luni, 7 septembrie 2015

Părintele Zaharia Zaharou invitat la Cluj-Napoca in cadrul "Intalnirii tinerilor ortodocsi din Europa, 2015"
Sâmbătă seara, 5 septembrie, tinerii ortodocși reuniți la Cluj-Napoca s-au întâlnit cu părintele arhimandrit Zaharia Zaharou, de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia. Părintele a susținut o conferință despre „Relaţiile interpersonale în lumina relaţiei noastre cu Dumnezeu”. Prezent la eveniment, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit părintelui arhimandrit Zaharia Zaharou Crucea Patriarhală.

La conferința duhovnicească susținută la Sala Polivalentă din orașul transilvănean au participat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfin­țitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și ierarhi români și străini prezenți în aceste zile la Cluj.

Părintele arhimandrit Zaharia Zaharou le-a vorbit tinerilor despre probleme contemporane. Părintele arhimandrit le-a explicat că adevărata bucurie nu poate fi trăită de om în afara lui Dumnezeu
Există o singură bucurie care merită cinstirea noastră, şi aceasta este bucuria care izvorăşte din Dumnezeu Însuşi, deoarece numai ea este desăvârşită şi deplină. Fiind dăruită de Dumnezeu, ea lucrează prin Duhul Sfânt. Acestei nepreţuite bucurii îi dăm cinstea atunci când ne păstrăm viaţa şi conştiinţa curată prin păzirea poruncilor. Atunci inima primeşte putere să stea cu îndrăzneală şi cu frică înaintea feţei lui Hristos. Bucuria sfântă şi deplină pe care Hristos a făgăduit-o robilor Săi le insuflă frică şi înţelepciune pentru ca ei să nu se încreadă în ei înşişi, ci să rămână în hotarele firilor zidite şi să ştie a folosi toată bucuria şi mângâierea pe care le poate oferi zidirea spre slava lui Dumnezeu şi sfinţirea sufletului”, 
a explicat părintele Zaharia Zaharou. 

Părintele a mai spus tinerilor că relațiile umane sunt în decădere în ziua de astăzi pentru că nu mai sunt libere de păcat și patimi, ci ele sunt înrobite de acestea, prin urmare adevărata stare de libertate a omului vine atunci când el se eliberează de robia celui rău. 
Dacă vrem să avem o legătură vie cu Dumnezeu şi să petrecem pururea în prezenţa Lui, avem trebuinţă de o inimă curată şi liberă. Iar inima devine liberă atunci când stârpim din ea legea păcatului prin pocăinţă, iar poruncile lui Dumnezeu devin singura lege a fiinţei noastre. Sufletului îi este împărtăşită atunci o stare de desăvârşire şi iubire dumnezeiască în care cunoaşte rugăciunea neîncetată către Dumnezeu şi prin aceasta iubirea de aproapele”, 
a explicat părintele arhimandrit Zaharia Zaharou.


Părintele Zaharia Zaharou de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia le-a transmis tinerilor europeni ce au venit sâmbătă seara la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca pentru a asculta conferința sa, că cei ce vor să aibă o legătură vie cu Dumnezeu şi să petreacă pururi în prezenţa Lui, au trebuinţă de o inimă curată şi liberă.
„Inima devine liberă atunci când stârpim din ea legea păcatului prin pocăinţă, iar poruncile lui Dumnezeu devin singura lege a fiinţei noastre. Sufletului îi este împărtăşită atunci o stare de desăvârşire şi iubire dumnezeiască în care cunoaşte rugăciunea neîncetată către Dumnezeu şi prin aceasta iubirea de aproapele. O asemenea rugăciune adevereşte că omul este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, cinstind şi iubind în acelaşi chip şi pe aproapele”.
Tot ce trebuie să facă omul, pentru a-și schimba viața, a explicat Părintele Zaharia, este să primească în inima lui Cuvântul lui Hristos. Acesta se statorniceşte înlăuntrul lui ca o lege a vieţii sale şi nu-i mai îngăduie să păcătuiască.
Omul renăscut a doua oară dobândeşte un alt cuget şi anume cugetul lui Hristos, precum şi o altă înţelegere, aceea care era şi în Hristos Iisus. Unul ca acesta primeşte o inimă nouă în care Hristos Se sălăşluieşte prin credinţă”.
Prin pocăinţă, ne unim cu Hristos și ne facem părtași cu sfinții Lui, a spus Părintele Zaharia Zaharou mulțimii adunate în Sala Polivalentă.
Fiecare credincios care se pocăieşte este hărăzit cu un dar aparte al Sfântului Duh. Acest dar este legătura care ne ţine uniţi cu minunatul trup al lui Hristos şi ne face părtaşi darurilor tuturor celorlalte mădulare ale desăvârşitei părtăşii a harului, ale sfinţilor din ceruri şi aleşilor lui Dumnezeu de pe pământ”.
La conferința susținută de părintele Arhimandrit Zaharia Zaharou în cadrul Sălii Polivalente au luat parte toți ierarhii invitați la Cluj pentru a participa la reuniunea tineretului ortodox. A fost prezent la eveniment și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane care i-a oferit Părintelui Zaharia, la finalul conferinței, Crucea Patriarhală, în semn de apreciere pentru activitatea sa îndelungată, rodnică și folositoare Bisericii și societății.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu