miercuri, 1 iunie 2016

Comunicarea Mitropolitului Iliei, Gherman, cu privire la Sinodul Panortodox, în sesiunea plenară extraordinară a Sinodului Bisericii Greciei din 24-25 mai 2016. "Pentru că sunt subiecte care țin de credință, ne privesc pe toți, și pe popor, și opinia fiecăruia dintre noi trebuie să fie clară și cunoscută Bisericii"

Subiectul conținutului Mesajului oficial al Sfântului și Marelui Sinod, după cum ne dăm seama cu toții, este cu adevărat de maximă însemnătate.

Pentru că sunt subiecte care țin de credință, ne privesc pe toți, și pe popor, și opinia fiecăruia dintre noi trebuie să fie clară și cunoscută Bisericii, când cu toții cerem potrivit Canoanelor participare și vot. 

Sinodul Permanent Elen în Ședința din 12 mai 2016, după ce a discutat acest subiect,[despre sigla propusa pentru Sfantul si Marele Sinod] nu a acceptat această propunere, ci a hotărât să propună Corpului Plenului Sinodului Elen ca Sfântul și Marele Sinod să își asume ca Siglă Icoana CincizecimiCOMUNICAREA

Mitropolitului Iliei, Gherman,

în sesiunea plenară extraordinară a Sinodului Bisericii Greciei din 24-25 mai 2016


Ședința din 24 mai 2016

Tema: Sfântul și Marele Sinod din Creta 18-26 iunie 2016

 1. Pregătirea acestuia
 1. Este adevărat că, deși pregătirile pentru Sfântul și Marele Sinod s-au intensificat în urmă cu zece ani, Biserica Greciei nu s-a pregătit adecvat, cu toate că a participat la procedurile presinodale prin reprezentanții săi, precum și la Sinaxele Întâistătătorilor. Acest lucru se datorează mai ales faptului că a fost urmată tactica de a nu se comunica hotărârile și textele, așa încât, pe de o parte, membrii Sinodului nostru să nu știe absolut nimic despre aceste lucruri, iar pe de altă parte, Sinodul Permanent să nu facă publice hotărârile sale cu privire la Marele Sinod ori de câte ori lua asemenea hotărâri, nici să le facă cunoscute măcar Membrilor Plenului Sinodului.
 2. Însă Sinodul Permanent al prezentului mandat sinodal (2015-2016) s-a interesat dintru început în mod special să se informeze și să îi informeze și pe membrii Plenului Sinodului.
În primul rând a cerut textele, dar din păcate până în decembrie nu i-au fost date (!!), tocmai pentru că erau considerate necomunicabile chiar și Sinodului Permanent al Bisericii Greciei (!!!). În cele din urmă am luat la cunoștință despre acestea în ianuarie anul curent și îndată le-am transmis tuturor Preasfințiților Arhierei. Pentru o mai deplină informare a dumneavoastră am convocat întrunirea plenară extraordinară din februarie a.c.
 1. Demersuri speciale ale Sinodului Permanent
După hotărârea Întâistătătorilor (ianuarie 2016) de a avea loc Sfântul și Marele Sinod în Creta (18-26 iunie 2016), demersurile Sinodului Permanent s-au intensificat pentru materializarea hotărârilor sale, necesare pentru pregătirea participării noastre la lucrările Sfântului și Marelui Sinod.

Sinodul Permanent a luat în primul rând următoarele decizii în acest sens:
 • 1) A stabilit componența delegației sale la Conferința Delegațiilor [Bisericilor Ortodoxe] (întâlnirea din Atena 2015) pentru votarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sfântului și Marelui Sinod, fără ca acesta însă să se voteze, datorită mai cu seamă dezacordurilor Delegației Bisericii Antiohiei.
 • 2) A stabilit componența delegației Bisericii noastre la Sinaxa Întâi-stătătorilor din ianuarie a.c. de la Chambesy, din Elveția.
 • 3) A stabilit cei doi membri Arhierei, reprezentanți ai Bisericii noastre în cele două mari comisii numite de Patriarhul Ecumenic, Președinte al Sfântului și Marelui Sinod. Anume:
Pe Înaltpreasfințitul Mitropolit al Messiniei, Hrisostom, în Comisia Secretariatului Sfântului și Marelui Sinod, și
Pe Înaltpreasfințitul Mitropolit al Dimitriadei, Ignatie, în Comisia de Presă a Sfântului și Marelui Sinod.
Aceste Comisii și-au început lucrările încă din februarie 2016 și pregătesc cele necesare.
 • 4) A stabilit reprezentanții Bisericii noastre în șase Subcomisii Speciale stabilite de Secretariatul Sfântului și Marelui Sinod. Anume:
 1. În Subcomisia de asistență secretarială a lucrărilor Sinodului, pe Arhimandritul Ignatios Sotiriadis, Secretar al Comisiei Sinodale pentru Relații Interortodoxe și Intercreștine.
 2. În Subcomisia de amendamente la Ședințele plenare ale Sinodului, pe stimatul Profesor de la Universitatea Aristoteliană din Tesalonic, domnul Vasilios Kalliakmanis, și pe Preacuviosul Arhimandrit Heruvim Moustakas, colaborator al Comisiei Sinodale pentru Relații Interortodoxe și Intercreștine.
 3. În Subcomisia pentru introducerea amendamentelor aprobate în textele și limbile Sinodului, precum și a semnării textelor finale, pe stimatul Profesor al Universității Kapodistriene din Atena, domnul Gheorghios Filias, și pe Preacuviosul Arhimandrit Maximos Pafilis, colaborator al Comisiei Sinodale pentru Relații Interortodoxe și Intercreștine.
 4. În Subcomisia pentru asigurarea unei corecte funcționări a sistemului de traducere simultană în limbile oficiale ale Sinodului, pe stimatul dr. Nicolaos Petropoulos, traducător și translator al Sfântului Sinod.
 5. În Subcomisia pentru atestarea jurnaliștilor și corespondenților de presă și a informării directe a mass-media, pe domnul Alexandros Katsiaras, Directorul Postului de Radio al Bisericii Greciei.
 6. În Subcomisia pentru publicarea Actelor și Hotărârilor Sinodului în limbile oficiale ale acestuia, pe Arhimandritul Ignatios Sotiriadis, Secretarul Comisiei Sinodale pentru Relații Interortodoxe și Intercreștine.

Prin documentul cu nr. de protocol 755/16.02.2016, Preafericitul Arhiepiscop al Atenei, Președinte al Sfântului Sinod, a cerut părerea și observațiile scrise ale noastre, ale tuturor, asupra textelor propuse spre aprobarea Sfântului și Marelui Sinod. După strângerea părerilor și observațiilor noastre scrise referitoare la textele presinodale, s-a constituit o Comisie Specială sub președinția mea, pentru prelucrarea acestora și a fost pregătită o comunicare în acest sens adresată Sinodului Permanent, care Sinod Permanent, la ședința din 12-05-2016 a studiat, a corectat și în cele din urmă a aprobat această comunicare. 

În continuare, a fost pregătită o propunere a Sinodului Permanent către Plenul Sinodului referitoare la aceasta, care a și fost trimisă tuturor și de câteva zile o avem la dispoziție spre studiu, ca în cele din urmă să hotărâm azi asupra ei. A hotărât să nu fie permisă participarea Înaltpreasfințitului Mitropolit al Edesei, Ioil, în Delegația Patriarhiei Ecumenice, ca reprezentant al Mitropoliților așa-numitelor Țări Noi ale Bisericii Greciei, după cum i s-a cerut în mod anticanonic și fără precedent de către Sinodul Patriarhiei Ecumenice (!!). L-a numit pe Mitropolitul de Ilion, Atenagora, ca reprezentant al Bisericii noastre în Comisia Specială de redactare a Mesajului Oficial al Sfântului și Marelui Sinod, așa încât acest mesaj să fie pus la dispoziția Întâi-stătătorilor pe 17 iunie.

În acest punct, doresc să subliniez că subiectul conținutului Mesajului oficial al Sfântului și Marelui Sinod, după cum ne dăm seama cu toții, este cu adevărat de maximă însemnătate. Din acest motiv, dimpreună cu Mitropolitul de Nafpaktos sunt de părere și eu că Mitropolitul de Ilion trebuie să îl informeze zilnic pe Preafericitul Președinte al Sinodului Elen cu privire la mersul lucrărilor Comisiei Speciale de redactare a Mesajului Sfântului și Marelui Sinod.

Mitropolitul de Nafpaktos chiar și-a exprimat părerea ca în Mesajul Sfântului și Marelui Sinod trebuie să fie cuprins și următorul cuvânt:
Sfântul și Marele Sinod este continuarea Sinoadelor Ecumenice din primele opt veacuri și al Marilor Sinoade din timpul Marelui Fotie, din timpul Sfântului Grigorie Palama și a celorlalte Sinoade ale Patriarhilor Răsăritului”.

Propun ca astăzi să se discute și acest lucru.
 1. Preafericitul Arhiepiscop al Atenei, Ieronim, se ocupă în fiecare zi cu subiectele care țin de Sfântul și Marele Sinod și dă îndrumări Presfințitului Secretar-Șef al Sfântului Sinod, Episcopul de Methoni, Klimis, care de mai multe ori pe zi și uneori până noaptea târziu procedează la demersurile de rigoare, în colaborare cu Secretarul-Șef al Patriarhiei Ecumenice și cu alte autorități de stat, în vederea soluționării diferitelor probleme birocratice și de altă natură care survin în pregătirea participării Delegației noastre la Sfântul și Marele Sinod.
 2. În sfârșit, în vederea pregătirii participării noastre la Sfântul și Marele Sinod s-au întrunit într-un interval de 5 luni două ședințe plenare ale Sinodului Bisericii noastre, dintre care una este cea prezentă.
 1. Subiectele de pe ordinea de zi a ședinței  plenare de azi
Preafericitul Arhiepiscop al Atenei, Ieronim, în cuvântarea sa introductivă de azi ne-a vorbit, în linii generale, despre scopul și subiectele ședinței plenare de azi și de mâine ale Sinodului nostru. Smerenia mea, pe baza ordinului Sinodului Permanent, le va prezenta mai detaliat și va da explicații pentru o mai bună înțelegere a acestora și pentru a fi mai eficienți în luarea hotărârilor la prezenta ședință.

Doresc, de asemenea, să menționez că procedura de votare a propunerilor Sinodului Permanent de către Plenul Sinodului are o mare importanță teologică, dar și practică pentru Biserica noastră și vă solicit sprijinul și ajutorul, așa încât desfășurarea acesteia să fie spre folosul nostru și al hotărârilor noastre.

În mod special vă voi semnala următoarele subiecte:
1. Propunerile Sinodului Permanent care urmează a fi supuse la vot
Propunerile scrise adresate Sinodului Permanent de șaptesprezece (17) preasfințiți Frați Membri ai Plenului Sinodului au fost prelucrate de Sinodul Permanent și au fost depuse spre aprobare finală de către Plenul Sinodului, pentru a deveni propuneri ale Bisericii noastre cu privire la textele Sfântului și Marelui Sinod și vor prezentat la acesta.

Aceste propuneri ale Sinodului Permanent care urmează a fi supuse la vot sunt importante din punct de vedere teologic și din acest motiv e nevoie de atenția noastră, a tuturor. Sunt împărțite în șase (6) subiecte.

Prima se referă la faptul că, deși Hotărârile Întâistătătorilor și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Marelui Sinod stabilesc că textele ce urmează a fi dezbătute de Marele Sinod trebuie să fie votat în unanimitate, două dintre aceste texte, Regulamentul Sinodului și Taina Cununiei și impedimentele la acesta, sunt introduse fără unanimitate.

A doua propunere a Sinodului Permanent se referă la subiectul neparticipării la Sfântul și Marele Sinod a tuturor Înaltpreasfințiților Mitropoliți ai fiecărei Biserici Autocefale, ci doar Delegații de cel mult 24 de Arhierei, plus Întâistătătorul Bisericii respective, și, de asemenea, se referă la subiectul dreptului la un singur vot din partea fiecărei Biserici, ceea ce este considerat de mulți ca fiind necanonic.

Propunerile III, IV și VI ale Sinodului Permanent se referă la opiniile unor Frați Arhierei, care propun retragerea cu totul a patru (4) dintre cele șase (6) texte.

Această abordare a fost hotărâră de Sinodul Permanent pentru o mai clară definire a subiectelor, dar și pentru facilitarea hotărârilor Plenului Sinodului.
2. Votul nominal
Sinodul Permanent a hotărât și propune Plenului Sinodului ca votarea hotărârilor și propunerilor sale cu privire la textele presinodale să se realizate de către Plenul Sinodului prin vot nominal.

Într-adevăr, modul de votare prin vot nominal a Propunerilor Sinodului Permanent este cel cuvenit și canonic pentru astfel de subiecte. Pentru că sunt subiecte care țin de credință, ne privesc pe toți, și pe popor, și opinia fiecăruia dintre noi trebuie să fie clară și cunoscută Bisericii, când cu toții cerem potrivit Canoanelor participare și vot.

De aceea, sugerez ca propunerea aceasta să fie acceptată unanim prin ridicarea mâinii.
3. Modul de votare
După cum vă dați seama, un volum atât de  mare de subiecte, în jur de cincisprezece (15), care au obiecte diferit, nu e posibil să fie votate printr-un singur act de votare. Pentru că:
 1. Acest lucru este din punct de vedere tehnic și practic imposibil. Deoarece, cum ar putea fi înscrise pe un buletin de vot toate subiectele și la fiecare subiect cum ar putea să fie consemnate eventualele noastre răspunsuri?
 2. Pe urmă, pentru a avea loc 15 votări ar fi nevoie de mult timp, pe care nu-l avem, dar și de asistența tehnică electronică în sortarea voturilor în funcție de subiect, lucru care s-ar rezolva eventual printr-un program informatic, dar fără îndoială acest lucru nu se poate întâmpla azi.
Din acest motiv, pe baza ordinului Sinodului Permanent de a prezenta subiectul acesta în Plenul Sinodului, am primit propunerile depuse de Sinodul Permanent pentru prezenta întrunire extraordinară a Plenului Sinodului și, ținând seama de dificultățile prezentate mai sus, am considerat că această problema s-ar putea soluționa azi și mâine în următorul mod:
 1. Am împărțit subiectele Propunerilor Sinodului Permanent în două grupe:
Grupa I: În aceasta am introdus subiectele generale, ca mai jos:
 1. Subiectul legat de faptul că, în ciuda celor convenite și a celor prevăzute de Regulament cu privire la unanimitate, există texte ale Sfântului și Marelui Sinod care sunt propuse spre votare fără a exista unanimitate.
 2. Subiectul legat de participarea tuturor Membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, și, desigur, a celorlalte 13 Biserici Autocefale, cu dreptul la opinie și vot responsabile din partea fiecărui Arhiereu Membru, iar nu participarea prin delegații, cu un vot din partea fiecărei Biserici.
 3. Subiectul retragerii complete și a nediscutării textelor propuse spre aprobare în Sfântul și Marele Sinod.
Grupa a II-a: Propunerile de amendamente, corecturi sau adaosuri la texte.

Separarea aceasta am făcut-o din două motive:

În primul rând, pentru că, dacă răspunsul majorității sfințitului Corp al Plenului Sinodului este în toate aspectele pozitiv față de Prima Propunere, atunci nu mai este necesar să procedăm la votarea celorlalte subiecte particulare legate de aceste texte. Propunerea Bisericii Greciei către Sfântul și Marele Sinod va fi una și aceeași în toate textele. Anume că Biserica Greciei cere retragerea oricărui text contestabil.

În al doilea rând, pentru că, dacă majoritatea Plenului Sinodului votează să fie retrase doar anumite texte sau nici unul, atunci vom proceda la votări doar pentru aceste texte și asupra modificărilor, îmbunătățirilor sau adaosurilor propuse la acestea.

Clasificarea de mai sus a propunerilor Sinodului Permanent în două grupe s-a făcut, pentru că nu doar că micșorează numărul de tururi de vot, dar și pentru că ne ajută și în ce privește modul de votare și tipul de buletin de vot pe care îl vom folosi.
4. Tipul de buletin de vot
În fiecare buletin de vot va exista un spațiu pentru consemnarea numelui Arhiereului votant, se va consemna subiectul și sub acesta votul arhiereului. La sfârșit se pune semnătura Arhiereului votant.
Vă prezint un asemenea buletin de vot:
SFÂNTUL SINOD AL BISERICII GRECIEI
Plenul Sinodului Bisericii Greciei
Ședința din 24 mai 2016

Grupa I. Buletinul de vot nr. 1

Al Mitropolitului…

Către Sfântul și Marele Sinod


PROPUNERE a Bisericii Greciei ca:

Înainte de orice lucrare a Sfântului și Marelui Sinod, să fie soluționate de către acesta următoarele două chestiuni:
 1. Aprobarea în unanimitate a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sfântului și Marelui Sinod. Și
 2. Aprobarea în unanimitate a textului TAINA CUNUNIEI ȘI IMPEDIMENTELE LA ACEASTA.
Se aprobă?
 Da Nu Abținere
Mitropolitul
….

Un buletin de vot asemănător am pregătit pentru celelalte două subiecte importante, adică cel al participării la Sinod a tuturor Membrilor Plenului Sinodului Bisericii noastre, cu opinia și votul fiecărui Membru, și propunerea de a fi retrase și a nu fi discutate în Sfântul și Marele Sinod textele propuse spre aprobare.
5. Modul de votare
Dacă sfințitul Corp al Plenului Sinodului este de acord cu modul de clasificare prezentat mai sus a Propunerilor Sinodului Permanent, propun:

Ca în pauza dezbaterii și a Ședinței de azi să pregătească Preasfințitul Secretar-Șef cele 6 buletine de vot și să ni se dea câte unul pentru fiecare subiect. Pe acestea, imediat după această primă sesiune, în timpul pauzei, să le completăm și imediat după pauză să aibă loc primul vot, ca apoi să putem, dacă este necesar, să votăm subiectele mai particulare de amendamente, propuneri și adaosuri la texte.

Se propune ca votul nominal să aibă loc după cum urmează:

Fiecare dintre noi este invitat, în ordine, să vină să depună cele 6 buletine de vot din Grupa I, NU la urnă, ci la Secretariat General și la Comisia Tripartită a Arhiereilor, care imediat le separa în 6 Subgrupe. Fiecare Subgrupă, adică, se va ocupa în cele din urmă de tot atâtea buletine de vot câți sunt și Arhiereii votanți.

Comisia va proceda imediat și la trierea voturilor și va consemna rezultatul într-un Raport special, care, împreună cu buletine de vot, va fi dat prin Secretarul-Șef Preafericitului Președinte al Sinodului Elen, care va și face cunoscut rezultatul.

Vă prezint un asemenea Raport.
SFÂNTUL SINOD AL BISERICII GRECIEI
Întrunirea plenară extraordinară din Mai 2016

Primul vot, din 24 mai 2016
Grupa I. Raportul 1
Adunarea Buletinelor de vot ale Arhiereilor Membri ai Bisericii Greciei care au votat

SUBIECTUL
PROPUNERE a Bisericii Greciei
Către Sfântul și Marele Sinod ca, înaintea oricărei lucrări a sale, să fie soluționate de către Sinod următoarele două chestiuni, adică:
 1. Aprobarea unanimă a Regulamentului de Organizare și de Funcționare a Sfântului și Marelui Sinod. Și
 2. Aprobarea unanimă a textului TAINA CUNUNIEI ȘI IMPEDIMENTELE LA ACEASTA.
 3. Au votat.
 4. Buletine de vot:
 5. Valabile
 6. Invalide
 7. Necompletate
 1. Opinii:
Da Nu AbținereCOMISIA

Dacă propunerea de retragere a textelor nu este acceptată de către majoritatea Membrilor Plenului Sinodului, atunci procedăm la altă Propunere de îmbunătățire, amendare sau adăugire a textului, printr-un al doilea vot și cu buletine de vot ca primele șase, care vor fi date toate împreună spre completare și semnare. Și la acest nou tur de votare vor fi predate împreună toate buletinele de vot (10 pentru fiecare dintre noi) la Secretariatul General și Comisia Tripartită. După ce are loc trierea voturilor și sunt semnate Raporturile corespunzătoare, vor fi predate Secretariatul General și prin acesta Preafericitului Președinte al Sinodului Elen pentru a anunța rezultatul.

Vă prezint mai jos un model de buletine de vot al acestei Grupe a II-a, precum și al Raportului.
SFÂNTUL SINOD AL BISERICII GRECIEI
PLENUL SINODULUI BISERICII GRECIEI
Ședința din 25 mai 2016
Grupa a II-a. Buletin de vot nr. 1
Al Mitropolitului…
Pe tema:
PROPUNERE a Bisericii Greciei
Către Sfântul și Marele Sinod, de a se completa și rescrie paragraful A 3 al textului Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană ca mai jos:
”3. Recunoașterea comună a valorii înalte a omului poate servi drept premiză a unei colaborări mai largi în acest domeniu. Biserica Ortodoxă este chemată să contribuie la dialogul interreligios și la cooperare, fără ca acest lucru să conducă în vreun fel sau altul la sincretism religios”.
De asemenea, se propune ca schimbarea pluralului ”Bisericilor Ortodoxe” cu singularul să se aplice și la paragrafele 16, 19 (de 4 ori), 20 și 21 ale aceluiași text,
Precum și înlocuirea expresiei ”valoarea persoanei umane” cu expresia ”valoarea omului” la paragraful A 1, și a expresiei ”a persoanei umane” cu expresia ”a omului” la paragraful C 1 ale aceluiași text.
Se aprobă?
Da Nu AbținereMITROPOLITUL…

SFÂNTUL SINOD AL BISERICII GRECIEI
Întrunirea plenară extraordinară din Mai 2016
Al doilea vot, din 24 mai 2016
Grupa a II-a. Raportul 1
Adunarea Buletinelor de vot ale Arhiereilor Membri ai Bisericii Greciei care au votat
SUBIECTUL
PROPUNERE a Bisericii Greciei
Către Sfântul și Marele Sinod ca paragraful A 3 al textului Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană să fie completat și rescris ca mai jos:
”3. Recunoașterea comună a valorii înalte a omului poate servi drept premiză a unei colaborări mai largi în acest domeniu. Biserica Ortodoxă este chemată să contribuie la dialogul interreligios și la cooperare, fără ca acest lucru să conducă în vreun fel sau altul la sincretism religios.
De asemenea, se propune ca schimbarea pluralului ”Bisericilor Ortodoxe” cu singularul să se aplice și la paragrafele 16, 19 (de 4 ori), 20 și 21 ale aceluiași text,
Precum și înlocuirea expresiei ”valoarea persoanei umane” cu expresia ”valoarea omului” la paragraful A 1, și a expresiei ”a persoanei umane” cu expresia ”a omului” la paragraful C 1 ale aceluiași text.
 1. Au votat.
 2. Buletine de vot:
 3. Valabile
 4. Invalide
 5. Necompletate
 1. Opinii:
Da Nu AbținereCOMISIA
6. Cine sunt cei care vor prezenta Propunerile Bisericii noastre în Plenul Sfântului și Marelui Sinod.
Propunerile aprobate de Plenul Sinodului trebuie depuse la Secretariatul competent al Sfântului și Marelui Sinod prin reprezentantul Bisericii Greciei, Preasfințitul Mitropolit al Messiniei, Hrisostom.

După depunerea Propunerilor Bisericii noastre la Secretariatul Sfântului și Marelui Sinod, în conformitate cu paragraful 1, articolul 11, al Regulamentului de Funcționare a Sfântului și Marelui Sinod, Propunerile noastre ”sunt depuse la Secretariatul Sinodului de delegațiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale, pentru a fi supuse Plenului de către Președinte pentru ratificarea lor oficială printr-o decizie sinodală…”.

Deci, după prezentarea Propunerii noastre în Plen de către Preafericitul Președinte al Sfântului și Marelui Sinod, Preafericitul Arhiepiscop al Atenei sau alt Frate Arhiereu, dintre cei ce fac parte din Delegația Bisericii noastre de douăzeci și patru (24) de Arhierei, trebuie să comunice subiectul acesta spre dezbatere în Plenul Sfântului și Marelui Sinod într-un interval de 10 min. (Paragraful 2, articolul 10 al Regulamentului).

Dacă Preafericitul Președinte al Sinodului Elen dorește să prezinte aceste subiecte, nici o problemă, acest lucru este de dorit. Altfel, propun următoarele:
 1. După primul vot și după ce se va vedea care dintre cele șase (6) subiecte ale Grupei I vor fi votate de Plenul Sinodului Elen pentru a fi depuse la Sfântul și Marele Sinod, Fratele Arhiereu care dorește să prezinte vreunul dintre subiecte trebuie să comunice acest lucru în scris în pauză Preasfințitului Secretar-Șef. Frații care doresc să declare acest lucru, vor fi numiți de Plenul Sinodului în ordinea priorității.
 2. Dacă nimeni nu își declară dorința de face o comunicare, atunci Plenului Sinodului să atribuie aceste comunicări după propria-i socotință. În acest caz, dacă Corpul Plenului Sinodului dorește, pot face o propunere în acest sens.
Același lucru trebuie să se întâmple și după al doilea vot cu privire la subiectele din Grupa a II-a care vor fi aprobate spre a fi depuse în Sfântul și Marele Sinod. Adică, Frații care doresc să comunice subiecte particulare să-și declare intenția, altfel comunicările vor fi atribuite Fraților de către Corpul Plenului Sinodului. Propun mai bine ca Plenul Sinodului să îl împuternicească pe Preafericitul Președinte al Sinodului Elen ca el să îi numească pe vorbitori, atât în cazul subiectelor din Grupa I, cât și al celor din Grupa II.
7. Sigla Sfântului și Marelui Sinod
Secretariatul Marelui Sinod a hotărât în unanimitate și propune Bisericilor Ortodoxe Locale ca Siglă a Sfântului și Marelui Sinod sigla anexată mai jos. Iată sigla propusă:
hqdefault (1)
Orthodox Academy of Crete
June 19-26

Sinodul Permanent Elen în Ședința din 12 mai 2016, după ce a discutat acest subiect, nu a acceptat această propunere, ci a hotărât să propună Corpului Plenului Sinodului Elen ca Sfântul și Marele Sinod să își asume ca Siglă Icoana Cincizecimii.

Vă mulțumesc,
†Mitropolitul Iliei, Gherman (μητροπολίτης ηλείας γερμανός)

 Traducere: Tatina Petrache


LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu