duminică, 1 ianuarie 2017

2017 - Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Sfinții canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul 2016


Basilica : Proclamarea oficială a Anului omagial şi comemorativ 2017 în Patriarhia Română


Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a proclamat în mod oficial, în prima zi a anului, 01 ianuarie 2017, după slujba de Te Deum, anul 2017 drept Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.


Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal şi Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a citit actul oficial de proclamare, pe care îl prezentăm în cele ce urmează:

Proclamarea anului 2017 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului

(Catedrala Patriarhală, duminică, 1 ianuarie 2017)

În şedinţele sale de lucru din 28-29 octombrie 2015, 25 februarie 2016 şi 16 decembrie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât:
 1. declară anul 2017 ca „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti” şi „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” în Patriarhia Română;

 2. aprobă programul-cadru naţional bisericesc, care va fi adus la cunoştinţa eparhiilor, în vederea realizării proiectului liturgic, cultural şi mediatic intitulat „2017: Anul omagial al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului” în Patriarhia Română;

 3. aprobă ca figuri emblematice ale anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, Sfântul Ioan Damaschin şi Sfântul Teodor Studitul;

 4. aprobă ca, în toate instituţiile bisericeşti centrale şi eparhiale, precum şi în seminariile teologice şi facultăţile de teologie ortodoxă, să se ia măsurile necesare pentru a ilustra programul-cadru naţional bisericesc intitulat „2017:Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, prin acţiuni şi manifestări locale (media, publicistice, conferinţe, întruniri, simpozioane şi seminarii pastorale, teologice, catehetice, duhovniceşti), prin contribuţia ierarhilor, a profesorilor de teologie, a preoţilor, monahilor şi monahiilor, precum şi a altor specialişti;

 5. aprobă ca, la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din primăvara anului 2017, să se trateze tema „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, iar la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din toamna anului 2017 să se trateze tema Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului”, cu posibilitatea aprofundării acestora şi la conferinţele preoţeşti administrative lunare pe care le va stabili fiecare eparhie, precum şi în cadrul cercurilor pastorale;

 6. aprobă diploma anului omagial 2017, care să fie oferită celor merituoşi în realizarea, apărarea şi promovarea sfintelor icoane;

 7. aprobă imprimarea medaliei comemorative „Justinian Patriarhul şi a diplomei „Justinian Patriarhul, care să fie oferite celor care au contribuit la organizarea şi promovarea anului 2017 în Patriarhia Română ca an comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului;

 8. Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române va prezenta evenimentele referitoare la Anul omagial şi comemorativ – 2017 în Patriarhia Română.

Preşedintele Sfântului Sinod
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneBasilica: An omagial 2017 | Patriarhul românilor ortodocşi de pretutindeni: Sfinţii sunt icoanele cele mai vii ale lui Hristos


În cuvântul rostit după proclamarea Anului omagial 2017 în Patriarhia Română, Patriarhul României le-a vorbit în 1 ianuarie 2017 credincioşilor prezenţi la Catedrala Patriarhală despre importanţa cinstirii sfintelor icoane.

Dacă icoana ne îndeamnă să fim închinători lui Hristos, Sfânta Euharistie ne face purtători de Hristos, a spus Preafericirea Sa.
Astfel, în Biserică, creştinii devin prin lucrarea Sfântului Duh în sfintele taine şi în viaţa lor icoane vii ale lui Hristos în lume şi în Împărăţia Cerurilor în măsura în care iubirea şi sfinţenia lui Hristos sunt prezente în ei şi se arată în iubirea lor faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. În această privinţă, sfinţii sunt icoanele cele mai vii ale lui Hristos. De aceea, când Biserica cinsteşte pe sfinţi ea preamăreşte de fapt lucrarea şi prezenţa harică a lui Hristos în ei. În acest sens, anul 2017 este proclamat în Patriarhia Română şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului. Alături de personalitatea Patriarhului Justinian, vor fi evocate în anul 2017 chipuri de ierarhi, preoţi şi mireni din toate eparhiile care au mărturisit şi apărat credinţa ortodoxă în timpul regimului comunist.
Cinstirea sfintelor icoane, mai adaugă Părintele Patriarh, are ca scop mărturisirea dreptei credinţe.
În primul rând, icoana ne arată iubirea lui Dumnezeu pentru oameni şi dorinţa Lui de a ne împărtăşi viaţa veşnică, eliberându-ne de păcate care ne separă de Dumnezeu şi de moarte. În Biserică ni se dăruieşte înfierea în Hristos prin botez şi arvuna învierii în Hristos la sfârşitul veacurilor. Totodată, icoana sfinţilor ne cheamă la sfinţenie. Sfinţii sunt dascăli, pilde de urmat şi rugători pentru noi. Ei cunosc greutăţile vieţii creştine într-o lume care adesea este ostilă lui Dumnezeu. Ei au cunoscut prigoane, au trecut prin suferinţe. Iubirea lui Hristos s-a făcut prezentă în ei şi le-a dat putere să treacă peste toate necazurile şi ispitele. De aceea, sfinţii nu sunt numai modele morale care trebuie imitate din exterior, ci sunt rugători pentru noi şi împreună cu noi. Noi săvârşim Sfânta Liturghie împreună cu îngerii şi cu sfinţii din toate timpurile. De aceea, sfintele icoane ne cheamă la sfinţenie, comuniune, la a iubi Biserica lui Hristos din toate timpurile, la a păstra unitatea liturgică.
În timpul comunismului foarte mulţi clerici şi mireni au suferit ca urmare a mărturisirii credinţei. Aceştia, dar şi bunicile şi părinţii copiilor care le-au insuflat acestora credinţa creştină vor fi amintiţi în anul în curs.
Cinstirea celor care au pătimit pentru Hristos în comunism într-un regim ateu ostil Bisericii este nu numai o datorie morală, ci este şi un izvor de inspiraţie să vedem cum în timpuri grele sute de preoţi au fost chinuiţi şi trimişi în închisori, dar şi-au păstrat credinţa. De asemenea, mulţi credincioşi mireni au suferit pentru că erau creştini şi au mărturisit credinţa. Între apărătorii ortodoxiei se află bunicile şi mamele, părinţii simpli, dar credincioşi. Deşi copiii învăţau la şcoală că nu există Dumnezeu, bunicile şi părinţii copiilor, împreună cu preoţii slujitori ai Bisericii, i-au învăţat pe copii să se roage, să iubească pe Hristos, să sărute sfintele icoane, să se împărtăşească. De aceea, deşi nu s-a predat religia în şcoli, în anul 1989 când a avut loc Revoluţia din decembrie, mulţi copii şi tineri au îngenuncheat şi au rostit rugăciunea «Tatăl nostru» şi s-au însemnat cu semnul Sfintei Cruci. De unde au învăţat ei acestea? Din familia credincioasă, precum şi de la Biserică. De toţi aceşti mărturisitori ai ortodoxiei în timpul comunismului ne vom aminti cu evlavie, respect şi preţuire în anul în care am intrat, a mai explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
La final, credincioşii prezenţi au primit din partea conducătorului Bisericii Ortodoxe Române, ca semn de binecuvântare şi preţuire, iconiţe cu chipul Sfântului Evanghelist Luca. Conform tradiţiei, el a pictat prima icoană a Maicii Domnului.Basilica: 2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia RomânăLa inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în şedinţa de lucru din 28 şi 29 octombrie 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 drept Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română. În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru naţional bisericesc care se va desfăşura după coordonatele de mai jos.

În primul semestru al anului 2017, sub genericul Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti”, vor fi evidenţiate următoarele teme: apariţia icoanei şi a picturii în Biserică, teologia icoanei, prevederi canonice, juridice şi ermineutice privitoare la icoane şi pictură bisericească, icoana în cultul ortodox, icoana în viaţa creştinului ortodox, icoana în şcoală, pictorul de icoane, tradiţia iconografică românească; actualitatea, importanţa şi necesitatea sfintelor icoane pentru viaţa şi misiunea Bisericii astăzi.

În acest context, facem precizarea că în anul 2017 se împlinesc 1230 de ani de la întrunirea Sinodului VII Ecumenic (Niceea, 787), care a condamnat iconoclasmul şi a restabilit cultul sfintelor icoane.

În al doilea semestru al anului 2017, sub genericul Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, va fi evidenţiată personalitatea şi moştenirea misionară a Patriarhului Justinian la împlinirea a 40 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, precum şi jertfelnicia unor ierarhi, preoţi şi mireni din toate eparhiile care au mărturisit şi apărat credinţa creştină ortodoxă în timpul regimului comunist (prin înţelepciune şi tact pastoral, prin curaj şi fermitate în transmiterea credinţei, prin mărturisire jertfelnică în timp de prigoană).

În timpul anului 2017, Patriarhia Română va organiza un congres teologic internațional dedicat Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi un simpozion bisericesc internațional dedicat Anului comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

De asemenea, în anul 2017, Patriarhia Română va organiza a VI-a ediţie a Concursului Naţional „Icoana ortodoxă – lumina credinţei”

Eparhiile şi instituţiile de învăţământ teologic ale Bisericii Ortodoxe Române vor organiza, în anul 2017, congrese, colocvii şi seminarii sub genericul 2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti în Patriarhia Română.

Cele două teme ale anului omagial şi comemorativ – 2017 vor fi prezentate şi aprofundate, de asemenea, în timpul conferințelor pastoral-misionare semestriale de primăvară şi toamnă organizate în eparhiile Patriarhiei Române.

Agenţia de Pelerinaj BASILICA Travel şi centrele de pelerinaj ale Patriarhiei Române vor organiza pelerinaje în ţară şi străinătate la bisericile şi mănăstirile care sunt înzestrate cu icoane şi picturi renumite pentru frumuseţea lor şi reprezentative pentru arta creştin-ortodoxă.

La sfârşitul lunii octombrie 2017, va avea loc şedinţa solemnă a Sfântului Sinod în care va fi prezentată o sinteză a evenimentelor organizate de către eparhiile din ţară şi străinătate în anul 2017.

Manifestările organizate în 2017 – Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română – vor fi mediatizate de către Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, mass-media bisericească eparhială şi presa laică receptivă la valorile credinţei creştine.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

***


Basilica: Sfinții canonizați de Biserica Ortodoxă Română în anul 2016


În anul 2016 Biserica Ortodoxă Română a canonizat opt sfinți români. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit în ședință de lucru la Reședința Patriarhală, în data de 25 februarie 2016, a hotărât canonizarea a patru pustnici care au trăit în Oltenia, în secolul al XVI – lea:
 • Sfinţii Cuvioşi Neofit şi Meletie, de la Mănăstirea Stânişoara, având ca zi de prăznuire data de 3 septembrie.
 • Sfinţii Cuvioşi Daniil şi Misail de la Mănăstirea Turnu, cu zi de pomenire în 5 octombrie.

În perioada 6-7 iunie 2016, membrii Sfântului Sinod au hotărât trecerea în rândul sfinților a patru personalități reprezentative ale vieții duhovnicești românești din Moldova secolului al XVIII – lea:
 • Mitropolitul Iacob Putneanul al Moldovei (1719-1778) cu zi de prăznuire în 15 mai;
 • Cuvioșii Sila, Paisie și Natan de la Mănăstirea Sihăstria Putnei (sec. XVIII), având zi de prăznuire în 16 mai.
În data de 31 ianuarie a acestui an a avut loc proclamarea canonizării Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ în Patriarhia Ierusalimului. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinţilor în 20 iunie 1992, având zi de prăznuire 5 august, data trecerii sale la Domnul.
De asemenea, în data de 31 octombrie 2016, la Mănăstirea Prislop, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, s-au desfășurat lucrările Comisiei speciale teologice mitropolitane, în vederea întocmirii dosarului pentru propunerea de canonizare a părintelui Arsenie Boca. Lucrările comisiei s-au concretizat într-o sistematizare teologico-științifică a scrierilor Părintelui Arsenie Boca, a documentelor de arhivă, precum și a diverselor publicații apărute de-a lungul timpului cu privire la viața și activitatea duhovnicului de la Mănăstirile Sâmbăta și Prislop.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu