marți, 30 ianuarie 2024

Arhim. Elie, de la Mănăstirea "Schimbarea la Față", despre tiraniile moderne


În lumina în care Părintele Placide explică Cartea Apocalipsei, vedem în mod clar cum aceasta revelează sensul profund al Istoriei oamenilor. Cele șapte peceți care închid Cartea nu pot fi deschise decât de Mielul Însuși, adică de Hristos, a Cărui vocație Cartea o explică, revelându-ne planul de mântuire pe care Dumnezeu îl urmărește prin jertfa Fiului Său. El, și doar El singur schimbă cursul Istoriei! În aceasta stă toată nădejdea noastră și toată bucuria noastră pe pământ; în aceasta se găsește unica sursă a puterii care ne însuflețește în încercările și persecuțiile acestei lumi. Căci, persecuții - precum cele ale lui Nero, din timpul Sfântului Ioan Teologul, și toate cele au urmat până astăzi-, au fost și încă probabil vor fi mai multe. Cu siguranță, este providențial că Părintele Placide a prezentat Cartea Apocalipsei a Sf. Ioan în acest sfârșit de secol XX, care a fost atât de sângeros și de tragic - între alții pentru creștini -, și în această trecere spre secolul XXI, al cărui prim sfert deja s-a scurs și care nu se arată a fi mai puțin costisitor. Dacă nu uităm masacrele evreilor de care au fost responsabili naziștii în cel de-al Doilea Război Mondial, cu atât mai mult nu putem să uităm milioanele de morți ai revoluției bolșevice și maoiste, nici genocidul de la Vendée din 1793, sau masacrele de la Lyon și Montbrison din aceeași epocă, nici tiraniile contemporane ale "supra-guvernanților" ai Marii Finanțe, ale lobby-urilor internaționale, și ale altor "Forumuri", fie că sunt de la Davos sau din altă parte, care se manifestă prin tiranii deghizate sub pretexte sanitare, ecologice sau economice, și al căror resort stă mereu în pervertirea inimilor și în împotrivirea față de Dumnezeu, "cancel culture" [altfel spus "cultura anihilării"].

Vrând să se distrugă sensul persoanei umane și al echilibrului moral indispensabil pentru coeziunea unei societăți, se favorizează și se finanțează genocidul copiilor în sânul maicii lor
. Și nu doar cazurile dramatice, pe care nimeni nu le poate judeca, ci la nivel de masă. [OMS anunță că în lume anual sunt aproximativ 73 de milioane de întreruperi voluntare de sarcină] Cât sânge al inocenților a fost vărsat! Putem să-i numărăm printre martiri pe acești inocenți - și cu atât mai mult martiri, pentru că sunt complet anonimi, uitați, negați, abandonați în latrine sau utilizați în cosmetice, forme moderne ale antropofagiei!

Drogul și drogurile din ce în ce mai tari omoară un număr considerabil dintre cei care au scăpat avortului [în Franța în 2020 au fost 130 000 morți, la care, dacă adăugăm 220 000 de avorturi, conform statisticii INSEE din 3 martie 2022, avem 352 000 de morți doar pentru aceste două plăgi într-un an, în timp ce în al Doilea Război Mondial au fost 541 000 morți în 4 ani!!] Pământul mai are încă nevoie să bea sângele nostru? Și tot nu înțelegem semnul Cerului! Toate aceste lucruri sunt făcute posibile prin corupția de la toate nivelurile, minciuni diavolești, dezinformare, cenzură, lăcomia unora, furturile altora, și încă dorința de putere a altora! Numai tiranii implacabile, orchestrate și dirijate de mâini de fier! Nero a fost bătut până în cele mai mici detalii. Urmașii lui vor rămâne surzi la strigătele de îndurare? Dar Apocalipsa arată că aceste forțe ale răului vor fi distruse și că Împărăția lui Dumnezeu și a martorilor Lui va fi definitiv statorncită.

"Cei care ne dirijează" discret, tiranii contemporani, folosesc resorturile inconștiente ale patimilor noastre pentru a ne perverti și mai cu seamă pentru a-i perverti pe cei tineri, omenirea de mâine, de care vor să se debaraseze, deși se lucrează pentru a crea un om nou, "transuman". Astfel, se favorizează, de exemplu, woke-ismul contemporan - printr-o minoritate, desigur, dar cât de influentă, de occidentali care se luptă cu plăcere și fac prozelitism, distrugând totul în urma lor. Prind în mrejele lor pe copiii noștri din fragedă pruncie, de la școală și chiar, adeseori, de la creșă. Adevărului i se substituie noi religii, după ce și-au luat precauțiile pentru a ne face să credem că nu există doar un Adevăr în sine; astfel sunt programele ecologiste, egalitariste, cele ale "genului" și pe alte teme, pe care nu ne propunem să le dezvoltăm, dar fiecare poate să facă asta pentru el. În aceleași școli, sub pretextul de a fi inofensiv (ceea ce este fals!), se banalizează satanicul Halloween, urâțind trupul copilașilor noștri, dar mai ales degradându-le insidios sufletul, discernământul, capacitatea de a gândi, de a analiza, și de a judeca! Sunt adăpați cu desene animate studiate științific, pentru a distila deviații în adâcimile sufletelor lor: este vorba de posedări diabolice, de jocuri cu diavolul, cărora educatorii - mai putem oare sa-i numim astfel? - le fac promovarea și le asigură inițierea. Se întâmplă același lucru cu practicile de magie. Copiii care nu participă sunt batjocoriți, ostracizați sau nu obțin rezultatele școlare pe care le-ar merita conform calității muncii lor. Câți copii nu sunt învățați încă de când intră la școală să invoce diavolul pentru a reuși la examene sau în lucrările lor, căci se pare "că împlinește cererile mai repede decât Dumnezeu!" (sic!) [Aceste lucruri sunt spuse în urma mai multor mărturii ale părinților, pe care nu-i putem învinui de fanatism sau sectarism, dar cărora le protejăm, în mod evident, anonimatul (nota autorului)].

Numele șefilor satanici bine cunoscuți
ca să-i mai evocăm aici reprezintă pentru noi tot atâția Nero, Dioclețian, Traian, sau Marcus-Aurelius. (Este indispensabil să-i cunoaștem și să-i facem cunoscuți, nu pentru a fi osândiți, căci nu este creștinește, ci pentru a contracara proiectele lor tiranice și pentru a aduce nădejde oamenilor de bună-credință. Este, în mod normal, imperativ vocația și rolul Bisericii lui Hristos, și apostolatul fundamental al slujirii sale, începând cu locurile cele mai înalte în ierarhia bisericească și până la cei mai de jos de pe scară. Este urgent să ne trezim "în miezul nopții și să se facă strigare: Iată, mirele vine! Ieșiți întru întâmpinarea lui!" (cf. Matei 25, 6). Cealaltă parte a misiunii Bisericii este de a face vizibilă Împărăția, de a-i face pe creștini să intre în ea, iar asta nu se poate întâmpla decât prin Sfânta Liturghie, care, este participarea aici și acum a creștinilor de pe pământ la Liturghia cerească, cea care dă sens încercărilor noastre și martiriului - nota autorului). La fel ca în primele secole, nu este vorba de "conspiraționism", pentru a vorbi în termeni de actualitate, pentru că noii noștri tirani spun, scriu, anunță și descriu ceea ce vor să facă și ceea ce fac "pentru binele umanității" sau pentru salvarea Planetei Pământ, și aceasta cu prețul a multe miliarde de morți! Francezii deja au plătit această filozofie din timpul revoluției lor "sacrosante" din 1789, ale cărei principii fundamentale erau și au rămas aceleași. Sârbii au fost victime chiar în perioada în care Părintele Placide scria [despre Apocalipsă] iar plăgile, încercările, fluviile de sânge curg mereu. Dar, ca ucenici ai lui Hristos, noi mărturisim că prin Învierea Sa și Înălțarea Sa la Ceruri a schimbat cursul istoriei, însă trebuie să bem potirul timpurilor prezente până în ultima clipă. "Ci Dumnezeu este judecătorul; pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat; din ea vor bea toți păcătoșii pământului." (Psalm 74, 7-8)

Să mai amintim, între paranteze, că plăgile care ne asaltează nu sunt "pedepse" sau "răzbunări" divine, ci sunt adeseori consecința egoismului oamenilor care vor să se auto-îndumnezeiască ei înșiși. Toate "revoluțiile" noastre au avut ca scop, iluzoriu, dar proclamat, să creeze un "om nou", o societate nouă, o lume nouă, creată de oameni. Pentru aceasta s-au folosit de "rațiunea" lor și de științele lor umaniste sau tehnice, și au manipulat natura și au transformat-o în lucruri monstruoase sau himere sterile și inumane. În acest scop, le este indispensabil să distrugă vechea lume, cultura și înțelepciunea universală, reperele veșnice, civilizațiile, culturile, familia și însăși firea omului. Trebuie "resetată"! Se lucrează la asta! Trebuie să remarcăm că vocabularul pe care tiranii moderni îl utilizează parodiază noțiuni și cuvinte pe de-a dreptul creștine: "omul nou", "unirea lumii"[a popoarelor], "pacea generală"... etc. Singura diferență, dar care este fundamentală, este că-L alungă și încearcă să-L omoare atât pe Dumnezeu, cât și creația Sa, substituind recea și mândra lor inteligență, cu siguranță greșită și monstruoasă, dar, pentru moment înfricoșător de eficace! E un tăvălug, așa cum Nero vroia să eradicheze creștinismul și să termine cu toți creștinii! Recunoaștem aici semnătura "Fiarei" apocaliptice, dar știm, de asemenea, cum se termină "marea Bătălie", și Cine este Biruitorul și cine sunt "beneficiarii"!

Traducere din franceză de Român Ortodox în Franta, din "Pour ceux qui sont affligés et accablés : l'Apocalypse de Saint Jean - Explication selon l'Archimandrite Placide, suivies de commentaires de l'Archimandrite Elie" , Edition Monastère de la Transfiguration, 2023


Precizare: Acest articol nu a fost publicat dintr-un apetit pentru teoriile conspiraționiste, nici pentru a ne erija în drept-măritori ortodocși care vânează hoitul lumii, și, bineînteles, nici pentru a veni cu bau-baul apocaliptic, înfircoșând sau adăugând o greutate în plus oamenilor. Motivul de căpătâi pentru publicarea lui, cât și a altor articole cu aceasta temă, este CRUCEA LUI HRISTOS! Pentru că El este cel care poartă suferința întregii omeniri. Si dacă El a fost prigonit, și ucenicii Lui asemnea. Pentru ca suferința martirilor și a mărturisitorilor să nu fie trecută sub tăcere, pentru a nu ascunde crucea lui Hristos, pe care o cinstim, vom fi aidoma "glasului ce strigă în pustie".... 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu