miercuri, 31 martie 2010

Michel Evdokimov : Reactie cu privire la apelul de unitate si demnitate romaneascaApelul la unitate si demnitate romaneasca a Bisericii Ortodoxe Romane nu va lipsi de a face ca cei care iubesc profund aceasta biserica sa cada in mahnire si consternare. Ea invita ortodocsii care traiesc in tari exterioare Bisericii-mame sa reflecteze asupra statutului lor de ortodocsi: Romanii in jurisdictia de la Bucuresti, rusii in cea de la Moscova, serbii in cea de la Belgrad. Nimic asupra francezilor, ca si cum ei ar fi inexisteniti, in timp ce ei vor reprezenta in anii ce vor veni marele potential al ortodoxiei in Franta, cu cresterea tinerelor generatii. Acest apel aduce mahnire deoarece el revine la o ecleziologie nascuta in secolul XIX odata cu considerarea nationalitatilor (Biserica Ortodoxa Romana a primit autocefalia in 1889). O astfel de ecleziologie instaureaza o confuizie intre Biserica si nationalitate, iar tendinta nationalista care rezulta, a fost cu severitate condamnata printr-un consiliu al patriarhilor orientali in 1872 sub numele de etnofiletism. Riscul etnofiletismului este de a pune jurisdictiile in concurenta unele cu altele. Concurenta datorata vechimii, bogatiei mostenite, a numarului mare de fideli etc. Aceste consideratii pur umane nu tin in fata Potirului unde Trupul Domnului este acelasi in cea mai umila parohie, precum si in cea mai mare catedrala din lume. Sa ne amintim ca in primul mileniu primele biserici crestine traiau in organizarea pentarhiei si unde patriarhii gerau vaste ansamble teritoriale ingloband popoare, culturi si limbi de o vasta diversitate.

Este normal sa ne amintim ca fiecare biserica autocefala are dreptul de a "pastori propria diaspora" dar sa nu ne incredem in acest termen, avand in vedere inradacinarea tinerelor generatii in tara, caci notiunea de diaspora poate sa se evapore, - la fel si ca, fiecare apartine unei eparhii - acceptand ca aceste poate sa o schimbe datorita demenajarilor! Daca cei care nu sunt romani si bat la usa, vor fi ei primiti? Si daca romanii nu au parohii romanesti apropiate vor fi ei primiti intr-o alta eparhie, sau se vor pierde in natura? Biserica Ortodoxa Romana se gandeste ea la ortodoxie in termeni de universalitate sau simpla "romanitate"? Este ea gata impreuna cu fratii sai de credinta sa caute sa traiasca Tainele Bisericii in conformitate cu canoanele [regulile n.t.] pe care si le-a dat, si pe care episcopul Kallistos Ware le descrie: " Multi dintre noi ar vrea sa vada in fiecare tara din Occident o singura Biserica locala ingloband toti ortodocsii intr-o organizatie unificata: parohiile ar putea prezerva calitatile lor etnice si dorite, dar toate sa recunoasca aceiasi ierarhie locala si toti ierarhii fiecarei tari sa fie alaturi unii langa altii intr-un singur sinod" (Ortodoxia, DDB, p. 227).

Este utopic sa credem ca o Biserica poate, ea singura sa se ocupe de toti cetatenii de origine straina. Universalitatea in ortodoxie n-ar putea fi traita in dimensiunea sa geografica ci, cum o indica etimologic "dupa un tot" sau acest "tot", care este dat in profunzime in sanul unei Biserici locale. Altfel, aceasta universalitate nu poate sa mentina juxtapunerea anticanonica a jurisdictiilor pe un acelasi teritoriu. Cu siguranta trebuie sa dam slava sinodului pentru organizarea parohiilor, care se creeaza in strainatate. Dar aici inca Biserica Romana, ca de altfel si celelalte Biserici din pacate, se ocupa doar de ea, neacordand prea multa atentie celorlalte. In loc de a crea micro-parohii, n-ar fi mai judicios sa ne gandim sa asamblam fortele ortodoxe intr-un oras, sau intr-o regiune, pentru a trai mai degraba in uniune decat in inchisoarea etnicitatii? Cu privire la acest fapt episcopul Kallistos Ware scria ca "este vital sa recrutam viitorul cler printre tinerii ortodocsi nascuti si formati in Occident, decat sa-i importam deja formati in tarile de origine. Este de asemenea important ca limba locala (franceza, engleza, germana ...) sa fie utilizata cu precadere in slujbe . Fara aceasta, tinerii vor pleca, se vor simti straini intr-o Biserica care pare sa se ocupe de a mentine limba si cultura tarii de origine, in loc sa transmita credinta crestina. Din pacate autoritatile ortodoxe in occident ingrijindu-se mai degraba sa pastreze mostenirea lor nationala, au fost lente in a stabili limba locala, timpuriu, in slujbe"(op. cit. , p. 239). Trebuie recunoscut ca este sub impulsul primilor emiganti rusi , in jurul PS Euloge, de pe strada Daru, sau din jurisdictia moscovita, ca slujbele in franceza, au putut fi oficiate in anii care au urmat razboiului.

Un vast program pastoral este deci propus aici. Dar de ce se face apel la "demnitate" romaneasca? Despre ce este vorba? Pe de alta parte cine vine aici sa faca aceste "cercetari de umbra canonica"?

Apelul face dovada unei absente de preocupare paterna fata de ortodocsi care, in diversitatea lor etnica, sunt adusi sa imparta viata spirituala la intalniri fratesti, grupuri de reflectie biblica sau altele. Pentru a coordona anumite dintre activitatile lor a fost creeat Comitetul Interepiscopal Ortodox, devenit mai apoit Adunarea Episcopilor Ortodocsi din Franta (AEOF). Aceasta AEOF trebuie sustinuta de toti cei care spera sa se nasca in Franta o Biserica Ortodoxa unificata. Libertatea sa de actiune este din pacate limitata, deoarece ea ii este acordata de Bisericile-mama cu parcimonie [economie asupra lucrurilor marunte n.t.]. Ori timpurile evolueaza, schimburile de populatie devenite inevitabil prin voiaje, comunicatii, deplasari profesionale, interzic unei anumite etnii de a trai inchsia aspura ei insisi, cum a fost cazul in trecut. Episcopul Kallistos Ware face astfel aluzie:"In aceste ultime zece secole nationalismul a otravit ortodoxia. Dar pe de alta parte, simbioza intre Biserica si popor a fost extrem de benefica si crestinismul a devenit la slavi religia intregului popor, o religie populara in sensul profund al termenului"(id. p. 102). Deschiderea spre universalitate trebuie doar luata in consideratie pentru a prezerva comoara traditiilor populare, acumulate de-a lungul secolelor, si la care face aluzie episcopul Kallistos. O etnie, redusa la ea insasi, nu este in masura sa reziste la globalizarea spiritelor.

Sa notam in incheiere ca apelul sinodului ramane mut in starea de dialog inter-ortodox, asupra dialogului inter-confesional, ca si cel al Bisericii in lumea actuala.

Evenimentele secolului XX, unele tragice, au constrans Bisericle-mama sa iasa din izolarea lor seculara. Aceasta dispersie nu este intamplatoare, nici dramatica, ea corespunde unui timp istoric care apartine lui Dumnezeu. Trebuie sa regasim si sa punem in practica sensul de colegialitate, sensul de colaborare, in serviciul Celui care este Stapanul unic al Bisericii si care ne aduce impreuna spre Imparatie.

Michel Evdokimov


************

RÉACTION À L’APPEL À L’UNITÉ ET À LA DIGNITÉ ROUMAINE

DE L’EGLISE ORTHODOXE DE ROUMANIEL’Appel à l’unité et à la dignité roumaine de l’Eglise orthodoxe de Roumanie ne manquera pas de plonger ceux qui aiment profondément cette Eglise dans l’affliction, voire dans la consternation. Elle invite les orthodoxes vivant dans des pays extérieurs aux Eglises-mères à réfléchir sur leur statut d’orthodoxes : les Roumains dans la juridiction de Bucarest, les Russes dans celle de Moscou, les Serbes dans celle de Belgrade. Rien sur les Français, comme s’ils étaient inexistants, alors qu’ils représenteront dans les années à venir le gros potentiel de l’orthodoxie en France avec la montée des jeunes générations. Cet appel est affligeant, car il revient à une ecclésiologie née au XIXe siècle avec l’éveil des nationalités (l’Eglise roumaine a reçu son autocéphalie en 1885). Pareille ecclésiologie instaure une confusion entre l’Eglise et la nationalité, et la tendance nationaliste qui en découle fut sévèrement condamnée par un concile des patriarches orientaux en 1872 sous le nom d’ethno-phylétisme. Le risque de l’ethno-phylétisme est de mettre les juridictions en situation de concurrence les unes avec les autres. Concurrence due à l’ancienneté, à la richesse de son héritage, au nombre plus grand de fidèles, etc. Ces considérations, purement humaines, ne tiennent pas devant le calice où le corps du Christ est le même dans la plus humble paroisse comme dans la plus grande cathédrale au monde. Rappelons que pendant le premier millénaire, les Eglises chrétiennes vivaient dans l’organisation de la pentarchie, dont les patriarcats géraient de vastes ensembles de territoires englobant des peuples, des cultures, des langues, d’une grande diversité.
Il est normal de rappeler que chaque Eglise autocéphale a le droit de « paître sa propre diaspora » - méfions-nous toutefois de ce terme, avec l’enracinement des jeunes générations dans le pays, la notion de diaspora peut vite s’évaporer -, de même que chacun doit appartenir à un diocèse – en acceptant que celui-ci peut changer selon les aléas des déménagements ! Si des non- Roumains frappent à la porte, seront-ils accueillis ? Et si des Roumains n’ont pas de paroisse roumaine à proximité, vont-ils s’agréger à un autre diocèse, ou s’évanouir dans la nature ? L’Eglise roumaine pense-t-elle l’orthodoxie en termes d’universalité ou de simple roumanité ? Est-elle prête, avec ses frères dans la foi, à chercher des ouvertures pour vivre le mystère de l’Eglise en conformité avec les canons qu’elle s’est donné et que décrit ainsi l’évêque Kallistos Ware : « Beaucoup d’entre nous aimeraient voir dans chaque pays d’Occident une seule Eglise locale englobant tous les orthodoxes dans une organisation unifiée : les paroisses pourraient préserver leur caractère ethnique si elles le désiraient, mais toutes reconnaîtraient le même hiérarque local et tous les hiérarques de chaque pays siègeraient les uns aux côtés des autres en un seul synode » (L’orthodoxie, DDB, p. 227).

Il est utopique de croire qu’une Eglise peut, à elle seule, prendre en charge tous ses ressortissants à l’étranger. La catholicité, en orthodoxie, ne saurait être vécue dans sa dimension géographique mais, comme l’indique l’étymologie, « selon le tout », où ce « tout » est donné dans la profondeur au sein d’une Eglise locale. Sinon cet universalisme ne peut que maintenir la juxtaposition anti-canonique des juridictions sur un même territoire. Il faut certes rendre grâce au synode pour l’organisation de paroisses qui se créent à l’étranger. Mais ici encore l’Eglise roumaine, comme les autres Eglises malheureusement, fait cavalier seul. Plutôt que de créer des micro-paroisses, ne serait-il pas judicieux de réfléchir à la façon de rassembler les forces orthodoxes d’une ville, ou d’une région donnée, pour un vivre ensemble dans l’union plutôt que dans le cloisonnement ethnique ? A ce propos, l’évêque Kallistos Ware écrit qu’ « il est vital de recruter le futur clergé parmi les jeunes orthodoxes nés et formés en Occident, plutôt que de les importer déjà formés dans le pays d’origine. Il est encore plus important que la langue locale (français, anglais, allemand...) soit largement utilisée dans les offices. Sans cela les jeunes vont s’en aller, se sentant étrangers à une Eglise qui semble plus se préoccuper de maintenir la langue et la culture du pays d’origine que de prêcher la foi chrétienne. Malheureusement les autorités orthodoxes en Occident, soucieuses de préserver leur héritage national, ont été généralement lentes à établir la langue locale vernaculaire dans les offices » (op. cit., p. 239). Il faut reconnaître que c’est sous l’impulsion des premiers émigrés russes, autour de Mgr Euloge, de la rue Daru, ou de la juridiction de Moscou, que des offices en français ont pu être célébrés dans les années qui ont précédé la guerre.

Un vaste programme pastoral est donc ici proposé. Mais pourquoi faire appel à la « dignité » roumaine ? De quoi est-il question ? Par ailleurs que viennent faire ici ces « chercheurs d’ombres canoniques»?

L’appel fait preuve d’une absence de sollicitude paternelle envers les orthodoxes qui, dans leur diversité ethnique, sont amenés à un partage de la vie sacramentelle, à des rencontres fraternelles, à des groupes de réflexion biblique ou autres. Pour coordonner certaines de leurs activités a été créé le Comité interépiscopal orthodoxe, devenu ensuite Assemblée des évêques orthodoxes en France. Cette AEOF doit être soutenue par tous ceux qui espèrent voir naître en France une Eglise orthodoxe enfin unifiée. Sa liberté de manœuvre est malheureusement limitée, car elle lui est accordée par les Eglises-mères avec parcimonie. Or les temps évoluent, les brassages de populations rendus inévitables par les voyages, les communications, les mobilités professionnelles, interdisent à une quelconque ethnie de vivre repliée sur elle-même comme ce fut le cas dans le passé. L’évêque Kallistos Ware y fait allusion : « Ces dix derniers siècles, le nationalisme a empoisonné l’orthodoxie. Mais d’autre part, la symbiose de l’Eglise et du peuple a été extrêmement bénéfique, et le christianisme est devenu chez les Slaves la religion de tout le peuple, une religion populaire, au sens profond du terme.» (id., p. 102). L’ouverture à l’universel doit justement être prise en compte pour préserver les trésors des traditions populaires, accumulées au fil des siècles, auxquelles fait allusion l’évêque Kallistos. Une ethnie, réduite à elle-même, n’est pas en mesure de résister à la globalisation des esprits.

Notons pour terminer que l’appel du synode reste muet sur l’état du dialogue inter-orthodoxe, sur celui du dialogue inter-confessionnel, comme sur celui de l’Eglise dans le monde actuel.

Les événements du XXe siècle, parfois tragiques, ont contraint les Eglises-mères à sortir de leur isolement séculaire. Cette dispersion n’est pas fortuite, ni dramatique, elle correspond à un temps de l’histoire qui appartient à Dieu. Nous avons à retrouver et mettre en pratique le sens de la collégialité, le sens de la collaboration au service de Celui qui est le chef unique de l’Eglise une pour nous mener ensemble vers le Royaume.

Michel Evdokimov

Sursa: Orthodoxie.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu