miercuri, 3 octombrie 2018

UPDATE: Părintele Atanasie, Starețul Schitului athonit Prodromu: "votul pe care suntem chemați să-l dăm nu este unul politic, ci este un vot de mărturisire a credinței noastre creștine ortodoxe. Asumaţi-vă fiecare, prin raţiunea şi susţinerea corectă, familia sa şi familia neamului". Părintele Stareț Efrem Vatopedinul: "Este o datorie duhovnicească"


Părintele Efrem Vatopedinul:
"Trebuie ca Biserica - și când spun Biserica înțeleg și pe ierarhi, și pe duhovnici, și pe preoți, și pe monahi și pe monahii - prin cuvântul și prezența lor să genereze o alarmă duhovnicească, încât oamenii să conștientizeze că este răspunderea lor duhovnicească la acest Referendum"

Părintele Atanasie Prodromitul:
Dumneavoastră gândiţi-vă de cine trebuie să ascultaţi: de Dumnezeu sau de Mamona? Acum credinţa vă este şi ne este pusă la încercare. Să fim mărturisitori adevăraţi ai adevărului, ai credinţei şi slujitori fideli ai lui Dumnezeu.
Asumaţi-vă fiecare, prin raţiunea şi susţinerea corectă, familia sa şi familia neamului, ca să fim pildă de unitate creştină şi credinţă în Dumnezeu.
***

Părintele Stareț Efrem Vatopedinul despre Referendumul din România- Dumneavoastră ce părere aveți, e bine să vină creștinii să voteze la referendumul pentru familie?

- Desigur! Este o datorie duhovnicească.
- Cum ar putea mănăstirile să se implice în sprijinirea referendumului pentru familie? O astfel de problemă ar trebui să intereseze și pe călugări, sau îi privește doar pe mireni?

- Această problemă preocupă toată lumea, toată turma Bisericii. Aș putea să spun chiar că preocupă întâi de toate pe monahi, pentru că, chiar dacă monahii nu se căsătoresc, monahii au întâi de toate datoria să susțină învățătura Bisericii și prin aceasta susțin modul de viață corect, iar modul de viață corect este susținerea căsătoriei.  

- Dacă la Referendum se vor prezenta 30% dintre alegători, nu va fi validat, ceea ce înseamnă că se va deschide poarta și mai larg pentru propaganda homosexuală și a identității de gen. Cum ar trebui să răspundă creștinii acestor provocări?

- Trebuie ca Biserica - și când spun Biserica înțeleg și pe ierarhi, și pe duhovnici, și pe preoți, și pe monahi și pe monahii - prin cuvântul și prezența lor să genereze o alarmă duhovnicească, încât oamenii să conștientizeze că este răspunderea lor duhovnicească la acest Referendum, astfel încât această lege să ia drumul corect, astfel încât să se susțină familia. 

Coloana vertebrală a civilizației și a neamului, speranța țării voastre dar și a țării noastre, este familia. In cazul nostru, dacă nu se susține familia, cum o să vină tinerii la monahism?  

- Dacă Referendumul va trece și Constituția României se va schimba în favoarea familiei tradiționale, considerați că presiunile internaționale în favoarea căsătoriei persoanelor de același sex vor înceta? 

Din păcate Europa știm cum trăiește și se comportă. Din păcate și aici în Grecia ne-au influențat, unde Parlamentul grecilor, al Greciei ortodoxe, a votat parteneriatul civil după care i-a votat și pe homosexuali, lucruri care sunt total împotriva Evangheliei și a tradiției ortodoxe și împotriva întregii tradiții. 

- Cum pot creștinii să-și apere valorile, când presiunile internaționale sunt atât de mari?   

- E o problemă și o ispită dificilă, însă noi cu orice măsuri avem la dispoziție și cu rugăciunea noastră o să ne străduim să mărturisim adevărul credinței.

- Exista unii creștini care spun că Hristos ne-a învățat să-i iubim pe ceilalți, fără să-i judecăm. Atunci de ce se opune Biserica căsătoriilor între homosexuali sau lesbiene?

- Pentru că viața homosexualilor este împotriva firii. Nu este o viață naturală, după fire. Chiar din Vechiul Testament se spune acestea: "Bărbat și femeie" i-a făcut Dumnezeu. Din cauza asta Sfântul Apostol Pavel spune undeva că semnele sfârșitului lumii este și faptul că oamenii or să înceapă să aibă relații trupești împotriva firii. Din păcate aceasta începem să o întâlnim astăzi, să o experimentăm și să o legiferăm. Si asta o legiferează nu numai cei care nu au cunoștința Evangheliei, ci și senatorii și deputații botezați în numele Sfintei Treimi vin astăzi să voteze aceste legi, care sunt total împotriva Evangheliei.   

- Ar putea binecuvânta Biserica căsătoria între persoane de același sex, după cum se întâmplă pe la unele confesiuni care se consideră creștine?

- Acest lucru nu se poate accepta în absolut niciun caz în Biserica Ortodoxă, pentru că el este total împotriva întregii învățături evanghelice. Celelalte confesiuni au demolat totul și deci nu îi deranjează dacă o să "binecuvinteze" și căsătoriile homosexuale.

- Cum trebuie contracarate atacurile ale diferitelor ONG-uri care promovează valorile homosexualilor și ale mișcării LGBT.

- Biserica va promova învățătura ei, și învățătura ei este veșnică. Este de neclintit și aceasta va rămâne și va învinge peste veacuri.    

- Actuala legislație interzice intrarea femeilor în Sfântul Munte Athos, dar, practic, cum se poate opri o femeie - care în urma unei intervenții medicale și-a schimbat sexul, fiind acuma bărbat-, să intre în Gradina Maicii Domnului?

- Este absolut, în orice caz, o problemă pe care trebuie să o gestionăm, însă noi, athonitii, credem că o să avem organele necesare astfel încât astfel de oameni care își schimbă genul și din viața după fire trec într-o viață împotriva firii să nu poată să intre în Sfântul Munte

- Care este poziția corecta față de politică? In ce măsură un creștin practicant se poate implica în politică?

- Biserica nu sprijină niciun partid. Partidul înseamnă parte. Biserica este cu toți, cu toată turma Bisericii. Insă, ce face Biserica? Biserica încearcă să formeze oameni corecți, astfel încât, indiferent de partid să reacționeze corect, binefăcător și duhovnicesc în totalitatea turmei Bisericii, astfel încât să fie posibilă ușurarea vieții cetățenilor cu o dispoziție corectă, viziunea corectă a unui om care iubește Biserica lui Hristos. 

- Ce părere aveți despre corectitudinea politică, despre acest curent care pune pumnul în gură creștinilor, care vor să-și apere identitatea.

- Eu cred că acest lucru nu stă în picioare. De exemplu, un om care este născut bărbat nu poate să spună: "Știi, eu din clipa asta sunt femeie" și după două luni: "știi, eu acuma sunt bărbat".  Astea nu le primim, pentru că sunt împotriva Evangheliei.  

- Unii creștini se tem să mărturisească credința creștină, considerând că e de ajuns să fie creștini în sufletele lor, fără să arate acest lucru la exterior: nu poartă cruce, nu-și fac semnul crucii când trec pe lângă biserici. Cum să scape creștinul de frică, de această ispită care îi paralizează sufletul? 

- Eu cred că dacă cineva este un creștin care Îl iubește pe Dumnezeu, conștiința lui îi poruncește să mărturisească dacă este nevoie, și să mărturisească această iubire din inima lui și în fața altora. Creștinul "credincios - în ghilimele credincios, că zice: "Eu sunt credincios înlăuntrul meu, însă nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu", - aceasta nu are credință corectă, este fals, și nu un fiu adevărat al lui Dumnezeu.

- In vremurile de încercare a credinței Biserica a rezistat prin mărturia curajoasă a mucenicilor. Cum poți fi mucenic în ziua de astăzi?

- Astăzi nu mai există martirajul sângelui, însă există martirajul conștiinței, care se trăiește în mod absolut în monahism. Insă, fiecare om care trăiește în lume, dacă dorește să fie consecvent față de Evanghelie și adevărat următor al lui Iisus Hristos, trebuie ca absolut, în orice caz, să mărturisească cu conștiința lui ce este corect și ce este necesar, iar dacă se îndoiește în anumite situații trebuie să-i întrebe pe duhovnicii care totdeauna spun adevărul și să Îl asculte și să Îl urmeze pe Iisus Hristos cel răstignit.  

- Dacă degeaba vorbim despre apărarea familiei tradiționale, din moment ce numărul divorțurilor este în continuă creștere, iar din ce în ce mai multe cupluri refuză să se căsătorească, cum putem apară familia creștină?  

- O să apărăm familia creștină dacă o să convingem pe oameni să Îl iubească pe Hristos. Dacă o să Îl iubească pe Hristos, atunci de dragul Acestuia o să aibă o viziune corectă: bărbatul înaintea femeii și femeia înaintea bărbatului, și atuncea se va susține familia. Familia ortodoxă se bazează pe evlavie și numai pe evlavie. Nu pe altceva.

***


Dreptslăvitori români,

Familia, ca unire binecuvântată dintre un bărbat și o femeie, este așezământul cel dintâi pe care Dumnezeu-Ziditorul l-a întemeiat pentru om în vederea mântuirii.

Având fiecare roluri diferite în alcătuirea și mersul familiei, bărbatul și femeia se armonizează spre împlinirea scopului voit de Dumnezeu pentru așezământul familiei – mântuirea prin împreună lucrarea dragostei întreolaltă și întru nașterea de prunci.

Așadar, numai întru această unire – dintre bărbat și femeie – lucrează Dumnezeu darea de viață pentru noi și noi oameni până la sfârșitul veacurilor. Alcătuirii de-Dumnezeu-voite a familiei din bărbat și femeie și scopului ei îi slujește și forma trupului omenesc, cu deosebirile fiziologice bărbătești și femeiești specifice plăsmuite potrivit scopului lor de însăși mâna Ziditorului.

Acest adevăr de temelie nu poate fi pus la îndoială de nici o știință omenească, măcar că se străduie mulți în vremurile din urmă să născocească „cauze genetice” și „înclinații înnăscute” pentru a îndreptăți deviațiile de la chipul firesc al familiei.

Măcar că în istoria și cultura popoarelor Pământului oamenii au căzut în legături împotriva firii – homosexuale sau altele – legături mai mult sau mai puțin tolerate, uneori folosite și ca manifestări religioase idolatre, cu toate acestea la nici un popor niciodată nu s-a socotit că ele sunt sau pot fi o formă de familie sau că pot face obiectul actului căsătoriei.

În vremurile noastre, însă, în care promovarea și propagarea anormalității a devenit politică de stat în multe țări de pe fața Pământului, cu urmări distructive pentru societățile lor și pentru fiecare om în parte, afirmarea și apărarea firescului, a scopului și voinței lui Dumnezeu întipărite în fiziologia și psihologia omului, a devenit necesară și o poruncă a vremii. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea?” zice Domnul în Scripturi (Psalmii 93, 16).

Cu mai mult de doi ani de zile în urmă neamul românesc a dovedit că nu stă indiferent înaintea asaltului grupurilor care vor să impună anormalitatea și perversiunea în viața societății românești prin numărul neașteptat de mare al celor ce au semnat petiția prin care se cere înscrierea în Legea fundamentală a țării – Constituția României – a definirii explicite a familiei ca fiind unirea dintre un bărbat și o femeie.

Acel vot dat atunci prin iscălitură suntem chemați noi toți, ca români și creștini, să-l desăvârșim acum prin participarea și votul pozitiv la Referendumul ce se va desfășura în zilele de 6 și 7 octombrie.

Deși Referendumul acesta se organizează prin hotărârea organelor politice ale Statului Român, votul pe care suntem chemați să-l dăm nu este unul politic, ci este un vot de mărturisire a credinței noastre creștine ortodoxe, este răspunsul nostru la lucrarea proniei lui Dumnezeu care ne pune înainte, ca o încercare a credinței noastre în El, posibilitatea de a-L afirma pe El și sfânta Lui voință și Lege întipărită în zidirile Lui și făcută cunoscută nouă în Sfintele Scripturi.

Vedem că potrivnicii familiei tradiționale creștine luptă încă înverșunați, prin mijloacele aflate la îndemâna lor, pentru a-i abate pe români de la participarea la Referendum, strecurându-le în minte nepăsarea ori zădărnicia acestui act de liberă alegere.

De aceea socotim că este datoria fiecărui român cu conștiință creștinească să devină un propovăduitor și să sfătuiască și să îndemne pe cei din jurul lui să nu-și plece urechea la aceste șoapte insuflate de cel viclean, ci să împlinească prin faptă – prin participare și vot pozitiv – mărturisirea credinței creștine privitoare la familie și la scopul acesteia, cu conștiința că, după spusa Apostolului, „Dumnezeu nu ne-a dat duhul temerii, ci al puterii și al dragostei și al înțelepciunii. Deci, nu te rușina de a mărturisi pe Domnul nostru, ci pătimește pentru Evanghelie după puterea de la Dumnezeu” (II Timotei 1:7-8).

Acest îndemn îl trimitem și noi, părinții Schitului Românesc Prodromu de la Sfântul Munte Athos, tuturor românilor, rugând pe Preabunul Dumnezeu și pe Preasfânta de-Dumnezeu-Născătoare să trimită peste noi duhul și tăria mărturisirii ce suntem chemați a o face și să risipească toată puterea potrivnică văzută și nevăzută ce caută să împiedice lucrarea Lui mântuitoare în lume.

Starețul Schitului Românesc Prodromu
și frații în Hristos cei dimpreună cu mine

 UPDATE (5 oct 2018):


Basilica: Părinţii Schitului Românesc Prodromu reafirmă necesitatea de a participa la Referendum:  Credinţa ne este pusă la încercare

Părinţii Schitului Românesc Prodromu au transmis un nou mesaj românilor prin care reafirmă necesitatea participării la referendum, mesaj în care au evidenţiat faptul că „acum credinţa vă este şi ne este pusă la încercare”.

„Să fim mărturisitori adevăraţi ai adevărului, ai credinţei şi slujitori fideli ai lui Dumnezeu”, a îndemnat stareţul Atanasie în mesajul dedicat protejării căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie.

Deşi s-au adresat românilor acum câteva zile, acest nou mesaj se datorează, după cum precizează stareţul Atanasie, luărilor de poziţie „care mai de care mai excentrice”.

O neprezentare la vot ar fi un atu pentru cei ce doresc aceasta: fie că sfătuiesc şi fac diversiuni care să determine neparticiparea sau să influenţeze pe cei care nu sunt încă pregătiţi şi lămuriţi a o face, fie că politizează referendumul, fie că se încumetă la ameninţări şi diferite represalii sub diferite forme”, se menţionează în mesaj.

Dumneavoastră gândiţi-vă de cine trebuie să ascultaţi: de Dumnezeu sau de Mamona?” şi-a încheiat stareţul cuvântul.

Text integral:

Îndemn pentru Referendum


Din cauza multor luări de poziţii care mai de care mai excentrice am hotărât şi noi, părinţii din Schitul Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos să vă facem în aceste zile un nou îndemn.

Cunoaştem cu adevărat eforturile pe care le face Biserica noastră şi personal Preafericitul Părinte Patriarh Daniel mobilizând pe sfinţiţii ierarhi şi preoţi împreună cu tot poporul de bună credinţă, pentru precizarea corectă în Constituţia ţării a familiei – dacă mai era cazul.

Dacă până în prezent era stabilit că o căsătorie are loc între doi soţi şi nu era precizat care-i soţul şi care-i soţia, iată este nevoie acum a se specifica clar pe ce se întemeiază familia: pe relaţia dintre un bărbat şi o femeie.

Orice altă precizare despre familie, care nu se întemeiază în acest mod, aceea nu este familie, ci însoţire pătimaşă rezultată din poftă şi păcat. Însoţirea din dragoste se face pentru naşterea de fii, aşa cum ne învaţă Evanghelia.

Dumnezeu a făcut dintru început pe om – bărbat şi femeie. Şi zice încă din Vechiul Testament la Facere 2:24: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup", iar Mântuitorul în Noul Testament la Matei 19:4 spune: „N-aţi citit că Cel ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat şi femeie?

Când i-a făcut pe ei Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi” (Fac. 1:28). Iată, deci, că oamenii – creaţia lui Dumnezeu – au schimbat această lege a lui Dumnezeu, făcând din lege – fărădelege şi acum continuă să lupte ca fărădelegea să devină lege.

Poporul nostru român s-a născut creştin, întemeiat pe familia constituită din bărbat şi femeie. Nu se punea şi nici nu se pune problema ca acest odor sfânt dat poporului nostru să se modifice, numai dacă adepţilor păcatului întruchipat şi ai plăcerilor li s-au întunecat mintea şi raţiunea ca să modifice firea, făcând cele ale firii împotriva firii.

Să nu ne înşelăm fraţilor, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, şi aşa cum vedem că Dumnezeu a pedepsit aceste păcate încă din lumea aceasta (vezi cetăţile Sodoma şi Gomora), pentru înţelepţirea şi întoarcerea noastră spre adevăr, va avea grijă ca acest sfânt popor să nu cadă în prăpastia nelegiuirilor.

Pentru aceasta şi noi ne rugăm, părinţii români athoniţi şi nu numai, ca toţi cei de bună credinţă şi slujitori ai Domnului să nu îngăduie ca în ţara noastră sfântă, numită şi Grădina Maicii Domnului, nelegiuirea să se întărească ca legiuire. Să nu fie, fraţilor şi bunilor concetăţeni! Să ieşim cu toţii, tineri şi bătrâni, să susţinem acest referendum prin prezenţa la vot şi fiecare să voteze DA pentru familia întemeiată şi reprezentată dintre bărbat şi femeie.

Asumaţi-vă fiecare, prin raţiunea şi susţinerea corectă, familia sa şi familia neamului, ca să fim pildă de unitate creştină şi credinţă în Dumnezeu.

Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu!

PS: O neprezentare la vot ar fi un atu pentru cei ce doresc aceasta: fie că sfătuiesc şi fac diversiuni care să determine neparticiparea sau să influenţeze pe cei care nu sunt încă pregătiţi şi lămuriţi a o face, fie că politizează referendumul, fie că se încumetă la ameninţări şi diferite represalii sub diferite forme. Dumneavoastră gândiţi-vă de cine trebuie să ascultaţi: de Dumnezeu sau de Mamona? Acum credinţa vă este şi ne este pusă la încercare. Să fim mărturisitori adevăraţi ai adevărului, ai credinţei şi slujitori fideli ai lui Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu