marți, 7 iunie 2016

In şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod, Patriarhul Daniel ne mărturiseşte că "Biserica este apostolică şi Sfinţii Apostoli, ca şi Sfinţii Părinţi, ne învaţă că în toate cele comune trebuie să hotărâm împreună"Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au întrunit ieri, 6 iunie, în şedinţă de lucru în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală. Sesiunea a fost prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Şedinţa de lucru a Sfântului Sinod se încheie astăzi.

Şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost deschisă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Preşedintele Sfântului Sinod, care a prezentat succint temele sesiunilor din cele două zile ale întrunirii. Prima temă de pe ordinea de zi a fost trecerea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Mitropolitului Iacob Putneanul, de la Mănăstirea Putna, şi a Cuvioşilor Părinţi Sila, Paisie şi Natan, de la Mănăstirea Sihăstria Putnei
Aceşti sfinţi din secolul al 18-lea nu au fost uitaţi şi ei îmbogăţesc tezaurul de sfinţenie al Bisericii noastre în ceruri şi pe pământ. Desigur, aceasta este pentru noi cea mai mare bucurie, deoarece avem mulţi rugători în ceruri pentru poporul român şi pentru lumea întreagă. De asemenea, în şedinţa de astăzi avem unele teme pastorale şi sociale importante, care necesită informare şi acţiune pentru viitorul imediat şi pe termen lung. Ne referim în primul rând la ajutorarea parohiilor sărace, familiilor sărace şi la educaţia religioasă a tineretului creştin, mai ales că anul acesta este dedicat educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox în Patriahia Română”, 
a precizat Părintele Patriarh Daniel, Preşedintele Sfântului Sinod.

O altă temă importantă de pe ordinea de zi a acestei şedinţe de lucru este dedicată pregătirilor necesare în vederea participării delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod, care se va ţine luna aceasta, între 16 şi 27 iunie, în Creta, Grecia
Vom asculta toate propunerile făcute de sinoadele Bisericilor Ortodoxe autocefale, recente propuneri de amendare, de îmbunătăţire a textelor existente şi vom încerca să exprimăm şi noi câteva puncte de vedere ca o contribuţie adusă pentru ameliorarea acestor texte. De asemenea, avem datoria morală de a mărturisi împreună, nu doar acasă fiecare în mod izolat, ci împreună, la nivel panortodox, unitatea de credinţă a Bisericii. Cel mai mare şi cel mai de preţ dar al vieţii duhovniceşti a Bisericii este unitatea de credinţă, care se exprimă în unitatea sacramentală, dar şi în unitatea misionară, pastorală a Bisericii în lume astăzi. Avem nevoie de exprimarea unităţii, dar şi de exprimarea coresponsabilităţii. Ortodoxia este sinodală. Sinodul este întotdeauna şi la nivel local, şi la nivel naţional, şi la nivel panortodox instituţia care are cea mai mare responsabilitate pentru păstrarea dreptei credinţe, a dreptei vieţuiri în Hristos şi a organizării pastorale la toate nivelurile, deoarece Biserica este apostolică şi Sfinţii Apostoli, ca şi Sfinţii Părinţi, ne învaţă că în toate cele comune trebuie să hotărâm împreună. Ceea ce priveşte întreaga Biserică trebuie să fie hotărât în coresponsabilitate. Episcopul este în Biserică şi Biserica este în episcop, deoarece episcopul eparhiot este capul Bisericii, comunitate locală sau eparhie. De aceea este nevoie ca, atunci când se hirotoneşte un episcop, el să depună o mărturisire de credinţă amănunţită în faţa altor episcopi pentru că are responsabilitatea de a păstra unitatea de credinţă în eparhia sa şi în comuniune cu sinodul unei Biserici autocefale şi, desigur, în comuniune cu sinodul tuturor Bisericilor Ortodoxe surori”, 
a explicat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Împreuna-sfătuire, a mai sub­liniat Patriarhul României, este necesară pentru discutarea şi clarificarea diferitelor aspecte ale temelor Sfântului şi Marelui Sinod, şi nu izolarea şi fuga de res­pon­sabilitate
„Societatea se schimbă foarte repede şi mijloacele de comunicare sunt mai rapide acum. De aceea, trebuie acţiuni, hotărâri mai rapide, mai ferme, mai clare. Avem o societate care se secularizează din ce în ce mai mult, punând în primejdie familia creştină tradiţională, modul de vieţuire creştin. Avem o lu­me din ce în ce mai marcată de fe­nomenul migraţiei, de crize multiple, financiare, economice, dar mai ales morale şi sociale, şi Ortodoxia are nevoie ca împreună să exprime puncte de vedere şi să caute împreună soluţii la probleme urgente. Izolarea şi fuga de responsabilitate nu sunt atitudini ortodoxe. Ortodoxia este mărturisitoare şi de aceea este curajoasă. Hristos Domnul a spus apostolilor: «Vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor» (Luca 10, 3). Deci, apostolii au fost curajoşi, au primit Duhul Sfânt ca să mărturisească dreapta credinţă, nu să stea ascunşi tot timpul, încuiaţi într-o cameră, aşa cum au făcut înainte de Învierea lui Hristos. Duhul ­înţelepciunii, duhul jertfelniciei, duhul frăţietăţii, al consultării, al cooperării este duhul Ortodoxiei”.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a chemat clerul şi credincioşii ca să păstreze unitatea de credinţă, să înalţe rugăciuni, pentru că, de fapt, consensul Bisericii în sinod şi în întregimea ei este expresia unităţii sau comuniunii de credinţă.
 „Să ne rugăm ca Duhul Sfânt, nu duh lumesc, să călăuzească lucrările viitorului Sinod panortodox. Cu această convingere a datoriei de a participa la viaţa Bisericii, de a conlucra după consfătuire şi de a promova în lume valorile Ortodoxiei trebuie să lucrăm noi în aceste zile, în zilele următoare şi în timpul lucrărilor Sfântului şi Marelui Sinod. (...) Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în acest duh de mărturisire a dreptei credinţe, de păstrare a unităţii Bisericii şi de răspuns comun la probleme urgente ale timpului nostru, să manifestăm adevărata iubire faţă de Ortodoxie, nu doar una declarativă, să nu se spună despre noi că iubim o Ortodoxie ideală, dar nu putem administra sau păstori o Ortodoxie reală, adică nu trebuie să iubim numai Ortodoxia, ci şi pe ortodocşi, chiar dacă sunt de alt neam, din altă regiune a pământului şi prin aceasta arătăm că vom cultiva credinţa în iubire, cum ne cere Sfântul Apostol Pavel”, 
a mai spus Părintele Patriarh Daniel.

Şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost precedată de Sfânta Liturghie şi slujba de Te Deum, oficiate de Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, în Catedrala Patriarhală.


***
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a reunit în ședință de lucru, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în zilele de 6 şi 7 iunie 2016 în Sala Sinodală din Reşedinţa Patriarhală.

Dintre hotărârile luate de ierarhii Sfântului Sinod menţionăm:

- Canonizarea mitropolitului Iacob Putneanul al Moldovei (1750-1760), cu ziua de sărbătorire la 15 mai și a cuvioşilor Sila, Paisie și Natan de la mănăstirea Sihăstria Putnei, cu ziua de sărbătorire la 16 mai;

- Identificarea unor noi modalităţi de susţinere a familiei, a tinerilor şi a comunităţilor parohiale sărace;

- Intensificarea educaţiei religioase a tineretului ortodox în eparhii, atât prin intermediul şcolii, cât şi prin activităţi organizate de Biserică;

- Aprobarea iniţierii traducerii în limbile engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă a slujbei Sfântului Botez şi a Sfintei Cununii, în principal în folosul misiunii comunităţilor ortodoxe române din afara graniţelor ţării;

- Organizarea unei parohii ortodoxe ucrainene la Bucureşti, în componenţa Vicariatului Ortodox Ucrainean din cadrul Patriarhiei Române;

- Aprobarea componenţei delegaţiei Patriarhiei Române pentru a participa la Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe (insula Creta – Grecia¸ 16-27 iunie 2016) şi a amendamentelor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la textele propuse pe agenda de lucru a Sinodului din Creta, pentru o mărturie comună de unitate în credinţă şi coresponsabilitate pentru viaţa şi misiunea Bisericii la nivel panortodox.

Sfântul Sinod îndeamnă clerul, monahii şi credincioşii mireni să sporească rugăciunea pentru ca participanţii la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod din Creta să exprime credinţa Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească şi să promoveze comuniunea liturgică şi cooperarea frăţească pentru misiunea ortodoxă în lumea de azi.


***

În deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a făcut referire la Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care se va întruni în Creta. Preafericirea Sa a îndemnat pe toți credincioșii, clerici, monahi și mireni, să se roage, în duh sobornicesc (sinodal), pentru buna desfășurare a Sfântului și Marelui Sinod.

De asemenea, Patriarhul României a răspuns celor care contestă participarea unui număr limitat de persoane la Sfântul și Marele Sinod spunând că 
nu toți pot participa dar toți au responsabilitatea de a contribui, de a sfătui și de a se ruga ca Duhul Sfânt să călăuzească lucrările viitorului Sinod Panortodox, iar nu un duh lumesc”.
După cum a afirmat și în deschiderea lucrărilor Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe de la Chambésy, din ianuarie 2016, Patriarhul României a subliniat caracterul sinodal al Ortodoxiei, care trebuie să se manifeste atât la nivel local, cât și universal (panortodox).
Trebuie să fim foarte responsabili, deoarece pentru noi este importantă unitatea de credință.

Când ne adunăm în Sinod, trebuie să exprimăm credința cea una sfântă, unitatea Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice, ca să reflectăm credința întregii Biserici.

De aceea, și clerul de mir sau din mănăstiri și credincioșii și monahii sunt solicitați să se roage, să fie împreună în duh sobornicesc, pentru că, de fapt, consensul Bisericii în Sinod și în întregimea ei este expresia unității sau a comuniunii de credință.

Nu toți pot participa, dar toți au responsabilitatea de a contribui, de a sfătui și, mai ales, de a se ruga ca Duhul Sfânt și nu un duh lumesc să călăuzească lucrările viitorului Sinod Panortodox.

Avem datoria morală de a mărturisi împreună nu doar acasă, ci împreună, la nivel panortodox, unitatea de credință a Bisericii.

Cel mai mare și cel mai de preț dar al vieții duhovnicești a Bisericii este unitatea de credință care se exprimă în unitatea sacramentală, dar și în activitatea misionară, pastorală, a Bisericii, în lume, astăzi.

Avem nevoie de exprimarea unității, dar și de exprimarea co-responsabilității.

Ortodoxia este sinodală, atât la nivel local, național, cât și la nivel panortodox. Sinodul este întotdeauna instituția care are cea mai mare responsabilitate pentru păstrarea dreptei credințe, a dreptei viețuiri în Hristos și a organizării pastorale la toate nivelurile.

***LEGATURI:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu