marți, 18 iunie 2019

40 de zile de la adormirea Părintelui Emilianos Simonopetritul. Cuvântul Arhim. Elisei Simonopetritul la înmormântarea Părintelui Emilianos. "În multe feluri, în toate lucrurile sale, prin jertfa și slujirea sa, a arătat ce înseamnă să te dăruiești în mod deplin, să te topești, în mod literal, pentru Hristos"


Omilie a Arhim. Elisei

la slujba de înmormântare a lui Gheron Emilianos Simonopetrtul

Mănăstirea Ormylia, 10 mai 2019


Preacuvioase, preaiubite Gheronda și preascump Părinte,

Astăzi este greu pentru mine, dar și întregii obști a acestei mănăstiri și de la Simonos Petra, să rostim câteva cuvinte potrivite, cu ocazia plecării Părintelui nostru.

De altfel, aceste momente nu sunt potrivite pentru cuvinte - așa cum a subliniat și Preacuviosul Părinte Vasile, fostul egumen al Ivironului -, ci sunt momente de cinstire, de iubire, de tăcere și rugăciune. De la sine însăși măreția care se înfățișează înaintea ochilor ne arată importanța acestei zile, încât putem să clamăm cu melodul: „Ridică împrejur ochii tăi, Sioane, și vezi că, iată, au venit la tine fiii tăi, ca niște făclii de Dumnezeu luminate, de la apus și de la miazănoapte, și de la mare și de la răsărit" [Utrenia Învierii, cântarea a 8-a, n. ROF] întru tine binecuvântându-se, rugându-se și trimițându-l înaintea lor pe acest "om plin de râvnă" în preadorita Împărăție a vederii chipului Domnului, pe Care L-a iubit atât de mult.

Nu știm ce-am putea spune! Acest eveniment este în același timp dureros cât și dătător de bucurie. Așa cum spunea, într-o situație asemănătoare, marele mângâietor, Sfântul Teodor Studitul: "Părintele nostru a adormit. Cine a fost el? Cel ce-L mărturisea pe Hristos? Un alt Iov? Podoaba scumpă a călugărilor? Cel ce stârnea iubirea? Bărbatul iubit de toți? Înger în trup? Ochiul adânc înlăcrimat? Mintea iubitoare de învățătură? Cel îmbogățit prin dumnezeiasca cunoștință? Cel cu multă smerită-cugetare și adânc în pricepere? Cel care "era în stare să se folosească deopotrivă de mâna dreapta cât și de cea stângă" (cf. Jud. 3, 15) în orice lucru duhovnicesc dar și în cele văzute? Povățuitor autentic și Părinte adevărat?"

Ceea ce ni s-a întâmplat acum nu este un lucru dureros, ci, așa cum ne-a spus însuși Gheronda, este un eveniment plin de bucurie. Gheronda nu a murit, ci s-a mutat la viața veșnică! Pământul îl va acoperi, dar cerul îl va primi. Prietenii săi, sfinții, îl așteaptă, fiii și frații săi, mici și marii, Bătrânii, precum și cetele Îngerești, ceata pustnicilor și a călugărilor de obște, monahii Meteorelor ca și cei ai Athosului. Va găsi acolo, în acest loc de odihnă pregătit pentru el de multă vreme, adevărata lumină, căci a traversat cu credincioșie calea cea binecuvântată, a preferat truda și durerile ascetismului; pentru că, în multe feluri, în toate lucrurile sale, prin jertfa și slujirea sa, a arătat ce înseamnă să te dăruiești în mod deplin, să te topești, în mod literal, pentru Hristos.

N-ar fi exagerat să spunem că astăzi este praznic, o sărbătoare plină de bucurie. Astăzi trimitem la Dumnezeu un ocrotitor și un mijlocitor. Toți ne bucurăm și Biserica se veselește pentru că dobândește un nou stâlp. Toată ceata sfinților este în sărbătoare.

O, Gheronda, inima ta era dreaptă, calea pe care ai urmat-o era dreaptă. Amintirea ta va rămâne sfântă și binecuvântată-ți este pomenirea! Cine nu-și amintește că până în ultima clipă străluceai de bucurie, dulceață și noblețe? Cu adevărat, cine te-a întâlnit fără să te fi iubit? Cine a vorbit cu tine fără să-i fi îndulcit inima? Toți doreau să stea aproape de tine. Toți, și mai ales inimile simple care recunoșteau în tine curăția luminoasă ce îi atrăgea.

Dar, cât timp ai fi putut să rămâi lângă noi? Cât ai fi răbdat? Ai depășit toate limitele răbdării, dragostei și ale purtării de grijă. Căci, chiar dacă erai mai tare ca fierul, chiar dacă erai mai Apoi de tristețe și de pătimire, chiar de-ai fi asemenea lui Pavel, Antoine sau Ioan Gură de Aur, ai fost totuși om. Ai fost om și ai pătimit, și a trebuit să porți această cruce grea și lungă a bolii. Și de atunci, ai rămas în tăcere. Dar ai apucat să ne spui totul. Da, ne-ai spus totul și ne-ai învățat amănunțit. Ai lăsat întipăririle tale de neșters asupra noastră, a tuturora, în Biserică și în întreaga lume.

Preacuvioase Părinte și Gheronda, prieten al lui Dumnezeu și casnic contemplării divine, de mulți ani ar fi trebuit să pleci din această viață dar pentru fii tăi preaiubiți ți-ai întârziat plecarea sau, mai degrabă, chiar Dumnezeu Însuși a amânat-o.

Astăzi harul Duhului Sfânt, care sălășluia cu îmbelșugare în tine, a rânduit să despartă sufletul tău, plin de lumină și plin de Dumnezeu, de trupul tău atât de mult încercat. Astăzi a sosit momentul mult așteptat al intrării tale în Cer. Tu, care erai un om ceresc și un înger pământesc, părăsești această lume pentru a te alătura Cerului, în lumina lui Hristos înviat. Intrarea ta în Împărăția Sa este o biruință, aclamată cu strigăte de bucurie. Dar, cu toate acestea, sentimentele noastre sunt amestecate. Ne stăpânesc lacrimi pline de pace și un doliu cu bucurie. Te rugăm, o! Părinte preasfinte, "carul lui Israel și căpetenia lui", să nu ne lași orfani, ci să mijlocești pentru noi toți, pentru comunitățile care au fost întocmite de tine, pentru toți cei care s-au adunat aici la plecarea ta, tinzând mâna ta în ajutor pentru întreaga Biserică.

Și, în sfârșit, rugându-mă cu credință ca sufletul tău să se odihnească în pace, aș vrea să adresez mulțumirile noastre pline de căldură tuturor celor care au venit la plecarea ta din această viață. În primul rând, Preafericitul Părinte Arhiepiscop al Atena, PF Ieronim, episcopilor, egumenilor, reprezentanților Sfintei Chinotite din Muntele Athos, preoților, ieromonahilor, monahilor și monahiilor și tuturor fiilor lor duhovnicești și credincioșilor care s-au adunat în această zi. Și, în particular, Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic, reprezentat de episcopul Miletului, al cărui cuvânt ne-a întărit.

Gheronda, aceasta sunt suficiente pentru ziua de azi. Nu am mai putea continua. Ar fi mult mai multe lucruri de spus dar ar fi nevoie de cărți întregi pentru a le consemna.

Veșnică să fie pomenirea Părintelui și Starețului nostru, Ieromonahul Emilianos, Egumenul Mănăstirii Simonos Petra.

Traducere din franceză (după traducerea Ierom. Macarie Simonopetritul)
de Român Ortodox în FranțaExtras din cuvântul Părintelui Elisei Simonopetritul la înmormântarea Părintelui Emilianos Simonopetritul (cu subtitrare în română)
LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu