vineri, 16 ianuarie 2015

Unde gasim libertatea fagaduita?


Domnul este Duh, şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. (2 Cor. 3, 17). Iar daca cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui (Rom. 8, 9)

Staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei. (Gal.5, 1) Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire.(Gal. 5, 13) Trăiţi ca oamenii liberi, dar nu ca şi cum aţi avea libertatea drept acoperământ al răutăţii, ci ca robi ai lui Dumnezeu. (1 Petru 2, 16)


Căci rostind vorbe trufaşe şi deşarte, ei momesc întru poftele trupului, cu desfrânări, pe cei care de abia au scăpat de cei ce vieţuiesc în rătăcire. Ei le făgăduiesc libertate, fiind ei înşişi robii stricăciunii, fiindcă ceea ce te biruieşte, aceea te şi stăpâneşte.(2 Petru 2, 18-19)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu