sâmbătă, 12 mai 2018

Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale de la Paris (10-13 mai 2018). Conferințele Părintelui diacon Sorin MihalacheConferința Părintelui diacon Sorin Mihalache
Basilica: Părintele Patriarh felicită participanţii la Congresul MOREOM


Părintele Patriarh Daniel transmite Binecuvântări şi felicitări pentru trei rodnice aniversări participanţilor la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale (MOREOM), ce de desfăşoară la Paris în perioada 10-13 mai 2018.

Mesajul Patriarhului Daniel – Text integral:
Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,
Preacuvioși și Preacucernici Părinți,
Cuvioși monahi și monahii,
Iubiți credincioși și credincioase, participanți la Congres,
Hristos a înviat!
Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, care se desfăşoară, în acest an, la Paris, marchează aniversarea a 20 de ani de la hirotonia și întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif ca Arhiepiscop Ortodox Române al Europei Occidentale și Meridionale (15 martie 1998).
Misiunea desfășurată, cu timp și fără timp, de Înaltpreasfinția Sa în primul deceniu de păstorire, a dus la înființarea altor două eparhii, una pentru Italia (San Marino și Malta, în iunie 2007) și alta pentru Spania și Portugalia (în octombrie 2008), eparhii care își sărbătoresc 10 ani de la întronizarea primului lor episcop: Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, în Italia (8 mai 2008) și, respectiv, Preasfințitul Părinte Episcop Timotei, în Spania (25 mai 2008), ambele primind, în acest an aniversar, prin purtarea de grijă a Sfântului Sinod, câte un arhiereu vicar: Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, pentru Episcopia Italiei, și Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, pentru Episcopia Spaniei și Portugaliei.
Contextul schimbărilor majore, intervenite odată cu evenimentele din 1989, a determinat emigrarea unui număr foarte mare de fii ai Bisericii noastre către țările din Europa Occidentală și Meridională, acest fenomen determinând modificări considerabile în structura Arhiepiscopiei și, respectiv (din octombrie 2001), a Mitropoliei Ortodoxe Române care cuprinde în jurisdicția sa țările din această parte a vechiului continent.
Astfel, dacă la alegerea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Arhiepiscopia Europei Occidentale și Meridionale cuprindea 30 de parohii și o mănăstire, după 20 de ani, Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale are 518 parohii și paraclise, 182 de filii și misiuni, 21 de mănăstiri și schituri, numărul românilor ortodocși fiind estimat la peste 3 milioane.
Numărul unităților de cult al celor trei eparhii din Mitropolie s-a multiplicat de peste 20 de ori în ultimii 20 de ani, deși este încă insuficient pentru numărul tot mai mare al credincioșilor.
Păstorii acestor unităţi de cult se străduiesc, cu multă jertfelnicie, să răspundă nevoilor pastoral-misionare ale celor pe care îi păstoresc, căutând, totodată, să le educe copiii și tinerii în credință, să le cultive identitatea și tradițiile, prin tabere, programe și festivaluri, să-i cerceteze pe cei bolnavi, să-i recupereze pe cei rătăciți, să-i ajute pe cei săraci și să propună soluții autentice și eficiente pentru rezolvarea problemelor pe care le întâmpină omul în viața de zi cu zi.
La acestea se adaugă programele de formare continuă a clericilor și a soțiilor acestora, precum și formarea mirenilor misionari.
Trebuie subliniat și răspunsul plin de generozitate al credincioșilor Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale la eforturile pe care ierarhii și clericii acesteia le fac pentru achiziţionarea sau construirea de biserici, pentru așezămintele și proiectele sociale, care vin în sprijinul celor aflaţi în dificultate.
Programul de conferințe și grupurile de discuție prevăzute pentru Congresul Mitropoliei din acest an întregesc multitudinea de preocupări pastoral-misionare ale ierarhilor, clericilor și credincioșilor Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.
Organizarea Congresului Nepsis, al tinerilor din cuprinsul Mitropoliei, în continuarea Congresului dedicat clerului și credincioșilor, pune în evidență atenția deosebită pe care ierarhii Mitropoliei o acordă educării și formării tinerei generații în spiritul Evangheliei și al învățăturii Bisericii, spre cunoașterea și prețuirea tezaurului pe care îl reprezintă tradițiile spirituale transmise de către înaintașii lor, spre a fi cultivate, îmbogăţite şi oferite generaţiilor viitoare.
Dorim tuturor participanților la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, ierarhi și clerici, monahi şi mireni, precum și tuturor tinerilor care li se vor adăuga, la Congresul Nepsis, bucurie sfântă, folos duhovnicesc și inspirație creatoare, pentru a putea deveni, împreună, mărturisitori ai Învierii lui Hristos în lume.
Felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif pentru bogata activitate pastoral-liturgică şi social-misionară pe care a desfăşurat-o în cei 20 de ani de la primirea arhieriei, precum şi pe Preasfinţiţii Părinţi Siluan al Italiei şi Timotei al Spaniei şi Portugaliei cu prilejul aniversării a 10 ani de misiune în eparhiile pe care le păstoresc, rugându-ne Domnului Iisus Hristos să le dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru slujirea Bisericii, cu sănătate şi fericire, pace şi bucurie!
Cu aleasă preţuire şi părintești binecuvântări,
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Peste 700 de preoţi participă la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale organizat la Paris. În deschidere, Mitropolitul Iosif a explicat că misiunea pastorală, mai ales cea din ultimul deceniu, este de o importanţă majoră.
Chemarea la slujirea lui Hristos trebuie răsplătită cu responsabilitate şi misiune continuă, a remarcat ierarhul.
Nu trebuie uitat cuvântul Domnului ce se spune: «Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi…». De aceea noi, cei chemați la slujirea Mântuitorului Hristos trebuie să ne concentrăm eforturile în a-L sluji cu timp și fără timp, ridicându-ne la înălțimea demnității de slujitor al Domnului.

Congresul se desfăşoară la Paris

Ambasada României la Paris este în perioada, 10-12 mai, gazda Congresului Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale.
Programul manifestărilor a început joi cu Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană de Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu vicar al Episcopiei Italiei.
Lucrările Congresului au debutat cu o slujbă de Te-deum oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale.
Pe lângă membrii Sinodului Mitropolitan, la congres participă, în calitate de invitat special, Înaltpreasfințitul Părinte Emmanuel, Mitropolitul ortodox grec al Patriarhiei Ecumenice în Franța și președinte al Adunării Episcopilor Ortodocși din Republica Franceză.
Totodată, dintre oficialităţile prezente menţionăm: Excelența Sa Luca Niculescu, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențail al României în Republica Franceză și Principatul Monaco, Excelența Sa Adrian Cioroianu, Delegat permanent al României la UNESCO, doamna Natalia Intotero, Ministrul pentru românii de pretutindeni și Ana Taban, consilier al Ambasadorului Republicii Moldovei în Franța.
[...]

Comunitatea eclesială reuneşte repere identitare

În cuvânt de bun-venit, Excelența Sa domnul Luca Niculescu a amintit de contribuția Bisericii Ortodoxe în viața diasporei:
„Cred că și astăzi cei care se adună în jurul Catedralei și al Bisericii în general, găsesc în această comunitate dinamică și solidară și mijloacele de a-și păstra identitatea, cultura, valorile; găsesc aici, în același timp, resursele pentru a construi, zi de zi, relațiile dintre țara natală și cea în care au ales să-și împlinească destinul”.
În continuare, Excelența Sa a dat citire mesajului domnului Sergiu Nistor, consilier prezidențial pentru Cultură, Culte și Centenar.
„Acest Congres, care se bucură deja de o frumoasă tradiție, dovedește necesitatea dezbaterii temelor de actualitate din viața Bisericii, din cea a diasporei românești. Prin provocări complexe, lumea în care trăim ne oferă tot atâtea prilejuri de mărturisire a credinței”.

„Sunteți un semn al comuniunii și al deschiderii față de celelalte popoare”

Mitropolitul Emmanuel al Franței a subliniat buna cooperare cu Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif și cu membrii Sinodului Mitropolitan, menționând importanța mărturiei credinței ortodoxe și a fidelității de Biserica lui Hristos.
„Prezența voastră numeroasă astăzi aici este o mărturie a credinței ortodoxe în Occidentul Europei. Sunteți un semn al comuniunii și al deschiderii față de celelalte popoare”,
a spus Înaltpreasfinţia Sa .

El a subliniat că „trebuie să rămânem în continuare împreună”, noi „creștinii ortodocși de diferite neamuri, uniți de duhul rugăciunii”.
Nu peste mult timp România, în anul 2019 va prelua pentru un semestru președinția Consiliului Uniunii Europene și în acest sens are datoria de a promova ideea unei Europe puternice și unite!

Biserica îi sprijină pe românii din diaspora

La rândul său doamna Natalia Intotero, Ministru al românilor de pretutindeni, a transmis mesajul Guvernului României cu prilejul acestui eveniment:
„Pentru câteva zile Ambasada României la Paris îmbracă haine de sărbătoare. Știm că în afara granițelor țării noastre se află aproximativ 10 milioane de români, o a doua Românie am putea spune, iar Biserica Ortodoxă Română, alături de autoritățile statului român, are o mare implicare în sprijinirea românilor de pretutindeni”.
Mesajului Monseignerului Michel Aupetit, Arhiepiscopul Parisului, a fost citit de Preasfințitul Părinte Marc, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale.

Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale se organizează la fiecare 2 ani, de fiecare dată în altă țară, ce se află în jurisdicția sa.


Basilica: Congresul MOREOM aduce în discuţie provocările lumii contemporane


Congresul Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale a continuat vineri cu ateliere şi  conferințe despre provocările lumii contemporane şi misiunea pastorală.  
În prezența a 700 de preoți și a ierarhilor români din Mitropolie au conferențiat doi profesori universitari.
Primul a fost părintele Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie din București, care a susţinut prelegerea intitulată Pastorația în Biserica Ortodoxă. Implicațiile pastorale ale cunoștinței ortodoxe astăzi.
În cadrul conferinței, pr. Constantin Coman a vorbit despre îndepărtarea lumii occidentale de Dumnezeu.
Oamenii se sprijină exclusiv pe ei și pe puterile lor, pe știință, pe tehnologie, pe descoperiri, pe ideologii. Noi îl uităm pe Dumnezeu sau atunci când îl reținem în portofoliul nostru, vrem un Dumnezeu care să se adapteze la această lume a noastră”, 
a atras atenţia pr. Coman.

Părintele Jean Boboc a vorbit despre Provocările bioeticii în epoca noastră.

Părintele a evidențiat tendința unei etici false:
Nu este de mirare că această nouă ordine morală, care nu are nimic de a face cu morala, duce la distrugerea familiei, la relativizarea adopției.
Scopul acesteia este «fabricarea omului anonim», care nu mai este stăpân pe trupul său, un om fără identitate istorică, culturală și, mai ales, fără conștiință”
a spus pr. Jean Boboc.

Atelierul "Îndumnezeirea omului. Răspunsul ortodox la provocările de astăzi"
Ateliere programate în a doua parte a zilei au tratat subiecte variate, dar cu importante implicații în viața creștinilor:
 • Familia creștină în Hristos și societate;
 • Îndumnezeirea omului. Răspunsul ortodox la provocările de astăzi;
 • Trăirea creștin-ortodoxă în lumea de astăzi. Rugăciune, asceză, pocăința, entuziasm și bucurie: mijloacele trăirii creștine;
 • Reînnoirea gândirii teologice astăzi: antropologie, bioetică și ecologie, dialogul cu științele;
 • Rețelele sociale și media;
 • Integrarea vieții personale și comunitare în rânduiala Bisericii;
 • Tineretul și relația cu Biserica.

Atelierul "Familia creștină în Hristos și societate"
Gazda evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a declarat pentru Radio Trinitas că în această seară se vor alătura și tinerii din Asociația NEPSIS a Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale.
Întâlnirea cu ei va debuta cu o conferință, conferința „Prezența creștinilor ortodocși români sau Bisericii Ortodoxe Române în Europa și o analiză a consecințelor perioadei comuniste în viața creștinilor ortodocși din afara Europei” , 
a spus Înaltpreasfinţia Sa.

Congresul MOREOM este găzduit de Ambasada României la Paris. Lucrările au debutat joi fiind organizate conferințe și ateliere de lucru în care preoții din toată jurisdicția Mitropoliei, alături de episcopii lor, au discutat diferitele probleme cu care se confruntă.

Temele conferințelor din prima zi

Programul manifestărilor a început joi cu Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Mitropolitană de Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu vicar al Episcopiei Italiei.
Lucrările Congresului au debutat cu o slujbă de Te-deum oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale.
În prima zi a lucrărilor au conferențiat:
 • Mitropolitul Irineu al Olteniei –  Antropologia ortodoxă și provocările contemporane
 • Diac. Sorin Mihalache – Mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile Tale! Formidabila întâlnire dintre reflecția patristică a teologiei creștin-ortodoxe și descoperirile recentre din cosmologie și neuroștiințe.
Atelierele din după-amiaza aceleiași zile au avut diferite tematici:
 • A fi creștin în societatea civilă, prezența și aportul Ortodoxiei în Europa;
 • Dialogul cu ceilalți creștini;
 • Cum putem ajuta familiile ca să trezească dragostea copiilor lor pentru Hristos și entuziasmul pentru viața în Biserică?;
 • Cum încurajăm vocațiile în Biserică?;
 • Părintele duhovnicesc ca vector al vieții în Hristos;
 • Există un viitor pentru parohiile noastre. Ortodoxie și Occident. Inculturație;
 • Modernitate fără Dumnezeu și Ortodoxie.


Basilica: VIDEO | Mitropolitul Iosif a spus despre membrii Nepsis că sunt „misionari și evanghelizatori ai tinerilor în societatea occidentală”

 În cuvântul prilejuit de congresul Nepsis organizat la Paris, Mitropolitul Iosif a amintit sâmbătă, 12 mai, despre rolul tinerilor în Biserică. El a spus că membrii Nepsis au devenit „misionari și evanghelizatori ai tinerilor în societatea occidentală”.
Nepsis, care în limba greacă înseamnă „trezvie” sau „a fi treaz”, este numele generic al diferitelor asociaţii şi grupări ale tinerilor ortodocşi din Mitropolia Ortodoxa Româna a Europei Occidentale si Meridionale.
Scopul lor este acela de a crea o legătură între tinerii din țară și cei din străinătate pentru a reuși împreună să facă față provocărilor pe care le aduce, pe de o parte, viața într-o țară străină, iar pe de altă parte, societatea actuală.

Congresul Nepsis la Paris

Aproximativ 200 de tineri au participat la congresul Nepsis care s-a desfăşurat în acest an Paris. Deschiderea oficială a avut loc vineri, 11 mai, la sediul Ambasadei României din capitala Franţei.
În cuvântul de bun venit Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a amintit de începuturile acestei frății, ce a fost înfiinţată în urmă cu aproape 20 de ani, în noiembrie 1999.
A urmat apoi vizionarea unui film cu activitățile din aceste decenii și în care a fost evidențiat rolul din ce în ce mai evident pe care tinerii trebuie și, mai ales, și-l asumă în lucrarea Bisericii.

Fiecare clipă contează

Lucrările congresului Nepsis au continuat în catedrala Mitropolitană. Părintele diacon Sorin Mihalache a susținut conferința: „Fiecare clipă contează”, după care a răspuns numeroaselor întrebări venite din partea tinerilor.
Am discutat despre consumerism, tehnologie, experienţele de divertisment, despre accentul excesiv pentru pregătirea în vederea unei cariere, petrecerea timpului liber, anturajul, toate acestea posibile piedici pentru aceia dintre tineri care doresc să înainteze în viaţa duhovnicească şi să se bucure de roadele ei
a spus părintele Sorin Mihalache pentru Radio Trinitas.

„Noi, tinerii, suntem o preocupare vie pentru viața Biserici”

Maria Cristina Milea, preşedintele Nepsis Franţa a evidenţiat faptul că Biserica Ortodoxă Română este preocupată de formarea duhovnicească a tinerilor, acest lucru fiind dovedit şi de faptul că lucrările Congresului Nepsis sunt în imediata continuare a Congresului Mitropoliei Europei Occidentale şi Meridionale.
Aceste zile s-au dovedit folositoare pentru că ne-am cunoscut, am legat prietenii și am vorbit despre frământările noastre și maniera noastră de a ne implica în cadrul Bisericii. Faptul că lucrările Congresului sunt în imediata continuare a Congresului Mitropoliei ne arată că noi, cei tineri, suntem o preocupare vie pentru viața Bisericii”, 
a spus Maria Cristiana


Basilica: Evenimentele culturale de la Paris s-au încheiat prin coslujirea ierarhilor Sinodului Mitropolitan (VIDEO)


Congresul Mitropolitan şi Congresul Nepsis s-au încheiat duminică prin Sfânta Liturghie oficiată de un ierarhii Sinodului Mitropoliei Europei Occidentale şi de Nord Meridionale. Slujba a fost prezidată de Mitropolitul Iosif.

Alături de Înaltpreasfinţia Sa au slujit:
 • Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei,
 • Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei,
 • Preasfinţitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale,
 • Preasfinţitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei,
 • Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române al Spaniei și Portugaliei. 
Omilia din cadrul Liturghiei a fost rostită de Preasfinţitul Părinte Siluan al Italiei. La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif a vorbit despre evenimentele desfăşurate la Paris în ultima săptămână şi a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestora.
Ierarhul evidenţiat că la Congresul Mitropolitan au participat peste 700 preoţi şi diaconi din 9 ţări din cuprinsul Mitropoliei, iar congresul Nepsis a reunit peste 200 de tineri.
Înaltpreasfinţia Sa a subliniat importanţa manifestărilor cultural de la Paris precizând că în decursul acestor zile au avut loc cinci conferinţe şi numeroase ateliere de lucru în care au luat cuvântul peste 25 de conferenţiari.După ce a Mitropolitul Iosif a dus mulţumiri Părintelui Patriarh, mesajul adresat de Conducătorul Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul acestor manifestări culturale a fost citit de Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia.

Cele două congrese au avut loc la Paris în perioada 10-12 mai 2018.


UPDATE:

Doxologia: Mirabilii. Faţa nevăzută a Parisului


Săptămâna trecută am avut şansa de a participa la Paris, alături de peste 700 de clerici şi credincioşi din mai multe ţări din Europa, la Congresul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale (MOREOM). Acolo am moderat, împreună cu soţia mea, Cristina, atelierul dedicat familiei creştine. O manifestare de mare amploare, impecabil organizată sub oblăduirea neobositului Părinte Mitropolit Iosif, care parcă întinereşte de la an la an! Dincolo de ceea ce am putut eu şi soţia transmite, am primit, de-a lungul zilelor de congres, multe cuvinte de mare folos.

Dacă punem la socoteală şi Congresul Nepsis, dedicat tinerilor, în total au fost şase mari conferinţe, la care s-au adăugat intervenţiile celor şase ierarhi ai Sinodului MOREOM, dar şi concluziile unui număr total de 14 ateliere pe diferite teme de actualitate. Detalii despre program şi conferenţiari pot fi lesne găsite pe internet. Însă eu mi-aş dori să vă împărtăşesc câteva dintre „sentinţele” care mi-au atins în mod special mintea şi inima. Cu precădere, mă voi inspira din prelegerile Părintelui Constantin Coman şi ale Părintelui Diacon Sorin Mihalache. Sigur, ideile sunt filtrate subiectiv şi redate într-un mod ceva mai personal, poate chiar cu unele adăugiri.

Secularizarea nu este un proces specific lumii de azi, ci unul care se desfăşoară în Biserică. Lumea e, prin definiţie, secularizată. Marea dramă este că duhul lumesc pătrunde în instituţiile bisericeşti, în mănăstiri, în comportamentul, vorbirea şi acţiunile clericilor sau ale credincioşilor. Faptul că Biserica a ales să comunice pe canalele de presă proprii doar aspectele pozitive şi realizările deosebite –după principiul: „lasă, că de rău ne vorbesc alţii destul” – nu a avut un efect misionar, dimpotrivă. Lipseşte din comunicarea Bisericii atitudinea de pocăinţă. Şi Sfântul Ioan Botezătorul, dar şi Mântuitorul, mai apoi, şi-au început lucrarea publică plecând de la acelaşi îndemn: „Pocăiţi-vă, căci s-a apropiat Împărăţia Cerurilor” (Matei 3, 2 şi 4, 17). Dar azi se constată că s-a cam circumscris Taina pocăinţei doar la perimetrul scaunului de spovedanie.

Nu se pot obţine vreodată rezultate duhovniceşti cu mijloace şi metode lumeşti. Nici nu putem convinge (converti) pe nimeni dacă încurajăm atitudini triumfaliste, războinice sau encomiastice. Ori fiind obsedaţi de „imaginea Bisericii”. Într-o astfel de „competiţie” cu lumea întotdeauna vom pierde, pentru că lumii îi sunt proprii astfel de „arme”. În Biserică şi în afara ei e nevoie să cultivăm şi să comunicăm (în) Duhul lui Dumnezeu, care presupune o necondiţionată stare de smerenie.

Nu avem de ce să fim complexaţi în faţa uimitoarelor descoperiri ale ştiinţei sau în faţa progresului tehnologic. Tot ceea ce descoperă ştiinţa poate fi adus în sfera apologetică, după principiul enunţat de Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful vizavi de cultura păgână: „Tot ceea ce este bun ne aparţine nouă, creştinilor”. Adică, toate acestea ridică mintea la Dumnezeu, confirmă prezenţa şi lucrarea Lui în lume. Dar această prezenţă este una discretă, apofatică. Ştiinţa nu poate demonstra nici existenţa, dar nici inexistenţa lui Dumnezeu. Sunt oameni de ştiinţă care aduc argumente împotriva existenţei unui Creator, dar aceste afirmaţii ale lor nu pot fi tratate decât ca simple interpretări personale, ca opinii, iar nu ca fapte ştiinţifice. Aici omul de ştiinţă îşi depăşeşte clar sfera de competenţă. Dumnezeu nu sileşte pe nimeni să creadă, nu Se impune cu evidenţe. Credinţa este spaţiul libertăţii, semn că Dumnezeu ne respectă alegerile. Putem contempla creaţia şi să rămânem la nivelul materialităţii, negând existenţa Creatorului. Dar putem şi să deducem din descoperirile ştiinţei că întreaga creaţie nu ar putea fi menţinută în existenţă, dacă Dumnezeu nu ar susţine-o cu harul Său (energiile necreate). Încât totul depinde de ce anume alegem să vedem şi de gradul de onestitate, de deschiderea noastră spirituală.

Progresul tehnologic, stilul de lucru multitasking afectează foarte mult calitatea vieţii omului. Scad vertiginos atenţia şi capacitatea de concentrare, de adunare a minţii, ne lipsesc căldura comunicării directe şi compasiunea. E nevoie ca teologul şi omul credincios competent să iasă la dialog cu oamenii de cultură sau de ştiinţă, cu artiştii, cu filosofii. Atitudinea creştinului este una integratoare, prezenţa Domnului Hristos nu poate fi redusă doar la sfera vieţii liturgice sau de rugăciune. Dumnezeu poate fi întâlnit indiferent care ne este punctul de plecare, dacă suntem cu adevărat sinceri în căutările noastre. Nici un domeniu din sfera preocupărilor umane nu poate oferi un răspuns complet şi generator de sens, ci doar o teologie fondată patristic şi transpusă în viaţa personală, în mod viu şi lucrător. Vremurile de azi oferă o cantitate crescândă de informaţii care confirmă învăţătura de credinţă sau care nu pot fi explicate decât în lumina Evangheliei. Important e să folosim aceste oportunităţi de explicare şi de mărturisire, nu să fugim de ele – ca şi cum ne-ar putea afecta cu ceva credinţa.

Ar mai fi multe de spus, dar mă opresc aici, deocamdată... Rog doar a nu se înţelege, cumva, că cele de mai sus reprezintă (neapărat şi) concluziile oficiale ale Congresului. Sunt doar receptări subiective. Punctual, au mai fost şi unele nuanţări sau chiar exprimate puncte de vedere diferite.

Luat ca atare, Parisul e omenesc, prea omenesc. Galeriile de oameni „luminaţi”, operele de artă, arhitectura, duhul obosit şi făţarnic al corectitudiinii politice – totul este impregnat de o gândire care pune omul în centru, Dumnezeu fiind o prezenţă mai degrabă exotică sau marginală. Pentru mine însă, încă de la vizitele de anul trecut, când am fost invitat pentru o serie de seminarii şi conferinţe, Parisul are adâncimi spirituale surprinzătoare. „Oraşul luminilor” este acum, şi ca simbol al întregii diaspore, inima unei Ortodoxii mărturisite convingător şi trăite smerit în spaţiul occidental. Oameni minunaţi, repere duhovniceşti de excepţie, personalităţi capabile de dialog la cele mai înalte exigenţe au făcut posibilă această adevărată metanoia. Nu doar în Paris, ci şi în multele ţări europene în care s-au înfiinţat parohii ortodoxe. Aceşti mirabili ai Ortodoxiei se numără între cei care transmit un atât de necesar suflu înnoitor în Biserică, în sensul troparului: Doamne, Cel Care pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea L-ai trimis Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci Îl înnoieşte întru noi, cei care ne rugăm Ţie”.

http://episcopia-italiei.it/stiri/index.php/ro/

http://episcopia-italiei.it/stiri/index.php/ro/89-stiri/2379-congres-moreom-fotografii-3


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu