vineri, 1 iulie 2016

Mai mulți ierarhi au refuzat să semneze documentele finale ale Sfântului și Marelui Sinod


Presa greacă a anunțat (1, 2 și 3) că mai mulți ierarhi au refuzat să semneze documentele finale ale Sfântului și Marelui Sinod. Printre cei care nu au semnat textul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine", care a declanșat politica cea mai acerbă, presa greacă menționează pe: Mitropoliții Atanasie de Limassol, Neofit Morfu, Nicolae de Amathous, Epifanie de Ledra, Porfirie de Neapolis (Biserica Ciprului), Episcopul Irineu de Backa (Biserica Serbiei) și Mitropolitul Ierothei Vlachos de Nafpaktos (Biserica Greciei). Aceasta din urmă și-a exprimat dezacordul cu privire la textele "Misiunea Bisericii Ortodoxe din lumea modernă" și "Taina căsătoriei și impedimentele sale". 

S-a comunicat anterior că printre cei care au refuzat să semneze textul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine" s-ar fi aflat, de asemenea, și Mitropolitul Vasile de Konstantia (Biserica Ciprului) dar, cu toate acestea, el a negat aceste informații în mod public. Ceilalți ierarhi n-au confirmat și nici nu au negat refuzul lor de a semna unele dintre documentele sinodale. 

În același timp, informații neoficiale indică un număr mai mare de ierarhi sârbi care au refuzat să semneze documentele sinodale. Până în prezent, singurul mitropolit care a confirmat (pe site-ul Mitropoliei sale) refuzul său de a semna documentul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine" este Mitropolitul Neofit de Morfu. În declarația pe care a adresat-o participanților la Sinodul din Creta, el a caracterizat documentul cu pricina ca fiind "neclar dogmatic" și a menționat că este fructul "compromisurilor diplomatice". Referindu-se la o serie de citate ale Sfântului Paisie din Muntele Athos, a Sfântului Porfire Kafsokalvitul, Stareților Sofronie (Saharov) și Iacov (Tsalikis), precum și a altor nevoitori contemporani, Mitropolitul Neofit a subliniat faptul că documentul în cauză este diferit de predania aceastora și nu spune foarte clar că Biserica Ortodoxă este singura deținătoare a plinătăii adevărului. 

Este demn de menționat faptul că publicarea documentelor adoptate pe site-ul oficial al Sinodului nu permite să fie determinat cu exactitate dacă un participant a semnat sau nu un document anume. Sub fiecare dintre documentele publicate în versiunea electronică figurează toate numele, fără excepție, ale membrilor delegațiilor, ceea ce face să se creadă că au semnat toți, ceea ce ar dezminți informațiile de mai sus. Scanarea semnăturilor documentelor nu a fost publicată. Originalele semnăturilor nu sunt prezentate de nicio presă care au publicat documentele adoptate. Acest fapt creează "o situație foarte ambiguă", potrivit site-ului Pravoslavie.ru al mănăstirii Sretensky din Moscova. 

Sursa: Traducere de Roman Ortodox in Franta dupa Orthodoxie.com, Plusieurs participants au Concile auraient refusé de signer certains documents conciliaires


De ce nu am semnat
Mitropolitul Ierotheos Vlahos, de Nafpaktos și Agios Vlasios:


S-au publicat diferite comentarii referitoare la poziția pe care am avut-o la Sfântul și Marele Sinod față de textul intitulat: ”Relațiile Bisericii Ortodoxe față de restul lumii creștine”. Unii scriu că nu l-am semnat, alții că l-am semnat cu rețineri, iar alții că l-am semnat pur și simplu.

Prin această declarație a mea confirm că într-adevăr nu am semnat acest text și că, în plus, mi-am exprimat reținerile față de textele ”Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană” și ”Taina Nunții și impedimentele la aceasta”, la anumite puncte pe care le-am dezvoltat în intervențiile mele din timpul sesiunilor Sinodului.

Mai ales cu privire la primul text menționat, ”Relațiile Bisericii Ortodoxe față de restul lumii creștine”, vreau să spun că, într-adevăr, nu am semnat, și aceasta după o cugetare profundă, bazându-mă pe criterii teologice.

Nu este încă timpul să dezvolt toate argumentele mele istorice și teologice, lucru pe care îl voi face când voi analiza mai general toate procedurile și atmosfera pe care am constatat-o pe durata desfășurării sesiunilor Sfântului și Marelui Sinod. Aici voi menționa succint câteva motive particulare.

[În decizia mea de a nu semna,] am avut în vedere faptul că nu au fost acceptate toate hotărârile unanime ale Sinodului Bisericii Greciei, nu doar în ce privește formularea ”Biserica Ortodoxă cunoaște existența istorică a celorlalte confesiuni și comunități creștine”, dar și în alte 4-5 cazuri.

Am fost de acord de la început să particip la Sfântul și Marele Sinod ca membru al delegației Bisericii Greciei, mai înainte însă am așteptat hotărârile Sinodului din mai 2016, pentru a decide definitiv dacă voi fi prezent sau nu la Sinod. Când am constatat că hotărârile Sinodului Elen sunt importante și unanime, am decis să particip la Sfântul și Marele Sinod ca să le susțin.

Încă de la început mă problematiza întreaga structură și modul de gândire al textului, pentru că acesta a rezultat din combinarea a două texte diferite, dar până la sfârșit am tot sperat că va fi corectat și prin propunerile altor Biserici. Însă în cele din urmă am observat că amendamentele care au fost propuse de Biserici nu au fost toate acceptate în text din diferite motive.

Mitropolitul Pergamului, care, evident, în calitate de consilier, la îndemnul Patriarhului, era ultimul evaluator al propunerilor, fie le respingea, fie le corecta, fie le adopta și evaluarea lui era acceptată de către Biserica Constantinopolului și de către celelalte Biserici.

Astfel, după părerea mea, textul nu era gata pentru a fi emis de Sfântul și Marele Sinod, dat fiind că până în ultima clipă, înainte de semnarea lui, se tot corecta și prelucra, încă și la traducerea acestuia în celelalte trei limbi – franceză, engleză și rusă – s-a lucrat până în ultima clipă.

Acesta este motivul pentru care unele Biserici, încă de la început, au cerut retragerea textului pentru o mai amplă elaborare. De asemenea, se cuvine precizat că textul este mai degrabă diplomatic și fiecare poate să îl folosească după cum preferă.

Așa cum am susținut la sesiunea Sfântului și Marelui Sinod, textul nu are o bază eclesiologică riguroasă, iar subiectul referitor la definiția Bisericii și a membrilor acesteia a fost unul dintre cele aproximativ 100 de subiecte propuse pentru Sfântul și Marele Sinod, dar între timp a fost scos de pe ordinea de zi, cu perspectiva că va avea loc o mai amplă discuție și dezbatere, și ulterior se va decide în acest sens.

Trebuia, prin urmare, mai întâi să se discute și să se definească ce este Biserica și care sunt membrii acesteia și abia apoi să se stabilească poziția eterodocșilor. De asemenea, dacă semnam acest text, în fapt aș fi tăgăduit tot ce am scris de-a lungul timpului pe teme de eclesiologie pe baza Sfinților Părinți ai Bisericii. Și nu puteam face acest lucru.

Nu se poate înțelege deplin de ce am refuzat să semnez, dacă nu dau și unele informații despre felul cum reprezentanții Bisericii Greciei în acel moment au schimbat hotărârea omofonă a Sinodului Bisericii Greciei, [pe care au fost mandatați să o reprezinte.]

După cum se știe, inițial Sinodul Elen, în sesiunea din mai 2016, a hotărât în plen să propună amendamentul ”Biserica Ortodoxă cunoaște existența istorică a altor confesiuni și comunități creștine” și acesta a fost modificat prin propunerea: ”Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici și confesiuni creștine eterodoxe.

Diferența dintre cele formulări este evidentă. Vineri, când s-a discutat textul respectiv, discuția a ajuns într-un impas la paragraful 6, unde se vorbea despre denumirea eterodocșilor. Biserica României au propus să fie numiți ”Confesiuni și Comunități Eterodoxe”. Biserica Ciprului a propus să fie numiți ”Biserici Eterodoxe”. Și Biserica Greciei a propus să fie numiți ”Confesiuni și Comunități Creștine”. Întrucât Biserica României și-a retras propunerea, se discuta între propunerea Bisericii Ciprului, care a fost acceptată de celelalte Biserici, și propunerea Bisericii Greciei.

La o discuție particulară a delegației noastre, care a avut loc vineri la prânz, s-a hotărât să rămânem statornici în hotărârea plenului Sinodului și să se propună soluții alternative, adică să se scrie ”Biserica Ortodoxă cunoaște existența eterodocșilor” sau ”a altor creștini” sau ”a creștinilor neortodocși”.

Pentru că propunerile Bisericii Greciei nu au fost acceptate, Patriarhul Ecumenic, la sesiunea din după-amiaza de vineri a propus în public să aibă loc o discuție între Mitropolitul Pergamului și mine [Mitropolitul de Nafpaktos], pentru a se găsi o soluție. Mitropolitul Pergamului nu s-a arătat dispus pentru așa ceva, iar eu am declarat că aceasta nu este o chestiune personală, ca să îmi asum o asemenea răspundere, ci este o chestiune care privește întreaga delegație a Bisericii Elene. Atunci Patriarhul Ecumenic i-a propus Arhiepiscopului Atenei să se găsească în orice caz o soluție.

Sâmbătă dimineață, înainte de sesiunea Sinodului, delegația noastră s-a întâlnit pentru a decide în acest sens. Arhiepiscopul Atenei și întregii Grecii, Ieronim, într-o abordare democratică, a menționat că există trei soluții concrete. Prima este să rămânem statornici în hotărârea plenului Sinodului Elen; a doua să depunem o nouă propunere, despre care nu știu cum a apărut și cine a propus-o, adică să propunem formularea: ”Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a celorlalte Biserici și Confesiuni Creștine eterodoxe”, cu o rațiune a ei particulară; și a treia, să acceptăm propunerea Bisericii Ciprului, care propus formularea ”Biserici eterodoxe”.

A avut loc o discuție și membrii delegației noastre au decis prin vot asupra celor trei propuneri. Eu, personal, am susținut prima propunere, cu formulările alternative care au fost menționate anterior, în timp ce toți ceilalți prezenți au votat noua propunere, cea de-a doua.

Am considerat că această propunere nu a fost cea mai adecvată din punct de vedere istoric și teologic și am declarat imediat în față tuturor celor prezenți că nu voi semna textul acesta, dacă va fi depusă această propunere, însă, de dragul unității, mă voi abține de la orice discuție. Prin urmare, și din acest motiv, nu pot semna textul.

Încă un motiv, care nu este, desigur, esențial, dar are o greutate specială, este că s-a exercitat o puternică critică verbală față de Biserica Greciei pentru hotărârile acesteia. Desigur, Arhiepiscopul Atenei și Întregii Grecii, Ieronim, a respins printr-un cuvânt foarte important această atitudine injurioasă.

În cele din urmă însă, această reacție a jucat un rol psihologic în configurarea celeilalte propuneri. Asupra mea personal, cel puțin, s-a exercitat o presiune serioasă și o abordare injurioasă din partea unor ierarhi, datorită poziției mele, și am fost informat că s-au exercitat presiuni și asupra altor arhierei ai Bisericii Greciei. Și pentru că întotdeauna acționez cu calm, sobrietate și în mod liber, nu puteam să accept asemenea practici injurioase.

Acestea sunt cele mai importante motive care m-au determinat ca, deplin conștient și într-o abordare teologică, să refuz să semnez.

Desigur, în ultimul text care a fost publicat [pe situl Sfântului și Marelui Sinod] a fost folosit și numele meu, cum că, chipurile, aș fi semnat textul, cu siguranță, pentru că am fost membru al Delegației Bisericii Greciei.

Închei spunând că acestea sunt doar câteva date din cele petrecute legat de acest subiect. Mai multe voi scrie ulterior, când voi analiza și problematica propunerii finale pe care a depus-o Biserica Greciei – din punct de vedere istoric și teologic, și care a fost acceptată în textul oficial.

Sursa: http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/9157-naupaktou-ierotheos-giati-den-upegrapsa

Traducere: Tatiana PetracheLEGATURI:

Punct de vedere antiohian cu privire la "Sinodul" din Creta. Carol Saba la KTOTV


 Prin telefon la KTOTV Carol Saba, purtător de cuvânt al delegației antiohiene la Sinodul din Creta


Primul lucru pentru Bisericile care nu au fost în Creta este în mod esențial de a se poziționa în raport cu calificarea juridica a reuniunii: este un Sinod sau nu este? Si, ceea ce este clar, este că în raport cu ceea ce a fost spus la reuniunea din Creta, este că această reuniune a fost convocată cu acordul celor 14 Biserici, ceea ce nu este adevărat pentru ca Biserica Antiohiei nu a semnat aceasta decizie. Deci, pentru Biserica din Antiohia, aceasta reuniune, aceasta întâlnire care a avut loc în Creta este importantă, dar nu este un Sinod din punct de vedere juridic, și deci nu poate implica un proces de primire a canoanelor sau a deciziilor care au fost luate, sau a documentelor care au fost adoptate. Acestea fiind spuse trebuie diferențiat în raport cu lucrările care au fost făcute acolo, adică de a înțelege și a lua în considerare documentele care au fost făcute și de a le considera ca documente care sunt mereu într-un proces presinodal. 

Știind acum poziția Bisericii Ruse în raport cu Mesajul care a fost emis de către Bisericile care s-au reunit în Creta, acest Mesaj, bineînțeles cuprinde câteva probleme care privesc omul de astăzi. Deci, nu putem să nu fim interesați și, pe undeva, dublu interesați de aceste problematici, dar, acuma, am fost excluși din această reuniune din Creta pentru că Biserica Antiohiei și-a manifestat dorința sa de a fi acolo, a lucrat pentru a fi acolo, dar a spus ca există un număr de lucruri care sunt importante în organizarea acestui Sinod, pentru ca acest Sinod să exprime plinătatea sinodalității ortodoxe. Dar nu am fost auziți, nu numai cu privire la aceste probleme, cu privire la Regulamentul [de funcționare al Sinodului], nici asupra reglării problemei din Quatar. Deci, pe undeva am fost excluși de la participarea și redactarea acestui Mesaj, care, totuși este foarte important, și care va fi cu atât mai important dacă exprima plinătatea sinodalității ortodoxe, adică plenitudinea celor 14 Biserici Autocefale Ortodoxe, care sunt membrele ale aceluiași Trup. Nu trebuie uitat asta, ci trebuie revenit la ecleziologia Sfântului Pavel, care spune: sunteți "mădularele unui singur Trup", care este Trupul lui Hristos. Deci, nu putem să spunem că sunt 10 membre ale Trupului care au participat la acest "Sinod", la această întâlnire, și celelalte 4 sunt în afară și se continuă să se spună că e o deplinătate a Ortodoxiei care s-a manifestat la acestă reuniune. LEGATURI:

joi, 30 iunie 2016

Jurnal special despre Sinodul Ortodox la KTOTV. Care este privirea Papei Francisc asupra Sinodul din Creta?

Jurnal special despre Sinodul Ortodox la KTOTVMin 5.20:

Reporter: 4 Biserici nu au participat la acest Sinod, marea absentă fiind Biserica Ortodoxă Rusă. Atunci, cum va primi ea concluziile Sinodului? Ei, bine, am pus întrebarea ieromonahului Alexandre Siniakov, rector al seminarului rus în Franța.

Ierom. Alexandre Siniakov, rector al seminarului rus în Franța: Cred ca deciziile Sinodului nu vor pune probleme, în măsura în care acestea nu aduc nimic nou și nimic excepțional. Adică, această inițiativă în Creta a confirmat într-o anume maniera le status quo în Biserica Ortodoxă pentru că asupra niciunei teme care a fost abordate nu s-a adus nimic nou. Ceea ce ar fi bine, este ca acest Sinod să se reunească în mod regulat, pentru ca toate Bisericile să aibă curajul de a participa, în ciuda diferitelor probleme dintre ele și ca Sinodul să aibă îndrăzneala de a aborda toate problemele care sunt necesare.     

Reporter: In ciuda absentei celor 4 Biserici, cele 10 prezente au adoptat în unanimitate cele 6 texte supuse votului, cum a dorit Patriarhul Constantinopolului, primatul de onoare al Bisericii Ortodoxe. Si, chestiunea ecumenismului a fost cea mai dezbătută, înainte de a  fi aprobata sâmbătă [25 iunie 2016 n.n.], la sfârșitul zilei. Un pas în plus deci, în relațiile dintre Bisericile Ortodoxe și celelalte Biserici creștine.  

miercuri, 29 iunie 2016

Cati ierarhi au participat sau au semnat documentele Sinodului din Creta?


In total 156 episcopi, și nu 290, așa cum a fost comunicat de către reprezentanții Sinodului în timpul interviurilor de presă, au participat la Sfântul și Marele Sinod în Kolymbari Creta. 

Motivul acestei diferențe provine din faptul că fiecare dintre cele zece biserici participante aveau dreptul la 25 de episcopi, dar Polonia, Republica Cehă și Cipru nu a avut atât de mulți episcopi. 

În conformitate cu informațiile colectate de agenție Romfea.gr, ierarhi ai Bisericilor din Grecia, Cipru și Serbia, care au participat la Sfânta și Marele Sinod nu a semnat unele texte finale. 

Sursa: Traducere de Roman Ortodox in Franța, dupa Orthodoxie.com 156 hiérarques, et non 290, ont participé au Concile

  Câți ierarhi au semnat documentele Sinodului din Creta?

Cifrele oficiale


In cele de mai jos este prezentata lista ierarhilor (in engleza) care, in mod oficial apar ca semnatari ai tuturor documentelor Sinodului din Creta (cele 6 subiecte dezbatute, publicate in cele 4 limbi: greaca, engleza, franceza, rusa). Dupa un calcul, se poate constata ca au participat:

10 Patriarhi +
24 ierarhi din Patriarhia Constantinopolului
23 ierarhi din Patriarhia Alexandriei
5 ierarhi din Patriarhia Ierusalimului
24 ierarhi din Patriarhia Serbiei
24 ierarhi din Patriarhia Romana
16 ierarhi din Biserica Ciprului
23 ierarhi din Biserica Greciei
5 ierarhi din Biserica Poloniei
6 ierarhi din Biserica Albaniei
2 ierarhi din Biserica Cehiei si Slovaciei
________________________________
162 ierarhi  ortodocsi

Interesant este faptul ca ni se pune la sfarsitul fiecarui document lista tuturor ierarhilor, fara sa fie specificat in scris ca AU SEMNAT documentul! Astfel se subânțelege ca toți ierarhii numiți ar fi semnat documentul la sfârșitul căruia apare numele lor, însă, se pare mai de graba ca este vorba doar de cei care au participat la Sinod!

Atunci cum oare se explica numărul de 290, ba chiar "peste 300" ierarhi care ni s-a comunicat in mod oficial? Răspunsul ar putea fi ca nu au fost numărați doar ierarhii ortodocși, ci și cei aparținând altor confesiuni.


marți, 28 iunie 2016

MESAJUL "Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe" din Creta

MESAJ 

al Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe

Către poporul ortodox 

și toți oamenii de bună voință,


Lăudăm și slăvim pe Dumnezeul „milelor și a toată mângâierea” pentru că ne-a învrednicit să ne întâlnim în timpul acestei săptămâni a Cincizecimii (18-26 iunie 2016) în Creta, unde Apostolul Pavel și ucenicul său Tit au propovăduit Evanghelia în cursul primilor ani de viață ai Bisericii. Mulțumim Dumnezeului slăvit în Treime că a binevoit ca într-un duh să ducem la bun sfârșit lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Ortodoxiei, pe care l-a convocat Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, în acord cu Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale locale.

Urmând cu fidelitate exemplul Sfinților Apostoli și al Părinților purtători de Dumnezeu, am aprofundat din nou Evanghelia libertății, prin care "Hristos ne-a făcut liberi” (Galateni 5, 1). La baza discuțiilor noastre teologice a stat încredințarea că Biserica nu viețuiește pentru sine. Ea transmite mărturia Evangheliei dragostei și libertății și oferă întregii lumi darurile lui Dumnezeu: iubirea, pacea, dreptatea, împăcarea, puterea Crucii și a Învierii și așteptarea veșniciei.

1. Prioritatea majoră a Sfântului și Marelui Sinod a fost proclamarea unității Bisericii Ortodoxe. Bazată pe Dumnezeiasca Euharistie și succesiunea apostolică a episcopilor, unitatea existentă are nevoie de a fi  întărită și să aducă noi roade. Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică este comuniune divino-umană, pregustare și experiență a celor viitoare în Sfânta Euharistie. Asemenea unei continue Cincizecimi, ea este un glas profetic care nu poate fi pus sub tăcere, o prezență și o mărturie a Împărăției Dumnezeului iubirii. 

Fidelă Tradiției Apostolice unanime și experienței sacramentale, Biserica Ortodoxă constituie continuarea autentică a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică, după cum este mărturisit în Simbolul de Credință (Crez) și confirmat de învățătura Părinților Bisericii. Biserica ne face cunoscută taina dumnezeieștii iconomii prin viața sa sacramentală, centrată pe Sfânta Euharistie.

Biserica Ortodoxă exprimă unitatea sa și sobornicitatea sa în Sinod. Sinodalitatea structurează organizarea sa, modul prin care ea ia deciziile și îi determină destinul. Bisericile Ortodoxe Autocefale nu sunt o federație de Biserici, ci Biserica Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică. Fiecare Biserică locală, slujind Sfânta Euharistie este prezența și manifestarea locală a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică. Asemenea, pentru Diaspora Ortodoxă în diferite țări din lume, s-a hotărâtă să se continue funcționarea Adunărilor Episcopale, până la aplicarea acriviei canonice. Aceste Adunări se compun din episcopii canonici, care sunt desemnați și continuă să depindă de o Biserică Autocefală. Funcționarea consecventă a Adunărilor Episcopale asigură respectarea principiului ortodox al sinodalității.

În timpul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod a fost subliniată importanța Sinaxelor Întâistătătorilor care au avut loc și s-a decis convocarea repetată a Sfântul și Marele Sinod la fiecare șapte sau zece ani. [Cum traducerea de pe Basilica s-a făcut după documentul oficial în limba greaca apare o diferență substanțială: "În timpul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod a fost accentuată importanța Sinaxelor Întâistătătorilor care au avut loc și a fost făcută propunerea ca Sfântul și Marele Sinod să devină o instituție care să se repete". n.n.]

luni, 27 iunie 2016

Actulaizare: Cum a fost modificat la Sinodul din Creta documentul "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine" (Detalii pe text și urmărind versiunile oficiale din franceză, greacă și engleză, care diferă între ele)

1. In cele de mai jos am pus într-o primă parte textul documentului "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine" cu detalierea modificărilor aduse la Sinodul din Creta, urmărind textul în franceză publicat pe situl Sinodului din Creta. Fată de varianta presinodală, în roșu au fost trecute adăugările în text, iar cuvintele eliminate apar tăiate și în albastru.
2. Cum uneori este anevoios a urmări astfel textul, tradus din franceză, în cea de-a doua parte acesta apare fără toate detaliile modificărilor.
UPDATE:
Un Părinte, căruia ii mulțumim foarte mult, a urmărit și textele oficiale publicate pe site-ul Sinodului în greacă engleză și franceză, trimițăndu-ne traducerea rezultată, pe care o vom publica în continuare. Astfel s-a putut constata că textele oficiale diferă, apărând diferite detalii în funcție de limba în care a fost publicat! Cel grec consună cel mai mult cu cel în engleză, iar cel în franceză are destul de multe neconcordanțe cu primele două, în ceea ce privește cuvintele (chiar omise), expresiile, schimbare de topică, schimbarea punctuației.
3. Astfel, în cea de-a treia parte publicăm traducerea în care s-au evidențiat diferențele și în funcție de limba în care au fost publicate.  Având ca bază, de data aceasta textul oficial tradus din franceză, în violet vor apărea diferențele fată de varianta greacă comparată și cu cea din engleză (care sunt mult mai asemănătoare).
4. În cea de-a patra parte publicam textul final, traducerea din greacă și engleză fără alte detalii de traducere.
 Observații:
Toate textele sunt lipsite de claritate și nu sunt destul de concise, răzbate din ele un duh sec, scolastic și este greu să ajungi la un echilibru între fidelitate și claritate.

Apropos de „teologia cuvintelor cu majusculă și minusculă”, expusă de unul dintre delegații BOR la Sinodul din Creta, într-un mod foarte savant, dar în același timp pe înțelesul prostimii, este de urmărit capitalizarea unor cuvinte în textele oficiale și inclusiv diferențele dintre versiunile în cele 4 limbi.

duminică, 26 iunie 2016

Întâistătătorii ortodocși au coliturghisit la încheierea Sfântului și Marelui Sinod. Patriarhul Ecumenic vede în Sinodul din Creta piatra de temelie pentru ca secolul 21 să devină „secolul Ortodoxiei”. La întoarcerea în țară a delegației române, Patriarhul a vorbit despre contribuția românească la Sinod


Basilica: Sinodalitatea manifestată la nivel sacramental. Întâistătătorii ortodocși au coliturghisit la încheierea Sfântului și Marelui Sinod


În această dimineață, în Duminica Tuturor Sfinților (26 iunie 2016), Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe Autocefale au manifestat încă o dată unitatea sacramentală, coliturghisind la finalul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod.

Sfânta Liturghie oficiată în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Chania, Creta, a fost prezidată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Au concelebrat:

Preafericitul Părinte Teodor, Patriarhul Alexandriei și al întregii Africi;
Preafericitul Părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului și al întregii Palestine;
Preafericitul Părinte Irineu, Patriarhul Serbiei;
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României;
Preafericitul Părinte Hrisostom, Arhiepiscopul Noii Justiniane și al întregului Cipru;
Preafericitul Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al întregii Elade (a asistat);
Preafericitul Părinte Sava, Mitropolitul Varșoviei și al întregii Polonii;
Preafericitul Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii;
Preafericitul Părinte Rastislav, Arhiepiscop de Prešov și Mitropolit al Cehiei și Slovaciei;

După Sfânta Evanghelie, Arhim. Bartolomeu Samaras, secretarul general al Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice, a dat citire Mesajului Sfântului și Marelui Sinod către poporul ortodox și toți oamenii de bună voință. Mesajul conține 12 puncte care fac referire la principalele teme abordate în timpul lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod. Astfel, mesajul subliniază teme precum: unitatea Bisericii Ortodoxe, mărturisirea de credință, importanța dialogului intercreștin și interreligios, secularizarea, căsătoria, științele naturale, criza ecologică, respectul față de semeni, politica, tineretul și deschiderea față de lume.

În curând, vom publica traducerea integrală în limba română a Mesajului Sfântului și Marelui Sinod, pe Basilica.ro.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a adresat un cuvânt în care și-a exprimat bucuria și mulțumirea că Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe a avut loc „în comuniunea credinței, nădejdii și dragostei. Sinodul a fost început și încheiat „în comuniunea Sfintelor Taine”, pentru a evidenția faptul că „slujirea euharistică este locul în care se manifestă unitatea Ortodoxiei și legătura de neîntrerupt și continuarea experienței autentice a adevărului credinței vii.

Există o legătură substanțială între Sfânta Euharistie și sinodalitate”, a continuat Sanctitatea Sa. Totodată, „conceptul sfințeniei în Biserica Ortodoxă este înțeles tot prin Sfânta Euharistie”.

În continuarea cuvântului, Patriarhul Ecumenic a făcut referire la sfinții Bisericii „care reflectă slava Împărăției”.

Cu iluminarea și călăuzirea Mângâietorului și cu mijlocirile tuturor Sfinților, Biserica Ortodoxă a pregătit și a desfășurat cu dragoste și înțelegere reciprocă Sfântul și Marele ei Sinod”, a afirmat Patriarhul Bartolomeu.

Sanctitatea Sa a invocat Duhul Sfânt pentru ca deciziile luate de Sfântul și Marele Sinod, cu privire la viața internă și rânduiala canonică a Bisericii Ortodoxe, să fie implementate în relațiile cu ansamblul lumii creștine și în lucrarea ei misionară, în condițiile dezvoltărilor și provocărilor civilizației și culturii moderne, pentru binele poporului lui Dumnezeu.

Patriarhul Ecumenic a încheiat spunând că Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe a pus piatra de temelie pentru îndeplinirea dezideratului ca secolul 21 să devină „secolul Ortodoxiei”.


Primele concluzii despre "Sinodul Panortodox din Creta". Andrei Vladareanu: "cred ca nu nu prea ne putem permite niste tensiuni intraortodoxe de dragul unei bune relatii cu eterodocsii". Ierom. Petru Pruteanu: "problema constă în lipsa de comunicare a ierarhilor cu propriul popor"

  • masurile de securitate au fost exagerate. Acest aspect a deranjat foarte multa lume
  • "nu putem sa avem dragoste mai mare pentru eterodocsi, creând o tensiune cu fratii nostri ortodocsi"
  • Sunt niste chestiuni de procedura, care, daca nu sunt respectate intru totul, vor putea sa genereze si suspiciuni, si lipsa de incredere, si tensiuni, si vor fi argumentul fundamental si final pentru ca anumite Biserici locale sa respinga anumite texte. 
  • Faptul de a trece putin in forta anumite texte poate sa creeze o mare problema intraortodoxa, pe care noi nu ne-o dorim. 
  • au fost practic doar 2-3 profesori de teologie - asta la o Biserica precum este a noastra, care are 16 Facultati de Teologie, e un procent destul de [mic] care arata neincrederea ierarhiei in proprii sai slujitor, sau, dimpotriva, lipsa de relevanta a teologiei noastre de scoala. 
  • au fost primiti o serie de observatori heterodocsi, insa n-au fost invitati ortodocsi
  • problema constă în lipsa de comunicare a ierarhilor cu propriul popor.
  • Sinodul din Creta nu a reuşit să spună nici măcar ceea ce şi-ar fi dorit Andrei Vladareanu: Am reusit cu greu sa razbat [sa ajung in Creta], dar n-am plecat ca jurnalist, am plecat ca si inchinator, ca si pelerin, ca si crestin, si am reusit sa razbat pana la urma, oarecum apropiindu-ma de miezul evenimentelor.

E un eveniment deosebit, este clar, este un eveniment istoric si care v-a marca istoria Bisericii. Pentru mine a fost destul de greu sa iau pulsul lucrurilor de aproape, pentru ca masurile de securitate au fost exagerate. Acest aspect a deranjat foarte multa lume, inclusiv localnicii, care au fost destul de mahniti si, inculusiv anumiti reporteri care au fost acreditati, greci, s-au retras in semn de protest in prima zi. Adica au fost niste masuri de securitate care nu-si aveau rostul la un moment dat. Indemapartarea credinciosilor din biserica, sau imposibilitatea lor de a ajunge la slujba de Cinzecime, la Catedrala Sfantul Mina, de exemplu, a generat numeroase controverse. Eu am reusit insa sa ma aproprii destul de mult si sa privesc Sfanta Liturghie pe un ecran cu leduri.  

Rafael Udriste: Au fost, sa spunem asa, in termeni duhovnicesti multe ispite, si in organizarea acestui Sinod.

Andrei Vladareanu: Exact! Adica suntem inerenti, cred ca nu mai stim sa organizam un astfel de Sinod dupa o mie de ani de pauza, dar, inca o data, e foarte important ca s-a intamplat acest lucru. Sunt inerente, si sunt sigur ca la urmatoarele intalniri vor avea grija sa nu mai externalizeze serviciile de securitate, pentru ca cei care sunt direct implicati: Arhiepiscopul Cretei, Patriahul Bartolomeu al Constantinopolului, sunt niste oameni pe care, cunoscandu-i in particular, va pot spune ca sunt niste oameni de o caldura si de o atentie extraordinara cu oamenii de rand. Ori, au facut un exces de zel, care nu este reprezentativ pentru organizatori. Culmea, acestia sunt dintre oamenii cei mai calzi, cei mai apropiati fata de oamenii de rand.

Rafael Udriste: Sa ne intoarcem la subiectul nostru de astazi, sa vorbim despre primele concluzii ale acestui Sinod.

Andrei Vladareanu: E adevarat ca acest sinod a starnit si controverse. Este, adevarat, important ca s-au intrunit atat cat s-au putut intruni dintre Bisericile Ortodoxe locale. Cred, insa, ca poate trebuia cu mai multa atentie privite chestiunile sensibile pentru ca au fost obiectiuni ale Sinoadelor locale transmise. De-o parte s-a tinut cont, de-o parte, o sa vedem concluziile, nu s-a tinut cont, si acest lucru poate sa creeze niste tensiuni intraortodoxe. Ori, cred ca nu nu prea ne putem permite niste tensiuni intraortodoxe de dragul unei bune relatii cu eterodocsii. Adica, aici este o chestiune sensibila. Trebuie sa fim atenti - simt eu, adica acesta este pulsul pe care l-am luat - ca nu putem sa avem dragoste mai mare pentru eterodocsi, creând o tensiune cu fratii nostri ortodocsi. Deci, chestiunile care trebuiau evitate la discutii totusi au fost discutate, si sa vedem cum vor fi primite si receptate cel putin de cele patru Biserici care au lipsit si de alte Biserici care au trimis anumite obiectiuni, si pe care delegatiile lor, cum e cazul Bisericii Greciei, le-au acceptat numai partial, le-au votat totusi cu anumite amendamente, dar nu integral. 

sâmbătă, 25 iunie 2016

Toate documentele presinodale au fost aprobate. Patriarhul Ecumenic a exclamat: „Împreună am scris istorie! Am scris un capitol nou în istoria Bisericii!”."În cele ce urmează va fi semnat şi ultimul document privind Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine"În urmă cu câteva minute s-a terminat sesiunea festivă de încheiere a lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod.

Cu acest prilej, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a adresat un cuvânt de mulțumire. Sanctitatea Sa mulţumit tuturor Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe Autocefale care au participat la lucrări, afirmând emfatic că „Harul și luminarea Sfântului Duh, care plinește toată rânduiala Bisericii, a condus la unanimitate”. De asemenea, Sanctitatea Sa a mulţumit tuturor organizatorilor, sprijinitorilor, celor implicaţi direct şi indirect şi celor care s-au rugat pentru buna desfăşurare a Sinodului din Creta.

Patriarhul Ecumenic a exclamat: „Împreună am scris istorie! Am scris un capitol nou în istoria Bisericii!”.

Făcând referire la normalitatea cu care au decurs lucrările, Patriarhul Bartolomeu a spus că au fost și dificultăți, nu toate au fost facile, nu au fost toate roz, însă, părinții sinodali au demonstrat că au unitate în diversitate.

De asemenea, a îndemnat pe toți Întâistătătorii ca întorcându-se în țările lor să transmită mesajul păcii lui Hristos, care este și mesajul Sfântului și Marelui Sinod.

Sanctitatea Sa și-a încheiat discursul cu gratitudine: Domnul păcii este cu noi! Hristos în mijocul nostru”!

În continuare, a luat cuvântul Preafericitul Părinte Teodor, Patriarhul Alexandriei, care a adresat felicitări Patriarhului Ecumenic și a subliniat că deși ierarhii provin din medii și culturi lingvistice diferite, acest lucru „nu a împiedicat acordul” dintre ei.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor sinodale, dar și pentru împlinirea a 25 de ani de patriarhat, Preafericitul Părinte Teodor i-a oferit în dar Patriarhului Ecumenic Bartolomeu un set arhieresc de engolpioane şi Sfânta Cruce, pentru a arăta că slujirea patriarhală este deopotrivă o cruce şi o înviere.

În încheiere, Sanctitatea Sa Bartolomeu a anunțat că mâine, în timpul Sfintei Liturghii, după citirea Evangheliei, Mitropolitul Ieremia al Elveției, coordonatorul Secretariatului Sfântului și Marelui Sinod, va citi Mesajul Sinodului către lume.

Menţionăm că în timpul discursului său, Sanctitatea Sa Bartolomeu a făcut referire la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pe care l-a apreciat ca teolog desăvârşit, evocând perioada în care Preafericirea Sa a predat în calitate de lector universitar la Institutul Ecumenic de la Bossey (1980-1988).

În cele ce urmează va fi semnat şi ultimul document privind Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, ca urmare a introducerii amendamentelor propuse.Vineri, 24 iulie 2016, ziua a cincea a întalnirii din Creta. Arhiepiscopul Ieronim al Greciei a respins termenul propus de „biserici eterodoxe” atribuit celorlalte confesiuni creștine, susținând înlocuirea cu formula „comunități și confesiuni creștine”. "Patriarhul Irineu al Serbiei a propus ca Sfântul și Marele Sinod să încheie o primă etapă a sa"Basilica: Ziua a cincea: Primații se întâlnesc pentru mesajul Sinodului. Procedurile de semnare a documentelor continuăVineri dimineață, 24 iunie 2016, după cum am anunțat pe pagina noastră oficială de Facebook, Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe locale s-au întrunit încă o dată în Sinaxă pentru a revizui enciclica Sfântului și Marelui Sinod și Mesajul Sinodului către lume.

Conform Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, Mesajul Sinodului are un conținut bogat și este un mesaj de speranță și unitate către lume.

Ieri, a început procedura de semnare a două dintre documentele sinodale, respectiv cele privind Autonomia și Diaspora Ortodoxă. Conform unei declarații a Arhiepiscopului Iov de Telmissos, purtătorul de cuvânt al Secretariatului Sfântului și Marelui Sinod, în cadrul briefing-ului de presă de astăzi, transmis în direct (livestream) pe Basilica.ro, în privința Diasporei Ortodoxe s-a decis ca viitorii episcopi aleși pentru comunitățile din diaspora nu vor putea primi titulaturi deja existente.

Astăzi dimineață, au început procedurile de semnare a documentelor despre Importanța Respectării Postului Astăzi și despre Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană.

În ceea ce privește Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, conform documentului aprobat, aceasta nu trebuie să fie desfășurată în mod agresiv sau prin diferite forme de prozelitism, ci în dragoste, smerenie și respect pentru identitatea fiecărei persoane și particularitatea culturală a fiecărui popor. De asemenea, toate Bisericile Ortodoxe Autocefale au obligația să contribuie la eforturile misionare.

Astăzi, părinții sinodali au continuat discuțiile centrate pe subiectul Relațiilor Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. Cele mai multe dezbateri în cadrul Sfântului și Marelui Sinod au fost purtate pe marginea acestui document. Unii susțin amânarea acestuia până la atingerea unei forme unanim acceptate.

Basilica: Continuă discuțiile privind relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine


În prima parte a zilei de astăzi, 25 iunie 2016, vor continua discuțiile privind relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine. Astăzi vom afla ce amendamente vor fi aduse acestui document de Sfântul și Marele Sinod.

După cum am menționat anterior, acest ultim document de pe ordinea de zi a Sfântului și Marelui Sinod a stârnit cele mai multe dezbateri. Dezbaterile cele mai intense au fost orientate spre termenul de „biserică” conferit celorlalte confesiuni creștine. Bisericile Ortodoxe din Grecia, România, Serbia și Polonia au sesizat inadvertențe în documentul presinodal.

În acest context, Arhiepiscopul Ieronim al Greciei a respins termenul propus de „biserici eterodoxe” atribuit celorlalte confesiuni creștine, susținând înlocuirea cu formula „comunități și confesiuni creștine”. Pe de altă parte, Arhiepiscopul Hrisostom al Ciprului a subliniat faptul că acest text este discutat de aproximativ 50 de ani și că niciodată nu a fost contestat.

Patriarhul Teodor al Alexandriei a invitat pe părinții sinodali să ia în calcul și situațiile și problemele deosebite cu care se confruntă unele Biserici, cum este cazul Patriarhiei Alexandriei, care slujesc într-un mediu în care alte credințe sunt majoritare, în țări în care creștinii sunt omorâți și din acest motiv se află în colaborare cu alte biserici creștine.

Dată fiind absența a patru Biserici Autocefale, Patriarhul Irineu al Serbiei a propus ca Sfântul și Marele Sinod să încheie o primă etapă a sa, cu cele cinci documente aprobate, iar documentul privind relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine să fie reluat, împreună cu acele documente care nu au intrat pe ordinea de zi a prezentului Sinod și necesită pregătire ulterioară.

Vineri seară, 24 iunie 2016, a avut loc ceremonia de numire a Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe Autocefale, prezenți la lucrările Sfântului și Marelui Sinod, Mari Binefăcători și Prieteni ai Academiei Ortodoxe din Creta. De menționat că Patriarhul Ecumenic și Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei au primit acest titlu anterior.

La eveniment au participat membrii Sfântului și Marelui Sinod și autorități locale.

În introducere, Înaltpreasfințitul Părinte Amfilohie, Mitropolit de Kissamos și Selinon, a adresat un cuvânt în care a exprimat bucuria și binecuvântarea de a găzdui lucrările Sfântului și Marelui Sinod la Academia Ortodoxă din Creta. De asemenea, Mitropolitul Amfilohie a afirmat că „importanța și semnificația acestui eveniment istoric și singular al Bisericii demonstrează, printre altele, interesul manifestat de întreaga lume, care și-a îndreptat atenția spre acest colț binecuvântat al Cretei, în ultimele zile, aici unde au loc lucrările Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe”. În continuare, Mitropolitul de Kissamos a evocat diferite personalități implicate în susținerea și dezvoltarea activităților Academiei din Creta, încă de la deschiderea porților acesteia în 1968.

Directorul general al Academiei, dr. Konstantinos Zorbas, a dat citire deciziei Consiliului de Administrație nr. 177/29.02.2016 cu privire la proclamarea Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe Autocefale membri ai instituției. Konstantinos Zorbas și-a exprimat gratitudinea pentru toți cei care au sprijinit Academia din Creta și i-au oferit încrederea pentru a organiza și găzdui lucrările Sfântului și Marelui Sinod.

Toți Întâistătătorii de Biserici Autocefale au luat cuvântul și au mulțumit pentru distincția acordată. Pe lângă mulțumirile adresate, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a felicitat conducerea Academiei din Creta pentru activitățile desfășurate și le-a transmis cuvinte de încurajare și pentru ceea ce urmează să întreprindă pe viitor.

Lista Întâistătătorilor ortodocși care au devenit membri de onoare ai Academiei din Creta:
Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului (titlu decernat anterior);
Preafericitul Părinte Teodor, Patriarhul Alexandriei;
Preafericitul Părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului;
Preafericitul Părinte Irineu, Patriarhul Serbiei;
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României;
Preafericitul Părinte Hrisostom, Arhiepiscopul Ciprului;
Preafericitul Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Greciei;
Preafericitul Părinte Sava, Mitropolitul Poloniei;
Preafericitul Părinte Anastasie, Arhiepiscopul Albaniei (titlu decernat anterior);
Preafericitul Părinte Rastislav, Mitropolitul Cehiei și Slovaciei.Press Briefing: Friday, June 24, 2016 - Holy and Great CouncilThe Church: Local and Global - Ecumenical Patriarchate Press OfficeLEGATURI:

P. Patriciu Vlaicu, comentand asupra textului "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine": "biserica cu b mic inseamna tocmai ca nu se recunoaste caracterul eclezial deplin, ci este o notiune sociologica"


Despre "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine"


Ionut Mavrichi: Este un text care a fost relativ contestat si a iscat dezbateri aprinse in perioada preconciliara, in fiecare dintre Biserici. Discutiile sunt in toi, discutiile sunt atinse, tonul sau tonusul Sinodului este unul efectiv de Sinod Ecumenic, cu argumente teologice, dintr-o parte sau alta, insa, ideea este unitatea si modul in care Parintii Sinodali pot ajunge la un consens, astfel incat sa poata da glas marturiei ortodoxe si pozitiei ortodoxe in ziua de astazi

Reporter: De ce nu s-a renuntat la acest document daca a fost contestat, sau de ce sunt necesare acete relatii ale Bisericii Ortodoxe cu celelalte confesiuni crestine?

Ionut Mavrichi: Renuntarea la document nu este atat de usoara, pentru ca tot in consens s-a considerata ca este necesara luarea in discutii a unei asemenea problematici. Pe de alta parte, sigur, ca documentul nu este neaparat perfect, dar tocmai acesta este scopul pentru care Parintii Sinodali, avand mandat de la Sinodul in care s-au adunat sa defineasca pozitia Bisericii Ortodoxe referitoare la acest aspect. Necesiatea elaborarii unei pozitii a Bisricii Ortodoxe cu privire la restul lumii crestine, este data de faptul ca noul context, modern, interactiunea cu restul lumii crestine este de neevitat si, in acest sens noi trebuie sa avem cateva indicatii din partea Bisericii exprimate sinodal asupra modului in care putem intelege aceste relatii.     

Reporter: Unul din punctele care a necesitat o aprofundare se refera la termenul de "Biserica", aplicat in document pentru celelate confesiuni crestine. In cadrul dezbaterilor s-au precizat limitele acestui termen care nu acrediteaza in niciun fel caracterul ecleziologic al altor confesiuni.

Pr. Patriciu Vlaicu: A fost multa emotie in ceea ce priveste modul in care ne raportam noi la celelalte comunitati crestine. Sa fie numite Biserici, sa nu fie numite Biserici? Trebuie precizat faptul ca in toate documentele, atunci cand se vorbeste despre alte comunitati crestine, chiar daca sunt numite biserici se pune minuscula. Deci biserica cu b mic inseamna tocmai ca nu se recunoaste caracterul eclezial deplin, ci este o notiune sociologica. Si, textele, asa cum sunt ele acuma, ar fi vrut sa precizeze ca noi, ca Biserica Ortodoxa in dialog, noi luam in considerare felul in care ele se denumesc. Si daca se denumesc "Biserica", noi le numim "biserica", dar, punand minuscula, consideram ca nu exista eclezialitatea pe care noi o recuoastem ca fiind Una, Sfanta Soborniceasca si Apostolica, pe care noi o folosim. Aceasta terminologie a creeat multe discutii. De aceea, cred ca nu e o problema pentru noi sa folosim termenul de comuitate crestina, problema e ca e riscul unei incoerente.

Atunci cand Sfantul Vasile cel Mare in Canonul intai vorbeste despre diferitele despartiri de Biserica, cand vorbeste despre schisma, care este o despartire de Biserica, pe motive bisericesti, dar nu administrative - pentru ca pentru [motive] administrative este termenul de parasinagogi - cand vorbeste despre aceasta schisma, pentru probleme teologice, ecleziale, dar unde este nadejde de indreptare, spune in Canonul intai Sfantul Vasile cel Mare: "pentru ca si ei sunt ai Bisericii". Deci, si cei care s-au desparti de Biserica sunt ai Bisericii, in sensul ca Biserica nu pare sa fie insensibila fata de cei ce nu-i mai asculta vocea, ca s-au desparti de ea. Si, cata vreme, este perspectiva de dialog, noi ii luam in considerare, asa cum sunt ei, dar nu suntem confuzi, nu consideram echivalarea caracterului eclezial.

Daca Sinodalii vor considera ca folosirea acestui termen, biserica, pune probleme nu atat pentru cei ce inteleg teologia, ci pentru cei ce nu sunt capabili sa faca aceasta distinctie, si ca ar putea intelege ca noi am avea o teologie a ramurilor, atunci e mai bine sa fie retras acest termen.

Biserica nu accepta nici o forma de sincretism sau de negociere cu caracter eclezial. S-a folosit aceata notiune cu majuscula si cu minuscula, daca pune probleme s-ar putea sa fie indepartata - dar, si cand s-a folosit nu s-a facut confuzie; Biserica nu face confuzie. O singura Biserica, Una Sfanta Soborniceasca si Apostolica - daca cei ce identifica b mic cu caracterul eclezial se poticnesc. 

Sfantul Vasile cel Mare spune ca prin iconomie nu trebuie sa-i smintim pe cei care nu pot sa o inteleaga. De aceea sunt convins ca daca, in decursul dezbaterilor va aparea aceasta problema, se va inlocui, dar e foarte problematic, pentru ca noi, in toate documentele aprobate de Sinoadele locale folosim aceasta notiune sociologica, sau de comunicare. E pacat ca  nu ajungem la aceasta maturitate de a intelege aceasta distinctie, dar, sub nici o forma nimeni nu are de gand sa acrediteze prin aceasta folosire o teologie sau o ecleziologie a ramurilor, sau o integrare a eclezialitatii in trepte, sau altceva. Insa, trebuie sa fim foarte prudenti. Daca poporul sau multi nu sunt capabili sa faca aceste distincii, credem ca nu e momentul sa socam, nici sa lasam impresia gresita ca ar fi vre-o negociere sau vre-un complot. Sa stiti ca nu este nici un complot.

Reporter: Unul dintre punctele care au necesitat o aprofundare se refera la termenul de "Biserica", aplicat in document pentru celelalte confesiuni crestine. In cadrul dezbaterilor s-au precizat limitele acestui termen, care nu acrediteaza in niciun fel caracterul ecleziologic al altor confesiuni.  vineri, 24 iunie 2016

Catolicos-Patriarhul Georgiei, Ilia al II-lea a trimis o scrisoare Patriarhului Ecumenic Bartolomeu pe 23 iunie. "Nu este corect să fie atribuită absența participării la Sinod a delegației Bisericii Georgiei din motive politice sau de altă natură"Pe 23 iunie, Catolicos-Patriarhul Georgiei, Ilia al II-lea, a trimis următoarea scrisoare către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I:

"Sanctității Sale, Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Roma și Patriarh Ecumenic, Stăpân Bartolomeu,  în Creta

Sanctitatea Voastră, dragă frate în Hristos,

Vă adresam salutul nostru cordial și Îl rugăm pe Domnul să vă dea pace, sănătate și mulți ani. Am fost informați prin mass-media că o scrisoare de invitație din partea Voastră ne-a fost trimisă în data de 17 iunie a acestui an. Dorim să Vă informăm că această scrisoare nu au ajuns la noi, ceea ce explică întârzierea răspunsului nostru. 

Sanctitatea Voastră, nu pot răspunde la invitația dumneavoastră, fiind angajat prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Georgiei din data de 17 iunie a acestui an. Această decizie v-a fost trimisă, precum și Preafericirilor Lor și Preasfințiilor Lor, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Autocefale. Acest text explică motivele exacte ale absenței noastre la Sinod. Astfel, nu este corect să fie atribuită absența participării la Sinod a delegației Bisericii Georgiei din motive politice sau de altă natură. 

Cu toate acestea, urmărim derularea lucrărilor Sinodului și sperăm că, cu harul lui Dumnezeu, rezultatele sale finale vor fi acceptate de către pliroma Bisericii. Permiteți-mi să vă reamintesc că Biserica Georgiei nu a semnat proiectul de text "Taina Căsătoriei și impedimentele sale", deoarece consideră inacceptabilă călcarea celui de-al 72-lea canon al Sinodului Quinisext, care are un caracter dogmatic, și interzice Căsătoria mixtă, din cauza participării unui non-ortodox la o Taina a Bisericii Ortodoxe. Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei a respins textul în discuție în cadrul reuniunii sale din 8 octombrie 1998 și din nou, pe 25 mai 2016. Nu l-am semnat nici la Sinaxa Întâistătătorilor ortodocși din luna ianuarie în acest an

Dacă unii invocă semnătura noastră cu deciziile Sinaxei mai înainte menționate, care stabilește temele agendei, noi le răspundem că aceste decizii au fost semnate înainte de votul Întâistătătorilor cu privire la textul litigios. Când am semnat deciziile, am avut speranța că unanimitatea va fi atinsă, ceea ce, în cele din urmă, nu s-a întâmplat. Din păcate, negocierile cu privire la acest subiect, care au avut loc în luna aprilie trecută, când, în urma invitației dumneavoastră, o delegație oficială a Bisericii georgiene a vizitat Fanarul în acest scop, nu au fost încununate de succes. Cu această ocazie, s-a discutat, de asemenea, eliminarea acestui subiect de pe ordinea de zi a Sinodului. Și acum, încă o dată, ne adresăm dumneavoastră, cerând ca textul "Taina Căsătoriei și impedimentele sale", dat fiindcă aprobarea sa unanimă nu a fost atinsă, să nu mai fie discutată, având în vedere că nu a fost acceptat nici de Biserica Antiohiei

La ultima noastră întâlnire de la Chambésy, am spus că textele presinodale aprobate până în prezent, vor fi, după publicare, supuse judecării Sinodului Episcopilor Bisericii noastre, în vederea exprimării poziției definitive. Reunit în data de 25 mai a acestui an, Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei a decis că: 

1) Textul "Relația Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine" necesită o revizuire serioasă, din cauza erorilor ecleziologice și terminologice pe care le conține, fără de care Biserica Georgiei nu ar putea să-l semneze. 
2) Textul "Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană" necesită în mod absolut anumite schimbări, pe care Biserica noastră le-a indicat. 
3) Textul "Taina Căsătoriei și impedimentele sale" nu poate fi acceptat în forma sa actuală, din motivul deja menționat. 

Sanctitatea Voastră, nădăjduim în înțelepciunea Voastră, și exprimăm încă o dată așteptările noastre că veți îndepărta creerea de probleme în cadrul Bisericii, precum și a deciziilor care rup unitatea ortodocșilor. 

Ne rugăm pentru dumneavoastră cu multă dragoste în Hristos și respect, 

Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta și Tbilisi, și Catolicos-Patriarhul întregii Georgii și Mitropolit de Bichvinta și Ts'khum-Apkhazeti".
Sursa: Traducere de Roman Ortodox în Franța după Orthodoxie.com, Le Patriarcat de Géorgie maintient son refus de participer au Concile

LEGATURI: