joi, 11 iunie 2009

Traditia Bisericii Ortodoxe

http://www.danionvasile.ro/blog/2009/06/10/cenzurareacultului/
În Catehismul ortodox se afirmă că „Biserica e păzitoarea, tâlcuitoarea şi propovăduitoarea fără greş a Descoperirii dumnezeieşti şi, prin aceasta, a Tradiţiei”. Apoi se arată care sunt izvoarele Sfintei Tradiţii: „Conţinutul Sfintei Tradiţii, adică al Tradiţiei apostolice, a fost fixat de Biserică în opt izvoare şi anume:

1. Simbolurile de credinţă (…)
2. Cele 85 de canoane apostolice;
3. Definiţiile dogmatice şi canoanele celor 7 Sinoade Ecumenice şi ale celor 9 Sinoade particulare (aprobate de Sinodul Trulan);
4. Mărturisirile de credinţă ale martirilor;
5. Scrierile Sfinţilor Părinţi;
6. Cărţile de slujbă ale Bisericii şi
7. Mărturiile istorice şi arheologice referitoare la credinţa creştină apostolică.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu