marți, 17 ianuarie 2023

Dărâmarea bisericilor cu buldozerul blestemului


De ceva timp a izbucnit un scandal legat de faptul că Mitropolitul Irineu, împreună cu acoliții lui au pus sub blestem pe cei care vor îndrăzni să slujească lui Dumnezeu - deci nu un blestem pentu cele care vor îndrăzni să calce un hotar ! - în biserica cu hramul "Nașterea Maicii Domnului", situată undeva mai jos de Mănăstirea Frăsinei:  

 "Hotărâm, în numele Sfintei Treimi, ca, de acum înainte și până la sfârșitul veacurilor, nimeni dintre monahi și cei hirotoniți, preoți sau diaconi, să nu mai coboare la această biserică și să nu mai săvârșească vreo slujbă bisericească, molitvă sau dezlegare, sau Sfântă Taină și nici vreo Sfântă Liturghie să nu se mai oficieze în această biserică sau în spațiile din jurul acesteia."

Aș fi putut bine-mersi să tac, dacă duhul Părintelui Ghorghe Calciu, care s-a opus dărâmării bisericii Enei din București, nu m-ar îndemna să scriu. 

Cine oare poate să înțeleagă cum o "împărăție se dezbină în sine"? Adică cum "în numele Sfintei Treimi" să nu se mai facă nici o Liturghie într-o biserică? Motivul invocat de slujitorii blestemului ar fi că "monahii și clericii au produs mari sminteli". Care sunt acele sminteli nu știm, nu s-a auzit până acum cu toată presa noastră avidă de cancanuri. Ba, din contră, biserica aceea s-a construit în anii 1945-1946, în urma unei vindecări minunate care s-a întâmplat în acel loc. 

Si dacă un loc se spurcă prin lucrarea vrăjmașului, mai abitir se dă cu agheasmă și se curăță. A se vedea cum Camera 4 spital din Închisoarea Pitești, unde s-a făcut o "liturghie neagră" în timpul celebrului experiment de reeducare, a ajuns chiar să fie loc în care se fac Sfinte Liturghii. 

Dar, dacă presupunem că s-a luat aceasta hotărâre din râvna arzătoare de a respecta rânduiala statornicită de Sfântul Calinic de a păstra un loc în țara noastră ca în Athos, unde să nu intre picior de femeie - deși mutarea hotarului e o altă discuție! - de ce nu sunt lăsați preoții să facă slujbe în acea biserică, interzicând doar accesul femeilor, așa cum e la Frăsinei sau în Athos? Si nu numai că nu sunt lăsați, dar sunt legați cu blestem greu și aspru:

"Cei care vor încălca această hotărâre să cadă sub blestemul Sfântului Ierarh Calinic și sub blestemul nostru. De sunt clerici, să se caterisească, iar de sunt mireni, să se afurisească, iar de este vreun preot de mir și va încălca acest legământ, să fie în aceeași osândă."

"Curat-murdar, coane Fănică!" Se vede treaba că-i așa din însuși comunicatul Mitropoliei Olteniei, unde ni se prezintă lucrurile ca la alba-neagra: "uite blestemul, nu e", căci în prezentarea "Documentului unitar" se precizează că nu este "nicidecum un blestem la adresa vreunui cleric, monah sau mirean anume". Adică, ce să înțelegem, că nu blestemă pe X, Y sau Z, nu blestemă vre-o persoană anume, ci pe oricine până la sfârșitul veacurilor? 

Si, ca totul să fie bine garnisit, în sfârșitul documentului se pune și bomboana pe colivă: 

"Nimeni să nu îndrăznească să dezlege această legătură cu blestem pus de noi, nici arhiereu și nici altă față ierarhică, indiferent ce rang bisericesc ar avea". 

Mai rămâne, atunci, speranța ca vreun înger din cer să ridice piatra pe care au aruncat-o acești slujitori asupra bisericii "de Jos". 

Si, cum minciuna are picioare scurte, între timp au apărut și înregistrările din timpul semnării "documentului unitar", ca sa vedem și noi cum au fost "uniți într-un singur gând". Călcarea conștiinței monahilor din Consiliul Duhovnicesc al Mănăstirii Frasinei - conștiință, care în fiecare om este glasul lui Dumnezeu!-, nu a fost o problemă pentru reprezentantul Mitropoliei, uns cu toate alifiile pentru a exercita presiune, invocând o pudoare deosebită:

Semnează acolo! (…) Părinte, haide, semnați, nu mă faceți aici să roșesc în fața oamenilor. De ce ești așa, vrei să mă faci de rușine? Eu te-am făcut preot, eu te-am făcut duhovnic, și matale…”.

Glas părintesc - ce să mai spui?! - : "eu te-am facut, eu te omor".

Si, cum lucrurile sunt sucite din ce în ce mai mult, domnul Răzvan Bucuroiu vine și el cu un articol, simțindu-se oripilat de faptul că au apărut aceste înregistrări în fața publicului larg:  

"Este aiuritor ca de la înălțimea (sau smerenia) condiției monahale să premeditezi folosirea unei tehnici de ultimă speță la care recurg interlopii, pițipoancele, tabloidele în faliment sau politicienii venali", "Faptul de a recurge la cel mai securistic procedeu pentru a câștiga o dispută, mi se pare ofensator la adresa condiției de monah"

"Admitem că ierarhul greșește, te prigonește, face lucruri care ție ți se par abuzive. În regulă, dar care este arma monahului, sau a preotului? Nu rugăciunea (chiar și pentru vrăjmași, sau cu atât mai mult pentru ei!), nu smerenia, nu ascultarea și punerea nădejdii în mila și ajutorul Domnului?"

Carevasăzică, monahii de acolo au folosit "cel mai securistic procedeu pentru a câștiga o dispută", în timp ce domnul Bucuroiu umblă pe la mănăstiri cu elicopterul. Și, ca să nu ne smintim ca dumnealui, ne pune în față dilema: "care este arma monahului": tehnica "de ultimă speță la care recurg interlopii, pițipoancele" sau "rugăciunea,... "? Acuma "tu te-ntreabă și socoate"! Tare ne mai place smerenia, dar să fie la alții! 

In continuare vom pune articolele din care am extras fragmentele de mai sus, întristându-ne pentru o asemenea măsură, care numai în duhul Bisericii lui Hristos nu pare a fi. 

Dumnezeu sa ne miluiască și să ne înțelepțească pentru a sluji Lui cu dragoste și cutremur! 


În ziua de 10 ianuarie 2023, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a fost prezent în mijlocul obştii Sfintei Mănăstiri Frăsinei pentru a stabili, împreună cu membrii Consiliului Duhovnicesc, mai multe aspecte importante legate de reafirmarea vechilor rânduieli de vieţuire călugărească, alese și fixate de Sfântul Ierarh Calinic. În acest sens, a fost elaborat un Document unitar, menit să întărească rânduiala de vieţuire a monahilor de aici. În baza „Legământului” statornicit de Sfântul Ierarh Calinic, ctitorul şi ocrotitorul duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri Frăsinei, Consiliul Duhovnicesc a stabilit:

Să se respecte vechile rânduieli atonite conform cărora monahii Sfintei Mănăstiri Frăsinei nu trebuie să părăsească fără binecuvântare mănăstirea, împlinind fără tulburare toată rânduiala călugărească în incinta cinstitului aşezământ şi nu în alte locuri din afara mănăstirii;

Pentru a îndepărta orice fel de pericol de cădere în neorânduială s-a reafirmat faptul că, întrucât „piatra de legământ cu blestem” a Sfântului Ierarh Calinic a fost înlăturată „în condiţii de constrângere comunist-atee”, „blestemul” (legământul) a rămas neschimbat. În acest sens, s-a hotărât ca părinții și frații din Mănăstire să nu coboare și să nu participe la slujbe în biserica de jos, care a fost ridicată fără binecuvântarea stareţului Sfintei Mănăstiri Frăsinei din acea vreme;

Documentul redactat de Consiliul Duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri Frăsinei, sub îndrumarea şi povaţa duhovnicească a IPS Părinte Mitropolit Irineu, constituie o reafirmare şi o întărire a legământului sfânt monahicesc şi a datoriilor călugăreşti de vieţuire după regulile statornicite de Sfântul Ierarh Calinic;

Este necesar să se înțeleagă că Documentul emis de Consiliul Duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri Frăsinei constituie o lămurire canonică a „Legământului” Sfântului Ierarh Calinic, întărit din dragoste și grijă părintească de IPS Părinte Mitropolit Irineu, nefiind nicidecum un blestem la adresa vreunui cleric, monah sau mirean anume;

Pentru mângâierea duhovnicească a femeilor binecredincioase, legate sufleteşte de părinții duhovnici ai Sfintei Mănăstiri, Consiliul Duhovnicesc a hotărât ca duhovnicii obştii monahale din Frăsinei (arhim. Ioanichie Popescu, arhim. Ioachim Popa, ierom. Ilarion Dulca și ierom. Victorin Șerban) să meargă o dată pe lună la Sfânta Mănăstire Bistriţa Vâlceană, pentru a săvârşi acolo Tainele Sfintei Spovedanii şi Sfântului Maslu, precum și rugăciuni de dezlegare.

BIROUL DE PRESĂ

DOCUMENT CU LEGĂMÂNT DE BLESTEM„Noi, Irineu, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, împreună cu starețul Protos. Onisifor și membrii Consiliului Duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri Frăsinei (Arhim. Ioanichie, Arhim. Ioachim, Ierom. Iachint, Ierom. Victorin, Ierom. Ilarion, Ierom. Ghervasie, Ierom. Hristofor), uniți într-un singur gând, astăzi, 10 ianuarie 2023, am analizat situația anticanonică creată împotriva legământului cu blestem pus de Sfântul lerarh Calinic, prin construirea bisericii pe locul unde a fost așezată piatra de legământ cu blestem.

Am constatat că, deși piatra a fost ridicată în condiții de constrângere comunist-atee, totuși blestemul a rămas neschimbat. Datorită acestei situații, mulți monahi și clerici, părinți din Mănăstirea Sfântului Ierarh Calinic au încălcat acest legământ. Însăși construcția bisericii s-a făcut din neascultare și încălcarea blestemului Sfântului Calinic.

Observând cu durere că monahii și clericii au produs mari sminteli, semnalate în decursul timpului, coborând în acest loc aflat sub blestemul Sfântului Calinic:

Hotărâm, în numele Sfintei Treimi, ca, de acum înainte și până la sfârșitul veacurilor, nimeni dintre monahi și cei hirotoniți, preoți sau diaconi, să nu mai coboare la această biserică și să nu mai săvârșească vreo slujbă bisericească, molitvă sau dezlegare, sau Sfântă Taină și nici vreo Sfântă Liturghie să nu se mai oficieze în această biserică sau în spațiile din jurul acesteia. Cei care vor încălca această hotărâre să cadă sub blestemul Sfântului Ierarh Calinic și sub blestemul nostru. De sunt clerici, să se caterisească, iar de sunt mireni, să se afurisească, iar de este vreun preot de mir și va încălca acest legământ, să fie în aceeași osândă.

Nimeni să nu îndrăznească să dezlege această legătură cu blestem pus de noi, nici arhiereu și nici altă față ierarhică, indiferent ce rang bisericesc ar avea.

Întărim acest document de legământ cu Blestem cu semnăturile noastre și cu pecetea Sfintei Mănăstiri.

Așa să ne ajute Dumnezeu și să ne ocrotească Sfântul Ierarh Calinic, ctitorul și binefăcătorul Sfintei noastre mănăstiri”.


Înaltpreasfințitul Părinte IRINEU
Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei

Protos. Onisifor Petrescu (stareț)
Arhim. Ioanichie Popescu
Arhim. Ioanichie Popa
Ierom. Iachint Mureșan
Ierom. Victorin Șerban
Ierom. Ghervasie Bunea
Ierom. Ilarion Dulcă
Ierom. Hristofor Vîntu
Publicăm două înregistrări aparute pe internet care dovedesc presiunile formidabile care s-au exercitat asupra staretului Manastirii Frasinei, parintele Ioanichie (82 de ani), pentru a fi de acord cu inchiderea „bisericii din vale”, în care și femeile puteau sa intre si sa se roage.

Presiunile au fost exercitate de un reprezentant al Mitropoliei Olteniei. Parintele Ioanichie si membrii Consiliului Duhovnicesc al Manastirii Frasinei, „Athosul Romaniei”, au fost fortati sa semneze un document prin care sunt de acord cu inchiderea bisericii deoarece aceasta „s-a făcut din neascultare si incalcarea blestemului Sfântului Calinic”.

Conform inregistrarii, atat parintele Ioanichie cat si ceilalti preoti din manastire incearca in zadar sa se opuna presiunilor celui trimis de mitropolie. „Sunt femei care vin din Germania, unde sa se duca?”, spune unul dintre parinti.

N-ai inteles? Acum degeaba, ce sa… pui apa in fantana? Trebuie sa punem stavila parintilor de aici!”, a replicat reprezentantul mitropoliei.

Este o presiune asupra noastra. Daca doriti sa faceti lucrul asta, il faceti, va asumati, dar nu ne obligati pe noi sa semnam”, a reactionat parintele de la Frasinei.

Iata si cum parintele Ioanichie a fost fortat sa semneze: „Semneaza acolo! (…) Parinte, haide, semnati, nu ma faceti aici sa rosesc in fata oamenilor. De ce esti asa, vrei sa ma faci de rusine? Eu te-am facut preot, eu te-am facut duhovnic, si matale…”.
Constiinta nu ma lasa sa semnez”, a replicat parintele Ioanichie.
Uite, dedesubt aici”, insista reprezentantul mitropoliei.
Fortat, fortat. Am semnat, dar totusi, constiinta nu…”, a continuat parintele Ioanichie.

Reprezentantul mitropoliei incearca apoi sa ii linisteasca pe parintii de la Frasinei, ingrijorati ca biserica va deveni „muzeu”: „Ce, in Grecia toate bisericile se slujesc de ele (de lacasurile de cult)? Ce, ca mergeti in Grecia, in toate bisericile se slujeste? Te duci acolo, te inchini, ai plecat”.

Semnezi?”, este apoi intrebat inca un membru al Consiliului Duhovnicesc al Manastirii Frasinei.

Lasati-ma sa ma rog, sa imi asum”, a raspuns acesta.

Uite, fa-ti rugaciunea pana terminam”, a reactionat dur reprezentantul mitropoliei.

Este presiune, inaltpreasfinte, ati spus la inceput ca ne lasati sa ne hotaram, o zi, doua. (…) Ca sa opresc slujbele la biserica este peste puterea mea, a spus parintele.

Aici este legamantul sfantului Calinic, nu mai facem aici nicio dezlegare, Doamne fereste, ca ne ducem in fundul iadului”, a avertizat reprezentantul mitropoliei.

Ulterior, dupa ce cei mai multi dintre membrii Consiliului Duhovnicesc au semnat, reprezentantul mitropoliei a tinut sa isi manifeste satisfactia.

Asadar, sfintiile voastre ati semnat cat ati semnat, ramane aici documentul. Eu o sa fac o fotocopie si o duc inaltpreasfintitului ca sa stie despre hotararea noastra. Nu va dati seama parintilor, vreau sa va spun o chestie foarte importanta. Este un timp istoric asta, este un moment de istorie, reparatie morala. Nu va dati seama ce facem noi astazi, este un document istoric. Reparatia morala a legamantului sfantului Calinic. Veti ramane in milostivirea sfantului Calinic”, a sustinut reprezentantul mitropoliei.

Tensiunile de la Frăsinei au mai escaladat un nivel pe rețelele de socializare prin publicarea înregistrării “pe șest“ a discuțiilor dintre mitropolitul Irineu al Olteniei și obștea monahală.
Îmi exprim pe această cale, fără înconjur și menajamente, stupoarea totală față de acest procedeu lipsit de onoare și bărbăție, săvârșit de un CĂLUGĂR - indiferent de conjunctură!
Este aiuritor ca de la înălțimea (sau smerenia) condiției monahale să premeditezi folosirea unei tehnici de ultimă speță la care recurg interlopii, pițipoancele, tabloidele în faliment sau politicienii venali. Cum de i-a dat prin minte acelui isihast vâlcean, venit la mânăstire tocmai pentru a-și sfinți viața, gestul oribil de a înregistra un mitropolit (un șef, ceva), pentru a publica ulterior cele spuse acolo? Și asta indiferent cine era ierarhul, ce se discuta acolo, care era miza întâlnirii...
Faptul de a recurge la cel mai securistic procedeu pentru a câștiga o dispută, mi se pare ofensator la adresa condiției de monah. Ce legătură poate fi între acest gest și parfumul duhovnicesc al Patericului? Sau cu pildele din Viețile Sfinților? Admitem că ierarhul greșește, te prigonește, face lucruri care ție ți se par abuzive. În regulă, dar care este arma monahului, sau a preotului? Nu rugăciunea (chiar și pentru vrăjmași, sau cu atât mai mult pentru ei!), nu smerenia, nu ascultarea și punerea nădejdii în mila și ajutorul Domnului? Nu asta e calea? Sau acum e cea a interceptărilor în numele Duhului Sfânt și al Adevărului? Înțeleg să facă asta oamenii obișnuiți, cei fără educație (creștină), cei ajunși la limita disperării, dar un slujitor al Domnului?
O rușine mai mare ca asta, greu de imaginat. Pentru un monah, repet...
PS Ajung să fie de admirat ateii și progresiștii: ceea ce zic exact aceea și fac; ceea ce gândesc, aceea promovează. La noi, la creștini, "schizofrenia" e maximă: una spunem, alta facem; una gândim, alta propovăduim. Duhul lumii pe care îl “înfierăm“ la alții e prezent, în cote egale, și în inima noastră. Să fim serioși!
**********************
UPDATE 28 ian.2023
**********************

Citind noua hotărâre a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, primul lucru care mi-a venit în minte a fost : și Hristos unde este în toată povestea asta? Oare Hristos își mai recunoaște Biserica în cuvintele acestor "Înalți" de pe la noi? Eu, cel putin, nu văd nicicum duhul evanghelic în toate comunicatele astea care, zice-se, sunt pentru "întărirea vieții monahale". Adică, dacă ar fi așa, unde este bucuria, unde este libertatea, iubirea, nădejdea, pacea? Pentru ce s-au dus acei monahi la mănăstire, ca să fie înregimentați într-un sistem de canoane și blesteme? 

Cu privire la Mănăstirea Frasinei, pe de-o parte "s-a stabilit ca obligație pentru monahii din obște să nu coboare și să nu participe la slujbe în „biserica de jos” sau în altă parte, în afara mănăstiriidar „toţi monahii hirotoniți ai Mănăstirii Frăsinei să își completeze studiile cu Licența în Teologie”. Adică, la "biserica de jos" dacă fac vreo slujbă îi paște blestemul, însă nu e nicio problemă să plece să își completeze studiile pe la facultăți, prin lume. Oare au presupus că acei monahi să stea în fața calculatorului și să facă studii on-line? 

Să ne amintim că aceste hotărâri sunt luate de cei cărora tare le mai place să pună pe odăjdiile care le poartă cuvinte din troparul Cincizecimii  cum că Hristoase, "preaînțelepți pe pescari ai arătat"...

Citind în continuare hotărârea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, vedem și ce vor suferi cei care au înregistrat convorbirea când s-a semnat "documentul unitar", forțându-se conștiința oamenilor fără niciun scrupul :

monahii și ieromonahii care au încălcat rânduiala călugărească și au produs sminteală prin neascultare și sperjur, să fie excluși din obștea Sfintei Mănăstiri Frăsinei și canonisiţi la alte mănăstiri din Arhiepiscopia Râmnicului

Vino Doamne!


În data de 26 ianuarie 2023, membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei s-au întrunit în şedinţă de lucru, la Facultatea de Teologie din Craiova, pentru stabilirea mai multor hotărâri în vederea organizării optime a vieţii bisericeşti din mănăstirile oltene în general, şi din Mănăstirea Frăsinei, în mod particular, după cum urmează:

1. Au fost reafirmate vechile rânduieli de vieţuire călugărească, alese şi fixate de Sfântul Ierarh Calinic, la Sfânta Mănăstire Frăsinei. În acest sens, s-a hotărât „respectarea vechilor rânduieli athonite” şi „întărirea Legământului Sfântului Ierarh Calinic, potrivit canoanelor sale”. Totodată, membrii Sinodului Mitropolitan au decis că Documentul redactat de Consiliul Duhovnicesc al Sfintei Mănăstiri Frăsinei, în data de 10 ianuarie 2023, „constituie o lămurire canonică în termeni bisericești a Legământului Sfântului Ierarh Calinic”. Astfel, în acord cu Rânduiala monahală, s-a stabilit ca obligație pentru monahii din obşte să nu coboare și să nu participe la slujbe în „biserica de jos” sau în altă parte, în afara mănăstirii. Excepţie fac în acest sens părinţii duhovnici ai obştii, care vor fi prezenţi cu binecuvântarea Chiriarhului locului, după programul liturgic stabilit, la Mănăstirea Bistriţa Vâlceană.

Sinodul Mitropolitan a mai hotărât ca „toţi monahii hirotoniți ai Mănăstirii Frăsinei să își completeze studiile cu Licența în Teologie”.

În contextul situaţiei tensionate de la Mănăstirea Frăsinei, generate în special de atitudinea morală neconformă şi de comportamentul necanonic al unor vieţuitori din obşte, care au adus grave prejudicii de imagine Bisericii şi au generat sminteli și tulburare în rândul credincioşilor, Sinodul Mitropolitan a hotărât ca „monahii și ieromonahii care au încălcat rânduiala călugărească și au produs sminteală prin neascultare și sperjur, să fie excluși din obștea Sfintei Mănăstiri Frăsinei și canonisiţi la alte mănăstiri din Arhiepiscopia Râmnicului”. De asemenea, toţi monahii din Mitropolia Olteniei (hirotoniţi sau simpli vieţuitori în obşte) „care vor încălca de acum înainte rânduiala canonică, jurămintele și voturile călugărești, vor fi sancționați conform Sfintelor Canoane, Rânduielilor Bisericești și Regulamentului vieții monahale”.

Membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei au hotărât, de asemenea, în unanimitate ca piatra de „Legământ” pusă de Sfântul Ierarh Calinic, ctitorul și ocrotitorul duhovnicesc al Mănăstirii Frăsinei, ridicată anterior de la locul ei în condiții de constrângere comunist-atee, să fie reașezată la locul inițial. Se va executa de asemenea „o lucrare monumentală care va sublinia importanța și istoria acestui Legământ al Sfântului Ierarh Calinic, a evenimentelor care îi justifică actualitatea și care s-au desfășurat până în prezent”.

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei a reafirmat că potrivit statutului BOR „în baza autonomiei bisericești, problemele de la nivel local sunt analizate la nivel eparhial sau mitropolitan”.

De asemenea s-a subliniat, în conformitate cu Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (nr. 10.793/29 octombrie 2019), „obligația clericilor de a păstra neutralitatea politică. S-a solicitat oamenilor politici să nu se folosească în scopuri partinice sau personale de slujitorii bisericeşti, de spațiile bisericești, de slujbe și de însemnele religioase”.

2. Pentru „întărirea disciplinei monahale în Mitropolia Olteniei”, membrii Sinodului Mitropolitan au decis ca toţi monahii şi monahiile din cuprinsul eparhiilor păstorite să respecte în mod desăvârşit: „Sfintele Canoane, Regulile monahale ale Sfinților Părinți, Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române și a Regulamentului pentru organizarea vieții monahale și funcționarea administrativă și disciplinară a mănăstirilor, Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi Regulile Sfântului Calinic”. Totodată, în acord cu specificul local al zonei, membrii Sinodului Mitropolitan au reconfirmat necesitatea respectării „hotărârilor Sinaxei Stareților și Starețelor, organizată la Mănăstirea Tismana, în data de 6 octombrie 2011”.

3. S-au stabilit calendarele privind organizarea: Cursurilor clericale de Definitivat şi Gradul II clerical (21 august – 1 septembrie 2023), Gradului I în preoţie cu tematica aferentă, Cursurilor de asimilare pentru cântăreţii bisericeşti din Mitropolia Olteniei (iulie 2023) şi Examenelor de Capacitate preoţească (sesiunile: 6-10 martie şi 25-29 septembrie).

4. S-au aprobat textele liturgice pentru slujbele de Vecernie, Utrenie şi Acatist la Cuvioşii Părinţi Mărturisitori Gherasim Iscu de la Tismana şi Visarion Toia de la Lainici, propuşi spre canonizare de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în anul 2025.

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Craiovei

ALTE LEGATURI: 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu