marți, 14 iunie 2016

Comunicat al Biroului de presă al "Sfântului și Marelui Sinod", care continuă in Creta. Patriarhul României aduce precizări despre Sfântul şi Marele Sinod. "Un grup internațional de academici ortodocși" semnează o petitie pentru "o nouă eră a sinodalității universale"


Basilica: Pr. John Chryssavgis : „Nimeni nu a exclus modificările! Nimeni nu a prestabilit deciziile!


Astăzi, 14 iunie 2016, începând cu ora 17.00 p.m., Arhid. John Chryssavgis, Directorul Biroului de Presă al Patriarhiei Ecumenice, a susţinut un webinar (seminar web) legat de Sfântul şi Marele Sinod.

În deschidere, Părintele John a prezentat un succint istoric al Sfântului şi Marelui Sinod, subliniind perioada îndelungată de pregătire a acestuia.

În legătură cu ultimele afirmații apărute în mediul online care susţin faptul că Sinodul din Creta nu are fundament pentru că nu sunt acceptate amendamente la textele propuse şi hotărârile sunt deja stabilite, Părintele John a susţinut emfatic că  
„Nimeni nu a exclus modificările. Nimeni nu a predeterminat deciziile”.
De asemenea, responsabilul cu presa din partea Patriarhiei Ecumenice a spus că întâlnirea reprezentanţilor atâtor Biserici Autocefale reprezintă un pas înainte.

În cadrul webinarului, un participant a întrebat dacă Sinodul poate fi numit panortodox. Părintele Chryssavgis a răspuns că poate fi numit panortodox în virtutea faptului că a fost hotărâtă convocarea lui, în unanimitate de către toţi Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe Autocefale. Cu toate acestea, se preferă titulatura oficială de Sfântul şi Marele Sinod.

Se mai speră să vină toate Bisericile? a întrebat un participant la webinar.

Părintele John Chryssavgis a spus că
Există ceva mai mult decât speranţa. Există Rugăciunea”, 
făcând referire la rugăciunea Mântuitorului ca toţi să fie una.
Bisericile prezente simt durerea că nu sunt aici toate Bisericile. Le simt absenţa, dar înţeleg şi faptul că există presiuni interne”,
a continuat Pr. John.

În încheiere, părintele Chryssavgis a făcut referire la discursul Patriarhului Ecumenic la sosirea în Creta, acum câteva ore. Sanctitatea Sa şi-a exprimat speranţa ca vineri, 17 iunie, când este programată încă o Sinaxă a Întâistătătorilor, să fie toţi prezenţi.

***


Biserica Ortodoxă se întâlnește în Creta - Sfântul și Marele Sinod continuăBiroul de presă al Sfântului și Marelui Sinod tocmai a publicat acest comunicat:

Biserica Ortodoxă se întâlnește în Creta - Sfântul și Marele Sinod continuă

Biserica Ortodoxă din lume este pe cale de a iniția, în Creta, o mișcare istorică în favoarea unității.
Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I va sosi pe insula din Grecia la ora 13:00, pe data de 15 iunie, unde se va ține Sfântul și Marele Sinod a Bisericii Ortodoxe, prima întâlnire de acest tip al responsabililor Bisericilor Ortodoxe de mai bine de 1000 ani. Alți reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe locale sosesc pe 16 iunie. Punctele de pe ordinea de zi au fost pregătite de mai mult de 50 de ani de Comisii interortodoxe pregătitoare și Conferințe panortodoxe presinodale.

În vederea pregătirii Sfântului și Marelui Sinod, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a convocat Soborul Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe locale la Centrul Patriarhiei Ecumenice din Chambesy (Geneva) între 21 și 28 ianuarie 2016. În mod similar, o mica Sinaxă a Întâistătătorilor este prevazută de luni, pe 17 iunie".
Sursa: Traducere de Roman Ortodox în Franța după Orthodoxie.com, L’Église orthodoxe se réunit en Crète – Le Saint et Grand Concile se poursuit***
Seful Serviciului de Presa al Patriarhiei Ecumenice
Rev. Dr. John Chryssavgis, Archdeacon of the Ecumenical Patriarchate
 
Deşi toţi Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe au hotărât atât la Constantinopol, în anul 2014, cât şi la Chambesy, în anul 2016, ca Sfântul şi Marele Sinod să aibă loc în luna iunie 2016, în ultima perioadă mai multe Biserici Ortodoxe Autocefale au propus ca lucrările pregătitoare ale acestui sinod să fie prelungite.


Astfel, Biserica Ortodoxă Bulgară, reunită în Sinod în data de 01 iunie 2016, a cerut amânarea Sfântului şi Marelui Sinod invocând, în principal, lipsa consensului tuturor Bisericilor Autocefale asupra Regulamentului de funcţionare a Sinodului şi asupra unor documente propuse spre aprobare. Cu toate acestea, Regulamentul încurajează aducerea de amendamente, de corecturi, sau de adăugiri la textele propuse (art. 11)

De asemenea, Patriarhia Antiohiei, în data de 06 iunie 2016, a emis un comunicat în care se cere amânarea Sfântului şi Marelui Sinod până la o dată când „relaţiile de pace între Bisericile Autocefale vor prevala şi vor fi garantate reglementările și procedurile executive și practice ale Sinodului precum şi consensul tuturor Bisericilor asupra agendei sinodului". Printre nemulţumirile semnalate de Patriarhia Antiohiei se află şi amânarea rezolvării diferendului jurisdicțional cu Patriarhia Ierusalimului după Sinodul din Creta.

La scurt timp, în data de 10 iunie 2016, Sinodul Bisericii Ortodoxe a Georgiei a făcut public faptul că nu va participa la Sfântul şi Marele Sinod, care va avea loc în Creta, semnalând amendamente la documentele propuse, precum şi nerezolvarea disensiunii dintre Patriarhia Antiohiei şi Patriarhia Ierusalimului.

Argumentând cu evenimentele de mai sus, Biserica Ortodoxă Rusă a anunţat luni, 13 iunie 2016, că nu va participa la Sinodul Panortodox. Toate Bisericile trebuie să participe la Sfântul şi Marele Sinod şi numai atunci deciziile Sinodului vor fi legitime, a precizat Mitropolitul Ilarion, Coordonatorul Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei.

Precizăm faptul că Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a susţinut în repetate rânduri că singura modalitate de soluţionare a părerilor contrare este dialogul. [Pai, și pană acuma ce s-a făcut? Se subânțelege oare prin aceasta necesitatea reunirii unei Comisii excepționale presinodale panortodoxe, asa cum au propus rusii? ]Totodată, Preafericirea Sa a subliniat adeseori caracterul sinodal al Ortodoxiei, care trebuie să se manifeste atât la nivel local, cât și universal (panortodox).

Ortodoxia este sinodală, atât la nivel local, național, cât și la nivel panortodox. Sinodul este întotdeauna instituția care are cea mai mare responsabilitate pentru păstrarea dreptei credințe, a dreptei viețuiri în Hristos și a organizării pastorale la toate nivelurile
spunea Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în cadrul şedinţei Sfântului Sinod întrunit la Bucureşti în data de 7 iunie 2016. Patriarhul României se roagă şi îndeamnă pe toţi credincioşii să înalţe rugăciuni ca Duhul Sfânt și nu un duh lumesc să călăuzească lucrările viitorului Sinod Panortodox.


În cuvântul său din Duminica a VII-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a vorbit şi despre Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe care va avea loc luna aceasta, în perioada 16 – 27 iunie 2016, în Creta.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a precizat că acest sinod arată necesitatea întăririi noastre în credinţă, în viaţa duhovnicească şi în intensificarea misiunii ortodoxe în lume.
Acest sinod nu va formula dogme noi, nu va formula canoane noi, nu va face modificări la slujbele bisericeşti, dar este un sinod care doreşte o mărturisire a credinţei în comun, în mod solemn, într-o lume foarte tulburată, într-o lume plină de provocări. Cea mai mare provocare este necredinţa, secularizarea, delăsarea duhovnicească, lepădarea de credinţa creştină şi lepădarea de vieţuirea creştină. Avem de-a face cu o lume în care ateismul prinde din ce în ce mai mult teren şi noi trebuie să afirmăm importanţa credinţei dreptmăritoare pentru mântuirea sufletului şi pentru viaţa în armonie, în familie, în Biserică, în societate. Este nevoie de o mărturisire mai intensă a credinţei împreună. Cu alte cuvinte, spre deosebire de sinoadele ecumenice, acesta nu este un sinod care dezbate o anumită dogmă sau o anumită învăţătură de credinţă nouă, ci arată necesitatea întăririi noastre în credinţă, în viaţa duhovnicească şi în intensificarea misiunii ortodoxe în lume. Deci, acesta va fi mai mult un sinod misionar – pastoral cu implicaţii sociale, nu un sinod dogmatic, liturgic sau de modificare a sfintelor canoane, a spus Preafericirea Sa.
Ceea ce este important din punct de vedere liturgic este că acest sinod consfinţeşte importanţa postului, a mai spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române:
În sfintele canoane se vorbeşte numai despre Postul Sfintelor Paşti. Acest sinod va întări, va confirma importanţa Postului Crăciunului, importanţa Postului Adormirii Maicii Domnului şi importanţa Postului Sfinţilor Apostoli. Aceste trei posturi nu se află menţionate în canoanele Bisericii, ci doar în evlavia Bisericii şi au devenit o tradiţie. Acum noi nu diminuăm postul, ci arătăm că toate posturile rânduite de Biserică sunt necesare pentru creşterea duhovnicească, pentru sporirea în viaţa noastră creştină şi pentru a întări rugăciunea. Când postim întărim şi rugăciunea, dar şi milostenia.

Basilica: Peste 1000 de intelectuali ortodocşi susțin Sfântul şi Marele Sinod


Sfântul și Marele Sinod ne dă posibilitatea de a începe o nouă etapă a mărturiei ortodoxe, afirmă cei peste 1000 de semnatari ai scrisorii deschise ce susţine desfăşurarea lucrărilor Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe în luna iunie 2016 (vezi traducerea scrisorii în limba română mai jos).

Biroul de presă al Patriarhiei Ecumenice a primit duminică, 12 iunie, scrisoarea deschisă intitulată Pledoarie pentru unitate panortodoxă prin intermediul căreia mai mult de 1000 de creştini ortodocşi din întreaga lume îşi exprimă îngrijorarea pentru Biserica Ortodoxă şi pentru modul în care păstrarea unităţii ei face vizibilă lumii întregi trăirea în şi prin Iisus Hristos.

Tradusă în 11 limbi şi semnată de numeroşi profesori universitari din peste 10 ţări, scrisoarea exprimă susţinerea şi speranţa pentru desfăşurarea cu succes a lucrărilor Sfântului şi Marelui Sinod din luna iunie 2016 ca fiind calea cea mai bună pentru rezolvarea problemelor şi pentru afirmarea unităţii Bisericii Ortodoxe ca rod al Duhului Sfânt.

Nimeni nu poate aștepta ca Sinodul să rezolve toate aspectele importante și să vindece toate disputele jurisdicționale în doar zece zile, însă el reprezintă pentru creştinii ortodocşi din întreaga lume speranţa începerii procesului de vindecare și a unei noi ere a sinodalității universale și a unității.

În finalul scrisorii, semnatarii îndeamnă pe toţi conducătorii Bisericilor Ortodoxe să dea ascultare chemării Duhului Sfânt la unitate sinodală.

În continuare, redăm traducerea în limba română a scrisorii deschise:
Scrisoare Deschisă a Teologilor Creștini Ortodocși din întreaga Lume, către Sfântul și Marele Sinod din Creta
Subsemnații, un grup internațional de academici ortodocși, adresează această scrisoare conducerii Bisericii Ortodoxe, tuturor creștinilor ortodocși din lume și tuturor celor binevoitori. Scriem pentru că suntem profund îngrijorați pentru Biserica noastră, a cărei unitate face vizibilă pentru întreaga omenire noua viață în Hristos. Ne rugăm ca Sinodul ce se apropie, care este atât de mult așteptat și a cărui pregătire a luat atâta vreme, să rodească roadele Duhului, dintre care prima este unitatea panortodoxă. De aceea, sprijinim acordul conducătorilor ortodocși, anunțat public la Sinaxa Panortodoxă din ianuarie 2016, de a se întruni la Sfântul și Marele Sinod, în Creta, la jumătatea lui iunie, 2016.
Credem că nu există piedici de nedepășit pentru ca Sinodul să înceapă în iunie, în pofida importantelor întrebări puse în legătură cu documentele pregătite pentru Sinod și procedura sinodală. Suntem de acord în privința justeții unor întrebări, precum cererea de a rediscuta documentele pregătite pentru Sinod. Suntem de acord, de asemenea, că există multe alte aspecte legate de Biserică în secolul 21, care solicită atenție din partea întregii Ortodoxii în viitor.
Cu toate acestea, suntem convinși că, astăzi, ca și în trecut, cea mai bună cale pentru a rezolva problemele importante este Sinodul. A amâna Sinodul încă o dată înseamnă a eșua în privința principiului sinodalității la nivel universal (panortodox). Nimeni nu poate aștepta ca Sinodul să rezolve toate aspectele importante și să vindece toate disputele jurisdicționale în doar zece zile. Dar sperăm că acest Sinod va fi începutul procesului de vindecare și că va inaugura o nouă eră a sinodalității universale și a unității. Reprezentanții Bisericilor Ortodoxe care vor să împiedice lucrările Sinodului prin alte amânări nu trebuie să intimideze majoritatea conducătorilor ortodocși care doresc să rămână credincioși hotărârii de a ține Sinodul de sărbătoarea Cincizecimii a acestui an. În secolul trecut, Biserica Ortodoxă a dat mărturie lumii prin bogata sa moștenire teologică și prin sângele noilor martiri. Sfântul și Marele Sinod ne dă posibilitatea de a începe o nouă fază a mărturiei ortodoxe. Și de vreme ce ochii întregii lumi sunt asupra Bisericii Ortodoxe, îi îndemnăm pe toți conducătorii noștri să dea ascultare chemării Duhului la unitate sinodală.

UPDATE:
Pe situl Patriarhiei Ecumenice gasim 50 din cei 1000 de semnatari ai acestei faimoase scrisori preluate de Basilica:

Respectfully submitted and signed:
 1. Rev. Dr. Nicholas Denysenko, Loyola Marymount University (Orthodox Church in America)
 2. Dr. Paul L. Gavrilyuk, University of St. Thomas (Orthodox Church in America)
 3. Dr. Brandon Gallaher, University of Exeter (Ecumenical Patriarchate)
 4. Dr. Gayle Woloschak, Northwestern University (Ecumenical Patriarchate)
 5. Dr. Thomas Arentzen, University of Oslo (Paris Exarchate, Ecumenical Patriarchate)
 6. Dr. Antoine Arjakovsky, Archdiocese of Russian Orthodox Churches in Western Europe (Ecumenical Patriarcate)
 7. Sergei Chapnin, Arthos Fellowship (Russian Orthodox Church)
 8. Anastasia Pamela Barksdale, Resurrection Theological Academy (Church of Albania)
 9. V. Rev. Dr. John Behr, St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary (Orthodox Church in America)
 10. Prof. David Bradshaw, University of Kentucky (Ecumenical Patriarchate)
 11. Rev. Dr. Bogdan G. Bucur, Duquesne University (Antiochian Archdiocese)
 12. Dr. Peter Bouteneff, St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary (Orthodox Church in America)
 13. Julian Chryssavgis, St. Andrews University (Ecumenical Patriarchate)
 14. Dr. Will Cohen, University of Scranton (Orthodox Church in America)
 15. Dr. George Demacopoulos, Fordham University (Ecumenical Patriarchate)
 16. V. Rev. Andriy Dudchenko, Independent Scholar (Ukrainian Orthodox Church, Moscow Patriarchate)
 17. Dr. Davor Džalto, The American University of Rome (Serbian Orthodox Church)
 18. V. Rev. Dr. John H. Erickson, St. Vladimir's Seminary (Orthodox Church in America)
 19. Rev. Dr. Michel Evdokimov, Collège des Bernardins (Ecumenical Patriarchate)
 20. Dr. Carrie Frederick Frost, Saint Sophia Orthodox Seminary (Antiochian Archdiocese)
 21. Dr. Tamara Grdzelidze, Ambassador to the Holy See (Patriarchate of Georgia)
 22. Rev. Dr. Perry Hamalis, North Central College (Korea, Ecumenical Patriarchate)
 23. Dr. Susan Harvey, Brown University (Antiochian Archdiocese of America)
 24. Rev. Dr. Cyril Hovorun, Columbia University (Moscow Patriarchate)
 25. Dr. Edith Mary Humphrey, Pittsburg Theological Seminary (Antiochian Archdiocese)
 26. Dr. Philip Kariatlis, St Andrew's Greek Orthodox Theological College, Australia (Ecumenical Patriarchate)
 27. Dr. Scott Kenworthy, Miami University (Orthodox Church in America)
 28. Dr. Paul Ladouceur, University of Toronto (Archdiocese of Canada, Orthodox Church in America)
 29. Dr. Alexander Lingas, City University London (Ecumenical Patriarchate)
 30. Daniel Lossky, Institut Saint Jean (Ecumenical Patriarchate)
 31. Rev. Dr. Andrew Louth, Durham University (Moscow Patriarchate)
 32. V. Rev. Dr. John Panteleimon Manoussakis, College of the Holy Cross (Ecumenical Patriarchate)
 33. Dr. Smilen Markov, University of Tyrnovo (Bulgarian Orthodox Church)
 34. Prof. Georgios Martzelos, Aristotle University of Thessaloniki (Church of Greece)
 35. Rev. Dr. John A. McGuckin, Columbia University (Romanian Episcopate, Orthodox Church in America)
 36. Dr. Sotiris Mitralexis, University of Winchester/City University of Istanbul Church of Greece)
 37. Prof. Nikolaos Nikolakopoulos, Munich University (Ecumenical Patriarchate)
 38. Dr. Aristotle Papanikolaou, Fordham University (Ecumenical Patriarchate)
 39. Dr. Peter Petkoff, Oxford University (Patriarchate of Bulgaria)
 40. Dr. Walter Ray, Southern Illinois University Carbondale (Orthodox Church in America)
 41. Dr. Svet Ribolov, Sofia University (Bulgarian Orthodox Church)
 42. Rev. Dr. Gabriel Rochelle, New Mexico State University (Ukrainian Orthodox Church of the USA)
 43. Dr. Vera Shevzov, Smith College (Russian Orthodox Church Outside Russia)
 44. Dr. Stephen J. Shoemaker, University of Oregon (Ecumenical Patriarchate)
 45. Dr. James Skedros, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology (Ecumenical Patriarchate)
 46. Prof. Helen Theodoropoulos, Loyola University (Ecumenical Patriarchate)
 47. Rev. Dr. Vasileios Thermos, Independent Scholar (Church of Greece)
 48. Dr. Petros Vassiliadis, Aristotle University of Thessaloniki (Church of Greece)
 49. Dr. Anton C. Vrame (Ecumenical Patriarchate)
 50. Dr. John Yiannias, University of Virginia (Ecumenical Patriarchate)


LEGATURI: 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu