miercuri, 21 februarie 2018

Părintele Efrem Katunakiotul: "când Dumnezeu va vedea dispoziția ta, râvna ta, că Îl cauți cu rugăciunea, atunci vei vedea ce sunt cele duhovnicești, bunătățile cele negrăite"


 Considerat unul din cei mai mari părinţi aghioriţi ai secolului trecut, părintele Efrem Katounakiotul (1912 – 1998) a fost ucenicul lui Gheron Iosif Isihastul. Spre deosebire de ceilalţi ucenici ai lui Gheron Iosif care au preluat conducerea unei mănăstiri aghiorite, părintele Efrem a ales isihia, rămânând retras în pustia Katounakiei.

În decembrie 2013 a apărut știrea că mai mulți părinți cuvioși contemporani vor fi cât de curând proslăviți oficial de către Patriarhia Ecumenică. Între aceștia se numără și Bătrânul Efrem Katunakiotul. – LDEste cu adevărat trist faptul că marea comoară pe care am primit-o de la Sfântul Botez, adică înfierea (de către Dumnezeu) și pe care am dobândit-o de la Apostoli, o nesocotim. Si de aceea, cu ușurință lenevim, cu ușurință devenim nepăsători, cu ușurință disprețuim, și într-un cuvânt, cu ușurință cădem. Fericit este acela care a primit harul și a murit cu el! Mai fericit este acela care a trăit, l-a sporit, l-a înmulțit și apoi a adormit! 

Micuțo! Spune rugăciunea (joc de cuvinte în lb. gr.). Să stabilești o oră, ziua sau noaptea și să rostești rugăciunea! Cuvânt cu cuvânt și să o pătrunzi cu mintea! 
Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă!
Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! 
Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! 
Așa să spui rugăciunea! Si cu vremea, după măsura curăției tale și după măsura râvnei tale, primul lucru pe care-l vrei afla este bucuria! Bucuria îți va da mai multă dispoziție pentru a rosti mai des rugăciunea, iar rugăciunea îți va da bucurie mai multă și mai mare. Înlăuntrul tău va licări o altă bucurie, care până acum nu ai cunoscut-o, o altă strălucire, o altă frumusețe, o altă dulceață, o altă stare de bine. Vei vedea natura toată scăldată într-o frumusețe, într-o dulceață, vei vedea toată firea, toată creația Dumnezeului Celui nevăzut. Iar acestea nu sunt nimic, sunt mărunte, o pietricică în prundiș... Sunt altele mult mai mari, pe care le vei simți rostind rugăciunea! Atunci vei avea un alt orizont duhovnicesc, o altă hrană duhovnicească, un alt veșmânt duhovnicesc, pe care acum nici măcar nu-l poți concepe. Când Dumnezeu va vedea dispoziția ta, râvna ta, că Îl cauți pe Dumnezeu cu rugăciunea, atunci vei vedea ce sunt cele duhovnicești, bunătățile cele negrăite, ce este acel Paradis, pe care de aici, din această viață îl presimți, îl preguști, îl întrezărești. Incă de aici întrezărim bunătățile veșnice. Si ne va da multă râvnă, pentru a-L sluji mai mult pe Hristos.

Rugăciunea inimii rostită de Părintele Efrem Katunakiotul
O cântare minunată de la Muntele Athos despre cum să ne însușim Rugăciunea „Rugați-vă neîncetat” (1 Tes. 5: 17) : 

„DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU,

 MILUIEȘTE-MĂ PE MINE PĂCĂTOSUL” 


Am ieșit de sub Faraon, 
Din robia Egiptului, 
Sub călăuzirea lui Moise, 
Am ajuns la Sinai. 

Oh! Cât aș vrea să urc pe Muntele Sinai! 
Pe vârful cel sfânt să ajung 
și să rostesc Rugăciunea! 

Urcușul este greu, Dumnezeul meu,
dă-mi răbdare, îndurare și putere
să dobândesc și eu Sfânta Rugăciune. 

Întâi, supunerea și ascultarea
Scriptura, și chilia și Sfânta Tăcere,
toate întăresc Rugăciunea.

Ca să ajungi să spui rugăciunea 
e nevoie să alungi toată grija cea lumească 
din mintea și inima ta. 

La început, rostește rugăciunea cu gura, 
și după o vreme va coborî 
singură în inimă. 

Să lăsați atenția asupra cuvintelor rugăciunii,
căci dacă îți imaginezi ceva, 
apare pericolul înșelării. 

Rugăciunea tare îl mânie pe vrăjmaș, 
și astfel să nu te temi și nu fi surprins,
dacă te va ataca. 

Și când pomul Rugăciunii, 
Va rodi fructele cele mai dulci, 
Nici nu-ți poți închipui 
ce miere dumnezeiască este aceasta! 

Nu-mi cere să-ți spun 
cum lucrează rugăciunea, 
Nu pot spune în cuvinte, 
este o taină dumnezeiască. 

Când vezi că rugăciunea 
lucrează în lăuntrul tău, 
păzește-o cu multă smerenie!

Preacuvioase Părintele meu, 
Moise al inimii mele, 
Veniți și blagosloviți 
să dobândesc rugăciunea! 

Maica Domnului, 
Stareța noastră cea tainică, 
Blagoslovește pe monahi, 
și le dăruie rugăciunea neîncetată! 

Să urc Sinaiul, o, ce mult mi-aș dori!
Pe vârful cel sfânt să ajung,
și să dobândesc Rugăciunea inimii!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu