vineri, 1 iulie 2016

Mai mulți ierarhi au refuzat să semneze documentele finale ale Sfântului și Marelui Sinod


Presa greacă a anunțat (1, 2 și 3) că mai mulți ierarhi au refuzat să semneze documentele finale ale Sfântului și Marelui Sinod. Printre cei care nu au semnat textul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine", care a declanșat politica cea mai acerbă, presa greacă menționează pe: Mitropoliții Atanasie de Limassol, Neofit Morfu, Nicolae de Amathous, Epifanie de Ledra, Porfirie de Neapolis (Biserica Ciprului), Episcopul Irineu de Backa (Biserica Serbiei) și Mitropolitul Ierothei Vlachos de Nafpaktos (Biserica Greciei). Aceasta din urmă și-a exprimat dezacordul cu privire la textele "Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană" și "Taina căsătoriei și impedimentele sale". 

S-a comunicat anterior că printre cei care au refuzat să semneze textul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine" s-ar fi aflat, de asemenea, și Mitropolitul Vasile de Konstantia (Biserica Ciprului) dar, cu toate acestea, el a negat aceste informații în mod public. Ceilalți ierarhi n-au confirmat și nici nu au negat refuzul lor de a semna unele dintre documentele sinodale. 

În același timp, informații neoficiale indică un număr mai mare de ierarhi sârbi care au refuzat să semneze documentele sinodale. Până în prezent, singurul mitropolit care a confirmat (pe site-ul Mitropoliei sale) refuzul său de a semna documentul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine" este Mitropolitul Neofit de Morfu. În declarația pe care a adresat-o participanților la Sinodul din Creta, el a caracterizat documentul cu pricina ca fiind "neclar dogmatic" și a menționat că este fructul "compromisurilor diplomatice". Referindu-se la o serie de citate ale Sfântului Paisie din Muntele Athos, a Sfântului Porfire Kafsokalvitul, Stareților Sofronie (Saharov) și Iacov (Tsalikis), precum și a altor nevoitori contemporani, Mitropolitul Neofit a subliniat faptul că documentul în cauză este diferit de predania aceastora și nu spune foarte clar că Biserica Ortodoxă este singura deținătoare a plinătăii adevărului. 

Este demn de menționat faptul că publicarea documentelor adoptate pe site-ul oficial al Sinodului nu permite să fie determinat cu exactitate dacă un participant a semnat sau nu un document anume. Sub fiecare dintre documentele publicate în versiunea electronică figurează toate numele, fără excepție, ale membrilor delegațiilor, ceea ce face să se creadă că au semnat toți, ceea ce ar dezminți informațiile de mai sus. Scanarea semnăturilor documentelor nu a fost publicată. Originalele semnăturilor nu sunt prezentate de nicio presă care au publicat documentele adoptate. Acest fapt creează "o situație foarte ambiguă", potrivit site-ului Pravoslavie.ru al mănăstirii Sretensky din Moscova. 

Sursa: Traducere de Roman Ortodox în Franta după Orthodoxie.com, Plusieurs participants au Concile auraient refusé de signer certains documents conciliaires


De ce nu am semnat
Mitropolitul Ierotheos Vlahos, de Nafpaktos și Agios Vlasios:


S-au publicat diferite comentarii referitoare la poziția pe care am avut-o la Sfântul și Marele Sinod față de textul intitulat: ”Relațiile Bisericii Ortodoxe față de restul lumii creștine”. Unii scriu că nu l-am semnat, alții că l-am semnat cu rețineri, iar alții că l-am semnat pur și simplu.

Prin această declarație a mea confirm că într-adevăr nu am semnat acest text și că, în plus, mi-am exprimat reținerile față de textele ”Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană” și ”Taina Căsătoriei și impedimentele la aceasta”, la anumite puncte pe care le-am dezvoltat în intervențiile mele din timpul sesiunilor Sinodului.

Mai ales cu privire la primul text menționat, ”Relațiile Bisericii Ortodoxe față de restul lumii creștine”, vreau să spun că, într-adevăr, nu am semnat, și aceasta după o cugetare profundă, bazându-mă pe criterii teologice.

Nu este încă timpul să dezvolt toate argumentele mele istorice și teologice, lucru pe care îl voi face când voi analiza mai general toate procedurile și atmosfera pe care am constatat-o pe durata desfășurării sesiunilor Sfântului și Marelui Sinod. Aici voi menționa succint câteva motive particulare.

[În decizia mea de a nu semna,] am avut în vedere faptul că nu au fost acceptate toate hotărârile unanime ale Sinodului Bisericii Greciei, nu doar în ce privește formularea ”Biserica Ortodoxă cunoaște existența istorică a celorlalte confesiuni și comunități creștine”, dar și în alte 4-5 cazuri.

Am fost de acord de la început să particip la Sfântul și Marele Sinod ca membru al delegației Bisericii Greciei, mai înainte însă am așteptat hotărârile Sinodului din mai 2016, pentru a decide definitiv dacă voi fi prezent sau nu la Sinod. Când am constatat că hotărârile Sinodului Elen sunt importante și unanime, am decis să particip la Sfântul și Marele Sinod ca să le susțin.

Încă de la început mă problematiza întreaga structură și modul de gândire al textului, pentru că acesta a rezultat din combinarea a două texte diferite, dar până la sfârșit am tot sperat că va fi corectat și prin propunerile altor Biserici. Însă în cele din urmă am observat că amendamentele care au fost propuse de Biserici nu au fost toate acceptate în text din diferite motive.

Mitropolitul Pergamului, care, evident, în calitate de consilier, la îndemnul Patriarhului, era ultimul evaluator al propunerilor, fie le respingea, fie le corecta, fie le adopta și evaluarea lui era acceptată de către Biserica Constantinopolului și de către celelalte Biserici.

Astfel, după părerea mea, textul nu era gata pentru a fi emis de Sfântul și Marele Sinod, dat fiind că până în ultima clipă, înainte de semnarea lui, se tot corecta și prelucra, încă și la traducerea acestuia în celelalte trei limbi – franceză, engleză și rusă – s-a lucrat până în ultima clipă.

Acesta este motivul pentru care unele Biserici, încă de la început, au cerut retragerea textului pentru o mai amplă elaborare. De asemenea, se cuvine precizat că textul este mai degrabă diplomatic și fiecare poate să îl folosească după cum preferă.

Așa cum am susținut la sesiunea Sfântului și Marelui Sinod, textul nu are o bază eclesiologică riguroasă, iar subiectul referitor la definiția Bisericii și a membrilor acesteia a fost unul dintre cele aproximativ 100 de subiecte propuse pentru Sfântul și Marele Sinod, dar între timp a fost scos de pe ordinea de zi, cu perspectiva că va avea loc o mai amplă discuție și dezbatere, și ulterior se va decide în acest sens.

Trebuia, prin urmare, mai întâi să se discute și să se definească ce este Biserica și care sunt membrii acesteia și abia apoi să se stabilească poziția eterodocșilor. De asemenea, dacă semnam acest text, în fapt aș fi tăgăduit tot ce am scris de-a lungul timpului pe teme de eclesiologie pe baza Sfinților Părinți ai Bisericii. Și nu puteam face acest lucru.

Nu se poate înțelege deplin de ce am refuzat să semnez, dacă nu dau și unele informații despre felul cum reprezentanții Bisericii Greciei în acel moment au schimbat hotărârea omofonă a Sinodului Bisericii Greciei, [pe care au fost mandatați să o reprezinte.]

După cum se știe, inițial Sinodul Elen, în sesiunea din mai 2016, a hotărât în plen să propună amendamentul ”Biserica Ortodoxă cunoaște existența istorică a altor confesiuni și comunități creștine” și acesta a fost modificat prin propunerea: ”Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici și confesiuni creștine eterodoxe.

Diferența dintre cele formulări este evidentă. Vineri, când s-a discutat textul respectiv, discuția a ajuns într-un impas la paragraful 6, unde se vorbea despre denumirea eterodocșilor. Biserica României au propus să fie numiți ”Confesiuni și Comunități Eterodoxe”. Biserica Ciprului a propus să fie numiți ”Biserici Eterodoxe”. Și Biserica Greciei a propus să fie numiți ”Confesiuni și Comunități Creștine”. Întrucât Biserica României și-a retras propunerea, se discuta între propunerea Bisericii Ciprului, care a fost acceptată de celelalte Biserici, și propunerea Bisericii Greciei.

La o discuție particulară a delegației noastre, care a avut loc vineri la prânz, s-a hotărât să rămânem statornici în hotărârea plenului Sinodului și să se propună soluții alternative, adică să se scrie ”Biserica Ortodoxă cunoaște existența eterodocșilor” sau ”a altor creștini” sau ”a creștinilor neortodocși”.

Pentru că propunerile Bisericii Greciei nu au fost acceptate, Patriarhul Ecumenic, la sesiunea din după-amiaza de vineri a propus în public să aibă loc o discuție între Mitropolitul Pergamului și mine [Mitropolitul de Nafpaktos], pentru a se găsi o soluție. Mitropolitul Pergamului nu s-a arătat dispus pentru așa ceva, iar eu am declarat că aceasta nu este o chestiune personală, ca să îmi asum o asemenea răspundere, ci este o chestiune care privește întreaga delegație a Bisericii Elene. Atunci Patriarhul Ecumenic i-a propus Arhiepiscopului Atenei să se găsească în orice caz o soluție.

Sâmbătă dimineață, înainte de sesiunea Sinodului, delegația noastră s-a întâlnit pentru a decide în acest sens. Arhiepiscopul Atenei și întregii Grecii, Ieronim, într-o abordare democratică, a menționat că există trei soluții concrete. Prima este să rămânem statornici în hotărârea plenului Sinodului Elen; a doua să depunem o nouă propunere, despre care nu știu cum a apărut și cine a propus-o, adică să propunem formularea: ”Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a celorlalte Biserici și Confesiuni Creștine eterodoxe”, cu o rațiune a ei particulară; și a treia, să acceptăm propunerea Bisericii Ciprului, care propus formularea ”Biserici eterodoxe”.

A avut loc o discuție și membrii delegației noastre au decis prin vot asupra celor trei propuneri. Eu, personal, am susținut prima propunere, cu formulările alternative care au fost menționate anterior, în timp ce toți ceilalți prezenți au votat noua propunere, cea de-a doua.

Am considerat că această propunere nu a fost cea mai adecvată din punct de vedere istoric și teologic și am declarat imediat în față tuturor celor prezenți că nu voi semna textul acesta, dacă va fi depusă această propunere, însă, de dragul unității, mă voi abține de la orice discuție. Prin urmare, și din acest motiv, nu pot semna textul.

Încă un motiv, care nu este, desigur, esențial, dar are o greutate specială, este că s-a exercitat o puternică critică verbală față de Biserica Greciei pentru hotărârile acesteia. Desigur, Arhiepiscopul Atenei și Întregii Grecii, Ieronim, a respins printr-un cuvânt foarte important această atitudine injurioasă.

În cele din urmă însă, această reacție a jucat un rol psihologic în configurarea celeilalte propuneri. Asupra mea personal, cel puțin, s-a exercitat o presiune serioasă și o abordare injurioasă din partea unor ierarhi, datorită poziției mele, și am fost informat că s-au exercitat presiuni și asupra altor arhierei ai Bisericii Greciei. Și pentru că întotdeauna acționez cu calm, sobrietate și în mod liber, nu puteam să accept asemenea practici injurioase.

Acestea sunt cele mai importante motive care m-au determinat ca, deplin conștient și într-o abordare teologică, să refuz să semnez.

Desigur, în ultimul text care a fost publicat [pe situl Sfântului și Marelui Sinod] a fost folosit și numele meu, cum că, chipurile, aș fi semnat textul, cu siguranță, pentru că am fost membru al Delegației Bisericii Greciei.

Închei spunând că acestea sunt doar câteva date din cele petrecute legat de acest subiect. Mai multe voi scrie ulterior, când voi analiza și problematica propunerii finale pe care a depus-o Biserica Greciei – din punct de vedere istoric și teologic, și care a fost acceptată în textul oficial.

Sursa: http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/9157-naupaktou-ierotheos-giati-den-upegrapsa

Traducere: Tatiana PetracheLEGATURI:

4 comentarii:

 1. Nu stiti, sunt si printre ierarhii BOR dintre aceia care au refuzat sa semneze documentele sinodale, dand astfel dovada de o constiinta cu adevarat marturisitoare?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Deocamdata la noi singura reactie, care precizeaza o pozitie mai clara cu privire la documentul cel mai controversat, este cea a PS Macarie Dragoi:

   http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2016/07/12/gandurile-ps-macarie-privitoare-la-documentul-cel-mai-controversat-adoptat-la-sinodul-din-creta/

   Ștergere
 2. "Se pare că în … ploaia de vară se văd FULGERELE și se aud deja TUNETELE JUDECĂȚII"

  http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/07/22/parintele-macarie-de-la-schitul-oituz-nu-este-singur-athosul-cel-sfant-este-cu-el-si-cu-noi-toti-fundamentalistii-antiecumenisti-este-hristos/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da, nu ne este necunoscuta decizia Parintelui Macarie de la Oituz, insa ne pare ca se poate intinde si o mare capacana pe care nu stim cat poate sa o sesizeze Parintele. Capcana asta are de-a face cu mandria, atunci cand sunt titluri de genul: "in sfarsit s-a trezit Ortodoxia romaneasca. Parintele Macarie nu mai pomeneste ierarhul locului". Asta da, trezire, dar, noi ne intrebam si UNDE s-a trezit. In care tabara?

   Bine ar fi sa avem trezvie si rabdare, sa se iveasca lucrurile, asa cum vrea Dumnezeu.

   Ștergere