei și impedimente", a fost semnat de către șefii delegațiilor tuturor Bisericilor Locale, cu excepția Bisericii Ortodoxe Georgiene și Bisericii Ortodoxe din Antiohia, a căror șefi ai delegațiilor au exprimat dezacordul lor în scris pe document. Delegația Patriarhiei Antiohiei, de asemenea, și-a exprimat dezacordul cu privire la textul regulamentul de lucru al Sinodului, semnat în numele altor delegații care au participat la Sinaxa".

Rezumatul articolelor precedente pe aceeași temă:

Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe au debutat vineri, 22 ianuarie 2016, în jurul orei 16:00 (ora României), la Geneva. Evenimentul are loc la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy în perioada 22 – 27 ianuarie 2016.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române este condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și compusă din: Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, Pr. Consilier patriarhal Michael Tiţa, Coordonatorul Sectorului de relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe, Pr. Prof. Viorel Ioniţă, Consilier patriarhal onorific, Pr. Consilier patriarhal Ştefan Ababei.

Patriarhul Ecumenic a vorbit despre temele care vor fi discutate la Sfântul şi Marele Sinod, teme care au fost stabilite la prima Conferinţă Panortodoxă Presinodală din anul 1976, şi anume:
  • Diaspora ortodoxă;
  • Autocefalia şi modul declarării acesteia;
  • Autonomia şi modul declarării acesteia;
  • Dipticele (Ordinea pomenirii Întâistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe n.r.);
  • Calendarul comun;
  • Impedimente la căsătorie;
  • Rânduielile bisericeşti privind postul;
  • Relaţiile Bisericilor Ortodoxe cu restul lumii creştine;
  • Ortodoxia şi mişcarea ecumenică;
  • Contribuţia Bisericilor Ortodoxe locale la promovarea idealurilor creştine ale păcii, libertăţii, frăţietăţii şi dragostei între popoare;


Sanctitatea Sa a arătat că anumite teme din cele 10 nu au avut o abordare unanimă în cadrul întâlnirilor Comisiei pentru Pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod ridicând întrebarea dacă în cadrul Sfântului şi Marelui Sinod se vor discuta cele 8 teme care au fost validate la nivel panortodox sau este necesară amânarea convocării sinodului până la atingerea acordului panortodox şi asupra celorlalte teme (autocefalia, dipticele şi problemele legate de căsătorie şi calendar).

Făcând referire la faptul că Sfântul şi Marele Sinod Panortodox, înainte să se întrunească, este numit de unii „apărători ai ortodoxiei” drept „sinod tâlhăresc”, Patriarhul Ecumenic se întreabă ce autoritate vor avea deciziile acestuia şi care vor fi urmările canonice în cazul nesupunerii faţă de aceste hotărâri. Patriarhul Constantinopolului a vorbit şi despre semnificaţia cuvintelor consens sau unanimitate.
Patriarhul Daniel:
- Viitorul Sinod Panortodox trebuie urmat în etape succesive de alte sinoade panortodoxe, pentru a discuta temele asupra cărora nu am ajuns acum la un consens sau alte teme noi legate de probleme actuale din viaţa Bisericii sau a societăţii.
Patriarhul Chiril:

- Tema „unei determinări mai exacte a Paștelui” nu este actuală pentru Biserica Ortodoxă și "poate trezi doar tulburări în rândul numeroșilor credincioși

- O îngrijorare mare, conform spuselor Sanctității Sale, trezește proiectul documentului „Cu privire la impedimentele pentru căsătorie”, în care se conține doar o enumerare rigidă a impedimentelor canonice și nu este oglindită în nici un fel poziția Bisericii referitor la instituția familiei în lumea contemporană.

- Una din cele mai importante direcții de activitate este tema „Autocefalia și modalitatea proclamării ei”, propunând să fie aprobat la Sobor acordul principal realizat deja la ședințele Comisiei interortodoxe pregătitoare cu privire la faptul că instituționalizarea unor noi Biserici autocefale trebuie să fie o lucrare la scară general-ortodoxă, care cere atingerea consensului de către toate Bisericile Ortodoxe Locale în fiecare caz în parte.

- A fost subliniată, de asemenea, necesitatea cizelării proiectului documentului sobornicesc pe tema „Diaspora ortodoxă”. 

- Sanctitatea Sa și-a împărtășit experiența cu privire la activitatea Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse în formatul unor discuții transparente, care permit fiecărui membru interesat al Bisericii să-și expună poziția.Sunt convins că publicarea proiectelor documentelor sobornicești și posibilitatea unei discuții libere pe marginea lor nu doar că nu va împiedica desfășurarea Soborului, dar ne va demonstra nouă și întregii lumi caracterul cu adevărat sobornicesc al Bisericii noastre, contribuind la întărirea unității panortodoxe
***

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale, participanţi la Sinaxa ce se desfăşoară la Chambésy – Geneva, au oficiat duminică, 24 ianuarie 2016, Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Apostol Pavel a Centrului Ortodox al Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, Elveția.
Patrairhul Daniel: "Acest viitor sinod nu este ultimul, nu este un sinod eshatologic, care precede sfârşitul lumii, ci un început bun pentru alte sinoade odată la 5, 7 sau 10 ani, pentru că au apărut probleme noi".
S-a instituit unui comitet de redactare pentru regulamentul de desfăşurare a Sfântului şi Marelui Sinod, comitet din care face parte şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal. 


A fost adoptat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sinodului Panortodox. Acest regulamentul cuprinde 16 articole şi se ocupă mai întâi de definiţia Sfântului şi Marelui Sinod apoi de structura lui, de atribuţiile preşedintelui şi multe alte aspecte practice din punctul de vedere al invitaţiilor care se vor face către celelalte Biserici creştine şi organizaţii internaţionale.
Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu al Constantinopolului l-a primit la reşedinţa Sa din Chambésy, pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României pe 25 ianuarie 2016.
Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe prezenţi în aceste zile la Chambésy – Geneva, au vizitat marţi, 26 ianuarie 2016, Institutul Ecumenic de la Bossey. În seara zilei de marţi, Secretarul General al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, a organizat o cină festivă pentru participanţi la Sinaxa Panortodoxă. La invitaţia Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, Patriarhul României a adresat un cuvânt în deschiderea recepţiei.
Concluziile sinaxei vor fi validate, în cursul zilei de 27 ianuarie 2016, de către Întâistătătorii şi reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe locale, urmând ca ulterior să fie făcute publice.
Cu o zi înainte de începerea lucrărilor sinodului, în Duminica Rusaliilor (19 iunie 2016), Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe vor coliturghisi pentru a oferi lumii o mărturie a unităţii şi fraternităţii Ortodoxiei universale.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal, spune că temele aprobate sunt: diaspora ortodoxă; modul de acordare şi proclamare a autonomiei unei Biserici locale; importanţa postului şi respectarea lui astăzi; relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine, deci cu celelalte Biserici şi confesiuni creştine şi misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană.

Biserica Ortodoxă Rusă nu intenționează să renunțe la utilizarea calendarul iulian și să treacă la noul calendar (gregorian). Această problemă, a sincronizării calendarelor, este scoasă din ordinea de zi a Sinodului Pan-Ortodox.

La Academia Ortodoxă din Creta, Kolymbari, aproape de Cana (Chania), va avea loc Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, intre 16 și 27 iunie 2016. In Duminica Rusaliilor va avea loc coliturghisirea solemnă a Întâistătătorilor și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe, prezidată de Patriarhul Ecumenic în Catedrala Mitropolitană Sfântul Mina
din Heraklion.
Kolymbari si Chania in insula Creta, Grecia
Academia Ortodoxă din Creta, Kolymbari
Aerial photo of Saint Minas (Νο 1), the Heraklion Cahedral ,
the older and "small" Saint Mina (Νο 2) and Agia Aikaterini(Νο 3)
Catedrala Sf. Mina - exterior
Biserica Sf. Mina - interior

Bis. Sf. Mina - interior

În perioada 22-27 ianuarie, la Centrul Ecumenic al Patriarhiei Constantinopolului de la Chambésy (lângă Geneva, Elveţia), a avut loc Sinaxa întâi-stătătorilor Bisericilor Autocefale, în vederea pregătirii Marelui Sinod Panortodox, programat pentru luna iunie 2016. Fiecare patriarh arhiepiscop sau mitropolit primat a fost însoţit de câte alţi 2 ierarhi sau consilieri. Patriarhia Antiohiei, Biserica Eladei şi cea a Poloniei au fost reprezentate de delegaţi ai întâi-stătătorilor lor, care nu au putut fi prezenţi. În mod deosebit a fost remarcată prezenţa PF Rostislav, mitropolit al Cehiei şi Slovaciei, care abia recent a fost recunoscut de Patriarhia Constantinopolului.

Şedinţa a fost deschisă de patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, după care a luat cuvântul fiecare întâi-stătător sau delegat, în ordinea dipticelor. Preşedintele şedinţei, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, a salutat pe toţi participanţii, după care a vorbit despre importanţa convocării Marelui Sinod Panortodox şi a rugat pe toţi membrii Sinaxei să contribuie la stabilirea ordinii de zi a Sinodului, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a şedinţelor Marelui Sinod.

În luarea de cuvântul a patriarhului Chiril s-a vorbit despre problemele care împiedică organizarea a Sinodului. Printre acestea s-au enumerat problema Bisericii Ucrainei, care este asaltată de grupări schismatice susţinute tacit de unii ierarhi ai Patriarhiei Ecumenice, dar şi conflictul dintre Patriarhia Antiohiei şi cea a Ierusalimului din cauza eparhiei Qatarului. De asemenea, patriarhul Chiril a amintit de conflictul politic dintre Rusia şi Turcia, care ar împiedica participarea ierarhilor ruşi la Sinod, dacă acesta ar avea loc în Istanbul, aşa cum a fost programat iniţial. Mai mult decât atât, diferiţi ierarhi, teologi şi laici ortodocşi din toată lumea consideră că un astfel de Sinod trebuie organizat într-o ţară ortodoxă. În final, patriarhul Chiril a propus ca toate documentele sinodale să fie supuse unei dezbateri publice, aşa cum practică Biserica Rusă cu documentele elaborate de Adunarea Intersobornicească.

La rândul său, patriarhul Daniel a subliniat importanţa convocării Sinodului şi a dezvoltării principiului sinodalităţii la nivel panortodox. Preafericirea Sa a propus ca astfel de sinoade să fie organizate cu regularitate la 5, 7 sau 10 ani – idee care a fost receptată cu mult entuziasm de mulţi teologi ortodocşi.

Tot în şedinţa de deschidere s-a discutat despre oportunitatea invitării la Sinod a unor observatori eterodocşi, în special romano-catolici, având în vedere că şi ortodocşii au participat ca observatori la Conciliul II Vatican.

Duminică, pe 24 ianuarie, în Biserica Sfântul Pavel a Centrului Ecumenic de la Chambésy a avut loc o Liturghie solemnă a întâi-stătătorilor, care a subliniat unitatea şi frăţietatea tuturor ortodocşilor.

În următoarele zile s-au purtat discuţii mai concrete pe marginea regulamentului şi a ordinei de zi, iar în concluzie s-a hotărât:

1. Marele Sinod Panortodox nu se va organiza la Istanbul, în Biserica Sfintei Irina, aşa cum se stabilise anterior, ci la Academia Ortodoxă din Kolymbari, de pe insula Creta. La organizarea Sinodului trebuie să contribuie toate Bisericile Autocefale.

2. Sinodul va începe printr-o Liturghie solemnă la Biserica Sfântul Mina din Heraklion, capitala administrativă a insulei Creta, în ziua Cincizecimii, pe data de 16 iunie 2016, iar lucrările Sinodului vor continua până pe data de 27 iunie.

3. S-a stabilit un regulament de funcţionare a Sinodului, alcătuit din 16 puncte, care va asigura buna funcţionare a şedinţelor şi dezbaterilor. S-au purtat discuţii pe marginea „principiului consensului”, stabilit la Sinaxa anterioară din martie 2014. Patriarhul Bartolomeu a propus că, dacă o singură Biserică Autocefală nu aprobă un subiect, poziţia acesteia să fie consemnată în procesul verbal, dar documentul să fie considerat aprobat. Biserica Rusă şi cea a Georgiei insistă însă pe ideea unui „consens absolut”.

4. S-au exclus de pe ordinea de zi trei subiecte ale agendei iniţiale: dipticele, modul de proclamare şi recunoaştere a autocefaliei şi problema calendarului. Acestea necesită dezbateri suplimentare şi vor fi analizate la o şedinţă ulterioară a Sinodului. Au rămas în vigoare celelalte subiecte care au fost dezbătute la această Sinaxă: organizarea diasporei, proclamarea şi recunoaşterea autonomiei, probleme legate de căsătoria, postul în condiţiile actuale, relaţiile Bisericii Ortodoxe cu alte confesiuni şi misiunea ortodoxă în lume.

5. În scurt timp, documentele elaborate de comisii şi finalizate la această Sinaxă vor fi publicate, iar de reacţiile avizate pe marginea lor se va ţine seama la şedinţele Sinodului.

***

În paralel cu această Sinaxă diferiţi clerici, teologi şi simpli laici din Biserica Ortodoxă semnează petiţii care să împiedică organizarea acestui Sinod Panortodox. Unii îl consideră pur şi simplu inutil, iar alţii văd în el un pas pregătitor pentru sfârşitul lumii. Am încercat să urmăresc abordarea celor se împotrivesc acestui Sinod şi în afară de sperietori anti-ecumeniste ieftine n-am văzut nici un argument serios, mai ales că principiul consensului exclude careva reforme radicale în Ortodoxie. Nimic special la acest Sinod nu se poate întâmpla!

Tot pe linia şovinistă s-au plasat şi majoritatea ierarhilor din Ucraina, care doreau să se întâlnească tot în aceste zile la un sobor arhieresc, pentru a cere Marelui Sobor Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse să nu participe la Sinodul Panortodox. Însă soborul de la Kiev nu a avut loc, pentru că „patriarhul Kiril l-a rugat pe mitropolitul Onufrie al Kievului să-l însoţească la Sinaxa de la Geneva”. Astfel devine clar că ierarhii Biserici Ruse, printre care vor fi şi câţiva ucraineni, vor participa la Sinodul din Creta.

În zilele următoare va avea loc Soborul Arhieresc al Bisericii Ruse care va stabili probabil şi componenţa nominală a delegaţiei din 24 de ierarhi la Sinodul Panortodox. Acelaşi lucru îl vor face în curând şi celelalte Sinoade ale Bisericilor Autocefale.

Unii analişti nu exclud şi scenariul boicotului din partea ruşilor a Sinodului din Creta, pe motiv că acesta ar putea să aducă la schisme interne în sânul Patriarhiei Moscovei. În cazul acesta, implicarea activă a patriarhului Kiril la Sinaxa de la Chambésy ar fi un argument în plus că „ruşii au vrut, dar n-au putut”…

Materialul a fost alcătuit după diverse surse precum: romfea.gr, basilica.ro, patriarchia.ru, ş.a.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu