joi, 13 noiembrie 2014

Rugaciunea de dimineata a Parintelui Sofronie Saharov (romana si engleza)


Rugaciunea de dimineata a Parintelui Sofronie Saharov

Împărate Sfinte, Cela ce esti mai înainte de toti vecii Fiul Tatălui si Cuvântul Lui Cel împreună fără de început si împreună vesnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului si al pământului, Ziditorul meu, Carele prin atotziditoare porunca Ta ai scos toate dintru nefiintă si pe mine întru această viată m-ai adus, Cela ce bine ai voit a-mi dărui în scăldătoarea Botezului harul nasterii celei de Sus în Sfântul Duh si a pune pecetea Darului Acestuia pe mădularele trupului meu în Sfânta Taină a Mirungerii, Cela ce ai pus în inima mea dorul de a Te căuta pre Tine, Unul Dumnezeu Cel Adevărat - auzi rugăciunea mea.
Că nici lumină am, nici bucurie, nici întelepciune, nici viată, nici putere afară de Tine; dar nici vrednic sunt pentru multimea păcatelor mele să caut către Tine, Dumnezeul meu; ci pentru Cuvântul Tău, că "tot ceea ce veti cere în rugăciune, crezând, veti primi" si "tot ce veti cere întru Numele Meu voi face vouă", îndrăznind chem către Tine: binecuvântează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat pentru cea negrăită bunătatea Ta; si mă învredniceste, în puterea binecuvântării Tale, ca toată fapta si cuvântul din ziua ce încep acum, să le săvârsesc pentru tine Însuti, spre slava Ta, în frica Ta, după voia Ta, în duhul întregii cugetări si al curătiei, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândetii, al păcii, al bărbătiei, al întelepciunii, cu rugăciune, si în tot ceasul amintindu-mi că pretundinea esti.
Asa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea Ta, cu Duhul Tău cel Sfânt mă povătuieste întru tot lucrul si cuvântul cel bun, si-mi dăruieste fără poticnire să trec toată calea vietii înaintea fetei Tale, ca nici o fărădelege să mai adaug dreptătii pe care ai descoperit-o nouă.
Doamne, Cel mare si mult milostiv, îndură-Te spre mine cela ce rău mă pierd; să nu ascunzi fata Ta de la mine, nici căile mântuirii Tale; iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruta, Mântuitorul meu, si cu sila mă întoarce la calea Ta cea sfântă. Căci Tu, cunoscătorule de inimi Cel bun, cunosti toată nimicnicia mea si nebunia, toată orbeala mea si toată nepriceperea; dar si durerea inimii mele si suspinurile sufletului meu înaintea Ta sunt. Pentru aceasta mă rog Tie: auzi-mă în scârba mea, întăreste-mă de Sus cu puterea Ta; ridică-mă pe mine, cel doborât de păcat, slobozeste-mă pe mine, cel robit de patimi, tămăduieste-mi toată rana cea ascunsă, curăteste-mă de toată întinăciunea trupului si a duhului; păzeste-mă de tot lucrul si cuvântul stricător de suflet, de toată miscarea cea lăuntrică si cea dinafară, neplăcută Tie si aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în carea voi merge, Însuti mă învată ce se cade să grăiesc; iar, de este voia Ta să tac, învată-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele.
Rogu-mă Tie, lege pune mie în căile poruncilor Tale si nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă să mă înstrăinez de lumina asezămintelor Tale, până ce va fi porunca Ta singura lege a întregii mele firi, si cea vremelnică si cea vesnică.
Dăruieste-mi mie, Doamne, să ajung la cunostinta adevărului Tău. Prelungeste-mi viata până voi aduce Tie roada de pocăintă adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci, înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoieste să mă întorc la Tine, Dumnezeul meu, si, mai înainte de a părăsi această viată, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, întru adâncul întelepciunii Tale, ai rânduit a pune capăt vietii mele pe pământ, atunci, mai înainte, fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a Te întâmpina. În ziua aceea, cea mare si sfântă mie, fii cu mine Doamne, si dăruieste mie bucuria cea negrăită a mântuirii Tale. Curăteste-mă de toată greseala cea văzută si cea ascunsă, si de toată fărădelegea ce se tăinuieste întru cele dinlăuntru ale mele, si mă învredniceste să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricosat al judecătii Tale.
Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri si mari cer eu de la Tine, Împăratul cel Preaînalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urâciunea; ci, rogu-mă Tie, miluieste-mă si nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fata Ta pentru prea multă îndrăzneala mea; ba, si mai vârtos, înmulteste în mine această sfântă si dreaptă îndrăzneală si întru puterea dragostei Tale mă călăuzeste pe urmele pasilor Tăi. Dăruieste mie, celui mai de pe urmă si mai lepădat dintre toti oamenii să Te iubesc pe Tine, precum Însuti ai poruncit nouă; din toată inima mea, si din tot sufletul meu, si din tot cugetul meu, din toată vârtutea mea; cu întreaga mea făptură dăruieste-mi să Te iubesc pe Tine, Doamne.
 Că Singur esti Acoperitorul cel Sfânt, si Atotputernic, si Apărătorul vietii mele, si Tie rugăciunile mele aduc si cuvântările de slavă, acum si în vecii vecilor. Amin.


In engleza:
O Lord Eternal and Creator of all things,
Who of Thy inscrutable goodness called me to this life;
Who bestowed on me the grace of Baptism
and the Seal of the Holy Spirit;
Who imbued me with the desire to seek Thee,
the one true God: hear my prayer.
I have no life, no light, no joy or wisdom;
no strength except in Thee, O God.
Because of my unrighteousness I dare not raise my eyes to Thee.
But Thou said to Thy disciples,
‘Whatsoever you shall ask in prayer believing, you shall receive.’
and ‘Whatsoever you shall ask in my name, that will I do.’
Wherefore I dare to invoke Thee.
Purify me from all taint of flesh and spirit.
Teach me to pray aright.
Bless this day which Thee give unto me, Thy unworthy servant.
By the power of Thy blessing enable me at all times to speak
and act to Thy glory with a pure spirit, with humility, patience,
love, gentleness, peace, courage and wisdom:
aware always of Thy presence.
Of Thy immense goodness, O Lord God, show me the path of Thy will,
and grant me to walk in Thy sight without sin.
O Lord, unto Whom all hearts be open,
Thee know what things I have need of.
Thee are acquainted with my blindness and my ignorance,
Thee know my infirmity and my soul’s corruption;
but neither are my pain and anguish hid from Thee.
Wherefore I beseech Thee, hear my prayer and by Thy Holy Spirit
teach me the way wherein I should walk;
and when my perverted will would lead me down other paths
spare me not O Lord, but force me back to Thee.
By the power of Thy love, grant me to hold fast to that which is good.
Preserve me from every word or deed that corrupts the soul;
from every impulse unpleasing in Thy sight and hurtful to my brother-man.
Teach me what I should say and how I should speak.
If it be Thy will that I make no answer,
inspire me to keep silent in a spirit of peace
that causes neither sorrow nor hurt to my fellow man.
Establish me in the path of Thy commandments
and to my last breath let me not stray from the light of Thy ordinances,
that Thy commandments may become the sole law
of my being on this earth and all eternity.
Yea, Lord, I pray to Thee, have pity on me.
Spare me in my affliction and my misery
and hide not the way of salvation from me.
In my foolishness, O God, I plead with Thee for many and great things.
Yet am I ever mindful of my wickedness, my baseness, my vileness.
Have mercy upon me.
Cast me not away from your presence because of my presumption.
Do Thee rather increase in me this presumption,
and grant unto me, the worst of men,
to love Thee as Thee have commanded, with all my heart, and with all my soul,
and with all my mind, and with all my strength:
with my whole being.
Yea, O Lord, by Thy Holy Spirit, teach me good judgment and knowledge.
Grant me to know Thy truth before I go down into the grave.
Maintain my life in this world until I may offer unto Thee worthy repentance.
Take me not away in the midst of my days, nor while my mind is still blind.
When Thee shall be pleased to bring my life to an end,
forewarn me that I may prepare my soul to come before Thee.
Be with me, O Lord, at that dread hour and grant me the joy of salvation.
Cleanse me from secret faults, from all iniquity that is hidden in me;
and give me a right answer before Thy judgment-seat.
Yea, Lord, of Thy great mercy and immeasurable love for mankind.

Sursa: The Monastery of Panagia Ypseni, Rhodes, Prayer at Daybreak – Elder Sophrony


PAGINI WEB:

Cuviosul Sofronie Saharov:"Omul de rugăciune priveşte mediul înconjurător într-o altă lumină". Rugaciuni ale Sfantului Siluan Athonitul si ale ucenicului sau, Arhimandritul Sofronie

Cuviosul Sofronie Saharov:"Omul de rugăciune priveşte mediul înconjurător într-o altă lumină". Rugaciuni ale Sfantului Siluan Athonitul si ale ucenicului sau, Arhimandritul Sofronie

Make Money at : http://bit.ly/best_tips

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu