duminică, 25 august 2019

Rugăciunile PS-lui Macarie către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Martirii și Mărturisitorii care au pătimit în închisorile comuniste și alți sfinți, pentru ajutor în vremurile pe care le trăim


1. Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 

pentru vremea pe care o trăimPreasfântă, Preacurată și Pururea Fecioară Marie, Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului nostru Iisus Hristos și Maica neamului creștinesc, nădejdea mântuirii noastre și rugătoare neîncetată pentru creștini înaintea Milostivului Dumnezeu, tu care dintre fiii oamenilor ai fost cel mai curat vas al Duhului Sfânt și te-ai învrednicit a-L naște cu trupul pe Mesia – Hristos spre mântuirea noastră, rămânând pentru totdeauna Fecioară, ascultă rugăciunea noastră, a celor care ne silim să fim statornici în credință, iubitori ai Bisericii și cinstitori ai tăi și ai tuturor sfinților. 
Din pricina păcatelor, multe și grele, râvna pentru rugăciune, lacrimile căinței, iubirea dintre noi, puterea de stăpânire și răbdarea ni s-au împuținat. Diavolul ne lovește cu greu război. Fecioarele își vând cinstea și credința pentru plăceri ucigașe de suflet. Tinerii noștri se dedau la destrăbălări și pleacă în lume, neaflându-și rostul în țara lor. Cei căsătoriți alunecă ușor în desfrânări, în beții și își ucid de bună voie rodul sfânt al pântecelui lor, uitând de Înfricoșata Judecată ce îi așteaptă. Cei vârstnici iubesc mai mult gâlcevile, clevetirile și vorbele fără rost decât Biserica. Din toate părțile păcatele ne copleșesc. 
Ce vom face, dumnezeiască Maică, la cine ne vom duce, decât numai la tine, care ții pe sfintele tale brațe pe Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii? Rugăciunile tale îmblânzesc mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu, ne ușurează durerile vieții, liniștesc pe vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți și ard pe demoni. Iubirea ta de Mamă ne îndeamnă să ne rugăm ție cu nădejde. 
Ai milă de țara noastră, de la o margine până la cealaltă. Ai milă de poporul nostru care te cinstește. Nu ne lăsa orfani, Maica lui Dumnezeu, ci roagă-te Milostivului tău Fiu să aprindă din nou credința în sufletele care L-au uitat, să smerească pe cei tari și hulitori de Dumnezeu și să rușineze pe cei ce se luptă împotriva rânduielilor firii statornicite de Dumnezeu. Izbăvește, Preasfântă Fecioară, pe mame de ucidere de prunci, pe bărbați de patima beției, de lipsa de simțire și de urâciunea bătăilor, pe tineri de desfrânări. Izbăvește casele creștinilor de certuri și de toată fărădelegea. Scapă-ne țara, Biserica și neamul de cei care ne urăsc credința, limba și sufletul. 
Mijlocește, Maică a neamului creștinesc, înaintea iubitorului de oameni Dumnezeu, ca să ne trezească din somnul morții păcatelor, să ne dea iarăși tăria credinței, să sporească dragostea și unirea dintre noi, să ne dăruiască păstori sufletești buni, rugători adevărați, duhovnici plini de har, mame sfinte, răbdare în ispite, biruință împotriva diavolului, pace în lume și tuturor mântuire. Amin.
***

6. Rugăciune către Martirii și Mărturisitorii 

care au pătimit în închisorile din perioada comunismuluiSfinților Martiri și Mărturisitori, cei ce ați pătimit în închisorile din perioada comunismului, ați plătit cu preț de sânge libertatea și demnitatea neamului și Bisericii noastre în vremurile acestea de pe urmă, voi sunteți luminile care ne luminează calea în întunericul acestui veac, zidul de apărare în fața nevăzuților vrăjmași.
Pentru aceasta venim înaintea voastră și cu osârdie ne rugăm vouă: ridicați vălul cel greu al nesimțirii și neiubirii noastre, scuturați de pe noi lanțurile slăbiciunilor și compromisurilor noastre, îmbărbătați firile noastre slabe și îndoielnice în fața împotrivitorilor, insuflați în noi dragoste pentru Biserică, pentru neam și pentru aproapele.
Cei care v-ați rugat pentru chinuitorii și ucigașii voștri, învățați-ne și pe noi să ne iubim vrăjmașii. Cei care v-ați lepădat de răzbunare și v-ați pus sufletele pentru semenul vostru, întăriți-ne întru poruncile lui Hristos Cel Răstignit și Înviat. Cei care ați prefăcut închisoarea în mănăstire și viața de celulă în trai filocalic, dați-ne mângâierea de sus în încercările amare prin care trecem. Rugămu-ne vouă, mijlociți la Hristos pentru izbăvirea și mântuirea noastră. Amin.

***

2. Rugăciune către Sfinții Apostoli Petru și Pavel, împreună cu toți sfinții apostoli, pentru ajutor în lucrarea de apostolat din aceste vremuri greleSfinților Apostoli Petru și Pavel, Andrei cel întâi chemat, Evangheliștilor Matei, Marcu, Luca și Ioan Teologul dimpreună cu Iacov cel Mare, Filip, Bartolomeu, Toma, Iacov al lui Alfeu, Iuda Tadeul (numit și Levi), Simon Zelotul (numit și Natanael), Matia, Iacov cel Mic, Cleopa, Lazăr, Zaheu, Timotei, Tit, Filimon, Arhip, Onisim, Barnaba, Sila, Silvan, Crescent, Epenet, Andronic, Acvila, Anania, Ștefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena, cu toți sfinții apostoli și cu toți cei întocmai cu apostolii, rugați-vă Preamilostivului Dumnezeu ca să dea iertare de păcate, sufletelor noastre!
Voi, cei ce sunteți stâlpii Bisericii întemeiate pe piatra Hristos, luați aminte la rugăciunea noastră pe care cu umilință o aducem înaintea voastră! Cei care v-ați pus sufletul pentru turma pe care ați păstorit-o pentru Hristos și întru Acesta v-ați îmbogățit sărăcind lumii, luați aminte și la starea noastră a creștinilor din aceste vremuri de pe urmă!
Întăriți pe păstorii noștri duhovnicești și întru cinste îi păziți, pe monahi și monahii întru curată nevoință îi ajutați, iar poporului cel evlavios, vă rugăm, credință și pocăință să îi insuflați. Apărați-ne de bântuiala ereziilor, de sminteli și de rătăciri, de schisme și de dezbinări, de răcirea credinței și a dragostei dintre noi. Trezvie duhovnicească ne dăruiți și de duhul lui antihrist ne păziți, ca să nu ne prindă înșelătorul în cursele sale cele viclene. Astfel încât, prin rugăciunile voastre, să aflăm milă de la Hristos, Dumnezeul nostru, și mântuire să dobândim. Amin.
Note: 
1. Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți la 29 iunie. Capul Sfântului Apostol Petru se păstrează la Roma, în Catedrala San Giovanni in Laterano, iar alte fragmente din moaștele sale se află în Basilica San Pietro de la Vatican. Capul Sfântului Apostol Pavel se păstrează la San Giovanni in Laterano, iar cea mai mare parte din moaștele sale se află la Roma, în Catedrala San Paolo fuori le Mura. Soborul Sfinților 12 Apostoli se sărbătorește la 30 iunie, iar Soborul Sfinților 70 de Apostoli se sărbătorește pe 4 ianuarie. 
2. Sfinții Apostoli, menționați cu numele în această rugăciune, sunt sărbătoriți astfel: Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolat (30 noiembrie); Sfinții Apostoli, fiii lui Zevedeu, Iacov cel Mare (30 aprilie) și Ioan Evanghelistul (8 mai și 26 septembrie); Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, numit și Vameșul sau Levi (16 noiembrie); Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu (25 aprilie); Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (18 octombrie); Sfântul Apostol Filip (14 noiembrie); Sfântul Apostol Bartolomeu (11 iunie și 25 august); Sfântul Apostol Toma, numit și Geamănul (6 octombrie); Sfântul Apostol Iacov a lui Alfeu (9 octombrie); Sfântul Apostol Iuda Tadeul, rudenia Domnului, numit și Levi (19 iunie și 21 august); Sfântul Apostol Simon Zelotul, numit și Natanael, mirele din Cana Galileei (10 mai); Sfântul Apostol Matia (9 august); Sfântul Apostol Iacov cel Mic, rudenia Domnului, fiul Dreptului Iosif, logodnicul Maicii Domnului (23 octombrie); Sfântul Apostol Cleopa, călătorul spre Emaus (30 octombrie); Sfântul și Dreptul Lazăr Apostolul, prietenul Domnului din Betania, cel înviat a patra zi din morți (Sâmbăta din ajunul Duminicii Intrării Domnului în Ierusalim și 17 octombrie); Sfântul Apostol Zaheu Vameșul din Ierihon (20 aprilie); Sfântul Apostol Timotei (22 ianuarie); Sfântul Apostol Tit (25 august); Sfinții Apostoli Filimon, Arhip și Onisim (22 noiembrie și 19 februarie); Sfântul Apostol Barnaba, numit și Iosif (11 iunie); Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic (30 iulie); Sfântul Apostol Acvila (13 februarie și 14 iulie); Sfântul Apostol Anania din Damasc (1 octombrie); Sfinții Apostoli și Diaconi Ștefan (27 decembrie și 2 august); Filip (11 octombrie); Pro­hor, Nicanor, Timon și Parmena (28 iulie).

***

3. Rug. către Sf Ioan cel Nou si Sf Voievod Constantin Brancoveanu 

pentru apostolatul laicatuluiSfinte Mare Mucenice Ioan cel Nou de la Suceava, ca un iubitor de Hristos ai urmat Acestuia pe Cruce, înfruntările urâtorilor de creștini din Cetatea Albă biruind prin mărturisire și martiriu.
Sfinte Constantine Voievodule, apostol al dreptei credințe te-ai făcut prin multe osteneli pentru Biserica lui Hristos, ajutând pe românii ortodocși din Transilvania și pe dreptmăritorii din ținuturile aflate sub stăpânirea otomană. Lucrarea ta ai încununat-o cu martiriul la Istanbul, unde ai pătimit împreună cu cei patru fii ai tăi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul Ianache.
Pentru acestea, către voi, Sfinților Ioan cel Nou și Constantine Voievod, ne îndreptăm ca și către niște mucenici și apostoli care credința ați propovăduit cu prețul vieții. Iar noi, cei care cinstim pomenirea voastră și care, mireni fiind, în ogorul misiunii Bisericii ostenind, rugăciune cu evlavie aducem vouă, îndrăznind la ajutorul vostru.
Mărturisim că neputincioasă ne este tăria, puțină priceperea și șovăielnică credința. Împuținați sufletește ne aflăm, dezbinați și zăbavnici la inimă în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Înaintea vrăjmașilor credinței suntem slabi și lipsiți de apărare din faptele noastre.
Fie-vă milă, Sfinților Mucenici, și nu ne lipsiți de ajutorul și binecuvântarea voastră. Luminați-ne întunericul în care orbecăim. Călăuziți-ne și arătați-ne feluritele ispite și înfățișări ale răului, ca să nu cădem în cursele vicleanului. Ajutați-ne să ieșim din încercările care ne-au cuprins și din primejdii să ne izbăvim. Întărire și luminare pentru creștini dăruiți, iar din năvala ispitelor ne sloboziți. Căci multe necazuri ne cuprind și multe înfruntări și puneri la încercare a credinței se abat asupra noastră. Dar, cu rugăciunile și binecuvântarea voastră, milă de la Preamilostivul Dumnezeul nădăjduim să dobândim, ca și noi, împreună cu voi, să dăm buna mărturie a credinței și a adevărului. Amin.
Nota: Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (? 1340) este sărbătorit pe 2 iunie, iar la 24 iunie se sărbătorește aducerea moaștelor sale în mănăstirea ocrotită de el în Suceava, unde se păstrează și astăzi; Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu este sărbătorit la 16 august, dimpreună cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Raduși Matei, și cu sfetnicul Ianache. Au fost muceniciți de către turci, la Istanbul (Constantinopol), în anul 1714. Moaștele lor se cinstesc în biserica Sfântul Gheorghe – Nou din București. Un fragment din moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu se află și în Paraclisul de la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, din Stockholm.

***

4. Rugăciune către Sfintele Mucenițe Perpetua și Felicitas, 

pentru împreună-mărturisire în vremuri de încercare a credințeiSfintelor Mucenițe Perpetua și Felicitas, care împreună cu tinerii: Satirie, Saturnin, Secundulie și Revocat ați pătimit pentru Hristos, ajutați-ne și pe noi, creștinii din această arenă a încercărilor lumii de astăzi.
Sfântă Perpetua, arzând de dragostea lui Hristos, ai dorit să primești Botezul și nu te-ai lăsat înduplecată de rugămințile stăruitoare ale tatălui tău de a renunța la acest gând. Nimic nu te-a putut despărți de Hristos și, mamă de prunc mic fiind în chiar toiul chinurilor mucenicești, iubirea de mamă întru dragostea de Hristos și de veșnicie ai înrădăcinat.
Iar tu, Sfântă Felicitas, stăpânei tale, Perpetua, ai urmat și robia lumească ai prefăcut în libertate întru Hristos, multora pildă de tărie și de curaj făcându-te.
Cu darul lui Dumnezeu, prietenia voastră întru împreună-pătimire pentru credință ați cultivat-o, cele firești ridicându-le la cele suprafirești și temnița întru palat transformând cu rugăciunile voastre și cu nădejdea că Domnul Iisus este Cel Care suferă în locul vostru.
Pentru aceasta, ne rugăm vouă, Sfintelor Mucenițe Perpetua și Felicitas, alături de Sfinții Mucenici împreună pătimitori cu voi, la Cartagina, Satirie, Saturnin, Secundulie și Revocat, să veniți întru ajutorul nostru, al celor care cu credință cinstim pomenirea voastră. Pe tinerele mame ocrotiți-le și către viața în Hristos povățuiți-le. Pe cei care înfruntă silniciile acestei lumi întăriți-i și cu dragostea pentru Evanghelie pecetluiți inimile lor. Prieteniile cele duhovnicești le păziți, spre slava lui Dumnezeu, iar, în ceasul încercării credinței noastre, grăbiți de ajutați nevolniciei noastre, ca și noi să dăm răspuns bun înaintea lui Dumnezeu și mântuire să dobândim. Amin.
Notă: Sfintele Mucenițe Perpetua cu sclava ei, Felicitas, au fost mucenicite în anul 203, în Cartagina, împreună cu tinerii: Satirie, Saturnin, Secundulie și Revocat, fiind sărbătoriți pe 1 februarie.

***

5. Rugăciune către Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, 

pentru împreună-mărturisire în vremuri de încercare a credințeiSfinților Atanasie, Vasile, Grigorie și Vasile, dimpreună cu cei 19 țărani năsăudeni bătuți cu vergile, muceniciți împreună cu voi pe Mocirla de la Salva, din părțile Năsăudului, și cu toți mărturisitorii Ortodoxiei din Transilvania și de pretutindeni, mijlociți înaintea Tronului Preasfintei Treimi pentru noi, păcătoșii!
Ne rugăm vouă, celor care ați biruit cu evangheliceștile arme pe vrăjmașii dreptei credințe, să ne fiți aproape și grabnic ajutători la ceasul încercărilor noastre de obște.
Sfinților Martiri Năsăudeni, care cu darul muceniciei v-ați împodobit, întăriți-ne întru credință, răbdare și mărturisire. Cu darul vostru, izbăviți-ne de frica de cei puternici și vrăjmași și sădiți-ne nouă singura mântuitoare frică, cea de Dumnezeu.
Voi, care ați împlinit cuvântul Domnului: „La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi; fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi”, dați-ne cuvânt bun împotriva celor ce prigonesc credința noastră.
Ajutați-ne ca întru totul să urmăm pildei voastre, căci ați ascultat mai mult de Dumnezeu decât de oameni și v-ați pus sufletele voastre pentru Mântuitorul nostru, urmând întâiului dintre mucenici, Arhidiaconului Ștefan.
Depărtați de la noi toată vrajba și dezbinarea și ne ocrotiți de frații cei mincinoși și de lupii îngrozitori care vor să sfâșie turma lui Hristos. Rugați-vă pentru noi, Sfinților Martiri Năsăudeni, ca în ceasul Judecății de Apoi să vă privim fără de rușinare, cu bucuria părtășiei în Hristos, primind un colțișor în Raiul cel luminos. Amin.
Notă: Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu cu cei 19 țărani năsăudeni au fost martirizați în anul 1763, de către autoritățile catolice habsburgice, pe platoul numit „Mocirla” din localitatea năsăudeană Salva. Sfântul Atanasie a primit cununa muceniciei la cei peste 100 de ani ai săi fiind frânt cu roata de sus în jos, alături de confrații săi: Vasile, Grigorie și Vasile, care au fost spânzurați, și de cei 19 țărani, care au fost bătuți cu vergile, mulți dintre ei murind sub lovituri. Sunt sărbătoriți la 12 noiembrie. Icoana făcătoare de minuni a Sfinților Martiri și Mărturisitori Năsăudeni, se cinstește în biserica românească de lemn ocrotită de ei, din orașul Sölvesborg, Suedia.

***

7. Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, 

pentru potolirea urii și a cerbiciei celor care hulesc cinstirea sfințilorSfântă Cuvioasă Parascheva, întru smerenie și nevoință ai petrecut; tinerețea ca o jertfă bineplăcută aducând lui Hristos, Mirele Bisericii. Pentru aceasta, cu mare har ai fost dăruită și multe neamuri se închină cu dragoste sfintelor tale moaște de la Iași, cele care izvorăsc minuni și binecuvântări, ca odinioară osemintele Profetului Elisei, care au readus la viață pe cel mort, atins de acestea.
Cu umilință și cu durere venim înaintea ta, rugându-te: caută și cercetează, Sfântă Parascheva, pe cei care se află în necazuri și primejdii, calomniați și prigoniți de cei care hulesc buna cinstire a sfinților lui Dumnezeu și izbăvește-i pe ei.
Ca ceea ce, cu puterea dată ție de Preamilostivul Dumnezeu, ai lucrat și lucrezi nenumărate minuni, scoate din cursele vrăjmașului pe cei rătăciți pentru care ne rugăm și adu-i la limanul limpezirii. Ajută-i pe cei care în mâhnire s-au adâncit. Luminează-le mintea și inima celor orbiți de ură împotriva Sfintei Biserici, fiind căzuți în cumplită înșelare. Ajută-i să înțeleagă că Domnul, prin iubitul Său Apostol Ioan, în cartea Apocalipsei, ne-a dat încredințare că sfinții și îngerii din ceruri iau cunoștință de rugăciunile noastre și le duc la Tronul lui Dumnezeu. Îmbărbătează-i pe cei pe care în puținătatea credinței și a învățăturilor otrăvite ale ereticilor s-au descurajat.
Încă ne rugăm, mult milostivă Maică Parascheva, ia aminte la cei tineri și către viața cea bună întru Hristos să îi călăuzești pe ei. Căci tu știi, Sfântă Cuvioasă, că unii ca aceștia sunt greu ispitiți de viclenii potrivnici nevăzuți și văzuți, ca să-i îndepărteze de Dumnezeu și să-i prindă în cursele lor viclene. Primește rugăciunile noastre, Sfântă Parascheva, și acoperă poporul dreptmăritor cu binecuvântarea ta, ca să aflăm milă la Hristos. Amin.
Nota: Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași (sec. XI) este sărbătorită la 14 octombrie. Numele ei în limba greacă înseamnă vineri, de aceea în popor este numită și Sfânta Vineri. Moaștele sale se cinstesc în Catedrala Mitropolitană din Iași.

***

8. Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Montanus preotul și soția sa, Maxima, pentru ajutorarea familiilor slujitorilor AltaruluiSfinților Montanus preotul și Maxima prezbitera, cununa muceniciei ați dobândit în vremea idolatrilor prigonitori ai Bisericii, împreună mărturisind pentru Hristos. Pentru aceasta, cu bucurie ne închinăm și lăudăm viața voastră, care luminează și risipește întunericul necredinței și al îndoielii.
Sfinților Mucenici daco-romani din Singidunum, ne rugăm cu umilință și cu zdrobire de inimă să luați aminte la sfințiții slujitori ai Altarului, la familiile și la casele acestora. În credință și în curăție îi întăriți. În virtute să-i îndemnați. Întru cuviință și cinste să se împodobească îi învățați. De tot felul de încercări, neputințe și strâmtorări să-i ușurați, ca unii care grea și binecuvântată cruce și-au ales. De ispitele ținerii de minte a răului și iubirii de arginți să îi feriți, virtutea discernământului și a bunei chivernisiri a propriei familii, harul ascultării și al împreună-sfătuirii cu cei mai încercați în viața duhovnicească, precum și curățirea de patimi lor o mijlociți. Soțiilor acestora îndelungă răbdare cu soții lor le dăruiți, dobândind laolaltă darul cumpătării, al smereniei, al rugăciunii și al împreună-răstignirii cu Hristos. Iar când povara misiunii va deveni apăsătoare, rugați pe Preamilostivul Dumnezeu să le insufle gând bun, dorința de mărturisire și de descoperire a gândurilor și puterea de a nu coborî de pe Crucea slujirii. Iar copiilor lor, cei ce sunt și ei împreună purtători ai greutăților misiunii, dăruiți-le dragoste adâncă și credință neclintită, curajul mărturisirii de a-L slăvi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos înaintea oamenilor. Cu ajutorul vostru, pilde pentru păstoriți și încurajare pentru popor să-i înfățișați pe unii ca aceștia, spre slava lui Dumnezeu. Cereți neîncetat Domnului pentru sfințiții slujitori reaprinderea dumnezeiescului har primit în Taina Botezului și a Hirotoniei, cel care totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, iar în fața persecutorilor credinței cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei, cu ajutorul vostru să dobândească. Amin.
Notă: Sfinții Mucenici daco-romani Montanus preotul și soția sa, Maxima, din Singidunum, azi Belgrad, în Serbia, au fost martirizați în anul 304. Sunt sărbătoriți la 26 martie.

***

9. Rugăciune pentru înălțarea unei bisericiDumnezeule, Cel fără de început şi veşnic, Care pe toate câte sunt le-ai adus dintru nefiinţă întru fiinţă, Cel Ce locuieşti întru lumina cea neapropiată, Care ai cerul scaun şi aşternut picioarelor Tale pământul; Care ai dat lui Moise poruncă şi pildă şi ai pus Duhul Tău în Beţaleel, meşterul cel mare, îndestulându-l pe dânsul cu înţelepciune spre întocmirea şi ridicarea Cortului Mărturiei, în care erau închipuirile şi formele adevărului; Cel Ce ai dăruit lui Solomon înălţimea cugetului şi lărgimea inimii şi printr-însul ai ridicat Biserica Ta cea veche, iar sfinţilor Tăi apostoli le-ai înnoit darul închinării în Duh şi al slujirii cortului celui adevărat şi printr-înşii în tot pământul ai sădit sfintele Tale biserici, ca să se aducă în ele preasfintele şi cele fără de sânge jertfe. Dumnezeule nemărginit, pe Care cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde, cu atât mai mult un locaş zidit de mâini omeneşti, caută în nemăsurata Ta bunătate la rugăciunea noastră, a robilor Tăi, care într-un cuget ne rugăm Ţie, credincioşi cuvintelor Unuia-născut Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, Care a zis: „Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri; că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”. Însuţi, Doamne, Care ai întemeiat cu negrăită înţelepciune Biserica Ta, ascultă rugăciunea noastră în ceasul acesta şi în orice zi Te vom chema; priveşte cu milostivire asupra noastră, a celor ce cu umilinţă şi cu stăruinţă ne închinăm Ţie şi binecuvintează dorinţa noastră sfântă de a avea, spre slava Ta şi spre mântuirea noastră, propria noastră biserică, al cărei prag trecându-l, împreună cu toţi semenii noştri, să Te lăudăm pe Tine, Doamne. Trimite peste noi harul întru tot Sfântului Tău Duh, izgoneşte dintre noi duhul viclean, înşelător şi pricinuitor de dezbinare, uneşte-ne într-o inimă şi într-un cuget, binecuvintează-ne întru toate, dăruieşte-ne putere şi tărie, îmbărbătare şi bună sporire întru împlinirea gândului nostru.Trimite în ajutorul nostru pe îngerii Tăi, care să ne izbăvească de piedicile vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi şi care să sădească în sufletele noastre îndemnul la dăruire şi jertfă pentru casa Ta, Doamne. Cel Ce eşti nădejdea tuturor marginilor pământului, vino în ajutorul nostru, căci fără Tine orice trudă zadarnică este, după cum psalmistul zice: „De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc”. Că Tu Însuţi eşti Cel Ce binecuvintezi, Cel Ce împlineşti şi desăvârşeşti toate, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă Îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
***

10. Rugăciune la momente de răscruce în viațăDoamne, Tu ai spus că Însuți ești Calea, Adevărul și Viața. Tu ne-ai arătat nouă că fără Tine nimic nu putem face. Iisuse Hristoase, Tu ești Cel Care luminezi și sfințești toate, ești Puterea cea neajunsă și Înţelepciunea cea mai presus de cuget. Primește, Doamne, această umilită rugăciune ce-o aducem Ție pentru noi și pentru robii Tăi aceștia (N), care se află în nedumerire, neliniște și necunoaștere cu privire la ce se cade să facă și pe ce cale să o ia în drumul vieții lor. Vifor de ispite și necazuri s-a abătut asupra lor. Sufletul le este apăsat și înnegurat. Mâhnit e duhul lor, iar inimile li s-au umplut de amărăciune. Nu știu încotro să se îndrepte și cui să ceară ajutorul. Gândurile cele negre îi copleșesc și greutatea zilei le întunecă orizontul. Doamne, Tu ești Cel Care în Grădina Ghetsimani Te-ai rugat Părintelui Tău să treacă de la Tine paharul suferințelor și al răstignirii, arătându-ne că ești cu adevărat Om asemenea nouă, afară de păcat. Și tot Tu ne-ai învățat ca, în fața suferinței, în brațele Tatălui Ceresc să ne încredințăm, spunându-I din toată inima: fie voia Ta. Așa, Doamne, Dumnezeule, Cel Care ai venit printre noi ca să ne înveți să ne luăm crucea și să-Ți urmăm Ție, ajută și pe acești robi ai Tăi să se încredințeze voii Tatălui și să-Ți urmeze Ție, Biruitorului morții și al iadului. Lipsiți de orice mângâiere fiind, dă-le mângâierea Duhului Tău. Luminează-le mintea și fă-i să Te cunoască pe Tine, astfel încât, rănindu-se de dragostea Ta, să Te caute pururi în toate împrejurările vieții lor. Doamne, mult se necăjesc și în tot felul se primejduiesc. Fie-Ți milă de aceștia, căci și ei, și noi, lucrurile mâinilor Tale suntem, Doamne, și pentru noi Te-ai răstignit și ai murit, nimicind moartea și înviind. Auzi-ne, Doamne, Cel Ce privești la durerile noastre și iei aminte la cei din întuneric și din umbra morții, la cei îndurerați și nedreptățiți, la cei zdrobiți și căzuți, și fă milă cu noi precum voiești și precum știi. Că Iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de Viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
***

11. Rugăciune pentru înmulțirea răbdării (a arhim. Iachint, starețul Putnei)Vino iarăşi la noi, Iisuse! Învață-ne cum să ne mântuim, arată-ne cum să răbdăm. Deprinde-ne să ducem crucea vieții. Învață-ne cum să ne răstignim. Vino iarăși şi suferă Tu pentru noi, răstigneşte-Te în locul nostru, gustă Tu înainte paharul morții, arată-ne calea cea nouă a mântuirii prin suferință. Vino în mijlocul mării, în inima omului, în sânul familiei! Acolo unde se amestecă lumina cu întunericul, viața cu moartea, bucuria cu suspinul, pâinea cu țărâna, dreptatea cu minciuna, mierea cu otrava, dragostea cu ura, vinul cu oțetul, timpul cu veşnicia. Vino aici, unde suferim noi, oamenii, împacă-Te cu noi, schimbă faţa lumii, potoleşte marea, linişteşte inimile şi uneşte într-un cuget sufletele noastre. Doamne, dăruiește-ne răbdare! Amin.
***

12. Rugăciune către Sfinții și Drepții Iosif cel Preafrumos și Iov cel mult răbdător, pentru tărie în încercări și răbdare în necazuriDrepților ai Vechiului Testament, pildă luminoasă v-ați făcut pentru noi prin frumusețea și tăria voastră sufletească întru încercările prin care ați trecut. Tu, Neprihănite Iosif, prin robie cu trupul, în urma vânzării de frate, ți-ai păzit sufletul nerobit de plăcerile deșarte, iar pentru adeverirea credincioșiei, curăției și dreptății, ai devenit icoană a Însuși Mântuitorului Hristos, iar, tu, mult-pătimitorule Iov, prin credință tare și îndelungă răbdare în fața necazurilor, stâlp însuflețit și chip al virtuții te-ai arătat. Pentru aceasta, ne rugăm vouă să luați aminte și la noi, cei care greu ne împleticim sub greutatea și năduful zilei. Nu avem tărie, nu avem pricepere, nu avem răbdare, ci neputințele și slăbiciunile ne covârșesc și ne copleșesc. Puțina noastră credință ne arată a fi șovăielnici. Nu avem dragostea care nu caută ale sale, nu pricepem rostul adânc al încercărilor și nu știm să ne îndreptăm viețile, ci privim credința ca pe un contract în care Atotmilostivul Dumnezeu este obligat să ne răsplătească fidelitatea. Căutăm binecuvântările și binefacerile Sale, însă de prea puține ori pe Domnul Însuși. Cu inimă umilită, cădem la rugăciune și cerem ajutorul vostru, Drepților Iosif cel Preafrumos și Iov cel mult răbdător. Dăruiți-ne răbdare și bărbăție în necazuri și în înfruntări. Ajutați necredinței noastre, făcându-ne încrezători în mila lui Dumnezeu. Deschideți-ne mintea și inima, ajutați-ne să ne vindecăm de egoism și de iubirea de sine, ca să înțelegem sensul suferinței și să mulțumim lui Dumnezeu, Cel Care este izvorul a toată bunătatea și Care dăruiește boierește, cu mărinimie, celor care se încredințează cu dragoste voii Sale. Amin. 

Notă: Sfântul și Dreptul Iosif cel Preafrumos, Patriarhul din Vechiul Testament, este sărbătorit în Lunea Mare din Săptămâna Sfintelor Pătimiri; Sfântul și Dreptul Iov, mult răbdătorul, este sărbătorit pe 6 mai.

***

13. Rugăciune către Sfântul Cuvios Stelian, pentru ocrotirea părinților și a copiilorSfinte Cuvioase Steliane, minunat L-ai arătat pe Dumnezeu întru tine, ocrotitor al familiei făcându-te, tămăduind pe cei bolnavi, ajutând pe cei lipsiți, păzind și învățând pruncii maicilor. Pentru aceasta, ca un adevărat ocrotitor al copiilor te cinstește pe tine Biserica, pentru multele tale minuni și fapte bune arătate prin unii ca aceștia. Primește și rugăciunea noastră, a celor care ne închinăm cu evlavie icoanei tale și îți cerem ajutorul și mângâierea. Iată, pruncii pe care ni i-a încredințat Dumnezeu. Iată și multele noastre neputințe și slăbiciuni. Oh, Sfinte Steliane, cum ne vom face oare datoria de părinți în această lume tulburată? Cum să-i ocrotim pe pruncii noștri de atâtea sminteli și primejdii? Cum să le insuflăm credință lucrătoare și să-i păzim de veacul acesta întunecat și necredincios? Doar alergând la tine aflăm ușurare și încredere că Dumnezeu nu ne va lăsa și pruncii ni-i va ocroti. Cel care ai preschimbat mâhnirea și neliniștea multor părinți în bucurie și pace în Hristos, schimbă și neliniștea noastră în binecuvântată încredințare în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Păzește copiii noștri de boli, de necazuri, de accidente, de împătimirile de orice fel, de imaginile cele rușinoase, de obiceiurile și întovărășirile cele rele. Luminează-le mintea ca să urmeze învățătura Evangheliei și de învățăturile cele rele ale acestei lumi să-i ocrotești. Povățuiește-i pe ei pe căile cele binecuvântate și de calea cea largă și pierzătoare a plăcerilor și trufiei celei nelegiuite ține-i departe. Cuviință, ascultare și blândețe insuflă-le, cel ce ești dascăl al copiilor. Și întru dreapta credință ajută-ne să viețuim cu toții, ca, împreună cu dreapta viețuire, răspuns bun să aflăm la Judecata Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.

***

14. Rugăciune către Sfânta Muceniță Sofia, mama, cu fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi, și către sfintele mucenițe mame cu fiii și fiicele lor, pentru ajutorul mamelor și al copiilorSfintelor Mucenițe Sofia cu cele trei fiice: Elpis, Pistis și Agapi; Atanasia cu cele trei fiice: Teoctista, Teodota și Eudoxia; Domnina cu cele două fiice: Verina și Prosdoca; Iulita cu pruncul Chiric; Felicitas cu cei 7 fii ai tăi: Ianuarie, Felix, Filip, Siluan, Alexandru, Vitalie și Marcian; Vasa, din Edesa Macedoniei, cu cei trei fii: Teognie, Agapie și Pist; Ierusalima, din Veria, cu cei trei fii: Secendie, Secendicos și Segories, și Teodota cu cei trei copii: Evod, Ermoghen și Calist, viața în Hristos ați dus și la moarte pentru Acesta nu ați șovăit să mergeți pe timpul prigonitorilor creștinilor, darul muceniciei cu cel al iubirii de mamă împreună-lucrând. Minunându-ne de unele ca acestea, ne rugăm vouă să întăriți mamele creștine ca să-și crească pruncii în iubirea lui Dumnezeu și la lumina Învierii lui Hristos. Cu sârguință și cu umilință ne închinăm la sfintele voastre moaște și icoane, punând înaintea voastră toată neliniștea, nedumerirea, apăsarea și neputința celor care se nevoiesc întru credință să-și crească pruncii și de smintelile și de răutățile acestui veac să îi păzească. Ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului care a zis: „Vai de cele însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea”; văzând semnele vremurilor, cutremurându-ne, vă chemăm întru ajutor, ca să fiți zid de apărare, călăuzire și scăpare pentru mame și pentru prunci, pentru mamele însărcinate, pentru copilașii orfani și pentru cei nevinovați. Rugămu-vă vouă, Sfântă Muceniță și mamă, Sofia, cu fiicele care poartă numele: Credința, Nădejdea și Iubirea, să ne ajutați să ne împodobim și noi sufletele cu aceste virtuți cardinale, pentru dobândirea mântuirii! Sfântă Muceniță și mamă, Atanasia, care cu cele trei copile ale tale: Teoctista, de 15 ani, Teodota, de 13 ani, și Eudoxia, de 11 ani, ați ales a vă jertfi Mântuitorului Hristos, decât a jertfi idolilor, izbăviți-ne din primejdii și nevoi! Precum ați fost îmbărbătate, înainte de martiraj, de către sfinții împreună pătimitori cu voi, Chir și Ioan, doctorii fără de arginți, care se temeau ca nu cumva slăbiciunea firii omenești și vârsta fragedă a celor trei fetițe să vă determine a vă lepăda de Domnul, întăriți-ne și pe noi ca în același cuget neînfricat, cu vitejie și curaj, să îl mărturisim pe Mirele Bisericii, până la sânge. Mijlociți pentru noi, Sfântă Muceniță și mamă Domnina, împreună cu fiicele tale: Verina și Prosdoca. Voi care ați fost proslăvite de Marele Ioan Gură de Aur pentru curăția și ascultarea voastră, aducându-vă împreună ardere de tot Mântuitorului Hristos, vegheați asupra mamelor și fiicelor Bisericii pentru a fi izbăvite de toată pornirea vicleană a potrivnicilor și de patimile cele pierzătoare de suflet. Încă ne rugăm ție, mamă și Muceniță, Iulita, și pruncului tău, Chiric, care la trei anișori s-a săvârșit împreună cu tine mucenicește, ajutați mamele și pruncii de pretutindeni să se dăruiască întru totul Mântuitorului Hristos. Sfântă Muceniță Felicitas cu cei 7 fii ai tăi: Ianuarie, Felix, Filip, Siluan, Alexandru, Vitalie și Marcian, cu multă iubire și bărbăție ați suferit, la Roma, pentru Hristos, cerești daruri luând. Izvorâți-ne și nouă tămăduiri, izbăvind pe mame și pe copiii lor din cumplita deznădejde și din întristări, păzindu-i să nu cadă în ispite și necazuri peste puterea lor. Vă cerem și vouă ajutor și întărire, mamă și Muceniță Vasa, care înainte de a primi moarte martirică ai privit cum fiii tăi, Teognie, Agapie și Pist au fost strujiți și tăiați cu sabia. La fel ați fost chinuiți și voi, mamă și Muceniță Ierusalima, cu fiii: Secendie, Secendicos și Segories, de mâinile tiranilor care nu suportau să audă numele Preadulcelui Iisus pe buzele voastre. Vă cerem mijlocirea și vouă Muceniță și tânără mamă văduvă, Teodota, care ai fost adusă jertfă de tot și ai primit cununa nepieritoare alături de cei trei fii ai tăi: Evod cel curajos, care, înaintea călăilor, pe Domnul L-a mărturisit, împreună cu frățiorii săi mai mici Ermoghen și Calist. Ocrotiți toate familiile aflate în necazuri, în strâmtorări, în războaie, în foamete, în prigoane. Miluiți mamele despărțite cu sila de prunci, pe cele căzute în boală, pe cele asuprite și rău tratate, pe cele abuzate, lovite și batjocorite, pe carele, ajutându-le, să aducem slavă lui Hristos, Cel Care Prunc fiind, cu Preasfânta Sa Maică și cu bătrânul drept Iosif Logodnicul în Egipt a fost alungat de tirania ucigașului de prunci Irod. Pe Hristos Emanuel, lăudându-L neîncetat, împreună cu toate puterile cerești și cu toți sfinții, Îi cerem să ne apere, să ne păzească, să ne miluiască și să ne mântuiască cu al Său Har și cu a Sa iubire de oameni, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
***

15. Rugăciune către Sf. Filofteia pentru copii sărmani și cei plecați prematur din această viațăSfântă Muceniță Filofteia, pentru dragostea de săraci ai fost ucisă, când erai doar o copilă, de necredinciosul și tiranul tău tată. Pentru aceasta, ești cinstită de toate neamurile și, mai cu seamă, de neamul românesc ce în preafrumoasă ctitorie voievodală se închină sfintelor tale moaște. Te rugăm pe tine, sfântă copilă martiră, să ai milă de părinții care au pierdut pe copilașii lor și să îi ajuți și să îi mângâi pe ei, împărtășind cu dragoste covârșitoarea lor durere. Ușurează-le cumplita lor întristare, întărește-le credința și nădejdea și mijlocește înaintea Dumnezeului Celui Viu pentru a-și vedea fiecare copilul pe care l-au îngropat cu lacrimi, ridicat în strălucirea slavei, asemenea îngerilor fără prihană. Vindecă-i duhovnicește, rispește-le întristarea fără margini care îi copleșește și le întunecă viața, luminează-i și ajută-i să își găsească pacea. Alină inimile lor sângerânde după această amară încercare. Te mai rugăm, o Sfântă Muceniță Filofteia, ai milă de toți copiii sărmani care sunt lipsiți de bucuriile sănătoase ale copilăriei, neavând hrană și îmbrăcăminte și mângâieri sufletești. Ai milă și păzește-i nevătămați pe inocenții care în asuprire petrec, căzând în mâini tiranicești. Pe toți aceștia rugăciunilor tale îi încredințăm, dar și facerii noastre de bine, pentru care cerem ajutorul tău, ca să fim buni samariteni ai aproapelui nostru aflat în nevoie. Amin.

Notă: Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș (sec. XV) este sărbătorită pe 7 decembrie. Moaștele sale se cinstesc în Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

***

16. Rugăciune către Sf. Stefan cel Mare, ocrotitorul tinerilor din Episcopia Europei de Nord
Sfinte Voievod Ștefan cel Mare, lauda întregii Moldove și a tuturor românilor, pentru mărinimia ta cea către popor și pentru vitejia apărării fruntariilor patriei, ai fost cinstit și iubit încă din timpul vieții, iar lupta ta a fost recunoscută în toată lumea creștină. Ne aducem aminte, binefăcătorule și rugătorule pentru noi, că la mormântul tău, în vremuri de mare încercare, s-a adunat tinerimea țării, în frunte cu Mihai Eminescu, pentru a începe, de la Mănăstirea Putna, din Ierusalimul neamului nostru românesc, renașterea ființei naționale. Pentru aceasta, apărătorule al creștinătății, venim și noi către tine, fii și fiice ai neamului nostru, risipiți în aceste îndepărtate ținuturi ale Europei de Nord, rugându-te unele ca acestea: însoțește-ne cu rugăciunile și cu binecuvântările tale, întărește-ne în ispite, îmbărbătează-ne în ceas de încercare, fă-ne vrednici slujitori ai aproapelui și neamului, insuflă-ne gândul cel bun al pocăinței și smereniei, dragostea pentru Biserică și pentru țară, pricepere și discernământ în mărturia faptei și a cuvântului. Ajută-ne, mărite Ștefane, ca depărtarea de țara noastră să nu ne fie spre răcirea inimii și uitarea casei noastre și a străbunilor, ci mai mult să o căutăm cu dor și cu dragoste și să o purtăm în faptele și gândurile noastre. Ajută-ne, cel care ai fost numit „atlet al lui Hristos” pentru că ți-ai pus sufletul pentru creștinătate, să dăm evanghelicească mărturie prin viața, purtările și cuvintele noastre. Ajută-ne să ne iubim moștenirea lăsată nouă cu preț de sânge și să fim și noi gata, dacă Duhul o cere, să o mărturisim cu însăși viața noastră. Căci lupta ta, Binecredinciosule Voievod, nu a fost doar pentru ținuturile și cetățile strămoșilor, pentru neatârnare și libertate, ci lupta ta a fost pentru câștigarea Împărăției care nu este din această lume. Pe aceea dorind-o, lupta cea bună ai luptat, călătoria ai săvârșit și credința ai păzit până întru sfârșit, lăsându-ne nouă pildă tare de bărbăție pentru neam și cale deschisă către cer. Sfinte Ștefan, pe tine te rugăm, fii aproape de noi și caută către fiii și fiicele din țară și din afara hotarelor și păzește-i pe ei de rătăcirile și smintelile acestui veac, de slăbirea credinței, de idolatria trupului și de duhul cel lumesc. Iar pe tinerii noștri ajută-i să păstreze Duhul de adevărată și dreaptă închinare acolo unde trăiesc, duhul părtășiei celei bune și duhovnicești, crescând astfel viața noastră în Domnul Cel Iubitor și Milostiv. Ajută-i pe tinerii noștri, voievodule purtător de biruință, să ducă o viață de slujire cu jertfelnicie, după chipul Celui Care „n-a venit să I se slujească, ci să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi“ iar prin toate acestea sa dea o bună și dreaptă mărturie „ca în faţa tuturor oamenilor să fie Mântuitorului martori despre cele ce au văzut şi au auzit”. Să fie martori și mărturisitori ai dumnezeirii Fiului în ținuturile în care trăiesc. Încă ne rugăm, voievodule viteaz și înțelept, scapă-ne de năvălirea altor neamuri, de războiul cel dintre noi, de urgia care vine asupra noastră prin cutremur, foc sau război, căci zilele rele sunt, iar lumea toată este asemenea unui cazan în fierbere care a dat în clocot de atâtea tulburări, ispite, nedreptăți și sminteli. Pe toate acestea văzându-le, ni se strânge inima gândindu-ne la întreaga lume, la țara noastră și la cea în care viețuim, la Biserica noastră, la familiile noastre, la părinții, frații și pruncii noștri, din pricina războiului vicleanului asupra tuturor și împotriva a toate. Dar tu, ca un alt înger păzitor al neamului, ia aminte la durerile și la nedumeririle noastre și vino grabnic în ajutorul nostru, îmbărbătându-ne, trezindu-ne, chemându-ne la lupta cea bună, cu armele cele cerești, ca pe noi înșine și unii pe alții lui Hristos Dumnezeu să ne încredințăm. Amin.

Notă: Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei († 1504) este sărbătorit pe 2 iulie, fiind și ocrotitorul Centrului pentru tineret (CTSM) al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. Moaștele sale se află în mormântul său din biserica Mănăstirii Putna.

***

17. Rugăciune către Sfântul Mucenic Hristofor, pentru păstrarea curăției vieții în HristosSfinte Mucenice Hristofor, tu cel care ai fost mai înainte mercenar barbar, schimonosit la înfățișare, mare de statură și hărăzit cu putere, de către Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, episcopul Antiohiei, în dreapta credință ai fost botezat, împreună cu cei 200 de ostași, pe care i-ai adus la cunoștința adevărului. De Hristos purtătorule, cu multă vrednicie ți-ai purtat, prin numele primit la Botez, demnitatea de creștin. Deși urât la chipul cel dinafară, ți-ai înfrumusețat chipul lui Dumnezeu din tine, tinzând la asemănarea cu Creatorul a toate, Căruia I-ai cerut să îți dăruiască o slujire bineplăcută Lui, drept pentru care peste acel râu care nu avea pod, oamenii ajutai să treacă, purtându-i pe umeri și pe brațe, ți-ai făcut trupul tău luntre și punte. Iar pe Mântuitorul Hristos, pe care cu ardoare ai dorit să Îl slujești și Care în chip de copil ți S-a arătat, pe umăr peste ape L-ai purtat, dovedind că nu ești doar cu numele, ci și cu lucrarea, purtător de Hristos. Apoi în multe feluri de fapte bune L-ai mărturisit pe Mirele Creresc până la martiraj. Încă te lăudăm pentru că întru curăție ai rămas, respingând îndemnurile către desfrânare ale femeilor de moravuri ușoare Calinica și Achilina, pe care le-ai ridicat din mocirla păcatului curviei, dobândind împreună cu ele cununa muceniciei. Sfinte Mucenice Hristofor, înaintea icoanei tale în rugăciune plecăm genunchii inimilor noastre și te rugăm să mijlocești pentru noi înaintea Celui pe care cu dragoste neclintită L-ai urmat. Fă-ne și pe noi să înțelegem rostul vieții noastre întru Hristos. Dăruiește-ne pocăință, cuget smerit și luminat, ca să nu ne lăsăm înșelați de îndemnurile spre păcat și să nu ne prindă diavolul în cursele sale. Învață-ne că prietenia cu cele stricăcioase și deșarte ale lumii ne îndepărtează de Dumnezeu. Ci întru toate cu bună cuviință purtându-ne, prin rugăciunile tale, Sfinte Mucenice Hristofor, să ne mântuim și, împreună cu tine, laudă Preasfintei Treimi să aducem, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Notă: Sfântul Mucenic Hristofor din Lichia, în Turcia, a fost martirizat în anul 250 dimpreună cu cele două femei, Calinica și Achilina, pe care mucenicul le-a izbăvit de patima desfrânării. Sunt sărbătoriți pe 9 mai, împreună cu cei 200 de ostași care au crezut prin Sfântul Hristofor.

***

18. Rugăciune pentru paza fecioriei și a dreptei credințe către Sfintele Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii, Doroteea din Cezareea Capadociei, Eufrasia și Iuliana din Nicomidia, Pelaghia și Iustina din Antiohia Siriei, Agata și Lucia din Sicilia, Drosida, Cecilia, Agnia și Lucia din Roma dimpreună cu toate Sfintele Mucenițe Fecioare Sfintelor Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii, Doroteea din Cezareea Capadociei, Eufrasia și Iuliana din Nicomidia, Pelaghia și Iustina din Antiohia Siriei, Agata și Lucia din Sicilia, Drosida, Cecilia, Agnia și Lucia din Roma, dimpreună cu toate Sfintele Mucenițe Fecioare, făclii de Dumnezeu aprinse v-ați făcut întru dreapta credință, alungând întunericul păgânesc și cel al patimilor stricăciunii. Cu osârdie și curaj ați păzit dreapta credință și fecioria trupului, pe chinuitorii ucigași de creștini înfruntând și cununile muceniciei dobândind.

O, Sfântă Tecla cea întocmai cu apostolii, prima între mucenițe, alesul vlăstar al Iconiei, care, la auzul propovăduirii Sfântului Apostol Pavel, de dragostea lui Hristos te-ai rănit și ai făgăduit că nici părinții tăi, nici mânia, nici amenințările sau chinuirile tiranilor fără de omenie nu te vor mai despărți de Mirele tău cel ceresc. Tu, cea preacinstită, primind binecuvântarea „Apostolului neamurilor”, care ți-a fost sprijin și întărire, împreună cu Sfântul Barnaba, prin rugăciune fierbinte ai înduplecat pe Dumnezeu să stingă cu rouă din cer rugul pe care te-au urcat idolatrii. Fiarele sălbatice cele asmuțite asupra ta le-ai îmblânzit, la care minune păgânii au exclamat: „Mare este Dumnezeul creștinilor!”. Tu, cea aleasă dintre miresele lui Hristos, din pustia Seleuciei și pe sacerdoții păgâni ai chemat la baia Botezului, multe semne și minuni săvârșind cu puterea Preasfintei și de viață Făcătoarei Treimi. Sfântă Întâi Mare Muceniță Tecla, cea grabnică ajutătoare celor care se nevoiesc cu bună rânduială și sunt cuprinși de felurite suferințe și chinuri, roagă-te pentru noi, dimpreună cu toate celelalte mucenițe fecioare, ocrotitoarele monahiilor care se afierosesc Domnului.

O, Sfântă Muceniță Doroteea, mult iubitoare de feciorie, ocrotitoare a grădinarilor, odraslă aleasă a Cezareei cea din Capadocia, tu, la credință ai întors și cununa muceniciei ai mijlocit surorilor care, din pricina persecuțiilor, oarecând lepădaseră numele de creștin. Cumplitele suplicii cu credință ai îndurat pentru Hristos, cântând cu bucurie imnele Paradisului. Tu, cea care pe aristocratul păgân Teofil, cel care în batjocură ți-a cerut de îndată câteva mere și flori din Grădina Mirelui tău, l-ai rușinat când în pânză nepătată i-ai adus trei mere și trei trandafiri, ofrande dăruite ție de înger, la care minune, săvârșită în friguroasa lună a lui februarie, acela îndată s-a făcut creștin, primind și el cununa slavei mucenicilor.

O, Sfântă Muceniță Eufrasia din Nicomidia, tu, care în vremea cumplitei persecuții a împăratului Maximian te-ai rugat lui Dumnezeu să păstreze neîntinată a ta feciorie, iar pe tiranii cei fără de omenie, atrași nebunește de frumusețea chipului tău, cu dumnezeiască înțelepciune i-ai biruit. Călăii au crezut cuvântului tău că ierburile arătate de tine sunt asemenea unei armuri și pot să stea chiar și împotriva ascuțișului sabiei, iar, când te-ai oferit să îi încredințezi de aceasta prin propriul exemplu, au lovit cu putere, coborând pe sfințitul tău creștet cununa muceniciei cea dăruită ție de Hristos.

O, Sfântă Muceniță Iuliana din Nicomidia, iubitoarea de feciorie, ocrotitoarea bolnavilor și izgonitoarea demonilor, tu, care din părinți bogați te-ai născut și înțelepciunea ai iubit, mântuirea ai dorit și Botezul creștin în ascuns ai primit. Tu, cea care pe Hristos, Singurul Mire, ai dorit, suferind bătăi și chinuri din invidia celui rău, care în propriile-i unelte i-a transformat pe tatăl tău și pe guvernatorul cel idolatru. Tu, cu exemplul mărturisirii, 500 de bărbați și 130 de femei de la păgânism ai convertit, suferind cu ei moarte martirică.

O, Sfântă Muceniță Pelaghia din Antiohia Siriei, deși aveai doar 15 ani, soldații cei fărădelege ai crudului împărat Dioclețian voiau să siluiască fecioria ta, dar te-ai rugat Mântuitorului și ai ales moartea martirică decât căderea în păcat. Pentru iubirea curăției, însuși Marele Ioan Gură de Aur te-a proslăvit în al său cuvânt, lăudând întreaga ta înțelepciune pe care ai păzit-o cu prețul vieții.

O, Sfântă Muceniță Iustina din Antiohia Siriei, tu, care te-ai dăruit Mirelui Ceresc și ai ales să trăiești viață de feciorie, tu, care ai stat împotriva avansurilor pătimașului tău pretendent, care, în nebunia sa de a te cuceri, a apelat la vrăjitorul Ciprian, cel care a slobozit împotriva ta, a familiei tale și a întregului oraș cohorte de demoni și vrăji cumplite, încercând să te momească, dar, văzând că tăria acestora e neputincioasă în fața rugăciunilor tale, s-a convertit și el, până la urmă, și a primit cununa martiriului alături de tine în zilele lui Dioclețian.

O, Sfântă Muceniță Agata, deși erai doar o adolescentă, ai socotit bogăția căii creștine mai presus de bunăstarea părinților tăi, alegând să te afierosești Mântuitorului încă din pruncie. La nebunia guvernatorului Quintian, care încerca să te seducă, ai răspuns cu păzirea neclintită a îndemnurilor lui Hristos. Văzând tiranul că niciun chin nu folosește, a poruncit să te arunce în temniță, unde însuși Petru, verhovnicul apostolilor, a îngrijit rănile tale înainte de a-ți încredința sufletul în mâinile Domnului. Mare este jertfa ta, mare este și îndrăzneala pe care ai câștigat-o înaintea lui Dumnezeu, salvând cu sfintele tale rugăciuni orașul Catania, atunci când a erupt vulcanul Etna.

O, Sfântă Muceniță Lucia din Siracuza, după ce ai împărțit averea ta săracilor, ai ales calea fecioriei de dragul lui Hristos. Orbirea celui care, stăpânit de patimi și neacceptând refuzul tău de a-i deveni soție, ai înfrânt-o cu puterea rugăciunii și a îndelungii răbdări. Însă pătimașul bărbat te-a denunțat guvernatorului că ești creștină, fiind condamnată să suferi rușinea prostituției, însă cu tărie de la Dumnezeu ai stat nemișcată, păstrându-ți puritatea. Fiind supusă la multe chinuri, ai răspândit cu și mai multă putere tuturor lumina lui Hristos, devenind ocrotitoarea și vindecătoarea celor cuprinși de orbire sufletească și trupească.

O, Sfântă Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian, cea care în ascuns uceniță a lui Hristos erai și ajutai pe sfinți să culeagă trupurile martirilor și să le îngroape ca niște odoare de mare preț. Tu, care, împreună cu alte cinci creștine, ai fost capturată de soldații tatălui tău și aruncată în închisoare, văzând mucenicescul sfârșit al acestora și dorind să intri la Nunta Fiului cu haina sufletului luminată și curată, ai primit de la Dumnezeu Botezul dorinței și, apoi, nesocotind rugămințile tatălui tău după trup, la locașurile Părintelui ceresc ai năzuit, primind, prin Botezul sângelui, cununa cea neveștejită a muceniciei.

O, Sfântă Muceniță Cecilia, în cetatea vestită a Romei te-ai născut și din fragedă pruncie pe Hristos ai slujit, făgăduind să trăiești în feciorie toată viața. Dar când părinții tăi au vrut să te căsătorească, pe Domnul ai rugat fierbinte ca logodnicul tău, Valerian, să creadă și el și astfel să îți păzești legământul. Primind Botezul împreună cu fratele său, Tiburtie, cinstitul Valerian s-a făcut pildă multor creștini, împreună cu tine virtuțile cele alese cu râvnă lucrând. Dar, arestat fiind pentru misiunea creștină pe care o împlinea, pe tine avându-te ca mijlocitoare și împreună rugătoare, pe călăul cel fără de omenie de la rătăcirea idolilor l-ați întors. Dându-vă, așadar, împreună sufletul lui Iisus, Mirele Cel Ceresc, cu scump sângele vostru pământul ați sfințit.

O, Sfântă Muceniță Agnia, care te-ai jertfit în cetatea Romei ca o mielușea pentru Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatele lumii, tu, care din părinți creștini te-ai născut și Domnului I te-ai închinat din pruncie. Tu, care ai refuzat să fii mireasa altui mire și pe eparhul cel răucredincios l-ai refuzat, drept pentru care te-a trimis într-o casă de desfrânări pentru a întina evlavia și fecioria ta, deși erai doar o copilă, însă un înger al Domnului îți era alături, păzindu-te de toți cei se apropiau de tine cu gânduri necuvioase.

Iar tu, o, Sfântă Muceniță Lucia din Roma, care, cu înțelepciunea cea de negrăit dăruită ție de Domnul, ai întors la credința creștină pe guvernatorul Rix, care încerca să te convingă să te lepezi de Hristos și, împreună cu el, și alți 24 de creștini, ai primit cununa nepieritoare, păzindu-ți întreagă fecioria.

Pentru aceasta, cu multă dragoste vă cinstim, însă, iarăși, vrăjmașul mântuirii noastre, nesuferind a voastră cinstire și mărturie pentru întreaga feciorie, cu gând viclean, în aceste vremuri în care oamenii au slăbit în credință, caută de multe ori ca sărbătoarea voastră să o prefacă în ocară. Sfintelor Fecioare Mucenițe, cumplite vremuri pentru creștini trăim! Dreapta credință este batjocorită, cele firești sunt răstălmăcite și vrăjmășite, căsătoriile întru silnicie sunt schimbate după legea desfrânării, împotriva legii lui Dumnezeu, iar îndemnurile spre patimile cele rușinoase trupești ca un foc au cuprins întreaga lume. Într-un astfel de cuptor al ispitelor stăm noi, creștinii acestui veac. Pentru aceasta venim către voi, Sfintelor Mucenițe ale lui Hristos, și cu lacrimi și credință ne rugăm: Întru curăție ne întăriți! Întru credință ne ocrotiți! Cu cei ce urmează Mirelui Hristos ne socotiți, iar de cei fărădelege ne păziți și ne osebiți. Dați-ne curaj, înțelepciune, bărbăție și dragoste de Dumnezeu și de aproapele, să putem trece nevătămați noaptea acestui veac! Ajutați-ne să urmăm Păstorului Hristos, iar nu lumii! Rugămu-ne vouă, blândelor mielușele, luați aminte la multele noastre neputințe și fiți-ne lumină, zid de apărare, izvor de milă și de faceri de bine acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Notă:
Sfânta Întâia Muceniță și întocmai cu apostolii Tecla (sec. I) este sărbătorită la 24 septembrie; Sfânta Muceniță Doroteea din Cezareea Capadociei († 300) este sărbătorită pe 6 februarie; Sfintele Mucenițe Eufrasia († 303) și Iuliana din Nicomidia († 304) sunt sărbătorite la 19 ianuarie și 21 decembrie; Sfânta Muceniță Pelaghia din Antiohia Siriei († 303) este sărbătorită pe 8 octombrie, iar Sfânta Muceniță Iustina din Antiohia Siriei († 304) este sărbătorită pe 2 octombrie, împreună cu Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, fostul vrăjitor; Sfânta Muceniță Agata din Catania Siciliei († 251) este sărbătorită pe 5 februarie; Sfânta Muceniță Lucia din Siracuza Siciliei († 304) este sărbătorită la 13 decembrie; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian († 115/116), este sărbătorită la 22 martie; Sfânta Muceniță Cecilia din Roma († 232) este sărbătorită la 22 noiembrie; Sfânta Muceniță Agnia din Roma († 304) este sărbătorită la 21 ianuarie; Sfânta Muceniță Lucia din Roma († 301) este sărbătorită pe 6 iulie.

***

19. Rugăciune către Mântuitorul Hristos, Doctorul sufletelor și trupurilor noastre, pentru izbăvirea celor cuprinși de patima beției, a drogurilor sau a altor dependențe
Hristoase Dumnezeule, Cel Care ești Doctorul sufletelor și trupurilor noastre, cu umilință venim înaintea Ta și Te rugăm cu inima înfrântă și smerită: iartă, vindecă și eliberează de grelele lanțuri în care se află cei cuprinși de patima beției, a drogurilor sau a altor dependențe. Stăpâne, Doamne, Tu vezi cumplitele patimi care le covârșesc cu totul sufletul și trupul robilor Tăi (N), înfășurându-le atât de strâns, încât nu mai au nici puterea, nici voința să caute să se facă sănătoși, fiind întru totul supuși răului și stricăciunii. Moartea le cuprinde ființa, zăcând neputincioși, nefiind în stare decât să adauge amar peste amar. Trupul li se stinge, iar, în loc cu doctorie să îl întărească, îl otrăvesc cu alcool sau cu droguri. Nu mai găsesc în ei niciun locșor care să nu fie vătămat și, cu toate acestea, înrobiți cu totul, nu se pot opri din a-și provoca noi și noi răni. Doamne, Doamne, Cunoscătorule de inimi cel Bun, tu știi, Doamne, cât de bolnavă este inima lor și cât de rău chinuite le sunt sufletul și trupul lor. Nu mai găsesc în ei lumină, însă Tu ești, Doamne, Lumina celor cuprinși de întuneric și Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Tu ești Cel Care primești grabnic pe cei care aleargă la Tine. Tu ești Cel Care nu ne ceri socoteală pentru relele pe care le-am făcut, ci pentru faptul că am stat departe de Tine, neluând seama la dragostea Ta, la iertarea Ta, la vindecarea pe care Tu vrei să ne-o dăruiești necondiționat. Mai știm, Doamne, că Tu ești Bun, Blând și îndelung Răbdător. Că nu vrei să pierzi făptura Ta, ci să o câștigi pentru mântuire, pentru a o face părtașă Împărăției Tale. Și Tu, Doamne, cunoști frământările și durerile inimii robilor Tăi (N), care nu au trecut, niciuna, nevăzute și necercetate de Tine. Ei nu mai au putere, însă Tu, Preamilostive, cuprinde-i cu dragostea Ta, ca să primească vindecarea Ta. Primește aceste puține lacrimi și izbăvește-i din patimile cele cumplite! Dăruiește-le Tu voință! Dă-le Tu pricepere! Ajută-le! Înviază sufletul lor! Întărește și vindecă trupul lor! Scoate-i din gura iadului și din prăpastia pierzării! Și fă-i cu totul noi, curățiți, întăriți, ridicați și sănătoase mădulare al Bisericii Tale. Hristoase Dumnezeule, Îți mulțumim Ție pentru dragostea Ta, pentru bunătatea Ta și pentru îndelunga Ta răbdare cu noi, păcătoșii robii Tăi. Doamne, ține-ne lângă Tine până la cea mai din urmă suflare a vieții noastre de aici, după cum voiești și după cum știi. Aducem mijlocitori pentru aceasta pe Preacurata Maica Ta, pe Înaintemergătorul și Botezătorul Tău Ioan, pe Sfinții Mucenici Procopie, Bonifatie, Ciprian, Mercurie, Vasilisc și Marcel, pe Hristofor cu cele două femei mucenițe, izbăvite prin el de patima desfrânării: Calinica și Achilina, pe Alexandru cu Antonina, fecioara, izbăvită prin el de pericolul de a fi abuzată de cei desfrânați, pe Ioan Rusul, Ioan Valahul și Halvard Norvegianul, pe Sfintele Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii, Alexandra Împărăteasa, Varvara și Ecaterina, Eufimia și Irina, Tomaida Egipteanca, Tatiana de la Craiova și Filofteia de la Curtea de Argeș, Suniva de la Selje și Bergen, pe Glicheria, fecioara, dimpreună cu temnicerul Laodichie, muceniciți la Iraclia, pe Doroteea din Cezareea Capadociei, Eufrasia și Iuliana din Nicomidia, Pelaghia și Iustina din Antiohia Siriei, Agata și Lucia din Sicilia, Drosida, Cecilia, Agnia și Lucia din Roma, pe Sfinții Cuvioși Antonie cel Mare, Macarie cel Mare, Macarie Alexandrinul, Macarie Romanul, Moise Etiopianul, Moise Ungurul, Vitalie din Alexandria, Dimitrie cel Nou din Basarabi și Efrem cel Nou, pe Sfinta Mironosiță Maria Magdalena și pe toate Sfintele Femei Mironosițe, pe Sfintele Cuvioase Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla, pe Maria Egipteanca cu Zosima, cuviosul, care a cuminecat-o; pe Pelaghia cu Nonie, episcopul, care a botezat-o; pe Taisia cu Serapion Sidonitul, din Arsinoe, care o a scos din mrejele patimii desfrânării, și pe Aglaia și pe toți sfinții Tăi, cerând și noi o picătură din harul Tău nemăsurat. Amin. 
***

21. Rugăciune pentru izbăvire de patimile desfrâului, beției si furtuluiSfinților Cuvioși Moise Etiopianul și Moise Ungurul, ca unii care din păcate grele și fărădelegi cumplite v-ați ridicat la treapta sfințeniei și a vederii lui Dumnezeu, cu grăbire alergăm la voi, pentru mijlocirea iertării păcatelor și pentru schimbarea desăvârșită a vieții fraților și surorilor noastre care trăiesc rău și fac rău, călcând nu doar poruncile evanghelice, dar și pe cele ale Decalogului și ale conștiinței omenești. Ne rugăm pentru robii tăi cuprinși de patimile desfrâului, beției și furtului (N), care s-au făcut pricină de pagubă, smintire și nedreptățire pentru aproapele, tâlhărind și pe cele trupești, prin furtișaguri, dar și pe cele sufletești, răpind bucuria, pacea și liniștea prin fapte de rușine. Au devenit vrăjmași ai propriei mântuiri, bucurie diavolilor și mâhnire adâncă pentru cei iubiți din jurul lor. Sfinte Moise Etiopiene, ca unul ce ai fost odinioară căpetenie de tâlhari, cu crimele, furturile și tâlhăriile îndeletnicindu-te, dar lepădând întunericul acestei viețuiri și de bună voie luând asupra ta jugul cel monahicesc în pustia Egiptului, tu cu patimile îndelung te-ai războit și ai devenit creștinilor pildă de grele nevoințe și adâncă smerenie. Viața ți-ai sfârșit de sabie, sub asaltul tâlharilor pierind la bătrânețe, dorind să nu te împotrivești lor, după chipul Stăpânului Tău Hristos. Iar tu, Sfinte Cuvioase Moise, cel ce erai maghiar de neam și ostaș al cneazului din Kiev, în Polonia fiind luat prizonier, curtezanei celei viclene care încerca să te atragă în mreaja păcatului timp de cinci ani ai rezistat. Fiind apoi monah, tuns în ascuns, ți-ai păstrat răbdarea întru necazuri și Domnul a auzit glasul rugăciunii tale, certând pe cei ce te oprimau. În Lavra Peșterilor din Kiev întorcându-te, grabnic ajutător al tuturor celor care se luptă cu patima desfrânării ai devenit. Preamilostive Doamne, pentru aceasta punem mijlocitori pe Sfinții Cuvioși Moise Etiopianul și Moise Ungurul pentru răscumpărarea robilor Tăi (N) din robia în care ei, Doamne, singuri s-au vândut. Au nesocotit, astfel, darurile Tale și îndelunga Ta răbdare către noi, Doamne, însă Cuvioșii Tăi Moise Etiopianul și Moise Ungurul, cu sinceritate pocăindu-se, nu au dobândit doar iertarea păcatelor, ci de mari și minunate daruri ale Duhului Sfânt s-au învrednicit. Căci Tu nu ești, Doamne, doar îndelung răbdător, ci ești și peste înțelegerea noastră de darnic și de răsplătitor către cei care se întorc către Tine. Tu ești Cel Care ai făcut părtaș Raiului, întâia oară, un tâlhar pocăit. Pentru aceasta, Doamne, și pentru rugăciunile Sfinților Tăi Moise Etiopianul și Moise Ungurul, ajută pe robii Tăi (N), cuprinși de aceste grele patimi ale desfrâului, beției și furtului. Dă-le iertare și slobozire de păcatele și fărădelegile lor, topește cu lacrimile pocăinței patimile cumplite care îi stăpânesc și la o nouă viață închinată Ție îi ridică. Fă-i părtași celor care cu frică și cutremur se închină Ție și dă-le vreme de pocăință pentru a răscumpăra cele rele cu cele bune, răpirea cu dăruirea, rănirea cu mângâierea, beția cu trezvia, patimile trupești cu înfrânarea, ura de oameni cu iubirea de aproapele, slujirea de sine cu slujirea lui Dumnezeu. Amin.

 Notă: Sfântul Cuvios Moise Etiopianul sau Arapul († 395) este sărbătorit la 28 august, iar Sfântul Cuvios Moise Ungurul, de la Lavra Peșterilor din Kiev († 1043), este sărbătorit la 26 iulie.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu