luni, 20 iunie 2016

Sesiune de deschidere a "Sfântului şi Marelui Sinod"(video). Patriarhul Daniel: "Autocefalia Bisericilor Ortodoxe exprimă libertatea lor administrativă și pastorală, în timp ce slujirea euharistică panortodoxă și sinodalitatea panortodoxă exprimă unitatea întregii Ortodoxii"Cuvântul Patriarhului Daniel la Sesiunea inaugurală a "Sfântului și Marelui Sinod"

Sanctitatea Voastră,
Preafericirile Voastre,
Înaltpreasfințiile Voastre,
Onorați participanți la acest Sinod,

Sfântul și Marele Sinod al Bisericilor Ortodoxe este în același timp un eveniment rar și începutul unei normalități, pentru că sinodalitatea este o regulă canonică a vieții Bisericilor Locale, pentru a exprima unitatea credinței Ortodoxe, a vieții sacramentale, și a disciplinei canonice a Bisericii celei Una Sfântă Sobornicească și Apostolească. Este o regulă canonică pentru Bisericile Locale, și trebuie să fie, de asemenea, pentru toate Bisericile în ansamblul lor, la nivel universal. 

Sinodalitatea, sau conciliaritatea, se împlinește în slujirea sacramentală a dumnezeieștii Euharistii, pentru a exprima împreună unitatea credinței ortodoxe și însăși taina comuniunii Bisericii cu Capul ei, Domnul Iisus Hristos. 

Autocefalia Bisericilor Ortodoxe exprimă libertatea lor administrativă și pastorală, în timp ce slujirea euharistică panortodoxă și sinodalitatea panortodoxă exprimă unitatea întregii Ortodoxii. 

Activitatea pastorală și misionară a Biserici trebuie să tină cont astăzi de probleme și provocări contemporane. Totuși, scopul principal al lucrării Biserici este sfințirea și mântuirea omenirii, adică dobândirea vieții veșnice în dragostea și lumina Împărăției Sfintei Treimi.

In acest sens, acest Sinod nu trebuie să formuleze noi dogme, sau sfinte canoane noi, ci trebuie să aibă o semnificație actuală, pastorală și misionară, pentru a mărturisi dragostea lui Hristos pentru Biserica Sa și pentru întreaga umanitate. Sfântul Duh, pe care îl sărbătorim în aceste zile, este duhul Adevărului și al comuniunii. Dacă mărturisim împreună adevărata credință, primim bucuria în comuniunea dragostei Preasfintei Treimi, pe Care o sărbătorim astăzi.     

Traducere de Roman Ortodox în Franța după "Cuvântul Patriarhului Daniel la sesiunea inaugurală"Cuvântul Preafericitului Părinte Danie, Patriarhul României, la sesiunea de deschidere a lucrărilor Sfântului și Marelui Sinod(franceză)

Votre Sainteté, 
Vos Béatitude,
Vos Eminences,

Très vénérables participants à ce Synode,

Le Saint et Grand Synode des Eglises Orthodoxes est en même temps un événement rare et le commencement d’une normalité, parce que la synodalité est une règle canonique de la vie des Eglises locales, pour exprimer l’unité de la foi orthodoxe, de la vie sacramentelle et de discipline canonique de l’Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Si la synodalité est une norme canonique au niveau local elle doit être aussi une norme au niveau panorthodoxe universelle. 

La synodalité (ou la conciliarité) s’accomplit dans la concélébration sacramentelle de la divine Eucharistie, pour exprimer ensemble l’unité de la foi orthodoxe et le mystère-même de la communion de l’Eglise avec sa Tête, le Seigneur Jésus Christ.

L’autocéphalie des Eglises orthodoxes exprime leur liberté administrative et pastorale, alors que la commémoration eucharistique panorthodoxe et la synodalité (conciliarité) panorthodoxe expriment l’unité de l’Orthodoxie toute entière.

L’activité pastorale et missionnaire de l’Eglise doit tenir compte aujourd’hui des problèmes et défis contemporains. Cependant, le but principal de l’œuvre de l’Eglise est la sanctification et le salut de l’humanité, c’est–à-dire l’obtention de la vie éternelle dans l’amour et la lumière du Royaume de la Sainte Trinité.

En ce sens, ce Synode ne doit pas formuler de nouveaux dogmes ou des saints canons nouveaux, mais il doit avoir une signification actuelle pastorale et missionnaire, pour témoigner de l’amour du Christ pour son Eglise et pour toute l’humanité. L’Esprit Saint est l’Esprit de vérité et de la communion. Si nous confessons ensemble la vrai foi, nous recevons la joie de la communion dans l’amour de la Sainte Trinité que nous célébrons aujourd’hui.    

†DANIEL
Patriarche de Roumanie


Sesiunea de deschidere a "Sfântului și Marelui Sinod" în intregime

 (în limba greaca, în majoritate):
FOTO din timpul sesiunii
4 comentarii:

 1. Citisem undeva ca acest Mare si Sfant Sinod va consfinti o noua erezie in Ortodoxie: sinodalismul, adica mai pe inteles, clericalizarea ortodoxiei.

  RăspundețiȘtergere
 2. Cita dedublare in acest Daniel Cibotea, prototipul lui Miron Cristea, ambii participanti la adunaturi ecumenoide care au contribuit cu impacturi oribile asupra Ortodoxiei, ceva asemanator cu cazul exemplificat mai jos din activitatea acestui Cibotea suspect totalmente > https://www.youtube.com/watch?v=li4upPSU0iY

  RăspundețiȘtergere
 3. ...istoria se repeta intocmai > SINEDRIU iudeu = NEOSINEDRIU ecumenist care, CREZIND CA FAC BINELE REALIZEAZA RAUL

  RăspundețiȘtergere
 4. @ anonim (2,3)

  Am prefera comentarii la subiect și nu instigări de dragul acestora. Mulțumim!

  RăspundețiȘtergere