luni, 4 ianuarie 2021

Sfântul Nichifor cel Lepros († 4 ianuarie )


VIATA ȘI MINUNILE SFÂNTULUI NICHIFOR CEL LEPROS

Sfântul Antim () ->Sfântul Nichifor ()

Sfântul Pahomie (1840-1905) ->Sfântul Antim (1869- 1960)-> Sfântul Nichifor (1890-1964) -> Gheronda Eumenie (1931-1999)...

RUGĂCIUNI

 

Troparul

De luptele lui Nichifor cel Lepros și de bărbăția lui întru nevoință și îngerii s-au uimit, căci precum un alt Iov a răbdat și mai presus de fire pătimind pe Dumnezeu L-a slăvit, Care și acum cu slavă și cu darul minunilor l-a încununat. Acestuia cu credință să-i strigăm : Bucură-te, povățuitorul monahilor! Bucură-te, stâlp de lumină al Bisericii! Bucură-te, că sfintele tale moaște bună mireasmă a nădejdii au dobândit!

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere. Veniţi la Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi vă învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.

 

Ap. Galateni 5, 22-26; 6, 1-2

Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția; împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Să nu fim iubitori de mărire deșartă, supărându-ne unii pe alții și pizmuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi, cei duhovnicești îndreptați-l pe unul ca acesta cu duhul blândeții, luând seama la tine însuți, ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți plini legea lui Hristos.

FOTOGRAFII
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu