miercuri, 21 octombrie 2009

Reuniunea ortodocsilor si catolicilor in Cipru

Avand in vedere ca aceasta reuniune de dialog intre ortodocsi si romano-catolici din Cipru, suscita tensiuni, am sa scot in evidenta, in cele ce urmeaza, cateva idei legate de subiect.

A. ECUMENISMUL


http://www.razbointrucuvant.ro/2009/10/21/marturisirea-parintelui-staniloae-ecumenismul-este-produsul-masoneriei-si-este-pan-erezie-nu-exista-biserici-surori/#more-1255

B. DIALOGUL ORTODOCSILOR CU ROMANO-CATOLICII IN CIPRU


http://www.razbointrucuvant.ro/2009/10/18/se-pregateste-in-cipru-vanzarea-bisericii-catre-papa/
Întrunirea Comisei Mixte pentru Dialogul Teologic (CMDT) în Paphos este a unsprezecea de la începerea dialogului în 1980. Inceputa pe 18 octombrie 2009 se va încheia pe 22 octombrie avand 60 de participanti, distinşi reprezentanţi din partea ortodocşilor şi din partea romano-catolicilor [Comisia este formată, încă de la înfiinţarea sa, acum 3 decenii, din 30 de membri ortodocşi şi 30 de membri catolici, n.n.].
La această întrunire Comisia va dezbate primatul papei în primul mileniu după Hristos, adică în perioada dinainte de schisma dintre Răsărit şi Apus. Este vorba, după cum se semnalează de către ambele părţi, despre o chestiune critică şi decisivă.

Ce DECLARA Arhiepiscopul Hrisostomos, Intaistatatorul Bisericii Ciprului cu privire la intrunire:
Cu prilejul inaugurării în Paphos, a lucrărilor Comisei Mixte pentru Dialogul Teologic (CMDT)., Arhiepiscopul Hrisostomos declara:
"Biserica Ciprului găzduieşte cu simţ de responsabilitate dialogul dintre ortodocşi şi romano-catolici”,si semnalează că este necesar să dialogăm cu scopul de a afla credinţa comună şi să mergem împreună pe drumul mântuirii, potrivit rugăciunii lui Hristos „ca toţi să fie una”.
Semnalează, de asemenea, că unicul scop trebuie să fie căutarea cu onestitate a credinţei comune a Bisericii nedespărţite din primul mileniu. Arhiepiscopul Hrisostomos declară că dialogul se desfăşoară prin hotărârea tuturor Bisericilor Locale Autocefale şi precizează că „acţiunea cuiva, laic sau cleric, de a-şi impune, opinia sa deasupra opiniei şi hotărârilor Sinoadelor Locale ale întregii Ortodoxii constituie un egoism” .
***
Din PROGRAM:
Lucrările întâlnirii, care au loc cu uşile închise, au început printr-un „Te Deum” şi alte imne ale Bisericii Ortodoxe. De asemenea, s-au rostit „Împărate ceresc” şi „Tatăl nostru”. Au urmat luările de cuvânt ale copreşedinţilor: Mitropolitul Ioan de Pergam şi cardinalul Walter Kasper.
-Seara, pe 17 octombrie reprezentanţii Bisericii Romano-Catolice au săvârşit messa („liturghia” romană) în Biserica Cinstitei Cruci din Poartă, în Pafosul Levkosiei.
-Duminica, 18 octombrie , în Sfânta Biserică a Maicii Domnului „Faneromeni” din Levkosia, s-a săvârşit o co-liturghisire arhierească de către Arhiepiscopul Hrisostomos, Mitropolitul Ioan de Pergam şi ierarhii altor Biserici Ortodoxe. La sfârşitul Liturghiei, Arhiepiscopul Hrisostomos a dezvoltat poziţia Bisericii Ciprului în tema dialogului teologic cu romano-catolicii.
-Partea principală a dezbaterilor începe luni 19 octombrie, asupra proiectului de document referitor la primatul papal în Biserică şi în comuniunea Bisericii Nedespărţite din primul mileniu.
***
Pe 17 octombrie inaugurarea întrunirii a fost semnalată de o MANIFESTARE DE PROTEST a circa 100 de persoane. Manifestanţii – bărbaţi, femei, preoţi şi monahi, membri ai Mişcării Corthodoxia in Ciprureştin-Ortodoxe Pancipriote (MCOP), s-au întrunit cu mai multe bannere la intrarea hotelului „Sfântul Gheorghe”, unde se desfăşoară lucrările Comisiei. Din cauza prezenţei manifestanţilor cei aproximativ 60 de membri ai CMDT nu au mai intrat în biserica Sfântului Gheorghe de lângă hotel (pentru o rugăciune în comun, aşa cum era programat – n.tr.)
Pe bannere, printre altele, scria:
- „Dacă vom trăda Ortodoxia noastră, atunci vom pierde şi Libertatea noastră”,
- „Iubirea fără Hristos nu este iubire, ci amăgire”,
- „Trădarea Credinţei nu rezolvă problema cipriotă”,
- „Trei sunt cele mai groaznice căderi de-a lungul istoriei: a lui Adam, a lui Iuda şi a papei” [cuvintele ii apartin Fericitului Iustin Popovici, n.n.].

De asemenea, au împărţit o broşură în patru pagini a egumenului Mănăstirii Grigoriu din Sfântul Munte Athos, Arhim. Gheorghios Kapsanis, broşură cu poziţii critice la adresa Dialogului.

Arhiepiscopul Hrisostomos, care se afla în momentul demonstraţiei la hotel, i-a chemat pe preoţi, luni, la biroul său. Aceasta a provocat reacţia Preşedintelui Uniunii Filo-Ortodoxe „Kosmas Flamiatos” din Grecia, care a spus Arhiepiscopului: „Nu se poate ca o paşnică mărturisire a credinţei să devină pricina lansării de ameninţări din partea unui Întâistătător”.
***
Dintre PARTICIPANTI:
CMDT este co-prezidată de Mitropolitul Ioan de Pergam şi Cardinalul Walter Kasper.
În delegaţia Patriarhiei Ecumenice participă Mitropolitul Ghennadios de Sassima, precum şi Episcopul Kallistos Ware de Diokleea, cunoscut teolog şi scriitor în Europa.
Biserica Ciprului este reprezentată de Mitropoliţii Gheorghios de Paphos şi Vasilie de Konstantia.
Patriarhia Moscovei este reprezentată de Arhiepiscopul Ilarion, care prezidează Comisia pentru Relaţii Interortodoxe şi Interbisericeşti
Din partea Bisericii Ortodoxe Romane participa PS Ciprian Campineanul, [desi Agentia oficiala de stiri Basilica nu a mentionat pana acum nimic, n.n.].

************************
C. POZITII IN ORTODOXIE
http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2009/10/06/sfanta-chinotita-a-sfantului-munte-despre-dialogul-cu-romano-catolicii/
1.Sfânta Chinotită a Sfântului Munte Athos a adoptat o poziţie oficială cu privire la întrunirea Comisiei Mixte de Dialog între ortodocşi şi romano-catolici în Cipru:
Sfânta noastră Chinotită, necunoscând tematica exactă a Dialogului respectiv, îşi exprimă profunda nelinişte şi problematizare pentru faptul că se discută primatul papal înainte ca papismul să fi renunţat la dogmele lui eretice şi la caracterul său lumesc (Statul Vatican). Singura condiţie pentru discutarea temei primatului este revenirea romano-catolicilor la credinţa ortodoxă şi la sistemul sinodal al Bisericii Ortodoxe şi nu „unitate în diversitatea” dogmelor.

http://www.razbointrucuvant.ro/2009/10/19/memoriu-al-laicatului-ortodox-roman-catre-sfantul-sinod-privind-imposibilitatea-dialogului-cu-catolicii/#more-9128
2.Laicatul ortodox din romania:Memoriu adresat Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind imposibilitatea continuării dialogului teologic cu romano-catolicii în contextul accentuării prozelitismului uniat şi a denigrării permanente la care Biserica noastră este supusă până în prezent.

"Ne adresăm arhieriilor voastre în calitate de fii ai Bisericii care nu pot rămâne insensibili la neliniştea întregii suflări ortodoxe cu privire la evoluţia echivocă a dialogului teologic cu romano-catolicii (după cum reiese din poziţiile oficiale din ultimele săptămâni ale unor personalităţi bisericeşti din Grecia, Serbia, Rusia, Sfântul Munte Athos, ş.a.), dar şi la denigrările şi calomniile interminabile pe care greco-catolicii le aduc Maicii noastre, Biserica Ortodoxă (cf. www.bru.ro/blaj/pozitia-bru-fata-de-intentia-bor-de-a-sustine-legiferarea-epurarii-culturale-si-religioase/). Aceasta în contextul în care tot ei, în ultimii 20 de ani, au lăsat 170 de comunităţi ortodoxe fără locaş de cult şi sunt pe cale să ne mai răpească încă 106 biserici.
Cui foloseşte oare acest conflict fratricid pe care catolicismul l-a născut în sânul poporului român în urmă cu 300 de ani şi pe care îl cultivă cu tenacitate şi în zilele noastre? Cum se mai poate vorbi despre dragoste şi dialog în condiţiile în care ni se răpesc bisericile şi suntem provocaţi permanent prin acuze ce sfidează adevărul?

Având în vedere acestea, cu tot respectul cuvenit, vă rugăm să întrerupeţi dialogul cu Biserica Romano-Catolică, dispunând, totodată, retragerea delegaţiei române de la întâlnirea de dialog teologic cu romano-catolicii din Cipru, desfăşurată chiar în aceste zile. Considerăm că prezenţa noastră la această întrunire este cu totul nepotrivită atât timp cât catolicismul nu numai că nu desfiinţează catastrofala uniaţie – măsură pe care în schimb i-o atribuie, ca intenţionalitate, Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române – cf. www.greco-catolica.org/a479-Patriarhul-Daniel-ameninta-din-nou-Biserica-Greco-Catolica-cu-desfiintarea.aspx –, dar, împreună, romano-catolici şi greco-catolici, fac la noi în ţară front comun împotriva Bisericii Ortodoxe, pe care o denigrează cu orice ocazie (cf. http://www.greco-catolica.org/a483-Episcopii-catolici-din-Romania-condamna-in-corpore-incitarea-la-ura-interconfesionala-si-epurarea-culturala-si-religioasa-promovata-de-BOR.aspx). Este limpede, aşadar, că nu dialogul sincer pentru revenirea la Ortodoxia credinţei îi animă, ci interese cu totul pământeşti.

Noi, ortodocşii, nu am prigonit niciodată pe nimeni, ci doar ne-am apărat credinţa, suferind pentru aceasta persecuţii tocmai din partea celor care astăzi joacă rolul de „victime ale discriminării”. De ce să nu spunem lucrurilor pe nume: uniaţia a adus de-a lungul timpului în trupul Bisericii din Transilvania o vătămare comparabilă doar cu „binefacerile” regimurilor de ocupaţie străină şi cu cele ale politicii ateiste a comuniştilor.

Însăşi existenţa Bisericii Greco-Catolice este cea mai mare sfidare şi batjocură adusă Ortodoxiei, căci ne aminteşte permanent de amăgirile iezuiţilor, de tunurile şi gloanţele habsburgilor, de torturi şi de prigoane, de suferinţele insuportabile la care „fraţii catolici” i-au supus câteva sute de ani pe ortodocşi pentru a-i determina să îmbrăţişeze „cu toată libertatea” supunerea faţă de papă.

Încă o dată, faptele contrazic întru totul afirmaţiile mieroase ale unor participanţi la dialog, specialişti în declaraţii. Tocmai atacurile dure şi conflictele la care am fost martori în ultimii ani ne întăresc convingerea că partea catolică nu a înţeles să poarte un dialog sincer, teologic, în care Ortodoxia să poată da în mod liber mărturia păstrării nealterate a Credinţei apostoleşti, de la care s-a rupt scaunul episcopal al Romei acum aproape o mie de ani.

Semneaza:
Asociaţia pentru păstrarea şi promovarea valorilor culturale şi naţionale ale poporului român – ASTRADROM – Oradea
Asociaţia Foştilor greco-catolici în prezent ortodocşi – Baia Mare
Fundaţia Creştin-Ortodoxă “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”
Asociaţia Brâncoveanu – Arad
Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” – Constanţa
Asociaţia “Ieromonah Arsenie Boca” – Arad
Asociaţia Medical-Creştină “Christiana”
Asociaţia Metamorfosis
Predania
Asociaţia Prietenii Sfântului Munte Athos – Arad
Asociaţia APROM – Satu Mare
Asociaţia „Sfântul Spiridon”
Asociaţia „Sfântul Stelian” – Beiuş
Asociaţia Drept – Arad
Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni” – Suceava
Asociaţia „Ţara Dornelor” – Vatra Dornei
Fundaţia Creştin-Ortodoxă “Sfîntul Stelian” – Beiuş
Asociaţia Monah Atanasie Ştefănescu

D. PENTRU A INTELEGE MAI MULT...
Mitropolitul Pavel de Kirineia(Arhiepiscopia Ciprului) ne spune:
Între 8 şi 14 octombrie 2007 s-a întrunit la Ravenna în Italia a X-a Întrunire a Comisiei Mixte Internaţionale pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi romano-catolici. La sfârşitul lucrărilor s-a emis un text care cuprinde cele hotărâte unanim şi care este cunoscut ca Textul de la Ravenna. Textul de la Ravenna are ca temă: „Consecinţe eclesiologice şi canonice ale naturii euharistice a Bisericii. Comuniune bisericească şi autoritate”.

Textul de la Ravenna se încheie cu menţiunea cărolul episcopului Romei, urmează să fie studiat într-o profunzime mai mare(Ravenna, paragraful 45).

Din examinarea textului Comisiei Mixte Moderatoare asupra Dialogului Teologic dintre Biserica Ortodoxă şi romano-catolici, care a avut loc în Creta în octombrie 2008, care a avut ca titlu „Rolul episcopului Romei în comuniunea Bisericii în primul mileniu” , este evidentă impunerea tezelor romano-catolice.
Promovarea tezei că „principiul diversităţii în unitate a fost acceptat categoric în Sinodul de la Constantinopol, care a avut loc între anii 879-880” (Creta, paragraful 32), descoperă scopurile mai îndepărtate ale romano-catolicilor. Pregătesc terenul pentru o unire de tip uniat (greco-catolic).

Papa, al cărui Scaun este considerat în textul din Creta „izvor (cauză) al unităţii episcopale” (Creta, paragraful 10), apare ca un substitut al lui Hristos, din care decurg toate, de vreme ce conform cuvântului Papei Ghelasie: „Întâiul Scaun nu se judecă de niciunul” (Ep. 4, PL 58, 28 M, Ep. 13, PL 59, 64A) (A se vedea Creta, paragraful 11).
În ciuda încercării care se face pentru a se prezenta deplina suveranitate (κυριαρχία) a papei ca primat de slujire, impunându-l drept „slujitor al slujitorilor” (Creta, paragraful 14), cu toate acestea nu pot să ascundă gravele derapaje dogmatice şi abordarea greşită a reprezentanţilor ortodocşi în tema primatului papei. Fiind Succesor, papa devine delegat (ἀποστολικός) şi moşteneşte şi ceea ce este propriu unităţii nedespărţite dintre Hristos şi Petru” (Creta, paragraful 14). Cum este posibil să se accepte că papa exprimă unitatea dintre Hristos şi Apostolul Petru?

Romano-catolicii, insistând pe primatul lui Petru şi întemeindu-se pe cuvintele Domnului: „Tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea” (Matei 16:18), răstălmăcesc cuvintele lui Hristos, care se referă la „credinţa mărturisirii” (Sf. Ioan Gură de Aur, „Comentariu la Matei”, 54, 2, P.G. 58, 534) şi nu la persoana Apostolului. De altfel, potrivit cuvintelor Sale, stânca şi piatra cea din capul unghiului este Însuşi Domnul (Matei 21,42).

Spiritul antisinodal al romano-catolicilor nu are temeiuri istorice. Biserica Veche are drept conducător suprem Sinodul Ecumenic şi nu pe Papa. Sinoadele Ecumenice nu au fost convocate de către papi, care – important de semnalat – nici nu prezidau toate Sinoadele Ecumenice, nici nu emiteau hotărâri dogmatice pentru toată Biserica, ci acestea erau aprobate de către toate Bisericile Locale. De aceea, când pentru prima oară s-a pus problema sistemului papal teoretic, Papa Grigorie cel Mare (590-604) l-a respins (Ioannis Karmiris, „Ortodoxia şi vechiul catolicism”, II Atena, 1967, p. 69). Şi cu toate acestea, în Textul din Creta se menţionează că „nici un Sinod nu a fost recunoscut drept Ecumenic, fără ca el să aibă consimţământul Papei” (Creta, par.12).


*************************************************************************************
http://www.orthodoxie.com/2009/10/pour-lire-celui-ci-cliquez-sur-ce-lien.html
Communiqué final de la onzième réunion de la Commission internationale mixte pour le dialogue théologique entre l’Eglise orthodoxe et l’Eglise catholique

La onzième réunion de la Commission internationale mixte pour le dialogue théologique entre l’Église orthodoxe et l’Église catholique romaine eut lieu dans la ville chypriote de Paphos, ville qui, au cours de son histoire, a reçu la visite de trois apôtres, Paul, Barnabé et Marc. La réunion s’est déroulée du 16 au 23
octobre 2009. L’accueil généreux et fraternel a été assuré par l’Église orthodoxe de Chypre.

Vingt membres catholiques romains y ont assisté ; plusieurs autres avaient été empêchés. Toutes les Églises orthodoxes, à l’exception du Patriarcat de Bulgarie, y ont été représentées, à savoir le Patriarcat œcuménique, les patriarcats d’Alexandrie, d’Antioche, de Jérusalem, de Moscou, de Serbie, de
Roumanie, de Géorgie et les Églises de Chypre, de Grèce, de Pologne, d’Albanie et des Pays tchèques et de la Slovaquie.

Les travaux de la Commission ont été dirigés par les deux coprésidents, le cardinal Walter Kasper et le métropolite Jean de Pergame, assistés par les deux cosecrétaires, le métropolite Gennade de Sassime (Patriarcat œcuménique) et Mgr Eleuterio Fortino (Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens).

Lors de la séance d’ouverture, le samedi 17 octobre, les membres de la Commission ont été chaleureusement accueillis par leur hôte, le métropolite Georges de Paphos, qui a souligné l’importance du choix de cette ville apostolique, connue à juste titre dans l’histoire non seulement de l’île de Chypre
mais aussi de toute la chrétienté.

Le samedi 17 octobre, les membres catholiques romains ont célébré l’eucharistie à l’église catholique romaine de la Sainte-Croix, à Nicosie, sous la présidence du cardinal Walter Kasper et en présence des membres orthodoxes. Dans son homélie, le cardinal Kasper a exprimé à l’Église de Chypre, et notamment au métropolite Georges de Paphos, la gratitude de la délégation catholique romaine pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Son Éminence a souligné l’esprit d’humilité et d’amour qui devait prévaloir dans le travail de la Commission mixte, en rappelant les paroles du Seigneur : « Quiconque voudrait être le premier parmi vous se fera le serviteur de tous » (Mc 10, 44).
Le dimanche 18 octobre, les membres orthodoxes ont célébré la divine liturgie en l’église de Phanéroméni à Nicosie, sous la présidence de Sa Béatitude Chrysostome, archevêque de Chypre, en la présence des membres catholiques romains. Dans son allocution, l’archevêque Chrysostome a noté : « Avec toutes les autres Églises orthodoxes, nous affirmons notre ferme insistance sur les pôles fondamentaux déjà établis de la conscience ecclésiastique du premier millénaire de la vie et de l’histoire de l’Église. Les conciles œcuméniques et les grands Pères du premier millénaire sont la garantie de l’interprétation théologique authentique du sacrement de l’économie divine en Christ et de son expérience authentique par les fidèles dans le sacrement de l’Église qui, guidée par l’Esprit Saint, prolonge dans le monde la présence vivante et continue de Jésus-Christ jusqu’à la fin des temps. »
Ensuite, les coprésidents, le cardinal Walter Kasper et le métropolite Jean de Pergame, accompagnés du métropolite Gennade de Sassime, du cardinal Leonardo Sandri, du métropolite Basile de Constantia-Famagusta et de l’archevêque Roland Minnerath, ont été reçus au palais présidentiel par le président de Chypre, Son Excellence Mimitris Christofias, qui a exprimé son espoir de voir la continuation de cet important dialogue dans un monde toujours divisé, comme l’île de Chypre elle-même. Il a également formulé ses meilleurs vœux pour l’avancée vers la communion entre les deux Églises à l’avenir.

Les membres de la Commission ont visité le Musée byzantin et ont été reçus à l’archevêché, lors d’un déjeuner officiel offert par Sa Béatitude l’archevêque Chrysostome. Au cours de l’après-midi, les membres se sont rendus au métochion du monastère de Kykkos, où ils ont été très chaleureusement accueillis par l’higoumène, le métropolite Nicéphore de Kykkos et de Tylliria et par le métropolite Isaïe de Tamassos et d’Orini. Plus tard, dans la soirée, le métropolite Basile de Constantia-Famagusta leur a offert un dîner officiel au siège de sa métropole, à Paralimni. Pendant la semaine, les membres ont visité également le
monastère de Saint-Néophyte et les sites archéologiques de Paphos associés à saint Paul.

Le premier jour de la réunion, les membres catholiques romains et orthodoxes se sont réunis séparément, comme il est habituel, pour coordonner leur travail. La réunion orthodoxe a discuté, entre autres, des réactions négatives au dialogue de la part de certains milieux orthodoxes et à l’unanimité les a considérées comme totalement sans fondement et inacceptables, puisque fournissant des informations fausses et trompeuses. Tous les membres orthodoxes de la Commission ont réaffirmé que le dialogue allait continuer avec l’assentiment de toutes les Églises orthodoxes et se poursuivrait dans la fidélité à la Vérité et à la tradition de l’Eglise. La réunion catholique romaine a considéré l’avant-projet du texte comme une bonne base de notre travail et a confirmé son intention de continuer le dialogue dans un climat de confiance réciproque, en obéissance à la volonté de notre Seigneur.

Comme cela avait été convenu lors de la dernière séance plénière à Ravenne en 2007, la Commission a étudié le thème « Le rôle de l’évêque de Rome dans la communion de l’Église au premier millénaire », dans le cadre d’un texte préliminaire préparé par le comité mixte de coordination, qui s’était réuni l’année dernière à Elounda, en Crète. Pendant cette séance plénière, la Commission a considéré avec soin et amendé le texte provisoire préparé par le comité mixte de coordination. Elle a décidé de terminer l’année prochaine son travail sur ce texte, en réunissant de nouveau la Commission mixte. Aucune déclaration finale n’a été adoptée et aucun texte susceptible d’être communiqué n’a été validé.

Il a été décidé que la douzième réunion plénière serait accueillie du 20 au 27 septembre 2010, à Vienne en Autriche, par le cardinal Christoph Schönborn. La onzième séance plénière a été clôturée par la célébration des vêpres orthodoxes en la cathédrale Saint-Théodore à Paphos, après laquelle le métropolite Georges a organisé une réception.
La réunion de la Commission mixte a été caractérisée par un esprit d’amitié et de collaboration confiante. Les membres de la Commission ont été très sensibles à la généreuse hospitalité de l’Église de Chypre et ils recommandent la poursuite des travaux de ce dialogue aux prières des fidèles.

Paphos, Chypre, 22 octobre 2009
Traduit de l’anglais pour Orthodoxie.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu