duminică, 30 noiembrie 2014

Declaratia comuna integrala, a Papei Francisc si a Patriarhului Bartolomeu, semnata la Istambul (text si video)Papa Francisc:

Vreau să asigur pe fiecare dintre voi că, pentru a atinge obiectivul dorit al unitătii depline, Biserica Catolică nu intenționează să impună vreo cerință, decat cea a marturisirii de credință comună, și că suntem pregătiți să cautam împreună, în lumina învățăturii Scripturii și a experienței primului mileniu, modalitătile prin care să garantam unitatea necesară a Bisericii în condițiile actuale: singurul lucru pe care il vrea Biserica Catolică, și pe care il caut, ca Episcop al Romei,  "Biserica, care are întâietate în caritate", este comuniunea cu Bisericile Ortodoxe.


 Declaratia comuna integrala, a Papei Francisc si a Patriarhului Bartolomeu


"Noi, Papa Francisc și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I exprimăm profunda noastră recunoștință față de Dumnezeu pentru darul acestei noi întâlniri pe care ne-a acordat-o, în prezența membrilor Sfântului Sinod, a clerului, și a credincioșilor din Patriarhia Ecumenică, de a sluji împreună la sărbătoarea Sfantului Andrei, primul chemat și fratele Apostolului Petru. Amintindu-ne de Apostoli, care au anunțat vestea cea bună a Evangheliei în lume, aceasta întărește în noi dorința de a continua să meargem împreună pentru a depăși, cu dragoste și încredere, barierele care ne despart.
La întâlnirea de la Ierusalim în luna mai, în timpul căreia am amintit îmbrățișarea istorică dintre venerabilii noștri predecesorii, Papa Paul al VI și Patriarhul Ecumenic Athenagoras, am semnat o declarație comună. Astăzi, cu ocazia fericită a unei noi întâlniri frățeasti, dorim să reafirmăm împreună intențiile și preocupările noastre comune.

Ne exprimăm intenția noastră sinceră și fermă, în ascultare față de voința Domnului nostru Iisus Hristos, de a intensifica eforturile noastre pentru promovarea deplinei unitati între toți creștinii și mai ales între catolici și ortodocși. Vrem în plus, să susținem dialogul teologic promovat de Comisia Mixta Internațională, care a fost instituită exact acum 35 ani de către Patriarhul Ecumenic Dimitrie și Papa Ioan Paul al II-lea aici, în Fanar, si care se ocupă în prezent cu cele mai dificile probleme ce au marcat istoria cu divizările noastre, și care necesită un studiu atent și aprofundat. În acest scop, ne angajăm in rugăciunea noastră fierbinte, ca Păstori ai Bisericii, cerând credincioșilor să ni se alăture în invocarea comună ca "toți să fie una ... pentru ca lumea să creadă" (Ioan 17, 21).

Ne exprimăm îngrijorarea noastră comună pentru situația din Irak, Siria și întregul Orient Mijlociu. Suntem uniți în dorința de pace și stabilitate și dorința de a promova soluționarea conflictelor prin dialog și reconciliere. Recunoscând eforturile deja făcute pentru a oferi asistență în regiune, chemăm în același timp pe toti cei care au responsabilitatea pentru destinul popoarelor să-și intensifice angajamentul pentru comunitățile care suferă și să le permită, inclusiv comunităților de crestini, să rămână în tara lor natală. Nu putem să ne resemnăm cu un Orient Mijlociu fără creștini care au mărturisit numele lui Iisus de-a lungul a două mii de ani. Mulți dintre frații și surorile noastre sunt persecutați și au fost obligați prin violență să își părăsească locuințele. Se pare că într-adevăr valoarea vieții umane s-a pierdut și că persoana umană nu mai are importanță, și poate fi sacrificată pentru alte interese. Și toate acestea, se întâlnește în mod tragic cu indiferența multora. Cum ne reamintește Sfântul Pavel "Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; şi dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună."(1 Corinteni 12: 26). Este legea vieții creștine și, în acest sens, putem spune că există, de asemenea, un ecumenism al suferinței. Cum sângele martirilor a fost sămânța de putere și a fertilității pentru Biserică, astfel părtăsia suferinței cotidiene poate fi, de asemenea, un instrument eficient de unitate. Situația dificilă a creștinilor și a tuturor celor care suferă in Orientul Mijlociu necesită nu numai o rugăciune constantă, ci, de asemenea, un răspuns adecvat din partea comunității internaționale.

Principalele provocări pe care lumea le are în fața, în situația prezentă, cere solidaritatea tuturor persoanelor de bunăvoință. De asemenea, recunoaștem importanța promovării unui dialog constructiv cu Islamul, bazat pe respect reciproc si prietenie. Inspirati de valorile comune și intăriti de un autentic sentiment fratern, musulmanii și creștinii sunt chemați să lucreze împreună de dragul dreptății, păcii și a respectului pentru demnitatea și drepturile fiecărei persoane, în special în zonele în care ei înșiși un timp, au trăit, timp de secole, într-o coexistență pașnică și acum suferă tragic toate ororile războiului. Mai mult decât atât, ca lideri creștini, cerem tuturor liderilor religioși să continue și să consolideze dialogul interreligios și să îndeplineasca toate eforturile pentru a construi o cultură a păcii și solidarității între persoane și între popoare.

Ne amintim de toate popoarele care suferă din cauza războiului. În special, ne rugăm pentru pacea în Ucraina, o țară de veche tradiție creștină, și facem apel la părțile implicate în conflict să caute calea dialogului și a respectului dreptului internațional pentru a pune capăt conflictului și să permită la toti ucrainienii să trăiască în armonie.

Gândurile noastre se indreapta spre toți credincioșii Bisericilor noastre în lume, pe care ii salutăm, încredințândui lui Hristos, Mântuitorul nostru, astfel încât să poată fi martori neobositi ai iubirii lui Dumnezeu. Ridicam rugăciunea noastră fierbinte către Dumnezeu, pentru ca să acorde darul păcii, al iubirii, și al unitatii pentru întreaga familie umană.

"Şi Însuşi Domnul păcii să vă dăruiască vouă pace totdeauna şi în tot chipul! Domnul fie cu voi cu toţi!"(2 Tes 3, 16).

Fanar, 30 noiembrie 2014" 
  

*** 

Sfanta Liturghie cu Papa Francisc in Biserica Sfantul Gheorghe de la Constantinopol, si Declaratia comuna
Vizita ecumenica a Papei la Istambul 

PAGINI WEB:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu