luni, 6 iunie 2016

Sfântul Sinod Permanent al Patriarhiei Ecumenice, "în calitate de Biserică întâi responsabilă pentru asigurarea unității Ortodoxiei" îi cheamă pe toți să participe, la datele prevazute, la lucrările Sfântului și Marelui Sinod


Patriarhia Ecumenică a publicat în data de 06 iunie 2016 următoarea declarație: 

"Sfântul Sinod Permanent [endimousa] al Patriarhiei Ecumenice, s-a reunit astăzi în cadrul reuniunii sale extraordinare, sub conducerea Preafericirii Sale Patriarhul Bartolomeu, pentru a examina mersul Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe convocat, prin harul lui Dumnezeu, și care deja bate la ușa noastră.
Sfântul Sinod Permanent [endimousa] s-a informat cu uimire și nedumerire față de pozițiile și opiniile exprimate în ultimul timp de către unele dintre Bisericile Ortodoxe surori și, după evaluare lor, a constatat că nu există niciun cadru instituțional pentru a revizui procedura sinodală deja iniţiată. Astfel, este de așteptat ca Întâistătătorii Prea Sfintelor Biserici Ortodoxe, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al Sfântului și Marelui Sinod, să prezinte eventualele "propuneri de amendamente, de corecturi, sau de adăugiri la textele aprobate în unanimitate de Conferințele Panortodoxe Presinodale și de Sinaxele Întâistătătorilor, referitoare la temele de pe ordinea de zi a Sinodului"(articolul 11), în vederea formulării lor finale și a deciziei la lucrările Sfântul și Marelui Sinod, prin invocarea Preasfântului Duh.
Patriarhia Ecumenică, în calitate de Biserică întâi responsabilă pentru asigurarea unității Ortodoxiei îi cheamă pe toți să se ridice la înălțimea circumstanțelor și să participe, la datele prevazute, la lucrările Sfântului și Marelui Sinod, așa cum s-a convenit și s-a semnat la nivel panortodox, atât de  Întâistătători, în cadrul Sinaxelor, cât și de către fiecare delegație care a primit împuternicirea corespunzătoare pe toată durata îndelungatei proceduri de pregătire a Sinodului. 

Întocmit la Patriarhie, 06 iunie 2016
de către  Secretariat"


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu