marți, 16 mai 2017

Prăznuirea Sfinților Putneni canonizați de Biserica Ortodoxă Română


Doxologia: Viața Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei


Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan s-au nevoit în veacul al XVIII-lea în Sihăstria Putnei, loc de liniște în care se retrăgeau monahii iubitori de mai multă rugăciune și nevoință.

Sfântul Cuvios Sila s-a născut în anul 1697 în ținutul Botoșanilor, din părinți ortodocși, Ion și Ioana. A intrat ca frate începător la Schitul Orășeni (com. Cristești, jud. Botoșani), fiind foarte tânăr, de unde, în anul 1714, la vârsta de 17 ani, a venit la Sihăstria Putnei, unde a fost primit și apoi călugărit de starețul Teodosie. După trecerea acestuia la cele veșnice, starețul Dosoftei, noul părinte duhovnicesc al schitului, a rânduit să fie hirotonit diacon și preot, iar la scurt timp să fie tuns în schima mare. Ca ucenic și ajutor al starețului Dosoftei, ieroschimonahul Sila a purtat grijă timp de peste 30 de ani de toate cele necesare obștii, ostenindu-se, în același timp, la slujbele bisericii și la împlinirea pravilei de chilie. În toamna anului 1753, trecând la Domnul starețul Dosoftei, Cuviosul Sila a fost numit stareț de către mitropolitul Moldovei, Sfântul Iacob Putneanul. Ca părinte duhovnicesc al obștii, a înnoit viața duhovnicească a Sihăstriei Putnei, iar ca bun chivernisitor, cu binecuvântarea mitropolitului Iacob, a zidit o biserică nouă de piatră cu hramul Buna-Vestire, pe care a împodobit-o cu toate cele trebuitoare, precum și o nouă trapeză și chilii. Ajuns vestit duhovnic și povățuitor de suflete, Cuviosul Sila a fost prețuit atât de credincioșii simpli, cât și de domnitorii Moldovei Constantin Cehan Racoviță și Grigorie Calimachi, precum și de înalți dregători, egumeni și arhierei, pe toți povățuindu-i cu înțelepciune pe calea mântuirii. Sub îndrumarea sfântului stareț, monahii din Schit se îndeletniceau cu caligrafierea manuscriselor ce cuprindeau sfinte slujbe și importante scrieri ale Sfinților Părinți. Dintre ucenicii săi, cel mai cunoscut este episcopul Rădăuților Dosoftei Herescu. Ultimii ani de viață Cuviosul Sila și i-a petrecut în multe lipsuri și încercări, ca urmare a răpirii Bucovinei de către Imperiul Habsburgic, în anul 1774, și a îngrădirilor puse de noua stăpânire. Schitul nu avea cele necesare hranei monahilor și era nevoit să se împrumute de bani și alimente. Cunoscându-și apropiatul sfârșit pământesc, Sfântul Sila a pus povățuitor Sihăstriei Putnei pe Cuviosul Natan, apoi și-a cerut iertare de la toți. La 23 aprilie 1783, după ce se nevoise aproape 70 de ani la Sihăstria Putnei, Cuviosul ieroschimonah Sila și-a dat cu pace sufletul în mâinile Domnului, pe Care L-a iubit și slujit întreaga sa viață.

Sfântul Cuvios Paisie s-a născut în anul 1701 și a intrat de tânăr în viața monahală. Pentru vrednicia sa a fost hirotonit diacon, apoi preot, și a ajuns egumen la Mănăstirea Sfântul Ilie, de unde a trecut la Mănăstirea Râșca. După o vreme a venit la Schitul Sihăstria Putnei, viețuind întru adâncă smerenie.  Deși nu a fost stareț al Sihăstriei, el era un rugător înfocat, sprijinind în credința ortodoxă pe toți, mai ales în vremea stăpânirii străine. De asemenea, el primise de la Dumnezeu darul înainte-vederii, care, adăugându-se celorlalte virtuți, l-a făcut să fie cinstit de către toți ca un mare părinte duhovnicesc. Împreună cu stareții Sila și Natan a fost martor al greutăților din anii de stăpânire austriacă, dar s-a dovedit un nevoitor plin de râvnă. A trecut cu pace la cele veșnice în data de 16 decembrie 1784.

Sfântul Cuvios Natan s-a născut în anul 1717, fiind originar din Pașcani. A fost mai întâi viețuitor și eclesiarh la Mănăstirea Putna, unde a fost hirotonit diacon, apoi preot. Dornic de mai multă rugăciune și liniște, s-a retras la Sihăstria Putnei, unde a primit schima cea mare cu numele de Natan. Cuviosul Natan a fost cunoscut ca un duhovnic foarte iscusit, fiindu-i părinte duhovnicesc și marelui mitropolit Iacob Putneanul. Totodată, viețuitorii din sihăstrie, împreună-nevoitori cu el, dar și credincioșii închinători îl cinsteau ca pe un adevărat părinte și păstrător al bunelor rânduieli ortodoxe. El se îndeletnicea și cu caligrafierea de manuscrise și cu alcătuirea pomelnicelor ctitoricești. În anul 1781 a fost rânduit stareț de către Cuviosul Sila, care se pregătea pentru trecerea la cele veșnice. Deși înaintat în vârstă, ieroschimonahul Natan a continuat cu multă râvnă și jertfelnicie lucrarea duhovnicească a înaintașului său, călăuzind obștea încredințată lui spre păstorire timp de trei ani și jumătate, deși lipsurile și greutățile erau tot mai mari din pricina ocupației habsburgice. La capătul unei vieți închinate lui Dumnezeu, în neagonisire și curăție, după ce a purtat cu multă răbdare și necontenită rugăciune povara grea a bolilor, Cuviosul ieroschimonah Natan s-a mutat la Domnul, a doua zi după sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Hristos, pe 26 decembrie 1784.

La scurt timp după trecerea la cele veșnice a celor trei Sfinți ieroschimonahi, Schitul Sihăstria Putnei s-a pustiit din pricina vitregiei vremurilor. După mai bine de 200 de ani, la începutul Postului Mare din anul 1990, un monah putnean, retras pe locul fostului Schit, a văzut o lumină cerească deasupra pronaosului vechii biserici ruinate, lumină care a înconjurat biserica, apoi s-a făcut nevăzută. La puțin timp după aceasta, pe 24 aprilie 1990, când s-a început refacerea Schitului, în pronaosul vechii biserici s-au descoperit mormintele celor trei Cuvioși: Sila, Paisie și Natan, în care se aflau osemintele lor, galbene ca ceara și răspândind bună-mireasmă. În anii ce au urmat numeroase vindecări minunate s-au săvârșit la racla cu moaștele Cuvioșilor. De aceea, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la resfințirea vechii biserici de la Sihăstria Putnei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în ședința sa din 6-7 iunie 2016, trecerea în rândul Sfinților a Cuvioșilor Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei, cu zi de prăznuire la 16 mai.

Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Mitropolitul Iacob Putneanul și Cuvioșii Sila, Paisie și Natan – oficial trecuți în rândul sfințilorCum s-a ajuns la canonizarea Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și NatanPreafericitul Daniel ‒ Predică la Proclamarea Canonizării Sfinților PutneniPrima Liturghie a Sfântului Ierarh Iacob Putneanul
IPS Teofan - „Bucurați-vă întru Domnul, fraților, bucurați-vă și întru toate mulțumiți!”Doxologia: Bucovina și-a cinstit sfinții: Mitropolitul Iacob Putneanul și Cuvioșii Sila, Paisie și Natan au fost trecuți în calendar


 Oricine a trecut cel puțin o dată prin Bucovina, ca pelerin sau turist, nu a putut să nu remarce faptul că această zonă a țării este un loc de poveste, cu o specificitate aparte. Pentru a explica ce anume face ca Bucovina să atragă anual milioane de oameni care să-i treacă pragul, se vorbește de frumusețile naturale și așezările culturale și istorice, de hărnicia și ospitalitatea locuitorilor, de influența austro-ungară etc. Puțini însă poate au realizat cu adevărat ceea ce face acest ținut unic, dincolo de frumusețile și bogățiile naturale, culturale și istorice: a fost sfințit prin nevoințele cuvioșilor din mănăstirile și locașurile de cult. Tocmai pentru a evidenția acest lucru, în această duminică [14 mai 2017 n.n.], în prezența Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și a zeci de ierarhi a avut loc, la Mănăstirea Putna, Proclamarea solemnă a canonizării Sfinților Putneni. Mitropolitul Iacob Putneanul și Cuvioșii Sila, Paisie și Natan au arătat încă o dată astăzi veridicitatea proverbului românesc: „Omul sfințește locul”.

Întreaga Bucovina s-a aflat astăzi în sărbătoare: la Mănăstirea Putna a avut loc proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei și a Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan. Sfânta Liturghie prilejuită de acest moment atât de important pentru Ortodoxia românească a fost săvârșită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de un sobor format din zeci de ierarhi. De la evenimentul istoric nu au lipsit sute de preoți și diaconi, oficialități centrale, județene și locale și mii de pelerini veniți din mai toate județele țării.

Alături de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române au mai slujit următorii ierarhi: Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacãului, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcop Maramureşului şi Sătmarului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, PS Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

„Să-i rugăm pe sfinţii putneni să lumineze, să încălzească şi să întărească sufletul nostru cu rugăciunile lor”

În cadrul Sfintei Liturghii, a avut loc proclamarea solemnă a canonizării Sfinților putneni: citirea tomosurilor de canonizare, prezentarea icoanelor, închinarea la sfintele moaște și cântarea troparelor.

Tomosul Sinodal privind canonizarea Sfântului Iacob Putneanul a fost citit de Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor: „Acest iubitor de Hristos-Dumnezeu, Sfântul Iacob Putneanul, nevoitor în slăvita Mănăstire a Putnei, ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, s-a remarcat prin evlavie și înțelepciune, bun dascăl și părinte duhovnicesc, mare ctitor și păstor neobosit al obștii creștine, foarte atent la problemele sociale și economice ale țării. El a rămas în conștiința urmașilor ca un îndrumător spiritual, cultural și social al credincioșilor încredințați lui spre păstorire”.

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a dat citire Tomosului Sinodal pentru canonizarea Sfinţilor Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan: „Ei au primit de la Dumnezeu darul rugăciunii și al povățuirii sufletelor, prețuiți fiind în evlavia ierarhilor, preoţilor, călugărilor şi credincioșilor, ca pilde de rugăciune fierbinte, de smerenie, de înfrânare, de milostivire și de înțeleaptă povăţuire duhovnicească”.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în care a prezentat viețile și nevoințele Sfinților Putneni.Să-i rugăm pe sfinţii putneni, pe toţi sfinţii neamului românesc şi pe toţi sfinţii Bisericii Ortodoxe Universale, să lumineze, să încălzească şi să întărească sufletul nostru cu rugăciunile lor, pentru a merge pe calea mântuirii, care este unirea omului cu Dumnezeu, Izvorul vieţii şi al fericirii veşnice”,  a îndemnat Patriarhul Daniel.

Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a mulţumit Patriarhului României pentru sprijin şi i-a oferit o icoană reprezentând pe Sfinţii Putneni: „Cu fiască dragoste, vă mulţumim pentru tot ceea ce aţi făcut şi veţi face în slujba Bisericii Ortodoxe şi mai ales pentru acest moment sfânt. Învăţăm de la Preafericirea Voastră dăruirea totală pentru zidirea Bisericii, culturii şi pentru păstrarea credinţei şi unităţii neamului nostru”.

La final, ca semn de prețuire pentru activitatea rodnică desfăşurată în slujba Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul României a acordat distincţia „Crucea Patriarhală” părintelui arhimandrit Melchisedec Velnic, stareţul Mănăstirii Putna și părintelui arhimandrit Nectarie Clinci, stareţul Mănăstirii Sihăstria Putnei. De asemenea, starețul Putnei a primit din partea Părintelui Patriarh o cruce de binecuvântare, primele două volume ale colecției „Monahismului Românesc” şi mai multe cărţi de folos duhovnicesc.

După sfârșitul slujbei, toți credincioșii s-au putut închina la sfintele moaște ale Sfinților putneni, care au fost așezate pe o scenă special amenajată lângă Biserica Voievodală.

Ziua a continuat cu un recital de poezie și muzică, intitulat „La Putna Sfântului Ștefan și a Sfântului Iacob”, susținut de grupul de elevi  „Ai lui Ștefan, noi oșteni” de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, condus de prof. Vasile Schipor.

De la ora 16:00 va avea loc vernisarea expoziției „Sfântul Mitropolit Iacob Putneanul. Părintele, ctitorul, cărturarul” în Muzeul Mănăstirii Putna, iar de la ora 19:00 slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mitropolit Iacob Putneanul.Mărturisitori ai dreptei credinţe şi apărători ai neamului românesc v-aţi arătat, Sfinţilor Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan. Cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea ostenindu-vă, cereştile daruri aţi luat. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei


glasul al 8-lea, podobie: Apărătoare Doamnă
Pe cuvioşii părinţi ai Bucovinei, Sfinţii Sila, Paisie şi Natan să-i lăudăm. Aceştia mult nevoitori fiind, înţelepţi îndrumători s-au arătat. Pentru aceasta cu evlavie cântăm: Bucuraţi-vă, Cuvioşilor Părinţi, rugători înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Troparul Sfântului Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei (15 mai)
Arhim. Damaschin Luchian, de la Mănăstirea Sihăstria Putnei, despre aspectele care îi unesc pe Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan Cred ca pe Sfinții Sila, Paisie și Natan i-a unit același dor după Dumnezeu, ca de altfel pe toți Părintii care au viețuit la Sihăstria. Sihăstria a fost atunci a fost un loc foarte retras, unde se ajungea mai greu. Era un loc de liniște care era mult mai prielnic pentru cineva care dorea să se roage mai mult, să se nevoiască mai mult. Si, ei au fost uniți de această dragoste, de această tânjire după Dumnezeu și, aș mai vedea că i-a unit un duh al statorniciei. Pentru vremurile noastre, mai ales când întâlnim, nu de puține ori, și în viața de mănăstire, și poate și în viața din lume, un spirit de instabilitate, acest chip de lumină, de statornicie pe care putem să-l întrezărim în viața Sfinților Sila, Paisie și Natan, poate fi un reper deosebit de important. Zic că au fost uniți de un "spirit de echipă" - după cum am zice noi în zilele de astăzi-, pentru că în vremurile grele în care au trăit în ultima parte a vieții, uniți fiind, au preferat să rămână la Sihăstria și nimic nu îi oprea să plece, să se reîntoarcă la Mănăstirea mare, la Putna. E adevărat că Sfântul Sila n-a trecut prin Mănăstirea Putna, el n-a fost viețuitor acolo, și nici Cuviosul Natan, dar era o legătură între Putna și Sihăstria Putnei. Deci, pe de o parte acest duh al statorniciei și această dorință de a fi cu Dumnezeu în rugăciune, într-un loc în care să faciliteze rugăciunea mai adâncă și nevoință mai aspră, i-a unit și i-a făcut să rămână aici, la Sihăstria, și să prefere să moară și să trăiască ultimii ani ai vieții în condiții mai vitrege, dar sa rămână în locul pe care și l-au ales, în ultima parte a vieții.  

De ce sunt pictați Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan cu bărbi albe și toiege în mâini?
PS Macarie Dragoi: Moaștele sunt trupurile acelor oameni care au fost puse în pământ cu Cerul în ei „Ne bucurăm de cinstirea sfintelor moaște și aș dori acum, la final, să dau o definiție pe care a dat-o atât de minunat un copilaș, care a spus așa: Moaștele sunt trupurile acelor oameni care au fost puse în pământ cu Cerul în ei. Iată, au fost scoase din pământ ca Dumnezeu, prin rugăciunile lor, să ne înalțe la Împărăția Sa cea veșnică, cea mai presus de ceruri. Ne dorim ca împreună cu sfinții, așa cum suntem acum, să fim și în grădina Raiului, întru bucuria cea nesfârșită, de care se îndulcesc toți sfinții lui Dumnezeu”LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu