duminică, 23 decembrie 2018

Colinde culese și alese...


Mănăstirea DragomirnaŞi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. (Ioan 1: 14, 9, 3)

Noaptea sfântă de Ajun


Noaptea sfântă de Ajun peste sat coboară
Ard făclii-n odăi cu lacrimi de ceară
Prunci gătiți în sărbătoare la ferești așteaptă
magii cu desagi să se-oprească în poartă.

Cu fluiere şi cântări se adun păstorii
Prin omăt şi ger vin colindătorii.
Sus la schituri tăinuite-n păduri bătrâne
Pusnici cuvioşi stau în rugăciune.

Cu sclipiri de-argint şi lună cerul fulgii cerne
Domnul pe pământ pacea Lui aşterne
Îngerii şi oamenii cântă-ntr-o unire
S-a născut Hristos lumii mântuire.


Taina cea din veac


La plinirea vremii Fiul cel din veac născutu’,
S-a ‘ntrupat din Maica Preacurată,
Cum proorocii au grăitu’.

Ca ploaia pe lână, Domnul blând S-a pogorâtu’,
Trup luând, din pântecele Maicii,
Cel ce este Ne’ncăputu’.

Sta Fecioara spăimântată de astă minune:
Cum sub ani, pe Cel din veac voi naște,
Mă înfricoșez a spune.

Cum Îl voi purta în brațe pe Cel Se poartă,
Pe umeri de heruvimi în ceruri,
Si-L slăvește lumea toată.

Cum voi îmbrăca cu scutec pe Cel ce se-mbracă
Cu lumina ca și cu o haină
Si făptura I se pleacă.

Pre Cel care în pustie mana a ploatu’,
Cum cu lapte voi hrăni acuma,
Si pe brate, legănatu’.
Taina cea din veac ascunsa,astăzi se plinește,
Fiu Fecioarei, Domnul azi se face,
Si pe noi ne mântuiește.


Veniți creștini la lumină


Veniți creștini la lumină
De vedeți taină străină
Că peștera-i cer făcută
Și ieslea-i împodobită

Unde o Dumnezeire
Pogorâtu-S-a-n mărire
Pe fân și paie uscate
Lângă dobitoace șade

Că S-a născut Împăratul
Hristos Domnul lăudatul
Și asemenea minune
Nu s-a mai văzut în lume

Trei crai magi purced în cale
După steaua călătoare
Spre Viflaim unde zace
În iesle cu sfântă pace

Și dac-au ajuns în țară
Veste bună ei luară
Pe Hristos când l-or aflară
Și adânc I se-nchinară
Și de-atunci până-n vecie
Avem sfântă bucurie
Întrupatu-S-a-mpăratul
Ca să vindece păcatul.

Grupul psaltic TRONOS


Corala ARMONIALEGATURI:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu