miercuri, 28 septembrie 2016

300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Antim Ivireanul, cel care "a dus o luptă jertfelnică pentru identitatea naţională, iar pe de altă parte, a demonstrat că aproapele nu mai are naţionalitate, ci slujirea lui Dumnezeu este mai presus de toate"


Basilica: Antiohia, România și Georgia unite în rugăciune liturgică. Sfântul Antim Ivireanul cinstit la București (Video) 


Sute de credincioși au fost prezenți la  Sfânta Liturghie oficiată marți, 27 septembrie 2016, la Patriarhie, în ziua sărbătorii Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. În altarul de vară al Catedralei Patriarhale au coliturghisit Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, delegatul Preafericitului Părinte Ilia II, Patriarhul Catolicos al Georgiei.


Alături de cei doi Întâistătători au slujit mai mulți ierarhi antiohieni, români și georgieni, după cum urmează:
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Gattas, Mitropolit de Bagdad, Kuweit şi Împrejurimi;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei;
 • Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului;
 • Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor;
 • Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei;
 • Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului;
 • Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei;
 • Înaltpreasfințitul  Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos;
 • Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului;
 • Înaltpreasfinţitul Părinte Efrem, Arhiepiscop de Bolnisi;
 • Preasfinţitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum;
 • Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor;
 • Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului;
 • Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei;
 • Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului;
 • Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului;
 • Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii;
 • Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei;
 • Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord;
 • Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande,;
 • Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar Patriarhal;
 • Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor;
 • Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.

Răspunsurile liturgice au fost date de corala „Nicolae Lungu” a Catedralei Patriarhale.

La eveniment au fost prezente numeroase oficialități, dintre care menționăm: Excelența Sa Giorgadze Ilia, Ambasadorul Georgiei în România, Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial, și Victor Opaschi, Ministru Secretar de stat pentru culte.

După citirea Pericopei Evanghelice, Preafericitul Părinte Ioan a adresat un cuvânt de învățătură credincioșilor prezenți pe Dealul Patriarhiei. Preafericirea Sa a spus despre Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul că reprezintă o icoană a iubirii sub care se adună poporul binecredincios al Bisericilor din România, Antiohia și Georgia.

Sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare a sfințeniei împodobită cu sângele martirajului și încununată cu harul preoției. Este sărbătoarea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul cel care a avut o mare contribuție la tipărirea primelor cărți liturgice în limba arabă pe teritoriul României. El reprezintă o icoană a iubirii sub care se adună poporul binecredincios al Bisericilor din România, Antiohia și Georgia. A fost născut în Georgia, crescut la Constantinopol, apoi Dumnezeu l-a trimis în Țara Românească sub ocrotirea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu de unde lumina harului lui Hristos, care susținea lucrările sale, a strălucit până la Biserica Antiohiei care s-a bucurat de darul tipografiei pe care sfântul l-a realizat la Mănăstirea Snagov, tipărind acolo primele cărți liturgice în arabă și greacă, a spus Preafericirea Sa.
La finalul Sfintei Liturghii a urmat mesajul Preafericitului Părinte Ilie II, Patriarhul Catolicos al Georgiei. Cuvântul a fost citit de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi.
Sfântul Antim Ivireanul a dus o luptă jertfelnică pentru identitatea naţională, iar pe de altă parte, el a demonstrat că aproapele nu mai are naţionalitate, ci slujirea lui Dumnezeu este mai presus de toate, a subliniat Preafericirea Sa în mesajul adresat cu acest prilej.
Smerenia românilor, dragostea lor pentru Dumnezeu şi bunătatea lor l-au întărit pe Sfântul Antim să ofere dragoste cu generozitate în toţi cei 26 de ani de slujire – să construiască zeci de biserici, să lucreze în diferite domenii ale artei, să fie un filosof, un teolog, un traducător şi un organizator al tipografiei în România, care a făcut ca această ţară să fie centrul activităţii tipografice la nivel internaţional.
În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a dat citire actului sinodal comemorativ al Bisericii Ortodoxe Române la împlinirea a 300 de ani de la martirul Sfântului Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești.
Cinstirea memoriei Sfântului Antim Ivireanul este o datorie de conștiință a întregului poporului român pentru contribuția sa la dezvoltarea tiparului și a limbii liturgice românești. (…) Exemplul vieții sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul închinată lui Hristos Domnul, până la moarte martirică, precum și rugăciunile sale înălțate înaintea tronului Preasfintei Treimi sunt izvor de inspirație și înnoire pentru viața credincioșilor noștri, dar și de întărire a comuniunii fraterne între Bisericile noastre în jurul sfinților care au apărat Ortodoxia în vremuri grele.
După citirea actului sinodal, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit Patriarhului Ioan al X-lea al Antiohiei și Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan (reprezentantul Patriarhului Georgiei), delegațiilor celor două Biserici, precum și ierarhilor români pentru concelebrarea Sfintei Liturghii în cinstea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. Totodată, Patriarhul României a adus mulțumiri și autorităților de stat prezente la eveniment și tuturor celor care au sprijinit desfășurarea acestui eveniment și s-au implicat în organizarea manifestărilor comemorative în cinstea Sfântului Antim.

Ca semn de prețuire, recunoștință și dragoste frățească, Preafericirea Sa a dăruit Patriarhului Antiohiei și Mitropolitului de Rustavi pentru Patriarhul Georgiei o icoană reprezentând pe Sfântul Antim Ivireanul și o cârjă arhierească, copie fidelă a cârjei Sfântului Antim păstrată la Arhiepiscopia Râmnicului.

Faptul că sfinții ne adună în rugăciune și în bucuria credinței ortodoxe reprezintă o mare binecuvântare, a mărturisit Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. De asemenea, Întâistătorul Bisericii noastre și-a exprimat solidaritatea față de credincioșii din Biserica Antiohiei greu încercați în urma conflictelor militare. Ne rugăm lui Dumnezeu ca în cel mai scurt timp să fie restabilită pacea ca apoi să ajutăm și noi lăcașurile de cult afectate în urma războiului, a spus Preafericirea Sa.

Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea al Antiohiei a dăruit Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române o bederniță, iar Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a oferit Întâistătătorului Bisericii noastre, din partea Patriarhului Ilia al Georgiei, o icoană reprezentând pe Sfântul Proroc Ilie.

***

Manifestările dedicate împlinirii a 300 de ani de la martiriul Sfântului Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești, vor continua și în Arhiepiscopia Râmnicului. Astfel, Miercuri, 28 septembrie 2016, de la ora 8.45, la Mănăstirea Antim din Râmnicu-Vâlcea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu delegaţiile Patriarhiei Antiohiei şi Patriarhiei Georgiei, vor participa la slujba de târnosire a noii biserici, Sfânta Liturghie şi proclamarea solemnă a canonizării Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Stânişoara, precum şi a Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Turnu, canonizaţi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa sa de lucru din 25 februarie 2016.


***

Basilica: Act Sinodal Comemorativ al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române, la împlinirea a 300 de ani de la martiriul Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti


Preaiubitului cler, cuviosului cin monahal şi dreptcredincioşilor creştini din cuprinsul Patriarhiei Române,
Har, bucurie şi pace de la Dumnezeu, iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!
Viaţa bisericească din Ţara Românească la începutul secolului al XVIII-lea a fost marcată de personalitatea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul (cca.1650-1716), care şi-a înscris numele în rândul marilor ierarhi şi păstori de suflete, dar şi al mărturisitorilor dreptei credinţe prin slujirea sa exemplară şi neîntreruptă de teolog, tipograf, caligraf, miniaturist, sculptor şi arhitect, precum şi ca stareţ al Mănăstirii Snagov (1694-1704), episcop al Râmnicului (1705-1708) și Mitropolit al Ţării Româneşti (1708-1716).

Pentru evocarea moştenirii spirituale şi culturale a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi evidenţierea modelului de slujire fidelă, de iubire jertfelnică şi statornică faţă de Biserică şi faţă de Voievodul Ţării Româneşti – Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 28-29 octombrie 2014, a proclamat anul 2016 ca An comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti” în Patriarhia Română.

Deşi de neam georgian, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul a fost călăuzit de Dumnezeu în Ţara Românească unde a desfăşurat întreaga sa activitate ca ierarh şi tipograf, atașându-se de credincioşii români pe care i-a păstorit. Lucrarea sa pastorală cea mai intensă a constat în editarea cărților liturgice, a cărților de învățătură adresate poporului dreptcredincios și conducătorilor acestuia, dar și a celor de îndrumare pentru preoți. Cărţile realizate de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, în total 63 de volume, dintre care 21 în limba română, reflectă virtuţile şi calităţile sale, prin nivelul desăvârşit al caligrafiei, al gravurii, al miniaturilor, dar mai ales prin profunzimea şi acurateţea teologică. A activat ca sfătuitor de încredere al Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu (1688-1714) și coordonator în tipografii nou întemeiate, precum Tipografia domnească din București (1691-1694) sau cele de la Mănăstirea Snagov (1694-1701), Bucureşti (1701-1705), Râmnic (1705-1708) şi Târgoviște (1708-1715, mutată la Bucureşti în anul 1715). Cărțile de cult tipărite de Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, în special primul Liturghier complet în limba română, tipărit la Târgoviște în anul 1713, au marcat deplina biruinţă a limbii române în cultul Bisericii, înfăţișându-l pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul drept un veritabil creator de limbă liturgică și de literatură oratorică.

O preocupare deosebită a arătat pentru educaţia şi formarea duhovnicească a clerului, tipărind lucrări precum Învățătură bisericească la cele mai trebuincioase și mai de folos pentru învățătura preoților (Târgoviște, 1710), cât şi pentru catehizarea credincioşilor, mai ales prin tezaurul său omiletic reprezentat de faimoasele sale Didahii, cuvinte de învățătură care au luminat pe credincioșii timpului său şi, în egală măsură, pe cei de astăzi, prin interpretări scripturistice minunate şi prin îndemnul viu de a citi permanent și a trăi cuvântul evanghelic. De asemenea, amintim şi grija pentru credincioşii ortodocşi din Ardeal, pentru care a tipărit în anul 1699 lucrarea intitulată Carte sau Lumina”, pentru combaterea prozelitismului catolic al vremii, trimiţând, în acelaşi an, pe unul din cei mai buni ucenici ai săi, ipodiaconul Mihail Ştefan, la Alba Iulia, unde a tipărit o Bucoavnă (Abecedar) şi un Chiriacodromion (o Cazanie), contribuind astfel la întărirea Ortodoxiei din Transilvania. Sfântul Antim Ivireanul a tipărit și cărți adresate lumii intelectuale și politice a vremii sale, precum Învățăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon (București, 1691) sau propria sa carte intitulată Sfătuiri creștine politice către Preacredinciosul Domn Ștefan Cantacuzino (București, 1715).

Dimensiunea panortodoxă a activităţii culturale a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul se descoperă şi în rolul pe care l-a avut prin acordarea unui ajutor neprețuit altor popoare creştin-ortodoxe pentru dezvoltarea culturală și spirituală a acestora, prin cărți tipărite în limbile greacă și slavonă, prin punerea bazelor primei tipografii cu caractere georgiene întemeiate la Tbilisi (cca. 1709) și prin dăruirea unei tipografii cu caractere arabe Patriarhiei de Antiohia (Aleppo, cca. 1706).

Realizarea uşii, o lucrare deosebit de frumoasă
şi extrem de migăloasă, are şi valoare de simbol:
nu putem intra în Biserică
decât prin lucrarea păstorului
care ne deschide uşa Împărăţiei Cerurilor,
Împărăţie pe care o trăim în Biserică
în mod anticipat prin Sfintele Taine (Sursa)
Se cuvine a aminti și vrednicia deosebită a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul în ceea ce privește gospodărirea, administrarea și restaurarea lăcașurilor de cult din Țara Românească, printre care se regăsesc Mănăstirea Snagov – reparată în timpul păstoririi sale ca egumen (1696-1704), dar și Mănăstirile Strehaia, Surpatele, Cozia și Govora, de care s-a îngrijit în timpul slujirii ca episcop al Râmnicului (1705-1708), încheindu-și activitatea cu ctitorirea monumentalei Mănăstiri a Tuturor Sfinților din București (1713-1715), zidire de suflet care a rămas cunoscută sub numele de Mănăstirea Antim, pentru care a realizat el însuși planul arhitectural al locașului de cult, uşile de la intrarea în biserică şi câteva icoane.

După cum se vede în Aşezământul–Testament pentru mănăstirea sa, Sfântul Ierarh Antim Ivireanul a avut o grijă deosebită faţă de orfani şi văduve, săraci şi bolnavi, dar şi de monahii care devin preoţi şi faţă de tinerii credincioşi care întemeiază familie.

În toată viaţa şi activitatea sa, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul a urmat modelul Sfinţilor Ierarhi Nicolae al Mirei Lichiei şi Antim al Nicomidiei, de la care a învăţat să păstreze credinţa în Hristos, să construiască biserici şi mănăstiri, să dezvolte opera socială şi culturală creştină în societate, să fie un înţelept şi echilibrat slujitor al lui Dumnezeu, apărând valorile poporului pe care l-a păstorit.

Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul a continuat lucrarea Mitropoliților Teofil și Ștefan ai Țării Româneşti, care au activat înaintea sa în domeniul tiparului bisericesc. Mitropolitul Teofil a păstorit Țara Românească între anii 1636-1648, iar în timpul său tipografiile de la Câmpulung și Govora au lucrat rodnic, ieşind de sub presa tiparului lucrări ample precum Pravila de la Govora (1640) sau Evanghelia învățătoare Cazania (1642). Mitropolitul Ștefan, care a fost arhipăstor al Țării Românești în două rânduri, respectiv între 1648-1653 și 1655-1668, a binecuvântat apariția Îndreptării legii, cunoscută și sub numele de Pravila de la Târgoviște (1652), cea mai importantă colecție de canoane și legi bisericești din secolul al XVII-lea românesc. Lucrarea tipografică a fost continuată cu multă râvnă de Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ţării Româneşti, cel mai de seamă dintre tipografii care au activat în Ţara Românească (prăznuit la data de 22 iunie), care a păstorit la Bucureşti între anii 1823-1834 și care ne-a lăsat ediția monumentală a Vieților Sfinților, tradusă în mare parte prin osteneala sa.

Pentru lucrarea sa pastoral-misionară, de povățuire şi de apărare a valorilor spiritualităţii ortodoxe şi a neamului românesc, pentru contribuţia deosebită la restaurarea sufletească și materială a Țării Românești, precum și ca o recunoaștere a vieții sale jertfelnice curmate prin moarte martirică, petrecută în luna septembrie a anului 1716, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în şedinţa din 19-20 iunie 1992, canonizarea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul cu zi de pomenire în 27 septembrie. Proclamarea solemnă s-a făcut la data de 27 septembrie 1992, ziua prăznuirii sale, în biserica ctitorie a sa, Mănăstirea Tuturor Sfinţilor – Antim – din Bucureşti.

Cinstirea memoriei Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul este o datorie de conştiinţă a întregului popor român pentru contribuţia sa la dezvoltarea tiparului şi a limbii liturgice româneşti. Pentru cinstirea memoriei marelui ierarh, la inițiativa şi cu stăruința Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, au fost realizate lucrări  importante la Mănăstirea Antim din Bucureşti, ctitoria Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, acestea constând în:
 1. restaurarea picturii murale, a mobilierului liturgic, a pietrăriei, înlocuirea candelabrelor, montarea noilor vitralii, precum şi pictarea în frescă a intrării de sub clopotniță cu scene din viaţa Sfântului Antim.
 2. La muzeul mănăstirii s-au efectuat lucrări de consolidare, hidroizolație, înlocuirea pardoselii, a învelitorii și a sistemului de încălzire, de schimbare a tâmplăriei, precum și lucrări de reamenajare a muzeului dedicat Sfântului Antim Ivireanul.
Mai multe evenimente majore au marcat, anul acesta, caracterul liturgic-misionar al cinstirii memoriei Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul:
 1. Sfințirea picturii şi binecuvântarea amplelor lucrări de restaurare la Biserica ctitoria sa, precum şi inaugurarea noului muzeului de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, îmbrăcată acum în veşmânt de sărbătoare;
 2. Coliturghisirea ierarhilor Sfântului nostru Sinod şi a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe surori prezenţi aici, astăzi, 27 septembrie 2016, în ziua pomenirii Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul;
În plan cultural şi academic, au fost organizate numeroase conferinţe, congrese, simpozioane şi concursuri tematice, atât de către Biserică, în ţară şi străinătate, cât şi de Academia Română şi alte instituţii publice, cu sprijinul autorităţilor de stat centrale şi locale. Pe parcursul acestui An Comemorativ, au fost publicate mai multe studii, monografii, albume şi lucrări ştiinţifice la editurile Patriarhiei Române, la editurile eparhiilor şi la alte edituri.

Comemorarea solemnă a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul de către Patriarhia Română, cu participarea Patriarhului Ioan al X-lea al Antiohiei şi a reprezentanţilor Patriarhiei Georgiei, Biserici pe care Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul le-a preţuit şi le-a ajutat, culminează cu această Sfântă Liturghie săvârşită în duh de comuniune fraternă între Bisericile noastre surori, astăzi, sâmbătă, 27 septembrie 2016, în ziua pomenirii Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul. Acest moment sfânt şi solemn ne cheamă să fim mărturisitori ai credinţei creştine, ctitori de lăcaşuri sfinte şi de cultură creştină, ne îndeamnă să cultivăm întrajutorarea frăţească şi să fim darnici, având în  suflet iubire jertfelnică, smerită şi milostivă.

Exemplul vieţii Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul închinată lui Hristos Domnul, până la moartea sa martirică, precum şi rugăciunile sale înălțate înaintea Tronului Preasfintei Treimi sunt izvor de inspirație şi înnoire pentru viaţa credincioșilor noștri, dar şi de întărire a comuniunii fraterne între Bisericile noastre în jurul sfinților care au apărat Ortodoxia în vremuri grele.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să ne dăruiască tuturor credinţă puternică, dragoste faţă de Biserică şi popor, dar mai ales să învăţăm, din pilda Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, că iubirea izvorâtă din credinţa în Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat este mai mare decât teama de moarte, pentru că Hristos Însuşi dăruieşte martirilor cununi cereşti de biruinţă, potrivit făgăduinţei „Fii credincios până la moarte şi îţi voi da cununa vieţii (Apocalipsa 2, 10).

Şi astfel, cu un cuget şi cu o inimă, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea deofiinţă şi nedespărţită, şi să zicem: „Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui” (Psalmul 67, 36). Amin!

Preşedintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,

†DANIEL
ARHIEPISCOPUL BUCUREȘTILOR,
MITROPOLITUL MUNTENIEI ȘI DOBROGEI,
LOCȚIITORUL TRONULUI CEZAREEI CAPADOCIEI ȘI PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Ierarhi invitați din Bisericile Ortodoxe Autocefale

† IOAN  AL X-LEA
PATRIARHUL ANTIOHIEI ŞI AL ÎNTREGULUI ORIENT
† GATTAS HAZIM
Mitropolit de Bagdad, Kuwait şi împrejurimi Patriarhia Antiohiei
† EFREM
Arhiepiscop de Bolnisi Patriarhia Georgiei
† QAIS SADIQ
Episcop de Erzeroum Patriarhia Antiohiei

Ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

† TEOFAN, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
† LAURENŢIU, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
† ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului
† IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
† IOAN, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului
† PETRU, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor
† IOSIF, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale
† SERAFIM, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi
Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord
† NIFON, Mitropolit onorific, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal
† TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului
† PIMEN, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor
† IRINEU, Arhiepiscopul Alba Iuliei
† VARSANUFIE, Arhiepiscopul Râmnicului
† IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
† CALINIC, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului
† CIPRIAN, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
† CASIAN, Arhiepiscopul Dunării de Jos
† TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului
† NICOLAE, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi
† JUSTINIAN, Arhiepiscop onorific, Episcopul Ortodox al Maramureșului și Sătmarului
† CORNELIU, Episcopul Huşilor
† LUCIAN, Episcopul Caransebeşului
† SOFRONIE, Episcopul Ortodox Român al Oradiei
† NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei
† VINCENŢIU, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
† ANDREI, Episcopul Covasnei şi Harghitei
† GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
† AMBROZIE, Episcopul Giurgiului
† SEBASTIAN, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor
† VISARION, Episcopul Tulcii
† PETRONIU, Episcopul Sălajului
† GURIE, Episcopul Devei şi Hunedoarei
† DANIIL, Episcop-locţiitor (administrator) al Episcopiei Daciei Felix
† SILUAN, Episcopul Ortodox Român al Ungariei
† SILUAN, Episcopul Ortodox Român al Italiei
† TIMOTEI, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei
† MACARIE, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord
† MIHAIL, Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande
† VARLAAM PLOIEŞTEANUL, Episcop-vicar patriarhal
† IERONIM SINAITUL, Episcop-vicar patriarhal
† TIMOTEI PRAHOVEANUL, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor
† CALINIC BOTOŞĂNEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor
† ILARION FĂGĂRĂŞEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului
† VASILE SOMEŞEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei  Vadului, Feleacului şi Clujului
† PAISIE LUGOJEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei
† ANTONIE DE ORHEI, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului
† MARC NEMŢEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale
† SOFIAN BRAŞOVEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului
† EMILIAN LOVIŞTEANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului
† IOAN CASIAN DE VICINA, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi
† IUSTIN SIGHETEANUL, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului
† IGNATIE MUREŞEANUL, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei


Act Sinodal comemorativ nr. 1 /2016, făcut public astăzi, 27 septembrie 2016, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate pe altarul de vară de pe Colina Bucuriei, în ziua pomenirii Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti, Sfinţii Mucenici Calistrat şi Epiharia.

***Doxologia: Patriarhul Catolicos Ilia II al Georgiei: „Sfântul Antim Ivireanul a demonstrat că slujirea lui Dumnezeu este mai presus de toate”


Cuvântul a fost citit de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi (delegatul Patriarhului Georgiei) astăzi, 27 septembrie 2016, după Sfânta Liturghie oficiată în altarul de vară al Catedralei Patriarhale din București.[...]
„Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

În urmă cu 300 de ani, unul dintre marii sfinţi, Antim Ivireanul, ilustrul mijlocitor înaintea lui Dumnezeu pentru poporul român şi cel georgian, s-a alăturat cetelor martirilor.

Când îi studiem viaţa, pronia dumnezeiască ne uimeşte: De ce s-a întâmplat ca un georgian să pună baza reînnoirii Bisericii şi Statului Român pe fundament naţional? Poate, pentru că a trebuit să se descopere adevărata dragoste creştină, deoarece este evident că, pe de o parte, Sfântul Antim Ivireanul a dus o luptă jertfelnică pentru identitatea naţională, iar pe de altă parte, el a demonstrat că aproapele nu mai are naţionalitate, ci slujirea lui Dumnezeu este mai presus de toate. Desigur, acest lucru este total diferit de viziunea lumii cosmopolite.

Smerenia românilor, dragostea lor pentru Dumnezeu şi bunătatea lor l-au întărit pe Sfântul Antim să ofere dragoste cu generozitate în toţi cei 26 de ani de slujire – să construiască zeci de biserici, să lucreze în diferite domenii ale artei, să fie un filosof, un teolog, un traducător şi un organizator al tipografiei în România, care a făcut ca această ţară să fie centrul activităţii tipografice la nivel internaţional. Trebuie să menţionăm că el a fost cel care a înfiinţat prima tipografie în Georgia.
Personalitatea sa generează o atitudine unică în relaţiile dintre ţările şi Bisericile noastre, ne apropie unul de altul cu o putere aparte şi cu har şi ne reaminteşte tuturor că, într-adevăr, vieţile noastre ar trebui dedicate pe deplin slujirii Adevărului.

Fie ca prin rugăciunile Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Dumnezeu să ne dăruiască pace şi zidire duhovnicească!”.

† Ilia II, Patriarhul Catolicos al întregii Georgii, Arhiepiscop de Mtskheta şi Tbilisi, Mitropolit de Tskhum-Apkhazeti


 ***

Basilica: Programul manifestărilor prilejuite de Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al Tipografilor bisericeşti – 26 septembrie 2016 – 1 octombrie 2016


La împlinirea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Mitropolit al Țării Românești, ctitor de lăcașuri de cult, personalitate culturală, tipograf, Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,  organizează în perioada 26 septembrie – 1 octombrie 2016, o serie de manifestări în cadrul Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al Tipografilor bisericeşti:

Luni, 26 septembrie 2016, la ora 12.30, în Catedrala Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina delegația Patriarhiei Antiohiei, condusă de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient, și delegaţia Patriarhiei Georgiei, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi.

La ora 16.00, la Mănăstirea Antim din Bucureşti, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea al Antiohiei și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, vor oficia slujba de sfințire a Altarului bisericii și a picturii clopotniței, precum şi binecuvântarea lucrărilor executate la noul muzeu de la Mănăstirea Antim. Cu acest prilej, vor fi duse în pelerinaj la Mănăstirea Antim Moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu de la biserica „Sfântul Gheorghe” – Nou din Bucureşti.

De la ora 18.00, la Catedrala Patriarhală va avea loc slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.

Marţi, 27 septembrie 2016, la ora 9.30, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Sfânta Liturghie împreună cu Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei şi al Întregului Orient, alături de ierarhii antiohieni, georgieni şi români.
La ora 19.10, în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea, va avea loc primirea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, împreună cu delegațiile Patriarhiei Antiohiei și Patriarhiei Georgiei.

Miercuri, 28 septembrie 2016, de la ora 8.45, la Mănăstirea Antim din Râmnicu-Vâlcea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu delegaţiile Patriarhiei Antiohiei şi Patriarhiei Georgiei, vor participa la slujba de târnosire a noii biserici, Sfânta Liturghie şi proclamarea solemnă a canonizării Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Stânişoara, precum şi a Sfinţilor Cuvioşi Daniil şi Misail de la Turnu, canonizaţi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa sa de lucru din 25 februarie 2016.

Vineri, 30 septembrie 2016, de la ora 9.30, în Catedrala Patriarhală, la împlinirea a 9 ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu ierarhi ai Sfântului Sinod, va oficia Sfânta Liturghie, în prezenţa delegaţiilor Patriarhiei Antiohiei şi Patriarhiei Georgiei. După Sfânta Liturghie, de la ora 12.00, va fi oficiată slujba de Te Deum, în semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei nouă ani de slujire patriarhală.

Sâmbătă, 1 octombrie 2016, de la ora 10.00, la Mănăstirea Snagov, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea al Antiohiei și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, vor oficia slujba de sfințire a locului destinat construirii și amenajării unui nou paraclis şi a unui muzeu.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu