vineri, 3 noiembrie 2017

Marius Iordăchioaia - lasă viața ta Iubirii...


Dragostea în care cred:  ce este Poezia


Poezia
este 
o mână de cuvinte
care ne lipește
la loc
urechile
de inimi...

Dragostea în care cred:  crez artistic


poezia
e vorbirea noastră obișnuită
cotidiană...

dar
așa cum sună în noi
după ce
Numele lui IISUS

a golit-o
de gânduri
și-a umplut-o

cu dragoste...

Dragostea în care cred: troițe


poemele
care mi se dau să le scriu
sunt troițe

așezate la intersecția
dintre
gândirea discursivă
și
rugăciune...

dintre
umbra și lumina
vieții...


ragostea în care cred: cimitirul liniștii


în ultima vreme
mă apropii de bibliotecă
doar ca să
păstrez un moment de reculegere
pentru toată liniștea ucisă
și îngropată
acolo....

stau și ascult
liniștea moartă a acestei lumi
cum se descompune în cuvinte
și cuvintele, în înțelesuri,

cum se înfig 
în pământul vieții,

tot mai inteligent și mai voluptuos,

rădăcinile 
morții....

apoi
deschid
Evanghelia
și citesc cuvintele lui Iisus,

singurele cuvinte din lume
care
înviază

liniștea....


Dragostea în care cred:  un mic sfat


Când citești Evanghelia
caută mai întâi să simți
iubirea
cu care vorbește Iisus...

căci
ea e singura care te poate ajuta
să-I înțelegi
cuvintele...

și-I vei simți negreșit iubirea dacă
vei citi Evanghelia
nu cu setea ta
de a ști
ci

cu setea ta
de a fi iubit....


Dragostea în care cred:  o nouă zi


în fiecare dimineață mă trezesc
pentru o nouă zi
din viața mea....

iar Dumnezeu
toată ziua așteaptă
să mă trezesc

din viața mea....

Dragostea în care cred: clipa


și va veni clipa când
acest trup care mă minte
neîncetat că e viu

va pleca
odată cu timpul...

va rămâne din mine
doar sufletul...
și
Mâna care l-a ținut
să nu piară
odată

cu mine...


 Dragostea în care cred: simți?


primul botez a fost în apa
în care ne-am lăsat
moartea....

al doilea
este în lumina
în care ne lăsăm
viețile...

simți
că inima ta
e un pahar în care
Numele efervescent al
lui Iisus

îți dizolvă

sfârșitul?


  Dragostea în care cred: Evanghelistul


Am aflat pe Acela
Care deschide Cerul
în inima
omului...

și care astfel
face să bată
TOATĂ
inima omului...

căci Cerul este
începutul și sfârșitul
tuturor
inimilor...


Dragostea în care cred: curriculum vitae


Împărăția lui Dumnezeu e o lumină
caldă și plină de dragoste
ca laptele mamei:
conține în ea tot ce-i trebuie sufletului
ca să trăiască
liniștit și fericit ca un prunc...

iar
lumea e întunericul
în care sufletul meu rătăcit
plânge după această
lumină....


Dragostea în care cred: râul


aici cineva vorbește despre Hristos
aici în liniștea aceasta tot mai tandră
de sfârșit de război absolut

cu inima aceasta care se topește
cu acest copil care iese la lumină din
adâncul maturității noastre
printre ruinele

a tot ce am gândit am spus am făcut

cineva vorbește despre Dumnezeu Omul
rostindu-i Prezența

ca un râu
prin care lumea se varsă în lumină
ca un râu
care curgând prin oameni
adună în Cer

copiii din ei....


Dragostea în care cred: dimineața Împărăției


la început
Numele lui IISUS
îți sapă o rană
în inimă,

până inima se oprește și rana începe
să bată
în locul ei....

apoi
din bătăile de inimă ale
rănii
începe să picure

o liniște

care se face

lumină.....


Dragostea în care cred: Aha!


Orthodoxia
e cea mai înaltă  școală 
de sabotori....

te învață cum să faci în inima ta,
cu Numele lui Iisus,
o gaură
prin care lumea

începe să se inunde
și să se scufunde
discret
în iubirea lui Dumnezeu...


 

Dragostea în care cred: lasă

 
lasă cuvintele lui Iisus
să-ți cadă în inimă
ca pietricelele aruncate de copii
în fântâni...

curând
pe suprafața vieții tale vor apărea
cercuri tot mai mari

de dragoste...


Dragostea în care cred: priveghere


în fiecare noapte monahii
spălă cu lacrimile lor
podul
de tăcere
dintre
lumi....


Dragostea în care cred: adevărații apostoli


adevărații apostoli ai Orthodoxiei sunt muți.
aceștia nu spun nici un cuvânt din Evanghelie.

ci numai iau în ei
inimile mute ale oamenilor
și le dezleagă limbile
cu rugăciunea  lor....

apoi
le înapoiază și pleacă în tăcere

lăsându-i pe oameni să-și asculte propriile inimi
vorbindu-le
despre dragostea lui Dumnezeu
pentru ei....


Dragostea în care cred: dragostea care liniștește


precum mama
își ia pruncul la sân
și-l liniștește cu laptele ei

așa ia sfântul lumea
în inima sa
și o liniștește
cu lacrimile lui....


Dragostea în care cred: ”S-A SFÂRȘIT!”


Crucea este locul unde
ia sfârșit
uciderea iubirii
în inimile noastre...

este locul unde viața omului încetează
să mai fie
o crimă...
încetează să mai lovească
și să mai jefuiască
viețile celorlalți....

cum să nu iubești Crucea?
cum să nu o săruți
înainte
de-a-ți săruta
aproapele?

căci numai Sângele ei
poate șterge
de pe buzele inimii tale
sărutul lui Iuda...

și doar iertarea ei
îți poate
învia iubirea... 


Dragostea în care cred: dreapta-pocăință


dreapta-pocăință nu e plâns
ci cufundare lăuntrică a sufletului
în Râul Vieții...

de aceea pe fețele celor ce se pocăiesc ortodox
lacrimile nu lasă în urmă cenușa stinsă a suferinței
ci strălucirea
altei lumi.....

căci a-ți plânge păcatele înseamnă
a te cufunda cu toată ființa
în dragostea lui Dumnezeu
și
a-ți ține respirația
până ți se îneacă
moartea
în ea....


 Dragostea în care cred:  Taina Iubirii

 
mulți oameni cred în dragostea lui Dumnezeu
când citesc despre ea.
dar
majoritatea pierd această credință
când dragostea lui Dumnezeu începe
să se-atingă de ei....

căci un om îmbrățișat de ea arată exact
ca Hristos pe Cruce...

noi iubim atât de mult lumea aceasta
ucigașă de suflete
încât
dragostea lui Dumnezeu trebuie să ne crucifice
ca să ne poată
scăpa din ea...
 

 Dragostea în care cred:  harta creștinului


ca să ajungi la Dragoste
trebuie să intri
în Trupul lui Hristos
și să urci pe firul rănilor Lui
până la capătul lor
din Cer....


Dragostea în care cred: dragoste de Tată


sângele meu e bici
gândul, spin
fapta, cui...
și Hristos nu m-alungă
din Trupul Lui...

ba
tot mai blând
mai duios și mai larg,

din fiece rană pe care I-o fac,

Hristos
îmi zâmbește...

cu Sângele Lui...


Dragostea în care cred: Morală și Ortodoxie


Morala creștină
ne învață să iubim,
să iertăm și să facem binele.
Și că acestea împlinite
ne schimbă
viața.

Ortodoxia
ne dăruiește
o Viață
care nu știe decât să iubească
să ierte și să facă binele.
Și această Viață
ne schimbă
pe noi....

De aceea,
rugăciunea Moralei
cere de la Domnul Iisus
puterea Lui de a împlini
voia Tatălui;
.
pe când
rugăciunea Ortodoxiei
cere de la Domnul Iisus
desăvărșita Lui slăbiciune
față de voia Tatălui...

Morala creștină
este Ortodoxia
mândriei

iar

Ortodoxia
este
Morala smereniei...


Dragostea în care cred: inimi vii

mi se pare că Erezia fundamentală a vremii noastre
nu constă în falsificarea unei dogme sau alta
a Bisericii

ci

în falsificarea scopului pentru care Biserica însăși
există:

mergem la Biserică pentru puterea de a trăi în lume,
când darul Bisericii este puterea
de a ieși din lume,
începând din lăuntrul nostru, cu inima....

deși se înmulțesc bisericile și activitățile lor
pulsul Bisericii e tot mai slab...
pentru că-n trupul ei pământesc
sunt tot mai puține inimi vii,

inimi în care bat
clopotele 
Lumii de Sus,

inimi care bătând
trag inimile noastre
spre

Lumea Promisă...
 

Dragostea în care cred: Hristos iubește cu ochii deschiși


Iubirea lui Hristos
este una lucidă:
El știe exact pe cine
îmbrățișează....

dragostea Lui
i-a îmbrățișat pe Cruce
și pe cei care L-au răstignit...

dar nu înainte de a le spune că sunt
pui de vipere și năpârci
și că știu ce fac
omorându-L...

ucigașii lui Hristos trebuie să știe
că Hristos a murit pentru ei
știind exact cine sunt...

dragostea lui Hristos
poate fi văzută în toată măreția ei divină
doar când pășește pe scena lumii
în lumina adevărului
despre noi....

doar această iubire lucidă este
ortodoxă...

căci există ispita de a
a închide ochii în fața vrăjmașului tău
ca să-l poți iubi....

dar această iubire nu este
iubirea lui Hristos de vrăjmași
ci o copie umanistă
a ei....

Hristos își iubește vrăjmașii
cu ochii deschiși...


Dragostea în care cred: șoapta crucii mele


lasă viața ta Iubirii
lasă-i mintea și inima ta
lasă-i locul tău în familie și în lume

lasă Iubirea să-ți trăiască viața
fii doar puntea
pe care Iubirea
trece din Cer pe Pământ
și înapoi...

lasă Iubirea să-ți trăiască viața
după ce ai luat o palmă
așteapt-o să vină să-ți întoarcă
obrazul

după ce ai fost dezbrăcat de haină
așteapt-o să vină să-ți dea și cămașa

după ce ai mers o milă silit
așteapt-o să vină ca să mergeți încă
o milă în Dragoste

lasă viața ta Iubirii
lumea nu are nevoie de tine
ci de ea

pentru nădejdea că o vor atinge
îți vorbesc te ascultă și
te îmbrățișează oamenii

și pentru că n-au găsit-O
ești părăsit...

lasă viața ta Iubirii
lasă viața să redevină Iubire
în tine...

totul este drept
când este Dragoste
chiar și suferința și boala și moartea

totul devine nedrept
în absența Ei
chiar și fericirea și bunătatea...

fii doar materia prin care este dăruită Dragostea

așa cum pâinea și vinul sunt materia
prin care este dăruit Dumnezeu...Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu