duminică, 28 august 2016

ACTUALIZAT. Scrisori din partea Mănăstirii Marea Lavră și a Schitului Prodromu prin care se infirmă alăturarea acestuia într-o mișcare zelotistă și luand decizii fără o consultare prealabilă a Sfintei Chinotite

Cu aprobarea şi binecuvântarea Mănăstirii Marea Lavră, publicăm documente aparţinând acesteia şi Schitului Prodromu, referitoare la unele afirmaţii neadevărate recente cu privire la aşa-zise acţiuni schismatice din partea schitului menţionat şi implicarea într-o mişcare neo-zilotistă alături de fostul stareţ al Marii Lavre, monahul Sava, care a fost orchestrată în principal de persoane din afara Sfântului Munte, care exploatează numele sfântului nostru loc fără nicio autorizare din partea organismelor competente ale Sfântului Munte.

Astfel, se vădeşte încă o dată falsitatea celor care se numesc cinstitori ai Sfântului Munte, fie ei purtători de schimă mare sau nu, cu privire la dominarea unor convingeri zilotiste în Sfântul Munte şi, desigur, în unele mănăstiri, cu efortul evident de a destabiliza buna administrare internă a acestora şi relaţiile spirituale bune cu cinstita şi Marea Biserică a lui Hristos (n.n. Biserica Ortodoxă a Constantinopolului) şi cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Întâistătătorul acesteia şi Patriarhul nostru Ecumenic. Rugându-ne ca Domnul să dăruiască pocăinţă şi curăţirea minţii fraţilor noştri eronaţi prezentăm în continuare documentele.Scrisoarea Marii Lavre către Sfânta Chinotită:

Sfânta Mănăstire Marea Lavră
Sfântul Munte
28.07.2016,
Nr. 209
Sfintei Chinotite a Sfântului Munte
Karyes
Pe Preacuvioşia Voastră vă îmbrăţişăm frăţeşte în Domnul,
Prin această scrisoare a mănăstirii noastre, sigilată şi semnată, vă transmitem frăţeşte scrisorile nr. 209/13.07.2016 şi 215/18.07.2016 ale Sfântului nostru Schit al Cinstitului Înaintemergător (Prodromu), referitoare la textul semnat de unii părinţi ai schitului cu privire la întreruperea pomenirii Patriarhului ecumenic.
Pe lângă acestea, rămânem cu dragoste şi iubire frăţească în Domnul,
Stareţul Sfintei Mănăstiri Marea Lavră, Arhim. Prodromu
Şi fraţii în Hristos cei împreună cu mine
*


Scrisoarea Schitului Prodromu către Marea Lavră:

Sfânta Mănăstire Marea Lavră
Sfântul Schit Prodromu
63086 Karyes – Sfântul Munte
0030-23770 – 23294, fax. 23788
13/26.07.2016
Nr. 209
Preacuvioşiei Sale,
Preacuviosului Părinte Arhimandrit Prodromu,
Stareţul Sfintei Mănăstiri Marea Lavră a Sfântului Atanasie
Preacuvioase şi sfinţite părinte stareţ,
Cinstiţi părinţi,
Cu multă durere în suflet, vă facem cunoscută întristarea noastră despre cele auzite potrivit cărora Sfântul nostru Schit se opune rânduielilor athonite, luând decizii pripite, fără să se consulte, mai întâi, cu Sfânta Chinotită şi Sfânta Mănăstire Marea Lavră.
Scrisoarea prezentată de curând Sfintei Chinotite nu reprezintă poziţia oficială a obştii noastre cu privire la Sinodul care a avut loc în Creta.
Vă asigurăm că singura noastră dorinţă este păstrarea unităţii Bisericii, a Ortodoxiei, în Duh şi în Adevăr şi nicidecum împărţirea acesteia, deoarece ruperea de trupul Bisericii ar fi o vătămare imensă care nu foloseşte nimănui. Unul este Domnul nostru Iisus Hristos şi una este Biserica Sa, „pe care porţile iadului nu o vor birui”.
Rămânem cu toţii împreună-rugători, cerând luminare şi întărire de la Domnul pentru ca Duhul Sfânt să lucreze prin fiii smeriţi ai Bisericii lui Hristos în pace şi adevăr până la sfârşitul veacului.
Mă închin cu smerenie
Dicheul (egumenul) Sfântului Schit al Cinstitului Înaintemergător
Ierom. Atanasie, împreună cu obştea

UPDATE:


Un comentariu:

 1. „Şi, măcar că Evreii din Galatia ce crezuseră nu strămutau toată evanghelia, ci învăţau numai să se păzească porunca despre sâmbătă şi despre tăierea împrejur, Pavel arată că şi puţin dacă ar clăti cineva din evanghelie, acel puţin clatină şi răstoarnă toată evanghelia, aşa cum şi cel ce taie o mică parte din moneda împărătească face netrebnică toată moneda.
  Şi ia aminte la aceasta pentru cei ce cugetă cu nebăgare de seamă şi zic că acesta este un păcat mic şi o călcare mică de poruncă, şi de aceea se cuvine a fi îngăduit să se facă”…

  „Deci, anatemizându-i pe Îngeri dacă ar învăţa cumva altele afară de evanghelie, cu aceasta depărtează orice dregătorie şi persoană slăvită, atât cerească, cât şi pământească”, fie el şi Apostol sau Înger."
  ...

  Integral la sursa: https://dogmaticaempirica.wordpress.com/2016/09/03/sfantul-teofilact-al-bulgariei-despre-cuvintele-sf-ap-pavel-dar-chiar-daca-noi-sau-inger-din-cer-ar-binevesti-voua-afara-de-ceea-ce-v-am-bine-vestit-noi-fie-anatema-galateni-1-8/

  https://ganduridinortodoxie.wordpress.com/2016/09/07/p-s-longhin-mihail-jar/

  RăspundețiȘtergere