marți, 19 iulie 2016

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse: "Sinodul care a avut loc în Creta nu poate fi considerat ca panortodox"


În conformitate cu Protocolul nr. 48 al sesiunii sale din 15 iulie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a luat decizia următoare cu privire la Sinodul din Creta:

"S-a decis:

1. De a recunoaște faptul că Sinodul care a avut loc în Creta, la care au participat Întâistătătorii și episcopii a zece din cele cincisprezece[14 n.n.] Biserici Ortodoxe Autocefale, a fost un eveniment important în istoria procesului sinodal în Biserica Ortodoxă, inițiat de prima conferință panortodoxă din Rhodos în 1961.

2. De a sublinia că fundamentul cooperării panortodoxe în cursul întregului proces sinodal a fost constituit de principiul consensului.

3. De a constata faptul că întrunirea Sinodului, în absenta acordului mai multor Biserici Ortodoxe Autocefale încalcă principiul numit[al consensului n.n.] și, în consecință, Sinodul care a avut loc în Creta nu poate fi considerat ca panortodox și documentele care au fost adoptate acolo [nu pot fi considerate n.tr.fr.] ca exprimând consensul panortodox.

4. Ia act de poziția Sfântului Sinod al Patriarhiei Antiohiei.

5. După ce a primit copiile certificate oficial ale documentelor aprobate de Sinodul din Creta, încredințează Comisiei Biblico-teologice, publicarea și studiul lor, luând în considerare, de asemenea, posibilele reacții și comentarii ale Preasfințiților Episcopi, a instituțiilor ecleziale, a teologilor, clericilor, călugărilor și laicilor. La încheierea studiului lor în toate aspectele, vor prezenta concluziile lor Sfântului Sinod.


LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu