sâmbătă, 20 octombrie 2018

Mitropolitul Antonie de Suroj - Hristos trăiește în mine!


Mitropolitul Antonie de Suroj:

 Hristos trăiește în mine!
Am auzit astăzi cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Hristos trăiește în mine” (Gal. 2, 20). Ce poate însemna aceasta?

Hristos rămâne neschimbat, desigur, însă ceea ce i s-a întâmplat lui Pavel este că el l-a întâlnit pe Hristos, iar această întâlnire l-a străpuns până în miezul ființei sale. Această întâlnire nu mai era o amintire; ea a devenit însăși viața, în el. Tot restul vieții sale a fost conștient că, după ce l-a întâlnit pe Hristos, totul s-a schimbat pentru el, nu numai pentru că i-a oferit dragostea Sa, ci și pentru că Hristos s-a unit pe Sine cu el pentru totdeauna, inseparabil.

L-am întrebat odată pe părintele Gheorghe Florovski care este lucrarea Botezul în noi? Iar răspunsul lui a fost:
Harul Duhului Sfânt și prezența lui Hristos vin înlăuntrul nostru ca și când o sămânță ar fi pusă în pământ. La început sămânța este mică, iar roadele sunt mici, dar dacă suntem atenți, dacă suntem cu băgare de seamă, dacă nu distrugem ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ea va crește treptat, iar sămânța va deveni o plantă, un copac, va înflori în noi și atunci nu doar noi înșine vom fi conștienți de faptul că Hristos trăiește în noi, ci toată lumea va ști că Hristos este prezent în noi în chip tainic, dar simțit".
Să luam aminte, să nu distrugem darurile lui Dumnezeu! Binecuvântat să fie Domnul pentru mila Sa față de noi. Amin! 


vineri, 19 octombrie 2018

Mitropolitul Ierotheos Vlachos: "Haideți să începem să-L vânăm pe Hristos!"

 Mitropolitul Ierotheos Vlachos:
"Știți ce înseamnă să Îl ții în brațe pe Hristos și să Îi spui: "Nu te las să pleci!"?


Noi spunem de obicei: "Dumnezeu m-a părăsit, Dumnezeu m-a abandonat, Dumnezeu nu are grijă de mine, Dumnezeu nu mă ascultă...". Dar nu-L lăsă tu pe Dumnezeu! Ai posibilitatea să Îl prinzi și să nu Îl mai lași să plece! Cum? Prin credință, prin rugăciune, prin nădejde! Știți ce înseamnă să Îl ții în brațe pe Hristos și să Îi spui: "Nu te las să pleci!"?

Dumnezeu are o putere foarte mare însă datorită chenozei Sale are o oarecare "neputință":  se lasă pe Sine să fie prins de noi, ținut de noi, chiar silit de noi. Este exact ce s-a întâmplat cu cei doi ucenici care mergeau spre Emaus. "Rămâi cu noi că este spre seară şi s-a plecat ziua" (Lc. 24, 29) - Si Îl rugau stăruitor! Lui Dumnezeu Îi place să-L rugăm stăruitor! Nouă nu ne place. Cui îi place să fie forțat?!  Noi spunem: "Nu mă deranja! Am drepturile mele! Nu mă sili!". Dar lui Dumnezeu îi place acest lucru! După ce ucenicii L-au rugat stăruitor să rămână cu ei, și după săvârșirea Tainei Sfintei Euharistii, S-a făcut nevăzut de la ochii lor. Apoi, i-a făcut să Îl caute și să Îl găsească. Ei au alergat la Ierusalim și au spus: "L-am văzut pe Hristos cel Înviat!".  

Viata creștină nu înseamnă vorbe. Pot să stau aici și să vă țin teorii, așa cum se întâmplă în facultățile de Teologie. Putem să interpretăm cuvintele Sfinților Părinți din perspectiva analizei filologice, etc.  Bun lucru este și acesta, nu îl condamn. Dar, la un moment dat va trebui să începem să-L vânăm pe Dumnezeu!

Sfântul Grigorie Teologul are un cuvânt foarte frumos. Se folosește de exemplul vânătorului. Spune că vânătorul își caută prada și o zărește undeva. Să spunem că vede un iepure, care face salturi pe ici-colo, iar vânătorul aleargă să îl prindă. În clipa în care vrea să-l împuște, iepurele face un salt mai departe. Nu poate să îl prindă, așa că îl vânează iarăși din urmă. Fuge în dreapta, în stânga,  îl momește târându-l departe, acolo unde voiește. În felul acesta prada devine centrul atenției pentru vânător. Sfântul Grigorie Teologul ne îndeamnă să Îl socotim pe Hristos drept pradă. Lui Dumnezeu îi place acest lucru. Dar, dacă ne apropiem să-L prindem, dispare. În momentul în care ne apropiem, fuge din nou. De ce face acest lucru? Ca să ne tragă spre Cer! În felul acesta ne smulge, ne desprinde de pământ, de patimi și de cele pământești. Ce lucru minunat este acesta! Este un fel de joc al dumnezeiescului har. Așadar, să începem să-L vânăm pe Dumnezeu! "Gustați și vedeți că bun este Domnul!" (Ps. 33, 8). Haideți să începem să-L vânăm pe Hristos! Să adăugam un pic de rugăciune, un pic de răbdare, încă un pic de credință! 

Iertați-mă că vă spun, Dumnezeu nu dăruiește leneșilor darurile cele mari! Sfântul Paisie Aghioritul spune: "Cerem de la Dumnezeu să ne dea smerenie, credință, răbdare, rugăciune, dar Dumnezeu nu este băcan să Îi ceri să-ți dea un kilogram de zahar sau un kilogram de orez...".  Dumnezeu îți spune: "Smerește-te, fă și tu ceva, începe să te pocăiești, iar Eu îți voi da pe parcurs darurile Mele!". 

Aţi văzut ce s-a întâmplat cu leproșii din Evanghelie, atunci când s-au întâlnit cu Hristos strigând: "Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! "(Lc. 17, 13)? Hristos le-a vorbit de departe, nu S-a apropiat de ei. Nu le-a spus că îi va vindeca. Le-a poruncit să meargă și să se arate preoților, nu i-a vindecat. Si s-au vindecat atunci când erau pe cale! Adică, ne spune: "Înaintează! Cu cât vei înainta, te vei vindeca! Dacă stai pe loc, nu te vindeci!". "Dar, pe când ei se duceau..." - înseamnă un drum de pocăință, de rugăciune.

Ne vom înmulți rugăciunea în funcție de posibilități. Vom începe de la un sfert de oră dimineața, un sfert de oră seara, la jumătate de oră, la o oră, dimineața și seara. Vom dobândi treptat dorința de rugăciune. Atunci vom începe să gustam câte ceva din roadele ei, iar viața noastră va fi numai bucurie, sărbătoare și Înviere!

joi, 18 octombrie 2018

Mitropolitul Antonie de Suroj: "Suferința este mântuitoare numai dacă se află în strânsă legătură cu dragostea"


Mitropolitul Antonie de Suroj, despre suferință

Interviu dat la postul de televiziune CBC, pe 5 martie 1973

Pentru subtitrare în limba română setați, folosind butonul integrat în filmul de pe youtube
Unul dintre cele mai uluitoare concepte din credința creștină, pentru necreștini, este viziunea creștină asupra suferinței: ideea că suferința este salvatoare și cale spre mântuire. Chiar și pentru mulți creștini, credința că suferința poate fi bună pentru tine, este greu de acceptat.
Pentru a obține o înțelegere mai clară asupra rolului suferinței în viața spirituală a creștinilor, l-am vizitat pe Mitropolitul Antonie, al Bisericii Ortodoxe Ruse din Anglia. 
De fiecare dată când ne mutăm preocupările noastre de la om la lucruri, transformăm aceste lucruri - ce pot fi idealuri, ideologii...-, în niște idoli. Si nu este idol care să nu revendice sânge. Si sângele este întotdeauna sânge uman! Întotdeauna vor fi bărbați, și femei, și copii care vor trebui să plătească prețul lui.
Mitropolitul Antonie, un convertit la creștinism, și-a început viața profesională ca medic în Franța. A slujit alături de armata franceză în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, și nu este un om nefamiliar cu suferința.
- Faptul că suferința este mântuitoare, este unic credinței creștine? 

- În ea însăși suferința nu este mântuitoare. Suferința este mântuitoare numai dacă se află în strânsă legătură cu dragostea, și când suferința este rezultatul unei jertfe pentru viața cuiva, sau când cineva jertfește ceva din el însuși. In ea însăși suferința este asemenea unui blestem, asemenea unui iad, fără nici o scăpare din el. Acestea fiind spuse, cred că este adevărat că, atunci când suferința este răbdată în numele iubirii, de dragul iubirii, și culminând cu dragostea de Dumnezeu și de om, este mântuitoare într-un mod personal. Si cred că doar creștinismul îi oferă această deplinătate pentru că numai în creștinism, în istoria și lumea sa, capătă o semnificație completă.  

- Credeți că Biserica a făcut să se înțeleagă întotdeauna clar acest lucru? 

-  Ei, bine, Sfântul Pavel cred că a transmis extrem de clar lucrul acesta, când a spus că dacă nu suferim așa cum trebuie, suferim în zadar. Si, de asemenea, în Corinteni, când vorbește despre dragoste, și spune: "de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte" (I Cor. 13, 3) Cred că dragostea este cea care dă o semnificație suferinței, altfel suferința este doar un eveniment pur fizic. 

marți, 16 octombrie 2018

Declarația Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse după intruziunea Patriarhiei Constantinopolului pe teritoriul canonic al Bisericii Ruse


Declarația Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse după intruziunea Patriarhiei Constantinopolului pe teritoriul canonic al Bisericii Ruse


Declarația a fost adoptată în timpul sesiunii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, din 15 octombrie 2018, la Minsk.

Cu profundă tristețe Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a primit noile decizii ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Constantinopol, publicate pe 11 octombrie 2018 de către Patriarhia Constantinopolului:
- prin care se confirmă intenția "de acordare a autocefaliei Bisericii Ucrainiene"; 
- privind deschiderea unei "Stavropighii" a Patriarhiei Constantinopolului la Kiev
-restabilirea canonică în rangul ierarhic sau preoțesc“ a conducătorilor schismei ucrainiene și a susținătorilor ei și „întoarcerea credincioșilor lor în comuniune cu Biserica“
- privind revocarea validității“ actului Sinodal al Patriarhiei Constantinopolului din 1686, cu privire la transferul Mitropoliei de Kiev Patriarhiei Moscovei.

Aceste decizii ilegale, Sinodul Bisericii Constantinopolului le-a luat în mod unilateral, ignorând apelurile Bisericii Ortodoxe Ucrainiene și pleroma Bisericii Ortodoxe Ruse, precum și ale celorlalte Bisericilor Ortodoxe locale surori, a Întâistătătorilor și ierarhilor lor, de a iniția o discuție panortodoxă asupra problemei.

Restabilirea comuniunii cu Biserica schismatică și, cu atât mai mult excomunicată [/anatemizată n.n.], echivalează cu formarea unei schisme și este puternic condamnată de canoanele Sfintei Biserici:

luni, 15 octombrie 2018

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a decis să rupă complet comuniunea euharistică cu Patriarhia Constantinopolului. Patriarhul Kiril depune o coroană de flori la monumentul Victoriei din Minsk


In timpul sesiunii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 15 octombrie 2018, la Minsk, a fost adoptată o declarație, în urma intruziunii Patriarhiei Constantinopolului pe teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Membrii Sfântului Sinod au recunoscut că nu mai este posibil să rămână mai mult în comuniune euharistică cu Patriarhia Constantinopolului.

Declarația precizează :
Primirea în comuniune a schismaticilor și a unei persoane sub anatema de către o altă Biserică locală, cu toți "episcopii" și "clericii" pe care ea i-a hirotonit, invazia pe teritorii canonice străine, încercarea de a nega propriile decizii și obligații istorice, toate acestea plasează Patriarhia Constantinopolului în afara canoanelor și, spre marele nostru regret, face să fie imposibil să continuăm comuniunea euharistică cu ierarhii, clerul și mirenii săi"
De acum și până când Patriarhia Constantinopolului dezaprobă deciziile sale anticanonice este imposibil ca toți slujitorii Bisericii Ortodoxe Ruse să slujească împreună cu clerul Bisericii Constantinopolului și mirenii să participe la slujbe în bisericile lor", 
se spune în document.

Moaștele Sfântului Sava cel Sfințit au fost așezate într-o raclă nouă

Sfântul Sava cel Sfințit


Moaștele Cuviosului Sava cel Sfințit (439-532) au fost mutate din relicvariul în care au fost aduse la Ierusalim din Veneția în anul 1965 într-o nouă raclă de argint.

Ceremonia a avut loc sâmbătă seara, 13 octombrie 2018, în prezența Preafericitului Părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului, în contextul împlinirii a 53 de ani de la aducerea moaștelor Sfântului Sava din Veneția.

joi, 11 octombrie 2018

3 Referendumuri...


1. Facerea (18: 16, 20-33 ; 19: 23-28)


S-au sculat Oamenii aceia de acolo şi S-au îndreptat spre Sodoma şi Gomora şi s-a dus şi Avraam cu Ei, ca să-I petreacă. [...]  Zis-a deci Domnul: 
"Strigarea Sodomei şi a Gomorei e mare şi păcatul lor cumplit de greu. Pogorî-Mă-voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat aşa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor, iar de nu, să ştiu". 

miercuri, 10 octombrie 2018

P. Cezar Axinte: "Dumnezeu ne arată de acum că este vreme de cernere"

Odată cu acest Referendum, cuvântul capătă sens. Apocalipsa înseamnă "ridicarea vălului". Înseamnă „descoperire”. Noutatea este această apocalipsă, în sensul literal, în sensul în care se traduce, adică această „descoperire”, acestă „ridicare de văl”. Şi de acum lucrurile vor intra într-o altă paradigmă, după un alt model se va purta războiul.
Va fi un război – atenţie ! – un război în care vom fi aspiraţi. Războiul se duce împotriva lui Hristos şi a celor care Îl urmează. Va veni un timp în care să spui că "homosexualitatea este păcat" va aduce sancţiuni de tot felul, de la cele din zona contravenţională până la cea penală.

Cateheza în Capela Tinerilor, 5 octombrie 2018Înţeleg că e prima zi de vot pentru Referendum. Ştiu că aţi avut multe dezamăgiri, multe descoperiri; chiar de unde nu vă aşteptaţi au venit surprize. Nu au fost surprize, pentru că v-am spus cum va fi. Când ştii distanţa pe care o ai de parcurs parcă nu mai este atât de obositor drumul. Ştiu că v-aţi necăjit, v-aţi întristat; şi eu sunt mâhnit pentru ceea ce întâmplă, dar pe de altă parte trebuie să fim bucuroşi pentru că ne-a învrednicit Dumnezeu de timpul acesta care e foarte prielnic pentru mântuire.

Practic, războiul a început mai demult, dar acum este vădit, ca să nu mai avem niciun fel de aşteptare, niciun fel de îndoială; Dumnezeu ne arată de acum că este vreme de cernere. Fiindcă atâta amestecare de idei, de gânduri, de păreri ... Dumnezeu îngăduie şi cernerea. Acum a început o cernere în chip lămurit. Şi de acum se ştie, se va şti, adică noi vom şti fiecare cam unde ne situăm – separat de acest vot pe care o să-l dăm sau n-o să-l dăm mâine şi poimâine – lucrurile s-au descoperit.

marți, 9 octombrie 2018

Șoapte românești și profeţii ale Sfântul Mitropolit Varlaam al Moldovei

“Oamenii se vor înrăi şi vor strica obiceiurile pământului, înmulţindu-se între ei ca dobitoacele fără nici o neruşinare, lepădând Sfânta Taină creştină a nunţii. Vor defăima obiceiurile creştineşti dedându-se la tot felul de obiceiuri străine..."
„Să nu iubim altă nimica, mai vârtos decât pe Hristos, nici casa, nici satele, nici avuția, nici odihna trupului și să ieșim din gâlceava păcatelor și din vălușagurile pohtelor lumii, ca acela ce se aprinde cu focul liubovului lui Hrisos, acela nimica greutate nu simte în acestă lume, să-l poată despărți de Dumnezău.”


Varlaam a fost mitropolit în perioada 1632-1653 şi a avut o bogată activitate cultural-tipografică. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a înscris în rândul sfinţilor din calendar în anul 2007.

După referendum adunate....

Părintele Arsenie Papacioc: Dacă Sodoma și Gomora [au ars, vedeți că] pentru niciun păcat nu a ars Dumnezeu o cetate ca pentru păcatul ăsta al homosexualismului! Dacă Biserica nu a avut o poziție oficială în problema asta. Patriarhule de mâine, asta te așteaptă, și e destul! 
Gheorghe Fedorovici: În ortodoxia românească omul duhovnicesc nu-i duhovnicesc destul dacă nu-i și fudul, adică „intelectual”. Din perspectiva ierarhiei BOR, calitatea de intelectual îți asigură „actualitatea” și „relevanța”. Un creștinism anexat de cultură capătă nu doar forme, ci mai ales conținuturi noi, de regulă opuse credinței. 
Jurnal de migrant: Referendumul din anul 2018 a fost un bun barometru. Un cântar corect. Aceștia ne suntem. Cu bune. Cu rele. Cu mult. Cu puțin. Cinste preoților care și-au luat băbuțele la braț și au votat. Cinste tinerilor care și-au jertfit timpul pentru a pune o mărturie bună. Plecăciune monahilor și monahiilor ce și-au lăsat chiliile și pacea că să voteze pentru familii. Ei, cei fără de familie. Închinare mamelor și bunicilor creștine. Cinste celor care au bătut kilometri ca să voteze. Mulțumire celor ce s-au ostenit și au scris corect și la obiect. Ce să mai! Poporul lui Dumnezeu!

duminică, 7 octombrie 2018

Un interviu plin de viață și cutremurător adevăr cu teologul Georgios Mantzaridis despre sfărâmarea civilizației, a modului corect de a trăi (video, text)


În epoca noastră, această exacerbare a sexualității și saturația care apare prin descătușarea sexului a ajuns la un extremism care este un exces deja bolnav.
Astfel de deviații nu pot să fie instituționalizate, și să fie promovate ca egale cu modul actual de existență al societății, pentru că sunt dizolvante pentru societate și pentru familie – și chiar mai mult: este dizolvant și pentru persoana umană, pentru că persoana este atacată din punct de vedere existențial prin acest mod.


Gheorghios (Georgios) I. Mantzaridis s-a născut în Tesalonic în 1935. Este socotit unul dintre cei mai mari teologi pe plan mondial, posibil cel mai mare teolog laic în viață.

Este doctor în teologie și profesor emerit al Universității Aristotel din Tesalonic unde a activat timp de 50 de ani în care a predat și etică, bioetică precum și sociologie. Este autor al unui impresionant număr de titluri (peste 200) sub formă de monografii, studii, articole şi ediţii critice ale unor opere patristice, cu impact major în cercetarea teologică. Pentru opera sa teologică bogată şi diversă, domnul profesor Mantzaridis a primit, în anul 1986, cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Ecumenice; în anul 1987, „Crucea de Aur” din partea Mitropoliei Germaniei, iar în anul 2001, distincţia „Crucea patriarhală pentru mireni” din partea Patriarhiei Române.

Este profesor de onoare a Facultății de Teologie a Universității din București și are un doctorat onorific al Facultății de Teologie a Universității din Iași. El a fost membru al Comitetului Sinodal Special pentru Bioetică al Bisericii din Grecia.

- Domnule profesor, în esență, este o temă de credință ca oamenii să meargă să voteze pentru familia corectă

- Este absolut în orice caz o temă de credință însă este și o temă a vieții sociale.

- Deci pe un plan chiar mai jos, am putea spune…

- Exact. Din punct de vedere al credinței creștine, nu încape în discuție. E posibil să apară astfel de deviații din modul normal de evoluție a societății și din modul normal de a fi, însă nu pot astfel de lucruri să fie instituționalizate, și să fie promovate ca egale cu modul actual de existență a societății, pentru că sunt dizolvante pentru societate și pentru familie – și chiar mai mult: este dizolvant și pentru persoana umană, pentru că persoana este atacată din punct de vedere existențial prin acest mod.

- Da, și mai ales trebuie să menționăm că în acest domeniu avem o experiență de mii de ani: homosexualitatea nu a apărut astăzi.

- Bineînțeles că avem experiență. A existat și în antichitate. Însă acum apare sub forma instituționalizării acesteia, lucru care nu s-a întâmplat niciodată în trecut, lucru care este o forță distrugătoare a familiei și a credinciosului.

- De fapt, în esență, a întregii civilizației...

- Desigur. Este vorba de o altă civilizațiedacă poate fi numită civilizație, pentru că este o sfărâmare a civilizației, a modului corect de a trăi, o sfărâmare a modului natural al evoluției. Mai de mult exista credința religioasă care unea societatea. Cu iluminismul, această dimensiune religioasă a fost dată la o parte și a fost pusă pe primul plan starea naturală a lucrurilor – legea naturală după cum o numeau. Continuă însă să existe o oarecare continuitate și o oarecare legătură între oameni pe baza legii naturale. În continuare, în epoca noastră, această exacerbare a sexualității și saturația care apare prin descătușarea sexului a ajuns la un extremism care este un exces deja bolnav.

- Care ne-a dus la suprasaturație, la homosexualitate și la extremismul plăcerii de fapt.

- Da, la această plăcere și la dărâmarea totală. Mai de mult exista coeziune, astăzi nu mai există această coeziune. Astăzi totul s-a făcut praf în numele unei egalități. Egalitatea vine astăzi pe un alt plan: dacă în mod normal egalitatea între oameni s-ar realiza prin păstrarea specificității fiecăruia în parte, astăzi avem o nivelare, o tasare în numele egalității care nu este egalitate ci o dizolvare a specificității, a identității și a relației de completare care trebuie să existe între bărbați și femei într-o societate.

Declarația de presă a Comitetului de Inițiativă Cetățenească pentru Revizuirea Constituției. Ierarhi care au participat și au îndemnat la vot dar și alți câțiva români inimoși


ACTUALIZARE 22:35 Biroul Electoral Central (BEC) a anunțat că au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 20,41% dintre alegători. Numărul total al persoanelor care s-au prezentat la vot este de 3.731.704. Referendumul ar fi fost valid dacă prezența la vot era de 30 la sută, iar 25 la sută dintre participanți votau „Da”.

***
Mihai Gheorghiu: "Există o parte a acestui popor, de 4 milioane, care a fost activă, care a putut să treacă peste campania de dezinformare și s-a prezentat în fața tuturor românilor cu această opțiune"
 Prof. Dr. Pavel Chirilă: "Trebuie să ne crească vigilența în continuare, pentru că teoria gender va intra foarte repede în manualele școlare și atunci în mod sigur viitorul copiilor noștri se va schimba"

Declaraţia de presă a Coaliţiei pentru Familie 
Duminică seara, la sediul Coaliției pentru Familie a avut loc declarația de presă a Comitetului de Inițiativă Cetățenească pentru Revizuirea Constituției. Președintele acestuia, Mihai Gheroghiu, a declarat:
E un vot copleșitor. E primul vot post-decembrist pentru mărturisirea credinței noastre, pentru apărarea civilizației creștine a Europei și a României, pentru apărarea unei valori fundamentale a acestei națiuni și a civilizației europene creștine.

Andrei Negoiță: "Dacă referendumul nu trece, se va crea o breșă prin care ong-urile lgbt vor intra în legislația românească și vor face ravagii. Va fi un dezastru."

Sâmbătă 6 octombrie începe Referendumul pentru Familie, în care peste 18 milioane de cetățeni români, cu drept de vot, vor alege dacă instituția căsătoriei va rămâne pentru un bărbat și o femeie sau se va transforma în altceva.

Una dintre cele mai interesante mărturii pe acest subiect este din partea regizorului Andrei Negoiță, cunoscut publicului pentru realizarea filmului „7 cuvinte”.

Andrei Negoiță, care a locuit timp de șapte ani într-unul dintre cele mai „homosexuale” orașe ale Americii, San Francisco, spune că votul din 6-7 octombrie este crucial pentru România.

Acesta afirmă că dacă nu va trece Referendumul, ONG-urile care promovează homosexualitatea vor crea „un adevărat dezastru în societatea românească”.

Dacă referendumul nu trece, se va crea o breșă prin care ong-urile lgbt vor intra în legislația românească și vor face ravagii. Va fi un dezastru. Sunt cel mai tolerant om.

Va intra o lume care au o filozofie șubredă, cu o moralitate șubredă”, a spus el.

Negoiță le cere românilor să-și exprime dreptul pentru care au murit 1140 de oameni în 1989. Acesta îi roagă pe români ca să voteze pentru a-și păstra libertatea.

Ca să ajungem la un referendum, acum 29 de ani, 1140 de oameni au murit. Au fost împușcați în stradă.

În România pot să glumesc despre orice. Cu taximetristul, cu croitoreasa pot să râd de religie, de orice. La 3 dimineața într-un bar și vorbesc de orice cu barmanul. Dacă nu votăm DA, libertatea asta, încetul-încetul va fi acaparată. Ne vom pierde identitatea, ne vom pierde zâmbetul. Votați DA pentru un zâmbet românesc și vă garantez că pe 8 veți vedea atâtea zâmbete, în orice ceainărie ați intra, în București sau în țară”, a conchis regizorul.

vineri, 5 octombrie 2018

Părintele Ciprian Grădinaru din Belgia: "acest referendum ne întreabă, de fapt, dacă vrem să scrie în Constituţie că Dumnezeu a făcut bine lucrurile". Pr. Savatie Baștovoi: "acolo unde nu există adevărul ca temei al vieții, tot ce pare aberant și monstruos, devine posibil" și până la urmă "ne trezim că lupta e contra lui Hristos, contra părinților și a fraților noștri"


Pr. Ciprian Grădinaru:
S-a scris frumos şi demonic de urât, spre limpezirea minţilor sau spre şi mai mare tulburare şi învrăjbire a neamului. Fiecare a vorbit sau a spus, după cum scrie într-o Carte, din cele ale inimii lui, şi şi-a expus în mod public din echilibrul, bunele intenţii sau din patimile, frustrările spumegânde şi urâciunile lăuntrice.

Pr. Savatie Bastovoi:
Și mi-am amintit că diavolul apără pădurile, aurul și copiii abandonați, diavolul apără țara de corupție, de emigrare și de sărăcie, diavolul îi învață pe toți iubirea, acea iubire necondiționată, diavolul tâlcuiește cuvintele lui Hristos, diavolul ne învață să nu judecăm, diavolul zice ca suntem egali, diavolul ne vrea salvați, eliberați, uniți în luptă, până în ceasul în care ne trezim că lupta e contra lui Hristos, contra părinților și a fraților noștri.

Și atunci diavolul ne învrăjbește, ne întărită, ne dezbină, lăsându-ne cu sufletele amărâte de tot ce a părut cândva prietenie, iubire, luptă dreaptă.

O „instigare la iubire” pentru români: prima generaţie a mileniului trei ne cheama "să trecem ce este bun în a noastră Constituţie". Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioana!


Nu e prea scump să investești în viitor,
Când e vorba de sănătatea unui popor,
Sau chiar când e vorba și de viaţa lui, 
de dăinuirea lui pe faţa pământului.

Pentru viitor e o singura soluție, 
Să trecem ce este bun în a noastră Constituţie.

Noi, prima generaţie a mileniului trei,
Haideți să hotăram destinul naţiei.

Un clip făcut și gândit de un grup de tineri, care, 

la 18 ani, votează acum pentru prima dată:Străbunicul meu s-a născut în anul 1900 şi a avut cel mai frumos majorat la Alba Iulia în 1918. 

Eu m-am născut chiar în anul 2000 şi am amânat puţin petrecerea majoratului, să mă bucur cu prietenii mei într-o seară, în seara zilei de 7 octombrie, pe la ora 9. Evident că am emoţii încă de pe acum despre cum le voi povesti evenimentul acesta strănepoţilor mei.

SUNTEM COPIII REFERENDUMULUI, VOTĂM!


In cazanul acesta, care clocoteşte acum,
Oprește-te o clipă și ascultă-ne, omule bun.
Avem 18 ani, acum suntem majori,
Si ne pasă de ţară, deși unii chiar asta nu vor!

miercuri, 3 octombrie 2018

UPDATE: Părintele Atanasie, Starețul Schitului athonit Prodromu: "votul pe care suntem chemați să-l dăm nu este unul politic, ci este un vot de mărturisire a credinței noastre creștine ortodoxe. Asumaţi-vă fiecare, prin raţiunea şi susţinerea corectă, familia sa şi familia neamului". Părintele Stareț Efrem Vatopedinul: "Este o datorie duhovnicească"


Părintele Efrem Vatopedinul:
"Trebuie ca Biserica - și când spun Biserica înțeleg și pe ierarhi, și pe duhovnici, și pe preoți, și pe monahi și pe monahii - prin cuvântul și prezența lor să genereze o alarmă duhovnicească, încât oamenii să conștientizeze că este răspunderea lor duhovnicească la acest Referendum"

Părintele Atanasie Prodromitul:
Dumneavoastră gândiţi-vă de cine trebuie să ascultaţi: de Dumnezeu sau de Mamona? Acum credinţa vă este şi ne este pusă la încercare. Să fim mărturisitori adevăraţi ai adevărului, ai credinţei şi slujitori fideli ai lui Dumnezeu.
Asumaţi-vă fiecare, prin raţiunea şi susţinerea corectă, familia sa şi familia neamului, ca să fim pildă de unitate creştină şi credinţă în Dumnezeu.
***

Părintele Stareț Efrem Vatopedinul despre Referendumul din România- Dumneavoastră ce părere aveți, e bine să vină creștinii să voteze la referendumul pentru familie?

- Desigur! Este o datorie duhovnicească.

luni, 1 octombrie 2018

Viaţa Sfântului Mucenic Dionisie Areopagitul (prăznuit la 3 octombrie). Troparul, Condacul, Evanghelia şi Apostolul

Dionisie, ascultând cu luare aminte cuvintele Sfântului Apostol Pavel, le-a pus pe ele în inima sa.

UPDATE: Conferința Familia Românească la Răscruce de vremi cu av. Ana Corina Săcrieru. Referendumul îngrădit de manifestări totalitare


Conferința Familia Românească la Răscruce de vremi -

avocat Ana Corina Săcrieru***

Un operator la Televiziunea Națională, TVR1 întrerupe o emisiune despre Referendum, folosind un limbaj licențios


Vineri, 28 septembrie, la o oră de maximă audiență, în timpul emisiunii „Pulsul zilei”, difuzată pe TVR 1, în timpul discuţiilor, un membru al echipei tehnice a folosit, în direct, un limbaj licențios care a condus la întreruperea emisiunii. Operatorul şi-a pierdut controlul în timp ce vorbea Mihai Gheorghiu, preşedintele Comitetului de Iniţiativă Cetăţenească şi al Coaliției pentru Familie despre referendumul din 6-7 octombrie 2018.


***

INTERZICEREA DE CĂTRE AUTORITĂȚI A DREPTULUI CETĂȚENILOR ROMÂNI LA CAMPANIE PENTRU REFERENDUM

sâmbătă, 29 septembrie 2018

Apelul Adunării Naţionale Bisericeşti pentru participarea la referendum în 6-7 octombrie 2018. Să spunem DA familiei binecuvântate de Dumnezeu!
Adunarea Națională Bisericească întrunită în şedinţa din 29 septembrie 2018 a lansat un apel către toţi cetăţenii ortodocși români pentru participarea la Referendumul din 6-7 octombrie 2018 în scopul afirmării, apărării și promovării familiei ca instituție binecuvântată de Dumnezeu.

Apelul Adunării Naţionale Bisericeşti:


  1. Adunarea Naţională Bisericească, compusă din toţi ierarhii Sfântului Sinod, reprezentanţii clerului şi reprezentanţii credincioşilor mireni din eparhiile Patriarhiei Române, întrunită în şedinţa din 29 septembrie 2018, îndeamnă pe toţi cetăţenii ortodocși români să participe la referendum şi să spună DA clarificării textului articolului 48 din Constituţia României privind definirea căsătoriei, adică înlocuirea expresiei confuze: „uniunea liber consimţită între soţi, cu formularea clară şi precisă: „uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie”.
  2. Prin această precizare clară şi fără echivoc, în Constituţia României, se afirmă, se apără şi se promovează familia ca instituţie umană fundamentală creată şi binecuvântată de Dumnezeu pentru creşterea şi perpetuarea umanității, potrivit cuvintelor Sfintei Scripturi: Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!” (Facere 1, 27-28). Această familie bazată pe căsătoria între un bărbat şi o femeie a fost binecuvântată şi cinstită de Mântuitorul Iisus Hristos prin prezenţa Sa, a mamei Sale şi a ucenicilor Săi, la Nunta de la Cana Galileii, unde a săvârşit minunea transformării apei în vin (cf. Ioan 2, 1-11), arătând astfel valoarea sfântă a familiei conjugale pentru viaţa Bisericii. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel recomandă ca iubirea mirelui faţă de mireasă să fie asemenea cu iubirea lui Hristos faţă de Biserică (cf. Efeseni 5, 22-25, 32).
  3. Familia binecuvântată de Dumnezeu, spre a cultiva iubirea reciprocă şi a da naştere la copii, este izvor de viaţă pentru fiecare popor şi pentru întreaga umanitate. Prin urmare, participarea la referendum, în zilele de 6 şi 7 octombrie 2018, este un act de mărturisire a credinţei în iubirea lui Dumnezeu pentru familie, un act de maximă responsabilitate pentru viitorul poporului român, precum şi un examen de maturitate spirituală pentru a alege între valori permanente şi ideologii efemere.
  4. Cuvântul „referendum” înseamnă: consultare directă a cetăţenilor chemaţi să se pronunțe prin vot asupra unui proiect de lege de o deosebită importanţă pentru stat sau asupra unor probleme de interes general” (DEX). Aşadar, participarea cetăţenilor statului la acest referendum decizional pentru definirea căsătoriei în Constituţia României este un act profund democratic şi patriotic-naţional, de o deosebită importanţă pentru întreg poporul român, deoarece se votează pentru apărarea familiei bazată pe căsătoria între un bărbat şi o femeie şi pentru viitorul copiilor poporului român. De fapt, în articolul 2 din Constituţia României se precizează că prin referendum se exprimă suveranitatea naţională a României.
  5. În pofida multor acţiuni de boicotare agresivă şi denigrare injustă a referendumului, trebuie să apărăm darul sacru al vieţii persoanei umane care se naşte din iubirea conjugală între un bărbat şi o femeie, preţuind astfel şi generaţiile de părinţi şi copii care au asigurat continuitatea poporului român de-a lungul veacurilor.
Să cinstim, aşadar, Centenarul Marii Uniri din 1918, printr-o mare unire de cuget şi acţiune naţională în apărarea familiei creştine şi a viitorului poporului român!

Preşedintele Adunării Naţionale Bisericeşti
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesajul va fi citit în toate bisericile în zilele de duminică, 30 septembrie 2018, şi luni, 1 octombrie 2018.vineri, 28 septembrie 2018

Puterea exemplului: familia neurochirurgului Ștefan Mindea îndeamnă și votează DA le Referendum (video, text)


Neurochirurgul care s-a întors din America pentru a salva vieți în România 

despre Referendumul din 6-7 Octombrie. Ștefan Mindea:

Dragi romani,

Mă numesc Stefan Mindea,  sunt medic neurochirurg, dar, mai relevant, și tată a 6 copii. Ca și tată am încercat să ofer copiilor mei o educație cât mai aleasă, să-i cresc cu valori bune și sănătoase, să fie cu respect față de alții, politicoși, corecți, sinceri, să-și dorească să facă bine pentru alții și să fugă de ce este rău, și, bineînțeles, să păstreze dragoste pentru Dumnezeu în inimile lor. Familia este baza acestei educații. Noi, ca și părinti, purtăm sarcina cea mai mare, puterea exemplului.

La vârsta de 4 ani am plecat în SUA cu părinții mei, care au fugit în timpul comunismului. Am crescut în orașul Chicago unde am fost educat, am făcut facultatea de medicină, am făcut rezidențialul la Northwestern University, am făcut specializare în neurochirurgie minimă invazivă, după care am profesat la Stanford University în calitate de profesor la neurochirurgie.

Faptul că am trăit în California între mulți oameni de alte credințe, alt stil de viață, homosexuali - am avut prieteni homosexuali, am avut pacienți homosexuali, am fost alături de unii în ultima fază din viața lor, în calitate de medic-, din punct de vedere omenesc privesc într-adevăr fiecare om ca și creatura lui Dumnezeu. Deci, nu se pune problema de intoleranță. Consider că noi, ca și oameni, trebuie să avem o maximă toleranță unul față de altul.

Apelez la dumneavoastră, părinți, bunici, frați, surori, noi toți care iubim țara aceasta și valorile staroștilor noștri, dar și cei care iubim viitorul nostru, copiii cu mintea lor frumoasă, curată și luminoasă. Referendumul acesta este critic pentru România și pentru viitorul familiilor și copiilor noștri.

Mesajul Părintelui Episcop Ignatie cu privire la Referendumul din 6-7 octombrie 2018, "un examen de maximă maturitate pentru toți cei care se revendică a fi creștini"Iubiţi fraţi şi surori împreună rugători,

Vremurile pe care le trăim nu sunt deloc limpezi. În jurul nostru este multă incertitudine şi tendinţă de răstălmăcire.

Viaţa noastră, în cuprinsul ei cel mai intim, autentic şi frumos, este transformată într-o realitate fragilă, banală şi nesemnificativă.

Datele biologice ale existenţei noastre pământeşti, adică faptul de a fi, în chip natural şi fără intervenţii medicale, bărbat şi femeie, sunt tratate drept piese de schimb în malaxorul tuturor teoriilor care subminează şi discreditează vehement locul unde principiul vieţii îşi găseşte cel mai firesc loc, adică familia naturală, ca dat şi binecuvântare a Celui de Sus. Părintele Ilie Moldovan, un mare cruciat al vieţii de familie, avea să precizeze aforistic: „valoarea căsătoriei este exact aceea a vieţii înşăşi (...) căsătoria ca instituţie este în primul rând viaţă[1].

Unde puteți vota la Referendumul din 6-7 octombrie dacă nu sunteți pe teritoriul României?


Ministerul Afacerilor Externe informează că, prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1874/2018, a fost stabilită lista cu sediile secţiilor de votare din străinătate la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018.

MAE va organiza 377 de secţii de votare în străinătate la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei.

Lista secțiilor de votare din străinătate este disponibilă AICI.

joi, 27 septembrie 2018

Cuvinte vii, lucrătoare și mai ascuțite decât orice sabie cu două tăișuri rostite de monahi care sunt alături de noi la acest referendum, pentru a spune "DA" vieții, lui Dumnezeu, neamului, adevărului, familiei


CUVÂNTUL PĂRINTELUI STAREȚ IUSTIN MIRON, de la Mănăstirea Oaşa (23 septembrie 2018) despre importanţa cruciala a REFERENDUMULUI din 6-7 octombrie:Simţiţi, cred, mai bine ca noi, trăiţi mai bine ca noi, cumva, agitaţia, tulburarea din vremea aceasta, înainte de acest referendum. Acum, asta nu ţine de Evanghelie şi poate că nici nu trebuia să vă zic acum, dar după aceea ne împrăştiem.

Iubiţi credincioşi, este o chestiune de interes naţional. Nu e vorba de a vota politic. Ce vrem, de fapt, ce se vrea – s-au făcut demersuri multe până să se ajungă la referendumul ăsta, şi a fost drumul greu şi lung, şi şi-au asumat mulţi dintre noi treaba asta – să se schimbe un articol din Constituţie, referitor la căsătorie, acolo unde scrie că, căsătoria e între doi soţi. Nu se specifică că e bărbat sau femeie, ci doi "soţi", care pot fi orice: bărbaţi cu bărbaţi, femei cu femei şi aşa mai departe. Şi să se spună foarte clar că e vorba de un soţ şi o soţie, adică căsătoria se face între un bărbat şi o femeie. Şi trebuie să votăm pentru treaba asta – ca să vedeţi în ce hal suntem! Trebuie să votezi, trebuie să te chinui, să te zbaţi la infinit, ca să se recunoască realitatea, ca să se recunoască normalitatea. Şi acuma, ca să fim normali, păi trebuie să investim, tată, şi să ne zbatem ca să ajungem la normalitate. Atunci, unde suntem de trebuie să traversezi atâta spre normal? Păi clar că suntem anormali.

Eu mai pot spune despre mine că sunt normal dacă eu, ca bărbat, zic că nu-s bărbat, îs femeie, mă declar femeie? Păi cum apar? Adică, ce poţi să spui despre mine, care eu zic că nu, nu mai sunt bărbat, sunt femeie, vreau să fiu femeie, treceţi-mă, schimbaţi buletinul că sunt femeie. Sunt nebun, nu sunt femeie! Asta sunt, am înnebunit, pur şi simplu am înnebunit! Cum adică, eşti bărbat şi spui că nu eşti bărbat, şi că eşti femeie, şi te declari şi te schimbi? Este clar, nebunie curată, ai luat-o pe arătură! Şi suntem într-o situaţie de felul ăsta! Adică, atâta mişcare şi atâta... pentru normalitate? Păi nu-ţi vine să crezi aşa ceva, frate, dragul meu!

Eu vă spun o treabă: noi nu am fost la vot niciodată – noi, Mănăstirea Oaşa – deşi avem drept de vot şi suntem chemaţi la vot, să votăm politic când se fac alegeri. Nu am fost, dar acum vom merge la vot. Va fi prima oară în viaţa noastră de călugări când vom merge la vot. Noi, călugării, vom merge la vot. De ce? Ca să apărăm familia! Păi ce avem noi, că suntem călugări, cu familia până la urmă? Păi suntem una, fraţilor, nu aţi ştiut asta? Zice că suntem pe cete: cete călugăreşti, cete mireneşti... Păi şi toate astea formează una, toţi formăm poporul lui Dumnezeu. Noi nu am mers la mânăstire ca să ne despărţim de dumneavoastră, ci ca să ne unim cu dumneavoastră. Pentru dumneavoastră, pentru relaţia noastră împreună am mers noi la mânăstire, să ne sfinţim; nu ca să ne izolăm, ci ca să ne unim! Păi, şi atunci, toate problemele sunt ale tuturor. Problema asta a familiei, de a apăra familia, este şi o problemă a noastră, a celor care trăim în feciorie.

Cred că am spus tot, iubiţi credincioşi, cu treaba asta: vom merge noi, călugării, şi vom vota pentru familie. Dar, să ştiţi, că nu sunt chestiuni izolate şi cum vi se pare, speculative. E vorba de lumi; a alege o lume a normalului, sau a alege o lume a anormalului. Şi nu e vorba de chestiuni punctuale, că ce ai cu homosexualii? Nu avem nimic cu homosexualii, să fie foarte clar. Avem poruncă să ne iubim unii pe alţii, deci şi pe ei. Pe toţi trebuie să îi iubim. E clar că nu avem poruncă să iubim homosexualitatea, dar pe ei da! Noi nu avem nimic cu ei, noi nu mergem ca să ne luptăm cu cineva, ca să facem rău cuiva, ci mergem ca să apărăm, să ne apărăm familia, ca să apărăm normalitatea.

După asta, dacă pierdem, să zicem – şi şansele sunt mici... Ca să avem şanse, trebuie să mergem la vot, fără nicio discuţie. Dar, dacă nu, vor urma multe altele la care nici nu aţi visat vreodată! Câte vor urma după chestia asta, după ce se vor legaliza treburile asta, câte drepturi vor urma să fie, să le dobândească; păi se schimbă toată societatea!

UPDATE."Familia tradiţională şi valorile ei" - emisiune despre miza Referendumului, ameţitor de profundă!

"Un referendum este o formula cu adevarat democratica fata de interventiile unui Guvern, sau ale unui Parlament, care pot fi partial totalitare, cum sunt aceste legi introduse"

"Comunismul clasic a falimentat, nu s-a implinit in formula lui clasica datorita a doua institutii fundamentale care tin de om: familia si Biserica."

"Revolutia sexuala transforma propriul corp si propriul psihism intr-o temnita"

"Daca scot intimitatea in spatiul public, in domeniu politic, atunci si politicul are voie sa intre in spatiul intim".
***

Cuvinte pentru suflet - Familia tradiţională şi valorile ei 

Emisiune cu:
Marius Apopei, Coordonator de implementare al Referendumului pe Judetul Neamt 
şi Marius Iordachioaia, scriitor si publicist


- Astazi avem doi invitati speciali. Alaturi de mine este Marius Apopei, care este si Coordonator de implementare al Referendumului pe Judetul Neamt, si Marius Iordachioaia, scriitor si publicist. 

As dori sa incepem, sa discutam cum a luat nastere ideea acestui referendum si ce necesitatea a facut ca noi, romanii, sa ne exprimam prin vot si, bineinteles, contextul acutual prin care avem oportunitate de a modifica ceva.
Marius Apopei: Ca radacina a acestei intiative ar fi niste solicitari facute prin anul 2006 de cateva ONG-uri catre Parlament, pentru a permite casatoriile intre persoane de acelasi sex. Atunci au fost refuzati si, de la acel moment, trecand anii, incet-incet, undeva in 2012-2013, s-a observat ca in timpul acesta, din 2006 pana atunci, in legislatia cu mai putin importanta sau care nu era prea la vedere, printr-un lobby specific, aceste ONG-uri au impus cate un punct marunt, colo-colo, pentru ca, la un moment dat, acele prevederi legale sa fie activate, si sa te intrebi intr-o zi ce s-a intamplat, ca nu sti cand au aparut lucrurile astea.

Imi vine in minte acum si o prevedere din legistalita cu privire la protectia copilului, unde la articolul 46, punctul i, al Legii nr. 272 din 2004 - o lege foarte stufoasa-, apare foarte marunt aceasta prevedere, cum ca institutiile din invatamant sunt obligate sa faca demersuri pentru a introduce educatia sexuala in invatamantul gimnazial, primar. Lucruri marunte, nebagate in seama de multa lume. Ei, acum vreo cativa ani, vedem ca ONG-urile respective solicita in forta Ministerul Educatiei, ca sa se introduca in manualele scolare acest tip de educatie. "Pai, stai un pic, dar de cand sa facem noi lucrul asta?", "Pai, uite ca avem o prevedere din 2005 in legislatie". Au inceput jurisiti de pe la Ministerul Educatiei sa scoata legea si sa vada, ca uite, asa este, au dreptate.

Deci, in felul asta s-a lucrat ani de zile si noi, la nivel societal, traind permanent cu impresi asta, ca "lasa, domn'le, nu se intampla la noi asta. In Occident se intampla. Mai auzim si noi pe la stiri, citim prin articole, pe internet, dar noi suntem departe, suntem o societate conservatoare, si la noi nu se intampla. Poate, cine stie?, peste cateva generatii". Dar la noi se intampla, si se intampla intr-un mod asa, perfid, abscons, nu pe fata

Si, cu privire la aceasta initiativa cetateneasca, in 2015, un comitet format din 18 persoane au dorit sa schimbam un articol din Constitutie, articolul 48 mai bine zis, sa facem o precizare, la termenul de "soti". In acest articol se spune ca "familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soti". Ei, acuma, spune si Curtea Constitutionala, spune si bunul simt comun ca, atunci cand spui "soti", te gandesti la barbat si femeie. Ori, noi observam ca in foarte multe tari, prin acest termen de "soti", care e un termen generic, cineva poate sa vina si sa atace in Justitie, mai ales la CEDO, si sa spuna ca "soti, putem fi si doi barbati, doua femei", doi plus trei, ... ca nici numarul lor nu este prevazut! De asta, acuma, noua propunere a noastra este de a fi dintre un barbat si o femeie. Pe langa faptul ca e vorba de  barbat si femeie, cate unu!